UPDATE: Charlies Erfenis: Nasleep van Parijs

 • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Nasleep van Parijs: Pat Condell's opinion about islam

Posted 9 jaren 1 maand geleden #42174
Islam en Kritiek = Incompatibilité d'humeur

Islamofobie, de vrees of angst voor de islam is geen ongegronde ziekelijke neiging, maar een concreet gerechtvaardigd angstgevoel. De afkeer, de angst voor de islam, die te wijten is aan de onmenselijke en criminele islam-ideologie, vervat in de Koran en de Hadith en de gruwelijke islamitische aanslagen overal in de wereld. De moord op Theo van Gogh wegens zijn kritiek op de islam.

Het woord islamofobie werd uitgevonden door de gelovige moslims. Niet om diegenen aan de duiden die de islam vrezen, maar om diegenen aan te duiden die deze "godsdienst" durven bekritiseren. Hun argumentatie is ook dat de islam bekritiseren moslimhaat zou verwekken. Die argumentatie aannemen zou alle kritiek op de godsdiensten verbieden en een opiniedelict invoeren. Hirsch Ballin was er groot voorstander van.

Islamofobie is een woord dat door islamieten wordt misbruikt om ons het zwijgen op te leggen over de onmenselijke ideologie vervat in de Koran. Ayaan Hirsi Ali stelde dat er wel gematigde moslims bestaan, maar geen gematigde islam. Dat fundamentalistische moslims een beroep kunnen doen op de Koran en Hadith om gematigde moslims aan te zetten tot extremisme. De angst voor de islam is derhalve legitiem.

Een grote meerderheid van de moslims zijn gematigde mensen, maar de islam is helemaal niet gematigd, omdat de Koran een monument is van fanatisme. Er is maar één Koran. Dit is een tot criminaliteit oproepend boek, omdat bijna op elke bladzijde wordt opgehitst tot haat tegenover ongelovigen, en zelfs tot hun uitroeiing.

Er is geen gematigde islam, omdat er geen gematigde Koran bestaat. Er is geen Europese islam omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar één Koran, onveranderlijk, en zogezegd door Allah geschreven, waaraan geen enkele moslim iets mag wijzigen. Wie kritiek heeft op de Koran of de islam, wordt met de dood bedreigd, zoals Ayaan Hirsi Ali, Salman Rushdie, Geert Wilders, of gedood zoals Theo van Gogh. Islamieten bedreigen politici, schrijvers, karikaturisten, toneelspelers, professoren, met de dood omdat deze intellectuelen alleen zouden mogen denken wat zij gedogen. Intellectueel terrorisme, waarmee zij ons een feitelijke dictatuur proberen op te opleggen.

Er dient ook geen onderscheid gemaakt te worden tussen islam en islamisme, het islamisme wordt geput uit de onverdraagzame Koran. De onverdraagzaamheid, de haat en de bedreigingen tegen al wie geen moslim is, staan geschreven in de Koran en de moslimfanaten beroepen zich op deze soera’s om geweld te gebruiken. Het islamisme zou niet bestaan zonder het religieus fanatisme overal aanwezig in de koran.

Alle religieuze ideologieën hebben tot doel macht te verwerven en worden als politiek instrument gebruikt, om desnoods de andersdenkenden of ongelovigen te bedreigen met de dood, om ze te onderwerpen aan hun geloof.

Islam betekent “onderwerping” en de islamieten willen iedereen onderwerpen aan de sharia. De sharia, de islamitische wet of de wet van God, is een geheel van godsdienstige regels die de vrijheid van de mens uitsluit. De mens wordt onderworpen aan de goddelijke regels die zijn levenswijze bepalen in alle aspecten: eten, slapen, kleding, huwelijk, seksualiteit, polygamie, erfenis, segregatie, huwelijksverbod met een niet-moslim, houding tegenover niet gelovigen, enz.

In ons land is de vrijheid van godsdienst gewaarborgd, maar dit betekent daarmee niet dat de “godsdienst” zelf beschermd is tegen elke kritiek. Kritiek op een godsdienst belet de vrije uitoefening van de godsdienst niet. Deze kritiek verbieden, kan alleen in een dictatuur, in theocratieën en in landen die de “godslastering” strafbaar stellen. Deze landen zijn geen democratieën. Zij beschermen totalitaire ideologieën en hebben de vrijheid van mening afgeschaft. In alle moslimlanden is kritiek op de Islam, Allah of Mohammed, beschouwd als blasfemie, en meestal strafbaar gesteld met de doodstraf.

Elke godsdienst beschuldigt de andere vals te zijn...dus de geestelijken die elkaars godsdienst bekritiseren maken zich derhalve ook schuldig aan godslastering! De ene godsdienst verkettert de andere en dit leidt tot verdeling tussen de godsdienstige gemeenschappen, tot oorlogen en tot bloedbaden overal in de wereld. Dit bewijst hoe absurd het is blasfemie te bestraffen of te beweren dat godsdienstkritiek niet mag.

Kritiek op godsdiensten is geen racisme. Kritiek op het judaïsme of kritiek op de Israëlische politiek is geen antisemitisme. Het antisemitisme heeft betrekking op een volk, niet op een godsdienst. Iedereen heeft dus het recht islamofoob, judeofoob, kathofoob etc. te zijn. Al deze termen hebben betrekking op godsdienstige ideologieën, waar men een afkeer of weerzin, walging of afschuw voor kan hebben. Een ideologie kan niet gekrenkt worden, mensen wel. Gelovigen mogen niet beweren gekrenkt te zijn omdat hun godsdienst wordt bekritiseerd, geminacht, verfoeid, verafschuwd of bespot. Dat is een poging om iedereen het zwijgen op te leggen. Niemand hoeft respect te hebben voor een godsdienst. Dit beweren is onzin. De Koran zegt dat de handen van dieven moeten worden afgehakt, dat de vrouw een ondergeschikt wezen is, dat ongelovigen moeten worden uitgeroeid. Moet men respect betuigen voor een dergelijke ideologie, onder voorwendsel dat het een godsdienst is? De gelovige en zijn geloof zijn twee verschillende zaken. Het verbod op kritiek van een godsdienst is censuur, dictatuur, en het einde van het recht op vrije meningsuiting. Wie de islamterreur of de islamitische intellectuele terreur (mondelinge bedreigingen tegen karikaturisten, schrijvers, journalisten enz.) hekelt, is voor de islamieten een islamofoob.

Beweren dat kritiek op de islam de moslims zou demoniseren, is een poging om aan iedereen het zwijgen op te leggen, behalve natuurlijk aan de imams die bv., met behulp van hatelijke soera’s alle ongelovigen demoniseren. Het resultaat zou zijn dat wij geen enkele godsdienst zouden mogen bekritiseren, ongeacht de gevaarlijke ideologieën die ze verspreiden, en ongeacht hun uitwassen, buitensporigheden, hun onverdraagzaamheid. De islamorganisaties eisen dat islamofobie wordt gelijkgesteld met racisme, en dat blasfemie overal in de wereld wordt bestraft. Wie die opvatting steunt of aanvaart wil definitief een einde maken aan de vrijheid van gedachte en de democratie afschaffen.

Ideologieën staan niet boven de wet, zij kunnen niet beschermd worden. Elke ideologie moet onderworpen kunnen worden aan een vrij onderzoek. Iedereen moet zich kunnen uitspreken over het gevaar van de ideologieën, van welke aard ook. Iedereen heeft het recht de godsdiensten te bekritiseren, te haten, te minachten, en ze leugenachtig, reactionair, belachelijk, onnozel of gevaarlijk te vinden.

Maar waarom zijn er zoveel islamofoben? De afkeer van de islam is te wijten aan de islamideologie zelf en de gruwelijke islamitische aanslagen overal in de wereld. (Londen, Barcelona, Bali, Frankrijk enz.) De islam vervat in de Koran is een onverdraagzame leer die het pluralisme, de democratie, het Europees Verdrag van de Rechten van de mens, de scheiding van kerk en staat verwerpt. Voor de islam is de democratie duivelachtig. Alleen Allah decreteert en niet het volk. Het volk moet zich onderwerpen aan de islam. Geen enkel moslimland wil het E.V.R.M. aanvaarden, omdat elke bladzijde van de Koran in strijd is met dit verdrag.

In de Koran leest men dat de ongelovigen onze vijanden zijn. De Koran zegt de Islam is de godsdienst van Allah, alle andere godsdiensten zijn vals. Volgens de Koran zijn de ongelovigen slecht, onbetrouwbaar, pervers, hypocriet, enz. De Koran is ook een racistisch boek, het verbiedt Joden en christenen als vrienden te nemen, ze zijn volgens Mohammed perverse, onbetrouwbare godslasteraars. In ontelbare verzen wordt aangespoord tot het uitroeien van de niet-moslims en wordt er verboden met ongelovigen vriendelijke relaties te onderhouden. De Koran is vol discriminatie tegen de ongelovigen, tegen vrouwen, tegen joden en christenen. Dat is de werkelijkheid.

Islamofobie bestraffen is, elke kritiek op de islam verbieden en blasfemie strafbaar maken. Dat is het einde van de democratie, dat is het einde van de vrije meningsuiting. Dat kan alleen in een dictatuur of een theocratie.

Iedereen zou de Koran moeten lezen om te begrijpen waarom er meer en meer mensen islamofoob worden.
Last Edit:9 jaren 1 maand geleden door katertje
Laatst bewerkt 9 jaren 1 maand geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], gnor

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • ezermester
 • ezermester's Profielfoto
 • Bezoeker
 • Bezoeker
 • Ontvangen bedankjes 0

Beantwoord door ezermester in topic Nasleep van Parijs: Pat Condell's opinion about islam

Posted 9 jaren 1 maand geleden #42173
*

-
door ezermester

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline Onderwerp Auteur
 • Administrator
 • Administrator
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Ontvangen bedankjes 16745
 • birthday-cake

Beantwoord door gnor in topic update: Nasleep van Parijs

Posted 9 jaren 1 maand geleden #42171
In Amsterdam is een mars begonnen bij
het Franse consulaat die eindigt op het
Dam.Daar spreekt premier Rutte.Zeker
17.000 mensen lopen mee,onder wie
PvdA-leider Samsom,Kamerlid Marcouch en
oud-politicus Frits Bolkestein.

Mensen hebben bij het consulaat in de
Vijzelstraat bloemen neergelegd.Velen
dragen een pamflet met de tekst "Je
suis Charlie".Sommigen hebben cartoons
uit het satirische magazine Charlie
Hebdo bij zich.

Nos Teletekst p.104.

Slechts sommigen hebben cartoons bij zich.
Velen dragen een pamflet. Dat zullen er een paar meer zijn
dan de dragers van cartoons.
En de rest? Sluit de rijen en
heeft zichzelf weer aan den volke getoond. Hoopt op een
paar seconden eeuwige roem in het journaal en kan
morgen op werk of in de kroeg vertellen: ik was erbij.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, ezermester

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline Onderwerp Auteur
 • Administrator
 • Administrator
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Ontvangen bedankjes 16745
 • birthday-cake

Nasleep van Parijs werd gestart door gnor

Posted 9 jaren 1 maand geleden #42169
*
Peter R. de Vries vindt dat het Franse weekblad Charlie Hebdo de woede van moslims heeft uitgelokt. Dat zei hij woensdag in RTL Boulevard.
Charlie Hebdo was woensdag het slachtoffer van een aanslag, waarbij twaalf doden vielen. “Je moet je realiseren dat Charlie Hebdo in Frankrijk een bepaalde reputatie had. Ze hebben bij herháling spotprenten geplaatst die de profeet beledigden. Het is zo in het islamitische geloof dat je die niet mag afbeelden“, aldus de misdaadjournalist. Daar had en heeft Charlie Hebdo geen boodschap aan. “Op het moment dat je dat toch doet en je beeldt hem zelfs af in compromitterende situaties, zelfs naakt, dan roept dat heftige situaties op“, vindt De Vries echter. LINK: www.mediacourant.nl/2015/01/peter-r-begr...toons-charlie-hebdo/ .. (...LINK, klik erop om het hele artikel te lezen..)

<De Vries is, net als anderen zoals Sjuul Paradijs (telegraaf), de schaamte voorbij. Hoe weet deze criminelenlover (anders was hij al lang omgelegd) hoe Allah(de Vries durft kennelijk enkel de profeet te zeggen) er in zijn zwembroek uit ziet?
Zijn ze samen op zwemles geweest?
>

In de westerse wereld wordt het ook een aanslag op de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting genoemd. “En dat is natuurlijk zo, maar er staan twee werelden tegenover elkaar. Het publiceren van dit soort spotprenten ervaren veel mensen die het moslimgeloof aanhangen, óók als een aanslag.”Die ‘aanslag’ met spotprenten is beantwoord met een barbaarse, bloedige aanslag. “Zij vinden de publicatie van de profeet in compromitterende situaties barbarij.

Ik probeer alleen maar aan te geven hoe erg het botst en dat dat niet te lijmen is eigenlijk.
Er is eigenlijk geen dialoog mogelijk. Het jaar is wat dat betreft heel slecht begonnen.”
< Het is geen aanslag op de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting maar een aanslag op mensen ongeacht wat zij uitdragen.
Wat de pers en De Vries doen is een uitweg zoeken; zij willen de kool en de geit sparen.
Het enige juiste dat de Vries hier opmerkt is: er is geen dialoog mogelijk>

Overigens benadrukt De Vries dat ook hij vindt dat de terroristen te ver zijn gegaan. “Het is natuurlijk nooit te rechtvaardigen en bespottelijk dat woorden of een tekening zulk grof geweld kunnen uitlokken"

<De Vries vindt het aan de ene kant logisch dat er een aanslag plaats vond en aan de andere kant vindt hij dat de terroristen te ver zijn gegaan.

Hoever hadden ze volgens hem dan wel mogen gaan? Ik denk zelf net zover als Charlie Hebdo nl. met satire.

*

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

Last Edit:9 jaren 1 maand geleden door gnor
Laatst bewerkt 9 jaren 1 maand geleden doordirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.207 seconden