Vraag Solidariteit !

Meer
8 jaren 4 maanden geleden - 8 jaren 4 maanden geleden #34988 door katertje
Wij, de noordelijke rijkere Eurolanden moeten solidair zijn met arme in het Zuiden. Maar Van Rompuy en zijn EU-ambtenaren vergissen zich: echte Europese solidariteit bestaat niet!

Het begon drie jaar geleden met Griekenland, dat de boel had bedonderd. Dat bracht ongekende geldstromen op gang, plus een pijlsnelle verschuiving van macht naar Europese instanties.

Die pijlsnelle verschuiving van macht naar Brussel waarnemend en elke stap in dat proces zorgvuldig volgend bracht mij tot de analyse dat de schuldencrisis een gecreëerde crisis was, het gereedschap daarvoor de eenheidsmunt de euro, en Griekenland als zondenbok moest fungeren.
(vals als ik soms kan zijn, vraag ik me weleens af wat het aan pecunia heeft geschoven voor sommige Griekse "leiders")

Vooral het besluit dat geen land uit de euro mocht vallen, bracht een ongekende carrousel van macht en geld op gang. Als Griekenland in de euro moest blijven, dan diende het land geld van de rest te krijgen. Toen Griekenland dat geld kreeg, moest er ook geld naar Ierland en Portugal. Er kwam een miljardenfonds, dat eurolanden die ooit in de problemen kunnen komen, moet bijstaan en waarvoor landen zonder serieuze problemen moesten bloeden.

De ECB leende voor bijna niets 1.000 miljard euro uit, vooral aan probleembanken, die dat deels weer doorleenden aan hun probleemlanden. Zo ontstond een geldmachine die probeert met geld van een klein aantal relatief gezonde landen een grotere groep ongezonde landen op de been te houden.
"Goed geld naar kwaad geld gooien".

Maar, naast die geldpomp kwam er een parallel proces op gang. IN reactie op het Griekse wanbeleid eisten betalende landen -Nederland voorop- dat zulk wanbeleid zou worden voorkomen door Brussel in eurolanden een stevige vinger in de pap te geven. Voortaan mogen landen hun begroting pas aan hun eigen parlement voorleggen nadat Brussel zijn fiat heeft gegeven.

Daar bleef het niet bij. Vanuit de redenering dat de eurocrisis kon ontstaan doordat er onvolkomenheden in de muntunie zaten, gingen Brusselse topambtenaren plannen uitwerken om die onvolkomenheden alsnog te herstellen. En u weet, als Brusselse topambtenaren onvolkomenheden zien, dan luidt de oplossing steevast dat er meer macht naar Brusselse topambtenaren moet en dat er meer belastinggeld door hun handen moet vloeien.

De machtigste van die topambtenaren "president" Van Rompuy, die het Brusselse bureau van de Europese regeringsleiders leidt, kreeg vorig jaar oktober van die leiders toestemming om plannen te maken om de eurozone van zijn onvolkomeheden te verlossen. Dat besluit werd genomen op een moment van blinde paniek, want Spanje en Italië leken toen nauwelijks nog aan geld te kunnen komen om hun staatsschuld te financieren. Van Rompuy betrok ook de topambtenaren van de ECB en die van de Commissie bij de uitwerking van zijn plannen, waarvoor hij steeds weer het fiat kreeg van de Europese regeringsleiders. Het rampenplan is gepresenteerd.

Er komt volgens een strak tijdschema een bankenunie, waardoor staten en hun burgers niet alleen borg staan voor hun eigen banken, maar nu ook voor die in andere landen. Volgens die plannen gaat Brussel contracten sluiten met de eurolanden. En weet u, als landen zich aan die Brusselse contracten houden, krijgen ze extra geld uit Brussel, waarvoor Brussel -wat tot dusver nooit mocht- wellicht zelf staatsschulden mag opbouwen..!!! Toe maar.

De positie van topambtenaren als Van Rompuy is ijzersterk en dat komt omdat de meeste eurolanden probleemlanden zijn en dus niet erg geneigd om bobo's als Van Rompuy voor de voeten te lopen.En Nederland beweegt mee. Een half jaar geleden was Rutte nog geharnast tegenstander van een bankenunie en keerde hij zich honend tegen "vergezichten" als die van Van Rompuy, weet u nog? En surprise, surprise, Rutte ging twee weken geleden naar de decembertop als voorstander -onder voorwaarden- (tuurlijk joh!) van eenzelfde bankenunie.

Waar Nederland en FRankrijk in 2005 met hun afwijzing van de Europese grondwet duidelijk maakten dat de Europese eenwording een pas op de plaats moest maken, gaat de Brusselse trein juist in ijltempo in de richting van schaalvergroting en centralisering onder leiding van topambtenaren die ervan uitgaan dat alle Europese burgers solidair zijn met elkaar.

Die solidariteit bestaat eruit dat burgers van landen die betrekkelijk goed worden bestuurd, solidair moeten zijn met landen die slecht(er) worden bestuurd. En dat gebeurt door Brusselse ambtenaren de de organisatie van die veronderstelde solidariteit ter hand nemen.
Ik kan me met de beste wil van de wereld niet voorstellen dat het deze opgelegde solidariteit was wat de in groten getale opgekomen Nederlandse kiezers beoogden, toen zij acht jaar geleden met royale meerderheid de Europese grondwet afwezen.

U wel?
Laast bewerkt: 8 jaren 4 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: geus, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

  • gnor
  • gnor's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
8 jaren 5 maanden geleden #34894 door gnor
Net op RTL-nieuws. Dank zij de steeds maar verdergaande financiering met EU-gelden, is de Poolse economie booming. Ze lieten voorbeelden zien waarvan een normaal mens zich afvraagt of dat de bedoeling is bij subsidiering van 60% van de kosten; maar een kniesoor die daar op let. Immers, er is nog nooit een Europese Jaarrekening goedgekeurd want dat valt allemaal onder: wat voorbij is, is geweest.
Indien inderdaad de lonen daar verdubbeld zijn en de economie gemiddeld met 15% groeit dan hebben we goed geinvesteerd en krijgen we dat vast nog met rente terug.
Als ik als eenvoudige visser aan de waterkant en vanuit diverse delen van het land, hoor dat er nogal wat Polen massaal vis wegvangen en doorsturen dan begrijp ik waarom ik nagenoeg geen vis meer vang. De EU lijkt op de Staatsloterij, alleen de goede loten worden niet in Nederland achtergelaten.
Gelukkig hoorde ik ook nog dat Polen ergens in 2015 gaat toetreden tot de Euro (zal wel een subsidievoorwaarde geweest zijn) en dat daarna de afbouw van subsidie gaat plaatsvinden. Waar hebben we dat eerder gehoord.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, geus

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
8 jaren 5 maanden geleden #34891 door katertje
Scheve verhoudingen tussen wie betaalt en wie ontvangt, een afnemende morele basis voor solidariteit plus immigratie uit arme landen zijn niet de enige redenen waarom het draagvlak voor de opgelegde solidariteit afneemt. Politici en oud-politici als Wouter Bos kunnen wel, en met recht, van mening zijn dat de solidaire verzorgingsstaat een nationaal arrangement is, maar intussen is Nederland bezig op te gaan in een Europees arrangement.

Nederland betaalde de afgelopen twintig jaar per hoofd van de bevolking al meer dan enig ander land aan de Europese Unie: in totaal zo'n zes miljard euro per jaar, waarvan ongeveer 2 miljard terugkomt. Die 4 miljard euro werd vooral besteed aan solidariteit met landen als Griekenland en Spanje en daarnaast bijvoorbeeld aan onrendabele boeren in Frankrijk en tabakstelers in, alweer, Griekenland.

De toetreding van Oost-Europese landen tot de Europese Unie zorgde niet alleen voor een verschuiving van de solidariteitsbijdrage naar het Oosten, maar ook voor vrij immigratie vanuit het Oosten naar Nederland. Particuliere ondernemers hier profiteerden van de goedkope en gezeglijke arbeidsmigranten, maar deze massale immigratie van vooral laagbetaalde arbeiders legt ook een druk op de Nederlandse verzorgingsstaat. Wie een hoger inkomen kan ontlenen aan een Nederlandse uitkering dan aan een Bulgaars loon zal die verlokking in veel gevallen niet kunnen weerstaan. De Europese eenwording ondermijnt zo het nationale arrangement.

Maar zelfs dit is allemaal klein bier vergeleken bij wat de Europese eenwording teweegbrengt door het redden van de euro. Het besluit van de Europese leiders om de eurozone van zeventien landen koste wat het kost bijeen te houden - en intussen de deur open te houden voor andere landen die de euro willen- creëert in feite een continentale, multiculturele verzorgingsstaat, van de poolcirkel tot de Straat van Gibraltar. Met in potentie een half miljard mensen die worden geacht solidair te zijn met de ander.

In de verzorgingsstaat Europa zullen de geldstromen zoals het zich nu aftekent permanent (in elk geval nog heel lang), van Noord naar Zuid lopen. Het miljard euro dat Nederland vorige week toelegde op gunstiger leningvoorwaarden voor Griekenland is slechts een peuleschil op de permanente transfers die omwille van de redding van de euro op gang zijn gebracht. Hoe verkopen onze politici dat aan het volk? Nou zo: het tweede kabinet Rutte houdt, tegen beter weten - en in elk geval tegen de feiten in vol dat Nederland sterk profiteert van de euro en dat het wegvallen van landen uit de eurozone buitengewoon schadelijk zou zijn. Geen lokkend vergezicht voor de solidariteit dat we geld afstaan omdat "we" anders nog meer geld kwijt zouden zijn.

In Nederland zijn de grenzen van wat nog aanvaardbare solidariteit wordt gevonden al wel zo ongeveer bereikt. En de druk neemt toe. Een afnemende neiging bij jongere generaties om in te staan voor ouderen. Het is heel wat makkelijker te delen als je steeds meer krijgt dan wanneer je het steeds minder hebt. Daar komt de nieuwe opgedrongen solidariteit, die met landen en burgers van andere landen in Europa, nog eens bovenop.

De grenzen aan de solidariteit konden tot voor kort vooral worden afgelezen aan de weerzin tegen de immigratie van kansarmen, die inderdaad aantoonbaar nadelig was voor de verzorgingsstaat Nederland. Volgens berekeningen van Elsevier van drie jaar geleden, kostte de immigratie van de voorgaande veertig jaar al 12 miljard euro per jaar, ongeveer evenveel als er vorig jaar aan aardgasinkomsten binnenkwam.

Een recente versie van "grenzen aan de solidariteit" is te beluisteren in de afkeer van wat "babyboomers" worden genoemd, die overal van zouden profiteren en die zelf maar eens wat solidairder zouden moeten zijn. Weet u nog? De 22-jarige Sywert van Lienden met zijn G500 eist voor zijn generatie gratis hoger onderwijs en miljarden aan extra onderwijsuitgaven, en pleitte er met even groot gemak voor dat ouderen hun laatste levensjaren uit hun eigen vermogen financieren en dat er een rem komt op dure medische behandelingen voor terminaal zieken - een ontwikkeling die zonder Sywertje trouwens ook ook al in aantocht is.

Terwijl de opgelegde solidariteit in Nederland dus al op zijn grenzen stuit, pensioenen worden verlaagd en medische mogelijkheden en ouderenzorg teruggeschroefd, wordt intussen via de verzorgingsstaat Europa, de veronderstelde solidariteit verder opgeschroefd.


Maar dat de wal het schip gaat keren...dat is wel zeker.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, geus, dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.