Vraag Van republiek naar koninkrijk en terug naar republ

 • Aegolius cs
 • Aegolius cs's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Bezoeker
 • Bezoeker
10 jaren 3 maanden geleden #10974 door Aegolius cs
@ OranjevrijStaat,

Voor het eerst heb ik kennis genomen van “uw” link:

www.republikanisme.nl/meine.html

Een uitstekend doorwrocht juridisch gedachtespinsel, mag ik wel zeggen!
Er wordt misschien voorbij gegaan welke bestuursvorm in enig land kan functioneren. Ieder vorm als voorgesteld, is echter bijzonder afhankelijk van de bevolkingscultuur, geloof en ontwikkeling.

Het bewijs daarvoor is geleverd in menig wanhopig door de VN, goedbedoelde internationale (militaire) acties als in Irak, Afghanistan, diverse Afrikaanse staten en wat langer geleden in Vietnam.

De bevolkingssamenstelling in NL is de laatste decennia, cultureel en intellectueel buitengewoon veranderd. Doorgaan op onze eeuwenoude staatsrechtelijke wettelijke traditie, verdient op zijn minst enige aanpassing, waarbij o.a. het herinvoeren van het censusstelsel enig uitweg biedt.

Vernieuwen kan ook betekenen dat teruggrijpen op het oude, vooruitgang bevordert.
Ben ik, om me heen kijkend, te behoudend in een NL veranderende maatschappij?

Deze link, u wellicht bekend, geeft wat verduidelijking:

hetvrijevolk.com/index.php?pagina=8702

MVG en tot lezens.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
10 jaren 3 maanden geleden #10965 door katertje
Aegolius cs schrijft:

Van republiek naar koninkrijk en terug naar republiek?

Katertje heeft een klemmende en uitstekende vraag gesteld aan OranjevrijStaat:

www.tref.eu/index.php/tref-webforum/85-h...it=15&start=15#10839

N.a.v. haar verzoek heb ik gemeend een globaal voorschot te mogen nemen.

herstelderepubliek.wordpress.com/2010/03...et-jaar-nul/#more-28

Een republiek, niet zozeer uit het oogpunt van kostenbesparing maar vanuit het standpunt: een niet erfelijke be(zit)stuursvorm zoals de grondwet thans bepaalt;

Vestigen van een Constitutioneel Hof opdat de wetten mogen worden getoetst aan de grondwet;

Grondwettelijk vastgelegde volksraadplegingen (Zwitsers/Iers model);

Bij volksraadpleging gekozen president resideert gedurende X jaar in één ter beschikking gesteld pand op kosten van de staat;

President functionerend binnen een zeer beperkt kader van bevoegdheden én afzetbaar door bijv. het Constitutionele Hof, hetgeen ook voor een of meerder regeringsfunctionarissen zou moeten gelden. Geen “gewoonterecht” en zeker niet “daags” erna weer deelnemen op een ander post;

Salaris president iets meer dan de Balkenendenorm en wachtgeld is verleden tijd. Ook voormalige VS presidenten halen na hun ambtstermijn, afhankelijk van hun succes, gelden binnen hetgeen congruent is aan hun voormalige bestuursprestaties.

Nou ja, zo kan het wel even.
MVG.

Daags erna:

Dan wordt De Raad van State een adviesorgaan van het Kabinet en de afdeling “bestuurlijke rechtspraak” kan worden opgeheven daar die werkzaamheden onder het Constitutionele Hof zullen vallen;

Chambre de réflexion (1e Kamer) kan worden opgeheven (geen getrapt kiesrecht door provincie). Voorts zal de 2e Kamer bestaan uit honderd afgevaardigden;

Verkiezingen d.m.v. gemengd systeem van direct gekozenen en districtenstelsel met een kiesdrempel omdat slechts en 5 partijenstelsel wordt beoogd;

Herinvoering van het censuskiesrecht;

Van 12 naar 3 provincies met een door het volk gekozen gouverneur op voordracht (minstens 2) door huidig bestuur. Is ook goed denkbaar voor de burgemeestersfunctie. Evenwel: bij afwijzing door een meerderheid, volgt een nieuwe voordracht!

Mag ik het storend vinden dat het een minister politiek wordt aangerekend als de 4e macht weerspannig is bij het publiekelijk vervullen van haar taak waarbij ‘n minister onjuist, onvolledig of cryptisch informeert? Juist, dan moet de Kamer ingrijpen en betreffende ambtenaren kunnen ontslaan, wel zonder een goudomrande vergoeding!

Voorts is het nuttig bestuurlijk vast te stellen dat sommige voorstellen van de Kamer indien slechts door een minderheid gesteund, worden uitgevoerd. Te denken valt aan een voorstel van parlementaire enquête die thans na vele jaren plaatsvindt als de politieke verhoudingen zijn gewijzigd.

Blijft over:scheiding van kerk en staat. Dat is werkelijk een zeer lastig onderwerp/fenomeen.

Fijn dat ik mijn “borrelpraat” bij u achter mag laten. Er zijn zooooooveel deskundigen in het staatsrecht, maar daarover lees ik op dit forum bij uitzondering over.

Vandaar mijn uitnodiging…………… Denk mee en reageer aub.

Voor vandaag weer even genoeg.

MVG, Aegolius cs.

Mijn uitnodiging op deze page is onverminderd van kracht………@Aegolius en OranjevrijStaat

Phoeéééée !!! Lectuur om je hersens op te verstuiken..!!
Daar gaan we eens serieus mee aan de slag, maar eerst goed inlezen!!
Heel hartelijk dank!
De veelzijdigheid van Tref.eu.... geweldig!!!

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • Aegolius cs
 • Aegolius cs's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Bezoeker
 • Bezoeker
10 jaren 3 maanden geleden #10961 door Aegolius cs
OranjevrijStaat schrijft:

De nadelen van een kiesdrempel.

herstelderepubliek.wordpress.com/2010/04/12/een-gewiekst-plan/De afgelopen 45 jaar het democratisch gehalte en werking van NL schouwend waarbij iedere stem zijn inbreng heeft gehad, geeft te denken.

Of het invoeren van een kiesdrempel de democratie zal bevorderen of beperken is sterk afhankelijk van de wijze waarop de politiek democratisch wenst te besturen.

Zie ook:

www.tref.eu/index.php/tref-webforum/117-...en-facade.html#10869

MVG.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
10 jaren 3 maanden geleden #10957 door OranjevrijStaat

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • Aegolius cs
 • Aegolius cs's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Bezoeker
 • Bezoeker
10 jaren 3 maanden geleden - 10 jaren 3 maanden geleden #10946 door Aegolius cs
OranjevrijStaat schrijft:

Naar aanleiding van de actualiteit en punt voor de paragraaf Constitutioneel Hof.

De Raad van State fungeert vaak als scheidsrechter voor een hoop meningsverschillen die mensen onder elkaar niet op kunnen lossen. Dat klinkt aannemelijk, maar op het moment dat je weet dat je altijd een stapje hoger kunt, doe je niet je best om er uit te komen, dan neem je het risico om via die stap alsnog je gelijk te halen.

De Raad van State is een "Hoog College van Staat", zoals ook bijvoorbeeld de ombudsman en het kabinet van de koningin. Er zijn er meen ik een stuk of zes, nota bene ook ééntje die gaat over de lintjes flauwekul! Principieel kunnen we die die allemaal afschaffen, want op het moment dat er een door de overheid gefinancierd instituut aan te pas komt, begint er van alles te schuiven en doorgaans NIET in de richting van de burger, want die is niet soeverein.

Nog gekker wordt het als je weet dat de Raad van State een vice-president heeft, in de persoon van Tjeenk Willink, waarbij de voorzitter niemand anders is dan de koning(in). Dus Bea is de hoofd-scheidsrechter en niet toevallig ook Staatshoofd én Hoofd van de Regering. En onschendbaar, dus je kunt er ook niet mee afrekenen.

Tenslotte is het meest absurde op dit moment nog, dat er een waterprins in uniform, c.q. financieel genie mee zit te luisteren ter voorbereiding op zijn zware taak als koning Willem de Overbodige en HKH Prinses Maxima, eveneens financieel expert. Je snapt niet dat iemand dit nog serieus neemt, maar dat is een kwestie van Marketing....denk ik dan maar.

Dus Constitutioneel Hof is voldoende om de wetgever te controleren en dat op basis van VAKKENNIS en niet op basis van een baarmoeder.


Alle als negatieve juridische elementen waarmee we in de loop der jaren bestuurlijk zijn geconfronteerd, dienen uit de grondwet en organieke wetten te worden geschrapt. Thorbecke was in zijn tijd goed op weg en binnen zijn mogelijkheden was zijn ontwerp het meest haalbare t.o.v. Willem III het koningsgezag te beperken.

Evenwel zijn we in een nieuwe episode van Staatsbelang vs. Landsbelang verzeilt geraakt, mede door de in afwisselende politieke samenstelling van regering in de afgelopen jaren een ontstaande maatschappelijke problematiek betreffende sociale cohesie en vergaande aantasten vanwege de kostenbeheersing dan wel de leugenachtigheid daarover.

De oude politiek loopt weg of verdedigt tot op de laatst gekozen man als “volksvertegenwoordiger” dat het al jaren “staand beleid” blijkt te zijn zoals wij als burger dat mogen ervaren op allerlei gebied.

Zucht, u weet wel waarom.
MVG.
Laast bewerkt: 10 jaren 3 maanden geleden door Aegolius cs.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
10 jaren 3 maanden geleden - 10 jaren 3 maanden geleden #10945 door OranjevrijStaat
Naar aanleiding van de actualiteit en punt voor de paragraaf Constitutioneel Hof.

De Raad van State fungeert vaak als scheidsrechter voor een hoop meningsverschillen die mensen onder elkaar niet op kunnen lossen. Dat klinkt aannemelijk, maar op het moment dat je weet dat je altijd een stapje hoger kunt, doe je niet je best om er uit te komen, dan neem je het risico om via die stap alsnog je gelijk te halen.

De Raad van State is een "Hoog College van Staat", zoals ook bijvoorbeeld de ombudsman en het kabinet van de koningin. Er zijn er meen ik een stuk of zes, nota bene ook ééntje die gaat over de lintjes flauwekul! Principieel kunnen we die die allemaal afschaffen, want op het moment dat er een door de overheid gefinancierd instituut aan te pas komt, begint er van alles te schuiven en doorgaans NIET in de richting van de burger, want die is niet soeverein.

Nog gekker wordt het als je weet dat de Raad van State een vice-president heeft, in de persoon van Tjeenk Willink, waarbij de voorzitter niemand anders is dan de koning(in). Dus Bea is de hoofd-scheidsrechter en niet toevallig ook Staatshoofd én Hoofd van de Regering. En onschendbaar, dus je kunt er ook niet mee afrekenen.

Tenslotte is het meest absurde op dit moment nog, dat er een waterprins in uniform, c.q. financieel genie mee zit te luisteren ter voorbereiding op zijn zware taak als koning Willem de Overbodige en HKH Prinses Maxima, eveneens financieel expert. Je snapt niet dat iemand dit nog serieus neemt, maar dat is een kwestie van Marketing....denk ik dan maar.

Dus Constitutioneel Hof is voldoende om de wetgever te controleren en dat op basis van VAKKENNIS en niet op basis van een baarmoeder.
Laast bewerkt: 10 jaren 3 maanden geleden door OranjevrijStaat.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
10 jaren 3 maanden geleden #10919 door OranjevrijStaat
Het wordt een hele klus, maar de berg moet van onder af worden beklommen, dus daar gaan we. Punten verzamelen en er een (samenvattende) paragraaf van maken.

Ik licht er eerst even een puntje uit bestemd voor de paragraaf:
"Scheiding van religie en staat"

In de grondwet vastleggen. Als het staatsbestel wordt veranderd naar een republiek, blijven we altijd verschillende religieuze stromingen houden. Daar is niets mis mee, onder voorwaarde dat het een persoonlijke beleving is, die achter de voordeur of in een daartoe geschikte ruimte wordt gepraktizeerd. In de grondwet komt een artikel, dat er vrijheid van religie is, mits deze aanzet tot geweld, dan is er kans op strafrechtelijke vervolging
Politiek gezien kan er een partij op religieuze grondslag in het parlement zitten, maar als grondwettelijk vaststaat dat er een strikte scheiding van religie en staat is gewaarborgd, zullen wetsvoorstellen zoals bijvoorbeeld over de koopzondagen, geen constitutionele grondslag hebben en derhalve niet kunnen worden ingediend. Dan is er een grondwetswijziging nodig.

Bij een wijziging van de grondwet moet een referendum worden uitgeschreven. Een meerderheid van 75% kan een aanpassing tot gevolg hebben.

De organisatie van een algemene volksraadpleging kan vereenvoudigd worden door grondwettelijk vast te leggen hoe de telling wordt georganiseerd.
1. Stemmen voor verandering telt voor 100%
2. Stemmen voor bestaande status-quo telt voor 100%
3. Niet stemmen is handhaving status-quo, maar telt voor 50%
In dit geval maakt de opkomst niets uit. Als je thuisblijft stem je altijd voor het handhaven van de bestaande situatie. Neem je de moeite om NEE te stemmen, dan weegt de stem twee keer zo veel als die van de thuisblijver. Opkomst is altijd 100%.

Scheiding van religie en staat moet eigenlijk ook gelden voor scheiding van onderwijs en staat, maar dat moet in een andere paragraaf misschien.

Er is al een concept grondwet voor de Derde Republiek, moet nog wel veel in worden aangepast, met name de artikelen die "klakkeloos" worden overgenomen van de bestaande versie 1848.
www.republikanisme.nl/meine.html

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • Aegolius cs
 • Aegolius cs's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Bezoeker
 • Bezoeker
10 jaren 3 maanden geleden - 10 jaren 3 maanden geleden #10903 door Aegolius cs
Van republiek naar koninkrijk en terug naar republiek?

Katertje heeft een klemmende en uitstekende vraag gesteld aan OranjevrijStaat:

www.tref.eu/index.php/tref-webforum/85-h...it=15&start=15#10839

N.a.v. haar verzoek heb ik gemeend een globaal voorschot te mogen nemen.

herstelderepubliek.wordpress.com/2010/03...et-jaar-nul/#more-28

Een republiek, niet zozeer uit het oogpunt van kostenbesparing maar vanuit het standpunt: een niet erfelijke be(zit)stuursvorm zoals de grondwet thans bepaalt;

Vestigen van een Constitutioneel Hof opdat de wetten mogen worden getoetst aan de grondwet;

Grondwettelijk vastgelegde volksraadplegingen (Zwitsers/Iers model);

Bij volksraadpleging gekozen president resideert gedurende X jaar in één ter beschikking gesteld pand op kosten van de staat;

President functionerend binnen een zeer beperkt kader van bevoegdheden én afzetbaar door bijv. het Constitutionele Hof, hetgeen ook voor een of meerder regeringsfunctionarissen zou moeten gelden. Geen “gewoonterecht” en zeker niet “daags” erna weer deelnemen op een ander post;

Salaris president iets meer dan de Balkenendenorm en wachtgeld is verleden tijd. Ook voormalige VS presidenten halen na hun ambtstermijn, afhankelijk van hun succes, gelden binnen hetgeen congruent is aan hun voormalige bestuursprestaties.

Nou ja, zo kan het wel even.
MVG.

Daags erna:

Dan wordt De Raad van State een adviesorgaan van het Kabinet en de afdeling “bestuurlijke rechtspraak” kan worden opgeheven daar die werkzaamheden onder het Constitutionele Hof zullen vallen;

Chambre de réflexion (1e Kamer) kan worden opgeheven (geen getrapt kiesrecht door provincie). Voorts zal de 2e Kamer bestaan uit honderd afgevaardigden;

Verkiezingen d.m.v. gemengd systeem van direct gekozenen en districtenstelsel met een kiesdrempel omdat slechts en 5 partijenstelsel wordt beoogd;

Herinvoering van het censuskiesrecht;

Van 12 naar 3 provincies met een door het volk gekozen gouverneur op voordracht (minstens 2) door huidig bestuur. Is ook goed denkbaar voor de burgemeestersfunctie. Evenwel: bij afwijzing door een meerderheid, volgt een nieuwe voordracht!

Mag ik het storend vinden dat het een minister politiek wordt aangerekend als de 4e macht weerspannig is bij het publiekelijk vervullen van haar taak waarbij ‘n minister onjuist, onvolledig of cryptisch informeert? Juist, dan moet de Kamer ingrijpen en betreffende ambtenaren kunnen ontslaan, wel zonder een goudomrande vergoeding!

Voorts is het nuttig bestuurlijk vast te stellen dat sommige voorstellen van de Kamer indien slechts door een minderheid gesteund, worden uitgevoerd. Te denken valt aan een voorstel van parlementaire enquête die thans na vele jaren plaatsvindt als de politieke verhoudingen zijn gewijzigd.

Blijft over:scheiding van kerk en staat. Dat is werkelijk een zeer lastig onderwerp/fenomeen.

Fijn dat ik mijn “borrelpraat” bij u achter mag laten. Er zijn zooooooveel deskundigen in het staatsrecht, maar daarover lees ik op dit forum bij uitzondering over.

Vandaar mijn uitnodiging…………… Denk mee en reageer aub.

Voor vandaag weer even genoeg.

MVG, Aegolius cs.

Mijn uitnodiging op deze page is onverminderd van kracht………
Laast bewerkt: 10 jaren 3 maanden geleden door Aegolius cs.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.