Poolse arbeidsmigranten plegen op grote schaal uitkeringsfraude

Beantwoord door katertje in topic Poolse arbeidsmigranten plegen uitkeringsfraude, nu weer met ziektewet

Posted 2 jaren 10 maanden geleden #55872
'Arbeidsmigranten frauderen met ziektewet, problemen met controles'

Een groep arbeidsmigranten maakt zich schuldig aan fraude met de Nederlandse ziektewet, meldt Nieuwsuur maandag. Het actualiteitenprogramma meldt daarnaast ook dat er problemen zijn bij de controle door uitkeringsinstantie UWV.
Circa 1.600 personen in Polen, 150 Roemenen en 30 Bulgaren ontvingen vorig jaar een ziektewetuitkering. Een "aanzienlijk deel" van de ziektemeldingen zijn dubieus, zeggen uitzendbureaus, juridisch adviseurs en bronnen bij het UWV tegen Nieuwsuur.

Artsenverklaringen zouden niet altijd betrouwbaar zijn, omdat deze door Oost-Europese artsen ook worden afgegeven aan gezonde mensen. De controles door het UWV worden bemoeilijkt als de ontvanger van de uitkering Nederland verlaat, meldt Nieuwsuur.

Dit komt doordat ontvangers lastig of onbereikbaar zijn en er gebruikt wordt gemaakt van moeilijk te controleren artsenverklaringen. Daarnaast kan het UWV zelf niet in Polen controles uitvoeren, maar moet de instantie de lokale autoriteiten vragen om dit te doen. Details over de afspraken zijn niet bekend.

Het UWV geeft in een reactie op Nieuwsuur geen informatie over hoeveel personen in het buitenland, zowel Nederlanders als arbeidsmigranten, ten onrechte een ziektewetuitkering ontvangen. Ook wordt niet gezegd hoeveel van de uitkeringen naar het buitenland vanwege fraude worden stopgezet.
Het UWV deelt met Nieuwsuur wel cijfers waaruit blijkt dat er door Poolse arbeidsmigranten steeds vaker een beroep wordt gedaan op de Nederlandse ziektewet. In 2019 ontvingen 1.600 Polen deze uitkering, in 2017 waren dat er 1.100.

40 procent van de Poolse aanvragen wordt door het UWV afgewezen, dat is hoger dan het gemiddelde van 17 procent. Bij Bulgaren is dat 48 procent en bij Roemenen 49 procent.

> Het zal het UWV niet zijn.
Je kan je afvragen of het arbeidsmigranten zijn die frauderen door gebruikt te maken van de mogelijkheden die de wet biedt of dat NL ambtenaren zo stom zijn dat ze een wet maken die meer weg heeft van een Zwitserse gatenkaas, niet te handhaven is en daardoor gewoon vraagt om misbruikt te worden.
door katertje

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Poolse arbeidsmigranten plegen op grote schaal uitkeringsfraude

Posted 3 jaren 9 maanden geleden #54250
In vorige reactie al geschreven over de idioterie van de Europese Commissie inzake het recht op WW-uitkering m.b.t. Poolse werknemers in Nederland. Dat recht op een WW-uitkering na al één maand werken is overigens door de EU uitgesteld tot na de Europese Parlementsverkiezingen. De ophef die over dat voorstel ontstond zou wel eens slecht kunnen uitpakken voor de poenverbranders in het Europees Parlement.

Nu kan ik natuurlijk ook wel gaan beginnen over dat het peanuts is vergeleken met de zestienduizend miljoen per jaar die bedrijven met behulp van Nederlandse brievenbusfirma's aan de fiscus van hun eigen land onttrekken...en dat Min/Fin Hoekstra en zijn Staats Snel daar met fluwelen handschoenen mee omgaan...vestigingsklimaat bla bla bla, werkgelegenheid bla bla bla maar ik vind het niet sterk om een probleem te bagatelliseren met een beroep op een ander probleem. Zo hoef je nooit misstanden op te lossen...toch?

Maar daar gaat het mij niet om. Mij gaan het om de veroorzakers van de problemen die de Poolse arbeiders in de schoenen worden geschoven. Het zijn de werkgevers. Zij zetten de Polen na drie of zes maanden op straat. Zij worden werkloos omdat de werkgever het wil, niet omdat de Polen het willen. Op deze manier voorkomt een werkgever dat hij arbeidsrechtelijke verplichtingen moet nakomen !!

U zult het niet geloven, maar er zijn uitzendbureaus of payroll bedrijven die met dergelijke constructies de markt op gaan,
Ontzorgen heet dat. Daar zit het probleem

De Polen willen gewoon zo snel mogelijk geld hebben om vervolgens, meestal in Polen, een echte baan te zoeken. Deze Polen werken hier in Nederland vaak in de bouw, de kassen, de transport/logistiek en dergelijke. In de bouw meestal als ZZP-er en daar krijgen de Polen een met Nederlanders vergelijkbaar inkomen, tenzij ze voor particuliere huisbazen werken als klusser. Maar in de andere bedrijfstakken gaat het om banen waarvan je in Nederland niet kan leven. Parttime, tijdelijk en minimumloon. 900 tot 950 netto per maand. Voor werkgevers met een dergelijk aanbod zijn de Polen een oplossing. Er zijn immers geen Nederlanders die tegen dat loon kunnen gaan werken. Hoog tijd om de arbeidsrelaties eens stevig te hervormen. Er zijn teveel werkgevers die misbruik maken van dit stelsel en teveel werknemers, Nederlander en Polen, die daar het slachtoffer van zijn.
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Poolse arbeidsmigranten plegen op grote schaal uitkeringsfraude

Posted 3 jaren 9 maanden geleden #54244
We hebben uitgebreid bericht over de uitkeringsfraude die Poolse arbeidsmigranten plegen....

Het was niet uit te leggen dat Poolse werknemers na een half jaartje werken in ons land (met behulp van frauderende tussenbureautjes) drie maanden lang vakantie konden vieren in eigen land mét een Nederlandse werkloosheidsuitkering.

Maar voor Brussel kunnen soevereine staten niet snel genoeg aan de bedelstaf geraken ...dus deed de Europese Unie deed er nog een schepje bovenop en besloot dat álle EU-burgers recht hebben op een half jaar werkloosheidsuitkering.van het land waar je gewerkt hebt ongeacht hoelang je daar gewerkt hebt.
Zelfs Poolse arbeiders die al na één maand werken in ons land hun baan verliezen, hebben dan recht op een Nederlandse werkloosheidsuitkering van een half jaar die ze dan in Polen mogen ontvangen.

En weet u wat die EU-bureaucraten hiermee willen bewijzen? Dat de arbeidsmobiliteit tussen landen werkt..!!

Dus als u of ik een maandje in Polen hebben gewerkt en worden ontslagen , dan kunnen we terug naar Nederland en ontvangen we nog zes maanden een Poolse werkloosheidsuitkering van zo'n 120 euro per maand. Omgekeerd kan een Poolse werknemer die een maandje in ons land werkt, ontslagen worden en in Polen nog zes maanden lang onze werkloosheidsuitkering ontvangen van ongeveer een 1200 euro per maand.

Wat een heldere geesten daar in dat Poenpaleis hè , niet dan?

lees Telegraaf
Last Edit:3 jaren 9 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 3 jaren 9 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic UWV al jaren op de hoogte van de WW-fraude door Polen, maar deed niets

Posted 3 jaren 11 maanden geleden #53953
Jarenlang wegkijken en grootschalige fraude laten voortbestaan ..dat was de core business van verantwoordelijk bestuurder Hugo Bruins. Zijn beloning? Een ministerspost in Rutte 3, de baantjes caroussel van het kartel

Nieuwsuur bericht: Jarenlang gebrekkige fraude-controle UWV blijkt uit een groot aantal onderzoeken.

Het UWV heeft grote problemen bij het controleren op frauduleuze aanvragen voor uitkeringen. Dat blijkt uit een groot aantal onderzoeken die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) naar de Tweede Kamer stuurt.
Zo vindt er amper nog controle plaats bij de aanvraag van uitkeringen: bewijsstukken en onderliggende gegevens worden niet meer opgevraagd en lange tijd vond er pas in de vierde maand van een lopende uitkering een fysieke identiteitscontrole plaats.
Een belangrijk deel van de problemen wordt veroorzaakt door de online dienstverlening van het UWV. Die is versneld ingevoerd in verband met bezuinigingen, maar het risico dat mensen onterecht een uitkering krijgen uitbetaald, is erdoor vergroot.

Nieuwsuur onthulde vorig jaar dat er op grote schaal gefraudeerd wordt met WW-uitkeringen door Polen in Nederland. Minister Koolmees werkt nu aan oplossingen. Vandaag maakt hij in een Kamerbrief een flink pakket aan maatregelen bekend die de WW-fraude door arbeidsmigranten moet stoppen.

Koolmees schrijft de Kamer dat het misbruik van uitkeringen onacceptabel is. Ook is het draagvlak van het sociale stelsel ondermijnd.
Hij heeft naar eigen zeggen twee belangrijke lessen geleerd die hij meeneemt naar de toekomst. Ten eerste moet de aanpak van fraude worden versterkt. Ten tweede moet hij "scherper letten op de juiste verbinding en het juiste gesprek tussen het UWV als uitvoeringsorganisatie en het ministerie van SZW". Daarbij moet volgens hem ook de Kamer beter geïnformeerd worden.
Minister wist van niets
Deze tweede les trekt Koolmees nadat hij in september door Nieuwsuur geïnformeerd moest worden over de structurele WW-fraude die al jaren gaande was. Binnen de muren van het UWV, de organisatie die verantwoordelijk is voor de rechtmatige verstrekking van uitkeringen, was deze fraude al jaren bekend.
Al in 2009 doen zij een eerste onderzoek. Negen jaar en 16 onderzoeken later weten zowel de minister als de Kamer nog van niets. Om te voorkomen dat zoiets weer gebeurt, moet het UWV vanaf nu jaarlijks een 'signaleringsbrief' naar de Kamer sturen. Daarin moet de organisatie een overzicht geven van alle fraudesignalen en de manier waarop ze zijn onderzocht en aangepakt.
Fraude
In september onthuldeNieuwsuur dat een grote groep Poolse arbeidsmigranten zich niet hield aan de regels voor het ontvangen van een WW-uitkering. Ze gebruikten valse handtekeningen, nepsollicitaties en adresfraude om duizenden euro's aan uitkering te innen, terwijl ze ondertussen in Polen aan het werk waren of vakantie vierden.
Ze werden bij deze fraude geholpen door tal van malafide tussenpersonen die op internet adverteren als boekhouder of administratiekantoor. Uit vervolgonderzoek bleek dat er ook nog eens heel wat arbeidsmigranten waren die vrijwillig werkloos waren geworden en toch een uitkering kregen. Dit terwijl je pas recht hebt op een WW-uitkering als je buiten je schuld werkloos geworden bent.
Grootschalige data-analyse
Om beide vormen van fraude aan te pakken, heeft de minister verschillende maatregelen, pilots en onderzoeken aangekondigd. Een van de maatregelen is het opstellen van risicoprofielen. Het UWV is de afgelopen maanden aan de slag gegaan met een grootschalige data-analyse. Er zijn 491.000 uitkeringen bekeken (die teruggaan tot 2017) om op zoek te gaan naar opvallende patronen. Met behulp van data-analyse hoopt het UWV geavanceerde risicoprofielen te kunnen opstellen, waardoor fraude gemakkelijker moeten worden opgespoord.
Daarnaast is er een pilot van start gegaan om erachter te komen of uitkeringsontvangers wel echt onvrijwillig gestopt zijn met werken. Het UWV neemt voortaan contact op met de uitzendbureaus om te controleren of en waarom de arbeidsrelatie is gestopt.
Verder schrijft de minister de adresregistratie te zullen verbeteren en tussenpersonen voortaan te registreren. Ook is er een handhavingsonderzoek gestart op basis van adressenvergelijking.

Meldingen niet opgepakt
Uit onderzoek van Nieuwsuur werd ook duidelijk dat verschillende werknemers van het UWV, maar ook uitzendorganisaties en tolken herhaaldelijk melding hadden gedaan van de WW-fraude. Met die signalen zou niets zijn gebeurd. De minister laat daarom nu ook onderzoeken of fraudesignalen van binnen en buiten het UWV op goede wijze worden opgepakt en afgehandeld. Er volgt ook nog een cultuuronderzoek.

De uitkomsten van de onderzoeken zullen in juni 2019 met de Kamer worden gedeeld. Een overzicht van alle maatregelen staat in de volledige Kamerbrief.
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministe...-uitkeringsfraude-wwUWV doet 20 onderzoeken naar frauderende Polen met WW, doet niks met de resultaten, Polen frauderen er op los.
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic UWV controleert bij WW ontslag niet

Posted 4 jaren 3 maanden geleden #53210


’UWV controleert bij WW ontslag niet’
Uitkeringsinstantie UWV betaalt werkloosheidsuitkeringen zonder te controleren of de betrokken personen zijn ontslagen. Dat meldt Nieuwsuur op basis van eigen onderzoek.
De WW is een verzekering voor mensen die buiten hun schuld werkloos zijn geworden. Bronnen hebben aan Nieuwsuur gemeld dat het UWV zelden controleert wat de reden van de werkloosheid is. Wie zelf ontslag neemt en WW aanvraagt, zou in de regel ook een uitkering krijgen. Het actualiteitenprogramma rept van grote fraude, met name onder arbeidsmigranten.


Siebe Sietsma: "Uitkeringsinstantie UWV betaalt werkloosheidsuitkeringen aan werknemers zonder te controleren of ze zijn ontslagen. Volgens bronnen van Nieuwsuur leidt dat tot grootschalige fraude, met name onder arbeidsmigranten. De uitkeringsinstantie zou al jaren op de hoogte zijn van de problemen." Kan ook echt alleen in Nederland: je eigen werk opzeggen en toch een werkloosheidsuitkering wegens ontslag hebben. Het gaat om mensen die net lang genoeg werken om binnen het WW-recht te vallen, dan zelf ontslag nemen en vervolgens een uitkering aanvragen bij een vriendelijke maar hondsnaïeve meneer of mevrouw van het UWV, die niet checkt of de cliënt in kwestie wel echt ontslagen is. Ongetwijfeld doen autochtonen het ook, maar Nieuwsuur-onderzoek wijst uit dat het vooral gaat om 'arbeidsmigranten uit onder meer Polen, Bulgarije, Roemenië, Turkije en Marokko.

Vanavond in Nieuwsuur
Uitkeringsinstantie UWV betaalt werkloosheidsuitkeringen aan werknemers zonder te controleren of ze zijn ontslagen. Volgens interne UWV-bronnen van Nieuwsuur leidt dat tot grootschalige fraude, met name onder arbeidsmigranten.

De uitkeringsinstantie zou al jaren op de hoogte zijn van de problemen.

De WW is een werkloosheidsuitkering voor mensen die buiten hun schuld werkloos zijn geworden. Wie bijvoorbeeld door een werkgever is ontslagen omdat er geen werk meer is, heeft er recht op. Het UWV controleert echter zelden wat de reden van de werkloosheid is, blijkt nu. Gevolg is dat wie zelf ontslag neemt en WW aanvraagt, in de regel ook een uitkering krijgt.

Duidelijk patroon
Uitzendorganisaties bevestigen dat. Michael Mostert van uitzendbureau Tradiro uit De Lier: "Ik zie een heel duidelijk patroon. Arbeidskrachten komen hier naar Nederland om een strikt aantal dagen te werken, totdat ze recht hebben op WW. Vervolgens laten ze alles uit hun handen vallen, vragen WW aan en zitten die helemaal uit. Daarna beginnen ze opnieuw."
Mostert schat dat jaarlijks zevenhonderd van zijn uitzendkrachten op deze wijze ten onrechte WW aanvragen. In 2017 zijn er in totaal ruim 39.000 WW-uitkeringen aan Polen verstrekt.

UWV controleert ontslag niet, verslaggever Siebe Sietsma van Nieuwsuur legt het uit Deze mensen hebben absoluut geen recht op WW.
Hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp
Rob Mesken van uitzendbureau Interactief uit Berkel en Rodenrijs heeft hetzelfde beeld. "Mensen lopen zelf weg van het werk. En gaan vervolgens naar het UWV om met succes WW aan te vragen." Volgens Mesken vraagt ongeveer de helft van zijn uitzendkrachten WW aan na zelf ontslag te hebben genomen.

Het gaat volgens Mostert en Mesken om arbeidsmigranten uit onder meer Polen, Bulgarije, Roemenië, Turkije en Marokko. Het valt niet uit te sluiten dat ook werknemers uit Nederland WW aanvragen terwijl ze niet zijn ontslagen.

UWV op de hoogte
Medewerkers van het UWV hebben intern de problemen aangekaart, blijkt uit documenten in bezit van Nieuwsuur. Ook uitzendorganisaties uit Noord- en Zuid-Holland hebben meldingen gedaan. "Ik heb een lijst met honderd namen aan het UWV in Rotterdam gegeven van mensen die WW aanvroegen terwijl ik gewoon werk voor ze had. Daar is weinig mee gebeurd", zegt Mostert.
Uitzender Bas Wild uit het Noord-Hollandse Andijk heeft telefonisch contact gezocht met het UWV om een onterechte WW-aanvraag te melden. Het UWV verwees hem door naar de FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst. Daar zeiden medewerkers dat ze hem niet verder konden helpen, aldus Wild.
"Dit is het rondpompen van mensen en op grote schaal uitkeringen geven aan mensen voor wie het uitkeringssysteem niet bedoeld is", zegt hoogleraar socialeverzekeringsrecht Mies Westerveld. "En het op kosten jagen van een uitzendbranche omdat mensen in staat gesteld worden om op WW-vakantie te gaan." Volgens hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp ligt het simpel: "Deze mensen hebben absoluut geen recht op WW."

Het misbruik zou relatief makkelijk te voorkomen kunnen zijn, als het UWV bij werkgevers controleert of er sprake is van ontslag. Maar volgens de uitzendbureaus en bronnen binnen het UWV gebeurt dat niet of nauwelijks.

In een schriftelijke reactie stellen het ministerie van Sociale Zaken en het UWV dat er "bij twijfel of er sprake is van verwijtbare werkloosheid" nader onderzoek plaatsvindt door het UWV. "Het onderzoek houdt in dat er informatie over de redenen van het ontslag ingewonnen wordt bij de werknemer en de werkgever (hoor en wederhoor)." Hoe vaak dat gebeurt, schrijven de instanties niet.

Valse adressen en nepsollicitaties
Het UWV wil in verband met de privacy niet op specifieke dossiers ingaan. Het UWV zegt graag in gesprek te treden met de uitzendbureaus die misstanden hebben gemeld. De uitkeringsinstantie wil niet voor de camera reageren.

Minister Koolmees antwoordde vorige week nog op Kamervragen van de SP: "Het UWV controleert niet of de voormalig werkgever nog werk heeft voor werknemers die een aanvraag voor een WW-uitkering indienen. Van de werkloze werknemer wordt verwacht dat hij er alles aan doet om weer zo snel mogelijk aan het werk te gaan."
Vorige maand bracht Nieuwsuur aan het licht dat Poolse arbeidsmigranten met behulp van valse adressen en nepsollicitaties frauderen met WW. Aanstaande donderdag debatteert de Tweede Kamer over de brief die minister Koolmees hierover schreef.
door katertje
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Poolse arbeidsmigranten plegen op grote schaal uitkeringsfraude

Posted 4 jaren 4 maanden geleden #52977
Polenfraude...
Asscher was in 2016 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid...ook zijn staats Klijnsma was van dezelfde bloedgroep. Zij hebben de Tweede Kamer NIET geïnformeerd. Liegen, bedriegen, verzwijgen...kwalijke kwesties die de integriteit van de PvdA zeker geen goed zal doen.

Maar laten we vooral Blok vandaag eens lekker flink aanvallen op zijn uitspraak over de multiculturele samenleving en failed state, aangezien DAT echt belangrijk is voor de PvdA en voor Ploumen, afgaande op haar voornemen een motie van wantrouwen tegen Blok in te dienen ( zie Blok schokt)

Toen de rechter bepaalde dat specifiek onderzoek naar mogelijke fraudeurs met een Turkse achtergrond in strijd zou zijn met het discriminatieverbod, moest het onderzoek gestaakt worden. Hoe zit dat nu, nu de Polen erbij komen?

En Polen zijn niet eens moslims, kan je nagaan.
Last Edit:4 jaren 4 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 4 jaren 4 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko
Tijd voor maken pagina: 0.302 seconden