Vraag De dictatuurlijnen van Ollongren

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 5 maanden geleden #51775 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...liteit.9581766.lynkx
In de aanloop naar het Algemeen Overleg van de Tweede Kamer met minister Grapperhaus over ondermijnende criminaliteit heeft de VNG een wensenlijstje opgesteld waarin zij het kabinet vraagt om meer inzet.
Volgens de VNG is de minister te terughoudend met nieuwe wetgeving.Het kabinet moet meer ambitie tonen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit, aldus de VNG.

<De VNG vraagt in feite om meer macht voor de bestuurders en voert de agenda Ollongren uit.>

Dat het kabinet meer inzet toont in het sluiten van panden en vrijplaatsen, het uitbreiden van Bibob-mogelijkheden, een afpakfonds en een betere informatiepositie van gemeenten. Verder moet er naast de incidentele voeding van het Ondermijningsfonds door het kabinet met 100 miljoen euro een structureel fonds komen, onder meer gevoed met afgepakt crimineel vermogen. ‘Het bedrag van 100 miljoen (plus 10 miljoen structureel) staat in geen verhouding tot de 30 á 40 miljard die jaarlijks rondgaan in het criminele circuit.’

<Lees hier tussen de regels door dat al dat geld net zo goed belastingen had kunnen heten zodat de VNG en de gemeenten daarvan leuke dingen kunnen doen. Nog meer financiële macht dus.>

Strafrecht alleen volstaat niet in de aanpak van ondermijning, schrijft de VNG. De rol van de bestuurlijke aanpak wordt steeds groter.
Burgemeesters deden al concrete voorstellen hierover en gaan daar graag over met minister Grapperhaus in gesprek.
Daarnaast zou de burgemeester extra wettelijke bevoegdheden en instrumentarium moeten krijgen om zijn verantwoordelijkheid voor de bestuurlijke integriteit van de gemeente te kunnen waarmaken.

‘De bestuurlijke crisis in de gemeente Brunssum, maar ook de casus Jos van Rey in Roermond leren dat een burgemeester soms machteloos staat’, schrijft de VNG.

<Dit wensen is de weg naar de ondermijning van de Trias Politica, zoals eerder geschreven.

Men meldt dat de rol van de bestuurlijke aanpak steeds groter wordt maar hoe kan dat zonder regelgeving? Is dat in feite bestuurlijke ondermijning?

De voorbeelden Brunssum en Van Rey Roemond zijn nu juist zaken die niets met deze vermeende criminele ondermijning van doen hebben. Dit tekent dat de agenda van Ollongren binnen de VNG-burelen volop wordt onderschreven. Dat de burgemeesters (Spies-CDA-c.s.) ook daar een flinke vinger in de pap hebben. De dictatuur van Biza.>

Om ondermijning tijdig te kunnen signaleren is volgens de VNG ook een wijziging van de Gemeentewet nodig, zodat gemeenten informatie vanuit verschillende diensten bij elkaar mogen leggen. Lokale overheden en regio’s moeten meer mogelijkheden krijgen om actieplannen te maken en voor uitvoering daarvan middelen kunnen halen uit het Ondermijningsfonds. Uitbreiding van capaciteit van politie en OM kan deels worden benut voor een stevigere aanpak van ondermijning.

<Dit is vooruitlopen op het intrekken van het wetsvoorstel Experimenteerwet gemeenten (zie bijdrage hiervoor) en de mededeling van Ollongren dat aanpassing van Gemeentewet en Provinciewet wordt overwogen. Enige eigen mening heeft de VNG kennelijk niet.>

Wijziging van de Wet Bibob moet bestuursorganen meer armslag geven: meer eigen onderzoeksmogelijkheden en uitbreiding van het toepassingsbereik van de wet (alle aanbestedingen vallen onder de Wet Bibob). Ook moet de VOG voor bepaalde functies in het veiligheidsdomein waarin een hoge mate van integriteit vereist is straks ook op basis van politiegegevens kunnen worden geweigerd. Onder dit punt mist de VNG in de brief van Grapperhaus verplichte screening van wethouders.

<Ook die screening van wethouders is een deel van de Ollongren- en CDA-agenda>

Conclusie
Bezie je dit theater dan blijkt dat er steeds sprake is van herhaling van zetten. Als je het maar vaak genoeg herhaalt dan is het zo.
Het overleg met Grapperhaus heeft nagenoeg dezelfde inhoud als de agenda van VNG en Ollongren.
Het lijkt dus op rondpompen zodat niemand in de maalstroom meer ziet wat de werkelijke redenen zijn.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 5 maanden geleden #51771 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...e-baan.9581564.lynkx

Er komt geen Experimentenwet gemeenten. Het wetsvoorstel voegt niets toe aan wat nu al mogelijk is voor gemeenten, maar zal wel leiden tot ongewenste juridisering, beperking van de ruimte voor maatwerk en het naast elkaar bestaan van verschillende experimentenregelingen, stelt de Raad van State in zijn advies over het wetsvoorstel. Daarop heeft het kabinet besloten het wetvoorstel niet in te dienen.

Mogelijk wordt de Gemeentewet wel aangepast.

Samen met gemeenten en andere overheden gaat de minister bekijken op welke punten de Gemeentewet en de Provinciewet kunnen worden herzien ‘mede gericht op het vergroten van de ruimte voor lokaal maatwerk en innovatie. Indien de Gemeentewet meer ruimte creëert voor lokaal maatwerk en dit daarmee mogelijk wordt voor alle gemeenten, is het ook minder noodzakelijk om hier experimenten voor in te richten.’

Als concreet voorbeeld noemt Ollongren het experiment uit het voorstel Experimentenwet gemeenten om een raadscommissie te laten voorzitten door een niet-raadslid.

<Zoals in een reactie gemeld, komt er geen Experimentenwet omdat het niets toevoegt. Niets=niets.

Waarom dan wel een van de aangedragen mogelijkheden verwerken in de Gemeentewet nl. een niet-raadslid bombarderen tot voorzitter van een raadscommissie. - Dat mag nu niet op basis van de gemeentewet; zie casus Brunssum - Dat moet dan toch wel iemand zijn met kennis van o.a. de Gemeentewet.
Denk dan aan de uitbreiding van de taken van bijv. een burgemeester of een Rijkswaarnemer >

Conclusie

Zo wordt, via een omweg, het toezicht door het Rijk aangescherpt.
Biza/Ollongren speelt een Noord-Koreaans spel.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.