UPDATE: Grote kortingen pensioen dreigen in 2017

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline
 • Geblokkeerd
 • Geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Thanks: 16868

Beantwoord door gnor in topic Grote kortingen pensioen dreigen in 2017

Posted 6 jaren 9 maanden geleden #45293
Sombere berichten van de vijf grote Nederlandse pensioenfondsen. De dekkingsgraden zijn het afgelopen kwartaal hard gedaald, en de kans wordt steeds groter dat de pensioenen volgend jaar worden verlaagd. webredactie@elsevier.nl

www.abp.nl/over-abp/actueel/nieuws/kwartaalbericht-q1-2016.aspx

De financiële positie van ABP blijft zorgelijk in het eerste kwartaal van 2016. De actuele dekkingsgraad was eind maart 90,4%. Dat is nét boven de kritische grens van ongeveer 90%, die eind december bepaalt of we de pensioenen moeten verlagen. Bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool: ‘We verkeren in de gevarenzone en dat betekent dat de kans op een verlaging in 2017 nadrukkelijk aanwezig blijft.’‘Een verlaging in 2017 zou vervelend zijn. Zeker omdat we de pensioenen de afgelopen jaren niet hebben kunnen indexeren,

<De laatste zinnen geven aan dat het niet om de gepensioneerde gaat maar om de bestuurders. Het zou vervelend zijn volgens de bestuurder. Nee, het is een ramp want er is al tijden niets bij gekomen. We hebben de afgelopen jaren niet kunnen indexeren. Lees hiervoor we mochten niet indexeren in opdracht van Rutte c.s. w.o. DNB.>

Eind maart heeft ABP het herstelplan voor 2016 ingediend bij de toezichthouder (DNB). De kans dat we de pensioenen in 2017 moeten verlagen wordt groter, maar dat is met name afhankelijk van de economische ontwikkelingen. Dat zal moeten blijken uit het nieuwe herstelplan dat begin 2017 wordt opgesteld en gebaseerd zal zijn op de financiële positie eind 2016.

<Hier staat in grote volzinnen dat er in 2017 wordt gekort. De schuld ligt altijd elders en wordt verkondigd als we hebben het niet in de hand.>

Vóór 1 juni 2016 Beoordeling herstelplan De Nederlandsche Bank (DNB)
Eind november 2016 ABP stelt de premies voor 2017 vast en beslist over eventuele indexatie van de pensioenen
2017 Afhankelijk van de actuele dekkingsgraad op 31 december 2016, besluit ABP om de pensioenen wel of niet te verlagen

21-04-2016

<Met geen woord wordt gerept over mogelijke indexering! Dit in die zin dat het wordt aangestipt in november 2016 en in 2017 gaat het enkel om stabilisatie of verlegen.Is het Herstelplan nu bedoeld om aan verplichtingen richting gepensioneerden enz. te kunnen voldoen of enkel om DNB werk te bezorgen?>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

Last Edit:6 jaren 9 maanden geleden door gnor
Laatst bewerkt 6 jaren 9 maanden geleden doorgnor. Reden: verduidelijking indexering
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline
 • Geblokkeerd
 • Geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Thanks: 16868

Beantwoord door gnor in topic ECB rentebeleid volgens pensioensector agressief

Posted 6 jaren 10 maanden geleden #45024
www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieu...tingen.9524750.lynkx ?

De pensioenfondsen roepen de hulp in van de overheid nu er wel heel veel korting dreigt voor de pensioenspaarders. Boosdoener is de lage rentestand die onlangs opnieuw daalde.
De pensioensector vindt dat politiek Den Haag de burgers moeten compenseren omdat zij slachtoffer zijn van het agressieve rentebeleid van de Europese Centrale Bank.

<De pensioensector stelt terecht dat het agressieve rentebeleid van de ECB (mede) oorzaak is. Maar compensatie door politiek Den Haag kan enkel plaats vinden door de bijdragen aan Brussel met enige miljarden te verlagen en die bedragen door te sluizen naar de consument. Dat zet meer zoden aan de economische dijk.>

Gerard Riemen, directeur van de Pensioenfederatie, de koepel van pensioenfondsen vindt dat de overheid mee moet helpen het probleem op te lossen. ‘Er moet iets gebeuren. De lage rente is problematisch voor de Nederlandse pensioenen,’ zegt hij tegen het FD. ‘De politiek moet gaan kijken hoe ze mensen op één of andere manier kunnen compenseren.’ Riemen noemt als voorbeeld het verhogen van de AOW of het verlagen van de belasting. ‘De overheid kan nu door de lage rente goedkoop aan geld komen. Laat ze daarmee op één of andere manier iets teruggeven aan de pensioenspaarder die juist de rekening van de lage rente betaalt.’ Het kabinet wil daar misschien over nadenken, liet staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) maandag in de Tweede Kamer weten. 'We kunnen kijken naar de koopkrachtplaatjes', zei de staatssecretaris, die geen harde toezeggingen wilde doen.

<Het wordt een onmogelijkheid om Klijnsma op het juiste pad te brengen. Ze is van nature nl. nogal traag en mist enig belang.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, tukker, dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Rekenrente pensioenfondsen in strijd met EU-regels

Posted 6 jaren 10 maanden geleden #45018
Nog maar weer eens in de pensioenproblematiek gedoken. Aanleiding daarvoor was de Stelling op Standpunt.nl vanmorgen.

Inbeller was oud-staatssecretaris financiën en huidig KNVG-voorzitter Martin van Rooijen. We zijn wel boos op Draghi met zijn lage rente, maar Draghi is in deze zaak niet de schuldige. Dat is DNB en de verantwoordelijke minister. De huidige minister Jetta Klijnsma is bevoegd wetgeving te maken waarmee de rekenmethode kan worden gewijzigd.

Dat was nieuw. Dus opzoeken. Veel opzoeken. Met het onderstaande als resultaat:

"Rekenrente pensioenfondsen in strijd met EU-regels". De "Pensioencrisis" heeft alle kenmerken van een "man-made-crisis".

Dit schrijft Mr. Ida Koutstaal in haar column Waarheen in 2012? op de Website van Koster Verzekeringen.

"In geen enkel EU-land heeft men te kampen met vergelijkbare problemen. Het draait om de rekenrente waarmee pensioenverplichtingen ter bepaling van de dekkingsgraad contant moeten worden gemaakt. Dit vraagstuk wordt beheerst door EU-richtlijn 2003/41/EC d.d. 3 juni 2003. De richtlijn schrijft dwingend voor welke rekenrente men moet gebruiken.

Er is keuze uit 2 opties: de marktrente van AAA obligaties of het gerealiseerde en verwachte rendement op de beleggingen. Afwijkingen zijn toegestaan, mits met het oog op adequate bescherming van de belangen van verzekerden en gepensioneerden.

Bij de implementatie van de richtlijn hebben De Nederlandsche Bank en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zelf iets in elkaar geknutseld. Voor het Nederlandse pensioenstelsel in het algemeen en belanghebbenden in het bijzonder zijn de gevolgen desastreus.

Nu de Richtlijn opzettelijk verkeerd in onze nationale wetgeving is geïmplementeerd staat daarop volgens geldend EU-recht de sanctie dat de richtlijn directe werking heeft. Als het ooit komt tot een procedure met prejudiciële vragen aan het EU-Hof in Luxemburg, schat ik de kans groot in, dat Nederland aan het kortste eind trekt. Regering en toezichthouder zullen in dat geval de rekenmethode alsnog in overeenstemming moeten brengen met de Richtlijn.”

Column Mr.Ida Koutstaal op de website van Koster: Rekenrente pensioenfondsen in strijd met EU-regels
www.findinet.nl/persbericht/rekenrente-p...trijd-met-eu-regels/
Last Edit:6 jaren 10 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 6 jaren 10 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], tukker, dirko, gnor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline
 • Geblokkeerd
 • Geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Thanks: 16868

Beantwoord door gnor in topic Grote kortingen pensioen dreigen in 2017

Posted 6 jaren 10 maanden geleden #45013
www.nu.nl/politiek/4230974/kamer-wil-hoo...knot-ecb-beleid.html

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil een hoorzitting met onder andere de president van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot over het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB).
Regeringspartijen VVD en PvdA stemmen in met een voorstel van het CDA. Naast Knot worden ook hoogleraren en pensioendeskundigen verzocht de Kamer in een hoorzitting bij te praten over de nieuwste maatregelen van de ECB.

Staatssecretarissen Eric Wiebes (Financiën) en Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) lieten zich eerder voorzichtig negatief uit over het het ECB-beleid, de lage rentestanden tasten namelijk de financiële gezondheid van pensioenfondsen aan.

In januari vorig jaar kwam Knot ook al naar de Kamer om over het opkoopprogramma te praten. Hij stemde binnen de ECB destijds tegen de maatregel om 60 miljard euro per maand uit te geven aan staatsobligaties bij banken in de eurozone. Hij zou ook tegen de uitbreiding van deze operatie hebben gestemd.

<Stemt Nederland in de ECB tegen omdat Duitsland zich niet tegen Frankrijk wil keren en omdat Draghi(Italië) nagenoeg is afgeserveerd?>

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken gaat nog deze week in overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) over de dekking van de pensioenfondsen. www.nu.nl/pensioen/4230802/klijnsma-snel...pensioenfondsen.html

Klijnsma reageerde dinsdag op vragen uit de Tweede Kamer over het besluit van de Europese Centrale Bank vorige week om de rente verder te verlagen. Dat kan de pensioenen behoorlijk gaan raken, benadrukte PvdA-Kamerlid Roos Vermeij. Klijnsma erkende dat de fondsen onder druk staan door de lagere rentestand en de situatie op financiële markten.

Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) wilde eerder al het ECB-besluit inhoudelijk niet beoordelen, want de centrale bank is een onafhankelijk orgaan waar politici geen invloed op uit mogen oefenen. "Maar is het voldoende als ik boos kijk?"

<Het is en blijft een Kwiebus die enkel voor de k.t zijn k.t bezig is.>

Klijnsma hoopt over twee maanden meer duidelijkheid te hebben na de nieuwste cijfers van De Nederlandsche Bank. De bank houdt toezicht op pensioeninstellingen en levensverzekeraars waar mensen een aanvullend pensioen opbouwen. Daarnaast stelt DNB de rekenrente vast waarmee de pensioenfondsen hun toekomstige verplichtingen moeten waarderen.

<Alles wordt over het referendum heen getild. Als dat een ja voor het Kabinet oplevert, doet men niets en wijst men naar de ECB. Wordt het een nee, maar een kabinets-ja, dan praat men wat en gebeurt er ook niets.>
Eerder dinsdag bleek dat de positie van de vijf grootste pensioenfondsen in februari opnieuw is verslechterd. Vier van de vijf hebben een dekkingstekort. Daarmee wordt de kans groter dat de pensioenen verlaagd moeten worden.

<Door opgelegde nieuwe regels zijn de pensioenfondsen op het ene papier arm maar op het andere papier, in het echt, stinkend rijk. Die fondsen zijn nodig om t.z.t. de Nederlandse Staats- en bankenschulden te voldoen en om te redden wat er te redden valt mocht de EU omvallen. Gelukkig zijn we dan bijna allemaal arm en der dagen moe.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, [Guzzi], tukker, dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Grote kortingen pensioen dreigen in 2017

Posted 6 jaren 10 maanden geleden #44942
*
Ik las een interessante uiteenzetting over de huidige pensioenperikelen van Paul Ulenbelt van de SP.

Hij schrijft dat de pensioenfondsen meer geld in kas hebben dan ooit tevoren. Toch zijn eind januari wederom mogelijke ­pensioenkortingen aangekondigd en blijft indexatie achter. Tegelijkertijd hebben ouderen qua koopkracht en vermogen flink ingeleverd de laatste jaren. Wat is hier gaande?

In de Nederlandse pensioenfondsen zit het duizelingwekkende bedrag van 1400 miljard euro. Vóór de crisis was de hoogte nog 700 miljard euro, maar dat groeide met duizelingwekkende snelheid aan tot 1400 miljard euro.

De hoogte van die berg geld staat in schril contrast met het feit dat er sinds jaar en dag pensioenkortingen aangekondigd en doorgevoerd worden en dat aanpassing van de pensioenen aan de loonontwik­keling (indexatie) sterk achterblijft. Niet zo vreemd dat onderzoekers van de Nijmeegse ­Radboud Universiteit vorig jaar al con­cludeerden dat de koopkracht van gepensioneerden fors is achtergebleven (‘Koopkrachtontwikkeling postactieven’ – juni 2015).

Maar eerst die berg met geld. Hoe kon die zo hoog worden? SP-Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt heeft een eenvoudig antwoord: ‘Omdat de pensioenfondsen zeer hoge rendementen halen. Zes, zeven, zelfs acht procent is geen uitzondering. Naast dat rendement komt er jaarlijks zo’n 33 miljard euro aan premie binnen, terwijl er maar rond 28 miljard aan pensioenen uit gaat. Ter illustratie: met de cijfers van nu zouden de pensioenfondsen de komende vijftig jaar alle pensioenen kunnen uitbetalen, zonder dat er een cent aan premie binnenkomt.’ Het antwoord op de tweede vraag (waarom worden de pensioenen dan gekort en niet voldoende geïndexeerd) is bijna net zo ­simpel: ‘Omdat de pensioenfondsen zeer grote buffers moeten aanhouden.’

Verprutst

Wie wil weten hoe dat zit, moet terug in de tijd. Tien jaar geleden zegde het kabinet-­Balkenende het systeem vaarwel waarin voor pensioenfondsen een vaste en veilige rente van 4 procent per jaar standaard was. Vanaf 2006 gold de destijds hogere marktrente en ging min of meer de dagkoers bepalen hoeveel geld pensioenfondsen minimaal in kas moesten hebben. Echter, de financiële crisis in 2008 deed de rente flink kelderen. Waardoor het leek of de pen­sioenfondsen ineens te weinig geld hadden. Léék, want in werkelijkheid was en is er geld zat. ­Momenteel bedraagt die flexibele reken­rente slechts circa 1,5 procent en op basis van dat schamele percentage wordt de verwachte groei van de vermogens van de pensioenfondsen vastgesteld. En niet op het behaalde rendement van zes, zeven, acht procent.

Paul Ulenbelt: ‘Met andere woorden: de pensioenfondsen worden gedwongen zich arm te rekenen op basis van de marktrente.’

Daardoor worden heel wat mensen, die hun hele leven gewerkt en betaald hebben, op hun pensioenen gekort. Gevolg van die kortingen is weer dat met name jongeren zich zorgen maken over de vraag of het geld straks op is als zij aan de beurt zijn. Plus dat er steeds meer stemmen opgaan om het ­eigen pensioen dan maar zelf te gaan beheren, bijvoorbeeld door middel van ­beleggingen. Veilig? U zegt het maar.

Maar ondertussen dreigt wel het draagvlak voor het wellicht beste pensioenstelsel ter wereld af te brokkelen. Terwijl dat helemaal niet nodig is. Paul Ulenbelt vecht al jaren voor terugkeer van een vaste en vooral hogere rekenrente bij de pensioenfondsen. Maar zelfs nu er voor volgend jaar wederom pensioenkortingen dreigen, lijkt verantwoordelijk staatssecretaris Klijnsma onwrikbaar. Ulenbelt: ‘Ze verprutst het. Zij is feitelijk degene die de strenge regels ­oplegt. En zij is degene die kan zeggen dat het anders kan. Zodoende ondermijnt ze in mijn ogen het vertrouwen in ons pensioenstelsel.’ Ulenbelt pleit voor een verhoging van de rekenrente voor pensioenfondsen van zo’n twee procent. ‘Op die manier kunnen de pensioenfondsen beoordeeld worden op wat ze daadwerkelijk presteren en niet op wat ze opgelegd krijgen.’

Het blijft speculeren over de vraag wie er eigenlijk gebaat is bij een dalend vertrouwen in onze pensioenfondsen. Maar zouden banken en verzekeringsmaatschappijen heel hard protesteren als er gaandeweg een berg geld van 1400 miljard euro vrij zou komen op de financiële markten?


.
Last Edit:6 jaren 10 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 6 jaren 10 maanden geleden doordirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, dirko, gnor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline
 • Geblokkeerd
 • Geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Thanks: 16868

Beantwoord door gnor in topic Grote kortingen pensioen dreigen in 2017

Posted 6 jaren 10 maanden geleden #44938
De ABP-nieuwsbrief leert hoe Mw. Corien Kool, kool en geit spaart.

ABP heeft de pensioenen per 1 januari 2016 niet verhoogd. De financiële situatie van het fonds liet dat niet toe. Een verlaging van de pensioenen in 2016 is niet aan de orde. Hoe zit het precies?

Uw brutopensioen van ABP blijft in 2016 gelijk. Maar op 1 januari wijzigen de inhoudingen op uw pensioen of uitkering. Hierdoor krijgt u in 2016 mogelijk een lager nettopensioen van ons overgemaakt. Hoe zit dat?

==In maart 2016 vertelt men over de wijziging van de inhoudingen d.w.z. over de situatie per 1-1-16. Als je zo ook belegt, dan ben je failliet.==

De dialoog aangaan met deelnemers en maatschappelijke organisaties over hoe wij beleggen. Dat is een belangrijk onderdeel van het nieuwe beleggingsbeleid dat we eind 2015 hebben vastgesteld. Lees de position paper over klimaatverandering en energiebeleggingen

==Alsof het klimaat geld oplevert i.p.v. dat het heel veel kost en dus een negatief rendement oplevert. Prioriteit is een gezond ABP en geen geleuter over het klimaat (waar je enkel volgens bepaalde mensen invloed op zou hebben- enig bewijs ontbreekt). steeds meer ontstaat de indruk dat er bepaalde mensen in die besturen worden neergezet om i.s.m.DNB de fondsen uit te kleden.==

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, tukker, dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.337 seconden