Vraag Ollongren spreekt (weer) voor haar beurt

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 7 maanden geleden #51116 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...sum-in.9576869.lynkx
D'66 minister Ollongren is bijgepraat door scheidend burgemeester Winants en gouverneur Bovens (beiden CDA).

De coalitie (Buma-CDA) zal lichte druk uitgeoefend hebben. Palmen, om wie het gaat, is niet gehoord.
Maar, de Minister durft zich niet te branden aan deze kwestie.
Immers ze sprak af dat Bovens met Leers (ook CDA 1 januari aantredend) de tijd moeten nemen om te rapporteren.
Ze vindt wel dat Palmen er feitelijk niet hoeft te zitten (geen volledig hoor en wederhoor toegepast- een doodzonde en vooringenomen uitspraak)

De zaak wordt zo over de verkiezingen van maart 2018 getild.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 7 maanden geleden - 4 jaren 7 maanden geleden #51103 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...houder.9576769.lynkx
Een burgemeester moet samen met de Commissaris van de Koning (CdK) een benoeming kunnen blokkeren als uit een integriteitstoets blijkt dat een kandidaat-wethouder een hoog risicoprofiel heeft.
Met dit instrument kunnen burgemeesters hun taak als hoeder van de bestuurlijke integriteit iets beter waarmaken dan nu. Maar er moet meer gebeuren. Aldus Winants aftredend burgemeester van Brunssum.

Als uit een integriteitstoets van een kandidaat-wethouder een hoog risicoprofiel blijkt, dan zou je als burgemeester samen met de Commissaris van de Koning het licht op rood voor de benoeming van deze wethouder moeten kunnen zetten. Dat deel je van mijn part in vertrouwen met het presidium en daarmee is de kous af.’

<Nee dus. Vriendjespolitiek, nepotisme enz. liggen klaar om toe te slaan>

Een andere kwetsbare plek waar je wat aan moet doen is de entree in de gemeentepolitiek. Die is kwetsbaar’, zo benadrukt Winants. Dat geldt zowel voor raadsleden als voor wethouders. ‘Die entree is toch een schakelpunt waar we als overheid op heel veel plaatsen heel strikte regels hebben. Alle ambtenaren hier in de organisatie hebben een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag, red.) moeten aanvragen en overleggen. Die zit in hun dossier. In ons reglement van orde staat ook dat die VOG er moet komen, ook voor wethouders. De VOG voor Palmen wordt uiteindelijk afgegeven en naar diens huisadres gestuurd, maar de wethouder weigert die te laten zien en wil er ook geen kopie van aan de burgemeester geven.

Winants spreekt over erosie van het openbaar bestuur. ‘We hebben, en daar ben ik heel erg trots op, hier een ontzettend mooie democratie georganiseerd.
Maar ik zie wel dat we die niet goed onderhouden en dat deze op veel plekken ook heel kwetsbaar is.’

Er moet dus iets gebeuren, en Winants zoekt het liever niet in een wetswijziging. Dat is een veel te lang traject. ‘Ik zou zo ontzettend graag, binnen de marges van de huidige wetten, kijken naar mogelijkheden om zaken aan te pakken.

<Leest u vooral de uitgebreide reactie onder het artikel in BB. De indruk blijft aanwezig en wordt vergroot dat o.a. het CDA nogal een liefhebber is van achterkamertjespolitiek.>

Conclusie
Voor Winants is het te hopen dat hij nog promoveert binnen het CDA. Dit soort mensen kunnen ze gebruiken.

www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...rs-bij.9576771.lynkx

Burgemeesters en Commissarissen van de Koning (CdK's) moeten geen extra instrumenten krijgen om niet-integere wethouders naar huis te sturen of te voorkomen dat ze worden benoemd. Er moet een landelijk integriteitsbureau in het leven worden geroepen, door de minister van Binnenlandse Zaken gecertificeerd, dat integriteitsonderzoeken voor kandidaat-wethouders uitvoert. De gemeenteraad moet op basis van die rapportage een besluit nemen over de benoeming van een kandidaat.

<Vreemd om wethouders niet-integer te noemen. Dat is toch een reden om vooraf een VOG te weigeren? Wat burgemeester Winants wil, is nl. mensen met een VOG= kennelijk integer, naar huis kunnen sturen voordat ze benoemd worden.
Als een zittend wethouder nadien blijk geeft niet integer te handelen dan is het aan de Raad een motie van wantrouwen te behandelen. Haalt die motie het niet dan blijft hij gewoon zitten. Zo is het spel nu eenmaal. Komt het strafrecht aan de orde dan ontstaat een andere situatie.

Je krijgt hier de indruk dat men bij BB nu iedereen en zijn ouwe moer aan het woord laat om allerlei denkbeelden mee te laten spelen waardoor de zaak totaal onhelder is geworden. De zaak Palmen lijkt te worden opgeblazen tot buitengewone proporties waardoor uiteindelijk Ollongren voor de goede vrede een besluit er doorheen zou kunnen jassen. Het gaat immers om partijpolitiek. Er is altijd wel een stok te vinden. >

Prof. Elzinga (RUG) vindt het ‘volkomen ondenkbaar en onwenselijk’ én veel te vroeg om burgemeesters of CdK’s extra instrumenten te geven om hun taak op het gebied van bestuurlijke integriteit naar behoren te kunnen uitoefenen.
De Brunsummse burgemeester Winants pleit daar wel voor. Dat deed ook de Limburgse gouverneur Theo Bovens eind november in Nieuwsuur.

<De rijen van het CDA zijn gesloten>

De benoeming van een wethouder is een exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad’, benadrukt Elzinga. Bovendien zijn burgemeesters pas sinds februari vorig jaar verantwoordelijk voor de bevordering van de bestuurlijke integriteit van de gemeente. ‘Hier moet je eerst een tijdje mee experimenteren.
Het is te vroeg om nu meteen te zeggen dat die burgemeester daarop moet kunnen ingrijpen.’ Elzinga roept in herinnering dat - bij het besluit om burgemeesters verantwoordelijk te maken voor de bevordering van de bestuurlijke integriteit - de vraag is gesteld of de burgemeester extra bevoegdheden zou moeten krijgen, bijvoorbeeld door een niet-integer raadslid naar huis te kunnen sturen.Toen is uitdrukkelijk gezegd: nee.

De hoogleraar verwacht niet dat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken de benoeming van de omstreden Brunssumse wethouder Jo Palmen zal vernietigen. ‘Dat is een ingreep die nog nooit is gebeurd, die we niet kennen in Nederland.’ Als Ollongren dat toch doet, verwacht Elzinga dat de gemeenteraad van Brunssum tegen de interventie van de minister in beroep zal gaan bij de Raad van State. Hij acht de kans groot dat de afdeling bestuursrechtspraak de beslissing van de minister zal vernietigen. ‘Dat zou een enorme afgang voor de minister zijn.

De meeste wethouders, raadsleden en burgemeesters sneuvelen over de gedragscode, niet over regels van het wetboek van strafrecht of de Gemeentewet’, aldus Elzinga. Daarnaast lopen volgens hem de beoordelingen uiteen van bureaus die integriteitsonderzoeken voor gemeenten uitvoeren, waarbij er strenge en minder strenge beoordelaars zitten. ‘Er zit een zekere willekeur in integriteitsonderzoek.’ Een landelijk, door BZK gecertificeerd, integriteitsbureau zou daar een einde aan kunnen maken.

<Diep triest dat er ook door juristen nieuwe regels worden gevraagd.
Die regels moeten door een Minister, gehoord de Kamer(s) gesteld worden.
Maar wat doen we dan met niet-integere Ministers, Staatssecretarissen, Kamerleden, ja zelfs een MP als die het liegen heeft uitgevonden enz. enz.?>

Conclusie:

Er is geen enkele reden voor nadere wetgeving = regelgeving.
Wordt een aanslag gepleegd dan is het een incident.
Wordt een wethouder mogelijk afgeserveerd dan is het ineens een beleidswaardige aangelegenheid.

Men zoekt werk om af te leiden van de echte problemen.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
Laast bewerkt: 4 jaren 7 maanden geleden door gnor. Reden: nieuwe bijdrage BB o.a. Elzinga
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 7 maanden geleden #51101 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...tappen.9576752.lynkx ?

De omstreden wethouder Jo Palmen van Brunssum is niet van plan om op te stappen, ook niet na de oproep van minister Kajsa Ollogren van Binnenlandse Zaken dat wel te doen. Dat werd dinsdagavond duidelijk aan het begin van een gemeenteraadsvergadering in de Zuid-Limburgse plaats.

Op de vraag van VVD-fractievoorzitter Jack van Oppen of het hele college na de oproep van Ollongren opstapt, antwoordde wethouder Math Houben namens het college: 'Wij gaan niet opstappen. De minister gaat overleggen met de gouverneur. Dat wachten we af.’

De grootste fractie in de raad, de Lijst Palmen, nodigde de minister uit om met de raad te komen praten. Volgens fractievoorzitter Lefty Snackers van de Lijst Palmen heeft de minister te veel van horen zeggen. 'Van horen zeggen liegt men het hardst’, aldus Snackers.
Ook coalitiepartij PAK vindt dat de minister slecht geïnformeerd is. 'Het zou fijn zijn als de minister zich baseert op de stukken, en niet zoals gouverneur Bovens op krantenartikelen’, sneerde PAK-fractievoorzitter Servie Lespoir. (ANP)

www.volkskrant.nl/4545155 ?

De gemeenteraad van Brunssum heeft dinsdagavond besloten tot een onderzoek door de rekenkamer naar een gronddeal waarbij de gemeente en de omstreden wethouder Jo Palmen met elkaar overhoop liggen. Palmen liet in een raadsvergadering in de Zuid-Limburgse gemeente weten niet op stappen, ondanks de oproep van minister Kajsa Ollogren van Binnenlandse Zaken dat wel te doen.

Volgens de coalitie is een conflict om een stuk grond reden voor een negatief advies van een integriteitscommissie over Palmen. De coalitie van lokale partijen, waaronder Palmens eigen partij, wil dat uitgezocht hebben.

De oppositie verzette zich hevig dinsdag tegen het nieuwe onderzoek, dat volgens haar de wethouder juist in de kaart kan spelen.
Palmen kan aan de hand van de resultaten van het onderzoek een eventuele claim van mogelijk anderhalf miljoen euro tegen de gemeente verder onderbouwen, vreest de oppositie. Bovendien hoort Palmen zijn vermeende recht te halen in de rechtbank, en niet via de gemeenteraad, aldus de oppositie.

<Als het om gemeentegrond gaat, dan gaat de Raad daar over>

De oppositie van CDA, PvdA, VVD en SP vindt dat Palmen moet opstappen. Pas dan kunnen de verhoudingen in de raad verbeteren.

<Misschien zou het ook zo kunnen zijn dat het beter is dat de oppositie van de "oude partijen"opstapt en zo de lucht klaart. De argumentatie tegen een nieuw onderzoek lijkt flinterdun en gebaseerd op broodnijd.>

Conclusie
Als Ollongren zich er echt mee gaat bemoeien en Bovens(gouverneur) passeert dan zijn de Staatsrechtelijke rapen echt gaar. Dat wordt dan lachen in maart 2018.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 8 maanden geleden #51070 door gnor
www.volkskrant.nl/4544170?utm_source

Aftredend burgemeester Luc Winants van Brunssum vreest op grond van zijn ervaringen in die Zuid-Limburgse gemeente dat de onder- en bovenwereld zich in de toekomst verder vermengen.
<Ervaringen, kom dan met feiten en zeker met feiten die verband houden met Palmen.
Je zou zo zeggen, waarom treedt hij dan af in plaats van fors, namens het Rijk, op te treden.
Uiteindelijk is elke burgemeester, als hoofd van de driehoek, een zetbaas van het Rijk. De Raad is er om in te stemmen.>

'Wij rollen hier in Brunssum gemiddeld eens per week een hennepkwekerij op', zegt Winants. 'Ik schrik dan toch wel heel erg als ik in een klasje voor aankomend raadsleden iemand tegenkom bij wie we nog niet zolang geleden hennep hebben aangetroffen. In datzelfde groepje zat nog een persoon met een twijfelachtige achtergrond.'

<Man en paard worden zoals gebruikelijk niet genoemd. Het gaat om verdachtmakingen. Je kunt zelfs de indruk krijgen dat Palmen de Capo di tutti Capi is>

Een meerderheid van de Brunssumse gemeenteraad negeerde onlangs een rapport waaruit blijkt dat wethouder Jo Palmen een 'hoog risico' is voor het lokaal bestuur, onder meer vanwege de kans op belangenverstrengeling omdat hij als burger een schadeclaim tegen de gemeente heeft lopen. Winants (CDA) maakte daarop afgelopen maandag zijn aftreden bekend, omdat hij niet kan instaan voor de integriteit van het college.

<Ik heb hier eerder over geschreven. Het rapport is buiten medeweten van Palmen opgesteld.
En een gesteld vermoeden van belangenverstrengeling is op zich minder dan een vermoeden dat een burgemeester niet optreedt tegen terugkerende jihadisten. Winants trad m.i. terug om sterkhouder Gerd Leers namens het CDA de macht te laten overnemen. Het is een machtsspel.>

Het voormalige mijnwerkersstadje Brunssum (28 duizend inwoners) heeft behoorlijke problemen op het gebied van onder meer drugscriminaliteit. Ondermijning is hier eerder een probleem gebleken. Binnenkort komen twee gemeenteambtenaren voor de rechter die worden verdacht van het witwassen van crimineel geld.

<Dat kan in elke gemeente voorkomen. Niets is de mens vreemd. Het heeft zelfs indirect niets met Palmen uit te staan. Toch worden indirect verbanden gelegd.>

In de politieregio Parkstad, waar Brunssum onder valt, doken de afgelopen jaren bovendien twee mollen op die criminelen voorzagen van informatie. Een agent uit Kerkrade werd onlangs tot 2,5 jaar cel veroordeeld, een Heerlense agent moet nog voor de rechter verschijnen op verdenking van het tegen betaling doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens.

<Dit slaat als een tang op een homofiel islamitisch varken.
Kerkrade en Heerlen zijn Brunssum niet. Dat is regio.
Brunssum heeft een zelfstandig bestuur, voor zover dat het geval wordt geacht, en Winants is/was er een van.
Het is net zo gek om zonder direct bewijs te stellen dat Brussel t.a.v. Nederland corrupt is omdat Rutte informatie doorspeelt c.q. nalaat de juiste informatie door te spelen.>

<De rest van het verhaal gaat over landelijk onderzoek over mogelijke corruptie. Dat heeft direct zowel indirect niets uit te staan met de zaak Palmen.
Het is met een olifant een muis aanduwen .>

Conclusie
Gezochte argumentaties die meestal niet op de echte zaak slaan. Er wordt vuil spel gespeeld, wellicht om de eigen corruptie (of mag ik dat niet insinueren) af te dekken.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 8 maanden geleden #51043 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...erzoek.9576375.lynkx

De in opspraak geraakte Brunssumse wethouder Jo Palmen wil een nieuw onderzoek naar zijn integriteit.
Hij verwerpt de uitkomsten van een voor hem negatief uitgevallen integriteitsonderzoek en wil zich tegen de aantijgingen verweren. Palmen laat woensdag weten twee advocaten in de arm te hebben genomen.

'Ik verlang een onpartijdige en onafhankelijke contra-expertise van het integriteitsrapport dat buiten mij om is opgesteld en mij te laste is gelegd', laat Palmen weten.

De eerstkomende raadsvergadering is komende dinsdagavond. Een raadslid van de coalitie liet woensdag weten dat dinsdag een onderzoekscommissie zal worden samengesteld. (ANP)

<Palmen is nog niet af van het CDA. Men ruikt bloed. Bovens (gouverneur CDA) Leers (aankomend wnd. burgemeester CDA) en de huidige burgemeester (Winants CDA) zullen er alles aan doen, met steun van de staatsrecht verkrachtende D'66 om de macht van de Staat de boventoon te laten voeren. Daartoe is alles geoorloofd. En Rutte zwijgt, omdat het hem uitkomt.>

Conclusie

Nu maar hopen dat de Raad van Brunssum een rechte rug houdt en dat desnoods via nieuwe verkiezingen aan de kiezers het eindoordeel wordt gelaten; in een inmiddels smerig spel.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
4 jaren 8 maanden geleden - 4 jaren 8 maanden geleden #51037 door katertje
Van de zaak Brunssum weet ik niet meer dan dat het gaat om een wethouder van een lokale partij, die niet in de pas van de gevestigde politieke partijen loopt; dat men Brunssum in een grotere gemeente wil laten op gaan en dat Brunssum daar tegen in het geweer komt. Die onwillige houding zet kwaad bloed bij de gevestigde macht.
Waarbij onmiddellijk de vraag opkomt of de net over het paard getilde "freule" net zo flink zou doen en met de ontslagbrief zou zwaaien, als het een wethouder van het partijkartel zou betreffen. Niet van b.v. PVV of FvD !

Er zou iets niet in de haak zijn met de integriteit van de wethouder en dat zou in een geheim rapport staan. En op basis daarvan, van dat geheime rapport dus, wil Ollongren een gekozen bestuurder ontslaan. Lees ik dat nou goed? Ollongren wil een door het volk gekozen bestuurder ontslaan op basis van een geheim rapport?? En die dictatoriale arrogantie is minister van Binnenlandse Zaken? "Dat" moet onze democratie beschermen?

De wethouder is door de gemeenteraad benoemd. De gemeenteraad is de baas in een gemeente. Het kan Ollongren niet passen, maar zo is het wettelijk wel geregeld.
De burgermeester is niet gekozen door de bevolking, maar door de Kroon benoemd en nu die opstapt wil de minister ingrijpen want dat past niet in het D66 wereldbeeld van hoe een democratie, volgens D66-regels, dient te functioneren. Gaan we richting D’66 dictatuur? Feit is dat het onderwijs "ondanks" D66 is teruggehold qua kwaliteit en inhoud, maar op de middelbare school zal de Trias Politica toch nog wel onderwezen worden??? Dus vraag je je af waar het is misgegaan bij de scheiding van de machten in dit land.

Terug naar de wethouder. Is de man "fout"? Mogelijk strafbaar? Dan aanklagen en een rechter laten oordelen. Maar niet een minister die op basis van een geheim onderzoek een onwillige bestuurder kwijt wil. Heeft deze wethouder een andere mening dan de jouwe, vooral je mond houden en de lokale gekozen politici hun werk laten doen.
Nogmaals...Waar is het mis gegaan bij de scheiding van de machten in dit land?

Je gaat denken...zou "men" vinden dat de lokale politieke partijen te veel macht hebben in Brunssum. Dat de gevestigde politieke partijen die macht willen breken door Brunssum in een grotere gemeente op te laten gaan. Het is zaak te achterhalen wat nu exact het probleem is. Want het gevaar is aanwezig dat met het ingrijpen in een gemeente door de centrale overheid men op een glijdende schaal belandt. Als het precedent eenmaal geschapen is, kan een centrale overheid een wethouder van welke gemeente dan ook uit zijn functie zetten, omdat hij beleid voert dat tegen de wil van het kabinet in gaat. Denk aan asielzoekers. Hoeveel macht geef je hiermee aan een MinBiza ? Waar ligt de grens?

Gerd Leers moet orde op zaken stellen? Moest die zelf niet weg vanwege een integriteitskwestie? Iets met belangenverstrengeling met zijn villa in Bulgarije: www.nrc.nl/nieuws/2009/10/10/bulgaarse-c...es-11795440-a1241825

Maar Gerd Leers is deel van het kartel, dus “goed”.
Laast bewerkt: 4 jaren 8 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 8 maanden geleden #51033 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...rekken.9576305.lynkx ?

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) wil dat de omstreden Brunssumse wethouder Jo Palmen weggaat.

De bewindsvrouw hoopt dat Palmen zelf opstapt, maar als dat niet gebeurt sluit ze niet uit dat zij zelf gaat ingrijpen. Palmen wilde dinsdag niet reageren.

<De afgetreden burgemeester (CDA) heeft kennelijk een bureau voor zijn karretje gespannen om de herindeling van zijn gemeente (waar de meerderheid van de burgers op tegen is) er door te drukken. Zo gaat democratie.
Ollongren blaast dan ook nog eens hoog van de toren terwijl de aankomend waarnemend burgemeester (Leers-CDA) nog moet aantreden. De Commissaris van de Koning - in Limbabwe gouverneur geheten, is ook van CDA-huize.
Zo haal je als Minister de D helemaal uit Dombo 66.
Leest u vooral de reactie van het raadslid uit Nuth die het licht in de gemaakte duisternis weer aanzet. >

Conclusie

De Kabinetspartijen CDA en D'66 laten overduidelijk blijken, ook provinciaal en lokaal, dat de burger er voor hen is en niet andersom.
Nu nog een standpunt vragen aan VVD en CU en het plaatje is rond.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.