UPDATE: Grote kortingen pensioen dreigen in 2017

 • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Dekkingsgraad pensioenfondsen stijgt

Posted 6 jaren 6 maanden geleden #49728
Dekkingsgraad pensioenfondsen stijgt

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is, na maanden stabiel te zijn geweest, in juli gestegen naar 107%. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, steeg één procentpunt, van 102% naar 103%.
Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt, wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.

“Vergeleken met een jaar geleden staan de fondsen er een stuk beter voor,” zegt Frank Driessen, Chief Commercial Officer van Aon Hewitt. Hij wijst erop dat de gemiddelde dekkingsgraad nu 10% hoger ligt dan vorig jaar op 1 augustus. “Maar er komen nog spannende maanden aan. Eventuele aanpassingen van het ECB-rentebeleid en de Brexit-onderhandelingen kunnen hun weerslag hebben op de rentemarkten. Pas dan zal blijken of ook de grote fondsen uit de gevarenzone kunnen komen.”

Fondsen nog niet uit gevarenzone
Met een gemiddelde beleidsdekkingsgraad van 103% heeft een substantieel aantal fondsen nog een dekkingsgraad die onder het minimaal vereiste ligt van 104,3%. Dat geldt ook voor een aantal grote fondsen. De vier grootste fondsen noteerden eind juli dekkingsgraden van 96,3% (ABP), 94,2% (PFZW), 95,9% (PME) en 96,6% (PMT). Het risico op kortingen lijkt daar nog niet afgewend en indexatie is nog steeds niet in zicht. ....

lees verder: www.aon.com/netherlands/persberichten/20...enfondsen-stijgt.jsp
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko, gnor

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline
 • Administrator
 • Administrator
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Ontvangen bedankjes 16745
 • birthday-cake

Beantwoord door gnor in topic praten over misverstanden maar iets vergeten

Posted 6 jaren 9 maanden geleden #48952
www.plusonline.nl/pensioen/5-misverstanden-over-ons-pensioen ?

1. Pensioenfondsen bezitten miljarden; ons pensioen kan best omhoog.

Doordat wij gemiddeld steeds langer leven, moeten de fondsen steeds meer geld voor ons oppotten. Pensioenfondsen worden door de overheid gedwongen met een lage rente te rekenen. Volgens veel economen is dat verstandig, maar daardoor moeten de pensioenfondsen nu wel ieder jaar 100 miljard euro toevoegen aan hun reserves. Of beter gezegd: aan ónze reserves. Daardoor kan het pensioen dus niet omhoog.

2. Ouderen worden beroofd van hun pensioen.

Veel pensioenen zijn gekort, iets wat je als gepensioneerde alleen maar tandenknarsend kunt ondergaan.
Mocht het enige troost bieden: iedereen krijgt ermee te maken. Want als de fondsen vanwege de tegenvallende rente-inkomsten moeten korten op de pensioenen, tast dit niet alleen de uitkeringen van de huidige gepensioneerden aan. Het verslechtert ook de toekomstige pensioenen voor jongeren.

3. Ouderen bijten nu op een houtje.

Gepensioneerden waren in het verleden relatief arm.
Om de koopkracht te versterken werden 65-pluskaarten ingevoerd en belastingvoordelen voor lager betaalden.
Er werd geld van rijk naar arm gebracht. Met succes.
Nu zijn de meeste 65-plussers niet zo arm meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Nederlandse babyboomers, geboren na 1945, zijn inmiddels de rijkste bevolkingsgroep geworden. Zij hebben gemiddeld zowel hoge inkomens als flinke vermogens.

< 65-plus voordelen zijn er in mindere mate. Het is appelen en peren door inkomens en vermogens op een hoop te gooien. Vaan de stenen van je huis is het moeilijk soep te koken voor de medeburgers uit de gaarkeukens.>

4. Heb ik dan voor niets pensioenpremie betaald?

Niet voor niets, maar wel voor andere verwachtingen. Bij het berekenen van je pensioenpremie gingen de pensioenfondsen uit van een bepaalde rente (en dus van een bepaalde renteopbrengst). Die valt tegen. Ook gingen de fondsen uit van een bepaalde levensverwachting. Die valt mee, want we worden ouder.

<Heel simpel gesteld. De fondsen hebben zitten slapen, ze lieten zich plukken door het Rijk en daarnaast hebben ze niet opgelet dat de medische wetenschap mede aan de basis staat van het ouder worden.>

5. De rente stijgt alweer, dus het pensioenprobleem waait wel over.

De financiële wereld houdt er rekening mee dat de lage rente nog wel enkele jaren kan aanhouden. Bovendien leven Nederlanders steeds langer, waardoor de kosten voor de pensioenfondsen blijven stijgen. Dus ja: de rente stijgt. Maar de pensioenproblemen waaien daardoor niet zomaar over.


< De grootste fout in dit artikel. Er wordt geen syllabe besteed aan de soms enorme winsten die de fondsen maken met beleggingen .
Voorts ook geen enkel woord over het graaien door de diverse overheden.
Tot slot niets over het traditioneel stemmen van ouderen die veelal aan een vorm van jeugd-alzheimer lijken te lijden.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Een hartekreet van een oudere...

Posted 7 jaren 1 week geleden #48320
Een hartekreet van een oudere


Dag M, hoe gaat het met je? Is dit volgende (kinkhoest) ook een reden om de grenzen te sluiten? Er wordt ongecontroleerd binnengehaald en de belasting op allerlei sociale voorzieningen zijn onbetaalbaar aan het worden. Vooral de ‘gratis’ verstrekte gezondheidszorg kan door verplicht verzekerden en vooral de ouderen niet meer betaald worden.
 
Laat de heer Wilders niet alleen het asielprobleem aanpakken, maar ook de ernstige misstanden bij verzekeraars. De woekerpolissen (Dijsselbloem vond het te ingewikkeld om op te lossen) en geloof me de woekerpensioenen komen eraan, zeker als de VVD weer gaat regeren. De verzekeraars hebben een volgende melkkoe nodig. De individuele pensioenopbouwers (veel ZZP-ers) worden wettelijk verplicht hun oudedagvoorziening te regelen bij verzekeraars en wat zit er dan in de individuele pensioenpot?  Wat zijn de kosten en vooral wat zijn de rendementen? Hou ook de banken in de gaten. Dit zijn de roofridders van de tegenwoordige tijd!
 
Wie controleert dit? Onze controle instituten van AFM, tot NMa en de Pensioen & Verzekeringskamer, De Centrale Bank, Justitie en Rechterlijke Macht en al helemaal niet onze volksvertegenwoordigers (of volksverlakkers?). Ze zijn er om alle misstanden onder het tapijt te vegen, uit de wind te houden en bestuurders die criminele activiteiten ontplooien zoals Niek Hoek van Delta Lloyd niet vervolgen welke gespaard worden door het O.M. en vervolgens een strafvervolging kunnen afkopen.

Uit de betaalde premie van hun klanten! Hoe gek zijn we geworden in Nederland!
M.v.g. Paul

bron: Silvia Videler
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko, gnor

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline
 • Administrator
 • Administrator
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Ontvangen bedankjes 16745
 • birthday-cake

Beantwoord door gnor in topic De problemen bij de 3pensioenfondsen komen niet alleen door de lage rekenrente..

Posted 7 jaren 3 weken geleden #48206
*
www.plusonline.nl/pensioen/gepensioneerd...emie-werknemers?mt=c

De problemen bij de pensioenfondsen komen niet alleen door de lage rekenrente, maar ook doordat de premie die werknemers betalen te laag is. Dat zeggen economen Lans Bovenberg en Bernard van Praag. De twee bieden een andere kijk op de pensioenproblematiek.

Nu betalen werkenden volgens een rapport van De Nederlandsche Bank 16 procent te weinig pensioenpremie voor het pensioen dat ze later mogen verwachten. In andere woorden: voor elke euro pensioen die werknemers opbouwen betalen ze 84 cent.

Die lage inleg heeft gevolgen voor de pensioenen van gepensioneerden, beweren Bovenberg en Van Praag: “Werkenden betalen te weinig voor hun pensioenopbouw en dat gaat direct ten koste van de financiële positie van pensioenfondsen. Daar draaien gepensioneerden voor op. Ze subsidiëren de pensioenopbouw van werkenden.”Bron: DFT

<Dit is die befaamde sigaar uit eigen doos bekokstoofd door de vakbonden en het kabinet. De jongere werkenden zouden een hoger salaris krijgen door minder afdracht van pensioenpremie. Op zich lijkt dat leuk maar het hogere deel aan inkomen wordt direct belast zodat de Staat direct flink rijker wordt. Dat is voorgerekend maar toch zette men door. Dank u wel vakbonden dat u afscheid heeft genomen van degenen die er eens voor hebben gezorgd dat u kon bestaan en zelfs uw bestaan nog kon opvrolijken.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

Last Edit:7 jaren 2 weken geleden door gnor
Laatst bewerkt 7 jaren 2 weken geleden doordirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi]

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline
 • Administrator
 • Administrator
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Ontvangen bedankjes 16745
 • birthday-cake

Beantwoord door gnor in topic Als de vos de passie preekt, boer pas op uw kippen

Posted 7 jaren 3 weken geleden #48121
www.elsevier.nl/economie/achtergrond/201...e-generaties-443539/ ?

Het pensioen van jongere generaties valt 30 procent lager uit als de rekenrente wordt verhoogd. De ouderenpartij 50Plus, PVV en SP pleiten voor een hogere rekenrente, die wordt gebruikt om te berekenen of pensioenfondsen in de toekomst voldoende geld in kas hebben om de pensioenen te kunnen uitkeren. Aldus CPB en stas Klijnsma (PvdA).
Een hogere rekenrente heeft een gunstig effect op de dekkingsgraad van pensioenfondsen.

<Waarom kan er wel een fictief rendement (rekenrente) zijn bij de inkomstenbelasting?>

Daarvan profiteren oudere generaties, terwijl jongere generaties uiteindelijk in de problemen kunnen komen, omdat de werkelijke rente zal afwijken van de rekenrente.Geen goed idee dus, concludeert staatssecretaris Klijnsma in een brief aan de Kamer.‘
Zoals het CPB laat zien,’ schrijft Klijnsma, ‘leidt het verhogen van de rekenrente ertoe dat een deel van het pensioenvermogen dat nu is gereserveerd voor de financiering van het toekomstige pensioen van jongeren, op de korte termijn gebruikt kan worden voor de indexatie van het pensioen. Dat komt met name ten goede aan oudere deelnemers.’

<Zoals ik kortgeleden hier aangaf, maakte het ABP een rendement van ruim 9% en desondanks meldt men de pensioenen niet te kunnen verhogen, misschien zelfs alsnog te moeten verlagen. Ze verzwijgt, dat de jongeren die nu een pensioen opbouwen, juist door haar maatregelen een lager pensioen krijgen. Ze worden namelijk net als de ouderen ook niet geïndexeerd, tijdens de opbouw van hun pensioen. Daardoor krijgen ze later ook een lager, niet geïndexeerd pensioen.
Mede met dank aan de vakbonden die van mening waren dat de werkenden best wat van hun toekomstig pensioen konden inleveren door een sigaar uit eigen doos, door nu een fractie hoger (en belastbaar) inkomen te hebben. De onafhankelijkheid c.q. het nut van bonden wordt steeds twijfelachtiger.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline
 • Administrator
 • Administrator
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Ontvangen bedankjes 16745
 • birthday-cake

Beantwoord door gnor in topic Als de vos de passie preekt, boer pas op uw kippen

Posted 7 jaren 3 weken geleden #48095
'Financiële situatie ABP nog niet op niveau waar we willen staan'

Ik ben blij dat we de pensioenen in 2017 niet hoeven te verlagen. Tegelijkertijd moet ik daarbij zeggen dat de kou niet uit de lucht is. Verlagingen in de komende jaren zijn niet uit te sluiten. De financiële situatie is nog steeds niet op het niveau waar we willen staan. De grilligheid van de renteontwikkeling is daarin heel bepalend’, aldus bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool.

ABP schat nu in dat het de komende 5 jaar het pensioen niet of nauwelijks kan verhogen. De kans dat ABP de pensioenen in 2018 of volgende jaren moet verlagen blijft aanwezig. Dat is aan de orde als eind 2017 de actuele dekkingsgraad onder de kritische grens zakt. Of als de beleidsdekkingsgraad tot en met 2020 onder het vereiste niveau van 104,2% blijft.

<Na het zuur kwam het zoet. De crisis is volgens MSM voorbij. Stempt VVD.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.237 seconden