UPDATE: Grote kortingen pensioen dreigen in 2017

Beantwoord door katertje in topic Grote kortingen pensioen dreigen in 2017

Posted 6 jaren 10 maanden geleden #44926
Onze pensioenpotten van meer dan 1000 miljard euro zijn geheel aan het verdampen. Dankzij ECB beleid, waar het DNB-beleid van is afgeleid

De fondsen hebben het moeilijk, maar DNB houdt star vast aan de verplichting om een groot deel te beleggen in staatsobligaties. Omdat die het minst risicovol werden geacht. Maar zijn niet meer in trek op de financiële markten, brengen niks meer op. Dus koopt Draghi massaal die rotzooi van banken op als tegenwaarde voor zijn QE-programma's. Als staatsobligaties veilig zijn, zijn ze in trek op de financiële markten. Dan blijven banken er niet mee zitten, hoeft de ECB ze niet op te kopen en is QE-en niet nodig! Waarom kopen ze van banken grote onroerend goed portfolio's op?

Als je alles nuchter op een rijtje zet en je gaat analyseren dan kom je tot de conclusie dat we recht in ons gezicht uitgelachen en bespuugd worden. Dat vele miljarden worden verduisterd en door het bekende putje gaan ten voordele van de bankensector. Wie controleert de fondsbeheerders? En realiseren we ons wel hoe klein dat clubje is dat over vele, vele miljarden gaat van geld dat niet van hun is.

Kijk niet alleen naar het jaarverslag van het ABP, maar ook naar de rapporten van CEM Benchmarking over de verborgen kosten bij private equity beleggingen van Nederlandse pensioenfondsen. Die staan niet in het ABP jaarverslag. 'In 2014, the Securities and Exchange Commission found “material weaknesses” in how private equity managers disclosed fees to pension funds on over half of the cases investigated'. Meer dan de helft van de kosten van PE fondsen worden verborgen gehouden.
De totale kosten zijn meer dan 5%. Dat is extreem. Herinner de uitzending "Zwarte Zwanen".

Maar er is meer gnor, er wordt nu net gedaan of het kapitaal dat aanwezig is op de dag dat iemand de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt het eindkapitaal is, waaruit pensioenaanspraken moeten worden betaald, tot aan pensionado's verscheiden. Maar dat kapitaal wordt ook in de jaren nadat het pensioen tot uitkering is gekomen, belegd. Daar gaat wel ieder jaar de uitkering vanaf, maar voordat de pot leeg is, brengt het een behoorlijke slodder geld op. Bij pensionado's verscheiden, en bij afwezigheid van een wettige partner, valt het resterende aan het pensioenfonds toe,

Wat er nu ontstaat door toepassing van de door DNB opgelegde rekenrente van 2% is een kunstmatig tekort. Een boekhoudkundig tekort. Er wordt nu uitgegaan dat premies van de pensioendeelnemer en werkgever niet meer dan 2% rendement oplevert en dan is er een tekort. In dat geval, dus zuiver theoretisch zouden de dan werkenden moeten bijdragen aan het pensioen van de dan gepensioneerde. Een combinatie van kapitaaldekkingstelsel en omslagstelsel.

Klijnsma is misselijkmakend bezig met het opzetten van jongeren tegen ouderen. Door niet van de werkelijkheid uit te gaan, maar van een boekhouders virtuele realiteit.

Misselijk mens...! zalwel..?
Last Edit:6 jaren 10 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 6 jaren 10 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, dirko, gnor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline
 • Geblokkeerd
 • Geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Thanks: 16868

Beantwoord door gnor in topic Grote kortingen pensioen dreigen in 2017

Posted 6 jaren 10 maanden geleden #44924
www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieu...dreigt.9523001.lynkx

Het korten van de pensioenen van ambtenaren wordt steeds waarschijnlijker. Ambtenarenpensioenfonds ABP zegt er rekening mee te houden dat de dekkingsgraad van het fonds onder de kritische 90 procent is gezakt. Van De Nederlandsche Bank moet de dekkingsgraad minimaal op 104 procent liggen. Op de langere termijn moeten de fondsen voor de zekerheid zelfs naar 125 procent groeien. Of er daadwerkelijk wordt gekort, is afhankelijk van hoe de beurs en de rente zich verder ontwikkelen. Een definitieve beslissing daarover valt eind van dit jaar.

In het interview met De Telegraaf zegt de ABP-voorzitster overigens dat mensen niet bang hoeven te zijn dat ze hun inleg niet terugkrijgen.

<Een voorzitster die iets dergelijks verklaart, geeft in feite aan dat het verplicht pensioenfonds beter opgedoekt kan worden.
Het gaat niet enkel om de inleg, het gaat om een menswaardig bestaan na de pensionering zonder fratsen van overheidswege (miljardje of 20 eruit halen en nooit terugstorten incl. rente) of een pensioenfonds met duurbetaalde bestuurders.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline
 • Geblokkeerd
 • Geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Thanks: 16868

Beantwoord door gnor in topic Grote kortingen pensioen dreigen in 2017

Posted 6 jaren 11 maanden geleden #44873
www.nu.nl/pensioen/4223227/pensioenkorti...reeler-scenario.html

De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen is in februari verder gedaald. De kans dat fondsen moeten korten, wordt daarmee groter. De beleidsdekkingsgraad zakte in februari van 103 naar 102 procent, meldt adviesbureau Aon Hewitt dinsdag.
Ook de actuele dekkingsgraad van pensioenfondsen is vorige maand gedaald. Die zakte van 97 procent naar 94 procent. De percentages zeggen iets over de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van pensioenfondsen. Dan gaat het om de pensioenen die de fondsen nu en in de toekomst moeten uitkeren.

<Het heeft alles te maken met de rekenrente die bewust laag wordt gehouden.
De rendementen op beleggingen van de pensioenfondsen zijn gemiddeld 6% d.w.z. ruim voldoende om zelfs nog extra buffers te maken.
Dat er nu al gepiept wordt, betekent dat de overheid aanvoelt dat o.a. de kosten van de asieltsunami uit de hand gaan lopen. De kortingen die de fondsen doorvoeren worden op slinkse wijze naar de overheid getransporteerd.
Valt het u ook op dat er bewust met 2 parameters wordt gewerkt waardoor iedereen in de war kan raken en niet meer weet waar het werkelijk om gaat. Immers, pensioenen zijn voor de gemiddelde Nederlander ingewikkeld en een ver van mijn bed show.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, tukker, dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline
 • Geblokkeerd
 • Geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Thanks: 16868

Beantwoord door gnor in topic zoektocht naar andere oplossingen

Posted 6 jaren 11 maanden geleden #44810
Alle 7 bijdragen van Broere op YouTube gezien en intensief gevolgd. De conclusies zijn duidelijk. BIS, IMF enz. bieden geen oplossingen maar verergeren de problemen voor de massa's in de wereld.

De aangedragen oplossingen zoals bijvoorbeeld renteloos lenen, wel een kostenopslag zoals nu bijvoorbeeld €35,- bij een aankoop van een reis via het reisbureau, komen op zich positief over. Alhoewel het een beetje lijkt op Halal-lenen waardoor er toch bewust dan wel onbewust een kriebel over de rug loopt.

De IJslandse methode, voor een beperkt gebied en een kleine bevolking, was prachtig maar deze gaat echt niet zomaar wereldwijd mogelijk zijn. Alle alternatiefjes zoals lokaal geld enz. klinken sympatiek maar ze doen me denken aan de 55 busjes die moeten rijden om de gehandicapten naar school te brengen terwijl dat vroeger met 4 busjes ging. De mogelijkheden op fraude en andersoortig misbruik lijken navenant toe te nemen.

Vermoedelijk kan een herschikking enkel plaats vinden indien de EU finaal instort waardoor de landen verplicht zijn de eigen soevereiniteit e.d. weer zelf op te pakken.

In de dan ontstane puinhoop kun je gelijk weer eigen geld laten uitgaan van de Staat en dient in de wetgeving direct verboden te worden dat dit geld wordt (bij)geschapen door commerciële banken.

Zo valt de macht weer terug naar de Staat die democratisch gecontroleerd dient te worden. Gebeurt dat niet goed dan vecht men het maar uit en zal de sterkste vanzelf boven komen drijven.
Geen Staat zonder grondgebied, zelfstandige burgers en soevereiniteit.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, tukker, dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Pensioenfondsen in de problemen tegenvolge van wanbeleid

Posted 6 jaren 11 maanden geleden #44808
Laatst hadden we een discussie over het korten op pensioenen vanwege de te lage dekkingsgraad van pensioenfondsen, veroorzaakt door het verplicht rekenen met de fictieve rekenrente.

We hebben toen ook gekeken naar de reële rendementen die de pensioenfondsen jaarlijks behaalden en vroegen ons af wat er met het verschil tussen reëel rendement en fictief rendement, zijnde miljarden euro's, gedaan wordt. Waar blijft dat geld?

Ad Broere heeft wel een idee. Is de Nederlandse bijdrage aan het ESM niet 40 miljard....?????

Ad Broere appendix lezing: pensioenroof van 30 miljard door de NL staat !

Deze appendix zit niet in de lezing gegeven door Ad Broere op de 16e oktober '13, bij het Studium Generale van de TU Delft. De inhoud is echter dermate belangrijk dat is besloten deze ook op youtube te zetten. Het gaat over een regelrechte pensioenroof van de Nederlandse bevolking van 30 miljard! door de Nederlandse Staat in de jaren '80.

Ad heeft het sterke vermoeden dat er op afzienbare termijn weer een dergelijke diefstal door de staat van zijn burgers, op stapel staat.

Last Edit:6 jaren 11 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 6 jaren 11 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: tukker, dirko, gnor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Pensioenfondsen in de problemen tegenvolge van wanbeleid

Posted 6 jaren 11 maanden geleden #44785
Eerder vastgesteld dat de pensioenfondsen in de problemen zitten als gevolg van overheidsbeleid i.c. het scheppen van geld waardoor de rente daalt. Dus politieke beslissingen.

Gepensioneerden zijn daarvan de dupe. Met een ander economisch beleid zouden de pensioenfondsen volgend jaar mogelijk niet hoeven korten. Gepensioneerden krijgen dus de rekening van verkeerd beleid en claimen dus terecht een plek aan de onderhandelingstafel waar wordt gesproken over de vraag hoe deze malaise doorbroken moet worden. Uit de lucht gegrepen flauwekul?

NRC van 13 februari 2016: Europees monetaire beleid is stupide
“Het pompen van geld in de economie is zinloos als niemand dat geld wil hebben. Het vergroot de kans op een depressie”, zegt econoom Richard Koo in een vraaggesprek met NRC. Richard Koo is een Amerikaanse econoom, verbonden aan het Japanse Nomura-instituut. De centrale banken van de VS en de eurozone kopen honderden miljarden aan staatsleningen op en pompen zo geld in de economie. Daardoor daalt de rente naar een onverantwoord laag niveau. Van die rente wordt ook de rekenrente afgeleid waarmee de dekkingsgraad van pensioenfondsen wordt berekend. Omdat de rekenrente zo laag is komen de pensioenfondsen op papier in de problemen. Richard Koo omschrijft dit beleid van de Amerikaanse en Europese overheid als “stupide en gevaarlijk”, vooral omdat weinig deskundigen weten hoe we weer uit deze voor de economie negatieve spiraal moeten komen.

Mensen met een pensioen, of die ervoor sparen, zitten met de gebakken peren. Pensioenfondsen worden gedwongen hun geld te steken in overheidsobligaties die door bovenomschreven beleid een extreem lage rente opleveren. Daarom kan er niet geïndexeerd worden en daarom moeten de pensioenfondsen misschien volgend jaar korten.

Let wel: het is niet iets onvermijdelijks wat ons overkomt. Het is het resultaat van bewust beleid om de grote financiële instellingen uit de wind te houden.
Last Edit:6 jaren 11 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 6 jaren 11 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], tukker, gnor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.348 seconden