UPDATE: Grote kortingen pensioen dreigen in 2017

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline
 • Administrator
 • Administrator
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Ontvangen bedankjes 16745
 • birthday-cake

Beantwoord door gnor in topic minimaal 5 jaar stilstand= achteruitgang

Posted 6 jaren 1 maand geleden #51422
ABP stopt met beleggen in tabak en kernwapens. Hiermee zetten we een volgende stap in ons duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid.

ABP belegt wereldwijd voor € 405 miljard, waarvan minder dan 1% (€ 3,3 miljard) in producenten van tabak en kernwapens. We streven ernaar om deze beleggingen binnen een jaar verkocht te hebben.

Aanleiding
Beleggingen in tabak en kernwapens vormden al langer een dilemma voor ABP. We willen het pensioengeld van onze deelnemers op een duurzame en verantwoorde manier beleggen. Een aantal veranderingen in de samenleving, ook op internationaal niveau, was voor ons de aanleiding om het onderwerp opnieuw op de agenda te zetten. Deelnemers, werkgevers en belangenorganisaties geven steeds meer aan moeite te hebben met beleggingen in tabak en kernwapens. Ook speelden ontwikkelingen in wet- en regelgeving, ook op de financiële markten, een rol. Al deze ontwikkelingen, input en perspectieven zijn meegewogen in ons besluit om tabak en kernwapens uit te sluiten.

Rendement
Hoewel in het verleden goed rendement is behaald op tabak en kernwapens, verwachten we dat dit in de toekomst anders zal zijn. Ook zien we mogelijkheden om met andere beleggingen goede rendementen te halen. We verwachten daarom dat een eventueel rendementsverlies als gevolg van het besluit zeer beperkt zal zijn.

Met dit besluit zal ABP het pensioengeld van haar deelnemers op een meer duurzame en verantwoorde wijze beleggen.

Conclusie
Dus een beperkt rendementsverlies gezien de beperkte portefeuille. Straks gaat bijv. Inbev (o.a. allerlei bierproducenten) eruit omdat men in het bestuur van het ABP liever whisky drinkt (ze brengen het anders). Daarna krijg je bericht dat helaas het pensioen wederom niet is geïndexeerd.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline
 • Administrator
 • Administrator
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Ontvangen bedankjes 16745
 • birthday-cake

Beantwoord door gnor in topic minimaal 5 jaar stilstand= achteruitgang

Posted 6 jaren 2 maanden geleden #50968
Integraal
www.abp.nl/over-abp/actueel/nieuws/premi..._mchannel=nieuwbrief
Pensioenen niet verhoogd, premie stijgt verder in 2018

ABP kan zoals verwacht de (opgebouwde) pensioenen in 2018 niet verhogen. Daarvoor is de financiële situatie niet voldoende. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt verder in 2018. De premie wordt 22,9%, deze is nu 21,1%. Dat heeft het ABP-bestuur vandaag besloten. Daarbij is rekening gehouden met het advies van het verantwoordingsorgaan.

Waarom stijgt de premie in 2018?
De premie stijgt vooral door het meerjarige premiebeleid dat ABP vorig jaar aankondigde. Dit leidt tot een structureel hogere premie vanaf 2017. Met de premiestijging in 2018 wordt de volgende stap gezet en in 2019 volgt de laatste stap. De premiestijging is nodig omdat pensioen duurder is geworden door de lage rente en het feit dat we steeds ouder worden. De wijzigingen in de middelloonregeling als gevolg van de vereenvoudiging van de regeling, hebben ook een verhogend effect op de premie. De stijging van de pensioenrekenleeftijd van 67 naar 68 jaar zorgt weer voor een verlaging van de premie. Bij elkaar genomen betekent dit dat de premie stijgt van 21,1% naar 22,9%. Overigens komt de premie voor Anw-compensatie te vervallen, omdat de regeling zelf in 2018 vervalt. In 2017 bedroeg deze premie 0,4%.

Wat betekent de premiestijging voor mij?
Voor een deelnemer met een maandinkomen van € 3500 bruto betekent de verhoging van de premie in 2018 dat hij per maand ongeveer € 8 netto meer betaalt.

Premie militairen
De premie voor de eindloonregeling (militairen) wordt binnenkort bekend gemaakt.

Geen indexatie
Door de huidige financiële situatie kan ABP de pensioenen in 2018 niet verhogen. Daarvoor was de beleidsdekkingsgraad van 100,2% op 31 oktober 2017 niet voldoende. Om te kunnen indexeren moet de beleidsdekkingsgraad minimaal 110% zijn. ABP schat in dat er de komende vijf jaar ook niet of nauwelijks ruimte ontstaat om het pensioen te verhogen.

Kans op verlagen pensioenen
De kans dat ABP de pensioenen in 2018 moet verlagen is inmiddels klein geworden. Voor de komende jaren blijft die kans wel aanwezig. Als de beleidsdekkingsgraad tot en met 2020 onder het vereiste niveau van 104,2% blijft, is verlaging van de pensioenen noodzakelijk.

<Alles wat we al wisten dat zou gebeuren. Allemaal als-en. Als mijn tante een wieltje tussen de benen heeft, is het een kruiwagen>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, [Guzzi]

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline
 • Administrator
 • Administrator
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Ontvangen bedankjes 16745
 • birthday-cake

Beantwoord door gnor in topic minimaal 5 jaar stilstand= achteruitgang

Posted 6 jaren 2 maanden geleden #50909
www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-c...hoging.9575763.lynkx ?

Ambtenarenpensioenfonds ABP verhoogt de pensioenen in 2018 niet.
Volgens het fonds is de kans dat de pensioenen in de komende vijf jaar verhoogd zullen worden, vrijwel nihil. De premie stijgt wel met 1,8 procent.Het ABP stelt dat ook de kans op een pensioenverlaging in 2018 klein is. Maar, zo tekent het pensioenfonds daarbij aan, de kans op een verlaging blijft de komende jaren wel aanwezig. Als de beleidsdekkingsgraad tot en met 2020 onder het vereiste niveau van 104,2 procent blijft, is verlaging van de pensioenen noodzakelijk.

<In feite kletst men maar wat aan. Het kan alle kanten op behalve de goede.>

Volgens het ABP is de premiestijging nodig omdat het pensioen duurder is geworden door de lage rente en het feit dat mensen steeds ouder worden. (opm. gnor:Nog maar kort geleden blek dat toch anders)
Ook heeft de verschuiving van eindloonregeling naar middelloonregeling een verhogend effect op de premie. Daar staat tegenover dat de stijging van de pensioenleeftijd van 67 naar 68 jaar weer een verlagend effect heeft.

<De bedoeling was, zo werd het toen verkocht, dat de middelloonregeling goedkoper zou zijn omdat de eindloonregeling voor de uitbetaling meer verplichtingen zou geven. Nou rekenen, rekent u maar nergens op.>

De dekkingsgraad van het ABP – de verhouding tussen bezittingen en verplichtingen van een pensioenfonds – bedraagt momenteel 103,7 procent. De pensioenfondsen gaan echter bij het besluit om de pensioenen al dan niet te verhogen uit van de beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. Die staat momenteel bij het ABP op 100,2 procent. Om de pensioenen de kunnen indexeren moet de beleidsdekkingsgraad minimaal 110 procent zijn. Volgens het ABP zal dat er naar alle waarschijnlijkheid de komende vijf jaar niet inzitten.

Conclusie
Het ABP heeft, net als andere fondsen, de opdracht om te matigen. De economie zou goed draaien, maar de bedoeling om daar ook al die deelnemers van te laten profiteren, is al lang verlaten. Er spelen geheel andere belangen dan die van de deelnemers.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline
 • Administrator
 • Administrator
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Ontvangen bedankjes 16745
 • birthday-cake

Beantwoord door gnor in topic Dekkingsgraad pensioenfondsen stijgt

Posted 6 jaren 3 maanden geleden #50538
www.abp.nl/over-abp/actueel/nieuws/dekki...idelijk-stijgen.aspx ?

In het derde kwartaal zette de geleidelijk stijgende trend van de dekkingsgraad door.
De actuele dekkingsgraad steeg naar 103,3%.
De beleidsdekkingsgraad was 99,3%.
Maar dat betekent niet dat we ons stelsel kunnen laten zoals het is. De arbeidsmarkt is veranderd en deelnemers stellen andere eisen. Aanpassing van het stelsel blijft hard nodig willen we onze deelnemers ook in de toekomst een robuust en goed pensioen kunnen bieden.

Vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% mag ABP geleidelijk de pensioenen verhogen.

We schatten nu in dat we de komende 5 jaar de pensioenen niet of nauwelijks kunnen verhogen.
De kans dat ABP de pensioenen in 2018 moet verlagen is inmiddels klein geworden. Voor volgende jaren blijft die kans zeker aanwezig.

Dat is het geval als de beleidsdekkingsgraad tot en met 2020 onder het vereiste niveau van 104,2% blijft. Voor waardeoverdracht is een beleidsdekkingsgraad van 100% nodig. Die stand is nog niet bereikt.

De lichte verbetering van de financiële situatie komt vooral door het beleggingsrendement. De verplichtingen bleven gelijk met 383 miljard euro. Het rendement over het derde kwartaal was +7,3 miljard euro (1,9%). Sinds begin 2017 is het totale rendement 14,7 miljard euro (3,9%).

<Laat het even op u inwerken. En zie de stijgende prijzen en belastingen. Het zuur zit al hoog in de strot. De kans op zoet is net zo groot als dat een roetveegpiet weer gewoon zwarte piet wordt.>

aanv.
www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-c...nitief.9573794.lynkx ?
Nadat er eerder dit jaar een akkoord was over het eenvoudiger maken van de pensioenregelingen voor onder meer ambtenaren, heeft de pensioenkamer dit nu definitief gemaakt. Over ruim twee maanden, per 1 januari 2018, gaat bijvoorbeeld de rekenleeftijd van 67 naar 68. ‘Door het vereenvoudigen van de regeling ontstaan er verbeteringen, maar ook een aantal versoberingen,’ waarschuwt ambtenarenpensioenfonds ABP.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

Last Edit:6 jaren 3 maanden geleden door gnor
Laatst bewerkt 6 jaren 3 maanden geleden doorgnor. Reden: aanv. BB
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline
 • Administrator
 • Administrator
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Ontvangen bedankjes 16745
 • birthday-cake

Beantwoord door gnor in topic Dekkingsgraad pensioenfondsen stijgt

Posted 6 jaren 4 maanden geleden #50343
www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-c...rwater.9572596.lynkx ?

Het gaat iets beter met de pensioenfondsen, de gemiddelde dekkingsgraad is aan het stijgen. Ook bij het ambtenarenpensioenfonds ABP gaat het een fractie beter, al is de dekkingsgraad met 101,1 ruim onder het gemiddelde van 108 procent. (opm.gnor- zie vorige bijdrage toen was het hoger nl. 101,3- die bestuurders gaan uit van domme mensen met een korte termijn geheugen van een pinda)
Een verlaging van de pensioenen is dus nog steeds een mogelijkheid waar rekening mee gehouden wordt. Indexering, oftewel een verhoging van het pensioen zit er de komende jaren vrijwel zeker niet in.
Het feit dat mensen steeds ouder worden is een belangrijke factor. Gepensioneerden krijgen daardoor een aantal jaren langer pensioen uitgekeerd dan berekend was.

<Alsof dat in de vorige eeuw niet te voorzien was. O.a. de medische wetenschap en de ontwikkelingsgeneeskunde maakten sprongen. De verzorging werd (toen) beter>

Maar een belangrijker oorzaak is de huidige rente. ‘We hebben een stelsel waarin we een uitkering toezeggen. Voor de komende 60 jaar moeten we berekenen of we de pensioenverplichtingen kunnen nakomen. En dat moeten we doen met de huidige lage rente. Dat is de Achilleshiel van dit stelsel.

<Hier geldt in principe hetzelfde. er liggen berekeningen, die door de crisis konden en moesten worden bijgesteld. Dan ga je niet stellen dat we nu voor de komende 60 jaar moeten gaan rekenen. Die lage rente hebben we te danken aan de ECB maaar dat mag natuurlijk niet benoemd worden.
Overigens is het Abp al in 1922 opgericht en het kon nooit op. Reden waarom opeenvolgende kabinetten er voor konden zorgen dat het Abp in 1990 een schuld had van 30 miljard gulden. Als je dus een negatief kapitaal hebt, dan ga je - ondanks alle geleuter over vergrijzing enz.- gewoon fors achteruit en kom je de klap zonder bijpassing door het Rijk van "geleend"geld altijd tekort.>

Frank Driessen, van Aon Hewitt over het gemiddelde van alle pensioenfondsen van Nederland wijst erop dat de gemiddelde dekkingsgraad nu circa 10% hoger ligt dan vorig jaar op 1 oktober. ‘Maar er komen nog spannende maanden aan. Eventuele aanpassingen van het ECB-rentebeleid en de Brexit-onderhandelingen kunnen hun weerslag hebben op de rentemarkten. Pas dan zal blijken of ook de grote fondsen uit de gevarenzone kunnen komen.’

Conclusie
Eventuele indexering stoppen we in de lade onvoorzien.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline
 • Administrator
 • Administrator
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Ontvangen bedankjes 16745
 • birthday-cake

Beantwoord door gnor in topic Dekkingsgraad pensioenfondsen stijgt

Posted 6 jaren 6 maanden geleden #49734
www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-c...eweken.9568614.lynkx ?

Het gaat beter met de pensioenfondsen, de dekkingsgraad gaat weer langzaam omhoog. Bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, waar alle ambtenaren zijn aangesloten, is de dekkingsgraad gestegen naar 101,3 procent. De beleidsdekkingsgraad was 96,3 procent. Toch blijft de situatie penibel: ‘De kans dat ABP de pensioenen in 2018 of volgende jaren moet verlagen blijft aanwezig’, aldus ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool.

Er wordt al geruime tijd gediscussieerd over een grootscheepse hervorming van het pensioenstelsel. Dat is nodig om het hele systeem ondanks veranderingen in de samenleving toch toekomstbestendig te houden. In die discussie lijkt vooralsnog veel belangstelling te bestaan voor een systeem waarbij mensen een persoonlijk pensioenpotje opbouwen maar waar toch collectief gedeelde risico's blijven bestaan.

<Allemaal aardig hoor die discussie maar als Nederland dichtslibt en de bijdragen van deelnemers zowel als uit beleggingen lopen niet in de pas dan
wordt dit een perpetuum mobile. Daarnaast smelt het pensioen onder de Europese zon>

De dekkingsgraad kruipt langzaam verder omhoog en dat is op zich positief. ABP ziet wel de noodzaak van modernisering van ons pensioenstelsel en steunt daarom de inmiddels bekende contouren van het SER-plan. Ik hoop van harte dat het nieuwe kabinet de juiste randvoorwaarden schept om dit mogelijk te maken.’ aldus bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool.

<Weet u wat mij altijd zo heeft verbaasd? Waarom bestaat het bestuur niet uit gepensioneerden, zij hebben nl. gelijkgerichte belangen als de deelnemers.
Van aangewezen bestuurders kun je dat niet met droge ogen zeggen>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, [Guzzi], dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.222 seconden