Ollongren spreekt (weer) voor haar beurt

 • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Update: Jo Palmen opnieuw "beoogd wethouder" Brunssum

Posted 5 jaren 8 maanden geleden #52384
Jo Palmen mogelijk opnieuw wethouder in Brunssum


De omstreden Jo Palmen is opnieuw ‘beoogd wethouder’ van de gemeente Brunssum. Dat maakte de gemeente dinsdag althans bekend. Palmen zelf reageerde afhoudend en noemde de berichtgeving ‘voorbarig’. Er moeten eerst nog wat zaken besproken worden, zei hij, verwijzend naar een persgesprek woensdagavond, voor aanvang van de raadsvergadering.

Lokale partijen vormen coalitie
Woensdag maakt hij bekend of hij wethouder wil worden, liet hij desgevraagd weten. Palmen was lijsttrekker van de grootste partij in de raad, Burgerbelangen Lijst Palmen. Zijn partij smeedde een coalitie met drie andere lokale partijen, waardoor de landelijke partijen opnieuw in de oppositie komen.

Integriteit
Palmen raakte in opspraak omdat hij aanbleef als wethouder ondanks een (niet onafhankelijk) voor hem negatief integriteitsrapport. Palmen is omstreden, omdat hij jarenlang een juridisch gevecht voerde met de gemeente Brunssum over een stuk grond. Ook wordt hij gehekeld om zijn uitgesproken en confronterende stijl van politiek bedrijven.

Vanwege de grondaffaire was de integriteit van Palmen onderwerp van onderzoek. Een eerste onderzoek in opdracht van de toenmalig burgemeester Luc Winants concludeerde dat er twijfels waren over de geschiktheid van Palmen als wethouder.

Een tweede onderzoek, in opdracht van de partijen die Palmens wethouderschap steunden, pleitte hem grotendeels vrij. Ollongren van Binnenlandse Zaken wilde dat hij aftrad. Maar hij weigerde. De affaire was eind vorig jaar reden voor burgemeerster Luc Winants om op te stappen. Sindsdien is Gerd Leers waarnemend burgemeester

Grote winnaar
Afgelopen april was de partij van Palmen de grote winnaar bij de gemeenteraadsverkiezingen in Brunssum. Palmen zelf kreeg 2058 voorkeurstemmen, zijn partij won een vijfde zetel. Destijds liet hij nog niet los of hij opnieuw zou aantreden als wethouder.
Last Edit:5 jaren 8 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 5 jaren 8 maanden geleden doorkatertje. Reden: typo

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline Onderwerp Auteur
 • Administrator
 • Administrator
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Ontvangen bedankjes 16745
 • birthday-cake

Beantwoord door gnor in topic Update: Ollongren spreekt (weer) voor haar beurt- afsluiting dossier Brunssum

Posted 5 jaren 11 maanden geleden #51885
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...n-raad.9582896.lynkx
De gemeenteraad van Brunssum zet een streep onder het verleden. De raad besloot dinsdagavond in te stemmen met een drietal voorstellen van burgemeester Gerd Leers, die een eind moeten maken aan de loopgravenoorlog die de raad maandenlang teisterde.

<Voor de bevolking een zegen (en dat zonder bisschop in de buurt maar Ger Leers als menier Pastoor) en nu maar hopen dat het na de verkiezingen niet weer bonje wordt. Politici kunnen haatdragend zijn. Ollongren kan nu rustig naar Brussel om niets te zeggen>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline Onderwerp Auteur
 • Administrator
 • Administrator
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Ontvangen bedankjes 16745
 • birthday-cake

Beantwoord door gnor in topic Update: Ollongren spreekt (weer) voor haar beurt- afsluiting dossier Brunssum

Posted 5 jaren 11 maanden geleden #51832
Brunssum in afwachting van de GR 2018

Inzake de problemen in de gemeente Brunssum m.b.t. het vertrek van burgemeester Winants (CDA), de benoeming van Gerd Leers (CDA) als waarnemend burgemeester, de bemoeienissen van CDK Bovens (CDA), Vz genootschap burgemeesters Spies (CDA) en Minister Ollongren (D66) is een lange discussie met veel vragen ontstaan over het functioneren van het raadslid Palmen die wethouder was geworden. Zie o.a. de bijdragen op Tref.eu alsmede die in BB www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...erzoek.9581809.lynkx

Op de reacties van ene Toine Goossens werd, na uitgebreid onderzoek, ingegaan. Voor de afsluiting van die zaak, er komen verkiezingen aan (GR2018) hierbij een samenvatting van de (juridische) ins en outs.

@Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op 27 februari 2018 15:15
U schrijft. In tegenstelling tot u baseer ik mij niet op wat anderen communiceren, maar ga ik terug naar de bronnen.Het citaat inzake artikel 42,2 is fout. De burgemeester vormt niet het college, maar neemt het waar.Dit artikel is juist bedoeld voor de situatie waarbij er nog geen nieuw college is, maar er al wethouders zijn (willen) vertrekken.

<Ik ga er van uit dat BB in principe gedegen onderzoek doet. Het is juist dat er soms schoonheidsfoutjes voorkomen en soms erger (niets is de mens vreemd). Zie echter ook: www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...nmacht.9552044.lynkx m.b.t. art.42 Gemeentewet.d.d. 15-11-16
Hoofdstuk III Gemeentewet t.w. artt. 34 t/m 60 gaat over het College van B&W d.w.z. de samenwerking Rijkstoezicht en uitvoering namens het Rijk (medebewind) c.q. de Raad.

De situatie kort na de verkiezing van de Raad is geregeld in art.42 lid 1. dat was hier niet aan de orde.

Art.42 lid 2 gaat over de situatie dat er al (lang) een college van B&W is; zoals toen in Brunssum het geval was en Palmen nog gewoon raadslid was. Alle wethouders waren al vertrokken en Winants (burgemeester) nam niet waar maar vormde het college in zijn uppie (combinatie Rijkstoezicht en uitvoering) - maar niet als demissionair college want er zijn geen verkiezingen nodig. De tekst van lid 2 is duidelijk. Er wordt niet verwezen naar nieuwe Raadsverkiezingen maar er wordt verwacht dat er nieuwe wethouders komen. Een geheel andere situatie dan bij een Kabinet.

Het wordt echter anders als Winants aan zijn stutten trekt. De reden waarom hij vertrekt, is een zaak van Winants en het CDA.

Dan dreigt de gemeente- volgens de meerderheid in het hoogste orgaan van de gemeente t.w. de Raad- onbestuurbaar te worden omdat er geen college van B&W (zelfs geen eenmanszaak) meer is. De kans dat via de Cdk het Rijk gaat ingrijpen (zie verder) wordt dan immers heel groot.

Hoofdstuk IV. De burgemeester
In dit hoofdstuk treffen we een zo lijkt vreemde eend in de bijt. Maar het lijkt toch gericht op continuïteit. Artikel 77
1.Bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester wordt zijn ambt waargenomen door een door het college aan te wijzen wethouder. Het voorzitterschap van de raad wordt in dat geval waargenomen door het langstzittende lid van de raad. Indien meer leden van de raad even lang zitting hebben, vindt de waarneming plaats door het oudste lid in jaren van hen. De raad kan een ander lid van de raad met de waarneming belasten.

<Er is geen burgemeester-Winants was weg- dus dan maar waarneming door een wethouder - maar die is er ook niet (meer).>

2.Bij verhindering of ontstentenis van alle wethouders wordt het ambt (opm. dat van burgemeester)waargenomen door het langstzittende lid van de raad. Indien meer leden van de raad even lang zitting hebben, vindt de waarneming plaats door het oudste lid in jaren van hen. De raad kan een ander lid van de raad met de waarneming belasten.

<Er was geen wethouder meer dus het langstzittende raadslid neemt het ambt van burgemeester waar en vormt (gezien art.42 lid 2 Gem.wet) het college van B&W.
In feite lijkt het Rijkstoezicht door de burgemeester dan verdwenen als sneeuw voor de zon. Dat is natuurlijk niet zo want wie waarneemt, neemt ook de verplichtingen over. Dat werd later opgelost door de tijdelijke benoeming van Gerd Leers.

In de Gemeentewet is door het Rijk voorzien en ingevuld (verticaal toezicht)dat het Rijkstoezicht altijd nog belangrijker is dan de uitvoering door de wethouders (top-down-democratie). In een ver verleden heeft het Rijk wel eens een Rijkscommissaris in een gemeente aangesteld.>

U meldt: Die situatie is identiek aan het waarnemen van de regering door een demissionair kabinet.
Dat handelt lopende, niet ter discussie staande, zaken af.

<Dat is dus niet het geval>

Palmen c.s. hebben de raad opgehitst door te stellen dat Brunssum per direct niet meer kon functioneren. Dat is een leugen.

<Zie art.77 lid 2>
Palmen c.s. gebruiken verderfelijke methoden om hun doel te bereiken. Door dat te doen wordt het doel zelf ook verderfelijk.

<Kennelijk woont u in Brunssum en/of bent u partij in deze. Dat is dan triest maar waar>

Kijkt u vooral eens naar de de raadszitting van 26 september en huiver hoe Palmen c.s. B&W aan de kant schuiven door een bestuurscommissie door te drukken. Die neemt op dat moment de macht van het college over.

<Ik beschik niet over de notulen van de Raad op 26-09-17. Die lijken me te zijn opgesteld door de raadgriffier en kennelijk goedgekeurd door de Raad (het hoogste orgaan). Dat is dan een feit en dat valt niet te veranderen.>

Nogmaals verderfelijk, een zware aantasting van de bestuurlijke mores in Nederland. U zou zich daar zorgen over moeten maken.

<Ik maak me zeker zorgen over de bestuurlijke mores in Nederland (en daarbuiten). Maar Brunssum is slechts een stip op de kaart.
Ook in mijn eigen gemeente zijn er pijnpunten aan te wijzen. Maar de gemeente zal t.z.t. naar verwachting ook worden opgeslokt. In mijn huidige visie zal ik daar niet rouwig om zijn.

Conclusie
Laten we (samen) maar inzien dat gedane zaken geen keer nemen. Op naar de GR2018 en het beste voor Brunssum.

Mijn (Gnor’s) conclusie daarop.
Inderdaad meer smaken hebben we niet.
Het is te hopen dat de grote landelijke partijen geleerd hebben van deze onverkwikkelijke soap.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

Last Edit:5 jaren 11 maanden geleden door gnor
Laatst bewerkt 5 jaren 11 maanden geleden doorkatertje. Reden: typo
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline Onderwerp Auteur
 • Administrator
 • Administrator
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Ontvangen bedankjes 16745
 • birthday-cake

Beantwoord door gnor in topic Update: Ollongren spreekt (weer) voor haar beurt

Posted 5 jaren 11 maanden geleden #51822
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...gsters.9582330.lynkx ?

Criminele infiltratie is wel degelijk een potentieel gevaar voor gemeenteraden, aldus Emile Kolthoff, lector ondermijning aan de Avans Hogeschool.

Dat er geen bewijs voor is, zoals hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga onlangs stelde, weerspreekt hij niet. ‘Maar we moeten op onze hoede zijn.
‘Er is inderdaad weinig bewijs voor, maar de waarschuwing van burgemeesters en CdK’s gaat over de verharding van de strijd tegen georganiseerde misdaad. Einde quote

<Slappe argumentatie lijkt me.
Achter elke boom een vijand zien en dan maar hopen dat het een Rus is.

Hij weerspreekt Elzinga niet maar zegt dat we op ons hoede moeten zijn. Het dossier waar we het hier over hebben, is toch ondermijning van het (lokaal) bestuur. Niet het dossier grote criminaliteit want daar hebben we CDA-er Grapperhaus en zijn Ministerie toch voor.
Het lijkt wel of we hier de tegenpool van Judith Sargentini aanhoren. Er zitten geen IS-klanten onder de vluchtelingen uit de Turkse deal. (Waar overigens door o.a. Koerden aangedragen bewijs wel wetenschap over is.)>

Conclusie
Er zijn wel wolven in het bos maar geen herten.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline Onderwerp Auteur
 • Administrator
 • Administrator
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Ontvangen bedankjes 16745
 • birthday-cake

Beantwoord door gnor in topic Update: Ollongren spreekt (weer) voor haar beurt

Posted 5 jaren 11 maanden geleden #51813
Ondermijning het grote woord om de verkeerden aan te pakken.

NOS Teletekst 104

"Geen bewijs infiltratie van raden"

Deskundigen zetten vraagtekens bij
het verhaal dat criminelen proberen te
infiltreren in gemeenteraden.Tegen
Reporter Radio zeggen politieacademie-
lector Meershoek en hoogleraar rechten
Elzinga dat daar geen bewijs voor is.

Ze reageren op waarschuwingen van onder
anderen burgemeesters dat criminelen
bij de komende verkiezingen proberen om
invloed te krijgen in gemeenteraden.De
bestuurders riepen partijen op om hun
kandidaten goed te screenen.

Het gevaar wordt volgens Meershoek en
Elzinga overdreven.Bedreigingen van
bestuurders komen voor,maar criminele
infiltratie niet,zeggen ze.

Conclusie
De hele kongsi van D'66 (Ollongren c.s.) en het Limburgse CDA (Winants, Bovens, Leers) alsmede de bokkenrijders van het gilde der burgemeesters (Spies c.s.)
is enkel bedoeld om anderen te beschadigen. Wie zijn nu de ondermijners?

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline Onderwerp Auteur
 • Administrator
 • Administrator
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Ontvangen bedankjes 16745
 • birthday-cake

Beantwoord door gnor in topic Update: Ollongren spreekt (weer) voor haar beurt

Posted 6 jaren 16 uren geleden #51804
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...nseren.9582098.lynkx

Het kabinet wil niet terugkomen op de uitspraak van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) dat de Brunssumse wethouder Jo Palmen beter kon vertrekken.
Vicepremier Hugo de Jonge wil niet zeggen of Ollongren in december te vroeg heeft geoordeeld over Palmen, van wie de integriteit in twijfel was getrokken.

Vicepremier De Jonge wil de uitingen van Ollongren ,,,niet recenseren''. Hij noemt het een ,,uitzonderlijke uitspraak'' in een ,,uitzonderlijke context''. Met de aanstelling van interim-burgemeester Gerd Leers heeft Ollongren volgens hem de ,,stappen gezet die nodig waren''. Ollongren zelf denkt dat ze niet te vroeg heeft gesproken. ,,Op dat moment was de situatie zoals die was, met de burgemeester die opstapte en met de motivatie die hij daarbij gaf en daar heb ik mij over uitgesproken''. Volgens de minister zelf liggen er verschillende rapporten en moet nu eerst de gemeenteraad zich uitspreken. (ANP)

<Zelfs de journalisten die De Jonge overhoorden, toen hij voor de derde keer Rutte verving, kregen antwoorden in de zin van het is nu eenmaal zo.Motivatie 0,0.
Op BB werden de korte en krachtige reacties gewieberd want kennelijk is de redactie pro D'66-Ollongren> N.B. Op de pc is dat wel het geval maar op de Android telefoon niet; vreemd!@

Conclusie
VVMU geldt enkel wanneer je binnen de lijntjes loopt of reuring maakt zoals AFA, anti Zwarte Piet enz. De rest van het (domme) volk is stemvee.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

Last Edit:5 jaren 11 maanden geleden door gnor
Laatst bewerkt 5 jaren 11 maanden geleden doorgnor.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, [Guzzi]

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.228 seconden