The Best of ...Neuroloog Jan B. Hommel: De Zondvloed

Beantwoord door katertje in topic The Best of ...Neuroloog Jan B. Hommel: De Kakelende Vleugelmoer

Posted 3 maanden 1 week geleden #59488


De Kakelende Vleugelmoer


Wat moet je schrijven over mensen waar geen zinnig woord uitkomt? Wat moet je zeggen over mensen die helemaal niets te zeggen hebben. Wat valt er te vertellen over mensen die voldoen aan het profiel inhoudsloos, kleurloos, smakeloos en hopeloos?

De evolutie gedijt bij het variëren op een thema. De meeste varianten blijken niet goed te functioneren en verdwijnen al snel van het toneel. De evolutie kiest geen richting, maar is simpelweg het blijven bestaan van organismen die het best aangepast zijn aan een veranderende omgeving. Het moet de verklaring zijn voor het ontstaan van een variant bij mensen bij wie de oren te groot zijn geworden, maar de bedrading ervan is aangesloten op een eveneens veel te grote muil. De oren doen te weinig, de grote muil helaas veel te veel. Ik heb het over Jan Paternotte, het politieke snot in de Haagse sputumemmer.


Paternotte, geboren op 26 februari 1984, studeerde ‘internationale betrekkingen’ aan de Universiteit van Amsterdam. Hij liep stage op het kantoor van RTL-nieuws, studeerde in 2012 af op Europees recht, en werd al in 2004 gekozen als voorzitter van de Jonge Democraten. Van 2006 tot maart 2017 was hij lid van de Amsterdamse gemeenteraad, en hij zit met zijn elitaire kont voor D66 in de Tweede Kamer sinds 2017. En God betere het, sinds 11 januari 2022 is hij fractievoorzitter van dit vreselijke clubje.[1] Nog nooit een dag echt gewerkt, een opleiding genoten die predisponeert tot het vak van papierschuiver, en geen enkele kennis van wat dan ook. Op en top politicus.[2] Een uitmuntende beroepsuitvreter.[3] Een Professionele Plucheplakker (PPP). En een fanatiek Deugmensch.[4] Stuk voor stuk kenmerken die bij D66 hogelijk gewaardeerd worden. En daarom is Jan nu voorzitter van het elitaire clubje. Met grote oren die niks horen, en een hele grote muil. Waar alleen maar onzin uitkomt.

De moeder van Jan heet Arga Paternotte. En Arga weet erg veel van ADHD. Alle Dagen Hartstikke Druk. Haar tweede zoon had een ‘ontwikkelingsstoornis’, wat dat ook moge zijn. En dus was Arga ook Alle Dagen Hartstikke Druk. Met het schrijven van een boek. Over ADHD. Jan had blijkbaar geen ADHD, al twijfel ik zelf wel een beetje over de ‘ontwikkelingsstoornis’. Voorheen heette ADHD namelijk ‘Minimal Brain Damage’. U begrijpt mijn twijfel. Bij Jan kán er geen sprake zijn van ‘minimal’. Ik denk dat Jan daarom Europees recht ging studeren. Want daar ben je in ieder geval niet Alle Dagen Hartstikke Druk mee. En dus moest Jan er nog wat naast doen. Politiek dus. En het café. En de evolutie wil dat een paar slecht functionerende oren en een grote muil een pré zijn. Zowel in de politiek als in het café.

Die grote muil hoorde ik pas voor het eerst tijdens de coronaperiode, toen Jan woordvoerder was waar het corona en aanverwante zaken betrof. Ik heb zelden zoveel onzin uit iemands mond horen komen. Of het nu om de schoolsluitingen, lockdowns, mondkapjes of vaccinatie ging, Jan was overal ‘vóór’. Met een hele grote muil. En was tégen iedereen die wat anders vond dan hij. Daar was hij héél erg tégen. Eveneens met een onmetelijk grote muil. Een tweetal disfunctionerende Grote Oren (2Go) komen dan heel goed van pas. En natuurlijk deed Jan hard mee aan de hetze tegen de ongevaccineerden.[5] [6] Van Jan moesten werkgevers hun ongevaccineerde medewerkers kunnen brandmerken, zodat iedereen kon zien dat zij tot die vreselijk egoïstische en asociale ‘ongehoorzamen’ behoorden.[7] Van Jan mochten alleen de gevaccineerden en de genezen mensen naar de disco.[8] Met een coronapas, dat wel. Dat op dat moment al meer dan duidelijk was dat ook de gevaccineerden in staat bleken om anderen te besmetten, dat deerde Jan niet. Of hij had het niet gehoord. 2G moest en zou er komen. Het 2Go systeem van Jan, het heeft nog nooit naar behoren gefunctioneerd. De grote muil des te beter.

Ik denk dat Jan graag minister van VWS geworden was. Maar blijkbaar stak daar de overlevingsdrang van de andere professionele plucheplakkers van D66 een stokje voor. D66 was inmiddels gehalveerd in de peilingen, en bij een aantal van hen brak waarschijnlijk het besef door dat de grote muil van Jan daar wel eens iets mee te maken zou kunnen hebben. En dus kreeg de Dood van Pierlala een gratis lidmaatschap, en had Jan het nakijken. Arme Jan. Het werd een no-2Go.

Is er dan nog meer te vertellen over Jan? Nee, hoe je ook zoekt, en waar je ook kijkt, deze man heeft werkelijk niets van waarde bijgedragen. Hoe is het mogelijk dat iemand al zo lang in de politiek rondhangt, zo ontzettend weinig relevants heeft gezegd. En dat met zo’n verschrikkelijk grote muil en 2Go-systeem.

Deze man is zo verschrikkelijk saai, zo ontzettend inhoudsloos, en zo ontzaglijk kleurloos, dat het zelfs voor D66-begrippen om een ongekend talent gaat.

En het is diezelfde innerlijke leegheid, datzelfde gebrek aan welke kennis of ervaring dan ook, diezelfde bij herhaling getoonde anti-wijsheid, die dit vreselijke slag mensen zo ontzettend gevaarlijk maakt. Omdat er nog steeds mensen zijn wiens oren, net als bij Jan Paternotte, door een strakgespannen touwtje in de buurt van het hoofd gehouden worden. En bij wie ook een heel klein mannetje boven op de hersenstam staat, om met een heel klein stokje op het touwtje te staan, zodra ze hun grote muil opendoen, en er geluid geproduceerd moet worden.

En het zijn diezelfde functionele anencefalen die op mensen als Jan stemmen.

Smakeloos. Kleurloos. Inhoudsloos. Hopeloos.

Kansloos.


geschreven door JanB. Hommel
Last Edit:3 maanden 1 week geleden door katertje
Bijlagen:
Laatst bewerkt 3 maanden 1 week geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic The Best of ...Neuroloog Jan B. Hommel

Posted 4 maanden 3 weken geleden #59406
Bespugen

There is no greater tyranny than that which is perpetrated under the shield of the law and in the name of justice.
Montesquieu
Op zondag 13 maart 2022 schreef ik een korte bijdrage op social media (LinkedIn) in een reactie op de aangifte tegen Hugo de Jonge wegens discriminatie, groepsbelediging, aanzetten tot haat en uitsluiting door Wybren van Haga bij de procureur-generaal van de Hoge Raad. Daarin betoogde ik dat deze aangifte een brede steun vanuit de maatschappij verdient.

Ik heb het geweten. Blijkbaar maakte het stuk wat los bij mensen. De bijdrage werd honderdduizenden keren gelezen, maar dat niet alleen. Er kwam veel steun, maar er waren ook veel woedende reacties. Dit ging veel te ver! Hoe durfde ik een dergelijk stuk te schrijven!? Hoe durfde ik Hugo de Jonge met Stalin te vergelijken. Meestal was het ongerichte woede, ordinair gescheld, soms geschreven met een tenenkrommend dedain, maar in verreweg de meeste gevallen zonder inhoudelijk weerwoord. Ik ben er inmiddels aan gewend geraakt. Wie zo absoluut en heilig van zijn eigen gelijk overtuigd is, hoeft niet na te denken en heeft geen inhoudelijke argumenten nodig.

Omdat de ruimte om een standpunt uitvoerig toe te lichten op social media ontbreekt, doe ik dat hier alsnog.

Want wat schreef ik eigenlijk? Ik schreef dat ik het fanatisme waarmee Hugo de Jonge ongevaccineerden verketterde en hen op alle mogelijke manieren probeerde het leven zuur te maken, om ze zo te dwingen zich te laten vaccineren, een democratie onwaardig is. Ik schreef dat de man maligne was: ‘pure evil’. Ik schreef dat Abraham Lincoln het al wist: “Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man’s character, give him power.”

Ik ben niet van mening veranderd. We hebben het monster van de autocratie in de bek gekeken. De gelegenheid schept de dief: er zit heel veel waarheid in spreekwoorden en gezegden. Hugo de Jonge werd niet meer gehinderd door de wet, de spoedwet gaf hem de vrijheid om zich te gedragen zoals hij dat deed. En de checks- and balances van het parlement werden effectief uitgeschakeld. Niet dat dat overigens veel verschil maakt, want de controle van de Tweede Kamer op de verschillende kabinetten Rutte functioneert al jaren niet meer, getuige de vele schandalen die er geweest zijn.

Ik schreef dat Hugo de Jonge in 2016 als wethouder van Rotterdam al pleitte voor gedwongen anticonceptie bij vrouwen die volgens hem niet geschikt waren om moeder te worden, ondanks dat een proef met vrijwillige anticonceptie bijzonder succesvol was.1 Ik schreef dat we toen al gewaarschuwd hadden kunnen zijn. En gewaarschuwd hadden moeten zijn. Maar we lieten het toe dat deze man minister van VWS werd.

En zo kon Hugo de Jonge onbeperkt de ongevaccineerden tiranniseren, stigmatiseren, dehumaniseren en uitsluiten. Het overgrote deel van de Tweede Kamer liet hem begaan, en zelfs van zijn eigen christelijke partijgenoten kwam er geen woord van kritiek over de lippen. En een groot deel van het volk joelde en brulde woedend met hem mee, en wees naar de ongevaccineerden als schuldigen voor het voortduren van de pandemie van SARS-CoV-2. Never underestimate the power of a raging mob. Met Omikron aan de horizon probeerde De Jonge nog tot op het laatste moment het 2G systeem door te drukken, wederom gesteund door zijn eigen partij, maar ook door de VVD en D66, de brengers van ‘nieuwe elan’. Maar hij was jammerlijk te laat. Omikron was hem te snel af. Het betekende het uitstel en uiteindelijk ook het afstel van het 2G systeem. Vooralsnog. Want Ernst Kuipers zint nog op een manier die hem in de gelegenheid brengt om het alsnog in te voeren. Een goed voorbeeld doet goed volgen.

Die storm van het volk is inmiddels geluwd, omdat vaccinatie niet bleek te beschermen tegen transmissie, zoals we al sinds juni 2021 weten. En we weten inmiddels ook dat de booster hier niets aan verandert.2 Niet dat Hugo de Jonge zich hier iets van aantrok, want zelfs maanden later dan dit al duidelijk was, durfde hij nog steeds te zeggen dat deze pandemie, ‘een pandemie van de ongevaccineerden is’. Maar het volk begon te twijfelen, waarmee de woede verwaaide. Het gejoel en gebrul verstomde, een enkele Oost-Indisch dove en ziende blind zijnde brulkikker daargelaten. De propaganda van de pandemie van de ongevaccineerden versnipperde en blies de snippers terug in de richting van Hugo de Jonge.

Het nieuwe kabinet kwam voor De Jonge net op tijd. Ja, hij wilde nog wel een termijn als minister van VWS, maar blijkbaar was het zelfs bij het CDA doorgedrongen dat De Jonge wel eens een grote bijdrage geleverd zou kunnen hebben aan de afbraak van het vertrouwen in het CDA en het verworden tot de splinterpartij die het CDA inmiddels in de peilingen is. En dus werd hij minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening. Waarin hij – opnieuw – mensen wil dwingen: ditmaal om ze onder dwang van het gas af te helpen.

En dat is precies wat Hugo de Jonge is: een despoot, die iedereen wil dwingen datgene te doen wat hij juist en goed acht om te doen. En wie daar niet vrijwillig aan mee wil werken, moet daartoe gedwongen worden.

Overtuiging
Ik twijfel er niet aan dat Hugo de Jonge in de volle overtuiging is dat wat hij deed het beste was voor het volk. Zijn reactie op het rapport van de OVV spreekt in dit opzicht boekdelen. Natuurlijk heeft hij geen fouten gemaakt, natuurlijk heeft hij ‘het goede’ gedaan. Maar dat hij in de heilige overtuiging is dat hij ‘het goede’ deed is geen valide argument en is geen excuus voor zijn uitlatingen en zijn gedrag. De weg naar de hel is letterlijk geplaveid met goede bedoelingen. De artsen die het T4-‘euthanasie programma uitvoerden in de jaren ’30 van de vorige eeuw, deden dat in de volle overtuiging dat zij het Duitse volk een dienst bewezen.3 Geestelijk en lichamelijk gehandicapten en ook psychiatrische patiënten waren toch een bedreiging voor de volksgezondheid? En oh ironie: het was de ‘wetenschap’ van de eugenetica die hiervoor de inspiratiebron was, een wetenschap die geen wetenschap was. Niettemin was het overgrote deel van de academici ervan overtuigd dat deze leer wetenschappelijk gezien juist was. Het is hét grote gevaar van ‘wetenschappers’. Het zijn de meesters van de theorie, zonder zich enige rekenschap te geven van de vraag of hun getheoretiseer ethisch wel te verantwoorden is.

Wie denkt dat we als maatschappij dat stadium voorbij zijn zou zich moeten verdiepen in de zogenaamde ‘nudging’ – een eufemisme voor propaganda en psychologische oorlogsvoering – waarbij men het gedrag van de massa probeert te beïnvloeden door middel van psychologische manipulatie. De referentie die ik hier geef is meer dan de moeite waard om goed te lezen. Ik heb de vertaalde tekst onder deze blog integraal overgenomen, zodat de lezer weet welke mensen met welke tactieken door de overheid op hem of haar losgelaten worden. Men ziet als het ware het gevolgde beleid van de afgelopen twee jaren in het artikel aan zich voorbij trekken. En men zal zich realiseren dat Hugo de Jonge een uitzonderlijk goede leerling was, en het geleerde onmiddellijk enthousiast in praktijk bracht.

De wetenschappelijke onderbouwing van nudging is flinterdun en ethisch bovendien niet te verantwoorden. Om niet te zeggen: het gebruik van nudging is immoreel. Desondanks maakte men bij het maken van beleid gretig gebruik van de adviezen van de gedragsunit van het RIVM.4 Zonder dat de wetenschappers zich ook maar een moment realiseerden dat de negatieve gevolgen wel eens heel groot en onomkeerbaar zouden kunnen zijn. Om over het afleggen van verantwoordelijkheid voor de veroorzaakte schade nog maar te zwijgen. Het RIVM gaf immers slechts advies? En wel met de beste bedoelingen?

En in de toeslagenaffaire keek de rechterlijke macht toe hoe duizenden burgers verpletterd werden door een perfect samenwerking tussen de belastingdienst en de regering. De mensen om wie het ging waren toch immers fraudeurs, die niets beters verdienden dan opgejaagd en bestraft te worden? Zij moesten toch beboet worden, hun kinderen moesten toch uit huis gehaald worden, omdat dat het juiste was om te doen, om de maatschappij recht te doen? Het was met de beste bedoelingen. Toch?

De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen.

De tirannie van de democratische meerderheid
En dan het argument dat ik in reacties op het stuk lees, dat alles wat Hugo de Jonge deed werd goedgekeurd door een democratisch gekozen meerderheid. Werkelijk? Zijn de mensen die dit zeggen wel helemaal compos mentis? Doen ze überhaupt wel eens iets met de grijze massa waarvan ik veronderstel dat die ook bij hen de vulling van de schedel vormt? Bij mijn weten functioneert een maatschappij enkel en alleen bij de gratie dat minderheden en de andersdenkenden beschermd worden tegen de tirannie van de meerderheid. Als morgen de ‘democratisch gekozen meerderheid’ besluit om alle ongevaccineerden te deporteren of op de brandstapel te gooien, is het dan toegestaan om dit te doen? Werkelijk? Is dit het niveau van morele ontwikkeling van een significant deel van de Nederlandse bevolking?

Het bespuugde vestje
Ik heb me buiten de discussie over ivermectine gehouden omdat ik daar niet alle details van weet. Er was al genoeg te bestuderen en te leren. Een mens kan niet alles weten.

Waarom mocht ivermectine, een oud en beproefd middel waarvan het veiligheidsprofiel tot in detail bekend is, niet voorgeschreven worden, maar mochten er wel massaal vaccins gebruikt worden waarvoor er nog steeds geen definitieve registratie is. Wat maakt dat De Jonge en Kuiken weten dat deze op basis van Conditional Marketing Authorisation toegelaten mRNA-vaccins veilig zijn, en ivermectine niet? De European Medicine Authority weet het in ieder geval niet, want die vermeldt op haar website dat de eventuele negatieve effecten op lange termijn vallen onder de nog ontbrekende informatie.5 Net zomin als het onbekend is of gebruik in de zwangerschap veilig is, gebruik bij immuun gecompromitteerde patiënten geen negatieve gevolgen heeft op de langere termijn en of, gebruik bij kwetsbare mensen en mensen met auto-immuunaandoeningen wel veilig is. Ik verzin het niet, ik zuig het echt niet uit mijn duim. Het staat er gewoon, pagina 69, de onderstaande tabel. En geloof me of niet, bij de reacties die mensen geven, schrijven ze dat er al miljoenen doses toegediend zijn en de vaccins daarom veilig zijn. Zijn die mensen zelfs niet in staat om in te zien dat het aantal toegediende doses niets te maken heeft met de beperkte duur van het gebruik van deze vaccins? In Godsnaam, wat gaat er mis in de hoofden van deze mensen?Maar het was Hugo de Jonge die vond dat artsen die ivermectine voorschreven ‘op hun vestje gespuugd moesten worden’. Het was Attje Kuiken van de PvdA die vond dat artsen die het geneesmiddel voorschreven uit het BIG-register geschrapt moesten worden. Artsen die het toch voorschreven, riskeerden een boete van 150.000 euro, afgedwongen door de IGJ.

En ondanks die ontbrekende informatie wisten mensen als Patricia Bruijning, kinderarts en epidemioloog, en Károly Illy, kinderarts, heel zeker dat de nieuwe vaccins volstrekt veilig waren, ook op de langere termijn. Bruijning maakte het wel erg bont door te stellen dat het vaccin slechts enkele dagen in het lichaam aanwezig is en daarom per definitie geen nadelige gevolgen heeft. Terwijl we nu, enkele maanden later, weten dat het mRNA in ieder geval tot zes weken na de tweede dosis nog steeds aantoonbaar is in de lymfklieren en dat er eveneens nog steeds spike-eiwit wordt geproduceerd.6 Kan dat kwaad? Ik heb werkelijk geen flauw idee, maar blijkbaar beschikken Illy en Bruijning over een hogere wijsheid of een glazen bol die ik niet heb. Want zij weten het wél heel zeker, nog voor deze data beschikbaar zijn: nee, het kan geen kwaad, echt, het is volstrekt veilig. Ja, ook op de lange termijn.

De lange termijn die zelfs bij benadering nog niet verstreken is, en al helemaal niet voor de jongere leeftijdsgroepen.

En blijkbaar zijn er deskundigen – met een veel grotere staat van dienst – die van mening zijn dat er wel degelijk sprake is van ‘riskante wissenslücken’:8 Zo vraagt Susanne Wagner, die al geruime tijd deskundig is op het gebied van de ontwikkeling van geneesmiddelen, zich af “of de fabrikanten hun producten ooit definitief in Europa zullen willen laten goedkeuren”. Wagner is een van de meest ervaren specialisten in de sector, die meer dan 30 jaar in dit wetenschappelijke vakgebied werkzaam is, onder meer bij Schering en Charité, en is gespecialiseerd in nano-dragers en lipide nano-deeltjes. Zij stelt dat er “riskante leemten in de kennis zijn, in de eerste plaats op het gebied van de farmacokinetiek – d.w.z. de vraag welke weg de werkzame stof in het lichaam aflegt, in welke organen zij wordt afgezet, waar zij precies werkt en hoe lang zij in het lichaam blijft.”

Edoch, hier zijn Hugo de Jonge, Károly Illy en Patricia Bruijning zijn de voorzangers van het enorme koor van artsen en wetenschappers die in perfecte harmonie zingen: “Het is veilig, het is zo veilig, het is zo ontzettend veilig. Heb vertrouwen, het is volstrekt veilig, ook op de langere termijn”.

Big-Pharma in excelsus deo.

Moet er niet hoognodig op de jasjes van Illy en Bruijning gespuugd worden? Gezien de aantoonbaar onjuiste uitspraken, moeten zij hiervoor niet beboet worden? Zou hun BIG-registratie niet ingetrokken moeten worden? Temeer daar Illy nog in december 2021 durfde te beweren dat kinderen zich moesten laten vaccineren opdat de scholen open konden blijven en ‘juf niet ziek zou worden,8 terwijl Omikron zich toen al razendsnel verspreidde en geen enkel onderscheid maakte tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Maar het jasje van beiden is nog smetteloos wit. Blijkbaar moet het jasje alleen bespuugd worden van diegenen die niet uitgaan van een illusionaire ‘waarheid’ maar nog kritische vragen durven te stellen. Voor zolang het hen nog toegestaan wordt.

En het is nog maar de vraag of de massale vaccinatie het wel zoveel beter doen dan Ivermectine, als men de all-cause mortality als uitkomstmaat neemt en niet de ziekte-specifieke sterfte. Dat zullen we ook nooit weten, omdat juist die vraag niet beantwoord werd in de verschillende onderzoeken, en het nu te laat is om nog kwalitatief goed gerandomiseerd en dubbelblind wetenschappelijk onderzoek te doen. En ook het jasje van BigPharma wordt niet bespuugd, en ook zij krijgen geen boete opgelegd. Integendeel. Hun winsten stegen tot duizelingwekkende hoogten, dat 150.000 euro niet meer is dan een druppeltje in een enorme oceaan van geld.

En dan de huis-statisticus van het CBS, Ruben van Gaalen, die met droge ogen zegt dat de oversterfte in het najaar van 2021 het gevolg is van de derde golf, omdat hij dat bij de ‘vorige golven ook had gezien’. En daarbij gemakshalve maar vergeet dat in de eerste twee golven niemand gevaccineerd was, terwijl bij de derde golf gemiddeld 85% van de bevolking, en van de oudere leeftijdsgroepen zelfs meer dan 95% gevaccineerd was. Wat zegt dit over de aanpak van een infectieziekte als de vaccinatiegraad stijgt van 0 naar 90% en de oversterfte na het uitrollen van de vaccinatiecampagne niet lager is in vergelijking met ervoor? En dat terwijl het ‘dorre hout’ zolangzamerhand opgebrand zou moeten zijn na twee golven van COVID19. Wie durft dan nog te zeggen dat de all-cause mortality door vaccinatie daalt? Of wordt ook het jasje van diegenen die deze vraag stellen bespuugd?

En dat alles zonder dat De Jonge en Kuiken zelf ooit een patiënt hebben gezien of gesproken. En nog nooit samen met een patiënt in dubio hebben gestaan over wat nu de beste behandeling was, of dat het wellicht de beste optie was om niet meer te behandelen. En zonder dat deze twee zich realiseren dat er voor het overgrote deel van wat artsen doen er helemaal geen wetenschappelijk bewijs beschikbaar is, en ook nooit beschikbaar zal komen, zoals Yvo Smulders zo krachtig en overtuigend laat zien in een podcast genaamd ‘Het evidence beest’.9 Ook dit is een absolute aanrader om te bekijken en goed door te laten dringen. Zouden De Jonge en Kuiken werkelijk geen benul hebben van het feit dat de geneeskunde een ambacht is, waarin wetenschap maar een hele beperkte rol speelt en heeft gespeeld. Zouden ze zich geen moment beseffen dat vroeger en ook nu de diagnostiek en vooral behandelingen het resultaat zijn van trial and error, simpelweg omdat een eenzijdige wetenschappelijke benadering noch de dokter, noch de patiënt iets brengt. De wetenschap doet niet aan empathie of mededogen. De wetenschap verlicht niet en troost niet. De wetenschap doet niet aan stervensbegeleiding en geeft geen antwoord op verdriet, verlies en rouw.

En nu zitten we in de absurde situatie dat jongeren geen booster hoeven te halen voor hun gezondheid, maar om te kunnen reizen. Een behandeling geadviseerd door de overheid, zonder enige medische noodzaak, maar wel met potentieel ernstige bijwerkingen, waarbij er geen enkele kennis is over de eventuele nadelige gevolgen op de langere termijn. Laat het nog eens goed tot u doordringen: een medische handeling zonder enige gezondheidswinst voor diegene die deze ondergaat, als vrijbrief om naar het buitenland te mogen reizen. En het is nota bene de minister van VWS die dit adviseert. Waar is nu de IGJ? Waarom zwijgt nu de Inspectie voor GEZONDHEID en jeugd? Waar is nu de dreiging van een boete van 150.000 euro voor artsen die hier aan meewerken?

Moeten de witte jassen van artsen die hier willens en wetens aan meewerken niet in zijn geheel ondergespuugd worden? Wellicht beter nog: ondergekotst? Want ‘zum kotzen’ is het. Wordt het niet hoog tijd om hun BIG-registratie in te trekken? Zij verrichten immers een medische handeling waarvan ze weten dat deze geen enkele gezondheidswinst geeft – zoals zelfs door de vaccinatiefanatici van de Gezondheidsraad wordt erkend – maar wel potentiële en wellicht grote risico’s heeft? Sinds wanneer is dit gemeengoed geworden in de geneeskunde? Zijn wellicht ook deze artsen rotsvast overtuigd van hun eigen goede bedoelingen? En hebben ze de ingang naar de hel al gevonden?

Rotsvast of Staatsgevaarlijk?
Er is een groot verschil tussen een rotsvaste overtuiging en dwingende overtuiging. De eerste is niet gevaarlijk, de tweede wel. Het verschil is dat iemand met een rotsvaste overtuiging in ieder geval ruimte laat voor andersdenkenden, ook al laat hij zich niet overtuigen en ook al zijn de argumenten tegen zijn standpunten nog zo goed onderbouwd. Echter, op het moment dat die persoon geen ruimte meer laat voor andersdenkenden, is er geen sprake meer van een rotsvaste overtuiging. Dan wordt een overtuiging dwingend en bij mensen in een machtige positie letterlijk staatsgevaarlijk. Nu blijkt – door onder andere het noeste spitwerk van Marc van der Vegt en Wouter Aukema – dat er een uitgebreide social surveillance in de steigers werd gezet om andersdenkenden te observeren, te controleren, in een kwaad daglicht te zetten en systematisch de mond te snoeren, waarbij vele departementen en zelfs het ministerie van defensie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTB) betrokken zijn10, mag men zeggen dat er sprake is van een staatsgevaarlijke overtuiging. En niet meer van een rotsvaste overtuiging.

Nee, ik ben niet van gedachten veranderd. Sterker nog, ik raak steeds meer overtuigd van de juistheid van mijn standpunten. Maar ik laat wél de ruimte voor andersdenkenden, zolang ze mij en mijn kinderen niet terroriseren, stigmatiseren, dehumaniseren en uitsluiten. Ook niet als een ‘democratisch gekozen meerderheid dat wil of goedkeurt’. En als men met goed onderbouwde standpunten komt, ben ik nog steeds bereid om mijn standpunten te herzien. Iets dat ik van vele fanatici niet kan zeggen.

Ik blijf bij mijn mening: Hugo de Jonge is kwaadaardig. En uitermate gevaarlijk. Staatsgevaarlijk.

U was gewaarschuwd, u bent gewaarschuwd: de volgende keer zijn niet de ongevaccineerden het door Hugo de Jonge opgejaagde wild. De volgende keer zijn het niet de mensen met een door gas gestookte ketel – hoe zuinig die ook is – die het doelwit zijn van het tirannieke fanatisme van Hugo de Jonge. Het zijn niet de de moeders uit de sociaal zwakkere milieus die tot anticonceptie worden gedwongen. Nee, de volgende keer bent u het zelf. De volgende keer bent u de prooi waar Hugo de Jonge zijn pijlen op richt. Ongeacht het onderwerp waar Hugo de Jonge op dat moment over gaat.

En waarom? Enkel en alleen omdat u er een andere mening op nahoudt. Omdat u een ander standpunt inneemt. Omdat u een geloofs-afvallige bent die het niet eens is met het Grote Gelijk van Hugo de Jonge. En dus gedwongen moet worden om zijn of haar denkbeelden en gedachten door hem te laten steriliseren, en vervolgens in lijn te brengen met die van de Grote Leider.

Want zoals Stalin al vrij vertaald zei: “Ideas are more powerful than guns. We would not let our enemies have guns. Why should we let them have ideas?”

Geef een man macht, en men leert zijn karakter kennen. Ik vergelijk de daden van Stalin niet met die van Hugo de Jonge. Die zijn onmetelijk onvergelijkbaar. Maar dat geldt niet voor het karakter. Zowel voor Hugo de Jonge als ook Stalin geldt: “Mijn wil is wet en mijn waarheid is de absolute waarheid. En wie dat niet accepteert moet de mond gesnoerd worden.” Met al hun op dat moment ten dienste staande middelen, zoals ook de huidige situatie laat zien. De manier waarop Stalin en Hugo de Jonge dat deden is wederom onmetelijk onvergelijkbaar, maar de intentie is niet wezenlijk anders. Hugo de Jonge heeft namelijk nul begrip voor andermans denkbeelden en standpunten.11

Het staat voor mij allerminst vast dat als Hugo de Jonge meer extreme middelen tot zijn beschikking zou hebben gehad, ook al zouden die ethisch onaanvaardbaar zijn geweest, hij die niet zou hebben aangewend om burgers zijn wil op te leggen. De gelegenheid schept de dief. De gelegenheid schept de autocraat. En uiteindelijk schept de gelegenheid de despoot.

Hugo de Jonge heeft geen rotsvaste overtuiging. Hij heeft een staatsgevaarlijke overtuiging.

Ik ben niet van gedachten veranderd. Geenszins.

U bent – nogmaals – gewaarschuwd.


Proef succesvol, maar De Jonge houdt vast aan gedwongen anticonceptie | Rotterdam | AD.nl. Accessed March 16, 2022. www.ad.nl/rotterdam/proef-succesvol-maar...iconceptie~a701e27a/
Chemaitelly H, Ayoub HH, AlMukdad S, et al. Duration of mRNA vaccine protection against SARS-CoV-2 Omicron BA.1 and BA.2 subvariants in Qatar. medRxiv. Published online March 13, 2022:2022.03.13.22272308. doi:10.1101/2022.03.13.22272308
Hanauske-Abel HM. Not a slippery slope or sudden subversion: German medicine and National Socialism in 1933. BMJ. 1996;313(7070):1453-1463. doi:10.1136/BMJ.313.7070.1453
brownstone.org/articles/the-nudge-ethica...ous-and-ineffective/
CHMP. Comirnaty, INN-COVID-19 mRNA Vaccine (nucleoside-modified). Accessed March 16, 2022. www.ema.europa.eu/contact
Röltgen K, Nielsen SCA, Silva O, et al. Immune imprinting, breadth of variant recognition, and germinal center response in human SARS-CoV-2 infection and vaccination. Cell. Published online January 25, 2022. doi:10.1016/J.CELL.2022.01.018
Fragezeichen beim mRNA-impfstoff. Die Welt, 17. Februar 2022
OMT-lid en kinderarts Illy: ‘Met vaccineren kinderen maak je kans op schoolsluiting zo klein mogelijk’ | Gezond | AD.nl. Accessed March 16, 2022. www.ad.nl/gezond/omt-lid-en-kinderarts-i...n-mogelijk~a967fd68/

indepen.nl/keert-de-nederlandse-landmach...gen-haar-eigen-volk/
wnl.tv/2021/03/08/de-jonge-nul-begrip-vo...coronaprik-weigeren/
Last Edit:4 maanden 3 weken geleden door katertje
Bijlagen:
Laatst bewerkt 4 maanden 3 weken geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic The Best of ...Neuroloog Jan B. Hommel: Het grote gelijk van Koopmans

Posted 6 maanden 6 dagen geleden #59225
v


Het grote gelijk van Koopmans

This is a song about somebody else
So don’t worry yourself, worry yourself
The devil’s right there, right there in the details
And you don’t wanna hurt yourself, hurt yourself
Looking too closely
Looking too closely

Fink, Looking to Closely


We zijn aangekomen bij het achtste en voorlopige laatste deel van deze serie. Ik besluit de serie met een kritische beschouwing van het bewijs dat Marion Koopmans aandraagt om haar bewering te staven dat SARS-CoV-2 een zoönose is. Want een artikel van Worobey et al. had volgens Koopmans nu toch wel definitief alle twijfel over de origine van SARS-CoV-2 weggenomen. Dat Koopmans zelf medeauteur van deze studie is benoemde ze overigens niet. De vraag is nu wat er dan eigenlijk werd onderzocht en wat de resultaten waren van de studie die Koopmans opgetogen deed kirren dat hiermee het definitieve bewijs geleverd werd dat het virus niet uit het WIV ontsnapt kon zijn. [1]


Dit is de studie waarnaar Koopmans verwijst: ‘The Huanan market was the epicenter of SARS-CoV-2 emergence’.[2] Deze studie verscheen op 25 februari 2022, samen met een andere studie die ik hierna nog zal bespreken.[3] De datum was niet toevallig zoals Worobey ten overstaan van Science Insider verklaarde.[4] Sterker nog, men had de publicatiedatum naar voren gehaald door voor een pre-printserver te kiezen die artikelen direct online zet, zonder dat deze eerst door een reviewer beoordeeld worden. En daarvoor was een reden: een dag eerder werd namelijk een studie gepubliceerd door de Chinese Centers of Disease Control waarvan de conclusie diametraal anders was, en wel dat de markt van Huanan niét de plek was waar het virus van dier op mens overgesprongen was, maar slechts gefungeerd had als een ‘superspreading event’. Blijkbaar kwam dat Worobey en zijn collega’s niet goed uit en dus moest er snel gereageerd worden om de conclusie van de Chinese studie naar de achtergrond te laten verdwijnen. En dat lijkt goed gelukt te zijn omdat de New York Times er meteen een hoofdartikel aan besteedde.[5] En hoewel in dit artikel ook de critici van Worobey et al. aan het woord komen en hoewel ook het artikel van de CCDC besproken wordt, suggereert de titel dat het bewijs voor de zoönosetheorie nu toch wel echt geleverd was. En dat was het doel van Worobey et al....

Lees verder:
janbhommel.nl/vraag-het-marion-8/#more-3373
door katertje
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic The Best of ...Neuroloog Jan B. Hommel: De Beroepsuitvreter

Posted 6 maanden 6 dagen geleden #59224


30/06/2022 door Jan Bonte
De beroepsuitvreter


Af en toe valt er ook gewoon nog iets te lachen. Ik zie het beeld voorbijkomen van een volle tweede kamer die hard stond te klappen voor Oekraïne, het land waar de Russen binnenvielen na ongeveer dertig jaar te zijn geprovoceerd door het Westen, de Verenigde Staten voorop, met het kwispelende poedeltje genaamd de EU in haar kielzog. Daar stonden onze politieke helden, te klappen voor een oorlog waarin een hele generatie Oekraïense jongens en mannen uitgemoord worden.

En toen wilde Tjeerd de Groot naar de boeren. Maar hij durfde niet. Want zijn veiligheid was niet gegarandeerd.

Ik denk dat hij van de boeren nog een kopje koffie gekregen had ook. En misschien zelfs wel een koekje.

Maar Tjeerd durfde niet. Bang dat er stikstof in het koekje zat. Of ammoniak in zijn koffie.

De held.

Van mijn vader had hij geen kopje koffie gekregen. Mijn vader kreeg een rode waas voor de ogen als hij dit slag in het vizier kreeg. En ik inmiddels ook. Ik denk dat het deel van de broek waar de bips van Tjeerd zit na een bezoekje aan de boerderij van mijn vader de vergelijking met tule goed zou kunnen doorstaan. Hij zou er de vijftand nog een keer extra voor slijpen. Om even te prikken in die witte platgezeten ambtenarenkont van Tjeerd.

Tjeerd de Groot is wat mijn vader een ‘beroepsuitvreter’ placht te noemen. Nog nooit een slag gewerkt in zijn leven. Hij is het mismaakte product van onze tijd: studeerde bestuurskunde, een studie die geen studie is. Het is de illusie van de moderne tijd, dat je zonder grondige kennis en veel ervaring iets nuttigs zou kunnen doen bij een bedrijf. Het is vergelijkbaar met het opleiden van een kapitein door hem vier jaar naar een roer te laten kijken en eraan te laten draaien zonder dat er een schip aan vast zit. Om hem dan een diploma te geven dat hem toestaat een tanker te besturen.

Na zijn studie bleef Tjeerd nog vier jaar hangen op de universiteit. Om te promoveren: ‘EU-onderhandelingen over hervormingen van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid.’ Ik vraag me af of de oplage zo groot was dat er een boom voor gekapt moest worden. Ik denk dat wat dorre takjes voldoende waren. Kan nu zo, CO2 neutraal, de biomassacentrale in.

Tjeerd ging werken op het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Niet dat hij daar iets van wist, maar als hij ging fietsen zag hij wel eens een stuk land en soms zelfs een koe. Boehoe. En in het restaurant at hij wel eens een visje. En zonder dat hij een koe had gemolken, een kropje sla had geoogst, en zonder er een biet van te begrijpen werd onze Tjeerd er zelfs directeur. En natuurlijk werd hij adviseur van Laurens Jan Brinkhorst: ja, u kent hem vast nog wel. Hij liet een groot deel van de veestapel ‘ruimen’. Omdat dat moest van de EU. Want dat waren nu eenmaal de regels.

Niet omdat het nodig was, want er is een goed vaccin. Zowaar een steriliserend vaccin. Maar ook Laurens Jan Brinkhorst was een saaie bureaucraat waarvoor Hannah Arendt ons waarschuwde. Hij deed gewoon zijn werk. Hij voerde gewoon een opdracht uit. Ongeacht de gevolgen voor boeren en hun gezinnen. Een beetje draaien aan het roer. En Tjeerd draaide met hem mee. En het was daar waar hij D66 leerde kennen. En D66 hem.

Ik protesteerde me suf, en hing overal posters op, verbijsterd over zoveel waanzin. En woest over zoveel onrecht en zoveel leed dat de boeren toen al werd aangedaan. Het hielp niets, behalve dat er de kiem van mijn minachting en haat jegens deze empathieloze beroepsuitvreters werd gelegd.

Voor hen geen koeien, geen kropjes sla, maar vooral veel bieten. Boven op een maatpak en een stropdas geplakt. Of op een kek jasje met daaronder een leuk rokje. Nog nooit een slag gewerkt, nog nooit enige ervaring opgedaan in de praktijk, nog nooit de handen vuilgemaakt, alleen maar met de rode biet boven het stropdasje op een kantoorstoel gezeten.

Dit verschrikkelijke volk bestuurt ons land. Een beetje draaien aan het roer. Maar geen idee waar het schip naar toegaat. Deze virtuele deskundigen met hun paranoïde modellen. Deze professoren in de weetnietkunde, zoals mijn vader ze definieerde. De wereld vergaat, en zij gaan ons redden. Denken ze. Nog een paar keer draaien aan het roer. Dan komt het goed. Beroepsuitvreters bij uitstek. Met Tjeerd de Groot als pareltje van de beroepsuitvreters, naast de andere roergangers zonder kompas Jan Paternotte en Sjoerd Sjoerdsma.

Het trio weetniks, kanniks en snaptniks. Non-valeurs tot de 3e macht. Te lui om te werken en te dom om een echt vak te leren. Aldus mijn vader.

En deze mensen denken niet alleen dat ze de wijsheid in pacht hebben, en ze denken niet alleen te kunnen voorspellen hoe de toekomst er uit gaat zien, nee, ze denken ook dat iedereen het met ze eens is. En wie dat niet is, is simpelweg een minderwaardig rechts-extremistisch mens.

Maar was het maar dat deze mensen alleen nutteloos zijn. Dan was het niet zo erg. Maar het zijn niet alleen maar elitaire non-valeurs. Ze zijn gevaarlijk. Omdat alles moet wijken voor hun milieuterreur. Omdat alles en iedereen moet wijken voor hun uit gebakken lucht bestaande overtuigingen en hun virtuele waarheden. En wie niet wijkt moet gewoon ‘geruimd’ worden. Tjeerd heeft een goede leermeester gehad.

Totdat ze alleen overblijven. Met het roer. Zonder schip. Alleen de biet is er nog. Bovenop de romp.

Mijn oude vader heeft opnieuw gelijk gehad.


janbhommel.nl
Last Edit:6 maanden 6 dagen geleden door katertje
Bijlagen:
Laatst bewerkt 6 maanden 6 dagen geleden doorkatertje.

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic The Best of ...Neuroloog Jan B. Hommel: Der Neue Untermensch

Posted 6 maanden 2 weken geleden #59178
Der neue Untermensch

Es kommt vor, daß ich meine, daß etwas klirrt,
daß sich irgendetwas in mir verirrt,
ein Geräusch, nicht mal laut
manchmal klirrt es vertraut
selten so, daß man es direkt durchschaut.

Man wird wach, reibt die Augen und sieht
in einem Bild zwischen Brueghel und Bosch
keinen Menschen, der um Sirenen was gibt
weil Entwarnung nur halb soviel kostet
es riecht nach Kristallnacht

BAP, 1982


Het is 2 augustus 2021. Mijn kinderen hebben vakantie en ik zoek naar een manier om in mijn onderhoud te voorzien. Omdat mijn twee zoontjes óf zitten te klieren óf voor de TV hangen danwel op het scherm van hun tablet turen, gaan we met de hele familie een ijsje eten in het naburige stadje Ommen. Zelfs mijn 12-jarige puberdochter vergeet even haar mobiele telefoon en haar favoriete Tv-serie. Ik probeer een moment mijn grote zorgen over de toekomst van mijn kinderen en mezelf even te vergeten. Ik heb er geen vertrouwen meer in dat de angstaanjagende ontwikkelingen van het afgelopen anderhalf jaar spontaan ten goede zullen keren.

In Ommen is het druk bij de ijssalon. De terrassen rondom zitten vol. Mensen praten, lachen en genieten van hun ijsje. De sfeer is ontspannen, de angst voor het SARS-CoV-2-virus is volledig verdwenen. Hier lijkt alles als vanouds te zijn, alsof COVID19 niet meer bestaat. Mijn zorgen over, en angst voor de toekomst verdwijnen heel even naar de achtergrond.

Maar niet helemaal. De beelden van de demonstratie tegen de strenge coronamaatregelen in Berlijn van de dag ervoor blijven door mijn hoofd spoken. Merkels bloedhonden ontketenden een klopjacht op kinderen, vrouwen, ouderen en ieder ander die vreedzaam zijn of haar proteststem wilde laten horen. Een kind, zittend op de grond en in een poging zijn moeder te beschermen, wordt hard tegen de grond geslagen. Een oude vrouw wordt in een wurggreep afgevoerd, gedragen door vier zwartgeüniformeerde beulen. Merkel’s losgeslagen hordes, gewapend met waterkanonnen, knuppels en traangas, beuken en hakken zonder enige schaamte in op weerloze burgers, waarvan er meerdere demonstratief de handen in de lucht steken.

Het leidt geen twijfel: dit zijn dezelfde mensen als de leden van de Sturm Abteilung (SA) van de NSDAP, Hitlers persoonlijke knokploeg, die zo’n tachtig jaar geleden afgestuurd werd op iedereen die het waagde kritiek op de nationaal-socialisten te uiten. De tijd schrijdt voort, maar niet de menselijke aard. Dat er tot nu toe nog ‘slechts’ één dode is gevallen, is alleen te danken aan het laatste restje beschaving dat nog over is, en aan de vele journalisten die het gebeuren vastleggen voor het nageslacht. Maar ook zij zijn steeds vaker het slachtoffer van buitensporig en gericht geweld. Met als doel de door de Duitse Staat gelegitimeerde terreur tegen de eigen bevolking voor het oog van de wereld te verbergen.

In Frankrijk worden soortgelijke zwaar gepantserde wilde hordes ingezet om onmensen van terrassen te slaan omdat ze niet gevaccineerd zijn, omdat ze protesteren tegen de vaccinatie-ausweis waarop moet staan dat ze zich onderwerpen en hun lichaam ter beschikking van de Staat hebben gesteld. Wie dat er niet op heeft staan, wordt de toegang tot concerten ontzegd, en het betreden van bioscopen, restaurants en het openbaar vervoer wordt verboden. Wie geen vaccinatie-ausweis kan laten zien, mag worden afgeranseld en opgesloten worden. Het is geen angst voor de medische dictatuur meer, het is een voldongen feit. En tijdens het schrijven van deze blog heeft de Duitse politiek besloten dat ongevaccineerden nergens meer welkom zijn, met als doel om de absolute gehoorzaamheid aan de Nieuwe Vaccinatie-ideologie af te dwingen. Impfung macht Frei.

Dit gaat niet meer om maatregelen om de verspreiding van een virus te beperken. Het doel is het afdwingen van volledige onderwerping van de burgers en het stichten van de Medische Totalitaire Staat. En daarvoor moet iedereen die dit doel in de weg staat het zwijgen opgelegd worden, als beesten bij elkaar worden gedreven en afgevoerd worden. Nu nog naar een ander stadsdeel of naar het politiebureau, maar het woord quarantainekamp waar ‘besmette’ personen kunnen, nee, moeten worden opgesloten is al gevallen. Een Duitse politicus, nota bene uit Beieren, pleitte voor deportatie van onwillige mensen die zich niet wensten te voegen naar de coronamaatregelen. Waarheen is niet duidelijk, maar de treinverbindingen naar het Oosten zijn goed en na Die Wende is er meer dan genoeg ruimte.

Ook in het frisse briesje en in de warme zon, die af en toe door het wolkendek breekt, lukt het niet om deze beelden uit mijn hoofd te krijgen. Ik kijk om me heen met een mengeling van verbijstering en somberheid: zien deze mensen niet wat er zich slechts 500 kilometer van hier afspeelt? Weten ze het niet? Interesseert het ze niet? Hebben ze zichzelf laten vaccineren, enkel en alleen om hun vrijheid ’terug te krijgen’? Wilden ze misschien dansen met Janssen? Hebben ze hun kinderen gedachteloos laten vaccineren, om ze de verkettering door de Totalitaire Staat te besparen? Denken ze na over de mogelijke toekomst die ons te wachten staat, als de nieuwe dictators zoals Merkel en Macron hun zin krijgen? Ik hoop het, maar ik vrees van niet.

Ik vraag me af in hoeverre Sinti en Roma in de jaren ’30 aan zagen komen dat ze massaal vergast zouden worden. Waren er onder hen mensen die het aan zagen komen, en die familie en vrienden waarschuwden voor de horror die nog komen zou? Ik kan het me nauwelijks voorstellen. Wie zag eind jaren ’20 aankomen dat hun zieke en daarom inferieure kinderen onder dwang van de Staat zouden worden gesteriliseerd, omdat ze als nutteloos werden gezien, zonder enig waarde en volstrekt overbodig? Net als nu bleek dat men van een groot deel van de artsen niets te verwachten had. Een groot deel van de medische stand werkte enthousiast en vol overtuiging mee. De meeste aanmeldingen voor gedwongen sterilisatie kwamen van artsen. De eugenetica was immers een officiële medische wetenschap, aan vele Duitse maar ook Engelse en Amerikaanse Universiteiten onderwezen? Ook van de rechterlijke macht viel geen bescherming te verwachten. Speciale ‘Genetic Health Courts’ wezen het overgrote deel van de aanvragen voor gedwongen sterilisatie toe. Voor een hoger doel, het zuiveren van de maatschappij van minderwaardige inhumane elementen.

Hoeveel ouders zagen aankomen dat hun gehandicapte kinderen vermoord zouden worden in speciale Todeskrankenhäuser, al even enthousiast bemand door artsen en verpleegkundigen die de Eed van Hippocrates hadden afgegeven aan de Nazi’s. Hoeveel ouders moesten toekijken hoe hun kind met een psychiatrische stoornis door de politie uit huis werden gehaald, officieel omdat ze behandeld moesten worden, maar na behandeling nooit meer naar huis terugkeerden omdat ze ‘geëuthaniseerd’ werden, ofwel ‘fatsoenlijk vermoord’? Het waren nota bene de psychiatrische patiënten bij wie op kleine schaal als eerste de gaskamers ‘getest’ werden.

Het was allemaal voor een hoger doel, het vermeende belang van de maatschappij boven het individu, exact hetzelfde argument dat nu wordt gebruikt door mensen als Roland Pierik, Marcel Verweij, Gert van Dijk, Brigit Toebes, Martin Buijsen, Pauline van Steijnen en menig ander die zichzelf zien als intellectueel, en zichzelf als beschaafd en fatsoenlijk beschouwen, en zich ver verheven voelen boven het gepeupel. Voor een deel gaat het om ‘rechtsfilosofen’ en ethici, maar bovenal mensen die van mening zijn dat zij een hoger doel nastreven en hun mening als moreel superieur beschouwen. Het waren diezelfde mensen die in de jaren dertig al even enthousiast de Eugenetica omarmden. Voor het hogere doel.

De tijd schrijdt voort, de aard van de mens niet.

Ik denk terug aan het interview met Mattias Desmet bij De Nieuwe Wereld, genaamd “De Coronacrisis en de Onderstroom van het Totalitarisme”. Ik hoor hem duidelijk en goed onderbouwd waarschuwen voor de huidige ontwikkelingen als de eerste stappen op weg naar een Totalitaire Staat. Aan de hand van het boek van Hannah Ahrend, “The Origins of Totalitarianism”, schetst hij hoe een Totalitaire Staat tot stand komt. Hij benoemde specifiek dat niet elke stap naar het vaak wrede en afschuwelijke einde gezet hoeft te worden, en dat de ontwikkeling op elk tijdstip zou kunnen stoppen. Maar het interview werd nog ruim opgenomen voordat landen als Italië, Frankrijk en Griekenland besloten tot de invoering van een vaccinatiepaspoort. In verschillende landen is vaccinatie al verplicht gesteld voor zorgmedewerkers.

Ook de 12 tot 17-jarigen moesten eraan geloven, waarbij de machthebbers elke mogelijke verleiding, tot aan ijsjes en donuts toe, inzetten om ze over te halen om zich te laten vaccineren. In zijn eentje besloot Hugo de Jonge dat ouders per saldo uit de ouderlijke macht kunnen worden gezet, en dat kinderen zelf wel kunnen bepalen of ze gevaccineerd willen worden, en zelfs anoniem een afspraak kunnen maken voor vaccinatie. Dit in de overtuiging dat de peer pressure het laatste zetje geeft. In Duitsland heeft de politiek besloten dat vaccinatie in deze leeftijdsgroep aangeboden moet worden, ondanks het negatief advies van de Duitse kinderartsen. Het enige positieve hieraan is dat de Duitse kinderartsen blijkbaar wel de belangen van de Duitse kinderen vooropstellen, in tegenstelling tot de Nederlandse kinderartsen onder de bezielende leiding van Károla Illy, die zwichten voor een abstract getal in een bij herhaling falend theoretisch model, zonder zich ook maar een moment iets aan te trekken van hun primaire verantwoordelijkheid om allereerst en bovenal de belangen van kinderen te behartigen.

Wie nu de parallellen met de opkomst van het nationaalsocialisme nog niet ziet is stokdoof en stekeblind. Mensen die ‘hun vrijheid terug willen’ door impliciet hun lichaam ter beschikking van de Staat te stellen, en blijkbaar weinig waarde hechten aan het zelfbeschikkingsrecht over hun lichaam, hoeven niet verbaasd te zijn als hun lichaam in de nabije toekomst opnieuw en bij herhaling door de Staat zal worden opgeëist voor een ‘hoger doel’. De dijk van de autonomie is gebroken, de Staat bepaalt wat er met uw lichaam moet gebeuren.

Een groot deel van de academische elite en de gegoede burgerij vindt de vergelijking met de Tweede Wereld oorlog ‘ongepast’, wegens het grote aantal slachtoffers dat deze eiste. Deze mensen vergeten dat de Tweede Wereldoorlog de climax van de Symfonie des Doods was en niet de prelude. De prelude die zich steeds luider liet horen, en waarvan een steeds groter aantal musici van het Symfonieorkest des Doods deelnamen.

Een ander argument van deze intellectuele elite en de gegoede burgerij is dat je er niet voor kiest om een Sinti, een Roma of een Jood te zijn, en wel om je al of niet te laten vaccineren. Het is een buitengewoon naïef en kortzichtig argument van diegenen die de geschiedenis niet kennen. De Nazi’s begonnen al in de vroege jaren ’30 met het uitschakelen van hun politieke opponenten, de socialisten en de communisten. In 1933 waren er al 700 communisten, socialisten en andere politieke opponenten opgesloten in ‘protective custody’. Waar men niet kan kiezen voor afkomst, lichamelijke of psychische gesteldheid, is de keus voor een politieke kleur wel degelijk een eigen keus. Het is dezelfde strategie van despoten als Stalin en Xi Jinping in de door hen gestichte totalitaire staten. Stalin stuurde zijn tegenstanders, al of niet reëel of alleen bestaande in zijn psychopathische brein, naar de Goelachs in Siberië. Xi Jingping sluit zijn critici en de dissidenten op in ‘heropvoedingskampen’. Mochten zij kunnen vluchten wordt hun familie opgesloten, of treft hen een ‘minder humaan’ lot. Als ik de intellectuele elite en de gegoede burgerij goed heb begrepen, heeft deze politiek melaatse medemens dit aan zichzelf te danken. Hadden ze de juiste politieke kleur gekozen, was hen dit niet overkomen. Onvrijheid komt met plichten, zo blijken zij te denken.

Dan de slachting in Rwanda. In tegenstelling tot wat veel mensen denken zijn de Hutu’s en de Tutsi’s van hetzelfde ras. Het enige verschil dat er tussen deze twee bevolkingsgroepen bestond was de tegenstelling van arm en rijk, veroorzaakt door vele jaren kolonisatie door de Duitsers en de Belgen. De Hutu’s waren arm, de Tutsi’s rijk. De Tutsi’s waren superieur, de Hutu’s inferieur, en die scheiding liep dwars door families heen. Het verschil leidde tot een slachtpartij van de Tutsi’s en de gematigde Hutu’s, waarbij in 100 dagen tussen de 500.000 en een miljoen mensen met messen, bijlen, pikhouwelen en machetes op gruwelijke wijze werden vermoord, niet zelden door de eigen familie. De prelude duurde 75 jaar, de climax slechts honderd dagen.

Altijd is de eerste stap op weg naar de Totalitaire Staat het aanwijzen van een inferieure groep mensen die als schuldigen kunnen worden aangewezen voor maatschappelijke problemen. Zoals Joseph Goebbels het verwoordde: Propaganda muss die Verdrängung der Aggression erleichtern, indem sie die Ziele des Hasses festlegt. Er moet een doel zijn voor de haat van de gevaccineerde: en dat doel dat hebben ze ook: de ongevaccineerde. Vervolgens moet alles dat de Totalitaire Vaccinatiestaat bedreigt monddood worden gemaakt, ontslagen worden, uitgesloten worden, uitgeschakeld worden, opgesloten worden, en ja, zonodig gemarteld en vermoord worden. Onafhankelijk of het om een Jood, een Zigeuner, een Communist, een Socialist of iemand van het eigen ras gaat. Onafhankelijk of het gaat om een gehandicapte, een psychiatrisch patiënt of een ongevaccineerde medemens. De massa kijkt vergenoegd toe, een enkeling daargelaten, moedigt de haat aan en juicht het het demoniseren van deze medemens hartstochtelijk toe. Hoe durven zij de autoriteit van de Grote Leider, de Kerk, das Reich, en nu het machtige Rijk van de Wetenschap te betwijfelen. En natuurlijk werken de verschillende media van harte mee aan de Nieuwe Waarheid, en worden critici gecensureerd en van social media als LinkedIn, Facebook en Twitter gegooid. Weer bleek Joseph Goebbels het gelijk aan zijn kant te hebben: “Stellen Sie sich die Presse als eine großartige Tastatur vor, auf der die Regierung spielen kann”.

Het enige onderscheid in de beginfase van het vestigen van de Totalitaire Staat is ‘wij’ versus ‘zij’, waarbij op dit moment ‘zij’ de mensen zijn die zich om de meest uiteenlopende en legitieme redenen niet willen laten vaccineren. Ze worden door de zichzelf als moreel superieur beschouwende gevaccineerden als egoïstisch en minderwaardig gezien. Het gaat al lang niet meer om het principe dat vaccinatie allereerst en bovenal bedoeld is om de ontvanger tegen een infectieziekte te beschermen. Het gaat er al lang niet meer om dat gevaccineerden evengoed als ongevaccineerden het virus kunnen verspreiden. Het gaat al lang niet meer om ‘flatten the curve’, de zorg ontzien, of het ‘samen eronder krijgen van het coronavirus’. Het gaat niet meer om een virus waarvan het overgrote deel van de mensheid niets te vrezen heeft, al helemaal niet in vergelijking met andere infectieziekten die in de afgelopen jaren vijftig vele malen meer slachtoffers hebben geëist. Het gaat om goed versus fout, moreel superieur versus moreel inferieur, Übermensch versus Untermensch.

Hoe de vreedzame burgers, uit alle lagen van de bevolking, van alle leeftijden en van alle politieke kleuren op het Museumplein, het Malieveld, in Berlijn of Parijs mishandeld en afgeranseld worden is de prelude van deze ontwikkeling, niet de climax. En zelfs mensen zoals Erwin Kompanje, die neutraal staan tegenover mensen die zich willen laten vaccineren en diegenen die dat niet doen, durft inmiddels de parallellen tussen de jaren ’30 en de huidige situatie te benoemen. In zijn laatste blog benoemt hij het subtiel maar niet mis te verstaan:

Voorbeelden zijn er te over in de geschiedenis van de mensheid waartoe het heeft kunnen leiden als minderheden als minderwaardig worden behandeld. Voorbeelden waarvan we steeds zeiden: ‘Dat nooit meer’ en waarvoor we monumenten oprichten in de gedachtenis van de voorgaande immorele onderdrukking. Maar geschiedenissen hebben de neiging zich steeds weer te herhalen.

Het meest verontrustende is nog dat verschillende overheden doelbewust hebben aangestuurd op deze Medische Apartheid. De “Panic Paper” geschreven in opdracht van het Deutsche Bundesministerium des Innern, Bau und Heimat, de ‘nudging’ door de Engelse SAGE-B, en de ‘gedragsbeïnvloeding’ door de Corona Gedragsunit van het RIVM, het had allemaal hetzelfde doel, het aanjagen van angst om de bevolking te dwingen zich te conformeren aan de opgelegde maatregelen. Angst voor het ‘besmet’ worden, ziek worden en overlijden, hoe klein die kans ook is. De bovengenoemde instanties wakkeren deze doodsangst doelbewust en weloverwogen aan, ditmaal met apocalyptische voorspellingen over het aantal doden dat te betreuren zal zijn, de enorme hoeveelheid zieken die de ziekenhuizen als een tsunami zullen overspoelen en de vreselijke gevolgen die het doormaken van de ziekte zullen hebben. Met als middel onder andere een mondkapjesplicht, als zijnde de nieuwe Jodenster, om onmiddellijk zichtbaar te maken wie zich weigert te voegen naar de de nieuw Wetten van de Totalitaire Medische Staat.

We hebben allemaal kunnen zien welke consequenties het niet dragen van een mondkapje had. In Israeël werden mensen van het strand weggestuurd door zwaar-bewapende soldaten met de pistoolmitrailleur in de aanslag. In Nederland werden moeders tijdens hun bevalling gedwongen een mondkapje dragen. Daarna werden ze onmiddellijk gescheiden van hun eigen kind als zij een positieve testuitslag hadden. Er waren winkeliers die weigerden klanten te bedienen als ze geen mondkapje droegen. Moeders in Duitsland die gearresteerd werden omdat ze het mondkapje niet correct droegen. Mensen en kinderen genietend, ondanks alles, van de sneeuwpret, die achterna werden gezeten door Merkels knokploegen voor het niet dragen van een mondmasker op een slee, omdat op een slee geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden. In Australië, waar ‘beveiligers’ jongens niet ouder dan 16 jaar in een wurggreep bewusteloos naar buiten sleepten en als oud vuil op de stoep smeten. Oude mensen met hartaandoeningen en COPD die het openbaar vervoer uitgeschopt en uitgeslagen werden omdat ze te benauwd waren om een mondkapje te dragen. Een oude man van in de zeventig die aan zijn benen de winkel uitgesleept werd door een ‘bewaker’. En dit is nog maar een heel klein kruimeltje op de top van de enorme berg van mishandeling van mensen die weigerden mee te doen aan deze ‘gedragsbeïnvloeding’.

Dit nooit meer. Of toch?

Nu is er een vaccinatiepaspoort dat de morele Übermenschen moet scheiden van de morele Untermenschen. Wie zich niet laat vaccineren is egoïstisch en ‘decadent’, en beseft niet ‘dat vrijheid met plichten komt’. Zij verdienen het niet om naar een concert te gaan, de toegang tot een restaurant moet hen worden ontzegd, en vanzelfsprekend hebben zij geen recht op zorg of op een IC-bed. Ik hoor mensen zeggen dat als ongevaccineerden COVID19 krijgen, men hen moet laten creperen, dit op beeld vastleggen en op social media moeten plaatsen. Als afschrikkend voorbeeld voor de ongevaccineerden. Het zich ontdoen van de ongevaccineerden is volgens hen niet een kwestie van ideologie, maar een kwestie van reinheid. Dat is de gewenste uitkomst van de ‘gedragsbeïnvloeding’ door bovengenoemde instanties.

Wat is het verschil tussen enerzijds deze ‘nudging’ en ‘gedragsbeïnvloeding’ en anderzijds de propaganda van Joseph Goebbels die zijn doelstellingen als volgt samenvatte: “Propaganda funktioniert am besten, wenn diejenigen, die manipuliert werden, zuversichtlich sind, aus freien Stücken zu handeln.” En dan deze uitspraak: “Die brillanteste propagandistische Technik wird keinen Erfolg haben, wenn nicht ständig ein Grundprinzip im Auge behalten wird – sie muss sich auf wenige Punkte beschränken und sie immer wieder wiederholen.” Het is Hugo de Jonge als alter ego van Joseph Goebbels, aangestuurd door de gedragsunit van het RIVM, als wederopbouw van het Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda.

De tijd schrijdt voort, de aard van de mens niet.

Ik heb verschillende van afkomst Russische, Chinese, Iraakse en Iraanse en zelfs Turkse mensen gesproken die met angst en beven kijken naar de huidige ontwikkelingen, omdat ze die zo ontzettend goed kennen en herkennen, simpelweg omdat ze hetzelfde zagen gebeuren in hun eigen vaderland, en zich wederom in hun vaderland wanen.

Hoe lang moet je afwachten in de hoop dat het allemaal wel mee zal vallen? Hoe lang moet je blijven vechten tegen een Totalitair Medisch Regime in wording? Wanneer is het moment gekomen om niet langer te vechten tegen het ontstaan van de medische apartheid, maar te vluchten naar een veilig land, zonder vaccinatiedwang, waar ongevaccineerde mensen niet uitgesloten, geridiculiseerd, besmeurd, vernederd en gedemoniseerd worden als ze de coronamaatregelen en de lockdowns ter discussie stellen, of zich niet willen laten vaccineren, om welke redenen dan ook. Waar ze niet geweerd worden uit de cafés, restaurants, instellingen voor kunst en cultuur, niet ontslagen worden op basis van het niet-gevaccineerd zijn, en zelfs de toegang tot supermarkten wordt ontzegd.

Het lichaam dat onze geest begeleid tijdens de korte periode dat we op deze aardkloot rondlopen is het eigendom van die geest en mag nooit het eigendom van de Staat worden. Er is geen hoger doel dan dat.

Maar een groot deel van de Nederlanders ziet het niet. En zal het ook niet zien.

Totdat het te laat is.

Het wachten is op de nieuwe Kristallnacht.


janbhommel.nl/der-neue-untermensch/
Last Edit:6 maanden 2 weken geleden door katertje
Laatst bewerkt 6 maanden 2 weken geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic The Best of ...Neuroloog Jan B. Hommel: De Deugmensch

Posted 6 maanden 2 weken geleden #59174
De Deugmensch

“Some people are really so delusional that they think it’s disrespectful when you don’t just sit back and allow them continue to disrespect you.”


De laatste twee jaren hebben mijn leven ingrijpend veranderd. Sinds het begin van de coronacrisis – ondanks de woede en de verbijstering die zij bij mij teweegbracht – is mijn leven stilgevallen. De dagen rijgen zich aaneen in orde en regelmaat. Ik sta op, breng mijn kinderen naar school, ga aan het werk – dat nu uit lezen en schrijven bestaat – haal mijn kinderen weer op van school en werk daarna soms nog even door. Werken kan ik het eigenlijk niet noemen. Ik lees wat ik wil lezen en schrijf wat ik wil schrijven. En vrijwel elke dag met enigszins goed weer lokt me in de grote tuin rondom mijn huis. Waar altijd wat te zien en te horen is. En waarin altijd wel iets te doen is. Op dat moment is de hectische wereld ver weg. Or so it seems.


Afgezien van enkele hele goede vrienden, en een select groepje mensen die in de afgelopen twee jaren bewezen hebben over een goed karakter te beschikken, zie ik het liefst zo weinig mogelijk mensen. Ik stond altijd al vrij cynisch ten opzichte van de gemiddelde medemens, al had ik wel als stelregel dat mensen mijn vertrouwen verdienen tot het tegendeel bewezen was. En dat tegendeel wordt door het overgrote deel van de mensen na korte of langere tijd geleverd. Zo ook nu.

En daarom heeft mijn cynisme gezelschap gekregen van een diep wantrouwen en een grote achterdocht. Samen met een diepe afkeer van een deel van de medemens. Dat laatste is misschien nog wel het meest uitgesproken. De walging die ik voel bij het aanschouwen van een groot deel van het volk. Het deel van het volk dat bestaat uit de hoogdravende en zichzelf superieur wanende deugmens. De deugmens die andersdenkenden, die niet in hun ideologische luchtkastelen willen wonen, moraliserend toespreekt en het liefst het zwijgen oplegt. De deugmens met een heilige stikstof-, CO2-, vaccinatie- of Oekraïnekruistocht die ze het liefst laat financieren door het deel van de bevolking dat niet tot de kaste van deugmensen behoort, en waarvoor zij in essentie een diepe minachting koestert. Een minachting die de deugmens niet eens probeert te verbergen, maar waar hij zich zelfs op voor laat staan.

Voor een niet onaanzienlijk deel is de deugmens politiek links georiënteerd. Maar de deugmens draagt niet alleen rode jurkjes en stropdassen, maar hult zich ook regelmatig in groene en blauw-oranje kleren. Sterker nog, het groen overheerst regelmatig. En rood steekt daar zo mooi bij af. Het spreekwoord zegt: ”Wie voor zijn 40e niet socialistisch stemt, heeft geen hart, en wie na zijn 40e nog socialistisch stemt, heeft geen verstand. Wellicht kan dit spreekwoord aangepast worden aan de moderne tijd: ”Wie voor zijn 40e niet stemt op de deugmens heeft geen hart, wie na zijn 40enog stemt op de deugmens heeft geen verstand.” Wie nu nog op deze hooghartige en van iedere zelfkritiek en zelfinzicht gespeende oranje-blauwe, rood en vooral groen gekleurde elite stemt, heeft geen hart en al helemaal geen verstand.

Ik citeer uit de bovengenoemde referentie de volgende quote: overigens, als ik het zelf geschreven had, zou de frase ‘the thinking class’ voorzien zijn van de aanhalingstekens die zij ten volle verdient.

The thinking classes are fatally removed from the physical side of life… Their only relation to productive labor is that of consumers. They have no experience of making anything substantial or enduring. They live in a world of abstractions and images, a simulated world that consists of computerized models of reality – “hyperreality,” as it’s been called – as distinguished from the palatable, immediate, physical reality inhabited by ordinary men and women. Their belief in “social construction of reality” – the central dogma of postmodernist thought – reflects the experience of living in an artificial environment from which everything that resists human control (unavoidably, everything familiar and reassuring as well) has been rigorously excluded. Control has become their obsession. In their drive to insulate themselves against risk and contingency – against the unpredictable hazards that afflict human life – the thinking classes have seceded not just from the common world around them but from reality itself.

“De denkende klasse is dodelijk ver verwijderd van de fysieke kant van het leven… Hun enige relatie met productieve arbeid is die van consument. Ze hebben geen ervaring met het maken van iets wezenlijks of blijvends. Zij leven in een wereld van abstracties en beelden, een gesimuleerde wereld die bestaat uit computermodellen van de werkelijkheid – “hyperrealiteit”, zoals het wordt genoemd – die verschilt van de tastbare, directe, fysieke werkelijkheid die door gewone mannen en vrouwen wordt bewoond. Hun geloof in de “sociale constructie van de werkelijkheid” – het centrale dogma van het postmodernistische denken – weerspiegelt de ervaring te leven in een kunstmatige omgeving waaruit alles wat zich verzet tegen menselijke controle (onvermijdelijk ook alles wat vertrouwd en geruststellend is) rigoureus is geweerd. Controle is hun obsessie geworden. In hun drang om zich te isoleren tegen risico’s en toevalligheden – tegen de onvoorspelbare gevaren die het menselijk leven teisteren – hebben de denkende klassen zich niet alleen losgemaakt van de gewone wereld om hen heen, maar ook van de werkelijkheid zelf.”

En daarmee komen we aan bij een speciale subklasse van de deugmens. De experts. De ‘virtuals’ in hun eigen virtuele wereld, aangezien ze voor de echte wereld van de ‘physicals’ hun neus ophalen. Zwemmend in het virtuele, verzopen in de werkelijkheid. Want het waren juist die deugexperts die de afgelopen twee jaren enorm door de mand vielen. Want het bleken geen experts te zijn: het waren deze ‘virtuals’, oh ironie, die helemaal niets nuttigs hebben bijgedragen aan de bestrijding van een pandemie en de daaruit volgende diepe sociaalmaatschappelijke crisis. Sterker nog, datgene wat ze vanuit hun virtuele wereld adviseerden, was voor het overgrote deel de oorzaak van die crisis, die veel minder diep zou zijn geweest als zij er zich niet mee bemoeid hadden.

Deze afgelopen twee jaren hebben ons duidelijk gemaakt – of zouden ons duidelijk moeten maken – dat het bestaan van ‘experts’ ons niet ontslaat van de verplichting om hen kritisch te bevragen, te beoordelen op de waarde die hun vermeende expertise heeft, en kritisch te beoordelen wat de resultaten van hun adviezen zijn. Als men deze criteria toepast op de aanpak van de coronacrisis is de populatie experts fors uitgedund, sterker nog, vrijwel tot extinctie uitgeroeid. Het overgrote deel van de experts zouden bij een grondige evaluatie een heel ander label krijgen. Een waarop vermeld staat: ‘uitermate gevaarlijk’, met als dwingend advies hen niet in contact te brengen met politici, beleidmakers en media. Dat zou ons in de toekomst veel leed kunnen besparen.

Ik kijk geen nieuws meer, en ook geen actualiteitenprogramma’s. Als ik in de auto naar de radio luister, zet ik elk half en elk vol uur de radio uit om het nieuws niet te hoeven horen. Waar ik vroeger om zes uur ’s avonds steevast het journaal keek, gevolgd door EenVandaag, blijft nu de TV uit. De klok van Nieuwsuur staat hier stil. Ik kijk geen enkel programma meer dat nog iets met de actualiteit te maken heeft. Waarom zou ik ook? De afgelopen jaren hebben geleerd dat de media – of het nu om kranten, TV of radio gaat – niet in staat zijn om objectief en betrouwbaar nieuws te brengen. Of het nu om de Truckers for Freedom gaat, of om de walgelijke mooipraterij van de deugmens Justin Trudeau in het Europese Parlement, waar deze verraderlijke en antidemocratische farizeeër spreekt over ‘vrijheid’ en de ‘democratie’, de verschillende media geven er een flinke deugdraai aan of verzwijgen het gewoon. Maar ook als het om beelden van Oekraïense vrouwen en kinderen gaat, die door Oekraïense militairen met duct tape in hun blote kont aan lantaarnpalen worden vastgeknoopt, omdat ze verdacht worden van pro-Russische sympathieën, om ze daarna af te ranselen met legergordels of dood laten vriezen, blijft het akelig stil in de burelen van de deugmedia. En zelfs de beelden van Oekraïense militairen die Russische krijgsgevangen door de knieën schieten of hen op de buik liggend op straat doodknuppelen, het blijft onvermeld en onbesproken in de westerse media. Dat past niet in het wereldbeeld van de deugjournalisten. Want Oekraïners zijn helden, en Russen zijn schoften. Ongeacht de wreedheden die door beide partijen worden begaan, passen alleen de Russische in de virtuele werkelijkheid van de deugmens.

Het stoort de deugmens, prominent getooid met een Oekraïens vlaggetje op hun social media-accounts, in het geheel niet dat Zelensky als premier van de Oekraïne het geen probleem vindt dat de rechts-extremisten en Neonazi’s van de Azov-brigade formeel onderdeel uitmaken van het Oekraïense leger. Een eenheid waarvan bekend is dat zij Oekraïense burgers behorend tot de minderheden zonder scrupules verkracht en vermoord. De Azov-brigade die trots het embleem voert dat als twee druppels water lijkt op het embleem van de Todeskopfdivisies van de SS, het meest wrede en gevreesde onderdeel van de SS-troepen in de Tweede Oorlog. De Azov-brigade die gefinancierd wordt door een oligarch, van wie Zelensky het Oekraïense volk beloofde te zullen verlossen. De Azov-brigade die door de NAVO bewapend werd en getraind voor een oorlog tegen Rusland. De Azov-brigade die wil dat een “strong dictator to come to power who could shed plenty of blood, but unite the nation in the process”.[1] De Azov-brigade waarvan de leider geen enkele twijfel laat bestaan over wat zij wil bereiken: “Lead the white races of the world in a final crusade … against Semite-led Untermenschen”.[2] Diezelfde leider die later zitting nam in het Oekraïense parlement. ‘

‘Black lives matter’ en ‘dit nooit meer’. Maar alleen als het zo uitkomt in de belevingswereld van de deugmens.

Zelensky vertelde in zijn toespraak gericht aan de Tweede Kamer niet dat hij drie luxe buitenhuizen in London bezit, en zijn vermogen veiligstelde via off-shore bedrijven van zijn vrienden en zo de belasting in het eigen land ontdook. En ook vertelde hij niet dat Oekraïne op de derde plaats staat van meest corrupte staten van Europa, na Rusland en Azerbeidzjan. Ook vond Zelensky het niet nodig te vertellen dat hij hier niets tegen onderneemt en dat ook nooit gedaan heeft. Dus waarom zouden onze media dat wel doen? Zelensky is immers een groot leider en een moedig mens? En geen inhalige en hypocriete clown?

De werkelijkheid is dat dit alles niet van pas komt in de zelfgenoegzaamheid en vermeende superioriteit van de zelfbenoemde deugmensen in het Vrije Westen. De Russen zijn de ‘bad guys’, de Oekraïners de ‘good guys’. Poetin is de schurk, Zelensky is de heilige. Zo moet het zijn, en zo wordt het platgeslagen junkfood bereid in de McDonalds van de mainstream media.

En natuurlijk schrijft de deugkrant het NRC, dat ‘anti-vaxxers’ vaak ook ‘Poetin-aanhangers’ zijn.[3] En plaatst prominent een foto van Willem Engel bij het artikel. Dat is het makkelijkst, want zo kan zij alle critici van het coronabeleid en mensen die niet tot de met de Oekraïense vlag dwepende deugmensen behoren, in één en hetzelfde hok vegen met daarin alle mensen die volgens de deugmens niet deugen. Want dat past goed in het simpele wereldbeeld van de elitaire deugmens. Mensen die volgens hen niet deugen als het om één standpunt gaat, deugen vanzelfsprekend ook niet als het om een ander standpunt gaat. Het is een deugartikel geschreven door de twee kapelaans van de simplistische deugmensenkerk, Andreas Kouwenhoven en Wilmer Heck. Onze Lieve Heer had er op hun geboortedag duidelijk geen zin in, en liet de die dag de productie over aan Judas, het lichtende voorbeeld van de deugmens. Helaas blijft het kraaien van het NRC niet tot driemaal beperkt. De schelklinkende deughaan van het NRC kraait iedere dag opnieuw.

Helaas voor hen is het overgrote deel van de mensen die zij in dit hok van de niet-deugers willen vegen noch een anti-vaxxer, noch een Poetinadept. Het zijn de mensen die zich realiseren dat de toepassing van een nieuwe techniek van vaccinatie niet alleen zegeningen met zich meebrengt, maar ook potentiële gevaren. En zij weten dat bij het toepassen van nieuwe technieken voorzichtigheid geboden is omdat onze kennis beperkt is, en veel van wat we weten het gevolg is van trial and error, en niet van wetenschappelijk inzicht.[4] De theorie komt na de praktijk, en niet andersom. Het zijn de mensen die weten dat er altijd weer onverwachte gevolgen zijn van nieuwe technieken en behandelingen die men op voorhand niet had voorzien.[5] [6] En terdege weten dat op dit moment nog niet duidelijk is wat de balans is tussen de voor- en nadelen van de mRNA-techniek, en dat we dat pas over enkele jaren, zo niet langer, zullen weten. Het zijn mensen die durven te twijfelen en nog een slag om de arm houden, in vele opzichten, en het aandurven om niet blind achter de leiders van deugvolk aan te lopen. En nu achteraf al gelijk kregen met hun scepsis over de uitspraak van Hugo de Jonge dat de massale vaccinatie tegen COVID19 de enige weg naar de vrijheid van de deugmens zou zijn. Nee, natuurlijk niet de weg naar de vrijheid voor de niet-deugende onmens die zich niet wilde laten vaccineren. Die kon men volgens de deugmens maar het best opsluiten in hun woning met een coronatoegangsbewijs en een 2G-beleid. Zodat de deugmens in alle vrijheid en zonder zorgen haar idealen zou kunnen verwezenlijken, zonder daarbij voor hun leven te moeten vrezen door toedoen van de ongevaccineerde niet-deugmensen.

Het zijn ook de mensen die zich realiseren dat Poetin een despoot is, maar dat Zelensky in hem een goed voorbeeld vond en exact hetzelfde deed als Poetin: zichzelf verrijken en zijn vertrouwelingen op alle belangrijke posten in zijn kabinet zetten. En niets deed aan de enorme corruptie in zijn land.[7] [8] En daarbij de oligarchen geen strobreed in de weg legde, ondanks de bemoeienis van de deugmensen van de Europese Unie.[9]

Het zijn de mensen die wél weten dat er een Monroe-doctrine bestaat, die zegt dat de Verenigde Staten nooit zullen accepteren dat er een vijandelijke mogendheid troepen stationeert in Canada of Mexico. En al jaren weten dat Poetin de EU en de NAVO al in 2007 in zijn speech tijdens de Münich Security Conference waarschuwde voor verdere uitbreiding naar het Oosten, en dat een lidmaatschap van de NAVO van Georgië en Oekraïne een ‘no-go’ zou zijn, op basis van exact dezelfde – maar ditmaal Russische – Monroe doctrine. Maar de EU en de NAVO legden deze waarschuwing hautain naast zich neer en breidden hun invloed wél uit naar het Oosten. Waarbij zij Moskou in toenemende mate provoceerde door Oekraïne en Georgië toezeggingen te doen over het toekomstig lidmaatschap van NAVO tijdens de NAVO-top van 2008 in Boekarest. Zonder zich ook maar een moment rekenschap te geven van de gevaarlijke geopolitieke consequenties die dit zou kunnen hebben.[10] [11] En dat terwijl de Minister van Buitenlandse Zaken van de VS, James Baker, en de Duitse Bondskanselier Helmuth Kohl Michail Gorbatsjov beloofden dat de NAVO niet uit zou breiden naar het oosten als Rusland akkoord ging met de hereniging van Oost- en West-Duitsland, een belofte die later door de secretaris-generaal van de NAVO nog eens herhaald werd.[12] En het zijn ook de mensen die wél weten dat een zekere Guy Verhofstadt en de VVD’er Hans van Baalen tijdens de Maidan-revolutie de Oekraïners beloofden – nee, toeschreeuwden – dat ze hen nóóit in de steek zouden laten. Hans van Baalen die aan het begin van zijn studietijd het ‘Horst-Wessellied’ zong, niet omdat hij een Nazi was, maar gewoon een domme lul was die ervan hield om mensen te provoceren.[13] En de deugmens Hans van Baalen kent geen spijt.[14] Eens een domme lul, altijd een domme lul. Dat zijn de deugmensen die we naar het Europese parlement afvaardigen en in 2014 toestonden om eeuwige trouw aan de Oekraïners te beloven. Een belofte die nu niets waard blijkt te zijn. Natuurlijk staat het Europese parlement te klappen, ook andere landen hebben namelijk lullo’s zoals Van Baalen die men liever kwijt dan rijk is. En men stuurt liever wapens dan soldaten naar Oekraïne. Want als de belofte van Van Baalen en Verhofdstadt door de EU nagekomen zou worden, zouden er heel erg veel lijkzakken gevuld worden met Europese soldaten, ook Nederlandse. Die lijkzakken die Oekraïne – met de vriendelijke groeten van de Europese Unie en de NAVO en onder luid applaus van het Europese parlement – nu mag vullen met de eigen burgers, waaronder ook vele vrouwen en kinderen. De autonomie en soevereiniteit van Oekraïne; het mag wat kosten.

Het zijn de mensen die zich realiseren dat een oorlog nooit op zichzelf staat en over het algemeen een lange aanlooptijd heeft. Hitler viel Polen niet binnen omdat hij die ochtend met een slecht humeur was opgestaan, omdat Fräulein Eva Braun die nacht hoofdpijn had, of omdat Blondie de vlag met het hakenkruis uiteengereten had. Het zijn de mensen die weten dat een situatie nooit simpel uiteenvalt in goed of kwaad. Zoals Alexandr Solzhenitsyn zei: “The line separating good and evil passes not through states, nor between classes, nor between political parties either — but right through every human heart — and through all human hearts. This line shifts. Inside us, it oscillates with the years. And even within hearts overwhelmed by evil, one small bridgehead of good is retained”.[15]

(“De lijn die goed en kwaad scheidt loopt niet door staten, noch tussen klassen, noch tussen politieke partijen — maar dwars door ieder mensenhart — en door alle mensenharten. Deze lijn verschuift. Binnenin ons schommelt ze met de jaren. En zelfs in harten die overspoeld worden door het kwaad, blijft een klein bruggenhoofd van het goede overeind”.)

Het zijn óók de mensen die weten dat de waarheid het eerste dodelijke slachtoffer is van een oorlog. En zich realiseren dat, hoe verschrikkelijk het ook is voor het Oekraïense volk, Rusland niets anders doet als wat de Verenigde Staten zouden hebben gedaan, als het Warschau Pact geprobeerd zou hebben om een troepenmacht in Canada of Mexico te stationeren. Het zijn die mensen die bedanken voor het junkfood dat geserveerd wordt in de ordinaire journalistieke vreetschuren van de McVolkskrant, de McAD, de McTrouw of de McNRC. En liever luisteren naar wat mensen zeggen en schrijven die zich wél hebben verdiept in de situatie.

En dus gaan er mensen dood. Veel mensen. Dat is niets nieuws. In Jemen heerst al jaren een burgeroorlog die vele kinderen het leven kost. Diegenen die de oorlog overleven gaan dood van de honger. Beelden van uitgemergelde kinderen, met de typische lege blik die ze hebben als vooraankondiging van de dood. Een oorlog gevoerd door een coalitie geleid door Saoedi-Arabië. De Russische olie en het Russische gas moet worden geboycot, maar de Saoedische olie moet blijven stromen. Blijkbaar bombarderen en vermoorden zij Jemenitische vrouwen en kinderen voor de goede zaak. Dat stelt de deugmens gerust, en hij kan zonder gewetensbezwaren gaan slapen. En bovendien hebben we de olie van de Saoedi’s veel te hard nodig.

En terwijl de Jemenitische kinderen creperen, hebben we in Nederland niksnutten zoals Rob Jetten en Jesse Klaver die bazelen over een virtueel en gemodelleerd stikstofprobleem en het afvangen van CO2. De Jemenitische kinderen krijgen geen spreektijd in de Tweede Kamer via een videoverbinding. Kregen ze dat wel, zouden mensen als Jetten en Klaver zich van pure schaamte vuurrood verstoppen onder de bankjes van de Tweede Kamer. Als ze al weten wat dat begrip inhoudt. Het zijn mensen als Jetten en Klaver die het toejuichen dat weilanden waar we voedsel op zouden kunnen verbouwen vol geplempt worden met zonnepanelen. Waarvan men dan de capaciteit vervolgens maar voor de helft kan benutten omdat het stroomnet er niet op berekend is. Het zijn die mensen die de wereld denken te redden, maar amper in staat zijn om hun opportunistische hersenspinsels te onderscheiden van de echte wereld. Het cerebrale spinrag komt ze de oren uit. De binnenkant van hun hersenpan is één groot stofnest. Een rommelhok dat al veel te lang niet is uitgemest.

Het kijken en luisteren naar wat nieuws- en actualiteitenprogramma’s de huiskamer insmijten is niets anders dan geestelijk junkfood. Het maakt geestelijk lui en gemakzuchtig. Men hoeft niet zelf na te denken hoe de wereld in elkaar steekt, wat er om ons heen gebeurt en wat onze eigen rol daarin is. We kunnen ons beperken tot ons eigen kleine eilandje van kennis en kunde – in mijn geval lange tijd de neurologie – en voor het overige hebben we voor iedere situatie en gebeurtenis waarvan we zelf niet genoeg denken te weten of te lui zijn om over na te denken, een deskundige die op komt draven om in hapklare brokken te komen vertellen hoe we de situatie moeten duiden. Het ontslaat ons van de plicht om zelf kritisch na te denken. Dat wordt voor ons gedaan, en wat er voor ons wordt gedacht hoeven we alleen nog maar te consumeren. En precies dat maakt dat we ons als kuddedier – inderdaad: schapen – gedragen en ons gedwee bij elkaar laten drijven. En als domme schapen allemaal dezelfde hapklare brokken en hetzelfde beschimmelde hooi van de media te vreten.

Wat is de waarheid? Alleen datgene dat ik direct kan waarnemen en zelf kan controleren. En zelfs die waarheid is relatief, aangezien ik maar al te goed weet hoe die waarheid gekleurd kan worden door de stemming en de omstandigheden waarin die ‘waarheid’ aanschouwd wordt. Ik zie de berichten over Oekraïne voorbijkomen in de e-mails van enkele media die ik nog enigszins vertrouw, en ik zie video’s op social media die door de weinige nog wel betrouwbare journalisten met kennis van het land als authentiek worden beoordeeld, ook omdat ze de taal spreken en de dialecten herkennen. Maar wat er werkelijk gebeurt onttrekt zich aan mijn gezichtsveld. Het enige dat ik zeker weet is dat er opnieuw mannen, vrouwen en kinderen vertrapt worden door pionnen – de militairen en de nationalisten aan beide zijden – van het internationale geopolitieke schaakspel, waarbij de koningen nooit schaakmat komen te staan. De maximale straf is dat ze van het schaakbord gejaagd worden en elders hun heil moeten zoeken. Hun geld, macht en hun bezittingen nemen ze gewoon met zich mee.

De hypocrisie van het Vrije Westen kent geen grenzen en ook dat is niets nieuws. En dat geldt ook voor mij: ik doe er evenzo goed niets aan. Ik koop mijn slechte geweten af door een kleine bijdrage te doen aan stichtingen zoals Artsen zonder Grenzen en Save the Children. In Godsnaam, Save the Children. Maar daar blijft het bij. Voor de rest laat ik ze ook barsten, net zoals het overgrote deel van het Vrije Westen dat doet. Mijn kinderen zijn belangrijker. Terwijl ik God op mijn blote knieën dank als ik ze ’s avonds toedek en de beelden van de ontheemde Oekraïense en uitgemergelde Jemenitische kinderen door mijn hoofd spoken. Ik laat ze net zo goed barsten.

En dat doen ook onze opportunistische politiek leiders. Zoals onze minister van defensie Kajsa Ollongren, die trots op Twitter laat weten dat ze 300 stuks overbodige en sterk verouderde anti-tank wapens uit de koude oorlog naar Oekraïne stuurt, om daarna als een echte patriot een emoticon van een gebald armpje op twitter te plaatsen. Ach, ze lagen toch nog op de plank. Rusland wordt uitgesloten van het SWIFT-betalingsverkeer, behalve dan de Russische banken die de facturen voor het Russische gas innen. Oorlogszuchtige taal en dreigementen aan Poetin te over, maar het Russische gas moet wel blijven stromen, want Kajsa en Sigrid houden niet van koude voeten. En dat terwijl ze schielijk onder hun bureau duiken als Poetin één keer ‘Boeh’ roept, en er pas weer onderuit durven te komen als ze beschermt door commando’s naar huis worden gebracht en 24 uur per dag worden bewaakt. Als deze pantoffelheldinnen – tja, tegen koude voeten – zelf een anti-tank wapen zouden moeten afvuren, zouden ze niet weten wat de voor- en achterkant is. En zouden ze in staat zijn om de raket op hun eigen soldaten af te vuren. Zoals deze deugmensen al jaren de eigen ideologieën achterwaarts op het volk afschieten zonder om te kijken naar wie er eigenlijk het hardst door worden geraakt. Hun politieke stikstof verstikt alleen de eigen bevolking. En dit zijn de deugmensen die trots zijn op het sturen van wapens die nog meer dood en verderf brengen. En dat terwijl de Grote Leider Sigrid Kaag zich al bedreigd voelt door een verwarde man met een fakkel. De enige bedreiging die Kaag en Ollongren voor Poetin zijn is dat hij een lachstuip krijgt waarin hij stikt. Hij hoeft maar een verwarde en dronken Russische zwerver met een fles wodka en een fakkel op Kaag af te sturen, en ze sluit zich bibberend van angst op in haar riante wijnkelder. Waar ze pas ruim na de jaarwisseling weer uit durft te komen omdat ze ieder rotje verslijt voor een ontploffende granaat.

Ik hoef de deugmensen niet, ik moet ze niet. Blijf uit mijn buurt, en blijf uit de buurt van mijn kinderen. Hypocrisie is geen deugd, het is een vloek. De vloek die deze deugmensen uitspreken over diegenen die geen deel uitmaken van hun deugmensencorps. De deugende ‘virtuals’ versus de niet-deugende ‘physicals’. Ik gun hun de prijs van vier euro voor één brood, ik gun hun de benzineprijs van twee-en-een-halve euro per liter, en ik gun ze zeker de vliegtaks die het hen financieel onmogelijk maakt te vliegen. Want natuurlijk heeft de deugmens – met als prototype Rob Jetten – deugvrienden over de hele wereld en die zijn helaas niet allemaal met de fiets en de trein te bereiken. En dus vegen ze hun kont af met hun vrome milieureligie en vliegen zo ver en vaak als ze kunnen. Men moet toch overleggen over hoe zij een betere, rechtvaardigere en milieuvriendelijkere wereld kunnen creëren?

Ik gun de deugmens het onkruid onder de zonnepanelen op de zonneweides. Ik gun het ze van harte. Ik kijk met plezier toe of hun aan waanzin grenzende obsessie voor minder stikstof en minder CO2 standhoudt als het bezoek aan de supermarkt noodgedwongen plaats moet maken voor een uitje naar de voedselbank. Ik ben benieuwd hoe lang ze de zonneweide prefereren boven brood op de plank. Ik kijk graag toe als in de toekomst de deugmensen hun riante luxeleventje wordt ontnomen en zij ingehaald worden door de rauwe werkelijkheid die hun deugmensenbubbeltje door prikt.

Ik leer mijn kinderen nu al dat politici geselecteerd worden op de eigenschap dat ze onbeschaamd en glashard kunnen liegen en slechts aan twee zaken onvoorwaardelijke trouw zweren: het pluche en het mooie baantje na het pluche. Ik leer ze dat de democratie slechts een schijnvertoning is en bedoeld is om het domme volk de indruk te geven dat ze invloed hebben, zodat na het braaf op komen draven voor de stembus, het oude clubje deugmensen vervangen kan worden door een nieuw clubje deugmensen afkomstig uit dezelfde voorraadschuur van deugmensen. Als dat al gebeurt en ze niet afgescheept worden met een nieuwe ‘bestuurscultuur’ en ‘nieuw elan’, uitgevoerd door hetzelfde, naar muffe politieke mottenballen riekende clubje deugmensen dat zich maar niet laat verjagen. Ik leer hun dat ze van de overheid niets te verwachten hebben, en dat ze die maar beter tot op het bot kunnen wantrouwen. En ik leer ze al op jonge leeftijd dat de rechterlijke macht niet het recht beschermt. En zeker de burger niet. Er bestaat geen recht, er bestaat alleen macht. Er is geen trias politica, alleen het intieme schuifelen van de deugtoga met het politieke maatpak op de Haagse dansvloer.In mijn nieuwe leven zit ik steeds vaker aan de voorkant van ons huis. Op die momenten doe ik niets, ik staar gedachteloos voor me uit en geniet van het uitzicht en van de ondergaande zon. Aan de achterkant van het huis hebben we een grote tuin, maar het uitzicht is er door de omgevende bedrijfshallen beperkt. Bovendien gunde ik me nooit de tijd om langere tijd rustig te zitten zonder iets nuttigs te doen. Voor zover ik ooit iets nuttigs heb gedaan.

Aan de voorkant van het huis heb ik vrij uitzicht over de weilanden. En aan het einde van de middag, als de zon voorzichtig op de horizon neerstrijkt, is het – behalve het gefluit van de vogels – aangenaam stil. Ik zie bomen zwart geblakerd door het tegenlicht, tegen de achtergrond van een blauw-rood geschakeerde lucht. De werkelijkheid verandert met het tegenlicht van de ondergaande zon.

Datgene waar ik naar kijk als ik voor mijn huis zit, is echt. In ieder geval; tastbaar echt. Alles daarbuiten is vloeibaar, en verandert continu van vorm, kleur en inhoud. Voor zover er ooit een wereld is geweest die men als echt kon beschouwen, is mij meer dan ooit duidelijk geworden dat die wereld niet bestaat.

Als de kinderen naar bed zijn, valt er een diepe stilte in huis, die ik voor het eerst in mijn leven als aangenaam ervaar. Ik leef zo veel mogelijk onder een ondoorzichtige stolp waar ik met spaarzame regelmaat onder vandaan kruip, maar het liefst zo snel mogelijk weer onder duik. Ik mis zelfs de hectiek van het ziekenhuis niet meer, iets dat me voorheen het gevoel gaf écht te leven. Ik hoef niet meer terug naar dat leven, en ik wil er ook niet meer naar terug.


Ik zie vrijwel dagelijks het zonlicht langzaam over de akkers glijden, totdat de horizon zich meester van haar maakt, en ook de zwarte bomen verdwijnen in het niets. In de hoop dat met het donker worden ook de inktzwarte, en met de rest van de maatschappij sterk contrasterende deugmens zal verdwijnen.

Het is goed zo.

Voor mij dan.


[1] Azov fighters are Ukraine’s greatest weapon and may be its greatest threat. The Guardian, 14 September 2014.
[2] Profile: Who are Ukraine’s far-right Azov regiment? Aljazeera, 1 March 2022.
[3] Virusactivisten ruilen corona in voor Poetin: ‘Ik begrijp wel wat hij doet’. NRC, 3 maart 2022.
[4] Antifragile. Nassim Nicholas Taleb. Penguin Books, June 2013. ISBN 9780141038223
[5] Polio: The Disease that Reemerged after Six Years in Ethiopia. Ethiop J Health Sci. 2021 Jul; 31(4): 897–902.
[6] Neurological complications of immune checkpoint inhibitors: what happens when you ‘take the brakes off’ the immune system. Ther Adv Neurol Disord. 2018; 11: 1756286418799864.
[7] The Comedian-Turned-President Is Seriously in Over His Head. New York Times, February 21, 2022.
[8] Revealed: ‘anti-oligarch’ Ukrainian president’s offshore connections. The Guardian, 3 October 2021
[9] EU support for reforms in Ukraine ineffective in fighting grand corruption. Europese Rekenkamer, 23 september 2021
[10] John Mearsheimer on why the West is principally responsible for the Ukrainian crisis. The Economist, March 19 2022
[11] Why John Mearsheimer Blames the U.S. for the Crisis in Ukraine. The New Yorker, 1 March 2022
[12] Russia’s belief in Nato ‘betrayal’ – and why it matters today. The Guardian, 12 January 2022
[13] Van Baalen blijft een domme lul. De Groene Amsterdammer. Nr. 14, 1 april 1998.
[14] Hans van Baalen heeft geen spijt van optreden Maidan-plein: ‘Zou het zo weer doen’. WNL Opiniemakers, 28 juli 2018.
[15] De Goelag Archipel. Alexandr Solzhenitsyn

janbhommel.nl/de-deugmensch/
door katertje

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.349 seconden