Vraag "U bent een idioot"

Meer
1 jaar 5 maanden geleden #53927 door katertje
2- De toekomstige samenwerking tussen PVV en FVD
door Dr. GertJan Mulder · 19 januari 2019

Als PVV en FvD iets willen bereiken dan kan dat alleen als bij beiden een nauwere samenwerking bovenaan hun agenda komt te staan.
In mijn eerste column in de aanloop naar de verkiezingen op 20 maart 2019 schold ik u bijna allen uit voor #dommeburgers en #idioten, hetgeen voortkwam uit boosheid en frustratie. Die eerste giftige column werd goed gelezen met meer dan 16.000 lezers. Misschien is het wel een perfect recept om goed gelezen te worden.

Ik ben vanaf het begin al een groot fan (en kiezer) van de PVV en Geert Wilders. Daarnaast leerde ik Thierry Baudet persoonlijk kennen ruim voor hij met de partij Forum voor Democratie startte. In deze column zal ik trachten de PVV en de FvD kiezers een beetje dichter bij elkaar te brengen en van hen te vragen om iets meer de hersenen en iets minder de emotie te laten spreken. Mijn argument is dat wij (!) het vroeg of laat samen zullen moeten doen. Dit geldt waarschijnlijk ook voor de politieke leiders van deze twee partijen, Geert Wilders en Thierry Baudet.

Als u naar de versplintering van het Nederlandse politieke landschap kijkt en de moeite zag waarmee totaal verschillende relatief kleine politieke partijen het laatste kabinet hebben gevormd, dan zijn consolidatie, intensievere samenwerking of toekomstige fusies van politieke partijen onafwendbaar. Dit geldt voor de linkse helft van het politieke spectrum, als ook voor de rechtse – veel betere – helft.

Het voorbeeld van het CDA
In 1967 vonden de eerste officiële gesprekken plaats tussen de ARP (opgericht in 1879 door Abraham Kuyper), CHU (1908 door Savornin Lohman) en de KVP (voortzetting in 1945 van de in 1926 opgerichte RKSP – de Rooms Katholieke Staats Partij) om pas 13 jaar later in 1980 uit te monden in een nieuwe politieke partij het CDA. Het CDA heeft tussen 1980 en 2019 (39 jaar) met Dries van Agt, Ruud Lubbers en Jan Peter Balkenende, 22 jaar de minister president van Nederland geleverd en heeft vrijwel al die tijd in het centrum van de macht verkeerd. Het CDA heeft coalities kunnen vormen met vrijwel alle partijen in de Tweede Kamer.

Vooral in de periode van de zogenaamde paarse coalitie onder leiding van Wim Kok (PvdA) van1994 tot 2002 (8 jaar), was het CDA uitgesloten van regeringsdeelname. Dat het CDA een gouden strategische zet was blijkt uit het verloop van het aantal zetels dat het CDA over de afgelopen bijna 40 jaar wist te bemachtigen: van 54 zetels in de eind tachtiger jaren, tot een tijdelijk inzinking (13 zetels) in 2012. In 1994 na het vertrek van Ruud Lubbers en de mislukte kroonopvolging door Elco Brinkman verloor het CDA maar liefst 20 zetels, van 54 naar 34. Maar toch nog altijd 1 meer dan de VVD tijdens de laatste verkiezingen in maart 2017, waarmee de VVD toch nog ruimschoots de grootste partij werd (PVV op 2 met 20 zetels) en – in principe – de minister-president mocht leveren.
Het voorbeeld en de geschiedenis van het CDA laat overtuigend zien hoe succesvol samenwerking kan uitpakken.

Op naar samenwerking van gezond rechts
Iedereen die zich een beetje in politiek interesseert weet dat het in de politiek om slechts 1 ding gaat en dat is macht. Macht en legitimiteit verkrijgt de politicus / volksvertegenwoordiger middels verkiezingen. Stemmen dus. In onze parlementaire democratie, met al haar tekortkomingen en gebreken, geldt dat de meerderheid van stemmen de meest gangbare politieke besluiten kunnen nemen. Dat is dus 50% plus 1. [2]
Gezond rechts is het aan haar kiezers en zichzelf verplicht om van het verleden te leren, het heden kritisch te analyseren en te sturen op en te kiezen voor de beste toekomst.
Als u nu naar de peilingen kijkt en ziet dat er de 5/6 grootste partijen rond de 20 zetels zweven, dan dient de politieke leiding hier conclusies aan te verbinden. Om iets te kunnen veranderen in Nederland en om te kunnen rekenen met werkbare meerderheden (dus niet met het bij elkaar geraapte politieke zooitje van Rutte 3) dan moeten er bakens worden verzet. Als “wij” van gezond rechts dat niet doen, dan doen anderen dat straks wel voor ons.

Wilders - Baudet
De leiding van een politieke partij is zeker in dit tijdsgewricht alles bepalend. Verkiezingen worden in belangrijke mate gewonnen of verloren door de effectiviteit, het charisma en het vertrouwen dat de politiek leider krijgt van de kiezer.
Wilders en Baudet kennen elkaar maar al te goed. Baudet is een effectieve netwerker en met zijn denktank slaagde hij erin om met de PVV en met Geert Wilders samen te werken. Een van de laatste projecten die Baudet deed voor de PVV was een project ter verdediging, behoud en versterking van het referendum. Die samenwerking was toen uitstekend.

De vraag ging rond of Baudet niet op de lijst van de PVV zou gaan komen, maar voordat het zover was, had de jonge ambitieuze Baudet al een eigen plan getrokken. Oprichting van het Forum voor Democratie als partij, om te gaan meedoen aan de algemene verkiezingen met een eigen partij, een eigen lijst. Vandaag kan iedereen zien, hoe goed die beslissing heeft uitgewerkt. Het FvD staat er binnen een record tijd florissant bij in de peilingen, en de eventuele combinatie PVV en FvD is sterker en groter dan welke andere politieke partij, of voor de hand liggende combinatie van politieke partijen dan ook.[3]

Het gaat veel verder dan PVV-FvD
Dat samenwerken van gezond rechts houdt niet op bij PVV en FvD. Ook bij het CDA, het SGP en de VVD zitten vele kiezers – en leden – die – mochten zij daar vrij en onvervaard over kunnen stemmen, aansluiting bij een gezond rechtse nieuwe politieke combinatie zouden verkiezen. De VVD’ers die achter Rita Verdonk stonden zijn zonder uitzondering mensen die niet ver af staan van FvD of PVV. Ook CDA’ers voor wie het Nederlandse erfgoed van reuze belang is, die zich zorgen maken over het behoud van onze Spinoza-humanistische en Joods-christelijk gedeelde waarden en tradities,[4] is een nieuwe gezond rechtse combinatie of alternatief een aantrekkelijke, wellicht zelfs onweerstaanbare optie.

Ik heb in het bedrijfsleven fusies (en overnames) van dichtbij meegemaakt en die werden zelden geboren uit luxe, maar meestal uit noodzaak. Omdat het niet anders kon. Voor zowel de PVV als het FvD en haar respectievelijke leidingen is het onbestaanbaar dat zij hun miljoenen kiezers (!) straks nog een keer laten uitsluiten middels een cordon sanitair. Ja, Wilders heeft gelijk [5] als je maar genoeg stemmen haalt en groot genoeg bent, dan kunnen ze op een gegeven moment niet meer om je heen: op een gegeven moment, jazeker, maar de tijd die ons wordt gegeven is beperkt beste Geert.

Voor Thierry Baudet geldt dat hij een welverdiende glorieuze politieke start heeft gemaakt. Binnen 6 maanden met 2 zetels in de tweede kamer, en sinds eind 2017 schommelend rond de 15 zetels en met een ogenschijnlijk onbeperkt kiezerspotentieel, hetgeen onder andere is te zien aan het feit dat FvD binnen 2 jaar is uitgegroeid tot een partij [6] met meer dan 31.000 leden (ongeveer 6.000 meer dan de VVD).

Het FvD heeft de huidige coalitie momenteel goed in de klem, met hun waanzinnige “klimaatwet”, de uitwassen van de ongebreidelde en door Rutte persoonlijk gefaciliteerde immigratie van kansloze niet westerse gelukzoekers, en zijn ijzersterke, intellectueel doorwrochte kritiek op de uitdijende niet democratische EU, alsmede de persoonlijke aanval op Mark Rutte, dat alles alleen draait om diens persoonlijke ambities en zijn door iedereen voorziene overstap naar de functie van president van de Raad van Regeringsleiders, in de plaats van Donald Tusk, exact per 19 november 2019. Baudet maakte als eerste dit punt expliciet in de Tweede Kamer en verzocht Rutte bij herhaling te bevestigen en te garanderen dat hij niet naar de EU zou verhuizen. Wat Rutte overigens bij herhaling weigerde te doen.

Zijn onderlinge verschillen op rechts niet belangrijk?
Jazeker zijn verschillen belangrijk, en met name bij verregaande samenwerking is het noodzakelijk deze helder te hebben en bij voorbaat te bespreken en overeen te komen hoe met deze verschillen om te gaan. Om verschillen te overbruggen hadden de geestelijke vaders van het CDA officieel maar liefst 13 jaar nodig om deze te overbruggen (of te managen). In 2019 hebben wij geen 13 jaar de tijd meer om het tij te keren. Het moet wat sneller als het kan.

Het ogenschijnlijk grootste verschil tussen PVV en FvD is de aanpak en opstelling inzake islam, hetgeen met een praktische aanpak eenvoudig kan worden overbrugd. Ook bij het CDA zie je vandaag de dag, 39 jaar na de fusie, nog de verschillende bloedgroepen, stromingen of zuilen. Als de geestelijke vaders van dat CDA zich daar toen niet overheen hadden gezet (over hun schaduw waren gesprongen) dan was dat CDA er nooit gekomen. En dan?

Waarvoor pleit die Mulder? Wat is zijn voorstel?
Complimenten voor de twee leiders van de PVV en FvD. Zij hebben in de afgelopen twee jaar laten zien hoe ze konden samenwerken, samenleven, zonder in het huwelijk te hoeven treden. Het was een prachtige en voorbeeldige periode van verloving, van elkaar niet in de weg zitten, van elkaar in hun waarde laten, van elkaar steunen waar dat paste, van soms een opbouwende en kritische noot, maar nooit ten koste van die ander. Een voorbeeldige respectvolle relatie, waar veel PVV en FvD-kiezers nog veel van kunnen leren.

Mulder hoeft Geert Wilders of Thierry Baudet niet te vertellen wat ze moeten doen, of wat ze moeten laten. Zij zijn het probleem helemaal niet. U, de kiezer bent het probleem. Net zoals in mijn vorige column. U en u alleen bepaalt wie het in ons land voor het zeggen krijgt. Als de combinatie PVV en FvD niet de centrale machtsfactor zal worden, waardoor het werkelijk zou kunnen bepalen en beslissen hoe Nederland moet en kan worden geregeerd, dan heeft een intensievere samenwerking vrij weinig nut. Als u, de kiezer, echter een stevig mandaat geeft aan de combinatie PVV en FvD dan zullen zij u niet teleur stellen. Daar zijn ze veel te populistisch voor. Ze willen beide namelijk alleen hun beloftes aan u inlossen, hun woord houden, de wensen en de keuze van de kiezers respecteren en uitvoeren.

Samen zijn ze sterker, samen zijn ze beter, samen zijn ze meer, als jullie hen tenminste dat mandaat, die opdracht geven.
U weet nu precies wat u te doen staat:
#StemZeWeg

Die beruchte eerste column vindt u hieronder
Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld bij een wetsvoorstel tot het wijzigen van de grondwet, waarbij 2/3 meerderheid is vereist en het voorstel eerder door zowel de tweede als eerste kamer werd aangenomen (met een gewone meerderheid), maar waarbij de tweede stemming pas plaatsvindt na tussentijds gehouden algemene verkiezingen.
Samenwerking op links wordt uiteindelijk onafwendbaar GL, SP, PvdA (en D66) is een pot nat en is maar goed dat de ego’s en de blindheid op links velen malen groter zijn dan bij gezond rechts.
Met dank aan Boris van der Ham
Uitzending vandaag dinsdag 15 januari bij #JENSEN
Ledenaantal CDA 46.000 PvdA 45.000 en SP 36.000

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
1 jaar 5 maanden geleden - 1 jaar 5 maanden geleden #53926 door katertje
U bent een idioot -1-

door Dr. GertJan Mulder · 7 januari 2019 die verspreiding van zijn woord van harte toejuicht

Voor GertJan Mulder is de tijd van loze woorden ten einde. Iedereen moet wakker worden: vriend, vijand en idioot. Desnoods ietwat ruw.
Toen ik aankondigde weer te gaan schrijven koos 33% in mijn twitterpeiling voor dit onderwerp voor de eerste in de korte serie “giftige columns”. In de aanloop naar de verkiezingen van maart – PS2019 (Provinciale staten/Eerste Kamer) – en EP2019 (Verkiezingen Europees Fop-parlement) in mei zult u vaker van me horen.

In een van de laatste gesprekken met mijn vader vlak voor zijn overlijden, zei ik dat ik dacht dat 90% van alle mensen uitgesproken dom waren. Hij keek me aan. Een sterk vermagerde oude man, maar nog altijd met diezelfde scherpe blik. Hij grijnsde gemeen en zei: “ik denk dat dit percentage aanmerkelijk hoger ligt”.

Ik zal u niet plezieren met deze column
Politici die door u gekozen willen worden en dingen naar uw gunst zullen dit soort stellingen nooit verdedigen; maar u, de kiezer, bent een groot probleem. Dat komt omdat veel van u gewoonweg te dom, te onnozel, te onverschillig, te naïef, te lui of botweg veel te weinig (of via Ollongren’s NPO/MSM fakenews verkeerd) geïnformeerd zijn. Een combinatie van voorgaande factoren is alleszins waarschijnlijk te achten, maar geen excuus.

U bent overigens niet te dom, te onnozel, te onverschillig, te naïef, te lui of botweg veel te weinig (of via Ollongren’s NPO/MSM fakenews verkeerd) geïnformeerd, in het verkeer en de omgang met uw geliefden, familie, vrienden, kennissen of collega’s, maar wèl in relatie tot de bestuurlijke elite. De politici, de honderdduizenden onzichtbare ambtenaren, kortom te dom voor hen die macht over u uitoefenen.

Dat kan beter
Ze hebben u allen in enkele decennia tot slaaf en lijfeigene gemaakt, en u had en heeft niets in de gaten. U slikt alles, steeds meer en meer, en u begrijpt niet wat er aan de hand is, hoe dat zo allemaal heeft kunnen gebeuren, wat u allemaal overkomt omdat u er helemaal nooit voor heeft gekozen.

U koos er niet voor een mogelijk 1000 miljard euro kostend klimaatakkoord/wet.
U koos er niet om afgesloten te worden van het gas.
U koos er niet voor om Oekraïne quasi-lid te maken van de EU.
U koos er niet voor om Turkije te verwennen met miljarden financiële steun, visavrij reizen, of door Turkije bestuurde moskeeën bij u om de hoek te krijgen, ondanks dat Erdogan alle Nederlanders uitmaakte voor nazi’s,

Evenmin koos u:
voor een Italiaan als president van de ECB,
voor Juncker die doorgaans dronken de EU commissie “leidt”,
voor de heilige marxistische Timmermans die denkt dat hij door god geroepen is om 500 miljoen Europeanen uit de klauwen te redden van populisten,
voor een Marrakesh-verdrag, waardoor u de komende decennia nog een paar miljoen kansloze negers en moslims als buren zult moeten verwelkomen en zult moeten onderhouden. Want ze kunnen niks en zullen ook nooit iets bijleren of bijdragen,
voor het bevriezen van uw koopkracht, omdat de overheid zich steeds meer van het verdiende nationale inkomen toe-eigent (bijna 40%),
voor verlies van al uw privacy (sleepwet), ongelimiteerde afluisterpraktijken,
voor camera’s controles (voorlopig) tot aan uw voordeur,
voor een flut kabinet van VVD/CDA/D66 en CU, van maar liefst 24 (!) bewindslieden, zonder enige uitzondering allemaal prutsers en knoeiers, niet en nooit direct gekozen,
voor de oneindige lijst van politieke benoemingen, van burgemeesters en commissarissen van koning, tot en met de onderkoning vicevoorzitter Raad van State (u weet toch niet wat dat orgaan voor invloed heeft), de Pim Fortuyn-hater bij uitstek, Thom de Graaf (u weet toch niet meer wie hij precies was of wat hij deed),
dat seksloze Mark Rutte allerlei beslissingen heeft genomen in de laatste jaren, die hem zijn ingefluisterd (rechtstreeks of via een ommetje) door Merkel, Macron of Juncker, met daarbij het commentaar, “Mark wij vinden jou bij uitstek de geschikte kandidaat om Donald Tusk op te volgen, maar….”.

En zo werd in opdracht van ‘duistere krachten en onzichtbare machten’:

de Nederlandse referendumwet in no-time ingetrokken (denkt u dat het Nederlandse Oekraïne referendum, met 66% tegen, geen ongelofelijke stress en irritatie veroorzaakte in Brussel en in Kiev?),

de handtekening bij het kruisje van zoveel soevereiniteitsoverdracht van Nederland naar Brussel (de meesten van u begrijpen toch niet wat soevereiniteit inhoudt),

het laatste waarmee Nederland instemde was het voorstel dat de EU een eigen begroting krijgt (zelf direct inkomsten mag gaan genereren en schulden aan mag gaan),

Niemand van u heeft ooit het boek de Aanval op de Natiestaat van Thierry Baudet gelezen, en de weinigen die het probeerden hebben er toch niets van begrepen. Alle voorstellen van het Forum voor Democratie voor bestuurlijke en democratische vernieuwing zullen u worst zijn, omdat het zover van uw bed is en u die arrogante Baudet toch maar niets vindt

U heeft al helemaal nooit begrepen – noch U afgevraagd – waarom er in hemelsnaam een paar miljoen moslims Nederland zijn binnen gewerkt, die het hele godganse land islamiseren (met 500 van die verdomde moskeeën, waarvan u toch geen enkel benul heeft wat zich daar allemaal afspeelt [1], behalve dat uw schoolgaande jonge kinderen aldaar worden gedwongen op hun knieën te gaan om allah te verheerlijken) en het land naar de verdommenis helpen, omdat u niet oplette. Voor zo ver het niet beviel, werd u niet geacht er ooit iets negatiefs over te zeggen en als u dat wel deed dan was u een islamofoob, een racist en een fascist.

Dat u sowieso de oproep van Geert Wilders dat Nederland zou moeten de-islamiseren nooit heeft begrepen, eenvoudig weg omdat u het woord en de betekenis ervan nooit heeft doorgrond. Hetgeen weer een direct gevolg is van het feit dat u nooit iets noemenswaardigs leest, laat staan een boek als"Marked for Death" van Geert Wilders, waar alles maar dan ook echt alles in staat wat relevant is aan die verderfelijke achterlijke woestijn veroveringsideologie. Omdat het een dik boek is, een boek in het Engels dat u niet machtig bent en omdat iedereen altijd over Geert Wilders zegt dat het een extreemrechtse nare man is, die de meest vreselijke dingen zegt, altijd generaliseert, nooit met oplossingen komt, altijd stigmatiseert, nooit echt de macht ambieert, maar altijd langs de zijlijn maar wat loopt te schelden en te vloeken, maar dat niemand hem ooit serieus zal nemen.

En waarom? Want wilde Wilders echt niets?
Want Wilders wilde de islam uit Nederland verbannen (1),
hij wilde uit de Euro en de gulden opnieuw introduceren (2),
hij wilde uit de Europese Unie (3)
wilde de massa immigratie stoppen, vooral geen moslims er meer bij (4),
wilde de grenzen sluiten (5),
wilde minder criminele Marokkanen want hij vond dat Nederland een Marokkanen probleem had (6),
wilde Rutte stoppen, via ontelbare moties van wantrouwen (7)
was enthousiast over Trump, Le Pen, Salvini, Orban en andere nationalisten en patriotten (8)
en nog veel en veel meer.

Waarom is wat Wilders wil niet idioot?
De bestuurselite, honderdduizenden ambtenaren (parasieten) en politici zijn u allen te slim af. Veel te slim. Ze doen en laten met u wat zij willen en u laat het gebeuren. Dat komt door het bovenstaande en vanwege het feit dat u niet doorziet waarom ze dingen doen die ze doen. Het is allemaal geen toeval. Er zitten (goed) doordachte plannen achter, die ze nooit met u zullen delen. U zou het toch niet begrijpen vanwege uw verstandelijke beperkingen in combinatie met het gegeven dat veel van hun plannen en voornemens niet in uw belang zijn.
En:
U zou er zo maar eens tegen kunnen stemmen. #StemZeWeg of #GeleHesjes zijn vervelende sta-in-de-wegs voor hen die zich boven u gesteld hebben en vanuit die positie goed voor zichzelf en hun vrienden zorgen.

Ik ben geen complotdenker, maar ook niet van gisteren. Op een vergelijke manier als het bestuur van een grote onderneming, denken ook bestuurders en politici op nationaal, regionaal en multilateraal niveau na over waar het heen moet met de wereld. En vooral ook met henzelf. Dat alles ontaard in visies – ontwikkeld door de globalisten en de linkse kerk – waar het heen moet met de wereld. Met specifiek geformuleerde doelen voor de korte, middellange en lange termijn en met strategieën hoe die doelen het best bereikt kunnen worden.

Talrijke netwerken van overlegstructuren daartoe worden onderhouden. De lijst is te lang, maar u ziet wel dat zij zich van topontmoeting naar topontmoeting begeven (altijd in comfortabele privévliegtuigen die door u zijn bekostigd, inclusief 5-sterren hotels en een VIP-behandeling waar ze gaan en staan). Topontmoetingen met van die eeuwige onbenullige familiegroepsfoto’s, waarbij meestal niet duidelijk is wat er precies besproken respectievelijk bereikt is.

Want die gesprekken worden nooit openbaar
Zij weten het wel. Zij hebben wel geheel, of zeker deels, het overzicht. Zij zien het bos, u slechts een paar bomen. Wellicht in een structuur van organisaties middels modules, waarvan de meeste participanten niet precies weten wat er allemaal speelt, maar waarbij er altijd een paar zijn die wel bij de meest belangrijke overlegorganen betrokken zijn.
U weet het niet. Het resultaat is wel, dat de EU door dendert, dat het verdrag van Lissabon er gewoon kwam. En:
dat de transferunie een feit is,

dat uw land geen grenzen meer heeft en geen zelfbeschikkingsrecht,
dat Merkel dat Marrakesh-verdrag bij Rutte door zijn strot duwde,
dat Brexit nog steeds een vraag is,
dat uw overheid het haar onwelgevallige nieuws gaat bestrijden,
dat gele hesjes worden opgepakt en in elkaar geslagen,
dat de Catalanen met door de EU gesanctioneerd proportioneel geweld zijn kaltgestellt,
dat een EU Leger in de maak is,
dat u allemaal vijandsbeelden krijgt opgedrongen waarvan u nooit begrijpt waarom,
dat Palestijnen door uw overheid worden betaald om Joden te doden,
dat Rutte stiekem miljoenen euro’s financiering gaf aan extremistische groepen, gelieerd aan IS, om zogenaamd de president van Syrië af te zetten,
dat uw NPO een steeds hoger budget krijgt toegewezen om u te vertellen wat u denken moet,
dat politieke partijen uit de staatsruif worden gefinancierd om – naast de gratis propaganda via de MSM – campagnes te kunnen optuigen om u nog beter, nog geraffineerder, nog slimmer in de maling te kunnen nemen.

Maar als u blijft stemmen op het #partijkartel, en zo de #banencarrousel in stand houdt waarbij zij steeds machtiger worden en u steeds zwakker en dommer, dan kunt u in ieder geval niet zeggen dat u het niet wist, na het lezen van deze column.
Slaven en lijfeigenen is wat u geworden bent, wat u zich heeft laten maken. U heeft geen enkele vrijheid meer. U mag alleen nog af en toe stemmen, op hen die u constant voorhouden wat goed voor u is.

Of u kunt een geel hesje aantrekken en ze allemaal een dikke vinger geven.
Er zijn geen goeie bij. Ze mogen allemaal weg.

Want u las ook niet Cafe Mogadishu van Robbert van Lanschot

door Dr. GertJan Mulder · 7 januari 2019
verenoflood.nu/u-bent-een-idioot-1/
Laatst bewerkt: 1 jaar 5 maanden geleden door katertje.

Please Inloggen to join the conversation.