Vraag Tot 2 jaar cel veroordeelde crimineel bedreigt Chipshol-directeur: in wiens opdracht ??

Meer
9 jaren 6 maanden geleden #23339 door katertje
Opmerkelijk is het ook dat er zo weinig reacties komen op de Demmink Doofpot, het boek van drs. J Poot, dat door onze redactie met noeste arbeid integraal op het forum is gezet en nu als een aparte rubriek onder De Demmink Papers (zie balk bovenaan de pagina) is aan te klikken.

Is het desinteresse? Ongeloof?
Kan het me moeilijk voorstellen aangezien de producties behorende bij het boek legio getuigenverslagen bevatten.

Is het te groot?....of zijn wij met z'n allen te klein voor zulke grote misstanden?

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
9 jaren 6 maanden geleden #23336 door katertje
Heeft de MSM in Nederland niet felle kritiek op perscensuur in China, in Noord-Korea, in Rusland in Cuba en op dit moment in Hongarije ?
Die kritiek is zonder meer terecht. !!
Maar waar blijven zij als het gaat om misstanden die in eigen gelederen plaatsvinden?

Is er één krant -behoudens dan het Haarlems Dagblad- die schrijft...die durft te schrijven over de
Demmink Doofpot, over de Chipshol-affaire?

Sommigen zijn aarzelend begonnen aan de ontrafeling van de misstanden die al jaren bij Justitie plaatsvinden, waaronder het onderzoeksprogramma Zembla.
Om vervolgens als een haas de keutel in te trekken en -zoals in het geval van de Telegraaf- zelfs met een rectificatie komt.

Dat persbreidel van hogerhand wordt opgelegd, daar kan niemand nog omheen.
Met welke bedreigingen, welke sancties???
Hoe is het mogelijk dat zij die het hoogste woord voeren als het om een opgeblazen misstap uit het verleden van een eenvoudig Kamerlid gaat, die daarvoor bovendien destijds zijn straf heeft ondergaan, nu wegkijken en muisstil blijven als het om serieuze misstanden in de top van Justitie en de rechterlijke macht gaat.
Wat een verachtelijke figuren !!!


Ik ben geneigd dit bericht van drs. Poot door te sturen naar minister van Justitie Opstelten en staatssecretaris van Justitie Teeven.

Was het niet de laatste die destijds beweerde dat hij, zodra hij daartoe in de positie verkeerde, de Augiasstal op Justitie zou uitmesten?

Daartoe is naar mijn mening inmiddels meer dan genoeg materiaal voorhanden.
Bovendien ligt er ook nog een aantal aanklachten tegen de SG van Justitie die onder Donner en Hirsch Ballin nooit in behandeling zijn genomen.

Geen flinke praatjes meer Teeven...het is de hoogste tijd voor flinke actie !!

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
9 jaren 6 maanden geleden #23334 door katertje
OVER SCHAAMTE GESPROKEN.....!!!!
de bewijzen stapelen zich op dat de rechterlijke macht en Justitie in ons land zich bedienen van regelrechte maffiapraktijken.


Dit bericht van drs.J.Poot, auteur van de Demmink Doofpot en de Chipshol-affaire bereikte onze redactie:


Tot 2 jaar cel veroordeelde crimineel bedreigt Chipshol-directeur: in wiens opdracht?

Tijdens het laatste van de 6 getuigenverhoren over de liegende rechter Westenberg deed zijn voormalige collega Kalbfleisch
een opmerkelijke uitspraak.
Deze president-directeur van de NMa verklaarde heel verrassend in 1992 als rechter een bespreking te hebben gevoerd
met de heer en mevrouw De Kroes bij hen thuis in Wassenaar.


Heel opmerkelijk dat een rechter, zelf vice-president van de Haagse rechtbank, contact zocht en had met een familie
waarvan zoon Eddy nota bene tot 2 jaar gevangenisstraf, zelfs in hoger beroep veroordeeld was. Even opmerkelijk is dat
Harry van Andel daarbij aanwezig was: mijn grote tegenstander.


Uiteraard wil Chipshol over een en ander meer weten. Vandaar het verzoek aan de rechter-commissaris de overlevende
Eddy de Kroes als getuige te horen. Sindsdien werd de directeur van Chipshol door De Kroes 2 keer dreigend medegedeeld
dat Chipshol met vuur speelt.


Lees meer in de advertentie "Tot 2 jaar cel veroordeelde crimineel bedreigt Chipshol-directeur: in wiens opdracht?" die vandaag
is geplaatst in het Haarlems Dagblad maar door alle landelijke kranten werd geweigerd. In wiens opdracht?


Met vriendelijke groet,
Drs. J. Poot (86)


PS. Indien u ook verontrust bent over misstanden bij Justitie, onder leiding van de chantabele sg Joris Demmink, stuur dan deze mail
door naar uw relaties!


Advertentie, geplaatst in Haarlems Dagblad van 07-01-2011:

Tijdens het laatste van de 6 getuigenverhoren over de liegende rechter Westenberg deed zijn voormalig collega Kalbfleisch een opmerkelijke uitspraak.
Deze president-directeur van de NMa verklaarde heel verrassend in 1992 als rechter een bespreking te hebben gevoerd met de heer en mevrouw
De Kroes bij hen thuis in Wassenaar.

Heel opmerkelijk dat een rechter, zelfs vice-president van de Haagse rechtbank, contact zocht en had met een familie waarvan zoon Eddy
nota bene tot 2 jaar gevangenisstraf, zelfs in hoger beroep veroordeeld was. Even opmerkelijk is dat Harry van Andel daarbij aanwezig was:
mijn grote tegenstander.

Advertentie 'Chipshol-directeur bedreigd'
NB. Eddy de Kroes en Harry van Andel waren overigens dikke zakenvrienden. Hun zonen Edward resp. Aki, beiden top-polospelers, eveneens.

Waarover ging deze bespreking tussen Van Andel, een Vleesmeester en een rechter, die bovendien president-commissaris van VOMAR was?
Die onderneming was aandeelhouder zowel van Chipshol Forward als Landinvest, evenals De Kroes en Van Andel grootaandeelhouder.
Interessant is verder dat VOMAR kort daarvoor een aantal slagerijen van deze Vleesmeester overgenomen had. Uiteraard wil Chipshol
over een en ander meer weten. Vandaar het verzoek aan rechter-commissaris mevrouw mr. J.M. Eelkema de overlevende Eddy de Kroes als getuige te horen.

In het FD van 29 december jl. is een uitvoerig artikel verschenen: "CHIPSHOL HOOPT 'VRIENDJESPOLITIEK' VAN RECHTERS BLOOT TE LEGGEN.
Grondbedrijf familie Poot roept omstreden vleeshandelaar Eddy de Kroes op". Bij het artikel een schema van de relaties in en buiten de
rechterlijke wereld van de ontslagen rechter Westenberg. Heel opvallend is op de voorpagina een foto van Eddy de Kroes weergegeven.

Kennelijk zit deze Vleesmeester met het getuigenverhoor erg in zijn maag en is hij over het FD-artikel zeer verbolgen. De directeur
van Chipshol heeft hij daarover onheus aangesproken in een voicemailbericht op 30 december jl. om 22.25 uur. Uit de uitgetikte versie citeer ik:

"Want ik heb het gevoel dat je, ja je hebt een soort eh… laten we maar zeggen, artikel in het FD laten lekken… Dus doe nou verstandig,
bel mij of laat je advocaat even bellen, want ik denk dat je met vuur speelt." etc.

Daaraan waren diezelfde dag onbehoorlijke telefoontjes met 2 van onze medewerksters voorafgegaan, die beiden daarvan een schriftelijk
verslag gemaakt hebben. Eerst met onze receptioniste, reeds om 9.40 uur. "Vervolgens werd ik om 11.40 uur door E. de Kroes gebeld met
nogmaals het verzoek Peter te willen spreken. Ik zei hem dat Peter niet bereikbaar was op zijn mobiel (verbind mij dan maar door met Jan Poot,
Peter is toch maar een doorgeefluik…) Ik geef u nu 5 minuten om mij terug te bellen met meer informatie anders neem ik maatregelen." etc.

11.45 uur belde De Kroes wederom nu met een secretaresse. "Ik moet hem nu spreken, anders kom ik wel naar kantoor. Secretaresse:
Nou, ik denk dat het beter is zijn telefoontje af te wachten; hij heeft nl. nog besprekingen vanmiddag. E. de Kroes: Niets mee te maken.
Het zal me een klotezorg zijn, dan verzet hij die maar; ik moet hem vandaag spreken! Anders krijgt ie te maken met Eddy de Kroes!
Het moet vandaag! Desnoods ga ik vanavond bij zijn voordeur liggen. Dan weet hij wie Eddy de Kroes is! Dat artikel in het FD.
Hij speelt hoog spel, met vuur!" etc.

Onze advocaat mr. M.Ch. Kaaks heeft hem per 31 december 2010 een brief geschreven die als volgt eindigt: "Ik sommeer u daarom iedere
vorm van contact met cliënte haar werknemers of de familie Poot, direct of indirect, te staken en gestaakt te houden. Afgezien van het
onaanvaardbare karakter van uw uitlatingen, wenst cliënte geen contact omdat zij u als getuige onder ede wenst te doen horen door de
rechtbank Utrecht."

De lezer van deze advertentie begrijpt nu hoe Eddy de Kroes in elkaar zit. Begrijpt u echter ook dat De Kroes, die zelfs in hoger beroep
tot 2 jaar gevangenisstraf veroordeeld is, tot op heden zijn straf niet uitgezeten heeft? Van Officier van Justitie Hans Vos heeft hij
in 1992 een vrijbrief gekregen. Hoe is het mogelijk? Zoiets kan je niet alleen met intimidatie en een grote mond bereiken. De Kroes moet
wel zo'n machtig man zijn, dat zelfs Justitie hem gehoorzaamt.

NB. En zelfs de rechterlijke macht! Toen de bekende journalist Eric Smit in 2003 de vrijbrief openbaarde werd De Kroes opgepakt
maar weer [/link=http://www.theovangogh.nl/ruijs_25.html]vrijgesproken door de Haagse rechter Paris[/link], voormalig collega van Kalbfleisch.

Waarom? Omdat aan de top van Justitie al jaren de chantabele secretaris-generaal mr. Joris Demmink staat.
In mijn derde boek Doodzonde tegen de Rechtsstaat van 31 oktober 2009 ben ik daarop ingegaan (blz. 219, 220 en 255).

Aan hem heb ik ruim een half jaar daarna nl. 5 mei 2010 zelfs een heel boek De Demmink Doofpot gewijd met verontrustende
rapporten van 3 bronnen. Weliswaar is niet bewezen dat Demmink pedofiel is, maar niet ontkend kan worden dat deze sg al vóór
zijn benoeming in 2002 in opspraak was. Het is beslist geen toeval dat De Kroes recent t.w. 16 augustus 2010 dat boek bij Chipshol
opgevraagd heeft. Behalve voorliefde voor jongens zijn er aanwijzingen dat sg Demmink ook belangstelling heeft voor onroerend goed.
Zo zou hij zich persoonlijk bemoeien met de aanbesteding en aankoop van gerechtsgebouwen.

NB. Dat schijnt ook het geval te zijn bij Schiphol, met CFO Verboom. SOBI heeft daarover per 15 december 2010 inlichtingen gevraagd bij
de Raad van Commissarissen.

De Kroes heeft eveneens een voorliefde voor onroerend goed. In feite is deze voormalige Vleesmeester onroerendgoedhandelaar.
Zo heeft hij indertijd samen met Harry van Andel een winst behaald op een gerechtsgebouw van 3 keer de aankoopprijs. Of Demmink en Kalbfleisch
daarbij nog een rol gespeeld hebben dan wel daarvan op de hoogte geweest zijn, wordt door ons nog onderzocht.
Zegt De Kroes dat Chipshol met vuur speelt omdat het misstanden bij Justitie onderzoekt en naar buiten brengt?
In wiens opdracht doet hij dit? Zijn intimidatie heeft niet op onze 2 medewerksters, noch op de huidige directeur van Chipshol, noch op zijn voorganger, de door De Kroes en zijn medestander/belanghebbende gewenste invloed, aangezien wij noch corrupt noch bang zijn. Zelfs niet voor de Staat der Nederlanden, zoals blijkt uit mijn 5 boeken en meer dan 50 advertenties.

Crans, 1 januari 2011

Drs. J. Poot (13 augustus 1924)
Oprichter Chipshol, Eurowoningen en Eurohome Franc

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.