Vraag uitholling van de lokale democratie

  • gnor
  • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 7 maanden geleden #51111 door gnor
www.volkskrant.nl/4545413

Gemeenteraadsleden kunnen te weinig controle uitoefenen op besluiten die hun wethouders nemen in gemeentelijke samenwerkingsverbanden, vinden ze zelf. In die verbanden bepalen clubs van wethouders steeds vaker gezamenlijk beleid, om dit daarna als voldongen feit te presenteren aan hun raadsleden.
Ruim de helft van de raadsleden ziet dat als een bedreiging van de lokale democratie.

<Er is m.i. veelal nog geen sprake van bedreiging van de lokale democratie.
Bij bedreiging is er immers (gemeten) nog geen fysieke schade aangericht.
In mijn beleving, gebaseerd op o.a. activiteiten binnen een groot samenwerkingsverband en het bezien en beoordelen van andere verbanden vanuit een andere ooghoek, kan ik enkel stellen dat zgn. verlengd lokaal bestuur in veel opzichten (niet alle) een onding is.

Maar de Raden hebben daar zelf aan meegewerkt; al dan niet om partijpolitieke redenen. Mede door het dualisme lijkt de situatie nu enkel ernstiger geworden.
En de gemeenteraadsleden moet zeker op dit onderdeel worden verweten dat ze zich wel heel snel onder tafel laten kletsen c.q. met een kluitje in het riet laten sturen. Een meer robuust optreden van de Raad is zeker gewenst en niet enkel bij de na-borrel .>

Die ontevredenheid over invloed op gemeentelijke samenwerking bleek ook in een enquête uit 2013. Sindsdien is het aantal samenwerkingsverbanden gegroeid, vooral na de overheveling van zorgtaken naar de gemeenten in 2015. 'Toen hebben veel gemeenten de intentie uitgesproken dat ze raadsleden goed zouden betrekken bij de besluitvorming', zegt directeur Henk Bouwmans van Raadslid.Nu. 'Het is teleurstellend dat de raadsleden blijkbaar niet tevreden zijn gesteld.'

Raadsleden willen daarom meer handvatten om genomen besluiten ongeldig te verklaren of de samenwerking te beëindigen. Ook zouden wethouders jaarlijks op een 'verantwoordingsbijeenkomst' uitleg moeten geven aan de raad.

<Een keer per jaar verantwoording afleggen, doen die wethouders minimaal al nl. wanneer de ze begroting en rekening van het samenwerkingsverband aan de Raad zenden. Wat men nu stelt is dus te zien als prietpraat.>

Uit de enquête blijkt dat bijna alle raadsleden voor samenwerking zijn; ze willen alleen meer invloed.
Eenderde van hen weet bovendien niet precies in welke samenwerkingsverbanden hun gemeente zit.
Ook eenderde zegt onvoldoende kennis te hebben om de besluiten in de samenwerkingsverbanden te controleren, en 1 op de 3 raadsleden zegt hiervoor geen tijd te hebben. Opvallende uitkomst is dat hoe groter de gemeente is, des te minder de raadsleden weten van de gemeenschappelijke samenwerkingen.

<Kort samengevat. Men weet niet waar men mee bezig is behalve het onderdeel slap meekletsen en incidenteel de pers halen over een fietsbruggetje of ander miniscuul gedoe.>

Oud-minister Plasterk van Binnenlandse Zaken suggereerde eerder dat gemeenten voor een adequate uitvoering van de nieuwe zorgtaken zouden moeten fuseren tot ten minste honderdduizend inwoners. Maar veel gemeenten kozen voor samenwerking in plaats van voor herindeling. Sommige verbanden beslaan een hele provincie.52 procent van de raadsleden van kleine gemeenten met minder dan 25 duizend inwoners ziet fuseren met andere gemeenten als onvermijdelijk alternatief voor het gebrek aan democratische controle in de regionale samenwerkingen, blijkt uit de enquête.

<Men ziet niet of wil niet zien dat o.a. de omschaling naar grotere verbanden een doel heeft.
Dat doel is uitholling van de lokale democratie en de vorming van eenheidsworsten, praatclubs, onder of in de provincie.
Uiteindelijk leidt dit proces tot de zo ongewenste gewestvorming (van fouten uit het verleden kun je leren) en
tenslotte de provincie Nederland als onderdeel van de staat EU.

Conclusie
De uitholling van de (lokale) democratie zet zich in rap tempo voort ondanks/ dank zij veelal niet meetbare dan wel belabberde resultaten.
We staan erbij en kijken er naar.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.