Vraag Ollongren c.s. vertrappen de democratische beginselen

  • gnor
  • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 4 maanden geleden #51988 door gnor
www.ad.nl/politiek/strijd-tegen-corrupti...-gescreend~af67f7d6/ ?

Kandidaat-wethouders worden in de toekomst veel strenger gescreend. Als ze geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen inleveren, mogen ze niet meer aan de slag. Ook moeten ze slagen voor een nieuwe ‘basistoets integriteit’.

Dat staat in een brief die minister Ollongren van Binnenlandse Zaken vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. ,,Integriteitschendingen eisen hun tol”, schrijft de minister. ,,Burgers verwachten terecht dat politici het algemeen belang dienen. Daarom geldt dat het handelen van politieke ambtsdragers smetteloos dient te zijn.”

<Zo, en dat uit de pen van Ollongren!>

Ollongren gaat de gemeentewet veranderen waardoor kandidaat-wethouders straks verplicht zijn om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in te leveren. Dat gebeurt nu alleen op vrijwillige basis.
Daarom komt er nu ook een landelijke ‘basistoets integriteit’: een risicoanalyse van een kandidaat-bestuurder.
Daarbij worden kwetsbaarheden in beeld gebracht, zoals het risico op belangenverstrengeling of gevoeligheid voor corruptie. De hoop is dat op die manier criminele infiltratie in het lokale bestuur kan worden voorkomen.

<En wie voorkomt criminele infiltratie in het landelijk bestuur c.q. bij landelijke politici?

In een ver verleden, zakelijk, een ambtenaar van het Ministerie gesproken die er op wees dat er 2e Kamerleden waren (en zijn?) met een eigen drugslijn op Polen. Ik was niet verbaasd want de Kamer moet een afspiegeling zijn van een steeds corrupter wordende maatschappij>

,,Veelal worden marktpartijen ingeschakeld die eigen standaarden hanteren en niet altijd beschikken over een vergunning”, stelt Ollongren. Daarom komt er nu een landelijke integriteitstoets die voor iedereen hetzelfde is.

<Als bureaus niet over een vergunning beschikken en de gemeente aanvaardt hun advies dan betekent dat:
1. de gemeente is corrupt of 2. er is helemaal geen vergunning vereist en de gemeente die onderzoek laat doen, doet dat naar eigen maatstaven.

Waarom Ollongren een landelijke toets wil, is duidelijk. Immers, ze heeft zich o.a. met de zaak Brunssum (Palmen) willen bemoeien en dat was volgens hoogleraren geen succes.>

Bij twijfel over de integriteit van een kandidaat-wethouder is het nu aan de gemeenteraad om de knoop door te hakken over een benoeming.
Ollongren laat onderzoeken of de minister van Binnenlandse Zaken zich er in zo’n geval ook mee mag bemoeien.

<Wat heeft Biza hier mee te maken.
Gaat er iets fout in een gemeente dan heeft Biza een waarnemer/fluisteraar zitten in het College van B&W t.w. de burgemeester die door Biza in het zadel is geholpen. Kennelijk vertrouwt Ollongren zelfs de door haar benoemde burgemeesters niet>

Dagblad de Limburger meldde zaterdag dat de Commissarissen van de Koning in het plan van Ollongren meer macht krijgen om in te grijpen bij gemeentebesturen. Die mogen straks in door conflicten geplaagde gemeenten als toezichthouder stukken inzien, maar ook vergaderingen van het college en de gemeenteraad bijwonen.

<Dus Bovens(CDA) krijgt, ondanks zijn falen in de zaak Palmen, toch zijn zin.
De elite-partijen smeden het ijzer nu het heet is.

Men is als de dood voor tegenwerking van onderaf en van bovenaf heeft men de tussenschakels Provincie en Vereniging Nederlandse Gemeenten (baantjesfabriek) om eventuele opstandige raadsleden enz. in het gareel te drukken.>

Conclusie
Zie o.a. www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...o-2018.9582660.lynkx door Bovens c.s. en in het bijzonder het daar geopperde herstel van de achterkamertjespolitiek.
Politiek/bestuurlijk wordt dit volledig door de oude partijen gedragen.
De angst voor de nieuwe partijen en de opstandige burger is zo groot dat men liever de dictatuur invoert dan te luisteren naar redelijke argumenten .
Ollongren en C(ommunisten)'66 schaffen de democratie volledig af.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.