UPDATE: Grote kortingen pensioen dreigen in 2017

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline
 • Geblokkeerd
 • Geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Thanks: 16868

Beantwoord door gnor in topic DNB excelleert mee met Jetta Klijnsma

Posted 6 jaren 2 maanden geleden #47220
www.nu.nl/pensioen/4353076/korten-pensio...n-mensen-dreigt.html

<De kop klopt niet of het gaat om pensioenen in bijv. de EU.
V.w.b. Nederland zou het om 2,1 mio mensen gaan.
Lees je het artikel aandachtig door dan is er weer sprake van bezigheidstherapie van iemand die het zat is om concreet te moeten worden. Jetta Klijnsma voor al uw onduidelijkheden.>

Volgend jaar moeten mogelijk dertig fondsen hun pensioenen korten. Daardoor worden bijna 2,1 miljoen pensioendeelnemers waarvan tweehonderdduizend gepensioneerden geraakt.

<Allemaal mogelijk, het zou kunnen, heel belangrijk enz. Geleuter waar we niets aan hebben.>

Deze conclusies gelden alleen als er tot 31 december niets verandert.

<Waarom? Nou daarom. Het heeft ook te maken met "mogelijke" kansen dat bepaalde partijen zo helemaal geen kiezers meer trekken. Lekker onduidelijk ben ik nu. En bij DNB krijgen ze er zelfs nog voor betaald ook>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Pensioenpremie bij Nederlands grootste pensioenfonds omhoog

Posted 6 jaren 3 maanden geleden #47012
Vakbonden en werkgevers hebben een akkoord bereikt over een forse verhoging van de pensioenpremie bij Nederlands grootste pensioenfonds ABP. Jan Willen Dieten, onderhandelaar van FNV Overheid, heeft dat bevestigt in de zogenoemde Pensioenkamer van ABP.Volgens vakbond FNV moet daarbij gedacht worden aan een totale premieverhoging van meerdere procenten voor de ongeveer 1 miljoen ambtenaren en leraren.

ABP beheert 381 miljard euro aan pensioenen en krijgt jaarlijks ongeveer 7 miljard aan premies binnen. Het kent in totaal 2,8 miljoen deelnemers.
De afgelopen maanden hebben de sociale partners overleg gevoerd over wat te doen. De pensioenpremie kan omhoog of de pensioenopbouw kan omlaag.
Aangezien de vakbonden zich van meet af aan verzet hebben tegen een lagere pensioenopbouw wordt het een premieverhoging.

Toen ABP berekende hoeveel de premie volgend jaar omhoog moest om de boel weer vlot te trekken, schrokken alle partijen.

Dieten: “De gebruikelijke manier om die premieverhoging door te voeren zou wel tot een wat erg rotsachtig premiepad kunnen leiden. Dat wilden zowel de werkgevers als de werknemers niet. Omdat de verhoging zo fors zou zijn is besloten de verhoging over een paar jaar uit te smeren.
Het pensioenfonds stelt in reactie dat het premievoorstel in november wordt voorgelegd aan het verantwoordingsorgaan en dat het fonds pas daarna naar buiten komt met wat de premie volgend jaar wordt.

De kans blijft aanwezig dat ABP de pensioenen voor werkenden en gepensioneerden volgend jaar zal moeten korten. De discussie over de hogere premie staat dus los van de dreigende verlaging van de pensioenuitkeringen. Aan het einde van het jaar wordt aan de hand van de dekkingsgraad bepaald of pensioenen met ingang van volgend jaar daadwerkelijk moeten worden verlaagd.

De actuele dekkingsgraad was eind september 90,7 procent en schommelt boven de kritische grens.
Bronnen: FD, NRC
Last Edit:6 jaren 3 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 6 jaren 3 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko, gnor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline
 • Geblokkeerd
 • Geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Thanks: 16868

Beantwoord door gnor in topic DNB denkt niet mee

Posted 6 jaren 7 maanden geleden #45866
www.nu.nl/pensioen/4283073/nieuwe-europe...pensioenfondsen.html
Nieuwe Europese regels voor Nederlandse pensioenfondsen

De Nederlandsche Bank (DNB) kan voortaan ingrijpen als een Nederlands pensioenfonds naar het buitenland wil vertrekken.
Toezichthouder DNB mag bijvoorbeeld toetsen of de rechten van deelnemers aan een fonds worden aangetast, maakt staatssecretaris Jetta Klijnsma (Pensioenen) vrijdagmiddag bekend. Ook de financiële positie van een fonds moet op orde zijn.

De nieuwe rol van DNB vloeit voort uit Europese afspraken. Daarover is een voorlopig akkoord bereikt tussen de EU-lidstaten, het Europees Parlement (EP) en de Europese Commissie in Brussel. Het EP moet er nog over stemmen, maar er lijkt genoeg steun te zijn, aldus Klijnsma.

<Dus de EU bepaalt of DNB (in feite de ECB) bepaalt. Het is maar dat u het weet. Dijsselbloem en Knot lopen aan het handje van Draghi die -zie eerdere bijdrage m.b.t. SP- nog even komt flierefluiten in de 1e Kamer.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline
 • Geblokkeerd
 • Geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Thanks: 16868

Beantwoord door gnor in topic Aegon in zorg en pensioen

Posted 6 jaren 7 maanden geleden #45823
www.volkskrant.nl/economie/eerste-algeme...e-fondsjes~a4324092/
Verzekeraar Aegon heeft het eerste algemene pensioenfonds van Nederland opgericht.

Het nieuwe Stap Algemeen Pensioenfonds kan verschillende pensioenregelingen in één fonds uitvoeren. Daarmee biedt het een alternatief voor kleine pensioenfondsen die in de financiële problemen zitten omdat de uitvoeringskosten van pensioenregelingen steeds verder oplopen.

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) heeft Aegon als eerste een vergunning verleend voor een een Algemeen Pensioenfonds.
Ook pensioenfonds PGGM en de verzekeraars Centraal Beheer, Delta Lloyd en ASR hebben aangekondigd een Algemeen Pensioenfonds te willen oprichten.

<Dit is het begin van het einde van de Nederlandse pensioenfondsen. Aegon is een mulinational die eenvoudigweg zaken elders kan gaan regelen. Bijv. Abp heeft die bevoegdheid niet. De nieuwe Zorgverzekeringswetramp is een feit. Dank DNB en Dijsselbloem. U blijft toch wel PvdA en VVD stemmen DENK ik.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline
 • Geblokkeerd
 • Geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Thanks: 16868

Beantwoord door gnor in topic zeg maar dag met je handje

Posted 6 jaren 7 maanden geleden #45772
www.elsevier.nl/economie/achtergrond/201...u-referendum-317444/
Een controversiële deal over een pensioenfondsrichtlijn voor alle lidstaten van de Europese Unie (EU) ligt klaar in Brussel.
De europarlementariërs die over het akkoord hebben vergaderd, willen de overeenkomst pas bekendmaken na het EU-referendum in Groot-Brittannië.

Het gaat om de IORP II-richtlijn, waardoor Nederlandse pensioenfondsen onder het arbitraire toezicht van andere landen mogen staan. ‘Gezien de enorme maat van deze fondsen en de verwaarloosbare regels in sommige EU-staten, is dit zeer zorgelijk,’ Daarnaast zou het akkoord het aantrekkelijker en makkelijker maken voor Nederlandse pensioenfondsen om zich te vestigen in andere landen, waar het toezicht minder streng is dan in Nederland. ‘Nederlandse fondsen zijn veel groter dan in veel andere landen, dus we krijgen weinig terug als ze vertrekken.’
Critici van de deal zijn dan ook bang voor een enorme kapitaalvlucht door de nieuwe wetgeving.

‘Het akkoord ligt helemaal klaar,’ zeggen twee verschillende ingewijden.Dat de deal al een voldongen feit is, willen de europarlementariërs niet toegeven.

<Vreemd want het EU-parlement heeft helemaal geen wetgevende macht.>

Net als met verschillende andere akkoorden willen de politici echter wachten met het bekendmaken van de overeenkomst tot na 23 juni, als de Britten naar de stembus gaan. Normaal gesproken wordt dit gedaan omdat de europarlementariërs dan een beter idee hebben van de stand van zaken in de EU, maar ‘er zijn verschillende redenen’ voor het uitstel van de pensioenenovereenkomst.
Volgens Paul Tang, PvdA-europarlementariër, wordt de deal in het beste geval ‘eind juni’ ondertekend: slechts een week na het Britse referendum.

<Net als ons Oekraïnereferendum na 1-7 in de prullenbak gaat.>

Een Nederlandse woordvoerder beweert dat het rapport veel rekening houdt met het belang van de nationale toezichthouders van lidstaten. Daarnaast werden ook veel details en ‘bureaucratische regeltjes’ geschrapt, op aandringen van onder andere de Nederlandse europarlementariërs.

Als de macht van nationale toezichthouders in stand blijft, zou de Nederlandsche Bank beslissen of een pensioenfonds onder een andere inspectieorganisatie valt als het besluit zich in een heel ander land te vestigen.

<En de ECB overruled DNB net zoals dat gaat bij "Griekenland"enz.
Nederlandse vertegenwoordigers doen altijd alsof ze enorm hun best hebben gedaan. Misschien bij het "happy hour " maar voor de rest geloof ik er geen barst van.
We zijn weg gegeven en we willen het niet erkennen.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Pensioenfonds oliebedrijf BP verkast naar België

Posted 6 jaren 8 maanden geleden #45433
Wat lees ik nu in het Financieele Dagblad?


Nederland staat bekend voor zijn omvangrijke pensioenpotten. In weinig landen van de Europese Unie zitten er zoveel honderden miljarden opgespaard om pensioenen uit te betalen als in Nederland.

Nu heeft het oliebedrijf BP beslist haar pensioenfonds van Nederland naar België te verhuizen! Als verklaring zegt de voorzitter van het BP-pensioenfonds dat de Nederlandse gang van zaken voor onduidelijkheid zorgt. De regels waar pensioen- en verzekeringsfondsen aan moeten voldoen, zouden te vaak veranderen. Dat jaagt bedrijven op extra kosten. Linkse politici in Nederland, onder andere de sociaaldemocraten van de PvdA, reageren afwijzend. Volgens hen bestaat het risico dat het pensioenfonds meer risicovol kan handelen in België, als de regels hier niet gelijk zijn aan de Nederlandse. Spaarders zouden hierdoor gevaar lopen op verliezen, zo is te horen.

Het klopt inderdaad dat de flexibiliteit, die vervat zit in de Belgische wetgeving, meespeelt in de beslissing van BP. Er zijn meerdere mogelijkheden voor wat betreft de beleggingsstrategie, wat mogelijk voor hogere rendabiliteit zorgt in België dan in Nederland.

Ondertussen denkt ook Exxon Mobil eraan om naar België te verkassen. Een werkgroep die Johan Van Overtveldt, de Belgische Minister van Financiën adviseert, wil dat de regels nog eenvoudiger worden en dat de aanpassingstaksen naar omlaag gaan.

Stromen binnenkort alle Nederlandse pensioenpotten naar België? We zullen zien. Momenteel heeft FSMA, de Belgische toezichthouder, weet van nog maar 14 grensoverschrijdende pensioenfondsen.

De pensioenpot voor de meer dan vierduizend arbeidskrachten bij BP, bedraagt in totaal 1, 2 miljard euro. Het is officieel nog wachten op instemming van zowel de Nederlandse als de Belgische toezichthouder, want die moeten de overheveling van het fonds goedkeuren...
Last Edit:6 jaren 8 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 6 jaren 8 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko, gnor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.313 seconden