Vraag de mazen in de wet voor privatiseren van ons drinkwater

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
7 jaren 9 maanden geleden #37165 door gnor
"Daarom haal ik de watervoorziening uit de richtlijnen voor concessies''
Volgend jaar, wanneer iedereen weer slaapt omdat het algemeen kwaad t.w. de volledige overname al is geschied, wordt water gewoon weer toegevoegd aan de richtlijn, Immers de EU dringt wel aan op privatisering in Griekenland en Portugal omdat ze armlastig zijn. Over een tijdje zijn we dat allemaal en gelijke monniken dus...

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
7 jaren 9 maanden geleden #37153 door tukker
jajaendegijg

Burgers EU dwarsbomen privatisering water


Als gevolg van een Europees burgerinitiatief heeft Eurocommissaris Michel Barnier besloten niet langer te proberen drinkwatervoorzieningen in de EU te laten privatiseren. Het eerste burgerinitiatief van naar schatting 1,5 miljoen Europeanen die het water niet willen toevertrouwen aan particuliere ondernemingen, is met succes bekroond.

www.right2water.eu/nl


Barnier, de Eurocommissaris die over de interne markt gaat, zei vrijdag dat de drinkwatervoorziening verdwijnt uit de nieuwe richtlijnen voor concessies. Dat wil zeggen uit de Europese regels voor het overhevelen van de rechten van publieke dienstverleners aan particuliere bedrijven.

Barnier beklemtoonde ook dat drinkwatervoorziening helemaal niet móet worden geprivatiseerd, maar de actievoerders van Right2Water vertrouwden dat niet. Het was een doorn in hun oog dat het was opgenomen in de richtlijnen die Barnier voor de privatisering opstelt.

Barnier zei te hopen dat de burgers nu zien dat de Europese Commissie hen heeft gehoord. Hij begreep dat ,,burgers bezorgd zijn als ze wordt verteld dat de watervoorziening kan worden geprivatiseerd, terwijl ze daar tegen zijn. Daarom haal ik de watervoorziening uit de richtlijnen voor concessies''. Vooral in Duitsland is er veel argwaan gerezen tegenover privatisering van water. Daar dringt de EU samen met andere geldschieters wel op aan in met name Griekenland en Portugal.

In Nederland bepaalt de wet dat de drinkwatervoorziening in handen van de overheid moet zijn of in handen van waterbedrijven onder overheidstoezicht.

Bron: www.europa-nu.nl/id/vjaonj604szs/nieuws/...ing?ctx=vh6ukzb3nnt0

Ik wou dat ik niet zo knap was, maar wat meer geld had !!
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, Marianne, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
8 jaren 2 maanden geleden #35440 door katertje

gnor schreef : Het kabinet heeft vertrouwen dat de Trojka, met daarin ook de Commissie, erop toeziet dat de privatisering van waterbedrijven volledige toegang tot water voor alle burgers garandeert.
> Dit kabinet dient afgezet te worden. Het gaat er niet zozeer om dat alle burgers gegarandeerd toegang tot water krijgen. Het gaat er om welke prijs hieraan is verbonden.

voordelen kan opleveren voor de gehele samenleving.
>Deze frase is echt weer een ambtelijke immers het gaat er niet om of die beslissing voordelen kan opleveren maar dat die beslissing, indien genomen, voordelen moet opleveren. Dat laatste zit er wel in maar niet voor de burger.
Misschien zullen we de tijd nog gaan meemaken dat er een oorlog om drinkwater wordt begonnen.
Water als machtsmiddel

De Defense Intelligence Agency bevestigt de bevindingen in het rapport van de VN en meldt dat onstabiele watervoorraden iedereen zal beïnvloeden en dat water zelfs als machtsmiddel gebruikt zal worden. Het rapport van DIA ontlokte Hillary Clinton de uitspraak, dat de bevindingen
‘ontnuchterend’ zijn en dat terwijl de wereldbevolking toeneemt, de vraag naar water zal toenemen, maar dat de voorraden deze vraag niet bij kunnen houden.

Geen verrassende uitspraak van Clinton (over de groeiende wereldbevolking als hoofdfactor van dit probleem) aangezien de elite al decennia bevolkingsreductie nastreeft en hier ook nauwelijks een geheim van maakt. Derhalve zijn er bronnen en bewijzen genoeg. Merk a.u.b. op dat globalisten nooit een kans missen om de valse bewering over overbevolking te noemen, om hun depopulatie-agenda te rechtvaardigen. Clinton ging door en vertelde erachter aan dat watertekorten zullen leiden tot regionale conflicten en geweld tussen landen, en provincies.

Gelezen op: xandrah.wordpress.com/2013/01/02/hoe-wat...volking-te-knechten/
De volgende gebruiker (s) zei dank u: tukker, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
8 jaren 2 maanden geleden #35439 door katertje

gnor schreef : Het verlies aan autonomie ligt al besloten in de tekst van onze grondwet en in de bevoegdheden die in een vroeg stadium aan de Europese instellingen in handen zijn gegeven. Heel netjes maar m.i. te netjes weergegeven Katertje. Het heeft in deze geen nut (meer) om te gaan zwartepieten richting welke partij op dit moment dan ook. Gewoon ons gehele naïviteitscircus valt dit te verwijten m.u.v. de partijen die na 1985 zijn opgericht en geen rechtsopvolger zijn van een oude partij. Kort samengevat: ca. 90% van onze politici, landelijk, provinciaal dan wel lokaal behoort tot de groep die na 40-45 tenminste kaalgeschoren zou rondlopen; deze figuren zijn de ware NSB-ers. Het volk blijft wederom ijzig stil.
"Heel netjes maar m.i. te netjes weergegeven Katertje.."


Dan zeg ik het maar in eigen woorden gnor:

De parasieten van het Bilderbergclubje zijn de zogenaamde volksvertegenwoordigers van de pvda, d666, cda en de vvd. Deze parasieten hebben Nederland de aan de rand van de afgrond geregeerd door structureel de belangen van de burger te verkwanselen en zij zijn bezig met het laatste zetje namelijk de soevereiniteit overdragen aan Brussel.

Kaalscheren? Bungelen aan de hijskraan !! -desduivels-
De volgende gebruiker (s) zei dank u: tukker, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
8 jaren 2 maanden geleden #35438 door gnor
Het kabinet heeft vertrouwen dat de Trojka, met daarin ook de Commissie, erop toeziet dat de privatisering van waterbedrijven volledige toegang tot water voor alle burgers garandeert.
> Dit kabinet dient afgezet te worden. Het gaat er niet zozeer om dat alle burgers gegarandeerd toegang tot water krijgen. Het gaat er om welke prijs hieraan is verbonden.

voordelen kan opleveren voor de gehele samenleving.
>Deze frase is echt weer een ambtelijke immers het gaat er niet om of die beslissing voordelen kan opleveren maar dat die beslissing, indien genomen, voordelen moet opleveren. Dat laatste zit er wel in maar niet voor de burger.
Misschien zullen we de tijd nog gaan meemaken dat er een oorlog om drinkwater wordt begonnen.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
8 jaren 2 maanden geleden #35437 door tukker
Drinkwater Voorziening wordt tóch Handelswaar wateenaanflu wateenaanflu


De belangrijkste politieke veranderingen worden meestal verborgen in de kleine lettertjes. Heimelijk verstopt in een richtlijn, probeert de Europese Commissie een privatisering er doorheen te drukken. Het gaat om de Europa brede privatisering van de drinkwatervoorziening. Wanneer de Commissie dit doorzet zal een belangrijke algemene nutsvoorziening ‘ons water, ons kostbare bezit’ worden omgezet in een speculatieobject, een handelswaar.

Met deze speculatie kan het bedrijfsleven vele miljarden verdienen. Het zal een overwinning van de multinationals zijn, een overwinning waar ze vele jaren voor gevochten hebben. De gevolgen voor ons als gebruiker zullen verschrikkelijk zijn. Wat op ons afkomt zal vooral effect hebben op de kwaliteit en de prijs van ‘Ons Water’. Het privatiseren van waterbedrijven is reeds begonnen in Griekenland en Portugal, onder toeziend oog van de Trojka. De waterprijzen in Portugal zijn in een paar jaar tijd met 400% gestegen.


Een aantal maatschappelijke organisaties heeft zeer terecht bij de Europese Commissie tegen deze verplichting geprotesteerd.


Het kamerlid van Bommel (SP) heeft hierover in oktober 2012 kamervragen gesteld en heeft op 14 november 2012 antwoord van minister Dijsselbloem (PvdA) gekregen.

De laatste alinea in het antwoord is zeer verontrustend voor ons, omdat de regering aangeeft het eens te zijn met de Commissie, en gewoon een letterlijke vertaling geeft van de brief van de Commissie gericht aan de maatschappelijke organisaties:

Samen met de Commissie is het kabinet van mening dat de privatisering van openbare nutsbedrijven, met inbegrip van bedrijven ten aanzien van de watervoorziening, voordelen kan opleveren voor de gehele samenleving. De privatisering moet plaatsvinden nadat een passend regelgevend kader is opgesteld om misbruik door (particuliere) monopolies te voorkomen. Tegelijkertijd moet toegang tot basisgoederen worden gewaarborgd. Het is zodoende belangrijk om zowel gelijke en eerlijke toegang tot openbare nutsvoorzieningen (zoals water, gas, elektriciteit), als een goede kwaliteit van de dienstverlening en een financieel duurzaam aanbod te waarborgen. Het kabinet heeft vertrouwen dat de Trojka, met daarin ook de Commissie, erop toeziet dat de privatisering van waterbedrijven volledige toegang tot water voor alle burgers garandeert.

Bron: vraagde2ekamer.nl/drinkwater-voorziening-wordt-handelswaar/

shittt...!

Ik wou dat ik niet zo knap was, maar wat meer geld had !!
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, Marianne, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
8 jaren 2 maanden geleden #35433 door gnor
Het verlies aan autonomie ligt al besloten in de tekst van onze grondwet en in de bevoegdheden die in een vroeg stadium aan de Europese instellingen in handen zijn gegeven. Heel netjes maar m.i. te netjes weergegeven Katertje. Het heeft in deze geen nut (meer) om te gaan zwartepieten richting welke partij op dit moment dan ook. Gewoon ons gehele naïviteitscircus valt dit te verwijten m.u.v. de partijen die na 1985 zijn opgericht en geen rechtsopvolger zijn van een oude partij. Kort samengevat: ca. 90% van onze politici, landelijk, provinciaal dan wel lokaal behoort tot de groep die na 40-45 tenminste kaalgeschoren zou rondlopen; deze figuren zijn de ware NSB-ers. Het volk blijft wederom ijzig stil.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, Marianne, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
8 jaren 2 maanden geleden #35427 door katertje
De bevoegdheid van Europa om lidstaten voor voldongen feiten te stellen en hun wetgevers te overrulen bestaat al veel langer dan het grondwettelijk verdrag waar het referendum van 2005 betrekking op had.

De Nederlandse grondwet bepaalt dat een verdrag of een richtlijn van een internationale instelling waar wij ons verdragsrechtelijk aan gebonden hebben, boven de Nederlandse wet gaat. Zij gaat zelfs boven de grondwet zelf.

Het uit handen geven van soevereinteit dateert al van vóór de EU-Grondwet en van vóór Lissabon dat er voor in de plaats kwam. Het was een gevolg van de al lang bestaande voorrang die onze grondwet aan internationale bepalingen heeft gegeven voor zover die in strijd komen met de Nederlandse wet of de grondwet.
Het verlies aan autonomie ligt al besloten in de tekst van onze grondwet en in de bevoegdheden die in een vroeg stadium aan de Europese instellingen in handen zijn gegeven.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, Marianne, Jefferson Davis, ilse

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
8 jaren 2 maanden geleden #35426 door gnor
Zie de Grondwet art.91 e.v. Europese regelgeving gaat voor op Nederlandse wetgeving dus ook op de Drinkwaterwet zelfs al zou daar in staan dat we allemaal gouden kranen krijgen. De vertegenwoordiger van Dunea die bij Nieuwsuur een verhaaltje afstak, weet wel beter dan het vermeende gelijk dat hij denkt te krijgen. Hij weet echt wel dat hij het tot zijn pensioen moet uitzingen en daarna interesseert het hem geen barst.
We zijn verkocht en we willen het niet weten noch zien.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, tukker, Marianne, ilse

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
8 jaren 2 maanden geleden #35423 door ilse
nieuwsuur.nl/onderwerp/474859-hoe-veilig-is-ons-drinkwater.html
Een deel van het artikel:
Goed geregeld???

Niets aan de hand voor Nederland zou je in eerste instantie denken: wij hebben in de Drinkwaterwet vastgelegd dat het verboden is voor andere dan daarvoor gekwalificeerde rechtspersonen om drinkwater te leveren en daarmee ligt er impliciet een verbod op concessies voor de watervoorziening. Dat is ook het oordeel van emeritus hoogleraar Drinkwatervoorziening Hans van Dijk. De vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland, Vewin, denkt daar ook zo over.

Definities

Door deze verschillende zienswijzen ontstaat een ingewikkelde discussie. Het lijkt een kwestie van verschillende definities. In Parijs spreken we de Europese rapporteur van de richtlijn, de Franse Europarlementariër Philippe Juvin, medewoordvoerder over het wetsvoorstel en van dezelfde politieke partij, UMP, als Michel Barnier.
Hij is er van overtuigd dat Nederland zich niet kan onttrekken aan de nieuwe Europese regels???

Mazen

En daar zit de angel, want zo waterdicht blijkt onze Nederlandse wet niet. Volgens waterspecialist van de Europese vakbond EPSU Jerry van den Berge zitten er mazen in de Nederlandse Drinkwaterwet. Volgens hem blijkt uit artikel 15 weliswaar dat concessies op water impliciet worden verboden, maar biedt artikel 1.4 ruimte voor andere spelers. Daarin staat dat de minister andere bedrijven kan aanwijzen die gelijkgesteld worden met een drinkwaterbedrijf. Dat zou betekenen dat op aanwijzing van de minister een ander bedrijf de taken van een drinkwaterbedrijf in een voorzieningsgebied kan overnemen.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, tukker, Marianne, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.