#EU en Duitse machtsmisbruik in Hongarije

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic #EU en Duitse machtsmisbruik in Hongarije

Posted 5 jaren 9 maanden geleden #53062
Een groteske verdraaiing van de werkelijkheid. Analisten maken gehakt van rapport dat leidde tot strafprocedure tegen Hongarije


Het besluit van het Europees Parlement om Hongarije aan te pakken met een zogenoemde artikel 7-procedure heeft geleid tot ongeloof en verontwaardiging.
Volgens analisten staat het ‘autoritaire’ besluit haaks op de eigen belangen van het blok.Het Europarlement wil Hongarije bestraffen wegens het ‘inperken van de media, de rechterlijke macht en het werk van ngo’s’.

Wake-up call
Brexit-leider en Europarlementariër Nigel Farage waarschuwde voor de steeds sterker wordende ‘autoritaire greep’ van de Europese Unie.
Ook mensen die het Europese project steunen zouden verontwaardigd moeten zijn, betoogt historicus en filosoof John Laughland.
Hij zei dat de opkomst van eurosceptische partijen in Europa juist een wake-up call zou moeten zijn voor Brussel.

Populariteit
“Zelfs enkele van de machtigste landen binnen Europa, waaronder Frankrijk en Duitsland, zijn niet immuun voor het groeiende eurosceptisme,” zei hij.
Onafhankelijk journalist Luc Rivet zei dat de populariteit van de Hongaarse premier Viktor Orban hierdoor alleen maar zal toenemen.
Het meest schokkende was misschien wel het taalgebruik dat werd gebezigd door sommige Europarlementariërs.

Onwaarheden
Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans noemde Orban een ‘lafaard’ en de Belgische ex-premier Guy Verhofstadt omschreef de Hongaarse leider als een ‘neo-fascist’.
Laughland had ook geen goed woord over voor het rapport van Europarlementariër Judith Sargentini (GroenLinks), dat werd gebruikt om vast te stellen dat er een ‘duidelijk risico’ bestaat dat Hongarije de waarden van de EU zal ondermijnen.
Hij sprak van een ‘groteske verdraaiing van de werkelijkheid’ en zei dat het rapport vol ‘halve waarheden en onwaarheden’ staat.


Soros
Hij kreeg bijval van Rivet. “De inhoud is ongelooflijk agressief en ze is niet eens naar Hongarije gegaan,” zei hij.
“Ze baseerde zich enkel op bronnen zoals George Soros en zijn vrienden. Het is dus volstrekt onbetrouwbaar,” voegde hij toe.
Uit gelekte stukken bleek eerder al dat Sargentini één van de honderden ‘betrouwbare bondgenoten’ van Soros is in het Europees Parlement.

Sargentini : "members of Hungarian parlement have enriched themselves from public funds"…
Dit is de schaamte echt voorbij. Hoe zat het ook weer met de EU parlementariërs ? Inklokken als zijnde aanwezig bij vergaderingen om de dagvergoeding van 300 euro binnen te halen en daarna als een haas naar elders (huis) te vertrekken. En hoe zat het ook alweer met jullie belastingvrije vergoedingen voor "administratieve bijstand van een dikke 4.000 euro per maand? Verantwoording ? NOP ! Man man, wat een treurige poppenkast, dat die mensen zich niet doodschamen
Last Edit:5 jaren 9 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 5 jaren 9 maanden geleden doorkatertje.

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic #EU en Duitse machtsmisbruik in Hongarije

Posted 5 jaren 9 maanden geleden #53039"Het Europees Parlement lokt zelf het einde van de Europese Unie uit"
Juichende verkozenen gisteren in het Europees Parlement na de goedkeuring van het rapport over Hongarije. Dat juichen zal de parlementsleden snel vergaan, stelt vroeger parlementslid Derk Jan Eppink: "Ze hebben gisteren in Straatsburg demonen doen ontwaken die zij niet beheersen. In feite bewerken zij daarmee het einde van de EU."

Het Europees Parlement besliste gisteren, met 448 tegen 197, om Hongarije te straffen. Dat land kan het stemrecht in de Raad verliezen.
Maar zover zal het niet komen. De kernvraag luidt: waarom Hongarije?
Het besluit is selectief en hypocriet. En uiteindelijk kan het fungeren als breekijzer om de EU te splijten. Want ‘Mitteleuropa’ denkt anders over de EU dan West-Europa. Deze landen hebben al eens een ‘Unie’ meegemaakt. Hongarije kwam toen ook in opstand.

Ik heb het rapport van rapporteur Sargentini (Groen, NL) aandachtig doorgenomen en vroeg me steeds af: Waarom Hongarije? Heeft president Orbán tegenstanders gearresteerd, partijen verboden en journalisten laten ontslaan? Is hij een kleine Erdogan?
Dat vond ik niet.

Een bezwaar van Sargentini zijn ‘politieke benoemingen’ in de rechterlijke macht. In Nederland is de Raad van State, hoogste orgaan in bestuurszaken, volledig politiek. De rechterlijke organisatie in Belgie, Frankrijk en Italie kent of kende het jarenlang. Partijen hielden ‘atoma-schriftjes’ bij. Ik geef toe: het is beter van niet. Maar Hongarije is geen uitzondering.
Sargentini klaagde over partijfinanciering. In welk land is dat geen probleem? België weet er alles van. Of Franse toppolitici komen vaak in moeilijkheden, wegens campagnefinanciering. Noem Sarkozy. De media zijn volgens de rapporteur ‘bevooroordeeld’. Die klacht is zo oud als de weg naar Rome. Hongaarse leden van het parlement zouden met bijklussen terechtkomen in verstrengeling van belangen. De rapporteur moet om zich heen kijken: 31% van de leden van het Europees Parlement klust bij. Sommigen verdienen meer dan hun parlementaire wedde. De bronzen medaille hangt om de nek van de heer Verhofstadt, die Sargentini lof toezwaaide.
(..)
De persvrijheid is altijd een delicate zaak. Persconcentratie herbergt gevaren. De Vlaamse geschreven media zijn in handen van enkele figuren; bij afleiding de Nederlandse geschreven pers ook.
(..)

Derk Jan Eppink
Lees verder: www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/09/13/opinie-d...-maar-schiet-in-eig/
Derk Jan Eppink is Senior fellow London Policy Center NYC, columnist en voormalig Europees Parlementslid voor Lijst Dedecker
door katertje
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic #EU en Duitse machtsmisbruik in Hongarije

Posted 5 jaren 9 maanden geleden #53035
De EU-dictatortjes gaan de verstandige Hongaren straffen voor het feit dat ze zichzelf niet willen laten afschaffen door regressief links onder leiding van George Soros en Angela Merkel.

Mijn hemel, wat een circus: In Spanje beukte de Guardia Civil, de Spaanse politie, in op de eigen bevolking, trok hen bij de haren weg van de stembureaus om hen te beletten hun stem uit te gaan brengen op een zelfstandig Catalonië ...over het met voeten treden van de democratie gesproken. Waar was Sargentini toen? Frankrijk heeft zich 14 jaar niet aan begrotingsnormen gehouden. Is Sargentini ook bezig met het opstarten van een procedure tegen Frankrijk? Sargentini is een Social Justice Warrior (SJW) betaald door George Soros
De verontwaardiging is selectief en zal de EU verder uit elkaar drijven. Dat is het effect.

Het zijn pogingen van de Europese Unie om de democratie de nek om te draaien. Het Hongaarse volk heeft gekozen voor Viktor Orban en het beleid dat hij voorstaat. Het is dan niet aan de EU om daar strafmaatregelen op te zetten, want dat is wel wat hier defacto em dejure gebeurt.

De staatsrechtelijke verwijten die de Europese Unie/Europees Parlement Viktor Orbán maakt zijn flinterdun. Orbán wordt verweten rechters met pensioen te sturen om "zijn eigen vriendjes" te kunnen installeren. Ik kan niet controleren of die beschuldiging terecht is. Wél bewezen is het omzeilen van democratische procedures en vriendjespolitiek van de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker bij de aanstelling van Selmayer. Secretaris-generaal Italiano werd onverwacht met vervroegd pensioen gestuurd en binnen 5 minuten waren 2 procedures afgewerkt met de aanstelling van Selmayer tot secretaris generaal tot gevolg. Kritiek, commentaar werd woedend afgedaan met: u kunt op uw kop gaan staan, de benoeming wordt niet teruggedraaid

De meeste verwijten aan Orban betreffen de maatregelen om immigratie tegen te gaan (waarmee hij de facto de EU beschermt) en islamisering te voorkomen. Of Orban daarbij de Hongaarse wet overtreedt weet ik niet. Ik vermoed van niet.


En ik vermoed dat Sargentini het ook niet weet, omdat ze naar heel andere dingen op zoek is geweest. Ik vermoed dat hetgeen zij wilde vinden allang thuis op haar bureautje klaarlag om gepubliceerd te worden. Soros zorgt goed voor zijn waterdragertjes zolang hij ze kan gebruiken. A Propos Soros..ook bij het uitvechten van de vete die Orbán heeft met de man die denkt met geld alles te kunnen kopen en manipuleren, blijft hij voorzover ik weet binnen de wet. De Hongaarse wet, bedoel ik, niet de Sargentijnse wet.

Omdat in dit licht het conflict, tussen de huidige EU en de huidige Hongaarse regering, slechts kan worden geduid binnen het kader van ideologische tegenstellingen, en daarmee verbonden belangen, qua machtsuitoefening en nationale, dan wel supranationale, soevereiniteit.
In plaats daarvan, gaan een Timmermans en een Sargentini schermen met in feite holle en betekenisloze begrippen als "onafhankelijke rechtstaat" . Dat zijn illusoire droombeelden. .In ons eigen hoogste bestuursorgaan de Raad van State, zijn alle rechters politiek benoemd...De onafhankelijke rechtsstaat bestaat niet en heeft nog nooit bestaan. Wie maakt wetgeving waar de rechtspraak zich aan dient te conformeren? Juist ! Daar is rechtspraak altijd afhankelijk van de op dat moment vigerende ideologische, politieke, sociaal-economische en culturele factoren. "Onafhankelijke media, idem.
Maar het is wel de inzet waar het hier om gaat.

En het EP is een NEPparlement, waarin allerlei regionale stromannen mogen plaatsnemen om de EU een zogenaamd democratisch jasje voor de show te geven. De stumperds...ze mogen niet eens wetgeving maken...niet dat ze daar überhaupt bekwaam voor zijn, maar da';s weer een ander verhaal. Ze kunnen niets.. maar een air !!


Hoezo bepaalt een "rapporteur" van GroenLinks in het Europees parlement, die volgens de Soros-Leaks (zie voorgaande reacties) een betrouwbare bondgenoot is van de miljardair annex regime-change-investeerder, hoe een land om hoort te gaan met de toch behoorlijk diverse pers ( en.wikipedia.org/wiki/List_of_newspapers_in_Hungary ),
de academische wereld (De 'Soros-Universiteit'), en Hulporganisaties?

Hebben de Hongaren op Orban gestemd? Of op Soros en Judith Sargentini?
Last Edit:5 jaren 9 maanden geleden door katertje
Bijlagen:
Laatst bewerkt 5 jaren 9 maanden geleden doorkatertje. Reden: taalfout
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic #EU en Duitse machtsmisbruik in Hongarije

Posted 5 jaren 9 maanden geleden #53034
Video – Hongaarse premier Viktor Orban veegt Europees Parlement de mantel uit
'U denkt het beter te weten dan het Hongaarse volk'

Hungary's Viktor Orban accuses EU of 'abuse of power'


Het Europees parlement heeft met een benodigde tweederde meerderheid voor maatregelen tegen Hongarije gestemd.

Wat dit in de praktijk gaat betekenen is nog niet duidelijk, maar dat het hier gaat om een stap zonder precedent is duidelijk. Of het tot de zwaarst mogelijke middelen, sancties en het ontnemen van stemrecht komt, is onzeker. Voor die laatste optie is een unanieme meerderheid nodig. Omdat ook Polen onder vuur ligt vanwege het inperken van de onafhankelijke rechtspraak in dat land, hebben Warschau en Boedapest al laten weten elkaar te steunen om zo eventuele Europese acties tegen de landen te weerstaan.

In feite ging de stemming over een kritisch rapport over de staat van de Hongaarse rechtsstaat en democratie van Europarlementariër voor GroenLinks Judith Sargentini. Omdat het rapport door het parlement is aangenomen, treedt een zogenaamd Artikel 7-proces in werking, waardoor acties tegen Hongarije mogelijk worden.

‘Europa is niet alleen een verhaal van markten en centen, maar van waarden en rechtsregels,’ zegt Europarlementatiër voor D66 Sophie in ’t Veld. ‘Het screenen en in alle openheid bediscussieëren van de rechtsstaat en de democratie in EU-lidstaten is een logisch gevolg van de Europese integratie, waarin Hongarije zich ingeschreven heeft. De nuchtere feiten spreken voor zich: we hebben een ernstig probleem in Hongarije. Dat heeft een overweldigende meerderheid binnen het Parlement nu dus erkend.’

Uiteraard was Victor Orban het niet eens met de gang van zaken. Hij beschuldigde de Europese Unie van machtsmisbruik:

Vandaag stemde het Europees parlement over het instellen van sancties tegen Hongarije. De aanleiding voor die stap vormt het steeds autocratischer beleid dat president Victor Orban voert in dat land. Inmiddels is zo’n 90% van de pers onder zijn controle en viert corruptie hoogtij.

Dit zegt Kati Piri, europarlementariër namens de PvdA. Zij legt uit waarom de sancties ter sprake komen:

> Als dat zootje ongeregeld in dat NEPparlement in Straatsburg niet tegen Orbán stemt verliezen ze allemaal hun riante Soros-toelage...

Tijdens het debat ging het er stevig aan toe. Zo beet vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans Orban toe: ‘Mr. Orban, that´s the coward´s way out!’ als reactie op het feit dat Orban alle kritiek afwimpelde als een aanval op het Hongaarse volk.

> OMG..Frans Timmermans, de schaamte voorbij.

Om sancties tegen Hongarije daadwerkelijk door te voeren, is er een tweederde meerderheid in het Europees Parlement nodig.
De Britse conservatieven in het Europees parlement geven vooraf al aan tegen sancties te stemmen. Ze vinden het instellen van sancties te ‘politiek,’ maar zeggen daarmee geen uitspraak te willen doen over de situatie in het land.
*Dinsdagavond liet Orbans fractiegenoot in het Europees parlement Manfred Weber weten Orbans gedrag ook zat te zijn en voor sancties te gaan stemmen:

> Exit-Orbán uit EVP, zal nu vrijwel zeker eurosceptische fractie beginnen.
Europa gaat ten onder aan het meten met twee maten. Erdogan voert een heuse dictatuur in, valt buurlanden binnen, doet weer een poging de Koerden uit te roeien, en Frans Timmermans gaat praten over visumvrij reizen voor de Turken. Orban zegt dat ze geen moslimvluctelingen wil opvangen, duidelijk aantoonbaar de wens van de bevolking, en wordt veroordeeld. Vergeet niet dat de Hongaren weten wat een islamitische overheersing is...

De Poolse rechtsstaat wordt door de EU niet Ok bevonden. Laten we eens kijken naar de NL rechtsstaat. Wanneer zelfs een aantal rechters na ampel beraad zegt dat twee asielzoekers uit Armenië moeten worden uitgezet en de Minister overruled dat, dan is dat weliswaar een nobel iets, maar even zo goed een ondermijning van de rechtsstaat.
Last Edit:5 jaren 9 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 5 jaren 9 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic #EU en Duitse machtsmisbruik in Hongarije

Posted 5 jaren 9 maanden geleden #53014
Judith Sargentini
@judithineuropa
Er is een tijd van komen en eentje van gaan. Na de verkiezingen stop ik als Europarlementariër. Na eerst deze week op de bres voor de rechtsstaat in Hongarije.

GeenStijl:
Beste Judith, namens iedereen van GeenStijl, bedankt voor het lachen. Bedankt dat je de inspiratiebron was voor het woord 'Sargentiniërs' en bedankt voor die ene tweet. We zullen "Er is geen greintje bewijs voor de stelling dat IS-strijders op vluchtelingenbootjes naar Europa komen. Is hysterie" nooit vergeten.

Trouw:
Overmorgen hoopt Sargentini haar politieke hoogtepunt te beleven. Dan stemt het parlement in Straatsburg over haar rapport over de afglijdende rechtsstaat in Hongarije. Als een tweederde meerderheid instemt met dat rapport, moeten de EU-lidstaten overwegen een zogeheten artikel 7-procedure in gang te zetten tegen Boedapest. Zo’n proces, dat kan leiden tot tijdelijke schorsing van een lidstaat, loopt al een tijdje tegen Polen, vanuit de Europese Commissie. Als in de kwestie-Hongarije de eerste stap in zo’n procedure door het Europees Parlement wordt gezet, zou dat een primeur zijn.

“Het wordt heel spannend. Het is sowieso een morele overwinning want we zijn verzekerd van een ‘gewone’ meerderheid, maar of we tot twee derde komen? Dat kunnen we net halen, maar ook net niet, als een paar parlementariërs uiteindelijk niet het lef hebben om tegen partijlijnen in te stemmen.”
De parlementariërs van de christen-democratische EVP zullen de doorslag geven. De Fidesz-partij van de Hongaarse premier Orbán behoort tot die EVP, maar intern is de verdeeldheid over Orbáns antimigratie- en anti-EU-beleid groot.

> Afscheid van @judithineuropa. Afscheid met een prachtig symbolisch vaarwel van die Afghaan in Parijs. Zeven mensen neergestoken, 4 ernstig gewond
Weer "geen greintje bewijs" voor terroristische daad natuurlijk. Bedankt dat je ons hebt geleerd hoe hysterisch we zijn.

Nu fijn van je Soros-toelage gaan genieten
door katertje
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic #EU en Duitse machtsmisbruik in Hongarije

Posted 5 jaren 10 maanden geleden #52844
De kwestie van genderstudies stond niet op de agenda van de regeringsvergadering, omdat er veel belangrijkere onderwerpen zijn, vertelde een regeringsbron tegen ATV.hu op maandag.

Vorige week kregen de Hongaarse universiteiten 24 uur de tijd om te reageren op het plan van het ministerie van Humane Welzijn (EMMI) en het ministerie van Justitie (IM), volgens welke het onmogelijk maakt voor nieuwe studenten om zich in te schrijven voor genderstudies.

Het gaat om twee universiteiten: de grootste door de staat gefinancierde universiteit van Hongarije, ELTE, en de Centraal-Europese universiteit (CEU), opgericht door George Soros.
Als het wetsvoorstel officieel wordt, betekent dit dat niemand een genderstudie in Hongarije kan volgen en een diploma in het onderwerp kan behalen. HVG.hu merkt op dat CEU zowel Hongaarse als Amerikaanse diploma’s aanbiedt; het amendement heeft geen invloed op laatstgenoemde.

Het ministerie van Humane Welzijn vertelde HVG.hu afgelopen vrijdag dat er op de Hongaarse arbeidsmarkt absoluut geen belangstelling is voor afgestudeerden van genderstudies. Maandag vertelde vicepremier Zsolt Semjen aan ATV.hu dat “niemand een genderdeskundige in dienst wil nemen, dus een dergelijke opleiding is niet nodig”.

Volgens de politicus zijn sommige dingen, zoals geslacht, biologisch bepaald, het concept van geslacht, als “sociale sekse” is net zo onzin als praten over “sociale leeftijd”. Hij benadrukte dat genderstudies een ideologie zijn.
Het is aan academici om te beslissen of genderstudies een plaats hebben in het Hongaarse hoger onderwijs, vertelde een leider van de oppositiepartij LMP maandag op een persconferentie. Mate Kanasz-Nagy, secretaresse van de nationale raad, zei dat het recentste plan van de overheid om genderopleidingen te verbieden “een andere stap in zijn oorlog tegen wetenschap en onderwijs is”.
Hij zei dat terwijl de overheid toegang tot het gratis hoger onderwijs had vernauwd, het ook door de overheid benoemde financiële managers op hogescholen en universiteiten “oplegde” zodat “het elke cursus of onderzoek kan voorkomen met vermelding van financiële redenen”.
Kanasz-Nagy benadrukte ook dat “sinds de politieke regimewisseling” van 1989 “geen enkele faculteit om politieke redenen is verboden”. “Hieruit volgt dat er voortaan in het hoger onderwijs geen autonomie, vrijheid of rechtsstaat meer bestaat”.

Verwijzend naar de bewering van het ministerie vanHumane Welzijn dat de jonge academici die zich bezighouden met genderstudies niet nodig waren op de arbeidsmarkt, zei Kanasz-Nagy dat alle gediplomeerden werk hebben gevonden. Kanasz-Nagy voegde toe dat zijn partij bij de ombudsman over de kwestie zou appelleren.

> Gender onzin bedoeld om de maatschappij te ontwrichten en alle ankers te vernietigen...Goed gedaan Hongarije !
Alle gediplomeerden...hoeveel? En werk in hun "vakgebied" of vakken vullen bij de Hongaarse Appie?
Last Edit:5 jaren 10 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 5 jaren 10 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.191 seconden