Vraag VNG pleit voor Platform ondermijning

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 9 maanden geleden - 4 jaren 9 maanden geleden #50670 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...eenten.9574620.lynkx ?

Bijna een kwart van de gemeenten heeft te maken met ondermijnende activiteiten van criminelen richting raadsleden. Die worden echter nog zelden gescreend op integriteit. Dat geven raadsgriffiers aan in een enquête van Citisens/Necker van Naem.

Uit onderzoek blijkt verder dat voor raadsleden een integriteitscan een stuk minder populair is dan voor wethouders. Maar nog altijd 12 procent van de griffiers geeft aan zo’n risicoanalyse integriteit uit te voeren voor raadsleden. In vijf procent van de gemeenten gebeurde dat bij de vorige raadsverkiezingen in 2014 ook al.

In de strijd tegen infiltratie van het lokale bestuur door criminelen heeft burgemeester Lex Roolvink van Grave aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken gevraagd de screening van kandidaat- wethouders uit te breiden, op landelijk niveau. De vermenging van de onderwereld met de bovenwereld is een ontwikkeling die met alle beschikbare middelen een halt dient te worden toegeroepen, vindt hij
‘Mede gezien het feit dat een wethouder ook loco-burgemeester is’, aldus Roolvink (VVD).
Als het aan hem ligt worden kandidaten net als burgemeesters en ministers voortaan gescreend door zowel justitie, de Belastingdienst als de AIVD. (Opm. zelfs dan blijkt het regelmatig fout te gaan gezien het aantal teruggetreden ministers enz.)

In Grave heeft hij eerder dit jaar al met de fractievoorzitters afgesproken dat van alle personen op de kieslijsten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zal worden gevraagd.

<Iedereen op de kieslijst een VOG. Dat is een mug doodslaan met een honkbalknuppel. Dus ook de lijstduwer die er enkel op staat om gewicht aan de lijst te geven en niet in de Raad zal komen.
En een CDA-er Eurlings kreeg er een bij de bonus van AH.
Jos van Rey van de VVD en anderen zouden hem ook gekregen hebben.
Terecht merkt iemand op dat het een zaak van de politieke partijen (afdelingen) is.>

Conclusie
De hele ondermijningsgedachte was in eerste instantie een VNG-hobby; kennelijk werkt dit niet en zoekt men nu naar verbanden met motorclubs e.d.
De ware criminelen c.q. schuwe vogels zitten meestal hoger in de boom.


Zie ook
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...-kwaad.9574618.lynkx ?

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
Laast bewerkt: 4 jaren 9 maanden geleden door gnor. Reden: van rey

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 9 maanden geleden #50574 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...ijning.9573994.lynkx ?

De gemeente Losser trekt vanaf komend jaar structureel 100.000 euro extra uit om criminaliteit en ondermijning tegen te gaan. De langdurige aanpak spitst zich toe op het verstoren van criminele activiteiten en criminele bedrijven. Burgemeester Jean Paul Gebben roept inwoners en bedrijven expliciet op om signalen van criminaliteit en ondermijning te melden.
<100.000 extra betekent dat er al eerder in de buidel werd getast. Overigens valt criminaliteit al onder ondermijning.>

Het kweken van hennep, witwaspraktijken en het handelen in drugs zijn ondermijnende activiteiten waarmee criminele organisaties zich in Losser bezighouden. Inwoners en ondernemers worden door criminelen verleid om in hun woning of schuur een hennepkwekerij aan te leggen. Kwetsbare jongeren worden daarnaast volgens Gebben door criminelen misbruikt voor de handel in drugs.

<Veel drugsgerelateerde zaken zijn bijv. mocro-gerelateerd als je verslagen mag geloven. Dit snelle geld kan ook ingezet worden voor terreur.
Maar zoals ik het hier lees gaat Losser daar niet voor>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 9 maanden geleden #50463 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...ijning.9573351.lynkx

<In dit verhaal wordt slechts deels duidelijk wat men onder ondermijning verstaat>

Een tekort aan mensen en middelen staat een gedegen aanpak van ondermijning van het lokaal bestuur in de weg.
Ook een gebrekkige samenwerking tussen gemeenten vormt een beletsel.
Dat leert een rondgang van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) langs negen gemeenten.
De mate waarin die aandacht aan het probleem van ondermijning besteden, blijkt zeer uiteen te lopen.

<Gelukkig maar want gemeenten zijn als het goed is, geen eenheidsworst. De VNG zou dat denk ik graag willen want dan kan die organisatie nog meer macht naar zich toe trekken>

Veelgehoord is volgens de onderzoekers het probleem van het tekort aan geld en ambtelijke capaciteit. Ze constateren ook weinig samenhang in het land over de aanpak van ondermijning.
Eén van de geïnterviewden merkt op dat ondermijning bijna een vorm van hobbyisme is: ‘Als je niet kijkt, zie je ook niets en het verschilt heel erg per gemeente hoe goed er gekeken wordt.’ Gemeenten geven volgens het VNG-rapport aan dat het soms lastig is de juiste kennis te vinden om een gedegen, domein overstijgende aanpak neer te zetten. Verder blijkt de uitwisseling van casuïstiek tussen gemeenten moeizaam te gaan. Dat zou onder andere verband houden met privacyvraagstukken.

Momenteel wordt gewerkt aan de oprichting van een Nationaal Platform Ondermijning onder leiding van één (oud-)burgemeester.
Dat gremium zou de opdracht krijgen om onder andere het delen van good practises te stimuleren, en het signaleren van knelpunten van landelijk beleid en daarover te adviseren.

<Zo weer werkgelegenheid voor een ex-burgemeester. Immers, het aantal gemeenten daalt drastisch (nog maar 388 en enige jaren terug dik boven de 700 resp.500)en ze moeten toch aan de bak. Het Platform zorgt dat de VNG zeer betrokken blijft.>

Conclusie:
Ook hier zie ik signalen van een almaar groter wordende en steeds verder ingrijpende overheid.
Dat kan uiterst gevaarlijk zijn want hoe groter de organisaties, des te kleiner de kans op succes. Zie bijv. de EU.
Tenzij je graag vermenging van boven- en onderwereld voorstaat (voor zover, gezien de dagelijkse meuk, al niet het geval).

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.