Het CORONA-virus. Nieuwtjes en UPDATES

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Honderden artsen waarschuwen: gezondheidsklachten door dragen mondkapjes

Posted 3 jaren 2 maanden geleden #56917
Honderden artsen waarschuwen voor ernstige gezondheidsklachten door het dragen van mondkapjes

door katertje
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Mondkapjes en de islam

Posted 3 jaren 3 maanden geleden #56885
Vanaf 1 december worden mondkapjes verplicht…..behalve in kerken

Dat maakt de uitzondering – alweer – van kerken, synagogen en moskeeën des te onbegrijpelijker. Gebedshuizen zoals kerken, moskeeën, synagogen en tempels worden namelijk uitgezonderd van de mondkapjesplicht. Dat blijkt uit de regeling die het kabinet donderdag naar de Kamer heeft gestuurd. De plicht geldt voor iedereen vanaf 13 jaar

Rutte: ‘Ik weet ook echt niet waarom mondkapjes in kerken niet hoeven’....vrijheid van godsdienst?


Wilma Borgman, politiek verslaggever van de NOS had in Het Oog Op Morgen een primeur: Rutte die het antwoord op een vraag niet wist. Rutte bleek niet te weten waarom kerk-, moskee-, synagoge- en tempel gangers vanaf 1 december geen mondkapje hoeven te dragen.
Zijn eerste antwoord: “vrijheid van godsdienst”.

Maar wanneer Borgman vraagt wat dat ermee te maken heeft, zegt hij: “Ik heb geen idee, ik ga het voor u uitzoeken, ik verzin het ter plekke. Ik wist het eigenlijk niet, goeie vraag. Dames en heren, we komen hierop terug. Ik weet het niet, nee. Ik vermoed dat het te maken heeft met de vrijheid van godsdienst, maar ik ga het uitzoeken.”

> Hebt u dat nou ook, dat u meteen de aanvechting krijgt te denken dat als er geen moskeeën waren, er ook in kerken en synagogen de mondkapjesplicht zou gelden….??
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Het Rouleaux effect: de echte oorzaak van de coronacrisis

Posted 3 jaren 3 maanden geleden #56857
Op Transitieweb.nl vond ik zo'n interessante uitleg over Covid-19 dat ik die graag met u wil delen.....

Zo’n 300 jaar geleden ontdekte Antoni van Leeuwenhoek wat vandaag de dag opnieuw ontdekt moet worden: (elektro)magnetische velden veroorzaken klontering van bloedcellen. En van dit Rouleaux effect kun je ernstig ziek worden.

Als corona, alias covid-19, werkelijk een levensgevaarlijk virus zou zijn, zou iedereen die ermee besmet raakt verschrikkelijk ziek worden. Dat is duidelijk niet het geval. Veel mensen merken er nauwelijks iets van. Dat wijst erop dat er iets heel anders aan de hand is.

Immuunsysteem
Om te begrijpen wat dat andere is, eerst een korte uitleg over onze afweer tegen ziekteverwekkers. We beschikken allemaal over het aspecifieke immuunsysteem dat in eerste lijn bescherming biedt tegen virussen, bacteriën en ontstekingen. Dit werkt in de meeste gevallen prima. Daarnaast hebben we het adaptieve immuunsysteem. Dit reageert op herkenning en heeft pas grip op een ziekteverwekker na een eerdere besmetting of een vaccin. Dat is dus de tweede lijn van verdediging. Als de eerste lijn goed werkt, heb je de tweede lijn niet nodig.

Om een of andere reden hapert momenteel ons aspecifieke immuunsysteem. Wat is er aan de hand?

Bloedklontering door straling
Daar is, vreemd genoeg, Antoni van Leeuwenhoek zo’n 300 jaar geleden al achter gekomen. Het heet het Rouleaux effect ofwel het Geldrol effect. Door ( elektro)magnetische velden klonteren rode bloedcellen als geldrolletjes aan elkaar. Dat is logisch, want er zit ijzer in ons bloed.

Rouleaux effect
Door dat klonteren kan het bloed niet meer genoeg zuurstof opnemen en vervoeren, niet meer genoeg afvalstoffen afvoeren en ook niet meer door de kleinste haarvaatjes stromen. Stollingen (trombose) zijn het gevolg. Al deze symptomen zien we terug bij coronapatiënten.

Een laag zuurstofgehalte in het bloed, afvalstoffen die niet afgevoerd worden waardoor het vocht in de longen niet weg kan en verstopte bloedvaten in longen, hersenen en andere delen van het lichaam met zeer kleine haarvaten. Ook verliezen de witte bloedcellen hun scanfunctie. Door deze effecten wordt het immuunsysteem lamgelegd.

Hoe komt het nu dat zoveel mensen hier last van hebben?

Elektrosmog binnenshuis
Het Rouleaux effect wordt veroorzaakt door (elektro)magnetische velden. Dat zijn velden die opgewekt worden door magneten en alle elektrische apparatuur zoals computers, schermen, wifi routers, dect telefoons, bleutooth, mobiele telefoons, gsm masten,TL verlichting, kabels, enzovoort.

Onze interieurs staan er vol mee, evenals openbare gebouwen, winkels, bus, trein, werkplekken, ziekenhuizen en stadscentra.. Dit veroorzaakt een heleboel elektrosmog

Door de corona maatregelen die zijn ingevoerd moeten mensen thuis blijven, moeten ouderen binnen blijven in het verzorgingshuis en worden patiënten opgenomen op ic’s.
Allemaal plekken waar het stikt van de elektrosmog.

Overal staat wifi aan, moeten mensen achter beeldschermen werken en ook zo met de buitenwereld communiceren en staat een heleboel apparatuur die er allemaal voor zorgt dat het juist slechter met patiënten gaat in plaats van dat ze beter worden. Op IC’s stikt het van de apparaten om patiënten heen.


Heling door de natuur
Mensen die het coronavirus oplopen moeten juist naar buiten, de natuur in, daar waar ze de opgelopen straling waardoor het Rouleaux effect ontstaat, weer kwijt kunnen raken.

Het overheidsbeleid heeft dus averechts gewerkt. Niet alleen in Nederland, wereldwijd!
Waarom wordt dit niet onderzocht? Waarom is dit effect niet bekend bij de medische professionals of bij het RIVM? De WHO?


Fons Snelder van Transitieweb is al ruim zes maanden bezig om dit duidelijk te maken aan politici, wetenschappers en journalisten, maar om onverklaarbare redenen wordt dit niet opgepakt.

NB dit Rouleaux effect is ook één van de belangrijke oorzaken van kanker, immers beginnende ontstekingen worden hierdoor niet opgeruimd.

Lees verder: Fons Snelder opTransitieweb.
Last Edit:3 jaren 3 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 3 jaren 3 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Het CORONA-virus: Ontwerpregeling Spoedwet verbiedt alles

Posted 3 jaren 3 maanden geleden #56855
Ministers creëren samenleving zonder plezier en ontspanning

Door mr. Jeroen Pols
Viruswaarheid

Minister de Jonge zond onlangs het ontwerp van de Spoedwetmaatregelen aan het parlement. De regeling bevat 72 keer het woord “verbod”. Het kabinet krijgt daarmee totalitaire bevoegdheden in een samenleving met een verbod op plezier en ontspanning. De grondrechten worden vergaand opzij geschoven. Als we deze regeling accepteren, is het leven van voor corona definitief verleden tijd.

De bevoegdheid van de ministers tot het nemen van vergaande maatregelen werd onlangs in de Spoedwet vastgelegd. Nu deze binnenkort in werking treedt, is een ministeriële regeling nodig om de concrete maatregelen in te vullen. De minister zond de consultatieversie onlangs aan het parlement. De rode draad van de bepalingen: een verbod op alle activiteiten die samenhangen met gezondheid, ontspanning en plezier.

Evenredigheidsafweging ontbreekt
De minister beloofde tijdens de behandeling van de Spoedwet plechtig dat hij elke maatregel zorgvuldig onderbouwt met een deugdelijke evenredigheidsafweging. Zo zou hij de belangen van maatschappelijke en economische gevolgen meewegen. Maar wie in de stukken naar een concrete afweging zoekt, komt bedrogen uit. De minister beperkt zich tot de mededeling “dat naast de minister van VWS ook de ministers van justitie en veiligheid en binnenlandse zaken de regeling medeondertekenen. Hierdoor wordt de evenredigheid van de maatregelen in een breder kader bezien”.

Chaos
Terwijl het parlement onlangs de Spoedwet aannam, trad op 5 november alsnog een nieuwe noodverordening in werking. Deze wijkt op veel punten af van deze conceptregeling. Verder meldde premier Rutte dat hij ook nog een noodtoestand wil uitroepen om een avondklok te kunnen instellen Het kabinet creëert door deze verzameling van bevoegdheidsgrondslagen een voor het publiek onnavolgbare chaos.

Vangnetbepalingen
Onder druk van de Tweede Kamer verdwenen de vangnetbepalingen uit de Spoedwet. Deze bepalingen boden de minister de mogelijkheid om onvoorziene maatregelen te treffen. Dat Rutte nu toch een noodtoestand wil uitroepen om maatregelen als een avondklok in te stellen, rechtvaardigt het vermoeden dat het kabinet concrete plannen had met de vangnetbepalingen. Staan verplichte quarantaine en testen ook nog op het programma? We zullen het binnenkort weten.

Noodzakelijkheidstoets
De minister erkent dat bij een inperking van grondrechten voldaan moet zijn aan de eisen van het Europese Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens. Dit betekent dat een maatregel geschikt moet zijn om het doel te realiseren en dit doel niet met minder ingrijpende maatregelen bereikt kan worden.De minister is ook hier met grote stappen snel thuis:

“Bij de huidige stand van de epidemie zijn verstrekkende maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat het aantal besmettingen daalt”. Dit is kennelijk een doel op zichzelf. In een epidemie zijn doorgaans vooral aantallen zieken en overlijdens van belang. Eerder werden de maatregelen gerechtvaardigd met een verwijzing naar de capaciteit van de ziekenhuizen.Werkgevers
De wet wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet. Dit betekent dat werkgevers verplicht zijn om de risico’s op blootstelling aan het virus moeten inventariseren en doeltreffende maatregelen moeten nemen.

Eet- en drinkgelegenheden
Eet- en drinkgelegenheden mogen net als onder de geldende noodverordening niet openen. Afhalen mag wel.

Evenementen
Evenementen blijven verboden. Ook hier gaat het om activiteiten die samenhangen met vermaak. Daaronder vallen in ieder geval musea, concertzalen, herdenkingsplechtigheden, braderieën, optochten en bioscoopvoorstellingen.

Groepsvorming
De regeling beperkt de maximale groepsgrootte tot vier personen. Van een groep is sprake als “er een zekere samenhang bestaat tussen de personen in de groep”. Willekeurige mensen die op de bus wachten, vormen dus geen groep. Hiervoor geldt geen maximum. De onduidelijkheid wordt overigens vergroot door de nieuwe noodverordening die vanaf 5 november in werking trad. Hierin is de maximale groepsgrootte teruggebracht tot twee personen. Het kabinet introduceert hiermee een absoluut samenscholingsverbod.

Sluitingstijden
Ook onder deze regeling blijven alle winkels voor particulieren tussen 20.00 en 6.00 uur gesloten zijn met uitzondering van supermarkten. Zij mogen na 20.00 uur geen alcohol verkopen.

Alcoholhoudende drank
Tussen 20.00 en 6.00 uur is het verboden om op openbare plaatsen en gelegenheden alcoholhoudende drank te verkopen. Alcohol zou de naleving van maatregelen beïnvloeden doordat mensen minder angstig zijn De minister licht niet toe of dit gaat om angst voor het virus of voor strafrechtelijke sancties. Het is verder verboden om tussen 20.00 en 6.00 uur alcoholhoudende drank op openbare plaatsen bij zich te dragen. Ook in auto’s mag dan geen alcohol aanwezig zijn. Wie tijdens het boodschappen een fles wijn aanschaft, moet voor 20.00 uur thuis zijn om geen geldboete van 435 euro te krijgen.

Toeschouwers
Het toelaten van toeschouwers bij sportwedstrijden en andere sportactiviteiten is verboden. Dit geldt zowel voor wedstrijden als trainingen.

Personenvervoer
In het openbaar vervoer, taxivervoer en privévervoer geldt de veilige afstandsnorm niet mits het gaat om noodzakelijke bewegingen. Zodra het gaat om recreatieve activiteiten moet de afstandsnorm wel aangehouden worden. Dit betreft ookr de situatie waarin personen afspreken met vrienden in een auto om op een parkeerplaats te hangen. Een mondkapje is verplicht bij vervoer voor privédoeleinden indien het vervoersmiddel wordt gedeeld met personen die niet op hetzelfde adres wonen.

Medisch fascisme
De Spoedwet en deze regeling verbieden alle activiteiten die samenhangen met gezondheid, plezier en ontspanning. Dit lijkt de rode draad van het beleid te zijn. De toegelaten activiteiten zoals winkelen worden afgestraft met een verplicht mondkapje.

Een verplichte minimumafstand en mondkapjes minimaliseren de menselijke interactie. Onder de vlag van een merkwaardige vorm van “solidariteit” en “samen” dwingt dit kabinet de bevolking tot asociaal en onmenselijk gedrag. Handen schudden, knuffelen, omarmen, menselijke warmte, ons kabinet verbiedt het allemaal.

De samenleving staat in het teken van dwingende coronaregels die elk facet van ons leven tot in elke porie beheersen. Grondrechten zijn niets ontziend ingeperkt. Met behulp van Chinese experts wordt onze informatievoorziening vergaand gecensureerd. De rechtspraak, het justitieapparaat, de politie, de advocatuur, de kerken, de NGO’s, de artsen, de wetenschap, de universiteiten en de media kijken toe terwijl dit kabinet een totalitair systeem installeert dat gezien kan worden als een vorm van medisch fascisme. Als de avondklok realiteit wordt, hebben wij minder vrijheden dan tijdens de laatste wereldoorlog. Merkwaardig genoeg beschouwen onze media en politici iedereen die vragen stelt over deze vrijheidsbeperkingen als een complotdenker. Het is tijd om de feiten onder ogen te zien.

De Spoedwet had nooit aangenomen mogen worden. Als we deze regeling aanvaarden dan is het leven zoals we dat dat kenden, definitief verleden tijd. Toekomstige generaties betalen een zware prijs voor onze onachtzaamheid. De volksvertegenwoordiging is nu aan zet.

Meer lezen
Consultatieversie+Tijdelijke+regeling+maatregelen+covid-19 (2)noodverordening-4-november-2020-vrzhz
Mr. Jeroen Poels
Viruswaarheid
viruswaarheid.nl/informeren/ontwerpregel...dwet-verbiedt-alles/
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Het CORONA-virus en de AVONDKLOK

Posted 3 jaren 3 maanden geleden #56848
Op RTL Nieuws las ik dat de aanpak corona leidt tot ruzie en verdeeldheid in het kabinet. En niet alleen de laatste week, maar het kabinet en de coalitie zijn de laatste weken zeer verdeeld over de aanpak van de coronacrisis. "Het is in het kabinet uit de klauwen gelopen", zegt een ingewijde.

Er is stevig verzet tegen het mogelijk nemen van nieuwe maatregelen terwijl de cijfers een dalend aantal besmettingen laten zien. En er is ontevredenheid over het falende testbeleid van vicepremier Hugo de Schoenen.

Maatregelen zoals invoering van een avondklok, sluiten van scholen of het sluiten van de detailhandel in regio's waar het (nog) niet goed gaat, stuiten op verzet bij een flink aantal ministers.
"Invoering van een avondklok of sluiten van scholen zal het kabinet niet overleven", zegt een direct betrokkene .

Verzet
In de ministerraad trekt premier Rutte tot nu toe samen op met vicepremier De Jonge van Volksgezondheid en minister Van Ark zij is van Medische Zorg. Zij bepleitten tot deze week extra maatregelen. Tegen zijn Hoekstra, Wiebes en de D66-bewindspersonen, die zwaarder ingrijpen juist onnodig vonden.

Ingewijden wijzen erop dat ook bewindspersonen als Grapperhaus van Justitie en Bijleveld van Defensie zich vorige week in de ministerraad hebben verzet tegen voorstellen nog harder in te grijpen.

Ongenoegen
Het ongenoegen bij een flink aantal ministers wordt mede veroorzaakt doordat besluiten zijn genomen zonder inhoudelijke onderbouwing.

"Niemand kon uitleggen wat de sluiting van bibliotheken betekent voor de vermindering van de verspreiding van het virus, de R-factor. Waarom doen we het dan?", zegt een ingewijde.


De onderlinge spanning kwam vorige week zondag tot een uitbarsting tijdens het Catshuis-overleg tussen de meest betrokken ministers. Omdat dat overleg volgens een betrokkene eindigde in 'slaande ruzie', is besloten afgelopen zondag niet bij elkaar te komen. "Het is in het kabinet uit de klauwen gelopen."

Ook vergaderingen van ministers vorige week maandag en dinsdag verliepen in gespannen sfeer.

"Dat waren heel pittige gesprekken, hoogoplopende discussies. Er was niks bekend en toch besloten ze bibliotheken, musea, bioscopen en theaters dicht te doen. Dat kan zo niet meer", aldus een ingewijde.


Haagse bronnen bevestigen een bericht in het AD dat premier Rutte in een boze bui tegenstribbelende ministers 'deloyaal aan het kabinet' heeft genoemd. Hij nam vervolgens zijn woorden terug en maakte excuses, maar het incident tekent wel de gespannen sfeer in het kabinet-Rutte III.

Afgelopen vrijdag heeft Rutte in de ministerraad geprobeerd veel tempo te maken en niet te lang bij corona stil te staan. Toch kon hij niet voorkomen dat een aantal bewindspersonen heeft aangegeven 'echt grote bezwaren te hebben tegen iets als een avondklok'. "Als je elke keer weer sleutelt aan de maatregelen die je hebt vastgesteld ga je zelf ook op drift. Dat is wat er gebeurt", zegt een direct betrokkene. "Neem het besluit om maximaal 30 mensen bij een uitvaart toe te laten. We weten niet wat dat bijdraagt aan het R-getal, maar doen het toch, want we moeten wat."

Inconsistent
“Als je dan opmerkt dat het R-getal al onder de 1 zit, krijg je als antwoord: 'Ja maar niet genoeg'. En als je dan vraagt waar wil je heen dan, blijft het stil."

Maar een andere ingewijde vertelt: "Het enthousiasme waarmee een deel van het kabinet naar dalende cijfers kijkt, is te optimistisch. Er is in sommige regio's meer nodig." Een ander vraagt zich echter af wat er dan zou kunnen: "Voor een avondklok is weinig draagvlak, daar is Grapperhaus ook niet happig op. Scholen dicht, zien andere ministers niet zitten. Dan hou je sluiten detailhandel over en dat willen de burgemeesters niet."

Al maanden is er in de Tweede Kamer en het kabinet kritiek op het testbeleid. Verschillende bewindspersonen en fractievoorzitters hebben zich intern negatief over dat beleid uitgelaten

Falend testbeleid
Rutte zou zich intern kritisch hebben uitgelaten over het falende testbeleid. "Je merkt dat hij in toenemende mate kritisch is op het wanbeleid op gebied van testen, want testen lost het coronaprobleem op", zegt een coalitiebron die er op wijst dat de premier desondanks nog wel samen met De Jonge optrekt.

"Rutte zijn strategie is dat hem nooit het verwijt kan worden gemaakt dat hij te soepel was." Een ander wijst erop dat Rutte soms zelfs strenger dan De Jonge wil zijn.

In de coalitie klinkt het dat de VVD bang is dat als De Jonge struikelt en moet aftreden, Rutte opeens eigenaar is van het coronaprobleem. "Dus hun strategie is De Jonge ten koste van alles overeind houden en na de verkiezingen zien we wel weer."
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Het CORONA-virus Nieuwtjes en Updates

Posted 3 jaren 3 maanden geleden #56843
Documentairemaker en oud-wielrenner Flavio Pasquino is niet blij met de handel en wandel van de overheid. Eerst kreeg hij het aan de stok met de social media vanwege zijn kritiek op het overheidsbeleid ten aanzien van corona. Nu krijgt Pasquino vanwege de video’s die hij maakt ook te maken met de sterke arm der wet.

Afgelopen vrijdag stond onaangekondigd de wijkagent in zijn tuin, terwijl hij er zelf niet was. Hij kreeg ook een belletje van de politiecoördinator Oost-Nederland. Hij was naar eigen zeggen verbaasd en geïntimideerd door de manifestatie van de politie in het domein van de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting.

Intimidatie...
“Ik vind het een vorm van intimidatie dat de politie zich mengt in dit spectrum,” zegt Pasquino tegen de agent. “We gaan met deze samenleving de afgrond in momenteel. Het handelen van de overheid is disproportioneel en destructief. Natuurlijk is er een virus, maar de vraag is: hoe ga je ermee om? En hoeveel van onze samenleving moet er kapot voor een virus dat uiteindelijk relatief weinig mensen doodt?”Lees verder op: Nine for News

Uiteraard is het vooral aan u kijker, om te beoordelen of deze video onbehoorlijk is en een belletje + bezoekje van de hoeders van de wet rechtvaardigt.


Dat de politie op bloggers afgaat om ze te intimideren laat zien dat ze behoorlijk bang zijn dat hun kleine smerige geheimpje ontmaskerd word. Dat is wel een goed teken, hoe verkeerd de opstelling van de politie op dit moment is.
Last Edit:3 jaren 3 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 3 jaren 3 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

Moderators: dirko
Tijd voor maken pagina: 0.233 seconden