Vraag Klimaatakkoord

Meer
2 jaren 3 maanden geleden - 2 jaren 3 maanden geleden #53739 door katertje
Zelden riep een thema zulke heftige emoties op als het klimaatakkoord. Veel burgers maken zich zorgen over de radicale klimaatplannen van het kabinet. Niet alleen over de hoge kosten, velen vertrouwen de onderliggende analyse niet

Wierd Duk in gesprek met Marcel Crok in De Telegraaf

Zelden riep een thema zulke heftige emoties op als het klimaatakkoord. Veel burgers maken zich zorgen over de radicale klimaatplannen van het kabinet. Niet alleen over de hoge kosten, velen vertrouwen de onderliggende analyse niet

Wat het betekent om tegen de heersende opinies over de opwarming van de aarde in te gaan, daar weet Marcel Crok alles van. De wetenschapsjournalist, van wiensd hand onder meer het boek "De staat van het klimaat"(2010) verscheen, behoort tot het kleine, internationale gezelschap van dissidenten dat vraagtekens zet bij het huizige klimaatalarmisme.

Volgens Crok, een chemicus die zich vastbeet in de materie, is moeilijk vast te stellen hoeveel invloed de mens precies heeft op opwarming van de aarde. De opstellers van het klimaatakkoord gaan ervan uit dat die opwarming volledig is toe te schrijven aan de toename van de concentraties CO2. Dat de hoeveelheod CO2 toeneemt, mede door menselijk handelen, betwist Crok niet. Maar de modellen op basis waarvan toekomstige temperatuurstijgingen worden voorspeld, vindt hij onbetrouwbaar.

"Ze zijn overgevoelig en geven een snellerfe opwarming aan dan de werkelijkheid laat zien"

Dit kritische geluid is in de wereld van de klimaatexperts - waar 97% consensus zou bestaan - niet welkom.
"Ik heb letterlijk tien jaar nauwelijks iets verdiend", zegt Crok. Ik was supernaïef. Ik dacht: ik verdiep me hier grondig in want als je van een onderwerp veel afweet, word je wel gewaardeerd. Maar vcanaf mijn allereerste artikel ben ik onterecht neergezet als als een "klimaatontkenner". En dan ben je een paria. Je loopt tegen gevestigde belangen aan".

Oud-hoogleraar Cees de Lange, een natuurkundige die zich evenals Crok kritisch mengt in het klimaatdebat, trekt zich van de "klimaatmaffia" niets aan. "Maar ik kan het me permitteren want ik ben al met pensioen. We hebben een clubje van hoogleraren die hierover met elkaar praten. Dat zijn niet de minsten. Onze opvattingen staan haaks op de sprookjes uit het klimaatakkoord.

Het debat lijkt te kantelen nu de "klimaathysterie"door het kabinet wordt omgezet in beleid en veel burgers zich afvragen: worden wij wel juist voorgelicht?

Marcel Crok rekent voor: de plannen uit het klimaatakkoord gaan honderden miljarden euro's kosten en het uiteindelijke effect ervan is minimaal: de opwarming zal in 2100 zo'n 0,0003 graden minder zijn. "onmeetbaar"
Met dit verhaal vond hij gehoor bij het Forum voor Democratie, dat hij inmiddels adviseerdt.

Samen met nog één dissident werden Crok en De Lange - naast een aantal alarmisten - uitgenodigd om in de Tweede Kamer te spreken. Zij constateren dat politici in Den Haag, opgejaagd door klimaatactivisten, zijn bevangen door "collectieve gekte".

De Lange: "Ze hebben een schrijnend gebrek aan kennis van zaken.
Crok: "De klimaatalarmisten hebben belachelijk ambitieuze doestellingen afgedwongen, die daadwerkelijk moeten worden gehaald. Nu beginnen burgers de pijn te voelen en komen in verzet."

Dit laatste lijkt inderdaad het geval. Lezers reageren massaal op een oproep om te laten weten wat zij van het klimaatakkoord vinden ( een slectie uit de mails is te lezen op telegraaf.nl)
Teneur: waarom koesters een klein land als Nederland de ambitie om mondiaal trendsetter te worden op het gebied van opwarmingsbestrijding? Helemaal als dit gepaard gaat met gigantische kosten voor de Nederlanders, terwijlk de industrie wordt ontzien en landen als China en India gewoon doorgaan met vervuilen?

"Hoeveel zijn de mensen bereid om voor dit project te betalen?", zegt Crok. "Dat is de sleutelvraag. Het kabinet zegt dat het allemaal "haalbaar en betaalbaar" moet zijn. Maar hoeveel is dat dan? De energierekening gaat nu al met 300 euro per jaar omhoog, terwijl meer dan de helft van de mensen niet bereid is om meer dan 100 euro extra te betalen voor het klimaat."

De klimaatdissidenten zeggen: maak je niet zo druk om de relatieve temperatuurstijging. Crok: "We hebben tijd zat om te zoeken naar een effectievere aanpak." Vooralsnog wordt de aarde vooral groener door de toename van CO2, immers: hoe meer CO2a, hoe beter de gewassen groeien. "Dus goed voor de landbouw". Uiteindelijk zal de oplossing, volgens hem, komen in de vorm van schone "gesmoltenzoutreactoren, die draaien op thorium in plaats van uranium. Dit type kerncentrale is veel veiliger dan de huidige kernreactoren en brengt veel minder radioactief afval voort.
Crok: "In mijn ideale wereld draait Nederland in 2100 grotendeels op thoriumcentrales"

De Telegraaf
Laast bewerkt: 2 jaren 3 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 3 maanden geleden #53732 door katertje
Op tijd aanschaffen, zo'n geel hesje, want ze vliegen weg. Dat voorspelt VVD-coryfee Hans Wiegel in de Telegraaf na het lezen van het klimaatakkoord. Hij denkt dat binnenkort nergens nog gele hesjes te krijgen zullen zijn.

Wiegel reageerde de afgelopen tijd vol afschuw op de aanstaande klimaatplannen.Het kabinet wil in Nederland overstappen op elektrisch rijden. Daar komen subsidies voor, maar de burger moet opdraaien voor de kosten.

Gasbelasting flink omhoog
Daarnaast gaat de belasting op benzine en diesel omhoog en komt er in 2030 een verbod op de verkoop van benzine- en dieselauto’s.
Ook wordt er weer gesproken over rekeningrijden.
Tegen 2030 wil het kabinet 1,5 miljoen huishoudens ‘groen’ hebben en in 2050 moeten alle huizen gasvrij zijn.
Om dat te bewerkstelligen gaat de gasbelasting flink omhoog.

Maatschappelijke onrust
Bedrijven moeten hun CO2-uitstoot terugdringen en als ze dat niet doen krijgen ze een boete.
“Hier is het laatste woord nog niet over gesproken,” zei Wiegel over de aangekondigde klimaatmaatregelen.
Hij denkt dat de VVD en het CDA diep in de penarie zitten en waarschuwt de politiek: als het klimaatakkoord door de coalitie wordt overgenomen, ontstaat er maatschappelijke onrust en zullen de gele hesjes snel uitverkocht raken.

Franse toestanden
CDA-fractievoorzitter Buma zei dat de gele hesjes invloed moeten hebben op het klimaatbeleid.“Anders gezegd: hij wil daarmee Franse toestanden in Nederland voorkomen,” aldus Wiegel.

Te laat
Maar één van de belangrijkste gele hesjes-dragers, Jacline Mouraud, zei eerder al: “Nu is het te laat, de doos van Pandora is open en gaat voorlopig niet meer dicht.”
De opstanden lijken afgenomen. Niet door herstel van vertrouwen, maar vanwege de komende kerstdagen, besluit Wiegel.

Bron:Telegraaf
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 3 maanden geleden - 2 jaren 3 maanden geleden #53725 door katertje
Vernietigende reacties op het klimaatakkoord … nou ja, ‘akkoord’?

Het onlangs gepresenteerde ontwerp–klimaatakkoord heeft inmiddels tot ongekend felle reacties geleid in de media.
Bij Pauw kreeg Ed Nijpels op vrijdagavond weer alle ruimte om vol op het orgel te gaan over het succes van het bereikte akkoord. Een triomf van de polder! Volgens hem ging het hier om de grootste verbouwing van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Zie hier (vanaf 07.45).
Dat is niets te veel gezegd. Eerder hebben we op Climategate.nl het Nederlandse klimaatbeleid vergeleken met Mao’s ‘Grote Sprong Voorwaarts’. En we weten hoe het daarmee is afgelopen.
De ironie van de geschiedenis wil dat het klimaatproject niet door een linkse, communistische dictator wordt opgelegd, maar dat het wordt geleid door liberale bewindslieden, die vanuit hun ideologie tegenstander zouden moeten zijn van de voor Nederland ongekende staatsbemoeienis met de economie en het privéleven van de burger, die uit de voorgenomen maatregelen voortvloeit. De Nederlandse liberalen zijn dus volledig van het pad af – hun achterban verweesd achterlatend.
Hoewel Pauw toch bekend staat om zijn kritische vraagjes bij heikele kwesties, bleven deze toch in het onderhavige geval achterwege. Het was weer één en al koekoek eenzang.
Maar waar doen we het allemaal voor?
Thierry Baudet gaf daarop een duidelijk antwoord in een heet-van-de-naald beeldimpressie door parlementair journalist en OpinieZ-auteur Ernst Lissauer: ‘Klimaatakkoord is collectieve gekte’.
En op OpinieZ liet voormalig senator en emeritus hoogleraar fysische chemie en chemische fysica aan zowel de UvA als de VU, Kees de Lange, van zijn afkeer van het bereikte akkoord blijken. Ik pik een aantal elementen uit zijn betoog.
Tegen het eind van 2018 mocht de Nederlandse burger getuige zijn van twee besluiten van regering Rutte 3 die zijn toekomst ingrijpend gaan beïnvloeden. Het eerste betreft het ondertekenen van het Marrakesh-pact dat juichend de deur openzet voor grootschalige immigratie uit landen met een hoge primitiviteitsindex die al sinds mensenheugenis hun eigen zaakjes niet op orde hebben.
Het tweede betreft het aannemen gisteren door de Tweede Kamer van de Klimaatwet en de presentatie vandaag van het daarmee samenhangende Klimaatakkoord. Voordat de gewone Nederlandse burger aan zijn definitieve vervanging toe is, moet hij eerst nog financieel uitgezogen worden voor een zinloos doel dat slechts als religieus gekarakteriseerd kan worden. Hiermee heeft Rutte 3 de Nederlander definitief de oorlog verklaard en wordt verzet haast een burgerplicht. …
Over klimaat is inhoudelijk al heel veel gezegd. Het klimaat van de aarde verandert al 4,5 miljard jaar, waarbij allerlei indicatoren zoals temperatuur, niveau van de zeespiegel, ijsvorming aan de polen, en zo voort grote variaties vertonen. Dat die variaties het gevolg zouden zijn van de invloed van CO2, en nog wel door dat geringe deel van de CO2 dat door menselijk toedoen wordt uitgestoten, wordt door de geologische geschiedenis op geen enkele manier ondersteund. Bovendien is er geen enkele natuurkundige aanwijzing, behalve uit inadequate klimaatmodellen, dat minder CO2 in de atmosfeer tot minder klimaatvariaties zou leiden.
Hoewel met recht en reden gesteld kan worden dat wat er aan welvaart op de wereld is het gevolg is van de inzet van fossiele brandstoffen, is Nederland nu “gezegend” met een onwetende volksvertegenwoordiging van overwegend fossielhaters die als Middeleeuwse flagellanten hun geweeklaag en schuldgevoel, gelardeerd met een gigantisch kostenplaatje, dagelijks de wereld in slingeren. Het klimaatdebat of wat daar voor doorgaat ontbeert alle natuurwetenschappelijke basis en wordt dan ook vooral gevoerd door volslagen wetenschappelijke leken. Een paradijs voor klimaatreligie uiteraard, maar voor serieuze wetenschap moet je helaas niet langer in Nederland zijn. …

Maar heeft die burger over deze onderwerpen ooit iets te zeggen gehad? Werden deze voorstellen die enorme gevolgen voor iedereen hebben ooit normaal bediscussieerd in de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen die nu aan de macht zijn of die dit “beleid” steunen? Natuurlijk niet, zoals iedereen met een minimum aan inspanning zelf kan vaststellen.
We hebben dus te maken met wat niet anders dan als een ordinaire staatsgreep betiteld kan worden. Het Nederland van de gewone burger wordt gesloopt, hij kon het niet zien aankomen, laat staan er zich tegen verzetten. Deze regering heeft haar onbetrouwbaarheid nu wel voldoende geëtaleerd. De tijd voor grootschalig burgerverzet is aangebroken.


Aldus Kees de Lange.


Lees Prof. de Lange in Het Klimaatakkoord: na Marrakesh het volgende misbaksel..De gewone burger doet er op het Binnenhof niet meer toe
opiniez.com/2018/12/21/het-klimaatakkoor...misbaksel/cadelange/
Laast bewerkt: 2 jaren 3 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 3 maanden geleden #53723 door katertje
Regionale energie-strategie zonder wettelijke grondslag
Een gastbijdrage van Douwe Jan Elzinga.

Er komt weer een nieuwe vorm van regionaal bestuur aan. En dat is de regionale energiestrategie met natuurlijk ook regionale samenwerkingsverbanden. En opnieuw worden warme woorden geuit over vrijwillige deelname, ‘bottum up’-processen en kansrijke uitdagingen voor provincies, gemeenten en waterschappen. Maar evenals alle vorige keren – bij de veiligheidsregio’s, de congruente samenwerkingsverbanden in het sociaal domein, de RUD’s etc. – zullen uiteindelijk de decentrale besturen grotendeels het nakijken hebben en is wederom een vakdepartement de dominerende partij in het proces.

De RES-regio’s worden ingesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Op 22 mei 2016 is de Deal Pilots Regionale Energiestrategie ondertekend door de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, de VNG, UvW en het IPO. De RES-regio’s stoelen verder op een paragraaf uit het regeerakkoord. In dit akkoord wordt aangegeven dat
‘met gemeenten, provincies, waterschappen en netbeheerders (het Rijk) per regio een plan (maakt) voor verduurzaming van de gebouwde omgeving om te komen tot een programmatische aanpak met een optimale mix van energiebesparing, duurzame warmte en duurzame opwekking’.
De pilots en het regeerakkoord hebben geleid tot de RES-regio’s die in het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord van 10 juli 2018 worden genoemd. Het voorlopige akkoord op hoofdlijnen is hierna verder uitgewerkt in het Concept Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 van 6 november 2018.
De regionale indeling is overigens in het voorstel en in het concept niet terug te vinden. Toch is de indeling wel zo ongeveer bekend. Er is dus geen formeel besluit, er is geen aanwijzing van een minister en er is nog geen wettelijke grondslag voor de RES-regio’s.

Ook bij de GHOR, de Veiligheidsregio en de RUD werden decentrale overheden door het Rijk gevraagd om mee te werken aan de totstandkoming van samenwerkingsverbanden. Aanvankelijk leken die een vrijwillig karakter te dragen. Toch werden de samenwerkingsverbanden al vrij vroeg als tamelijk dwingend ervaren door bestuurders en volksvertegenwoordigers van decentrale overheden. Uiteindelijk heeft dat geleid tot verplicht vrijwillige samenwerking.

Het heeft er alle schijn van dat dit ook nu zal gaan gebeuren. De wetgever zal dan als sluitstuk een lex specialis opstellen. Deze lex specialis zal bevoegdheden van de decentrale overheden overdragen aan de nieuwe samenwerkingsverbanden – de RES-regio’s. Zoals bekend vermindert dat de sturingsmogelijkheden van volksvertegenwoordigers en bestuurders van de decentrale overheden, zeker als de Rijksoverheid ook nog normen en doelen gaat toevoegen aan de verplicht vrijwillige samenwerking. Verzet van de Raad van State en de Eerste Kamer heeft in het verleden niet geholpen.

Het stelsel van regionale samenwerking tussen decentrale overheden wordt in beginsel genormeerd door de Wet gemeenschappelijke regelingen. In die wet is vrijwillige samenwerking de maatstaf. Nu echter met grote regelmaat de lex specialis het algemene stelsel van de Wgr doorbreekt, is de betekenis van deze organieke wet sterk tanende.

Douwe Jan Elzinga.
Dit gaat met regelmaat ook ten koste van de controle-, verantwoordings- en sturingsmechanismen die in de Wgr zijn opgenomen. Op het regionale niveau functioneren geen bestuurlijke organen die direct democratisch zijn gelegitimeerd en dat impliceert dat deze figuur voor vakdepartementen buitengewoon interessant is.
In naam blijft er een koppeling aan gemeente, provincie en (waterschap), in de praktijk is er een hoge mate van nationale sturing. Er is dus weer een nieuwe aanslag op de decentrale autonomie op komst.
Bron hier.
Douwe Jan Elzinga is hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Elzinga was voorzitter van de commissie-Elzinga, de staatscommissie voor Dualisme en Lokale Democratie.

Bron: Climategate
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 3 maanden geleden #53720 door katertje
Beseffen wij allemaal wel voldoende dat met de invoering van de klimaatwet het gedaan is met de individuele vrijheid van de burger?

Wat gebeurt er
De burger krijgt de groen agenda door de strot geduwd. Wie niet meegaat, wordt keihard beboet. Dat blijkt uit de honderden voorstellen in het klimaatakkoord.

Automobilisten worden door een stapeling van belastingverhogingen de stekkerauto in gepest en huizenbezitters die geen trek hebben in een groene verbouwing worden zwaar aangeslagen op de energierekening.

Want alles in ons dagelijks leven ...moet anders. Van de plek waar we werken tot het eten op ons bord. De miljardenoperatie heeft als doel de Co2-uitstoot in 2030 bijna te halveren. Want daarmee denkt het kabinet de opwarming van de aarde te kunnen vertragen.
De plannen van ruim honderd belangenclubs, waar regeringspartijen VVD,CDA,D66 en ChristenUnie het deels al over eens zijn, worden nog eens doorgerekend door de planbureaus. Daarna moet de coalitie onderhandelen over een definitief akkoord. Wordt wel na de Statenverkiezingen...daarvóór durft de coalitie niet aan.

Waar is de kiezer in dit hele verhaal....Nou, nergens. De kiezer wordt achteloos gepasseerd. Van nul en gener waarde. Bovendien krijg je bij het lezen van het klimaatakkoord de indruk dat iedereen bij de Tweede Kamerverkiezingen gestemd heeft op GroenLinks, niet dan? Uit het akkoord, waaraan ook Rutte-III intensief meewerkte, walmt de geur van de groene geitenwollensokkenbrigade van Jesse Klaver.
De strijd tegen de klimaatverandering is de heilige reden om Nederland op de schop te nemen. Zonder dat de kiezers daar ooit om hebben gevraagd.
Ons land moet van het gas af; onze gasinfrastructuur - een voorbeeld voor de hele wereld - wordt vernietigd. Miljoenen huizen moeten worden verbouwd en het bedrijfsleven zal miljarden investeren.....allemaal om de wereld te redden !!

Hoorde klimaatpaus Nijpels ( wat een vreselijk nare en onbetrouwbare man is dat toch) zei tijdens de persconferentie: "Het klimaatbeleid betaalt zich terug in brede welvaartsbaten." Hij kent de uitkomsten van de doorrekening door het Planbureau voor de Leefomgeving dus kennelijk al.

Ik kan maar niet loskomen van andere hoogstandjes van Onbenul en Miscalculatie zoals de debacles als de Betuwelijn en de Hoge Snelheids Lijn.

De realiteit is dat huizenbezitters een enorme uitgavenpost zien opdoemen. Benzine- en dieselrijders worden via accijnzen en belastingen gestraft voor hun "fossiele zonden" en ondernemers hangt een Co2-boete boven het hoofd.
En waar doen we het allemaal voor?
Voor 0,0003 graad minder opwarming in het jaar 2100. Dat is de bijdrage die ons piepkleine landje verwezenlijkt als we de Co2-emissie per 2050 terugbrengen naar miniem. Niet dat de rest van de wereld net zo hard loopt als Nederland hoor...oh nee! Integendeel! China ontsteekt juist steeds meer kolencentrales en helpt ze in andere landen.

Wat als straks uit de doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat het peperduur wordt, is er dan nog een kans de klimaatwaanzin te temperen? Niet als het aan Kwiebes Wiebes ligt, lees ik. "De macrokosten zijn niet het probleem. Het gaat om ongeveer een half procent van ons Bruto Nationaal Product...de vraag is alleen hoe je die kosten eerlijk verdeelt."

Ik lees dat VNO-bestuurslid Hans Rijnierse de enorme stijging van de lasten "niet leuk" vindt. Hij houdt het kabinet mede-verantwoordelijk voor de hogere energienota's en hogere zorgpremies . Daar komen straks ook nog de lasten uit het klimaatakkoord bij en zijn ze niet meer te dragen. Maar mevrouw Jorritsma (lijsttrekker VVD Eerste Kamer) stribbelde tegen: "Het kabinet zorgt ook voor lastenverlichting zodat iedereen toch in de plus uitkomt".
(kijkend naar mevrouw Jorritsma, kan ik de wens billijken om fossiel zo snel mogelijk uit te faseren ..!PRIMA ! )
VNO-baas Hans de Boer shining van oor tot oor...hij is er toch maar weer in geslaagd om een Co2-heffing voor de industrie uit het akkoord te houden. "We doen ons best zoveel mogelijk lasten te voorkomen" .

Ik lees ook kritiek. "Dure warmtepompen die de burgers zouden moeten aanschaffen. Waarom moet Nederland weer voorop lopen? We zijn verdorie een postzegeltje op de aardbol maar hebben een air van hier tot Tokio". Minister Koolmees was ook lekker bezig..met de zorgen over de hogere lasten te bagatelliseren...we krijgen er immers kansen en "innovatie" voor terug en dat schept werkgelegenheid.

Niemand slaat enige acht op het gegeven dat onze democratie finaal de nek is omgedraaid. Want deze grootscheepse "klimaatverbouwing" van Nederland is NOOIT aan de kiezer voorgelegd. En de regeringscoalitie met een meerderheid van ÉÉN stem zal deze maatregelen doorvoeren. Al moet een coalitielid zijn stem uitbrengen vanaf zijn sterfbed...The Show Must Go On.
Van oppositie is buiten de PVV en FvD geen sprake. Maar hebben te weinig stemmen. Van de regeringspartijen lijken VVD en CDA nog het meest losgeslagen van hun nuchtere achterban. En als het kabinet zijn zin krijgt, volgen de echte besluiten pas na de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2019 en daarmee van de Eerste Kamer. Voor die tijd wordt de ontstane ophef over de enorme kosten en lastenverzwaringen die burgers te wachten staan, zoveel mogelijk gesust om, wanneer uw stem eenmaal binnen is, toe te slaan.

Waarmee voor de zoveelste keer verkiezingsfraude wordt gepleegd
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 3 maanden geleden #53714 door katertje
Na maanden onderhandelen is het klimaatakkoord vanmiddag overhandigd aan het kabinet. Op meer dan 200 pagina's staan plannen om de CO2-uitstoot in Nederland terug te brengen. In 2030 moet die met 49 procent zijn gedaald ten opzichte van 1990.
Dit zijn de belangrijkste maatregelen die je als burger gaat merken. Veel van de plannen waren overigens al uitgelekt tijdens de onderhandelingen:

In 2021 moeten alle gemeenten bekendmaken wanneer welke wijk in Nederland van het gas af gaat.
Huiseigenaren die als gevolg hiervan hun huis ingrijpend moeten verduurzamen kunnen een goedkope gebouwgebonden lening krijgen. Die lening gaat mee met het huis bij de verkoop en 'hangt' dus niet aan de eigenaar.
De belasting op gas gaat omhoog. Om mensen met een minimuminkomen tegemoet te komen, wordt de jaarlijkse teruggave van energiebelasting vier jaar verhoogd.
Woningcorporaties moeten de startmotor vormen van de verduurzaming van onze huizen, het gaat om 30.000 tot 50.000 huizen per jaar. De corporaties krijgen hier extra geld voor. Als woningcorporaties op grote schaal beginnen wordt het energiezuiniger maken van je huis snel goedkoper is de verwachting.
Verhuurders worden verplicht om woningen te verduurzamen. De energieprestatie van de woning zal sterker gaan meetellen in de maximale huurprijs.
Er komt in 2021 een subsidie van 6000 euro voor elektrische auto's. Die subsidie loopt ieder jaar af met 400 euro, naar 2200 euro in 2030.
De aanschaf- en motorrijtuigenbelasting voor benzine- en dieselauto's gaat vanaf 2021 omhoog en stijgt ieder jaar met een paar tientjes. De accijns op benzine en diesel gaat met een paar cent omhoog.

De industrie moet meer energiebelasting gaan betalen en plannen maken om minder CO2 uit te stoten. Bedrijven die die plannen niet hebben gemaakt of niet nakomen krijgen een boete. Die boete vloeit in een subsidiepot waar bedrijven uit kunnen putten om projecten te financieren die leiden tot minder CO2 uitstoot.
Kolen- en gascentrales krijgen in tegenstelling tot de industrie te maken met een nationale CO2-heffing, maar die wordt minder hoog dan eerder was afgesproken in het regeerakkoord.
Voor 2030 moeten alle kolencentrales in Nederland gesloten zijn.
Er komen nog veel meer grote windmolenparken op zee, maar ook wind op land moet verder uitgebreid worden. Ook komen er nog veel meer zonnepanelen te liggen op daken en in weilanden.
ANP
Nijpels: kosten klimaatmaatregelen moeten voor iedereen betaalbaar zijn
Wiebes: ontwerp-klimaatakkoord is nog maar eerste stap
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 3 maanden geleden #53700 door katertje
Wie is de pineut?

Een bijdrage van Pieter Lukkes.

Slachtoffers van het energie- en klimaatbeleid.

1. Slachtoffers: De huishoudportemonnee en de democratie
Op 21 november 2018 flopten de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel. Verwijten vlogen over en weer. Dat is wel anders geweest.

Want aan andere tafels waren de onderhandelende partijen het roerend eens over zaken die veel belangrijker zijn dan de pensioenen. Ik bedoel de tafels waaraan in 2013 het Energieakkoord is gesloten en waaraan eind dit jaar het Klimaatakkoord tot stand moet komen. Bij het energie- en klimaatbeleid gaat het om onvoorstelbaar veel geld. Zo meldt de minister van EZ en Klimaat (Kamerstuk 31239 dd.10-07-2018 ) dat er alleen al in de periode 2014-2018 een bedrag van € 40 miljard (dat is 40.000 miljoen euro’s) aan SDE+-subsidies is toegezegd. Uit te betalen over een periode van 15 jaar.

In de gesloten akkoorden is van een deugdelijke financiële paragraaf geen sprake. Naar de kosten ervan moeten we dus raden. Voor de profiteurs van deze akkoorden is dit prettig. Zij hoeven niet binnen budgetten te blijven en kunnen zo nodig steeds weer nieuwe lasten verzinnen. Zoals de extra lasten die autobezitters op hun bordje zullen krijgen, omdat elektrische auto’s zwaar moeten worden gesubsidieerd.

Zelfs de minister van EZ en Klimaat weet niet precies wat zijn eigen beleid kost. Die schrijft in zijn brief van 23-02-2018 aan de Tweede Kamer dat “de jaarlijkse transitiekosten volgens allerlei ramingen beperkt zouden kunnen blijven tot 1-3% van het BBP in 2050.” Dit is cryptisch gesteld maar blijkbaar gaat het om de euro van nu en het BBP in het verre jaar 2050. Wat zal de omvang van het BBP dan zijn? Extrapolatie van de ontwikkeling 1990-2018 resulteert per 2050 in een BBP van zo’n € 1200 miljard. De jaarlijkse kosten zullen dus tussen €12 miljard en €36 miljard liggen. Tot 2050 is nog 32 jaar. Dat brengt de totale kosten op €400 miljard à €1200 miljard. Direct of indirect krijgen de huishoudens deze rekening gepresenteerd. Per huishouden, van arm tot rijk, komt dat neer op € 50 000 à € 150 000. Het verschil tussen deze bedragen is groot, dat zou nauwkeuriger moeten.

Achter het energie- en klimaatbeleid staat een syndicaat dat grotendeels bestaat uit milieuorganisaties, bedrijfsleven c.a. en de politiek. Dat syndicaat is niet geïnteresseerd in financiële transparantie. Wel in de inhoud van onze portemonnee.
Die portemonnee krijgt het zwaar te verduren. Het syndicaat wil alle huizen gasloos en alle auto’s elektrisch maken. Dat kost een godsvermogen, zoveel dat slechts weinig huishoudens ze op kunnen brengen. De klimaatonderhandelaars hebben dat al voorzien. Die hebben de gebouwgebonden financiering bedacht. Die komt er op neer dat de burger huis en haard als onderpand naar de pandjesbaas (de banken) moet brengen. Dan kan hij – uiteraard rentedragend en onder beperkende voorwaarden van de bank – geld lenen om de schulden af te betalen.

In de Volkskrant van 05-10-2018 wordt hierbij aangetekend dat de terugverdientijd van de aangeschafte spullen, zoals een warmtepomp, langer zal zijn dan hun levensduur. Het logische gevolg hiervan is dat steeds meer huishoudens nooit meer uit hun schulden zullen komen. De oplossing van dat probleem laat zich raden: dan moeten de huishoudens die financieel nog wel gezond zijn er maar aan geloven. Op dat punt gekomen is het een kleine stap naar een centraal door de apparatsjik geleide economie. Veel Oost-Europese landen weten precies wat dat betekent. Ergo: bij het energie- en klimaatbeleid is er geen plaats voor naïviteit. De maatschappelijke gevolgen ervan kunnen desastreus zijn.
Wellicht het meest gebruikte argument voor het energie- en klimaatbeleid is, dat het is voor onze kinderen en kleinkinderen. Die moeten van ons een leefbare wereld erven. Wat zij in werkelijkheid erven is een onoverzienbare berg schulden, die wij hebben gemaakt en zij zullen moeten betalen.

2. Slachtoffers: Volgende generaties, het beleid zelf en de rechter
De grote vraag is natuurlijk of de volgende generaties blij zullen zijn met de energie- en klimaaterfenis die ze van ons krijgen overgedragen. De kans daarop is nihil. Ons nageslacht moet – ongevraagd – een totale omschakeling van het energieverbruik doorvoeren met als doel het klimaat op aarde te beheersen. Veel klimaatwetenschappers denken dat door CO2 –beperking de atmosfeer niet meer dan 20C zal opwarmen. Aan CO2 wordt dus een hoofdrol toegekend.

Geen middel blijft ongebruikt om de mensheid in deze doctrine te laten geloven. Het gros van de media doet volop mee aan het verkondigen van dit geloof. Andersoortige geluiden zijn onwelkom. Zo weert de Leeuwarder Courant mij al geruime tijd uit haar kolommen. Hoe waarheidlievend is de stroming, die het eigen geloof alleen maar aan de man kan brengen door anderen monddood te maken?
Van consensus over de doctrine is echter geen sprake. Niet over het energiebeleid, niet over het klimaat en ook niet over het nut en de noodzaak van de ons en ons nageslacht opgelegde lasten. Als nut en noodzaak daarvan vast zouden staan dan zou het syndicaat de eerste zijn om daarvan de bewijzen en specificaties te overleggen. Dat zou ze een boel gezeur en achterdocht schelen. Er bestaat echter geen schijn van bewijs. Maar dat gat is voor het oog keurig toegedekt door lekenprekers van en in de media. Die praatjes hebben bij het publiek wel het geloof in het beleid vergroot maar niet de kwaliteit ervan, integendeel.

Want qua energiebeleid worden er politieke blunders van jewelste gemaakt. De grootste blunder is om energie niet als een zelfstandig en onafhankelijk beleidsterrein te beschouwen. Op dit moment wordt energie ondergeschikt gemaakt aan het veel minder belangrijke klimaatbeleid. Dat is domme politiek. Ieder denkend mens ziet het levensbelang van energie in. Dat belang is zo groot dat energiebeleid, zowel politiek als qua onderzoek, op een geheel eigen probleem- doel- en vraagstelling moet berusten.
De resultaten ervan zullen hemelsbreed verschillen van de doelen die de politiek nu stelt.

Sharon Dijksma.
Ook het klimaatbeleid verdient een eigen evaluatie. Die evaluatie leert dat heel veel onafhankelijke wetenschappelijke zwaargewichten niet meegaan in het klimaatalarm en de hoofdrol van CO2 als klimaatveranderaar. Dat doet ook het kabinet niet. Dat blijkt uit een brief van 9 april 2016 van staatssecretaris S.A.M. Dijksma aan de Tweede Kamer. In die brief meldt de regering dat de door de stichting Urgenda via de rechter afgedwongen extra reductie van de CO2-emissies tegen het jaar 2100 zal resulteren in een en verlaging van de temperatuur op aarde van 0,0000450C (Dat is 1/22000e graad). Dat effect is onmeetbaar, zo wordt eraan toegevoegd.
Dit cijfer is ongetwijfeld juist. De staatssecretaris is echt niet zo dom om een politieke doodzonde te begaan door de Kamer onjuist te informeren. Bovendien kijkt het Rijk wel uit om in de rechtszaal onwaarheden te verkondigen. Dat de berekening van de staatssecretaris juist is, blijkt ook uit een publicatie van Marcel Crok (Volkskrant 12-10-2017). Deze auteur berekende dat de per 2030 voorgenomen 49% CO2-reductie een geringere opwarming van 0,00030 C tot gevolg zal hebben. In een “fact check” moest de juistheid hiervan met tegenzin worden toegegeven

Marjan Minnesma, Urgenda.
Hieruit volgt dat tijdens het Urgenda-proces door het Rijk en door Urgenda een bizar toneelstuk is opgevoerd. Beide hoofdrolspelers hebben gedaan alsof CO2 belangrijk is voor ons en voor het klimaat. Met de Schwalbes die zij hebben gemaakt hebben zij ook de (scheids)rechter volledig op het verkeerde been gezet. Ook die dacht dat het om een belangrijke klimaatzaak en niet om gebakken lucht ging. Waar het wél om ging, torenhoge kosten voor de burger, werd stiekem verzwegen.
Het moment is echter gekomen dat de politiek moet kiezen voor het behartigen van de belangen van het volk of voor die van het syndicaat achter de akkoorden. Wordt voor het volk gekozen dan zal dat een totaal ander beleid op de terreinen van klimaat en energie betekenen.

Pieter Lukkes, Climategate
www.climategate.nl/2018/12/wie-is-de-pineut/
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 3 maanden geleden - 2 jaren 3 maanden geleden #53698 door katertje
Gelet het feit dat we overstroomd worden met de “pro verhalen ” hier 2 video’s van mensen die u uitleggen wat

A de gevolgen zijn van de aanschaf van een warmtepomp


en

B een betoog van professor Begemann, die u uitlegt dat het hele opwarmingsverhaal van de aarde zeer relatief is.
Laast bewerkt: 2 jaren 3 maanden geleden door katertje. Reden: youtube warmtepomp-uitleg
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 4 maanden geleden #53693 door katertje
www.greenenergyjubilation.com/co2-the-be...appen-to-our-planet/

Hierbij nog enkele video's op Youtube van wetenschappers, waaronder Freeman Dyson, die gewoon brandhout maken van deze hele global warming zwendel en hysteria. Een aantal NASA wetenschappers stellen zich zelfs vragen bij de geestelijke gezondheid van de 'global warmists'...

25 NASA Scientists Question the Sanity of the Global Warmists

The Great Global Warming Swindle - Full Documentary (Channel 4 UK)
How the Global Warming Scare Began
Elsevier:
Kabinet zet onze welvaart op het spel om wereld te redden

Nederland wil koploper zijn bij het aanpakken van het klimaatprobleem. Niet omdat de bevolking van Nederland dat wil, want dat blijkt nergens uit.
Nee, het is de wens van het derde kabinet-Rutte, gesteund door een royale meerderheid van de Tweede Kamer en enthousiast aan­gemoedigd door een omvangrijke klimaat­industrie. Dus moet Nederland sneller broeikasgas verminderen dan de rest van de Europese Unie, en die is al koploper in de wereld.

Die zelfgekozen rol als gidsland kost bakken met geld, dat volgens de huidige plannen vooral door de burgers van Nederland moet worden opgebracht. Burgers moeten hun huizen voor tienduizenden euro’s van nieuwe apparatuur en isolatie voorzien, terwijl zij met hogere belastingen en heffingen ook nog eens fors bijdragen aan wat de grote CO2-uitstoters (transport, industrie, elektriciteitscentrales) aan maatregelen nemen, zoals het onder de Noordzee stoppen van CO2.
Die zelfgekozen rol als gidsland kost bakken met geld, dat volgens de huidige plannen vooral door de burgers van Nederland moet worden opgebracht

De Noordzee zit niet aan de onderhandelingstafel, evenmin als de burgers van Nederland, zoveel is wel duidelijk. Dus wordt de Noordzee volgebouwd met windmolens en de Noordzee­bodem volgestopt met koolzuurgas. En ook dat wordt (grotendeels) betaald door de burgers van Nederland.
Nederlandse welvaart staat op het spel
Helpt het dan ook? Was het maar waar. In Nederland wordt de welvaart op het spel gezet om de wereld tegen hoge kosten te redden van klimaatverandering. Als het ombouwen van woningen al in de honderden miljarden gaat lopen, dan is het reëel om voor de hele klimaatneutrale operatie van het derde kabinet-Rutte uit te gaan van duizenden miljarden euro’s.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 4 maanden geleden - 2 jaren 4 maanden geleden #53692 door katertje
Brits-Amerikaanse topnatuurkundige Freeman Dyson Global Warming HysteriaGroene klimaatideologie heeft alles weg van een nieuwe religie. Het Westerse klimaatbeleid is niet gebaseerd op harde wetenschappelijke feiten, maar op een extreemlinkse ideologie. Wat nu op grote schaal gebeurt met het klimaat is alleen al voor Nederland honderden miljarden euro's uit de aderen van de samenleving zuigen voor volstrekt onzinnige en zelfs diametrale, schadelijke klimaatregelen.
Het is een onomstreden hard wetenschappelijk feit, dat CO2 geen gevaarlijk maar een volstrekt natuurlijk gas is waar planten en gewassen juist enorm baat bij hebben en zelfs afhankelijk van zijn. Toch slaagt men er in het Westen in om CO2 als iets kwaadaardigs voor te stellen dat moet worden teruggedrongen, zogenaamd om het klimaat te ‘redden’ van ‘opwarming’.
In Elsevier onlangs nog een artikel waarin uitgebreid werd belicht dat Nederland zo’n 1000 miljard (één biljoen) euro gaat uitgeven om de opwarming van de Aarde met 0,0003 graden te verminderen – kortom, te weinig om zelfs maar te kunnen waarnemen. Zelfs de linkse Volkskrant betwistte deze cijfers niet, maar schreef er vervolgens bij dat dit ‘niet uitmaakt’.

Klimaatalarmisme heeft echte wetenschap aangetast
De ‘kwantum’wetenschapper Dyson constateert dat de ideologie van het klimaatalarmisme met echte wetenschap vervlochten is geraakt, en vindt dat een zorgwekkende zaak. De meerderheid van de huidige wetenschappers heeft er doelbewust voor gekozen om blind te zijn voor de bewezen goede eigenschappen van CO2, en heeft het enkel nog over het onbewezen gevaar van dit voor de natuur onontbeerlijke gas.

Er verzamelt zich een hele generatie mensen om deze "wetenschappers" met in hun kielzog een hele generatie politici, die immuun zijn voor de feiten. Het is geprogrammeerd groepsdenken: afwijkende mening is gevaarlijk. Durf geen vragen te stellen want dan bent u een verachtelijke klimaatontkenner. Wat natuurlijk sowieso al een misleidend term is want het klimaat is een gegeven dat zich al manifesteerde voordat de mens überhaupt bestond en waarvan het bestaan dus met geen mogelijkheid ontkend kan worden. Verkeerde terminologie dus, maar het bekt wel lekker ja..
Het 21e eeuwse geaccepteerde groepsdenken bestaat uit het kritiekloos accepteren van de extremistische klimaatideologie (in Nederland inmiddels zelfs verankerd in de grondwet), en alle zeer ingrijpende en zeer kostbare maatregelen die dit voor de mensen teweeg brengt.
In Nederland is men geneigd van alle zeer serieuze zaken een speletjel of strijd te maken met winnaars en verliezers, waarbij iedereen tot de winnende partij wil horen. Heel wat belangrijker dan het onderzoeken van feiten en bewijzen.

Mogelijk dat meerderen zich nog de voormalige Amerikaanse presidentskandidaat en klimaatalarmist Al Gore kan herinneren en zijn film "An Inconveniënt Truth" , maar de berichten over het zich enorm verrijken van een aantal geselecteerden rondom de klimaatgoeroe gemist hebben. "Groene" bedrijfjes rezen als paddenstoelen uit de grond, doch hun enige bijdrage aan het klimaat bleek de bijdrage aan het oplichtersklimaat.
Nu, met de "klimaattafels" in Den Haag ben ik bang dat de geschiedenis zich gaat herhalen.

Als het van levensbelang is dat we zo snel mogelijk een flinke reductie van CO2 bewerkstelligen, waarom staat men dan toe dat grote delen van oerbos/regenwoud - de groene longen van de wereld - gekapt worden? Door die kap komen enorme hoeveelheden CO2 vrij en door de kap zijn er steeds minder bomen om CO2 te absorberen en om te zetten in zuurstof

Er is een collectieve, destructieve waanzin aan de gang...wat je krijgt als de (schijn)democratie is verworden tot lobbycratie. Dat brengt ook een "expert" als VVD-er Nij[pels voort, met nul verstand van klimaat, maar een handige zakenman, optredend als grote gemene deler om de koek te verdelen en zijn partijgenoten te bevoordelen. Allemaal onder het mom van groen is poen groen is werkgelegenheid ondertussen de belastingbetaler enorme sommen geld afhandig makend

De maatregelen, die het kabinet gaat nemen, zullen echter niets veranderen aan het klimaat. Een ding staat vast: een aantal grote ondernemingen gaat grof geld verdienen over de rug van de Nederlandse burger.

Waarom zo sceptisch?
Omdat in geen enkel rapport de gevolgen van de Geo-engineering is meegenomen. Er wordt zelfs niet over gesproken !
Geo-engineering, de manipulatie van het weer voor militaire of politieke of andere doeleinden, wordt volledig verzwegen.Geo-engineering kan de oorzaak zijn van de veranderde weerpatronen, al dan niet opzettelijk! Veranderde weerpatronen zijn handig wanneer men paniek probeert te zaaien over Klimaatverandering.
Reeds sinds het Rapport van de Club van Rome (1971) is men bezig de Klimaathysterie op te tuigen.
Laast bewerkt: 2 jaren 4 maanden geleden door katertje. Reden: YouTubes
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

  • dirko
  • dirko's Profielfoto Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Spammer
  • Spammer
  • Als iets niet kan, kan het tóch. Overste Ranft.
Meer
2 jaren 4 maanden geleden - 1 jaar 10 maanden geleden #53691 door dirko
Gaan klimaatgekkies voortaan zelf op de fiets..?..
Met het afsluiten van de klimaattop in Polen weten de ongeveer tweehonderd deelnemende landen wat hen te doen staat om de aarde te redden. Wetenschapsjournalist Marcel Crok maakt de balans op van bijna twee weken onderhandelen over het klimaat.

„Sinds de bewierookte klimaatconferentie van Parijs eind 2015, toen tweehonderd landen een klimaatakkoord sloten, zijn de jaarlijkse wereldwijde CO2-emissies met bijna vijf procent gestegen. Dat is een van de belangrijkste feiten die bij mij is blijven hangen nadat naar schatting 23.000 deelnemers (het overgrote merendeel ingevlogen) twee weken lang hebben onderhandeld over het klimaat in het Poolse Katowice. Het enige tastbare wat daar werd bereikt is dat er nu regels zijn afgesproken over hoe de vrijwillige plannen van landen gerapporteerd moeten worden. Gaap.

Wie het verloop van koolstofdioxide (CO2) in de lucht sinds 1992 bestudeert, ziet geen enkel effect van de inmiddels 24 grote jaarlijkse klimaatconferenties. Het gebruik van fossiele brandstoffen steeg met bijna zestig procent. De CO2-concentratie wordt voornamelijk bepaald door bevolkingsgroei en economische groei. Klimaatdiplomaten kunnen daar weinig tot niks aan veranderen, zo lijkt het.

Nu wordt een voetbalcoach doorgaans ontslagen na vier of vijf nederlagen op rij. Maar klimaatonderhandelaars mogen ook na 24 mislukkingen gewoon doorgaan met hun missie. En doordat ze de afgelopen 25 jaar de CO2-uitstoot niet hebben kunnen temperen, wordt hun roep almaar luider: het is geen vijf voor twaalf, het is al over twaalf. Hun gedrag lijkt op dat van iemand die tien kilo wil afvallen en die vervolgens, als er juist vijf kilo bij is gekomen, zegt dat het nieuwe doel nu is om twintig kilo kwijt te raken.

Ik volg het klimaatdebat nu vijftien jaar en verbaas me erover hoezeer het is losgezongen van de werkelijkheid. Ja, het is nu warmer dan een eeuw geleden en ja, CO2 is toegenomen. Maar problematisch is dat tot nu toe niet. Extremen als orkanen, overstromingen, droogte en bosbranden zijn niet erger geworden, de zeespiegel stijgt maar heel geleidelijk en CO2 is plantenvoedsel, dus leidt ook tot een groenere aarde en hogere landbouwopbrengsten. De klimaatellende, die ons dagelijks wordt voorgespiegeld, ligt altijd in de toekomst.


Men heeft gesteld dat de aarde niet verder mag opwarmen dan twee graden en klimaatscenario’s suggereren dat we daar overheen zullen gaan later deze eeuw. Paniek, paniek. Maar die twee graden is vooral een hard politiek doel geworden; er ligt echter weinig wetenschap aan ten grondslag. En er is steeds meer bewijs dat de modellen waarmee men rekent ‘overgevoelig’ zijn voor broeikasgassen. Ze warmen sneller op dan het echte klimaat buiten, waar het uiteindelijk natuurlijk om draait.

Deze belangrijke kanttekeningen spelen echter geen enkele rol bij de klimaatonderhandelingen. De onderhandelaars leven in hun gecreëerde virtuele wereld. Dit moet stoppen, want het kost veel tijd en geld en het levert niks op. Ja, een heleboel kosten voor de burger, die zelf aangeeft dat hij daar niet op zit te wachten. Maar uit zichzelf zullen de klimaatonderhandelingen niet stoppen. Er zullen meer Trumps moeten opstaan die zich uit het klimaatakkoord van Parijs terugtrekken.

Volgend jaar verhuist het klimaatcircus naar Chili. Hoeveel mensen zullen daar op de fiets heen gaan?”


Marcel Crok

De draad geheel kwijt. Soms Bang, maar altijd Olufsen.!!
Laast bewerkt: 1 jaar 10 maanden geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.