Vraag Ollongren spreekt (weer) voor haar beurt

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 5 maanden geleden #51885 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...n-raad.9582896.lynkx
De gemeenteraad van Brunssum zet een streep onder het verleden. De raad besloot dinsdagavond in te stemmen met een drietal voorstellen van burgemeester Gerd Leers, die een eind moeten maken aan de loopgravenoorlog die de raad maandenlang teisterde.

<Voor de bevolking een zegen (en dat zonder bisschop in de buurt maar Ger Leers als menier Pastoor) en nu maar hopen dat het na de verkiezingen niet weer bonje wordt. Politici kunnen haatdragend zijn. Ollongren kan nu rustig naar Brussel om niets te zeggen>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 5 maanden geleden - 4 jaren 5 maanden geleden #51832 door gnor
Brunssum in afwachting van de GR 2018

Inzake de problemen in de gemeente Brunssum m.b.t. het vertrek van burgemeester Winants (CDA), de benoeming van Gerd Leers (CDA) als waarnemend burgemeester, de bemoeienissen van CDK Bovens (CDA), Vz genootschap burgemeesters Spies (CDA) en Minister Ollongren (D66) is een lange discussie met veel vragen ontstaan over het functioneren van het raadslid Palmen die wethouder was geworden. Zie o.a. de bijdragen op Tref.eu alsmede die in BB www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...erzoek.9581809.lynkx

Op de reacties van ene Toine Goossens werd, na uitgebreid onderzoek, ingegaan. Voor de afsluiting van die zaak, er komen verkiezingen aan (GR2018) hierbij een samenvatting van de (juridische) ins en outs.

@Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op 27 februari 2018 15:15
U schrijft. In tegenstelling tot u baseer ik mij niet op wat anderen communiceren, maar ga ik terug naar de bronnen.Het citaat inzake artikel 42,2 is fout. De burgemeester vormt niet het college, maar neemt het waar.Dit artikel is juist bedoeld voor de situatie waarbij er nog geen nieuw college is, maar er al wethouders zijn (willen) vertrekken.

<Ik ga er van uit dat BB in principe gedegen onderzoek doet. Het is juist dat er soms schoonheidsfoutjes voorkomen en soms erger (niets is de mens vreemd). Zie echter ook: www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...nmacht.9552044.lynkx m.b.t. art.42 Gemeentewet.d.d. 15-11-16
Hoofdstuk III Gemeentewet t.w. artt. 34 t/m 60 gaat over het College van B&W d.w.z. de samenwerking Rijkstoezicht en uitvoering namens het Rijk (medebewind) c.q. de Raad.

De situatie kort na de verkiezing van de Raad is geregeld in art.42 lid 1. dat was hier niet aan de orde.

Art.42 lid 2 gaat over de situatie dat er al (lang) een college van B&W is; zoals toen in Brunssum het geval was en Palmen nog gewoon raadslid was. Alle wethouders waren al vertrokken en Winants (burgemeester) nam niet waar maar vormde het college in zijn uppie (combinatie Rijkstoezicht en uitvoering) - maar niet als demissionair college want er zijn geen verkiezingen nodig. De tekst van lid 2 is duidelijk. Er wordt niet verwezen naar nieuwe Raadsverkiezingen maar er wordt verwacht dat er nieuwe wethouders komen. Een geheel andere situatie dan bij een Kabinet.

Het wordt echter anders als Winants aan zijn stutten trekt. De reden waarom hij vertrekt, is een zaak van Winants en het CDA.

Dan dreigt de gemeente- volgens de meerderheid in het hoogste orgaan van de gemeente t.w. de Raad- onbestuurbaar te worden omdat er geen college van B&W (zelfs geen eenmanszaak) meer is. De kans dat via de Cdk het Rijk gaat ingrijpen (zie verder) wordt dan immers heel groot.

Hoofdstuk IV. De burgemeester
In dit hoofdstuk treffen we een zo lijkt vreemde eend in de bijt. Maar het lijkt toch gericht op continuïteit. Artikel 77
1.Bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester wordt zijn ambt waargenomen door een door het college aan te wijzen wethouder. Het voorzitterschap van de raad wordt in dat geval waargenomen door het langstzittende lid van de raad. Indien meer leden van de raad even lang zitting hebben, vindt de waarneming plaats door het oudste lid in jaren van hen. De raad kan een ander lid van de raad met de waarneming belasten.

<Er is geen burgemeester-Winants was weg- dus dan maar waarneming door een wethouder - maar die is er ook niet (meer).>

2.Bij verhindering of ontstentenis van alle wethouders wordt het ambt (opm. dat van burgemeester)waargenomen door het langstzittende lid van de raad. Indien meer leden van de raad even lang zitting hebben, vindt de waarneming plaats door het oudste lid in jaren van hen. De raad kan een ander lid van de raad met de waarneming belasten.

<Er was geen wethouder meer dus het langstzittende raadslid neemt het ambt van burgemeester waar en vormt (gezien art.42 lid 2 Gem.wet) het college van B&W.
In feite lijkt het Rijkstoezicht door de burgemeester dan verdwenen als sneeuw voor de zon. Dat is natuurlijk niet zo want wie waarneemt, neemt ook de verplichtingen over. Dat werd later opgelost door de tijdelijke benoeming van Gerd Leers.

In de Gemeentewet is door het Rijk voorzien en ingevuld (verticaal toezicht)dat het Rijkstoezicht altijd nog belangrijker is dan de uitvoering door de wethouders (top-down-democratie). In een ver verleden heeft het Rijk wel eens een Rijkscommissaris in een gemeente aangesteld.>

U meldt: Die situatie is identiek aan het waarnemen van de regering door een demissionair kabinet.
Dat handelt lopende, niet ter discussie staande, zaken af.

<Dat is dus niet het geval>

Palmen c.s. hebben de raad opgehitst door te stellen dat Brunssum per direct niet meer kon functioneren. Dat is een leugen.

<Zie art.77 lid 2>
Palmen c.s. gebruiken verderfelijke methoden om hun doel te bereiken. Door dat te doen wordt het doel zelf ook verderfelijk.

<Kennelijk woont u in Brunssum en/of bent u partij in deze. Dat is dan triest maar waar>

Kijkt u vooral eens naar de de raadszitting van 26 september en huiver hoe Palmen c.s. B&W aan de kant schuiven door een bestuurscommissie door te drukken. Die neemt op dat moment de macht van het college over.

<Ik beschik niet over de notulen van de Raad op 26-09-17. Die lijken me te zijn opgesteld door de raadgriffier en kennelijk goedgekeurd door de Raad (het hoogste orgaan). Dat is dan een feit en dat valt niet te veranderen.>

Nogmaals verderfelijk, een zware aantasting van de bestuurlijke mores in Nederland. U zou zich daar zorgen over moeten maken.

<Ik maak me zeker zorgen over de bestuurlijke mores in Nederland (en daarbuiten). Maar Brunssum is slechts een stip op de kaart.
Ook in mijn eigen gemeente zijn er pijnpunten aan te wijzen. Maar de gemeente zal t.z.t. naar verwachting ook worden opgeslokt. In mijn huidige visie zal ik daar niet rouwig om zijn.

Conclusie
Laten we (samen) maar inzien dat gedane zaken geen keer nemen. Op naar de GR2018 en het beste voor Brunssum.

Mijn (Gnor’s) conclusie daarop.
Inderdaad meer smaken hebben we niet.
Het is te hopen dat de grote landelijke partijen geleerd hebben van deze onverkwikkelijke soap.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
Laast bewerkt: 4 jaren 5 maanden geleden door katertje. Reden: typo
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 5 maanden geleden #51822 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...gsters.9582330.lynkx ?

Criminele infiltratie is wel degelijk een potentieel gevaar voor gemeenteraden, aldus Emile Kolthoff, lector ondermijning aan de Avans Hogeschool.

Dat er geen bewijs voor is, zoals hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga onlangs stelde, weerspreekt hij niet. ‘Maar we moeten op onze hoede zijn.
‘Er is inderdaad weinig bewijs voor, maar de waarschuwing van burgemeesters en CdK’s gaat over de verharding van de strijd tegen georganiseerde misdaad. Einde quote

<Slappe argumentatie lijkt me.
Achter elke boom een vijand zien en dan maar hopen dat het een Rus is.

Hij weerspreekt Elzinga niet maar zegt dat we op ons hoede moeten zijn. Het dossier waar we het hier over hebben, is toch ondermijning van het (lokaal) bestuur. Niet het dossier grote criminaliteit want daar hebben we CDA-er Grapperhaus en zijn Ministerie toch voor.
Het lijkt wel of we hier de tegenpool van Judith Sargentini aanhoren. Er zitten geen IS-klanten onder de vluchtelingen uit de Turkse deal. (Waar overigens door o.a. Koerden aangedragen bewijs wel wetenschap over is.)>

Conclusie
Er zijn wel wolven in het bos maar geen herten.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 5 maanden geleden #51813 door gnor
Ondermijning het grote woord om de verkeerden aan te pakken.

NOS Teletekst 104

"Geen bewijs infiltratie van raden"

Deskundigen zetten vraagtekens bij
het verhaal dat criminelen proberen te
infiltreren in gemeenteraden.Tegen
Reporter Radio zeggen politieacademie-
lector Meershoek en hoogleraar rechten
Elzinga dat daar geen bewijs voor is.

Ze reageren op waarschuwingen van onder
anderen burgemeesters dat criminelen
bij de komende verkiezingen proberen om
invloed te krijgen in gemeenteraden.De
bestuurders riepen partijen op om hun
kandidaten goed te screenen.

Het gevaar wordt volgens Meershoek en
Elzinga overdreven.Bedreigingen van
bestuurders komen voor,maar criminele
infiltratie niet,zeggen ze.

Conclusie
De hele kongsi van D'66 (Ollongren c.s.) en het Limburgse CDA (Winants, Bovens, Leers) alsmede de bokkenrijders van het gilde der burgemeesters (Spies c.s.)
is enkel bedoeld om anderen te beschadigen. Wie zijn nu de ondermijners?

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 5 maanden geleden - 4 jaren 5 maanden geleden #51804 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...nseren.9582098.lynkx

Het kabinet wil niet terugkomen op de uitspraak van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) dat de Brunssumse wethouder Jo Palmen beter kon vertrekken.
Vicepremier Hugo de Jonge wil niet zeggen of Ollongren in december te vroeg heeft geoordeeld over Palmen, van wie de integriteit in twijfel was getrokken.

Vicepremier De Jonge wil de uitingen van Ollongren ,,,niet recenseren''. Hij noemt het een ,,uitzonderlijke uitspraak'' in een ,,uitzonderlijke context''. Met de aanstelling van interim-burgemeester Gerd Leers heeft Ollongren volgens hem de ,,stappen gezet die nodig waren''. Ollongren zelf denkt dat ze niet te vroeg heeft gesproken. ,,Op dat moment was de situatie zoals die was, met de burgemeester die opstapte en met de motivatie die hij daarbij gaf en daar heb ik mij over uitgesproken''. Volgens de minister zelf liggen er verschillende rapporten en moet nu eerst de gemeenteraad zich uitspreken. (ANP)

<Zelfs de journalisten die De Jonge overhoorden, toen hij voor de derde keer Rutte verving, kregen antwoorden in de zin van het is nu eenmaal zo.Motivatie 0,0.
Op BB werden de korte en krachtige reacties gewieberd want kennelijk is de redactie pro D'66-Ollongren> N.B. Op de pc is dat wel het geval maar op de Android telefoon niet; vreemd!@

Conclusie
VVMU geldt enkel wanneer je binnen de lijntjes loopt of reuring maakt zoals AFA, anti Zwarte Piet enz. De rest van het (domme) volk is stemvee.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
Laast bewerkt: 4 jaren 5 maanden geleden door gnor.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 5 maanden geleden #51791 door gnor
Brunssum
Gezamenlijke commissievergadering - 21 februari 2018
Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. M.M.J. Gordijn
Toelichting: Hierbij nodig ik u uit voor een
extra openbare gezamenlijke commissievergadering voor raadsleden op woensdag 21 februari 2018 om 19.30 uur in de raadzaal van het bestuurscentrum.
<Hieruit blijkt dat Gerd Leers eieren voor zijn geld heeft gekozen (raaadslid als voorzitter) of dat de eerdere bijdrage in BB onjuist was.>
Voor de geïnteresseerden:
ibabsonline.eu/Icons/icon_pdf.gif

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 5 maanden geleden #51784 door gnor
www.volkskrant.nl/4572621

De hoogleraren Douwe Jan Elzinga en Arno Korsten kwamen met hun second opinion: 'Wij zien geen meer dan gemiddeld integriteitsrisico. Er zijn geen dwingende redenen van integriteit om de huidige benoeming van de wethouder nog te corrigeren. De gemeenteraad heeft gelijk gehad door hem niet weg te sturen.'

De uitgebreide en zeer lezenswaardige toelichting in de VK geeft ook nog een fijntjes weer dat er een enorm machtsspel is gespeeld door partijen.

Wie kan interpreteren, weet dat er meer aan de hand is dan enkel wethouder Palmen nl. het nakend verval van de oude landelijke partijen en verdere opkomst van de lokalo's.
Hieruit, en ook wat je inmiddels overal elders leest m.b.t. de hype ondermijning, blijkt dat men er niet vies van is desnoods ondermijning en integriteit op een hoop te vegen. Het gaat om het spel èn de knikkers; alles lijkt geoorloofd.

Nu wordt, met op de achter- c.q. ondergrond ondermijning, integriteitstoetsing een topprioriteit. www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...iseerd.9581873.lynkx

Het zogenaamd schuchtere optreden van Ollongren is daar een sprekend voorbeeld van.
Eerst, ingefluisterd en ook zonder wederhoor, iemand de maat nemen en in feite de Raad passeren en dan toch afstand nemen.
Inderdaad, een revolverheldin op de verkeerde plek in het systeem.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 5 maanden geleden #51778 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...erzoek.9581809.lynkx

Bepaald professioneel is het niet zoals Jo Palmen opereert, maar van de wethouder van Brunssum kan niet worden gezegd dat hij een hoog en ernstig integriteitsrisico vormt voor zijn gemeente.

De hoogleraren Elzinga en Korsten hebben geen bewijs kunnen vinden voor belangenverstrengeling, waarvan Palmen op basis van eerder integriteitsonderzoek werd beticht.

De onderzoekers vellen een hard oordeel over het eerste onderzoek dat Palmen de kwalificatie opleverde van benoembaar, maar met een meer dan gemiddeld integriteitsrisico. Die kwalificatie werd vervolgens in de raad opgehoogd naar een ‘hoog, ernstig integriteitsrisico’. Die risicotoetsing in de vorm van een geheim persoonlijk advies aan de burgemeester – op basis van schriftelijke bronnen en mails, zonder dat de betrokkene hoor en wederhoor krijgt – betitelen Elzinga en Korsten als ondeugdelijk.

‘Vooral nu de verhouding tussen toenmalig burgemeester Winants en het raadslid – later wethouder Palmen – ernstig was verstoord, is dit een uiterst riskante manier van opereren, waarbij gemakkelijk allerlei andere motieven en overwegingen een rol kunnen gaan spelen’, stellen ze.
In een gemeente met verstoorde politiek-bestuurlijke verhoudingen integriteit namelijk al heel snel als ‘politiek strijdmiddel’ wordt gebruikt.

Om die reden is het in hun ogen zeer onwenselijk als burgemeesters alleen zouden kunnen beslissen over de vraag of een wethouder wel of niet kan worden benoemd.

<De benoeming van een wethouder door de burgemeester is hetzelfde als het tegen houden van die benoeming.
In feite geven de onderzoekers een hint aan Minister Ollongren m.b.t. de eventuele toekomstige wijziging van de Gemeentewet. Die zal van invloed kunnen zijn op de Trias Politica. (Theorie van van de Franse rechtsfilosoof Montesquieu- scheiding der machten).>

Elzinga en Korsten stellen een andere procedure voor, waarbij burgemeester en raad gezamenlijk op een zorgvuldige manier de integriteitstoets uitvoeren. Die procedure zou in de wet vastgelegd moeten worden. Alleen in uiterste gevallen zou de burgemeester de minister van Binnenlandse Zaken kunnen verzoeken om een benoeming te blokkeren. De minister zou dan een specifieke, in de Gemeentewet neergelegde bevoegdheid moeten krijgen ‘zich te bezinnen en eventueel knopen door te hakken.’ In ernstige gevallen zou dat een finale wettelijke bevoegdheid moeten zijn om de benoeming van de betreffende wethouder te verhinderen. Voordat de minister daartoe overgaat, zou volgens Elzinga en Korsten advies moeten worden ingewonnen van een landelijk college van drie personen.

<Dit is een oplossing waarbij een zware procedure wordt voorgestaan teneinde de zorgvuldigheid beter te borgen. Het is echter toch een beetje van dit en een beetje van dat. Aan de toezichthouder namens het Rijk wordt een stuk van de macht van de Raad toegekend; dat betekent dat de Raad niet meer het hoogste orgaan is.

De voorzitter heeft zo wat macht over de Algemene Ledenvergadering. Ik betwijfel of dat een goede oplossing is. Als dit bij de voetbalvereniging gebeurt, zelfde structuur, dan vallen er wellicht doden. Mogelijk staat dit voorstel straks aan de basis van nog meer vetes.>

Conclusie
Brunssum vergadert vanavond en zal stellen, conform het advies van de specialisten, dat Palmen mag blijven en dat Winants terecht aan zijn stutten heeft getrokken.

Glas, plas, was. Op naar de GR 2018

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 5 maanden geleden #51769 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...houder.9581591.lynkx
De omstreden Brunssumse wethouder Jo Palmen vormt dinsdag en woensdag (20 resp. 21 feb. 2018) onderwerp van debat tijdens twee extra commissievergaderingen van die gemeente.

1. Dinsdagavond staat een onderzoek door een rekenkamercommissie op de agenda. Dat beschrijft de elf procedures rond een stuk grond van 30 vierkante meter, waarover gemeente en Palmen elkaar al tientallen jaren in de haren vliegen.
2.Woensdag staat de integriteit van Palmen op de agenda.De coalitie trok daartoe de hoogleraren Arno Korsten uit Maastricht en Douwe Jan Elzinga uit Groningen aan. Die presenteren woensdag hun bevindingen aan een raadscommissie.

Beide vergaderingen worden voorgezeten door waarnemend burgemeester Gerd Leers.

Gemeentewet
(tekst geldig vanaf 01-01-2018)
Titel II
De inrichting en samenstelling van het gemeentebestuur artikelen 6-107e
Hoofdstuk V De commissies artikelen 82-94
Artikel 82
1.De raad kan raadscommissies instellen die besluitvorming van de raad kunnen voorbereiden en met het college of de burgemeester kunnen overleggen. enz.
2.2.De burgemeester en de wethouders zijn geen lid van een raadscommissie.
4.Een lid van de raad is voorzitter van een raadscommissie.

Twee extra commissievergaderingen van die gemeente. 1. Dinsdagavond rekenkamercommissie, 2. Woensdag staat de integriteit van Palmen op de agenda.
Beide vergaderingen worden voorgezeten door waarnemend burgemeester Gerd Leers.
Hoe verhoudt zich dit tot artikel 82 lid 4 Gemeentewet?

4.Een lid van de raad is voorzitter van een raadscommissie.

De wnd burgemeester is geen lid van de raad maar een gezant van het Rijk.
Ook al komen beide commissies tot de slotsom dat Palmen weg zou moeten dan nog moet de Raad zelf hier toe beslissen.De wnd burgemeester is geen partij maar een procedurevogel namens het Rijk.

Conclusie
Wordt vervolgd.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 7 maanden geleden #51356 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...checkt.9578007.lynkx ?

De hoogleraren Arno Korsten uit Maastricht en Douwe Jan Elzinga uit Groningen gaan definitief de integriteit van de omstreden Brunssumse wethouder Jo Palmen opnieuw tegen het licht houden.

De hoogleraren hebben besloten de opdracht daartoe van de gemeenteraad te accepteren, liet de gemeente woensdag weten. Waarnemend burgemeester Gerd Leers ondersteunt het nadere onderzoek. De hoogleraren zullen uiterlijk medio februari 2018 gezamenlijk een rapport opstellen, dat bestemd is voor de gemeenteraad.

<Dus de zaak wordt niet, zoals door Ollongren bedoeld, over de verkiezingen getild.>

'Het devies moet zijn: geen nieuws is goed nieuws', hield waarnemend burgemeester Leers woensdagavond zijn gasten tijdens een nieuwjaarsreceptie van de gemeente voor. Wel zei hij in zijn toespraak dat beledigingen, grof taalgebruik en intimidaties niet thuishoren in het openbaar bestuur. 'Laten we afspreken dat iedereen zich gaat gedragen zoals het hoort', zei hij. En hij voegde daaraan toe: 'Er gaat in Brunssum heel veel goed. Dat gaan we de rest van Nederland laten zien.' (ANP)

<Even een steekje onder water door het CDA richting de onafhankelijken>

Conclusie

Goed dat de gemeenteraad zelf een initiatief neemt (zoals eerder al het geval leek te gaan worden) en de zaken dus niet over laat aan gouverneur Bovens (de man die kennelijk nog wat aan zijn CDA verschuldigd is, gezien de manier waarop hij vrouwenmepper Camiel Eurlings- met VOG en lid van het IOC- verdedigt)

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 7 maanden geleden #51120 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...bijten.9576895.lynkx

Uit verdachte CDA-hoek, doet Spies als voorzitter van het occulte burgemeestersgenootschap ook even een duit in het zakje. De oude politiek sluit de rijen want de macht moet geconsolideerd dan wel uitgebreid worden.

Ze sluit aan bij de wensen van Winants, Bovens en Leers. Maar in feite lijkt ze nog een stapje verder te gaan dan wat Biza (Ollongren) in petto lijkt te hebben. De zaken moeten voorgekookt worden lijkt het. Maar wel na maart 2018 zodat de volgende klap kan worden uitgedeeld.

Conclusie
Praten om het praten en in feite weinig tot niets toevoegen. Spies en haar CDA ten voeten uit.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 7 maanden geleden #51116 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...sum-in.9576869.lynkx
D'66 minister Ollongren is bijgepraat door scheidend burgemeester Winants en gouverneur Bovens (beiden CDA).

De coalitie (Buma-CDA) zal lichte druk uitgeoefend hebben. Palmen, om wie het gaat, is niet gehoord.
Maar, de Minister durft zich niet te branden aan deze kwestie.
Immers ze sprak af dat Bovens met Leers (ook CDA 1 januari aantredend) de tijd moeten nemen om te rapporteren.
Ze vindt wel dat Palmen er feitelijk niet hoeft te zitten (geen volledig hoor en wederhoor toegepast- een doodzonde en vooringenomen uitspraak)

De zaak wordt zo over de verkiezingen van maart 2018 getild.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.