Vraag Verstopt in het regeerakkoord: te dure zorg niet langer vergoed

Meer
9 jaren 6 maanden geleden #34730 door geus

katertje schreef : geusje

We zouden Rutte en Samsom kunnen vragen of het de moeite waard was zich zo uit te sloven om aan de wereld hun gebrek aan hersenen te openbaren.

We weten dat hersenen een wonderbaarlijk orgaan is, bij Rutte en Samsom beginnen ze te werken zodra ze 's morgens opstaan en houden niet op voor ze op het Binnenhof zijn.

We zouden Rutte en Samsom kunnen vragen of het de moeite waard was zich zo uit te sloven om aan de wereld hun gebrek aan hersenen te openbaren..............................


Misschien doen ze dat bewust met de gedachte: kijk mensen, onze hersenen werken maar deels, maar zoals u ziet werken wij kei en keihard aan een betere wereld, wat ons door onze geestelijke verminking extreem veel inspanning kost.Daarom vragen wij u, snif snif boehoe boeboe, heb alstublieft een beetje medelijden met ons.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, tukker

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
9 jaren 6 maanden geleden #34728 door tukker

katertje schreef : geusje

We zouden Rutte en Samsom kunnen vragen of het de moeite waard was zich zo uit te sloven om aan de wereld hun gebrek aan hersenen te openbaren.

We weten dat hersenen een wonderbaarlijk orgaan is, bij Rutte en Samsom beginnen ze te werken zodra ze 's morgens opstaan en houden niet op voor ze op het Binnenhof zijn.


Ik wou dat ik niet zo knap was, maar wat meer geld had !!
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, geus

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
9 jaren 6 maanden geleden #34727 door katertje
geusje

We zouden Rutte en Samsom kunnen vragen of het de moeite waard was zich zo uit te sloven om aan de wereld hun gebrek aan hersenen te openbaren.

We weten dat hersenen een wonderbaarlijk orgaan is, bij Rutte en Samsom beginnen ze te werken zodra ze 's morgens opstaan en houden niet op voor ze op het Binnenhof zijn.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: tukker, geus, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
9 jaren 6 maanden geleden - 9 jaren 6 maanden geleden #34725 door geus
De waanzin heeft zich van de boven ons gestelden meester gemaakt.

Hoe is het toch gekomen dat sommige mensen menen het recht te hebben om over het leven van anderen mogen beslissen.
Dat zij denken te mogen bepalen wie wel en geen recht heeft op hulp.


Wat is in de kinderjaren van deze mensen misgegaan dat zij gewetenloze psychopaten zijn geworden?!
Heeft samson soms een minderwaardigheidscomplex, omdat hij geboren is met een clownsmond?
Is hij daar zo gefrustreerd door,dat hij zich gebombardeerd heeft tot god met de gedachte: dan stel ik tenminste nog IETS voor!

En heeft mark rutte een complex opgelopen over zijn slechte functioneren?
Is hij gefrustreerd omdat alleen zijn rechter hersenhelft werkt waar de eigenschappen,de verbeelding regeert en fantasie is de basis ZO dominant zijn, dat alle andere eigenschappen in het niet vallen en hij daardoor de zaken niet in het juiste perspectief en verband kan plaatsen. En dat het hem daardoor ontbreekt aan inzicht en visie?
Heeft hij zich, net als samson gebombardeerd tot god, met de gedachte: dan dwing ik tenminste nog een beetje respect af!

Functies van de linker hersenhelft:

- Gebruikt logica
- Oriënteert zich op details
- Feiten regeren
- Woorden en taal
- Heden en verleden
- Wiskunde en natuurkunde
- Kan doorgronden/bevatten
- Weet
- Erkent/bevestigt
- Ziet patronen en ordent
- Kent de naam van een object
- Staat in de realiteit
- Ontwikkelt strategieën
- Praktisch
- VeiligFuncties van de rechter hersenhelft:

- Gebruikt gevoel
- Oriënteert zich op het grote plaatje
- Verbeelding regeert
- Symbolen en plaatjes
- Heden en toekomst
- Filosofie en religie
- Heeft zaken door
- Gelooft
- Waardeert
- Ruimtelijk inzicht
- Kent de functie van een object
- Fantasie is de basis
- Presenteert mogelijkheden
- Impulsief/onstuimig
- Neemt risico

Zeg het maar, samson en rutte.
Laast bewerkt: 9 jaren 6 maanden geleden door geus.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, tukker, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
9 jaren 6 maanden geleden - 9 jaren 6 maanden geleden #34717 door katertje
Jaja, ze weten van doorpakken in dit rampenkabinet. Wilde Samsom in de campagne nog het gesprek met artsen hierover aangaan en daarna een breed debat over wie mag er langer leven en wie niet... Nu heeft 'ie er alvast een wet voor gemaakt.

In verband met de zorgwekkende financiële situatie van zorgverzekeraars wordt u dringend geadviseerd een ziekte uit te kiezen die niet te duur is, anders blijft ons geen andere keuze dan de kosten hieraan verbonden voor uw eigen rekening te laten komen.

Wie had u gesproken willen hebben?
Nee, die is overleden, hij had zijn afkappunt bereikt
Laast bewerkt: 9 jaren 6 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, geus, dirko, ilse

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

  • gnor
  • gnor's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
9 jaren 6 maanden geleden #34716 door gnor
Kort samengevat hebben de godheden bij VVD en PvdA aan de apostelen opdrachten tot bezuinigingen gegeven, overigens wederom geheel tegen de wens van de maatschappij in, om begrotingstechnisch te reageren op het menszijn. Voor velen mogen onderhand alle leden van die partijen op korte termijn een onafwendbaar onheil op zich zien afkomen. Nu blijkt dus hoe belangrijk (via EU enz.)de banken zijn; niet alleen de BTW gaat omhoog voor de fondsvorming. Degenen die dit hebben voorgesteld,zijn ook (mede) de veroorzakers van de import van allerlei gespuis en de daarbij behorende narigheden.
Nederland zinkt in het putje (Rust In Putje).

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, tukker, geus, ilse

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
9 jaren 6 maanden geleden #34715 door ilse
In de Volkskrant 28 november 2012: Het moet niet gekker worden.

Verstopt in het regeerakkoord: te dure zorg niet langer vergoed:

PvdA en VVD willen bij wet vastleggen dat zorg 'kosteneffectief' is, staat verstopt in het regeerakkoord. Artsen willen een objectief middel om te besluiten: deze operatie is te duur. .

VVD en PvdA gaan wettelijk vastleggen dat zorg kosteneffectief moet zijn. Zorg die in medisch opzicht goed werkt, maar ook te duur is, wordt daarom niet langer vergoed. Op dit moment is alleen het criterium van medische effectiviteit wettelijk verankerd.

Het gaat om een gevoelige stap die verstopt is in een bijlage van het regeerakkoord. 'We gaan het dwingender formuleren', zegt Tweede Kamerlid Lea Bouwmeester (PvdA). 'Mensen moeten weten waar ze aan toe zijn.' Een VVD-woordvoerder bevestigt de plannen.

Keuze-instrument
Er zal een 'keuze-instrument' worden vastgelegd, waarbij kosteneffectiviteit een 'op zichzelf doorslaggevend' criterium wordt. Moeilijke keuzen kunnen zo worden 'geobjectiveerd', aldus Bouwmeester. Een woordvoerder van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) bevestigt dat dit kan betekenen dat bepaalde zorg automatisch buiten het basispakket wordt gehouden. Nu kan het CVZ slechts een advies uitbrengen over het wel of niet vergoeden van (te) dure zorg.

Het CVZ krijgt extra geld voor het onderzoek naar kosteneffectiviteit. Het college moet ieder jaar een deel van het basispakket gaan doorlichten, waarbij het een vooraf vastgestelde bezuiniging moet realiseren. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) kan jaarlijks 200 miljoen euro worden bespaard. 'Dat bedrag is niet sterk onderbouwd', nuanceert CPB-econoom Paul Besseling. 'Het komt bij de onderhandelaars vandaan.'

Voorafgaand aan de verkiezingen wilden Samsom en Rutte geen uitspraken doen wanneer zorg te duur is. Samsom pleitte wel voor een debat over de grenzen van de zorg. Maar een wettelijk verankerd keuze-instrument gaat verder: het is een manier om die discussie te beslechten. Onlangs bleek uit een enquête dat 52 procent van de artsen daar behoefte aan heeft. Ze willen hardere richtlijnen van de overheid.

Medicijnen
Het CVZ adviseerde eerder al om de vergoeding van de medicijnen voor de ziekte van Pompe en de ziekte van Fabry stop te zetten. 'Met een wettelijk criterium kan er meer naar de kosten en kwaliteit van een levensjaar worden gekeken', aldus een woordvoerder. 'Op een gegeven moment heb je een afkappunt nodig.'

Gezondheidsjurist Johan Legemaate is sceptisch: 'Met een nieuwe wet los je de discussie waar het afkappunt moet liggen niet op. Om echt iets te veranderen, zal het kabinet met concrete maatregelen moeten komen.'

Hoe het 'keuze-instrument' er precies uit gaat zien is volgens Bouwmeester 'meer iets voor de uitvoering'. PvdA en VVD verwijzen daarbij naar de 'Trechter van Dunning'. Deze is twintig jaar geleden bedacht door de inmiddels overleden cardioloog Arend Jan Dunning. Het rapport van zijn commissie belandde in 1991 al snel in een la. Maar nu de zorgkosten explosief stijgen, willen VVD en PvdA een keuze-instrument, zoals hij toen voorstelde, wettelijk gaan verankeren.

Vier zeven
De Trechter van Dunning bestaat uit vier 'zeven'. In de eerste zeef wordt de vraag gesteld: is de zorg noodzakelijk voor deelname aan de samenleving? Zo komen een vruchtbaarheidsbehandeling, een spataderoperatie of de anticonceptiepil waarschijnlijk niet door de eerste zeef. 'Van veel zaken is het bovendien maar de vraag of het om zorg gaat', aldus de woordvoerder van het CVZ. Denk bijvoorbeeld aan de rollator.

In de volgende zeef wordt de vraag gesteld of de zorg ook 'werkzaam' is. Dat wil zeggen: is de effectiviteit wel wetenschappelijk bewezen (evidence-based)? Als de grens scherp wordt getrokken is nu slechts 40 procent van alle behandelingen evidence-based.

In de derde zeef is het vervolgens de vraag of de zorg zo efficiënt mogelijk en kosteneffectief wordt geleverd. In de vierde zeef komt de politieke afweging aan bod: wie moet betalen, de overheid of de patiënt?

Maximumprijs
De Trechter van Dunning heeft radicale implicaties waarvoor politici tot nu toe zijn teruggeschrokken. In 1991 werd alleen de anticonceptiepil geschrapt, die overigens al gauw weer terug was in het verzekerde pakket. In 2006 werd met afschuw gereageerd op het voorstel van de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) om een maximumprijs aan een gewonnen levensjaar te verbinden. Onlangs stuitte het advies van het CVZ om de dure medicijnen voor Pompe en Fabry niet langer te vergoeden op een golf van maatschappelijke verontwaardiging.

Het CVZ pleit ervoor het straks wettelijk verankerde criterium 'kosteneffectiviteit' zo consequent mogelijk toe te passen. Dat zou grote gevolgen kunnen hebben voor de beschikbaarheid van veel medicijnen en behandelingen. Denk aan dure chemotherapieën, medicijnen voor zeldzame ziekten en ingrijpende operaties op hoge leeftijd. Bert Boer, lid van de raad van bestuur van het CVZ, gaf onlangs al aan dat het college nog zo'n veertig medicijnen aan het beoordelen is.

Hoe de nieuwe wetgeving in de praktijk zal uitpakken, kan de woordvoerder van het CVZ niet zeggen. 'Wij vragen ons ook nog af wat dit allemaal precies betekent.'
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, tukker, geus, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko