Formatie 2017: VVD, CDA, D66 en ChristenUnie...we zijn er bijna..!

 • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Formatie 2017: VVD, CDA, D66 en ChristenUnie..ze zijn er uit. Rutte-III bordes

Posted 6 jaren 3 maanden geleden #50542
Maandenlang brachten we u nieuwtjes, weetjes en ruzies van formerende politieke partijen. Met de beëdiging vandaag van de nieuwe Nederlandse regering, de regering Rutte-III is aan die "rubriek" een einde gekomen. De ministersploeg werd vandaag voorgesteld aan de koning. Zeven maanden na de verkiezingen kunnen Rutte en zijn ministers van de VVD, het CDA, D66 en de ChristenUnie, de eed afleggen.

De aanloop naar het officiële aantreden van de regering verliep echter niet zonder problemen.De voorzitter van de Nederlandse Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, vroeg gisteren duidelijkheid over de dubbele bezetting van enkele departementen. Justitie en Veiligheid; Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor deze drie ministeries werden telkens twee ministers aangeduid. De voorzitter van de Eerste Kamer stelt echter dat het van belang is wie de leiding heeft over het ministerie.

Eerder deze week kwam ook het bericht dat een aantal ministeries van naam zullen veranderen. Die van Veiligheid en Justitie naar Justitie en Veiligheid riep de meeste vragen op. De naamsveranderingen zullen in totaal enkele miljoenen kosten. Het lijkt alvast niet gezond om de regeerperiode te starten met een maatregel die geld kost en waarvan niemand wakker ligt.

Daarnaast worden ook twee ministers in vraag gesteld nog voor ze aan hun beleidsperiode kunnen beginnen. Zo heeft de PVV stevige kritiek op de nieuwe minister van Justitie, Ferdinand Grapperhaus van CDA-huize. PVV-leider, Geert Wilders, is van mening dat Grapperhaus niet geschikt is om minister te worden. Hij baseert zich daarvoor op enkele uitspraken van de man. Die zei in het verleden dat de het Nederlands staatsburgerschap niet mag worden ontnomen van jihadisten en dat ze daarentegen verantwoording moeten afleggen in Nederland. Daaruit besluit Wilders dat de nieuwe minister “een gevaar is voor de nationale veiligheid”.

Last but not least...Kaag.
Tot slot had ook Likoed Nederland kritiek op één van de nieuwe bewindslieden. Zij richtten hun pijlen op Sigrid Kaag (D66), de nieuwe staatssecretaris voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Likoed bekritiseert Kaag voor, wat zij noemen, “verbondenheid met een terroristische organisatie”, doelend op haar huwelijk met een minister uit de regering van Yasser Arafat van de Palestijnse terreurorganisatie PLO. In het persbericht somt Likoed zeven redenen op waarom Kaag niet geschikt is. (De brief van Likoed is integraal overgenomen elders op ons forum).

Tom-Jan Meeus, columnist bij NRC Handelsblad, weerlegt de kritiek en bestempelt ze als “blinde zwartmakerij”.
Last Edit:6 jaren 3 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 6 jaren 3 maanden geleden doorkatertje. Reden: taalfout
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], gnor

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Formatie 2017: VVD, CDA, D66 en ChristenUnie...we zijn er uit..! Regeerakkoord

Posted 6 jaren 4 maanden geleden #50461
Had ik het in de Keek op de Week van gisteren nog over de wrijving tussen D66 en ChristenUnie omdat die laatste er niets voor voelde om de Hobby-Agenda van D66 mee helpen uit te voeren, ik had het mis!

We zijn gewoon vóór een Europees Openbaar Ministerie. Ja, het Nederlandse Parlement (Tweede en Eerste Kamer) was tot voor kort mordicus tegen het EU-OM. Een ruime meerderheid in BEIDE Kamers zag dit nieuwe Europese agentschap als een inbreuk op de nationale soevereiniteit. Ook vreesden parlementariërs dat het EU-OM - dat vanaf 2020 operationeel moet zijn - geleidelijk haar takenpakket zou uitbreiden. En zij kregen gelijk want onlangs stelde Juncker inderdaad voor het Europese OM ook in te zetten voor terreurbestrijding.

Uitbreiding van het takenpakket vergt de instemming van alle deelnemende landen.

In verschillende moties sprak de Tweede Kamer zich uit tegen deelname. Mede daarom moesten de andere lidstaten hun toevlucht zoeken tot de 'kopgroep-methode' waarbij alleen lidstaten die dat willen meedoen. Tot nog toe zijn dat er twintig, waaronder Duitsland, Frankrijk en België.

De harde opstelling van de Kamer bracht het huidige kabinet in een moeilijke positie. Opeenvolgende Nederlandse ministers van Financiën en Justitie trokken in Brussel fel van leer tegen misbruik van EU-gelden. Ook de aanpak van fraude met btw (een inkomstenbron van de EU) laat te wensen over. Dit voorjaar wilde toenmalig Justitieminister Van der Steur dan ook instemmen met het EU-OM maar het parlement verbood hem dit.

En zie, dáár is de ommezwaai. Nederland draait 180 graden en doet tóch mee met het Europees OM. VVD, CDA en ChristenUnie staakten hun verzet om Eurofiel D66 ter wille te zijn.Tweede Kamerleden Verhoeven van D66 en Van Oosten van de VVD bevestigen dat het om een uitruil gaat.
Tja, "geven en nemen", zegt Verhoeven. "Je moet met elkaar een akkoord sluiten", zegt Van Oosten

Maar de VVD'er wijst erop dat nog niet vaststaat wanneer Nederland toetreedt tot het EU-OM.

In het nieuwe regeerakkoord staat dat Nederland niet anders kan dan samenwerken met andere EU-landen in de strijd tegen de financiële en zware criminaliteit. 'Het kabinet neemt daarom in de komende kabinetsperiode een besluit over het moment waarop Nederland zal toetreden tot het Europees Openbaar Ministerie', aldus het regeerakkoord. 'Wij willen lid worden van het EU-OM zoals dat nu is', lichtte premier Rutte vorige week toe in de Kamer.

Ziet u nu hoe noodzakelijk een correctief referendum is? We beginnen met een referendum over de referendumwet. We maken het die EU-livrijers zo moeilijk als we kunnen
U doet toch ook mee?
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], gnor

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Formatie 2017: VVD, CDA, D66 en ChristenUnie...we zijn er uit..!

Posted 6 jaren 4 maanden geleden #50398
De kabinetsformatie is op een oor na gevild. Exacter gezegd: de informatie, want het eigenlijke formeren zijn de poppetjes, en dat gaat Rutte komende week doen.

Heel spannend wordt het niet met de poppetjes. De partijen leveren wat lakeien, en ongetwijfeld zal het CDA Pieter Omtzigt een staatssecretariaat aanbieden. Laten we hopen dat dat Kamerlid – dat als één van de weinigen uit de huidige coalitie dat etiket waardig is – dit aanbod vriendelijk doch beleefd afwijst, en zijn voortreffelijke werk in de Kamer blijft doen.

Rutte III is kwetsbaar. Als één Kamerlid rebelleert, dreigt de val. Rutte is de enige partijleider die het kabinet ingaat. Zijn evenknieën bij CDA, D66 en ChristenUnie kiezen voor de rol van fractievoorzitter. Het tekent Rutte III: een meerderheid van 76 zetels is kwetsbaar; de partijleiders moeten de fracties in het gareel houden. Daar komt bij dat ook in de Eerste Kamer de meerderheid miniem is en Rutte II heeft al aangetoond dat senatoren niet automatisch voor kabinetsplannen stemmen. De partijleiders zullen het spel moeten spelen met de onafhankelijke fracties aan 'de overkant', zoals de Eerste Kamer wordt genoemd.

De drie kopstukken vertellen ons allemaal dat ze 'het eigen geluid' willen laten horen, maar er zijn ook andere motieven. Het nieuwe kabinet heeft zoals gezegd een flinterdunne meerderheid, dus gelden voortaan op het Binnenhof de regels van 'sudden death': als één Kamerlid rebelleert, dreigt de val van Rutte III. De partijleiders zijn tot de slotsom gekomen dat ze die verantwoordelijkheid niet op de schouders van een onervaren opvolger kunnen leggen. Een nieuwe fractievoorzitter heeft mogelijk niet genoeg overwicht om potentiële dwarsliggers in toom te houden. Het motto van het nieuwe kabinet is 'Vertrouwen in de toekomst', maar zoveel vertrouwen hebben de architecten van Rutte III ook weer niet in hun eigen fracties.

Opvallend trouwens dat Pechtold stelt dat het voor de stabiliteit in het kabinet beter is dat hij er buiten blijft. Gezien de inhoudsloosheid van de man is dat wel waar, maar vooral omdat binnen de eigen gelederen dan zo zou kunnen gaan opvallen dat hij eigenlijk niets kan – behalve de zijige regent uithangen. Nu dacht ik dat de Tweede Kamer er niet is om de stabiliteit van de regering te garanderen door het monddood maken van de gekozen parlementsleden maar om de regering te controleren...Kan natuurlijk ook dat het ministerschap bij nader inzien niet zo aantrekkelijk meer is.
Maar dat laatste zinnetje...het impliceert dat Pechtold binnenkort wel weer eens zou kunnen gaan besturen. Amsterdam kan zich dus opmaken voor een nieuwe burgemeester. Zijne Zijigheid zelve laat hier zien dat hij belangstelling heeft. En dat is de troostprijs voor een Voltooid Leven in de Kamer, en wijst op een aanstaand Waardig Afscheid. Waarom minister worden in een kabinet dat naar alle waarschijnlijkheid haar termijn niet zal uitdienen, als dat je aspiraties om burgemeester te worden van Amsterdam onmogelijk maakt?

Oh, bijna vergeten. Brussel vindt het goed en Jeroen Dijsselbloem mag aanblijven als voorzitter van de Eurogroep tot half januari. Daarna stapt hij uit de politiek.

Wat zijn we toch gezegend..!
Last Edit:6 jaren 4 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 6 jaren 4 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Formatie 2017: VVD, CDA, D66 en ChristenUnie...we zijn er bijna..!

Posted 6 jaren 4 maanden geleden #50362
We zijn er bijna ! En we hebben eerder gezegd, hoe meer er gelekt wordt, hoe dichter we tegen een regeerakkoord aan zitten. De partijen VVD, CDA, D66 en CU hebben een conceptregeerakkoord klaar, waar steeds meer besluiten uit worden gelekt, zoals....

Eigen risico zorg blijft 385 euro
Het eigen risico in de zorg wordt niet verhoogd maar blijft op 385 euro. De zorgpremie gaat hierdoor omhoog. Het scheelt iedereen per jaar maximaal 9 euro naar boven of naar beneden.
Toeslagen
Het nieuwe kabinet gaat de zorgtoeslag, het kindgebonden budget, de huurtoeslag “en andere fiscale maatregelen” niet veranderen.
Kilometerheffing
Het nieuwe kabinet kiest mogelijk voor een bepaalde vorm van kilometerheffing voor vrachtverkeer, waarbij vervuilende vrachtwagens het meest betalen.
Lagere belastingen
Middeninkomens krijgen miljarden belastingvoordeel via hogere nettolonen. Dat zou kunnen door een nieuw belastingsysteem met nog maar twee schijven. Een lage schijf van ruim 35 procent en een hoog tarief van net onder de 50 procent.
Vermogensbelasting omlaag
De vermogensbelasting gaat omlaag. Het bedrag waarover geen belasting hoeft te worden betaald, wordt verhoogd van 25.000 tot 30.000 euro. Het gaat om spaargeld, aandelen, obligaties, kunst, een tweede huis en ander vermogen. De verhoging van het belastingvrije deel levert mensen met een vermogen van meer dan 25.000 euro gemiddeld 60 euro per jaar op.
270 miljoen voor salaris leraren, 500 miljoen voor werkdruk
Vanaf volgend jaar krijgen de leraren in het basisonderwijs er 270 miljoen euro bij voor salarisverhoging. Die verhoging geldt ook voor de jaren daarna. Voor het verlagen van de werkdruk op de basisscholen trekt het kabinet 500 miljoen uit.
Vluchtelingendeals
De coalitie wil nieuwe ‘vluchtelingendeals’ zoals de Europese Unie eerder sloot met Turkije. Meer opvang in de regio moet leiden tot minder bootjes op de Middellandse Zee. Voorwaarde is dat de deals voldoen aan internationale verdragen.
Bed-bad-brood
Er komen acht opvanglocaties verspreid over Nederland waar gemeenten uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe kunnen sturen. Het beleid op de acht locaties is gericht op terugkeer binnen twee maanden nadat de vreemdeling is afgewezen voor een verblijfsvergunning. Gemeenten mogen ook eigen opvang regelen als zij dat nodig vinden.
Meer vluchtelingen vestigen in Nederland
Het aantal vluchtelingen dat door Nederland wordt uitgenodigd zich in Nederland te vestigen wordt verdubbeld van 500 naar 1000 per jaar. Het gaat om mensen die al langere tijd in vluchtelingenkampen in het buitenland wonen.
Medisch-ethische onderwerpen
Over medisch-ethische onderwerpen hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie afgesproken dat het nieuwe kabinet geen voorstellen doet om de regels rond hulp bij zelfdoding bij ‘voltooid leven’ te verruimen. Wel wil het kabinet meer stamcel- en embryo-onderzoek mogelijk maken.
Wilhelmus
Scholen moeten leerlingen les gaan geven over het Wilhelmus. En leerlingen moeten minstens één keer in hun leven met school naar het Rijksmuseum geweest zijn.
Verkeersboetes
Het nieuwe kabinet wil hardnekkige verkeersovertreders zwaarder bestraffen. Verder gaan boetes voor minder ernstige verkeersdelicten omlaag, investeert Rutte III meer geld in asfalt, komen er buiten de Randstad meer treinen en moet het autopark emissieloos zijn in 2030.
Isolatie huurwoningen
Als woningcorporaties hun huurwoningen extra isoleren krijgen zij een korting op de verhuurdersheffing, die in totaal 1,7 miljard euro oplevert. Voor de korting is 100 miljoen euro beschikbaar.
Loondoorbetaling bij ziekte
Kleine werkgevers hoeven zieke personeelsleden nog maar 1 jaar in plaats van 2 jaar door te betalen. Voor het tweede jaar komt een soort verzekeringspot waar alle kleine werkgevers aan mee betalen. De langdurig zieke werknemer krijgt dus nog wel hetzelfde geld.

Wat weten we nog niet
– Milieubelastingen, btw en andere nieuwe belastingheffingen
- Maatregelen over flexibilisering van de arbeidsmarkt
- Arbeidsongeschiktheidsregelingen voor zzp’ers
- Uitbreiding van het vaderschapsverlof
- Toekomst van het referendum
- Kinderpardon
- Schrappen van vervroegde vrijlating van gedetineerden
- Drugsbeleid
- Hoeveel extra geld er gaat naar Defensie
- Mag Defensie bewapende drones kopen
- Veranderingen in het leenstelsel/de basisbeurs
- Toekomst kolencentrales
- Gronings gas

Of er inderdaad nieuwe ministeries bij komen, hoe de verdeling van de ministeries over de vier partijen is, en natuurlijk de poppetjes...
Last Edit:6 jaren 4 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 6 jaren 4 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: gnor

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline
 • Administrator
 • Administrator
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Ontvangen bedankjes 16745
 • birthday-cake

Beantwoord door gnor in topic Formatie 2017: tobben met de top en dan vuurwerk

Posted 6 jaren 5 maanden geleden #50161
www.elsevierweekblad.nl/nederland/achter...houderskamer-540559/

Kopstukken van gemeenten, provincies en waterschappen zijn donderdag te gast bij informateur Gerrit Zalm en de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Ze zullen duidelijk maken wat er volgens hen in het Regeerakkoord van het kabinet-Rutte III moet, bevestigt de woordvoerder van het Bureau Kabinetsformatie desgevraagd.

De zogenoemde decentrale overheden geven pakweg eenzesde van de Rijksbegroting uit. De klaagzang van Aboutaleb en Van Aartsen heeft blijkbaar geholpen. Donderdag gaan zes bestuurders naar Den Haag. Dat zijn de voorzitter van het Interprovinciaal Overleg Ank Bijleveld (CDA), zelf commissaris van de Koning in Overijssel, voorzitter Jan van Zanen (VVD) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, tevens burgemeester van Utrecht, en voorzitter Hans Oosters van de Unie van Waterschappen, zelf dijkgraaf Schieland en de Krimpenerwaard. Deze kopstukken worden vergezeld door de directeuren dan wel secretarissen van genoemde organisaties.

<Volgende week verkiezingen in Duitsland. Hiervan hangt het af of kort daarna de Duitse kogel door de kerk is. Het is een revival a la 1939.
Voor de Kerstkalkoen gevild is, zal Brussel groen licht geven en daarna volgt de afleiding voor de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 waar ik me niet zal vertonen.
Toneel is niet langer mijn ding. Ik hou meer van scherpe satire.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Formatie 2017: Demissionair kabinet VVD-PvdA gered door "vertrouwen"

Posted 6 jaren 5 maanden geleden #49995
Het zou er vandaag om gaan spannen als we de MSM mochten geloven. Jonge jonge wat werd de zaak opgeklopt. Om de 5 minuten een nieuwsflits op de radio...het was bespottelijk.

Wij kunnen het dan allemaal wel een slecht gespeelde soap vinden maar volgens de MSM stond er erg veel op het spel: als Rutte toe zou geven aan de eisen van de PvdA, die de leraren (haar traditioneel grote kiezersgroep) niet teleur wil stellen, dan heeft hij ruzie met zijn toekomstige coalitiegenoten, dus toegeven aan de chantage van de PvdA zou zijn eigen positie als toekomstig premier in gevaar brengen en daarmee zijn aspiratie om naar Brussel te vertrekken.

Maar goed, terzake!
Het begon deze zomer met grote woorden van Asscher. Als er in het kabinet geen verhoging van de lerarensalarissen werd afgesproken zou de PvdA niet tekenen voor de in te dienen begroting. Bijzonder hypocriet politiek gedram van een partij die probeert zichzelf nog enig belang aan te meten. Want als de PvdA echt het gevoel had gehad dat dit een dringend thema was, dan zou zij het in de reguliere kabinetsperiode hebben moeten aansnijden. Ze hebben er vier jaar de tijd voor gehad.

Als je aldus vaststelt dat het hypocriet gedram is over de ruggen van het onderwijzend personeel in het lager onderwijs, dan zie je wat een bespottelijke situatie nu is gecreëerd door amateur-bestuurder/politicus Asscher en de zijnen. Want met behoorlijk bestuur heeft dit niets meer van doen. Gisteravond bij Jinek werd de situatie netjes uitgelegd door Joost. Vullings. De VVD is bereid te beloven er werk van te maken, maar kan niet meer doen dan dat in verband met de kabinetsformatie. Asscher is bang uiteindelijk met lege handen te komen te staan.

En inderdaad bestaat het risico dat één van de nieuwe deelnemers in het kabinet uit rancune dit "wapenfeit" van de PvdA voor een jaar torpedeert, gewoon omdat de PvdA er zo over gedramd heeft. Dan heeft het gedram de leraren een jaar uitstel van een gerechtvaardigde loonsverhoging opgeleverd. Daar zullen ze de PvdA dankbaar voor zijn! Het blijft een partij die niet anders kan dan drammen, zeiken en konkelen. Het onderwerp in beslotenheid rustig aansnijden omdat het gerechtvaardigd is komt niet in hen op. Het moèt gepolitiseerd worden, en dat betekent nu eenmaal risico’s voor het resultaat.
En daar lijken ze als partij nu de prijs voor te gaan betalen. De eeuwige arrogantie van de PvdA zal komende jaren door andere partijen met rente worden terugbetaald, zeker als er geen stevig herstel in peilingen zichtbaar wordt. En waar dat vandaan zou moeten komen? Niemand die dat zeggen kan.

Update:Crisis afgewend. Er is overeenstemming bereikt over de begroting 2018. In de begroting wordt nog geen extra geld uitgetrokken voor lerarensalarissen, zoals de PvdA eerder eiste. .Wel is volgens Asscher toegezegd dat in de komende weken de begroting van volgend jaar alsnog wordt aangepast om de salarissen van leraren te verhogen. Met die toezegging kan Asscher op dit moment leven. Hij zegt er vertrouwen in te hebben dat later een “substantieel bedrag” voor lerarensalarissen wordt uitgetrokken.
Met deze oplossing laat Asscher zijn eis dat in de begroting een concreet bedrag met extra geld voor leerkrachten zou moeten staan varen.


De liefde voor de knoeiende politiek is inmiddels bij het merendeel van de kiezers tot op het vriespunt gedaald
Last Edit:6 jaren 4 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 6 jaren 4 maanden geleden doorkatertje. Reden: typefout
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko, gnor

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.211 seconden