Vraag Ziekenhuizen in Nederland failliet

Meer
6 maanden 1 week geleden - 6 maanden 5 dagen geleden #53458 door katertjeDe doorstart van MC Slotervaart door aandeelhouders van Cardiologie Centra Nederland (CCN) gaat definitief niet door. Dat concluderen de curatoren na overleg tussen onder meer de overnamekandidaat, de zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).Dat laten de curatoren weten in een persbericht.

"Dit betekent dat het ziekenhuis en al haar poliklinieken daadwerkelijk gaat sluiten, maar niet voordat de overdracht van zorg en de medische dossiers zorgvuldig is afgerond", aldus de curatoren. Woensdag worden aanvullende afspraken gemaakt over deze afhandeling. Het is nog niet bekend hoe lang de overgangsperiode gaat duren.

De ruim duizend medewerkers van het ziekenhuis moeten nu op zoek naar een andere baan. De circa 90.000 patiënten worden overgedragen aan andere ziekenhuizen. Dat is drie weken geleden, ten tijde van het faillissement, al in gang gezet.

'Teleurstellende uitkomst'
De ondernemingsraad (OR) is kritisch over het besluit, en stelt in een persbericht dat het doorstartplan geen kans heeft gekregen. "We zijn verbijsterd dat het Slotervaartziekenhuis slachtoffer is geworden van misbruik van marktmacht door het Zilveren Kruis en ontgoocheld dat er niet wordt ingegrepen door minister Bruins."
Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) vindt het nieuws "een teleurstellende uitkomst" voor iedereen die nog hoopte op een doorstart. Hij benadrukt dat de zorg in het Amsterdamse ziekenhuis "beheerst" wordt afgebouwd, totdat alle patiënten elders zijn ondergebracht.
Bruins had de betrokken partijen op bezoek op het ministerie om te praten over de komende periode. "Hier zijn afspraken gemaakt over een patiënt-veilige en beheerste afbouw van de zorgverlening in het ziekenhuis", aldus de minister.
"Hier zal zo lang voor worden genomen als nodig is, maar tegelijk is de ambitie deze periode zo kort mogelijk te houden. De afspraken worden de komende dagen uitgewerkt."

Enige kandidaat
De aandeelhouders van CCN waren de enige kandidaat. Zij wilden onroerend goed en een deel van de zorg van het failliete Amsterdamse Slotervaartziekenhuis overnemen, maar dat is nu dus afgeketst. Hun plannen met het bankroete hospitaal stonden geheel los van CCN.
Dat betekende ook dat zorgondernemer Loek Winter, die eigenaar was van de inmiddels failliet verklaarde ziekenhuizen in Amsterdam en Lelystad en bij CCN betrokken is, er geen rol bij zou spelen. Daar was enige onrust over in het Slotervaartziekenhuis en ook bij de Amsterdamse raadsfractie van de SP.
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 6 maanden 5 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
6 maanden 2 weken geleden #53440 door katertje
De afbraak van ons zorgstelsel

Ik kan er niet over uit....ziekenhuizen die failliet gaan. Wat een zieke maatschappij. Hier loopt iets goed fout.

Ooit was onze zorg gegarandeerd via het ziekenfonds en ziekenhuizen die semioverheidsinstellingen waren. Nu knijpen zorgverzekeraars de zorgverleners af. En zoals de verzekeraars dan verklaren is dat puur om onze zorgpremie betaalbaar te houden.

Ziekenhuizen die op omvallen staan, hoeven niet te rekenen op geld uit Den Haag. "We zijn niet de bank" zei Bruins. En: "Het gaat ons niet om het bewaken van een stapel stenen".

Maar heeft een bank een paar miljard nodig? Géén probleem! Hieruit blijkt maar weer dat we leven in een materialistische samenleving. Geld gaat boven gezondheid! Banken zijn belangrijker dat de zieke medemens. Omdat de huidige samenleving vergrijst zal dit foute beleid zich op termijn zeker gaan wreken. De zittende kliek prefereert multinationals boven de bevolking dus hoevem we van dit kabinet met een Bruins als verantwoordelijk minister niks verwachten. De arrogantie ten top! Wanneer de mens als melkkoe (belastingen) geen melk meer geeft, mag ze naar de slacht.

Ons zorgstelsel schiet nu wel helemaal tekort. Ooit moest de zogenaamde marktwerking met winstoogmerk in de zorg worden ingevoerd. Krankjorum gewoon. Ziekenfonds werd zorgverzekering. Marktwerking betekent ziekenhuizen failliet. Hoe is het mogelijk? En we laten dit zieke systeem gewoon voortbestaan? Onze gezondheid als inzet bij de marktwerking in de zorg? De ouderen met de laagste inkomens zijn de dupe en vrezen dat ze straks kilometers moeten reizen als ook het ziekenhuis in hun regio de deuren sluit. De berichten dat veel meer ziekenhuizen financiële problemen hebben zijn niet hoopgevend wat dat aangaat. Het is te gek voor woorden dat een moderne welvaartsstaat als NL die voorop loopt met de nieuwste medische technieken ziekenhuizen moet sluiten.
Ronduit beschamend!
Maakt dit deel uit van nog meer misère in onze afbrokkelende “welvaartsstaat annex verzorgingsstaat?”
Het duurt niet lang meer of we kunnen deze beide woorden opzoeken in de dikke van Dale waar dan als betekenis staat beschreven dat NL vroeger een rijk land was waar een voortvarende samenleving uitstekend in staat was om met gevoel van solidariteit en toereikende financiële middelen goed voor de armen en zieken te zorgen. Hoe zou het toch komen dat we zo aftakelen? Het antwoord weet ik wel. Het is onze nationale schuldenberg die ons dwingt een stapje terug te doen. Het vervelende is dat er foute politieke keuzes worden gemaakt waardoor het effect van bezuinigen terecht komt bij de samenleving en dan nog grotendeels bij de zwakkeren. Het is ronduit beschamend!

Banken worden gered, ziekenhuizen niet. Het was absoluut geen probleem dat met de kredietcrisis een aantal banken door de overheid met belastinggeld zijn gered. Waarom ziekenhuizen nu niet?
Ach...natuurlijk weet ik het antwoord wel. De banken, en dan vooral de systeembanken, zijn belangrijk om het financiële systeem draaiende te houden. Gaat dus om geld. En ziekenhuizen draaien om gezondheid c.q. herstellen van gezondheid voor mensen... om ons een gegarandeerde gezondheidszorg te leveren, waarbij in alle uithoeken van het land de belastingbetalende burger recht heeft op de onontbeerlijke Eerste Hulp Bij Ongemakken. Hierbij moeten we ons de vraag stellen wat WIJ belangrijker vinden, ons geld of onze gezondheid. Met de privatisering van de zorg is gezondheid een kwestie van geld geworden.

De politiek heeft kennelijk gekozen voor het geld om daarmee eigenzinnige banken te redden. Ik denk dat de meeste burgers net als ik kiezen voor gezondheid. ‘Den Haag’ maakt nu de kapitale fout om zomaar een aantal ziekenhuizen failliet te laten gaan. Wat jammer dat ons weer niet om een mening wordt gevraagd. Want marktwerking in de gezondheidszorg is erg ongezond! Bij markwerking in de zorg bestaat het gevaar dat langzaam wordt geschakeld naar private sector en zal zorg alleen betaalbaar blijven voor de hogere inkomens. Is dus nu al een probleem bij de lagere inkomens wat betreft het eigen risico. Terug naar een vorm van het oude ziekenfonds, een nationaal zorgfonds, zou mijn steun krijgen.

Maar het gaat niet om de gezondheid, anders was er wel suiker en zout belasting.... Het gaat om het geld, en dat geld mag vooral niet bij de gewone burger liggen.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
6 maanden 2 weken geleden #53419 door katertje
Minister Bruins weer in het nauw om failliete ziekenhuizen. Hij blijkt namelijk al eind augustus zelf geïnformeerd over een mogelijk bankroet van het MC Slotervaart en de Ijsselmeerziekenhuizen. Een ambtenaar van zijn ministerie ontving toen informatie over de kritieke toestand van de MC Groep en gaf die meteen door aan Bruins.

De Tweede Kamer wil nu opheldering van verantwoordelijk minister Bruins over de interne nota waarin de noodklok wordt geluid.

Bruins heeft altijd gezegd dat hij overvallen werd door het bankroet van de ziekenhuizen, eind oktober. Zelfs toen enkele dagen eerder uitstel van betaling werd aangevraagd, hoopte de minister nog dat een faillissement kon worden vermeden.Als zo'n intern stuk in huis is, is de bewindspersoon ervoor verantwoordelijk

Nu blijkt uit een interne nota van het ministerie, die op 30 augustus is opgesteld na een telefoongesprek van een ambtenaar met het Waarborgfonds voor de Zorgsector, dat het bestuur van de ziekenhuizen toen al tegen dit fonds de noodklok luidde. Bruins kreeg die nota volgens de zegsman één dag later, op de 31ste, al op zijn bureau.

Overigens gaf Bruins vorige week in het Kamerdebat al aan dat er een nota bestond van eind augustus die daarna bij hem 'op tafel is geweest', maar ook toen liet de bewindsman in het midden hoe lang hij het stuk persoonlijk al kent. De nota komt eveneens niet terug in de tijdlijn die het ministerie van Volksgezondheid heeft opgesteld.

Scenario's
De top van het ziekenhuis zag drie toekomstscenario's voor de noodlijdende groep. Ten eerste een omzetgroei doordat zorgverzekeraars hogere prijzen zouden gaan betalen. Die uitkomst werd 'niet erg waarschijnlijk' geacht. Een overname door een andere partij en een (gecontroleerd) faillissement waren de alternatieve scenario's die destijds werden geschetst.

Het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) - dat zorgaanbieders toegang geeft tot de kapitaalmarkt voor leningen - is verplicht een melding te doen bij het departement als ernstige financiële problemen worden gerapporteerd vanuit een zorginstelling, waardoor het fonds mogelijk moet worden aangesproken.
Fleur Agema (PVV)
De situatie van de ziekenhuizen wordt door het WFZ in de communicatie met het ministerie als 'kritiek' neergezet. De groep kampt met een negatief eigen vermogen en liquiditeitstekorten. De banken en zorgverzekeraars hebben dan al toegestaan dat er voorlopig geen (terug)betalingen worden gedaan.
Dit is al de zoveelste kwestie die nu anders blijkt te liggen.

Kamerlid Corinne Ellemeet van GroenLinks spreekt van 'nieuwe' informatie. "Want als zo'n intern stuk in huis is, is de bewindspersoon ervoor verantwoordelijk."

Bruins geeft in de Kamerbrief niet aan of er intern is gehandeld naar aanleiding van deze melding. Wel stonden de IJsselmeerziekenhuizen toen al onder verscherpt toezicht van de zorginspectie.

Kamerlid Lilianne Ploumen (PvdA) wil via schriftelijke vragen opheldering van Bruins over de gang van zaken. Binnen twee weken zal de Tweede Kamer opnieuw een overleg hebben over de failliete ziekenhuizen met de minister.

Volgens Fleur Agema (PVV) gaat minister Bruins 'langzaam maar zeker ten onder'. "En hij laat het gebeuren, hij handelt niet. Dit is al de zoveelste kwestie die nu anders blijkt te liggen dan tijdens het Kamerdebat. Dat kan niet!"

Geen rol
Een minister heeft formeel geen rol bij een faillissement van een ziekenhuis, maar een groot deel van de Kamer had wel graag gezien dat hij zich ermee had bemoeid om in ieder geval de overdracht van patiënten te vergemakkelijken. De Kamer dient opnieuw een reeks vragen in, die de minister voor het eind van de week moet beantwoorden. Volgende week of uiterlijk een week later volgt weer een debat.

> Een minister heeft formeel ook geen rol bij een nakend faillissement van een bank (ABN/Amro/Fortis) maar u moet eens kijken hoe snel Wouter Bos de hele handel genationaliseerd had. Het kan dus wel. Kwestie van prioriteiten stellen.
Is het herstellen van een door roekeloze speculatie in het ongerede raken van een bankbalans belangrijker dan het tekort op een ziekenhuisbegroting omdat geneeskundige zorg werd verleend die niet werd vergoed door zorgverzekeraar?

> “Dokter Bruno Bruins” deed voorkomen alsof het Slotervaart Ziekenhuis geen adequate zorg zou leveren. Het ziekenhuis stond niet onder verscherpt toezicht. In tegenstelling tot de IJsselmeerziekenhuizen. www.parool.nl/opinie/-suggestie-dat-mc-s...od-schande~a4607022/
Het ziekenhuis is niet gesloten vanwege slechte zorg, maar omdat het voor de helft leeg stond.

En is dat omdat er geen patiënten meer te vinden zijn omdat we allemaal opeens zo gezond zijn geworden? Nergens in de gezondheidszorg wachtlijsten voor bedden?

Geen slimme zorgverzekeraar die overlegt met bestuur om even om te schakelen en de bedden inzet voor bv. de GGZ want... ach, u weet wel.... marktwerking.

Het Slotervaart ziekenhuis is de kanarie in de kolenmijn, de verklikker voor de werkelijke bedoelingen van het neoliberaal kartel die nationale zorg nu “runt” en die het tevens financieel uitzuigt, net naar het model van derde wereld landen. Ook ik vind dat je niet moet betalen voor overbodige leegstaande ziekenhuizen. Maar de discussie gaat er juist over wanneer een ziekenhuis noodzaak of overbodig is en dat in de breedste zin.

Het eerste probleem van het geprivatiseerde systeem, manifesteert zich door de schandalige manier waarop Bruins en de zorgverzekeraars ermee omgaan. Wie bepaalt en waarom? Zodat toegankelijke en goede nabije zorg voor eenieder gewaarborgd blijft. Ik denk niet dat marktwerking dat bewerkstelligt integendeel. Dat het zelfs funest is. We zien er nu een staaltje van. De breuken en scherven van dat systeem worden zichtbaar.

Kleine groepen investeerders en directieleden gaan alles wat van waarde is bepalen....en de drijfveer is winst maken.

Bruin beluisterend krijg je niet de idee dat zijn bijdrage door een minister met een consistente, authentieke persoonlijkheid, met een herkenbaar karakter wordt gedaan. Zijn optreden komt over als voortgebracht door een automaat. Een apparaat dat alleen de voorgevormde antwoorden ter beschikking heeft die bij een bepaalde doctrine horen.
Ja, ik heb het ook, dat ik denk, maar dit kán toch niet, wat is hier in Godsnaam aan de hand? Je leert over de urgente problemen die er zijn, de haast, de risico's voor de gezondheid van patiënten, de druk op de artsen en verpleegkundigen, en ook over de afgrijselijke onverschilligheid en lafhartigheid van onze eigen overheid - die uit harteloze bureaucraten bestaat. Enig geweten lijkt afwezig.

Over die kankermedicijnen...ik weet niet precies van de hoed en de rand. Maar een specialist vertelde me van het vreselijke dilemma...de zorgverzekering weigert categorisch nieuwe, dure, maar bewezen voortreffelijk werkende kanker- en reumamedicijnen te vergoeden. Of slechts zeer minimaal voor een klein aantal patiënten, wegens te duur.
De directie van het Slotervaart besloot in weerwil van het besluit van Zorgverzekeraar om niet te vergoeden en wetende dat hij een hoop gelazer zou krijgen om zijn patiënten toch te helpen...

De zorgverzekeraars van Nederland zijn véél te groot, waardoor zij véél te véél macht hebben.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
6 maanden 3 weken geleden - 6 maanden 3 weken geleden #53366 door katertje
Minister Bruins stond erbij alsof hij zich afvroeg wat er toch eigenlijk aan de hand was. Hij stond erbij alsof hij niet wist waar het over ging. Was er iets gebeurd dan? Niet als een stapeltje stenen, maar als een zak aardappelen. Waarom deden die mensen allemaal zo onaardig tegen hem, wat had hij mu helemaal gedaan? Niets toch! …..Inderdaad.... Niets !!

Een minister die niet weet wat er speelt. Ondertussen gaan er ziekenhuizen failliet waardoor zieke mensen in de problemen komen.Gaat een fabriek van Stints kapot omdat de overheid geen idee heeft wat er moet gebeuren. Moeten maaltijdbezorgers het zonder de meest elementaire werknemersrechten doen. Rijden onervaren chauffeurs eindeloos rondjes door de bebouwde kom omdat de Uber-app geen ritjes geeft aan stilstaande auto’s.

Overal is de reactie van de overheid als die van Bruins. De overheid kijkt toe en weet niet wat te doen. Daarom is het belangrijk om opnieuw te definiëren wat de rol is van de overheid en welke sectoren zo belangrijk zijn voor het collectief dat deze niet in private handen mogen komen of blijven. Sommige onderdelen, zoals de gezondheidszorg, zijn te belangrijk om deze aan de markt over te laten. Datzelfde geldt voor de nutsvoorzieningen en het openbaar vervoer daar dient de overheid als sterkste partij op te treden. Want die overheid dat zijn wij allemaal en het is ook een gemeenschappelijk belang.

Het heeft alles met het neoliberalisme te maken. Het zorgstelsel leent zich nu eenmaal niet voor obsessief marktdenken en het profijtbeginsel. Met name de VVD heeft met een enorme inzet getracht het vermarkten af te dwingen.Dat heeft tot twee rampen geleid:
– er zijn totaal onoverzichtelijke toestanden ontstaan, een gigantische chaos; niemand begrijpt nog werkelijk hoe alles loopt. In deze context zijn vele verantwoordelijkheden zó versnipperd geraakt, dat wanneer er iets ernstig mis gaat, of ontspoort, het ook verleidelijk kan zijn om naar ‘de anderen’ te wijzen*), i.e. je eigen rol in een drama te bagatelliseren; dit is gebeurd toen er zich tragedies afspeelden in de GGZ;
– samen met deze problemen is ook de hyperbureaucratisering van de zorg er gekomen; het waterhoofd van het management slokt 40% van alle budgetten op, en dat is gigantisch veel geld.

Het Slotervaart, voldeed niet aan de normen van de Zorgverzekeraar...een marktpartij die het budget en de tarieven van de zorgverleners bepaalt, zodanig dat zij, als zorgverzekeraar, wél geld overhouden. De zorgverzekeraar die niet te beroerd was om patiënten te adviseren NIET naar het Slotervaart te gaan. De zorgverzekeraar die zo het vergaren van voldoende inkomsten door het ziekenhuis, moeilijk maakt. Het management heeft dat niet aangekund. Wie gaat er hier nu onzorgvuldig met ‘publieke’ middelen om? Sterker nog: wie gaat er hier zo schandalig grof met mensen om?

Hoe logisch is het dat de zorgverzekeraars de budgetten bepalen voor de ziekenhuizen en de tarieven voor de verleende zorg? Zij sturen dat en houden dat laag. Zodat ze minder hoeven uit te keren. De zorgverzekeraars drukken dus de inkomsten van de zorgverleners (hier de ziekenhuizen) naar beneden. En dan wél aansturen op een faillissement van ziekenhuizen? Dus...de inkomsten van de onderhavige ziekenhuizen bepalen om vervolgens te zeggen, dat is te weinig..!!
Laatst bewerkt: 6 maanden 3 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
6 maanden 3 weken geleden - 6 maanden 3 weken geleden #53363 door katertje


Het Parool meldde dat zeker één persoon in levensgevaar is gebracht door de op staande voet geëiste ontruiming van het Amsterdamse Slotervaart Ziekenhuis. De medische staf vreest voor meer ernstige situaties en heeft een melding gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De patiënt voor wie het bijna mis ging, ondergaat een zware chemotherapie. Na het faillissement moest deze persoon met hoge spoed worden overgeplaatst. Daarbij nam de verzekeraar de leiding. Door alle chaos werd de patiënten echter naar het verkeerde ziekenhuis gebracht.

Behandelend arts Otten zegt daarover in Het Parool:
De patiënt krijgt een chemotherapie waarbij strakke controles en tijdig toedienen van medicijnen van levensbelang zijn. Dat deze patiënt het heeft overleefd, is te danken aan het alerte zorgpersoneel in het ontvangende ziekenhuis. Zij hebben contact met ons opgenomen om te achterhalen wat er aan de hand was met deze patiënt.
Ook zegt Otten dat de verzekeraar ‘geen enkel plan’ had wat er met de patiënten moest gebeuren na het faillissement. Nog 25 patiënten van Otten moeten komende week een chemokuur ondergaan. Deze week kan dat nog in het Slotervaart, maar daarna niet meer omdat leveranciers de benodigde middelen niet meer leveren. Waar de patiënten dan terecht kunnen is onduidelijk, er is nog geen ander ziekenhuis gevonden dat de behandeling kan voortzetten omdat zorgverzekeraars geen of onvoldoende zorg hebben ingekocht en de behandelingen elders niet worden vergoed.
De Onderzoeksraad voor Veiligheid start een onderzoek naar de wijze waarop afgelopen week is omgegaan met de veiligheid van patiënten bij het faillissement.

Het downplayen is al volop begonnen, maar Arts Hans-Martin Otten van het Slotervaart blijft erbij dat een van zijn patiënten vorige week ernstig in gevaar is geweest nadat het ziekenhuis failliet werd verklaard. Dat de calamiteitencommissie van het ziekenhuis het niet als calamiteit heeft aangemerkt, noemt hij „een definitiekwestie.” Dat Bruins vandaag in een Kamerdebat zei dat er geen patiënten in levensgevaar zijn geweest, noemt Otten „pure politiek.” „Dat is aan hem. Ik probeer het zo goed mogelijk te doen voor onze patiënten.”

Bruins moest vanmiddag tijdens een groot Kamerdebat zware kritiek verduren op zijn lakse houding bij het faillissement van het Slotervaart en de Ijsselmeerziekenhuizen. Vooral het feit dat hij niet ingreep om sluiting van de ziekenhuizen te voorkomen, werd hem door zowel oppositie als coalitiepartijen CDA en D66 zwaar aangerekend. Bruins stelt dat het geen taak van de overheid is ziekenhuizen te redden. Sinds 2006 kent Nederland marktwerking binnen de zorg. Faillissement is daar een risico van. Bruins wast zijn handen in onschuld: "Wij zijn niet de bank" SCHAAMTELOOS !!

> Als we die instelling eerder hadden gehad, had de financiële crisis in 2008 een heel andere wending kunnen nemen. Dan hadden we ook niet 40 miljard kwijt geweest aan het ESM
> Het zijïge "warme overdracht" moet suggereren dat alles onder controle is. Sussende woorden om schandalige toestanden te verhullen Waarom doen ze dit? Waarom liegt het Zilveren Kruis glashard? Waarom komen ze hun verplichtingen niet na? Niet dat ik de illusie heb dat onze regering van toxische serviele schlemielen en al die ja knikkers in de Tweede Kamer er iets aan zullen doen. Met de privatisering van de zorg is er een woud aan toezichthouders en - functies ontstaan. De zogenoemde "bullshit jobs" die de indruk wekken dat er goed naar zaken gekeken wordt maar in de praktijk overbetaalde papierschuivers en vergadertijgers blijken die als puntje bij paaltje komt duiken en de aars likken van de zorgverzekeraars. Makkelijk geld. En gaat het mis dan is daar de baantjescarrousel van het old boys network. Altijd succes.

Bruins geeft aan in juli al te weten dat er financiële problemen waren bij de IJsselmeerziekenhuizen. Hij had echter niet door dat de situatie zo ernstig was. Dat had deze lutser ook niet bij het UWV met de fraude aan WW-uitkeringen aan Polen.

De PVV diende terecht een motie van wantrouwen in, die de steun kreeg van de SP, Forum voor Democratie, 50Plus, Partij voor de Dieren en DENK. Geen meerderheid dus.

Marktwerking, hoeveel doet een mensenleven tegenwoordig op de markt? -gekmakend-
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 6 maanden 3 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
6 maanden 3 weken geleden #53348 door katertje
Ziekenhuizen failliet: De afbraak van ons zorgstelsel

Moet niet gekker worden, ziekenhuizen die failliet gaan. Wat een zieke maatschappij. Hier loopt iets goed fout. Ooit was onze zorg gegarandeerd via het ziekenfonds en ziekenhuizen die semioverheidsinstellingen waren. Nu knijpen zorgverzekeraars de zorgverleners. En zoals de verzekeraars dan verklaren is dat puur om onze zorgpremie betaalbaar te houden.

Ons zorgstelsel schiet nu wel helemaal tekort. Ooit moest de zogenaamde marktwerking met winstoogmerk in de zorg worden ingevoerd. Krankjorum gewoon. Ziekenfonds werd zorgverzekering. Marktwerking = ziekenhuizen failliet
Het is in feite bespottelijk dat we onze gezondheid inzetten bij de marktwerking in de zorg. De ouderen met de laagste inkomens zijn de dupe en vrezen dat ze straks kilometers moeten reizen als ook het ziekenhuis in hun regio de deuren sluit. De berichten dat veel meer ziekenhuizen financiële problemen hebben zijn niet hoopgevend wat dat aangaat. Het is te gek voor woorden dat een moderne welvaartsstaat als NL die voorop loopt met de nieuwste medische technieken ziekenhuizen moet sluiten. Ronduit beschamend! Maakt dit deel uit van nog meer misère in onze afbrokkelende “welvaartsstaat annex verzorgingsstaat?”
Voortvarende samenleving?
Het duurt niet lang meer of we kunnen deze beide woorden opzoeken in de dikke van Dale waar dan als betekenis staat beschreven dat NL vroeger een rijk land was waar een voortvarende samenleving uitstekend in staat was om met gevoel van solidariteit en toereikende financiële middelen goed voor de armen en zieken te zorgen. Hoe zou het toch komen dat we zo aftakelen? Het antwoord weet ik wel. Het is onze nationale schuldenberg die ons dwingt een stapje terug te doen. Het vervelende is dat er foute politieke keuzes worden gemaakt waardoor het effect van bezuinigen terecht komt bij de samenleving en dan nog grotendeels bij de zwakkeren. Het is ronduit beschamend!

Banken worden gered, ziekenhuizen niet
Aanvullend wil ik nog dit opmerken. Ik vind het vreemd dat in het verleden met de kredietcrisis een aantal banken door de overheid met belastinggeld zijn gered. Waarom ziekenhuizen nu niet? Ach ja, het antwoord weet ik wel. De banken, en dan vooral de systeembanken, zijn belangrijk om het financiële systeem draaiende te houden. Gaat dus om geld. Ziekenhuizen zijn bedoeld om ons een gegarandeerde gezondheidszorg te leveren, waarbij in alle uithoeken van het land de belastingbetalende burger recht heeft op de onontbeerlijke Eerste Hulp Bij Ongemakken. Hierbij moeten we ons de vraag stellen wat WIJ belangrijker vinden, ons geld of onze gezondheid. De politiek heeft kennelijk gekozen voor het geld om daarmee eigenzinnige banken te redden. Ik denk dat de meeste burgers net als ik kiezen voor gezondheid. ‘Den Haag’ maakt nu de kapitale fout om zomaar een aantal ziekenhuizen failliet te laten gaan. Wat jammer dat ons weer niet om een mening wordt gevraagd. Klusje voor de oppositie.

Gerrit Welbergen
Biflatie.nl
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
6 maanden 3 weken geleden - 6 maanden 3 weken geleden #53347 door katertje
Fleur Agema heeft gelijk...een ziek systeem.

Maar zo komen we tot onze schade en schande achter waar de prioriteiten liggen.

Het Slotervaartziekenhuis is blijkbaar geen systeembank. Anders had de overheid wel ingegrepen om een plotseling faillissement te voorkomen. Nu heeft Den Haag zich beperkt tot enig gejammer "op niveau" maar de patiënten zijn de klos. Moeten met een dag uit het ziekenhuis zijn. De ziekenhuizen in de omgeving voerden spoedoverleg om een en ander in zo min mogelijk schadelijke banen te leiden. Bij de IJsselmeerziekenhuizen – ook op de fles – kan de ontmanteling in een wat sneller tempo geschieden.

In beide gevallen speelt Het Zilveren Kruis een rol. Dat was voor de privatisering een bedrijf van de gezamenlijke ziekenfondsen die daarmee ook verzekeringen konden verkopen aan de zogenaamde particulieren. Tegenwoordig is het een merk van Achmea.
Achmea van de woekerpolissen, weet u nog?

Een ding staat als een paal boven water. Een ziekenhuis gaat over gezondheid, het kostbaarste wat een mens bezit. Een ziekenhuis hoort niet failliet te gaan. Het mag niet voorkomen dat patiënten binnen 24 uur moeten verkassen. Dat staat een beschaafde en wel georganiseerde samenleving niet toe.

Als de regering een bank kan nationaliseren, dan kan dat met een ziekenhuis ook. Natuurlijk, dat kost dat miljoenen, misschien wel miljarden van ons belastingbetalers, maar kan me niet herinneren dat dat destijds bij die banken een probleem was. Nu blijkbaar wel. Weet u meteen waar de prioriteiten liggen.
Tegenwerping: “Overdrijf niet zo. Die patiënten worden helemaal niet in de steek gelaten. Zij krijgen hun zorg gewoon elders. V&D ging destijds ook gewoon failliet. Het is een nare hobbel maar de gevolgen zijn overkomelijk. Het is ook een heel goede waarschuwing aan andere ziekenhuizen om hun zaakjes financieel op orde te houden”.
Is appels met peren vergelijken.De Nederlandse ziekenhuizen hebben maar een stuk of vijf "klanten". Dat zijn de verzekeringsgiganten bij wie de burgers verplicht zijn om een polis af te sluiten. Ziekenhuisdirecties moeten om te blijven bestaan niet de patiënten tevreden stellen maar die grote financiële ondernemingen. Zij stellen de normen. Het is hun klanttevredenheid die voorop staat.

Dat is een zieke vorm van marktwerking. Dat is een systeemfout. Niet de klant is koning maar een oligopolie van een beperkt aantal bedrijven met winstoogmerk, die zelf weer hun aandeelhouders tevreden moeten stellen. Op zo’n manier kun je als ziekenhuisdirectie niet echt ondernemen en op een markt opereren. Op dezelfde manier moeten bedrijven in het openbaar vervoer niet de passagiers tevreden stellen maar de concessieverleners. Dat is een vergelijkbare systeemfout.
Helaas zijn onze regeerders er alleen als de kippen bij om een systeembank te redden, niet om een systeemfout te herstellen.

Overal is aan gedacht met die constructie waarin verzekeraars de dienst uit maken behalve aan een landelijke dekking zorg die ook dun bevolkte gebieden voorziet van ziekenhuizen. Daar kost de zorg meer omdat het aanbod patiënten kleiner is. Toch hebben ziekenhuizen in Lelystad en Dronten bestaansrecht omdat ze de regionale bevolking bedienen.
Verzekeraars haalden nog een streek uit. Ze maakten misbruik van de zwakke financiële positie van de Ijsselmeer ziekenhuizen. Ze bedongen bij deze ziekenhuizen lagere tarieven voor verrichtingen dan bij andere ziekenhuizen, omdat ze wisten dat deze ziekenhuizen financieel zwak staan.
Met stijgende kosten door ZZPers in plaats van vaste medewerkers en lagere inkomsten ontstaat een gat in de exploitatierekening dat niet meer is te overbruggen.Het ziekenhuis lijdt structureel verlies en moet zijn poorten sluiten.

Regionale ziekenhuizen hebben te maken met een kleiner aanbod van patiënten, er wonen minder mensen in het verzorgingsgebied, dus moeten zij kunnen rekenen op extra geld om hun voortbestaan te kunnen garanderen. Mensen in de regio hebben net zo goed recht op een goede zorg op redelijke afstand. Wanneer die zorg daardoor duurder is dan de zorg in de randstad dan moet er meer voor deze zorg betaald worden.
Het is alles POEN waar het omdraait
En de “politiek” heeft niet eens het fatsoen hiervoor van hun reces terug te komen. Geen bank, dus niet belangrijk genoeg.

Bepaalde zaken moeten nu eenmaal altijd ondergebracht worden bij de overheid omdat het om landelijk gemeenschappelijk belang gaat.
Leger en politie, Energie en infrastructuur, Landelijk openbaar vervoer, Ziektekostenverzekeringen, Basis gezondheidszorg..
Dergelijke zaken moeten (hadden gemoeten) op basis van “afgedwongen” solidariteit bij de overheid blijven.

Zet em op Fleurtje !
Laatst bewerkt: 6 maanden 3 weken geleden door katertje.

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
6 maanden 4 weken geleden #53333 door katertje


Vanmorgen Radio 1 PVV-Kamerlid Fleur Agema bij Sven Kockelman:

De PVV in de Tweede Kamer wil een parlementair onderzoek naar de systemen in de zorg. Dat zei PVV-Kamerlid Fleur Agema op Radio 1 naar aanleiding van het faillissement van ziekenhuizen in Lelystad en Amsterdam afgelopen week.

„Het gaat overal helemaal de mist in”, constateert het Kamerlid

De politica vindt het ook belachelijk dat de zorgminister een crisisstaf opzette om de gevolgen van het bankroet te begeleiden. Ze vindt dat hij zo’n team op touw had moeten zetten juist om de ziekenhuizen open te houden.

Agema wilde eerder deze week al dat de Kamer zou terugkomen van herfstreces om over de zorgcrisis te praten, maar kreeg daar onvoldoende steun voor. Alleen GroenLinks en de PvdA waren ervoor te porren. Of ze wel een meerderheid krijgt voor een onderzoek, vraagt ze zich dan ook sterk af.

> Wat een contrast met hoe failliete banken zijn behandeld in 2008. Waarom zou de minister nu niet het ziekenhuis redden? Red het Slotervaart ziekenhuis, stop dit zieke systeem.
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
6 maanden 4 weken geleden - 6 maanden 4 weken geleden #53323 door katertje
Vier ziekenhuizen (drie in Flevoland, een in Amsterdam) zitten vlak bij of in een faillissement. Afdelingen zijn al gesloten en personeel dat op uitzendbasis werkt, is al teruggetrokken door uitzendbureaus.

Grote zorginstellingen die failliet gaan...mogelijk geworden door de marktwerking in de zorg. Instellingen zoals ziekenhuizen moeten sinds een dikke tien jaar financieel zelf de broek ophouden. Voor de invoering van de Zorgverzekeringswet kwam het geld automatisch van de overheid , nu moet het van de zorgverzekeraars komen en op basis van verrichte behandelingen.

Dat de door de zorgverzekeraars afgesloten contracten onder meer met de ziekenhuizen hen geen windeieren leggen blijkt uit de gegenereerde winst
De Zorgverzekeraars maakten de afgelopen 5 jaar 5 miljard winst ! (Het wachten is op de maatregel dat winsten uitgekeerd mogen worden.)
bron: delangemars.nl/2017/09/03/zorgverzekeraa...aar-5-miljard-winst/

Je vraagt je af in wat voor een land wij leven als je hoort en ziet dat bejaarden plotseling van hun ziekenhuisbed gelicht worden voor een verhuizing vanwege faillissement.
Marktwerking in de zorg. Het sluiten van ziekenhuizen. Dat kan toch nooit het doel zijn van marktwerking? Maar ja, de markt heeft geen moraal. Haar enige doel is winstmaximalisering
Dus ook ziekenhuizen zijn een verdienmodel. Verdienen ze niet genoeg of kosten ze geld, dan gaan ze failliet. Zie daar het perverse van de marktwerking in de zorg. Het gevolg van jarenlang neoliberaal beleid.
Banken houden we overeind met miljarden euro's, want....essentieel voor de maatschappij, ziekenhuizen, mensenlevens? Kom nou toch ! Winst maken is vele malen belangrijker geworden dan het gezond maken/houden van mensen.

Sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet ( invoering marktwerking) en het declaratiesysteem DBC (Diagnose-Behandel-Combinatie) zijn de zorgkosten finaal uit de klauwen gelopen en hebben we, naast Amerika, het duurste zorgstelsel van de wereld.
Eigenlijk zouden gewoon alle VVD-bewindslieden hiervoor moeten aftreden. En die van het CDA want de Zorgverzekeringswet is weliswaar door VVD'er Hans Hogervorst.ingevoerd, maar door Ab Klink van het wetenschappelijk bureau van het CDA ontworpen.

Onvoorstelbaar dat je reacties leest van mensen die hier geen al te groot probleem in zien. "Tucht van de markt". "Door concurrentie wint het beste ziekenhuis dat het slimst kosten bespaart". " In zo een onderlinge competitie vallen er klinieken af, dat hoort erbij..! Geestelijk niet meer te redden. De banaliteit van het kwaad dat erin verborgen ligt...Zó erg.
Kennelijk kijken we niet meer op een mensenleven meer of minder..

Tot jezelf aan de beurt bent....
Laatst bewerkt: 6 maanden 4 weken geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Moderators: dirko
Tijd voor maken pagina: 0.331 seconden