#EU en Duitse machtsmisbruik in Hongarije

Beantwoord door katertje in topic #EU en Duitse machtsmisbruik in Hongarije

Posted 5 jaren 4 maanden geleden #50288

[Guzzi] schreef : Ben dan wel benieuwd hoe de komende tsunami opgevangen / opgelost gaat worden.

"De Europese Unie zou de komende twee jaar minstens 50.000 van de ’meest kwetsbare’ mensen uit Noord-Afrika en de Hoorn van Afrika moeten opnemen."
Zo koppen ze bij de Telegraaf. (Link: www.telegraaf.nl/nieuws/387401/eu-ga-vlu...gen-uit-afrika-halen )

Waarbij dan, denk ik, de kernvraag is : Hoezo? Moeten opnemen?


Zou het kunnen dat de EU van hogerhand hier opdracht toe gekregen heeft ?
Begonnen is het met de Resolutie van Straatsburg uit 1975, bekend onder:" Oil for Immigration ". Met deze Resolutie "in de hand" wandelden moslims vrijelijk ons land binnen met als bagage hun geloof, middeleeuwse cultuur en gewoonten. Die bagage moest met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld : Handle with Care. De resultaten kennen we.
Datgene wat zich voor onze ogen voltrekt, is niet een gevolg van nalatigheid, toeval of een ongelukkig samenloop van omstandigheden, maar het directe resultaat van een bewust beleid. Namelijk: het verenigen van de mediterrane kusten tot één Europees-Arabische gemeenschap; de massale immigratie met zoals gezegd, behoud van eigen cultuur; promotie van multiculturalisme;

In 1995 gingen de regeringsleiders van de (toen nog)15 lidstaten van de Europese Unie op vrijersvoeten naar Barcelona. Sloten met landen rondom de Middellandse Zee associatieverdragen: vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal. Die vrijage mondde uit in de Barcelona Declaratie. ( de declaratie staat op pdf, tref.eu/nl/overzicht/46-de-€USSR-actue...naar-europa-1-5.html ) de uitvoering vond plaats via de Euro-Mediterrane. bijeenkomsten van regeringsleiders en Europese Commissie. (verslagen van die bijeenkomsten niet openbaar)

Wel openbaar:
Verslag plenaire vergadering EuroParlement 2009: 60 miljoen Afrikanen legaal naar EU.
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?p...C%20XML%20V0%2F%2FNL

VERSLAG     
6 april 2009
PE 419.858v03-00
 
A6-0251/2009
over een gemeenschappelijk immigratiebeleid voor Europa: beginselen, maatregelen en instrumenten
(2008/2331(INI))`

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
over een gemeenschappelijk immigratiebeleid voor Europa: beginselen, maatregelen en instrumenten
(2008/2331(INI))

Het Europees Parlement,
- gezien de mededeling van de Commissie....

Groot aantal onderwerpen, waarvan hieronder het - in mijn ogen - belangrijkste punt uit gelicht


Welvaart en Immigratie
Legale migratie
11. is van mening dat legale migratie nog steeds noodzakelijk is om te voorzien in de behoeften van Europa op het gebied van demografie, de arbeidsmarkt en de benodigde vaardigheden en door de gevolgen van demografische krimp en vergrijzing voor de economie; zij levert tevens een bijdrage aan de ontwikkeling van derde landen, door de uitwisseling van kennis en know how en door middel van betalingen door migranten; roept op tot de tenuitvoerlegging van veilige systemen om deze overschrijvingen naar derde landen te vereenvoudigen;
12. is van mening dat reguliere migratie het alternatief moet vormen voor niet-reguliere immigratie, aangezien het een legale, veilige en georganiseerde toegangsweg tot de Europese Unie vormt;
13. roept in herinnering dat er rond 2050 volgens de prognoses van de Commissie naar schatting 60 miljoen migrerende werknemers nodig zijn, hetgeen de noodzaak met zich meebrengt om migratie langs legale weg mogelijk te maken;

Vele duistere redenen om Europa te vernietigen...waaronder Het Coudenhoven-Kalergi

EU should 'undermine national homogeneity' says UN migration chief
By Brian Wheeler
Political reporter, BBC News
21 June 2012
Peter Sutherland's global migration forum brings together 160 nations to discuss policy
The EU should "do its best to undermine" the "homogeneity" of its member states, the UN's special representative for migration has said.

www.bbc.com/news/uk-politics-18519395
Last Edit:5 jaren 4 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 5 jaren 4 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], gnor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door [Guzzi] in topic #EU en Duitse machtsmisbruik in Hongarije

Posted 5 jaren 4 maanden geleden #50282
Ben dan wel benieuwd hoe de komende tsunami opgevangen / opgelost gaat worden.

"De Europese Unie zou de komende twee jaar minstens 50.000 van de ’meest kwetsbare’ mensen uit Noord-Afrika en de Hoorn van Afrika moeten opnemen."
Zo koppen ze bij de Telegraaf. (Link: www.telegraaf.nl/nieuws/387401/eu-ga-vlu...gen-uit-afrika-halen )

Waarbij dan, denk ik, de kernvraag is : Hoezo? Moeten opnemen?
door [Guzzi]
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, gnor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic #EU en Duitse machtsmisbruik in Hongarije

Posted 5 jaren 4 maanden geleden #50274
Verplichte EU-asielquota op de helling

De vlag kan uit in landen als Polen en Hongarije. De EU gaat hen niet langer verplichten bepaalde aantallen asielzoekers uit Italië en Griekenland op te nemen. De zogeheten asielquota zorgden afgelopen jaren voor grote spanningen in de Unie omdat Centraal- en Oost-Europese landen weigerden hieraan mee te doen.

Deze week loopt een pakket maatregelen af dat twee jaar geleden door EU-ministers werd bekrachtigd. Middenin de asielcrisis van 2015 werd besloten tot een verplichte herverdeling van vluchtelingen, die destijds massaal met bootjes aankwamen in Zuid-Europa. Landen als Polen en Hongarije werden toen overstemd, maar legden zich nooit neer bij hun nederlaag. Het heeft sterke anti-EU-gevoelens in die landen aangewakkerd.

De Europese Commissie maakt de asielplannen woensdag nader bekend.

Bronnen benadrukken dat de noodzaak om met opgelegde quota te werken er niet meer is vanwege een spectaculair gedaalde instroom. De Commissie wil landen die er vrijwillig voor kiezen erkende asielzoekers op te vangen financieel steunen en dus op die manier prikkelen.Een jaar geleden pleitten de zogeheten Visegrad-landen (Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije) voor ’flexibele solidariteit’. Zij lijken nu op hun wenken te worden bediend. „De invulling van solidariteit moet bespreekbaar zijn”, aldus een bron.
De ommezwaai zal in die landen die zich met hand en tand verzetten tegen de quota dan ook als een overwinning uitgelegd worden. Voor hen ging het ook niet om grote aantallen, maar zij verzetten zich tegen het principe.

Het systeem van herplaatsing is nooit echt goed van de grond gekomen. Aanvankelijk zouden op deze manier 160.000 vluchtelingen herplaatst worden, maar tot nu toe zijn 29.000 mensen via dit systeem verdeeld over Europa. Dat het er veel minder werden heeft niet alleen van doen met verzet uit de lidstaten, maar ook met aanvullende maatregelen die sindsdien werden getroffen zoals bijvoorbeeld de Turkije-deal. Daardoor stapten fors minder mensen in bootjes.In Italië komen vooral nog migranten aan die überhaupt niet voor herverdeling in aanmerking komen omdat ze geen echte vluchteling zijn.Op dit moment zitten er nog zo’n 10.000 mensen in de opvang die herplaatst moeten worden. Nederland heeft volgens de laatste cijfers van begin deze maand 762 vluchtelingen uit Italië en 1595 mensen uit Griekenland opgevangen.

> De Visegradlanden winnen !
U weet dat de verdeling van asielmigranten door de EU was gebaseerd op een schema dat tweejaarlijks vernieuwd moet worden. Dat laatste zou eind deze maand moeten, maar gaat niet gebeuren. Dat het schema een fiasco was is genoegzaam bekend. Het plan was jaarlijks 160.000 van een nieuwe woonplaats te voorzien, maar verder dan  27.695 . was men nog niet gekomen. Het felle verzet van de Visegrad-landen tegen de Brusselse oekazes op dit vlak zijn welbekend, en dreigen de EU fundamenteel te ondermijnen.

Nu zitten we dus in een situatie die de EU altijd zo krampachtig heeft geprobeerd te vermijden...er wordt bakzeil gehaald...Een nieuw brevet van onbekwaamheid voor Juncker en Timmermans aka het Duo Peppie en Kokkie

Voor de EU betekent dit een ernstige verzwakking van de positie van de Commissie. Het vervolg zal ongetwijfeld in veel wollige taal worden verhuld, maar de conclusie kan niet anders zijn dan dat de EC hier een pak slaag heeft gekregen van Oost-Europa. De weigering van Orban namens Hongarije en Polen mee te werken aan de omvolking die vanuit de EU wel degelijk werd ingezet betekent een ernstige terugslag, maar van afstel zal niet direct sprake zijn.
Last Edit:5 jaren 3 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 5 jaren 3 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], gnor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

#EU en Duitse machtsmisbruik in Hongarije werd gestart door katertje

Posted 5 jaren 11 maanden geleden #48164
*
Hongaarse buitenlandminister: “George Soros probeert onze regering ten val te brengen”
 

In het vorige bericht al aan u gemeld dat de Hongaarse premier Viktor Orbán voornemens is George Soros en zijn Open Society Foundations (OSF) uit Hongarije te verbannen. De H

“Het aankomende jaar zal gaan over het uitdrijven van Soros en de krachten die hem symboliseren,” zei Orban. Met Donald Trump als nieuwe president zien Hongaarse politici kansen. “Ik vind dat ze eruit gegooid moeten worden,” zei vicevoorzitter van de Fidesz-partij Szilard Nemeth over de ngo’s die door Soros worden gesteund.

Antidemocratisch
In Rusland staat de OSF sinds 2015 op een lijst van ongewenste organisaties. In Macedonië is een organisatie opgezet met de naam Stop Operation Soros (SOS).
De ngo’s van Soros besmetten als Trojaanse virussen, aldus de krant Magyar Idök in een artikel waarin wordt uitgelegd hoe de organisaties gebruikt werden om Amerikaanse invloed te verspreiden tijdens de Arabische Lente in het Midden-Oosten.
De activiteiten van Soros in Hongarije zijn ‘antidemocratisch’ omdat ze de regering in Boedapest ondermijnen, zei minister van Buitenlandse Zaken Peter Szijjarto .
Beschermen
“Soros wil deze regering zien falen omdat hij zich niet kan vinden in onze benadering en ons beleid,” zei hij. “We vinden het heel antidemocratisch dat iemand uit het buitenland Hongaarse kiezers probeert te beïnvloeden,” voegde hij toe.
Hij zei dat zijn land het recht heeft om zich te beschermen tegen invloeden van buitenaf.

Oekraïne
Szijjarto verwees naar inlichtingenrapporten over organisaties die illegale migranten helpen om Hongarije binnen te komen en die worden gefinancierd door Soros.
Groepen die worden aangestuurd door Soros worden er ook van beschuldigd achter de staatsgreep in Oekraïne in 2013 te zitten.

bron: RT


...
Last Edit:5 jaren 11 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 5 jaren 11 maanden geleden doordirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, gnor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.328 seconden