Ukraine - Rusland

Onderweg naar wo-3

  • gnor
  • gnor's Profielfoto Offline Onderwerp Auteur
  • Geblokkeerd
  • Geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
  • Thanks: 16868

Beantwoord door gnor in topic EU-junta dient te verdwijnen

Posted 6 jaren 8 maanden geleden #46119
*
Heel vaak hoor je mensen, vooral ouderen, met afschuw spreken over Duitsers. Soms is dat terecht maar vaak ook onterecht.
Meestal hebben we het over de gewapende vrede die ook heerst als bijv. Nederland tegen Duitsland voetbalt. Dat is echter weer een gevolg van een gevoelige en onnodige nederlaag in 1974.

Velen van ons kunnen of willen de historie (vaak door indoctrinatie) niet in perspectief zien.
Er zijn door verschillende schrijvers, vanuit verschillende gezichtspunten, onderzoeken gedaan m.b.t. de oorlogen in Europa althans het continent dat we nu kennen als Europa.
Een ijkpunt is natuurlijk (het was de eerste) WO1.

historiek.net/het-ontstaan-van-de-eerste-wereldoorlog/51194/ .. (...LINK, klik erop om de BRON te lezen..)

Samenvatting door gnor.
Altijd maar weer krijgt Duitsland de schuld van WO1. Echter de basis van de problemen ligt in de oorlogsverklaring van Frankrijk aan Pruisen. En dat dan nog om een mogelijke koning in Spanje vanuit het huis Pruisen waar de Fransen op tegen waren en waarvoor ze keiharde eisen stelden. Daarnaast speelt mee dat Elzas-Lotharingen over en weer is bezet door Frankrijk of Duitsland. Frankrijk is maar wat blij met de uiteindelijke teruggave.

Kort samengevat zag het plaatje er in het begin van de 20e eeuw als volgt uit:http://members.home.nl/keesdebrouwer/eerste_wereldoorlog/01_de_aanleiding.htm
Oorzaken en omstandigheden
De belangrijkste oorzaken voor de oorlog waren:

-1-
De Franse revanche-gedachte
Frankrijk wilde zich wreken voor de nederlaag in de Frans-Duitse oorlog uit 1870.
Frankrijk was toen in een korte veldslag verslagen en moest de oost-provincies (Elzas en Lotharingen) aan de Duitsers afstaan. Dat zat de Fransen niet lekker. Ze bouwden een sterk leger op om - zo gauw de gelegenheid zich voor deed - wraak te nemen op de Duitsers.
Ze wilden dan tevens Elzas-Lotharingen terug.

-2-
De Duitse vlootbouw (opm. gnor: ter zelfstandige bescherming Duitse handelsvloot)werd steeds meer een bedreiging voor de Engelsen
Hoe groter de Duitse vloot werd, hoe bedreigender dit werd voor de Engelsen. Tot op dat moment was Groot-Brittannië op zee alle anderen de baas.
 
-3-
Het ongelijke aandeel van Duitsland in het bezit van koloniën
De Duitse eis om ook koloniën te mogen hebben was een bedreiging voor zowel Engeland als Frankrijk. Deze laatste twee hadden veel overzeese koloniën.

-4-
De rivaliteit tussen de Engelse en de Duitse industrie
Met andere woorden: wie is (wordt) het machtigste industrieland.
De snel groeiende Duitse industrie deed de Engelse fabrieken concurrentie aan. Daardoor ontstond in Engeland een anti-Duitse stemming.

-5-
Het toenemende nationalisme
Het nationalisme (= liefde voor het eigen land) wakkerde in elk land de strijdlust aan.

De echte geschiedenis.
De Elzas behoorde sinds 870 tot het Oost-Frankische (Duitse) Rijk. (Opm.gnor: indien de Duitsers hier op zouden terug grijpen dan zouden we ze in de lijn van Israël Zionisten kunnen noemen)
In de Dertigjarige Oorlog (1618-48) kreeg Frankrijk voor het eerst vaste voet in de Elzas en kreeg bij de Westfaalse Vrede (1648) delen ervan in bezit. In 1681 bezetten de Fransen Straatsburg en in 1697 (Vrede van Rijswijk) waren ze tot aan de Rijn gevorderd. Maar de Elzas ging niet in Frankrijk op; het was slechts een buitengebied van de Kroon en de culturele onafhankelijkheid van de Duitse bevolking werd gerespecteerd. De Franse Revolutie maakte ook hieraan een eind, slokte de laatst overgebleven Duitse enclaves op en verdeelde de Elzas in twee departementen. Sindsdien was er sprake van een sterke "verfransing" van het gebied. Duitse pogingen op het Congres van Wenen (1815) om de Elzas terug te krijgen faalden.

Lotharingen: De Slag in Lotharingen (tussen Metz en de Vogezen) van 20-22 aug. 1914 maakte een eind aan de opmars van het 1ste Franse leger onder Dubail en het 2de Franse leger onder de Castelnau door de overwinning van het 6de Duitse leger tussen Saarburg en Mörchingen en dwong de Fransen over de grens terug te trekken. Door de wapenstilstand werd Frankrijk heer en meester in Elzas-Lotharingen. Op 19 nov. 1918 trok maarschalk Pétain Metz binnen, op 10 dec. Poincaré Straatsburg. Duitse overheidsfunctionarissen en de professoren van de universiteit van Straatsburg werden onmiddellijk verdreven (tezamen 140.000 personen) en op 1 febr. 1919 werd het gehele gebied bij Frankrijk ingelijfd.

Zoals u hier leest hebben de Fransen een zuivering toegepast die je nu niet meer als zodanig mag benoemen. Nu is dit incidentenpolitiek.
In dit licht bezien, zult u het ook niet vreemd vinden dat de EU-karavaan maandelijks heen en weer trekt tussen Straatsburg en Brussel.
De Fransen, met hun grandeur, hebben nog steeds (zie de EU-begroting landbouw als voorbeeld en het steeds maar weer afwijken van de 3% norm) enorm veel in de EU-melk te brokkelen. Duitsland is, na 2 verloren oorlogen op rij, inmiddels wel weer en economische macht maar men likt nog steeds de wonden uit het verleden. Men heeft wel macht maar durft die niet echt te uiten om de Fransen niet voor het hoofd te stoten; hierdoor is het pappen en nathouden.

Wereldoorlog 2 laat ik grotendeels onbesproken maar in het kort (Wikipedia)De Tweede Wereldoorlog (1939-1945) was het tweede conflict op wereldschaal in de twintigste eeuw. Deze oorlog heeft verschillende oorzaken. Een van de belangrijkste oorzaken was het verlies van het Keizerrijk Duitsland in de Eerste Wereldoorlog, wat tot grote veranderingen leidde in de jaren daarna.
Maar niet alleen in Duitsland zijn er oorzaken te vinden, het Japanse Keizerrijk heeft met zijn imperialistische gedachten veel dreigingen veroorzaakt. Het hoogtepunt hiervan was de Tweede Chinees-Japanse Oorlog vanaf 1937. Ook de houding van de internationale gemeenschap en het agressieve gedrag van Italië was op hun beurt een belangrijke oorzaak. De buitenlandse politiek die de Verenigde Staten officieel voerden vanaf 'Versailles' tot aan de Tweede Wereldoorlog was het isolationisme. Net zoals voor de Eerste Wereldoorlog sloot de VS zich ten dele af van de rest van de wereld op het gebied van diplomatie en onderhandelingen. Alleen de handel was groot met het buitenland maar voor de rest bemoeide het zich niet met de Europese politiek. Het eerste probleem dat zich hiermee voordeed was dat de VS (als belangrijkste land) zich niet bij de Volkenbond aansloot.

<In feite is de VS nu wel aangesloten bij de VN maar de VN komt vaak (door vnl. politieke spelletjes) niet toe aan waar ze voor is opgericht. De huidige verkiezingen in de VS (Trump) geven de indruk dat weer gekozen gaat worden voor isolationisme>

Conclusie:
Misschien vind u het kort door de bocht maar ik ben van mening dat net als in de aanloop naar WO1 en WO2 er weer sprake is van blokvorming en militair expansionisme. De kans op een volgende grote oorlog kan n.m.m. enkel nog worden voorkomen door het instorten van de EU en het daardoor tevens laten inbinden van deelnemers aan de Navo.

In die zin denk ik dat Trump voor de VS zowel als de wereld meer kan betekenen dan Hitlary die denkt de Russische Beer eventueel nucleair aan te pakken.

De EU-junta heult op dit moment met haar mee dus is het in het belang van de wereld dat de EU-junta verdwijnt want de EU brengt (bij lange) niet wat altijd werd voorgestaan.

N.B. Ik ben realist en geen militair (maar in principe niet tegen een defensieleger wel tegen defensie op afstand)

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

Last Edit:6 jaren 8 maanden geleden door gnor
Laatst bewerkt 6 jaren 8 maanden geleden doordirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, tukker, dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Van zwakkelingen toen tot misdadigers nu

Posted 6 jaren 8 maanden geleden #46017
Van zwakkelingen in 1914 tot misdadigers nu

'De politici van 1914 waren geen misdadigers, het waren zwakke figuren die geen weerstand wisten te bieden aan de krachten die op oorlog aanstuurden'. Aldus het oordeel van de historicus G.W.F. Hallgarten over de Europese regeringen die ruim baan gaven aan de vier jaar aanhoudende orkaan van vernietiging die we nu de Eerste Wereldoorlog noemen. Een oorlog die gevolgd werd door een tweede die nog vele malen destructiever was, met zo'n vijftig miljoen doden en honderden miljoenen verwoeste levens daar nog eens bij.


Moet dit niet ook het oordeel zijn over de Amerikaanse en Europese politici die in Warschau bijeeen zijn voor de NAVO-top en die evenmin weerstand weten te bieden aan de oorlogskrachten?

De NAVO heeft in Warschau Rusland officieel tot vijand verklaard en schendt met de stationering van troepen in de Baltische staten het NAVO-Rusland Grondslagverdrag van 1997 dat bedoeld was als troostprijs voor Moskou, toen nog onder de gehoorzame Jeltsin, voor het oprukken van het bondgenootschap tot aan de Russische grenzen.

Hetzelfde lot als de afspraken met Gorbatsjov om zijn handtekening onder de hereniging van Duitsland te krijgen, beschoren was. Jammer!

Zoals eerder betoogd heeft de huidige NAVO-opstelling niets te maken met de dreiging van een Russische invasie (die net zo waarschijnlijk is als een Syrische aanval op Turkije in 2013). Alles daarentegen met dreigende instabiliteit in de Baltische staten met hun grote Russische minderheden (rond een kwart van de bevolking in Estland en Letland), tegen wie een nationalistische hetze wordt gevoerd met etnische zuivering nu openlijk op de agenda. Net als in Oekraïne na de nationalistische, door de Amerikanen geregisseerde staatsgreep in februari 2014 ('de Russische inval').

Wie anno nu de terugkeer van de Krim in de Russische Federatie, die daarop de reactie was, beschouwt als rechtvaardiging voor het riskeren van een kernoorlog waarvan in de jaren van Reagan al werd vastgesteld dat dit via een 'nucleaire winter' zou leiden tot het einde van het leven op aarde, is niet alleen 'zwak'; nee, die is een misdadiger, een oorlogsmisdadiger.
Dat geldt voor allen die in Warschau hun handtekening onder de nieuwe NAVO-plannen hebben gezet.


Prof.Kees van der Pijl

.
Last Edit:6 jaren 8 maanden geleden door katertje
Bijlagen:
Laatst bewerkt 6 jaren 8 maanden geleden doordirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, dirko, gnor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Gorbatsjov haalt uit naar NAVO

Posted 6 jaren 8 maanden geleden #46016
De voormalige Sovjet-leider Michael Gorbatsjov heeft fel uitgehaald naar het Westen. Volgens hem bereidt de NAVO „offensieve operaties” tegen Rusland voor.

Gorbatsjov heeft kritiek op de inzet van 4000 NAVO-troepen in Oost-Europa. „De NAVO is begonnen om de Koude Oorlog in een hete te laten escaleren,” zei hij volgens het Russische persbureau Interfax.

„Alle retoriek in Warschau voelt bijna aan als een wens om Rusland de oorlog te verklaren. Ze praten alleen over defensie, maar eigenlijk bereiden ze offensieve operaties voor.”


Defensief

NAVO-chef Stoltenberg zegt dat de beslissing om de militaire aanwezigheid in Oost-Europa te verdrievoudigen puur defensief was. „De NAVO vormt geen enkele dreiging voor welk land dan ook. We willen geen nieuwe Koude Oorlog. We willen geen nieuwe wapenwedloop. En we zoeken niet de confrontatie op.”

Duidelijk is dat we het risico op militaire incidenten moeten verkleinen, zei de NAVO-baas eerder, verwijzend naar de "risicovolle en provocerende" manoeuvres van Moskou. "Rusland is onze grootste buur, en zeer belangrijk voor de Europese veiligheid. Een betekenisvolle dialoog is essentieel."

Dreiging

De NAVO-top van staatshoofden en regeringsleiders staat vooral in het teken van de Russische dreiging. De NAVO zal vier multinationale bataljons naar Polen en de drie Baltische staten sturen. Stoltenberg bedankte de landen die het commando gaan voeren: Canada, de VS, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast wordt een Roemeense brigade omgevormd tot een multinationale troepenmacht, die wordt ingezet in het zuidoosten van Europa.
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: tukker, dirko, gnor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Putin waarschuwt de wereld voor de ongehoorde agressie van de VS

Posted 6 jaren 8 maanden geleden #46008
*
Op 17 juni jl. waarschuwde de Russische president Putin de wereld voor de enorme agressie van de VS en de hielenlikkende partners binnen de NAVO. Overigens wordt dit agressieve bondgenootschap in geleid door de VS.

Tijdens een persconferentie stelde hij de aanwezige westerse pers verantwoordelijk voor het kritiekloos achter de leugens van de VS aanlopen.

Als voorbeeld gaf hij o.a. het raketschild, dat de VS in Roemenië heeft opgesteld, zogenaamd tegen Iraanse raketten. Terecht merkte Putin op, dat het Iraanse gevaar niet bestaat en dat dit 'schild' vooruitgeschoven raketbases zijn, waarmee de VS Rusland bliksemsnel kan bestoken met kernraketten.

Vergeet niet, dat het Pentagon onlangs liet weten, dat het kernraketten niet langer als afschrikwekkende verdedigingswapens ziet, maar als wapens waarmee een aanval ingezet kan worden. Generaal Breedlove (de voormalig commandant met koperen fluit van de NAVO) moest het veld ruimen, nadat hij Obama verzocht Rusland aan te vallen, dat had hij wat minder opzichtig moeten doen, vandaar dat hij het veld moest ruimen.......

Buiten dit alles is er nog de opbouw van NAVO troepen en daarmee militaire bases aan de grens met Rusland, plus de voortdurende 'grootscheepse' NAVO oefeningen langs die grens.

Putin smeekte de pers bijna, hun aandacht te verleggen en hun taak serieus op te nemen. Voorts kan je concluderen dat Putin het publiek in het westen waarschuwt wakker te worden en onder ogen te zien, dat de VS bezig is de wereld in een Derde Wereldoorlog te lokken.

Hoor zojuist dat vandaag in Warschau is afgesproken dat de NAVO dat raketschild in Roemenië dat in mei deels operationeel is geworden, gaat beheren. De overdracht gebeurt op aandringen van o.m. Frankrijk.

Het peperdure systeem is bedoeld om ballistische raketten uit bijvoorbeeld Iran of Noord-Korea te weren, stelt de NAVO. Rusland beschouwt het schild als een bedreiging en heeft Roemenië en Polen, waar in 2018 een ander deel van het schild gereed is, eerder gewaarschuwd.

De Amerikanen hopen dat de overdracht de Russen geruststelt. NAVO-chef Jens Stoltenberg herhaalde dat de "paraplu" puur defensief is en geen dreiging vormt voor de Russische nucleaire afschrikking.

Radarsystemen in Turkije en op marineschepen maken ook deel uit van het schild. Geavanceerde sensoren op een Nederlands fregat kunnen ook op het systeem worden aangesloten. Het schild wordt aangestuurd vanaf een legerbasis in het Duitse Rammstein.


.
Last Edit:6 jaren 8 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 6 jaren 8 maanden geleden doordirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, dirko, gnor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Amerikaanse strategie achter burgeroorlog Oekraïne

Posted 6 jaren 8 maanden geleden #46000
*
Military men are just dumb, stupid animals to be used as pawns. - Henry Kissinger

Voor alle goedgelovige kijkers van NOS journaal en lezers van "Nederlandse" kranten

Op 2 juli j.l. berichtte Russia Today dat een complete email correspondentie van NAVO-commandant Breedlove was gelekt naar de klokkenluiderswebsite DC Leaks. Deze mails maken duidelijk dat de haviken in de Verenigde Staten en de NAVO vanaf eind maart 2014 een strategie begonnen te ontwikkelen die gebaseerd was op het opkloppen van angst voor een grote Russische militaire operatie. Gebruikmakend van de afscheiding van de Krim en de terugkeer van het schiereiland in de Russische Federatie, werd een spookbeeld opgeroepen van een op handen zijnde invasie, op diverse fronten, met name de Baltische staten en natuurlijk Oekraïne.

Een centrale figuur in Breedlove's netwerk was zijn voorganger ten tijde van de Kosovo-oorlog, Generaal Wesley Clark, die in deze periode in Oekraïne rondreisde als adviseur van het ultranationalistische regime dat door de coup van 21 februari in het zadel was geholpen.

Clark rapporteerde aan Breedlove en anderen in het netwerk over de situatie aan 'het front', hoewel er nog geen gevechten gaande waren. De algemene teneur in de correspondentie tussen de hardliners, dus Breedlove en Clark, alsmede onderminister van BuZa Victoria Nuland (Fuck the EU) en de ambassadeur in Kiev, Geoffrey Pyatt, was er een van grote zorg over het feit dat president Obama niet oorlogszuchtig genoeg was. Ook de Verenigde Chefs van Staven in het Pentagon bleken slechts schoorvoetend bereid om een confrontatie met Rusland te zoeken.

Na de bezetting van regeringsgebouwen in het oosten van Oekraïne op 6 april riepen de machthebbers in Kiev de Verenigde Staten op tot een spierballenpolitiek en onder andere de oligarch Rinat Akhmetov, die volgens hen achter de bezettingen zat, te straffen. Daarna gooiden ze het roer om en kwamen met een ander verhaal, ditmaal dat het het begin was van een Russische invasie.

Op 12 april veranderden gewapende milities, aangevoerd door Russische nationalisten, de protestbeweging in een gewapende opstand. Diezelfde dag schreef Wesley Clark aan Nuland dat de VS een verklaring moest uitgeven waarin steun werd betuigd aan Kiev om met militaire middelen de controle over het oosten te herstellen. Daarnaast deed hij verslag van een gesprek met de president van Bulgarije die klaagde over de rol van Duitsland, dat maar vast bleef houden aan het idee van invloedssferen (ook een Russische).

Daarnaast vroeg Clark aan Breedlove of hij voor een verklaring kon zorgen waarin Moskou de schuld kreeg van het geweld omdat 'als de Oekraïeners hun verhaal niet meer op orde hebben, de Russen dat als een schot voor open doel zullen zien.'

Nog altijd op de 12de ging Clark in een e-mail aan Breedlove uitgebreid in op de algemene geopolitieke situatie. Hij stelde dat 'Poetin het uitblijven van Amerikaans optreden in Georgië en Syrië als “zwakte” opgevat heeft.'

En China kijkt nauwlettend toe. China zal binnen vijf jaar, als de huidige trend doorzet, vier vliegdekschepen in de westelijke Stille Oceaan hebben, en daar het luchtruim domineren. En als we Oekraïne weg laten glijden, vergroot dat de risico's op conflict in de Stille Oceaan. Want China zal zich afvragen, zou de VS dan wel optreden ten behoeve van Japan, Korea, Taiwan, de Filippijnen, en de Zuid-Chinese Zee?

Als Rusland Oekraïne inneemt, zal Belarus zich bij de Euraziatische Unie aansluiten en kijk eens aan, dan is de Sovjet Unie terug (onder een andere naam) …
Noch de Baltische staten noch de Balkanlanden zullen politieke woelingen die door een herlevend Rusland de wind in de rug krijgen, makkelijk kunnen weerstaan. En wat heb je aan een NAVO-”veiligheidsgarantie” tegen binnenlandse ondermijning?

En zo zal de VS dan te maken krijgen met een veel sterker Rusland, een verbrokkelende NAVO, en een grote uitdaging in de westelijke Stille Oceaan. Het is dus heel wat makkelijker om nu stand te houden in Oekraïne dan later ergens anders.

Breedlove was onder de indruk en wilde verder praten, maar de twee liepen elkaar die dag mis. Wel kon Clark na een ontmoeting met Victoria Nuland bevestigen dat ook zij zich inspande om de VS openlijk steun te laten geven aan het voornemen van het regime in Kiev om geweld te gebruiken tegen de opstandelingen in het oosten.

Het weekend van 13 en 14 april was de directeur van de CIA, John Brennan, op bezoek in Kiev, iets wat indertijd geheim is gehouden. Dat werd gevolgd door de komst van tientallen CIA-adviseurs en daarnaast werden huurlingen van Blackwater (Academi) ingevlogen om te helpen in de oorlog van Kiev tegen de eigen burgers, die op de 16de begon.

De burgeroorlog is geleidelijk verworden tot een etnische zuivering van de Russisch-sprekende bevolking in het vroegere industriële hart van Oekraïne, waarbij meer dan een miljoen mensen verdreven zijn en tienduizenden gedood. De e-mails van het Breedlove-netwerk die nu openbaar zijn geworden laten zien dat het een bewuste beslissing was van het Amerikaanse commando van de NAVO plus diverse bondgenoten om een conflict met Rusland in Oekraïne te forceren en zo de opmars van China en Rusland tegen te houden en het 'verbrokkelen van de NAVO' te voorkomen.

Het kan zijn dat het lekken van zijn e-mails te maken heeft met Breedlove's aspiratie om in een regering onder Hillary Clinton een rol te spelen en dat iemand dacht dat dit niet de beste levensverzekering was. Wie weet. Maar Hillary heeft dezelfde kijk, dus het is geen geruststelling dat hij die baan misloopt.www.rt.com/usa/349213-hacked-emails-breedlove-ukraine/
Prof. Kees van der Pijl


.
Last Edit:6 jaren 8 maanden geleden door katertje
Bijlagen:
Laatst bewerkt 6 jaren 8 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], tukker, dirko, gnor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Op naar Warschau

Posted 6 jaren 8 maanden geleden #45999
Morgen en overmorgen, 8 en 9 juli wordt in Warschau een NAVO-top gehouden.

De landen die in de organisatie de lakens uitdelen, op de eerste plaats de VS, zoeken echter zelf conflicten op of mengen zich erin (interventie in Joegoslavië, de invasie van Irak, interventie in Libië, steun aan de jihad in Syrië, en steun aan de anti-Russische ultra's in Oekraïne) en de instabiliteit die daarvan het gevolg is wordt vervolgens als dreiging gepresenteerd.

Na de uitspraken van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Steinmeier dat grootschalige militaire oefeningen dicht bij de Russische grens (meest recent 'Anaconda' waaraan 31,000 NAVO-militairen deelnamen) de spanningen alleen maar vergroten, is het voor alles wat de NAVO een goed hart toedraagt zaak de 'dreiging' breed uit te meten.

En wie weet kan er nog een incidentje worden georganiseerd dat de Steinmeiers in het bondgenootschap een toontje lager zal doen zingen.

Dagblad Trouw deed afgelopen dinsdag 5 juli, een duit in het zakje met een grote rapportage 'Samen op wacht'. Dat betreft de gevaren waaraan de Baltische staten zouden blootstaan. Nee, niet de rehabilitatie van oud-Nazi's en SS'ers in die landen, die daar regelmatig demonstraties houden, of de risico's van het onthouden van burgerrechten aan de Russische minderheid in m.n. Estland en Letland (resp. 24 en 27 procent van de bevolking). Eind mei jl. bleek uit peilingen dat 80 tot 90 procent van de etnische Letten en Esten vinden dat er te veel Russen zijn en dat ze naar Rusland moeten, dus etnische zuivering.

Maar Trouw komt met een rapport van de RAND Corporation (de denktank van de Amerikaanse vliegtuigindustrie, maar dat wordt er niet bij gezegd) dat de militaire krachtsverhoudingen aan de Baltisch-Russische grens in het voordeel van Rusland zijn. Uiteraard een grote kaart om dit te illustreren. Had iemand dan verwacht dat er meer Britse en Amerikaanse troepen aan die grens zouden zijn, plus de kleine legers van deze nieuwe NAVO- en EU-landen zelf, dan Russische militairen in Rusland?

Op oorlogspad dus, mee in de NAVO-propaganda van een op handen zijnde grote Russische invasie.

Op naar Warschau!
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], tukker, dirko, gnor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.349 seconden