De Bokito van VNO/NCW is weer los

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Re: De Bokito van VNO/NCW is weer los

Posted 11 jaren 9 maanden geleden #33957
"Europa en de feiten" onderschat de kosten om de euro samen te houden

De campagne vermeldt dat als de euro zou opbreken, volgens een ING – studie dit de Nederlandse export zwaar zou treffen, onder meer door de opwaardering van de nieuwe munt, en dat vorderingen, beleggingen en investeringen enorm in waarde zouden dalen. De campagne waarschuwt:

“Een paar honderd miljard euro vermogensverlies. Instortende export en economie. Vijfhonderdduizend extra werklozen. En een exploderende staatschuld.
De euro behouden gaat ons geld kosten. Hem verspelen kost ons veel en veel meer.”

Het is wellicht veilig om die hoge cijfers maar voor waar aan te nemen, ook al zijn ze afkomstig van ING, die betrokken partij is. Maar is de euro behouden dan goedkoper?

Om die vraag te beantwoorden, stelt de campagne dat via noodleningen aan landen in problemen en via de ECB voor Nederland “zo’n 65 miljard euro verloren gaan, als we die landen laten vallen. (...) Dat bedrag kan oplopen tot tenminste 90 miljard, als het Noodfonds volledig zou moeten worden gaan benut.”.

Die 90 miljard euro blootstelling om de euro samen te houden is een onderschatting, want alleen al via Target2, het intern betalings- en verrekeningssysteem van de ECB en het Eurosystem had Nederland volgens de laatste cijfers al 123 miljard euro aan claims aan de zwakkere eurolanden,
waardoor het cijfer dus al makkelijk oploopt tot 213 miljard euro.

Dat is nog niet alles. De ECB heeft daarbovenop nog eens een blootstelling van ongeveer 1000 miljard euro aan Griekenland, Portugal, Italië, Spanje en Ierland. Enerzijds via het opkopen van 214 miljard euro aan overheidsobligaties van die landen. Anderzijds via het aanvaarden van diezelfde overheidsobligaties als minderwaardig onderpand in ruil voor het financieren van hun banken, wat oploopt tot 823,32 miljard euro. Nederland neemt daar op zijn minst 6 procent of dus een goede 60 miljard euro voor zijn rekening. Het is duidelijk dat die som niet volledig inbegrepen is in de berekening van “Europa en de feiten”.

Kan men het hen kwalijk nemen, wanneer het duidelijk wordt dat de ECB daarbovenop nog eens enorm veel geld in de markt gepompt? Via gunstige “LTRO”-leningen aan banken werd netto een 500 miljard euro verstrekt aan banken in december en februari. Veel van dat geld kwam terecht bij Spaanse banken, die het prompt uitleenden aan de Spaanse regering. Ten slotte houdt de ECB ook al een paar jaar de interestvoet artificieel laag, in de eerste plaats om periferielanden in crisis te helpen. Voor dat alles betaalt de Nederlander, hetzij via de waarborgen van de Nederlandse schatkist voor de ECB, hetzij via mogelijke muntontwaarding, hetzij via pensioenfondsen die in de problemen komen door de lage rente.

De vele maatregelen van de ECB zijn evenwel nog niet voelbaar in de Nederlandse of Duitse economie, maar jammer genoeg is dat maar een kwestie van tijd. Op dit moment worden mogelijke prijsstijgingen nog gecompenseerd door prijsdalingen als gevolg van de crisis en goedkoper wordende imports. Uit de jaren ’70 kennen we echter het fenomeen van de “stagflatie”: economische stagnatie (die in Nederland al toesloeg en nu ook in Duitsland op gang is),
gecombineerd met geldontwaarding die zichtbaar wordt door stijgende prijzen. Het is allemaal geen verrassing natuurlijk, aangezien het Nederlandse Ministerie van Financiën reeds waarschuwde dat om slechts enkele Europese landen in problemen overreind te houden, er 1500 tot 2000 miljard euro nodig is, waarbij Nederland garant moet staan voor €80 tot 120 miljard euro. Andere schattingen, die ook Italië beschouwen als mogelijke kandidaat voor hulp, spreken van 4000 miljard euro. De euro bijeenhouden lijkt dus makkelijk wel een “paar honderd miljard euro vermogensverlies” en meer te kosten.

Pieter Cleppe, Hoofd van het Brusselse kantoor van de onafhankelijke denktank Open Europe,
gepubliceerd op Dagelijkse Standaard

p.s. Ik meen me te herinneren dat de ECB 2 LTRO-leningen aan banken heeft verstrekt, één in december 2011 en één in februari 2012, van elk 500 miljard euro...een totaal dus van 1000 miljard euro
Last Edit:11 jaren 9 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 11 jaren 9 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Re: De Bokito van VNO/NCW is weer los

Posted 11 jaren 9 maanden geleden #33909
Ja, u kunt er nou wel lekker makkelijk over doen, maar u weet zeker nog niet dat als er niet voor de volle 100 procent voor de euro en voor een politieke unie gekozen zal worden er in de optiek van Wientjes c.s. geen Schiphol meer zal zijn. We gaan weer terug naar de paardentram en de trekvaart.
( De startbanen worden een El Dorado voor vliegeraars en de ganzen krijgen ook weer rust)

Maar we raken volgens Wientjes c.s. ook de Rotterdamse haven kwijt. Geen enorme containerreus, geen mammoettanker, zal Rotterdam nog aandoen. Ondanks de Tweede Maasvlakte, ondanks enorme tankopslagmogelijkheden, ondanks de raffinaderijen in Pernis.

Exporteurs uit Azié varen veel liever een aantal dagen langer om hun containers te lossen in b.v. Hamburg. Die malen er niet om dat hun goederen later en duurder elders in Europa afgeleverd worden. Mammoettankers uit de Perzische Golf zullen eveneens het hazenpad kiezen en alle faciliteiten in Rotterdam links laten liggen.
Als ik het goed lees zal, volgens Wientjes, de straf van Europa gruwelijk zijn !
De poort van Europa zal bij wijze van straf gesloten worden.

Weet u wat er ook staat? Er staat: "Nederland profiteert gemiddeld zelfs twee keer zoveel (van Europa) dan andere landen".
Dat geloof ik best.
Nederland exporteert zich een ongeluk, maar inmiddels kan onze export niet meer betaald worden behalve door meer schuld, schuld en nog meer schuld bij de importeurs van onze export.
De belastingbetaler staat inmiddels garant voor die schulden terwijl de exporteurs (lees: MKB Nederland, VNO-NCW en LTO) en de banken dik verdienen.

Nog zo eentje: We verdienen met de EU meer dan dat we aan de EU betalen. Alsof we nergens garant voor staan, alsof er geen ESM is, alsof de ECB niet al 1000 miljard gratis belastinggeld aan de banken heeft gegeven begin dit jaar. Geld waarvan zo goed als geen cent als kredietverstrekking bij gewone ondernemers is terechtgekomen.
Nee, de enige oplossing is "gewoon" meer Europa

De oplossing van Wilders' PVV om terug te keren naar Europese economische samenwerking en het geldverslindende, allesregelende en bemoeizuchtige Brussel de rug toe te keren wordt hautain van tafel geveegd.

Ons Nederland...Hun Brussel, zei Wilders. En zo is het maar net.
Last Edit:11 jaren 9 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 11 jaren 9 maanden geleden doorkatertje.

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • dirko
  • dirko's Profielfoto Offline
  • Spammer
  • Spammer
  • Als iets niet kan, kan het tóch. Overste Ranft.
  • Ontvangen bedankjes 7664
  • birthday-cake

Beantwoord door dirko in topic Re: De Bokito van VNO/NCW is weer los

Posted 11 jaren 9 maanden geleden #33906
+
Daarmee hebben deze 'ondernemers' totaal de boot gemist, de plank en alles wat je zoals nog verder kunt missen, misgeslagen.
Ze zijn er zó van doordrongen dat ze ieder gevoel voor relativiteit en perspectief hebben verloren.
Het ligt er zó duimendik bovenop dat het pathetisch is en pijn doet aan mijn ziel..
Doorrekenen is er niet bij; de PVV met het onderzoek naar de EUro wordt hardnekkig genegeerd, en als je critisch bent op de euro wordt je meteen populist en fout genoemd.

+

De draad geheel kwijt. Soms Bang, maar altijd Olufsen.!!

door dirko
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

De Bokito van VNO/NCW is weer los werd gestart door katertje

Posted 11 jaren 9 maanden geleden #33904
Hebt u het campagnefilmpje van Wientjes en companen al gezien?

"Laat je niet gek maken, kijk naar de feiten", is de boodschap achter de campagne. De Europese Unie levert ons land veel geld op, jaarlijks 180 miljard euro, en daarom belangrijk voor ons allen. Verschillende ondernemers roepen de kijker op om te stemmen voor één Europa.

> Begin vorige week werd door de ondernemerslobby VNO/NCW, MKB-Nederland en boerenorganisatie LTO de brochure "Nederland leeft van Europa" toegezonden, met de oproep aan hun leden om voor verdere verspreiding te zorgen. Volgens de brochure verdient Nederland jaarlijks 180 miljard aan "Europa"; tweederde uit de export "naar Europa" en de rest uit investeringen "in Europa".

Wientjes en zijn medestrijders wekken de indruk dat bijna eenderde van ons inkomen en twee miljoen banen op het spel staan op 12 september. En als de euro "versplintert" -wat dat ook moge betekenen- "keldert de export", zullen Nederlandse investeringen "verkruimelen" en verdubbelt de werkloosheid tot één miljoen. Oefff !!

Er zijn kennelijk grote woorden en krachtige beweringen nodig om op 12 september de aanstaande ondergang van Nederland te voorkomen. Zijn de verkiezingen eigenlijk een referendum, met de keuze tussen Europa of armageddon?

In werkelijkheid exporteert Nederland natuurlijk niets naar Europa en er is ook geen Nederlandse ondernemer die iets investeert in Europa. Nederlandse bedrijven verkopen hun producten aan afnemers in Duitsland, in België, in Frankrijk, in Engeland. En dat gebeurt al sinds mensenheugenis. De Duitse afnemers en de Belgische afnemers zitten vaak ook nog direct over de grens, in deelstaten als Noordrijn-Westfalen en Vlaanderen.

Wat bij de uitvoer zeker helpt, is dat de afgelopen halve eeuw veel protectionistische maatregelen, zoals importheffingen en exportsubsidies, zijn afgeschaft. Dat gebeurde zowel in Europees verband als op wereldschaal, zoals binnen wat nu de Wereldhandelsorganisatie heet.

De grensoverschrijdende handelsbelemmeringen zijn schadelijk voor de handel en dus een kostenpost. Als je ze afschaft of vermindert, verdien je als exporteur niet zozeer meer, maar je raakt wel een kostenpost kwijt.

Maar nu even een vraag aan Wientjes: is er een politieke partij die op 12 september nieuwe importheffingen wil introduceren?
Wientjes ageert scherp tegen de PVV omdat die uit de EU wil treden. Maar ik heb nergens in het verkiezingsprogramma van de PVV een pleidooi gelezen voor voor het optrekken van handelsbelemmeringen.
Het is danook hoogst mistig wat de campagne van Wientjes c.s. hier beoogt. Nou ja, feitelijk weten we het maar al te goed. De anti-EU sentimenten in Nederland zijn flink groeiende vanwege de ontoelaatbare bemoeizucht van Brussel met onze binnenlandse aangelegenheden en niet in de plaats vanwege de miljarden euro's die zonder blikken of blozen worden overgemaakt naar het zuiden.

Daar is ie weer: de euro. Nou, die mag wat kosten van Wientjes. De kosten kunnen in zijn becijfering weliswaar oplopen tot 90 miljard euro, waarvan de helft, zo wordt gesteld,
misschien nooit terugkomt. Het bijeenhouden van de eurozone -die volgens Wientjes c.s. broodnodig is, (met een bankenunie en al)- voor een bedrag van 45 miljard euro zou een koopje
zijn, omdat er jaarlijks immers 180 miljard euro aan "Europa" wordt verdiend.

Nu is het dus al twijfelachtig of er überhaupt wat aan "Europa" wordt verdiend, maar Wientjes c.s. verwart de gesuggeerde verdiensten ook nog eens met de veronderstelde verdiensten van de euro.
Weet u nog? Zelfs het CPB kwam in een uiterst onwetenschappelijk opgelierde berekening van de (aanvankelijke) verdiensten van de euro voor Nederland, niet verder dan zo'n 8 miljard euro per jaar. En daarop zouden de dan de kosten van de miljardenstroom in zuidelijke richting nog in mindering moeten worden gebracht!!

Wat er in de Nederlandse ondernemerslobby gevaren mag zijn, is een raadsel, maar koopmanschap is het in elk geval niet.
De lobby van Wientjes vecht tegen spoken en hanteert rekenmethoden die -indien toegepast door ondernemers- linea recta tot een faillisement zouden leiden.




+
Last Edit:11 jaren 9 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 11 jaren 9 maanden geleden doordirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.190 seconden