Samengevoegd Broekers-Knol (VVD) een diplomatieke ramp.

Meer
6 maanden 3 weken geleden - 6 maanden 3 weken geleden #55888 door katertje
De IND moet 70 miljoen euro aan dwangsommen uitkeren aan asielzoekers die te lang wachten op de afhandeling van hun asielaanvraag. Het is het patroon geworden van een ziekte die zo endemisch is dat zelfs de bitterste ironie er geen vat meer op heeft
Kamerleden verzaken om deugdelijke wetten te maken, met misbruik op grote schaal tot gevolg.

De Tweede Kamer neemt een wet aan. Dat doet de wetgevende macht tegenwoordig tussen tientallen spoeddebatten, vragenuurtjes en hoorzittingen in. O ja, we zijn ook nog de wetgevende macht, sorry, waren we even vergeten.
Adviezen van organen als de Raad van State worden nauwelijks gelezen, naar waarschuwingen van echte deskundigen wordt nauwelijks geluisterd. Wel laten de meeste fracties zich leiden door wat belangengroepen te berde brengen, vooral als het over zielige mensen gaat.

Nu de dwangsom voor asielzoekers, ook deze week. Dat werkt zo: iemand komt als asielzoeker Nederland binnen en meldt zich. Vanaf dat moment staat de teller aan, want binnen zes maanden moet zijn asielaanvraag worden afgehandeld. Dat heeft onze volksvertegenwoordiging bepaald, in de Wet dwangsom en beroep voor asielzoekers.
Na zes maanden kunnen zogeheten asieladvocaten namens hun cliënten – die zelf van toeten noch blazen weten, behalve dat ze hebben gehoord dat je in Nederland moet wezen – een ingebrekestelling indienen. Als de IND daarop niet binnen twee weken reageert, gaat de dwangsom in. Die kan behoorlijk oplopen. De asielzoekers om wie het gaat, zijn nagenoeg kansloos, want zij komen uit landen die wij tot ‘veilig’ hebben bestempeld. Dat weten die asielzoekers ook, maar zij weten ook van de dwangsom en van de asieladvocaten. En zij weten ook dat de IND overbelast is, doordat minister en Tweede Kamer de IND hebben gekortwiekt toen het er even naar uitzag dat de asielstroom zou opdrogen. En wat zij niet eens weten is dat de IND begint met de kansrijke gevallen, in plaats van dat de IND in snel tempo de kansloze gevallen (die van de dwangsommen) afhandelt. Zo komen de kansloze gevallen natuurlijk niet aan de beurt.

Misschien moeten de Kamerleden gewoon eens hun meest wezenlijke werk doen en deugdelijke wetten maken.

Overigens hoorde ik vanmorgen dat de PVV een noodwet in gaat dienen om het "asiel-premiestelsel" de nek om te draaien. De premie die de asielzoekers dus krijgen als de asielprocedure de gestelde termijn overschrijdt. Ben benieuwd wie dat voorstel gaan steunen, en of het erdoorheen komt. Oh wacht, lees net dat ook VVD, CDA en SGP lieten blijken af te willen van de dwangsomregeling voor asielzoekers.

Weet u nog wie dit idiote idee bedacht en welke partijen dit goedkeurden in 2006?
Het CDA de PvdA, D66 en natuurlijk Groen Links met hun asieladvocaten.

Al tijdens de wetsbehandeling in 2006 probeerden VVD, Groep Wilders, LPF en Groep Nawijn om asielaanvragen uit de dwangsomregeling te houden omdat het ’een aanzuigende werking zou hebben omdat die in ons omringende landen niet bestaat’. Toenmalig ombudsman Brenninkmeijer waarschuwde in 2012 zelfs voor een ’perverse prikkel’ en misbruik.
Maar het partijkartel van D66; groen links en PvdA dramden door en hebben een verdien model geschapen. Vrienden onder elkaar die gun je een baan met geld van de belastingbetaler.... zo simpel is dat.
De weerzinwekkende asielindustrie maakt ons land en ons omringende landen kapot. ALLES waar voor is gevochten na de Tweede Wereld Oorlog wordt teniet gedaan en de ouderen krijgen de schuld in de schoenen geschoven.

De Vergrijzing ! NIKS VERGRIJZING!

De kosten voor de ongebreidelde invoer van immigranten en andere onzin maakt dat de eigen bevolking naar de voedselbank moet, zij de tandarts niet meer kunnen betalen, de zorgverzekeringspremie die ieder jaar stijgt omdat asielzoekers gratis zorg krijgen, en iemand de rekening toch zal moeten betalen...nou, dat zijn wij dus

Zo'n Ma Flodderwet treedt in werking en na een tijdje komt een krant of een tv-programma met een onthulling. Is natuurlijk prijsschieten! De wet schiet zijn doel voorbij / de wet heeft onvoorziene consequenties, etc.etc. Dan is er Kamerbrede verontwaardiging. Sterker, de Kamer is collectief ‘geschokt’, zo niet ‘verbijsterd’, het mantra van deze dagen. "De minister / staatssecretaris heeft zitten slapen, de IND / UWV / Inspectie heeft zijn werk niet gedaan / die uitvoeringsinstantie deugt niet, de bezem erdoor..bla bla bla

Telegraaf schrijft:
Het is een gigantische toename ten opzichte van andere jaren, blijkt uit gegevens van Justitie. Zo werd er in 2015 nog een ton betaald aan dwangsommen. Een jaar later was dat drie ton, in 2017 zeven ton en in 2018 ging het om 1,5 miljoen euro. Vanaf begin 2019 begon het pas echt uit de klauwen te lopen. Naar schatting moet er over die periode tussen de 30 en 40 miljoen euro worden betaald aan klagende asielzoekers.
Welke asielzoekers precies geld eisen, is onduidelijk. Dat wordt namelijk door het ministerie van Justitie en Veiligheid niet bijgehouden, vertelt een woordvoerster. Volgens haar gaat het in elk geval niet om asielzoekers uit veilige landen als Marokko, Algerije en Tunesië. Die vaak kansloze aanvragen worden namelijk met voorrang afgehandeld.
Laast bewerkt: 6 maanden 3 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
6 maanden 3 weken geleden #55871 door katertje
Miljoenen overschrijding
Terwijl staatssecretaris Broekers-Knol een vele malen lager bedrag opgeeft namelijk 17 miljoen euro, heeft haar ministerie 70 miljoen euro aan dwangsommen uitgekeerd - (waarom liegt ze daarover, het komt altijd uit) wegens lange wachttijden (meer dan 6 maanden) van asielzoekers voor een aanvraagbeslissing. Dit bedrag is exclusief de kosten voor opvang

Wat bezielt Nederland...Geen enkel EU-land kent deze dwangsomregeling !!

Terwijl de overheid doof en blind is voor de noden van de eigen burgers worden van dit soort aanzuigende voorzieningen bedacht.

Opmerkelijk dan weer dat een dergelijke regeling niet van toepassing is bij bijvoorbeeld het Centraal Bureau Rijvaardigheid. waar de wachttijden meer dan een jaar belopen. Maar ja, daar gaat het om onze eigen burgers en daar heeft de overheid het lak aan.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
9 maanden 2 weken geleden #55529 door katertje
De Tweede Kamer heeft dinsdag tijdens het Vragenuur hard uitgehaald naar staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel). De Kamerleden hebben geen goed woord over voor haar inspanningen om ervoor te zorgen dat Marokko uitgeprocedeerde Marokkanen terugneemt.
Kamerleden geërgerd dat een gesprek over migratie van staatssecretaris Asielzaken Ankie Broekers-Knol (VVD) met de Marokkaanse ambassadeur niet is doorgegaan. Maar ook de houding van de bewindsvrouw zelf zet kwaad bloed.

Kamerleden uit oppositie en coalitie concludeerden dat Broekers-Knol geen antwoord wilde geven op hun vragen. Meerdere Kamerleden wilden weten wat zich nou precies vorige week heeft afgespeeld in de aanloop naar de afspraak. Wat voor communicatie was er geweest met de ambassadeur, en met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken? En wat voor reden heeft de ambassadeur gegeven voor de afzegging? Een antwoord op die laatste vraag kwam er niet.

“De reden die de ambassadeur gaf, daar kan ik niet op ingaan”, aldus de bewindsvrouw. “Dat is aan de ambassadeur om daar iets over te zeggen.”


Ook op andere vragen gaf de staatssecretaris geen antwoord, vonden de Kamerleden. “Ik stelde twee concrete vragen. Op beide krijg ik geen antwoord, dat vind ik zeer treurig” zei Kuiken van de PvdA. “Ook ik krijg helaas geen antwoord”, constateerde Van Toorenburg van coalitiepartij CDA even later. “De staatssecretaris beantwoordt geen enkele vraag”, stelde Maarten Groothuizen van D66. GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik vreest dat Broekers-Knol "de controle op dit onderwerp volledig kwijt is". SP'er Jasper van Dijk ziet vooral een "puinhoop" waar het kabinet zalvende woorden voor gebruikt. "Het kabinet doet alsof er niets aan de hand is. Dat is onzin." Hij wijst naar de inwoners van dorpen en steden waar de uitgeprocedeerde asielzoekers verblijven die te maken hebben met zware overlast.

Broekers-Knol zei vorige maand in de Kamer dat zij wel in Marokko over de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers wil praten, maar dat ze de juiste personen daar niet te spreken zou krijgen.
Ze zei vandaag dat de kwestie ‘niet groter moet worden gemaakt’ dan ze is, maar dat heeft ze volgens Bram van Ojik (GroenLinks) aan zichzelf te danken. “Het is te laat om het klein te maken. De staatssecretaris maakte het zelf drie weken geleden heel groot, door te zeggen dat ze niet welkom is.”
.
Wat de PvdA betreft heeft Broekers-Knol de zaak niet goed aangepakt. Kuiken wil dat zij het dossier overdraagt aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. "We kunnen dit niet laten verprutsen." Broekers-Knol zei dat de overlast in kaart wordt gebracht en dat Justitie en Veiligheid in deze zaak al nauw samenwerkt met Buitenlandse Zaken.

De mannenbroeders van de SGP altijd bereid mee te denken in het kader van God, Nederland en Oranje, hebben het helemaal gehad met de Marokkanentoestand Ankie Broekers-Knol. Zij zijn van mening dat hier een grens is overschreden en willen het Verdrag van Marrakesh door de shredder

> Als je als staatssecretaris niet weet hoe je diplomatieke betrekkingen moet onderhouden met andere landen dan ben je of ongeschikt of speel je een spelletje voor de binnenlandse politiek.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
9 maanden 3 weken geleden #55510 door katertje
Minister Blok van Buitenlandse Zaken is niet van plan de Marokkaanse ambassadeur op het matje te roepen voor het afzeggen van een afspraak met staatssecretaris Broekers-Knol. VVD-Kamerlid Koopmans had vanochtend om die stap gevraagd. Blok zei vanochtend dat er nog geen nieuw gesprek met de ambassadeur gepland staat.

Volgens Haagse bronnen is er bij het ministerie van Buitenlandse Zaken veel verbazing over de handelwijze van Broekers, die staatssecretaris is van Justitie en Veiligheid. Bij het ministerie zouden grote ogen zijn opgezet toen de VVD-staatssecretaris publiekelijk aankondigde dat ze gisteren een afspraak met de Marokkaanse ambassadeur had en dat ze daar met hem zou praten over het terugnemen van uitgeprocedeerde asielzoekers. In een zo gevoelige kwestie als de relatie met Marokko zou dit niet de gebruikelijke diplomatieke weg zijn.

De ambassadeur blies de afspraak van gisteren op het laatste moment af. Kamerleden reageerden boos op de afzegging door Marokko, maar vanuit de Kamer klonk ook kritiek op het "onvermogen" van de staatssecretaris. Eerder was er ook al commotie in de Kamer, die uit uitspraken van Broekers had opgemaakt dat ze niet welkom was in Marokko. De staatssecretaris sprak later van een misverstand.
Blok wil relatie met Marokko impuls geven

Voor de wekelijkse vergadering van het kabinet benadrukte Blok vooral dat hij al eerder met zijn Marokkaanse collega heeft gepraat "om de relatie een impuls te geven en uit de incidenten te komen". Hij heeft toen ook afgesproken dat ambtenaren samen over allerlei onderwerpen zouden praten, zoals migratie, terrorismebestrijding en de aanpak van criminaliteit.
Zo'n eerste ambtelijke gesprek is er al geweest. "Ik wil eigenlijk op die weg verder. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de relatie verbetert."

Dat gisteren de afspraak tussen de ambassadeur en Broekers op het laatste moment niet doorging, illustreert volgens Blok nog eens dat het goed is dat hij al eerder met zijn Marokkaanse collega over de "hobbels op de weg in de relatie" heeft gepraat.

De regeringspartijen VVD en CDA reageren heel verschillend op de gebeurtenissen van gisteren. In het NOS Radio 1 Journaal noemde VVD-Kamerlid Koopmans het afzeggen van het gesprek door Marokko enorm ondiplomatiek. "Daar moeten wij heel hard en helder over zijn."
Zijn CDA-collega Van Toorenburg benadrukte juist dat Nederland iets van Marokko nodig heeft: "Het stoort me dat het nu weer fout loopt. De staatssecretaris moet er gewoon voor zorgen dat ze aan tafel komt; wees een beetje handiger."
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
9 maanden 3 weken geleden #55506 door katertje
Marokko schoffeert Nederland opnieuw

Nederland is opnieuw door Marokko geschoffeerd. Een afspraak tussen staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie) en de ambassadeur van het Noord-Afrikaanse land is op de valreep door laatstgenoemde afgezegd.

Er zou eindelijk worden gesproken over uitgeprocedeerde asielzoekers die door Marokko maar zeer mondjesmaat worden teruggenomen. Broekers-Knol liet eerder tot verbijstering van de Tweede Kamer weten dat ze in Rabat niet aan tafel kwam bij de juiste persoon. Nu blijkt zelfs dat de ambassadeur op het laatste moment afzegt op de dag dat de VVD-bewindsvrouw een gesprek met hem verwacht te hebben.

Een woordvoerster van Broekers-Knol laat alleen weten ’dat de Marokkaanse ambassadeur heeft laten weten dat de afspraak van vanmiddag over migratie met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid geen doorgang kan vinden’. Desondanks blijft de staatssecretaris proberen met een Marokkaanse overheidsfunctionaris om tafel te gaan. „Nederland en Marokko delen de wens om met elkaar in gesprek te blijven, over de hele breedte van de relatie”, meldt de zegsvrouw. „In samenspraak tussen Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid is en blijft de inzet om te komen tot een bezoek van de staatssecretaris aan Marokko.”
Vanuit de Kamer klonken donderdag wederom verbolgen reacties. „Stuitend, maar het verbaast me gek genoeg niet”, zei SGP-Kamerlid Roelof Bisschop. Jasper van Dijk van de SP wil opheldering van de staatssecretaris. „Daar gaan we weer”, twitterde hij. „Of is dit opnieuw een ’misverstand’?”
„Marokko schoffeert Nederland opnieuw”, concludeert VVD’er Bente Becker. Zij vindt het „tijd voor een stevig gesprek over het intrekken van investeringsgelden, visa en landingsrechten voor hooggeplaatste personen” uit Marokko.

> De ambassadeur van Marokko heeft een afspraak met Knol op het allerlaatste moment afgezegd: volgens bronnen protesteert Marokko omdat Broekers-Knol het wil hebben over de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers - laat dat nou net het belangrijkste agendapuntje zijn in de bilaterale betrekkingen met Marokko. Nu hebben wij op pakjesavond ook wel betere dingen te doen dan luisteren naar het geneuzel van mevrouw Broekers-Knol maar in Den Haag heeft men het over ALWEER een diplomatieke schoffering van jewelste. Verpest een klein groepje Marokkanen het toch maar weer voor de welwillende meerderheid.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
10 maanden 5 dagen geleden #55441 door katertje
Gisteren leek het nog alsof Staats Broekers-Knol geen gesprek met de Marokkaanse regering kon krijgen, nu blijkt ( volgens Marokko) dat de staats nooit een aanvraag voor een bezoek heeft gedaan!!

Dit is de regering (VVD) ten voeten uit: liegen en bedriegen.

Maar ach, waar maken we ons druk om? Marrakesh pact getekend. Dan mag heel de wereld binnenkomen
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
10 maanden 6 dagen geleden - 10 maanden 6 dagen geleden #55433 door katertje
Blijkt het weer helemaal niet zo gegaan te zijn...kwestie over terugsturen Marokkaanse asielzoekers steeds schimmiger

De Marokkaanse ambassade weet niets van een verzoek en Minister Kaag van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel weet het zeker: Ankie Broekers-Knol is wél welkom in Marokko
Het gaat om een agendatechnisch akefietje .

U weet: Broekers-Knol kreeg donderdag felle kritiek uit de Kamer te verduren. Ze zei dat een bezoek dat ze aan Marokko wilde brengen over het terugsturen van uitgeprocedeerde Marokkaanse asielzoekers, er niet van gekomen is omdat ze daar “niet de juiste mensen te spreken zou krijgen”. Dat signaal had ze via het ministerie van Buitenlandse Zaken vernomen. "Mij is via diplomatie kanalen te kennen gegeven dat het geen zin heeft"

Kaag zegt nu dat het een “hele simpele agendatechnische kwestie is”, niet een kwestie van onwil aan Marokkaanse zijde. “Ik weet zeker dat het een planningskwestie is”, aldus Kaag.

Maar Broekers-Knol zei in het debat donderdag niets over volle agenda’s of botsende planningen. “Ik kan er als toerist heen, maar ik krijg de minister niet te spreken. Daar wordt aan gewerkt”, zei ze in eerste instantie. Ze kwam er aan het einde van het debat nog op terug. “Ik wil graag naar Marokko om te praten over terugkeer. De inschatting was dat ik bij het bezoek niet de juiste mensen te spreken zou krijgen, dat heb ik via Buitenlandse Zaken vernomen.”
Volgens Broekers-Knol worden er nu “samen met Buitenlandse Zaken diplomatieke stappen gezet. Als ik morgen hoor dat het zin heeft om te gaan, zit ik bij wijze van spreken overmorgen in het vliegtuig.”
Marokko reageert verbaasd op de uitlatingen van Broekers. De regering in Rabat is helemaal niet gevraagd Broekers te ontvangen, zegt de Marokkaanse ambassade. Of ze welkom zou zijn als ze daarom zou vragen, wil de ambassade niet zeggen.

> Broekers-Knol kwam op het briljante idee om eens met de Marokkanen te gaan praten. Hoe gaat dat in z'n werk? vroeg ze aan Ministerie BUZA."Dat lukt toch niet, zeiden ze daar."Oh nou dan laat maar, ik heb m'n best gedaan", zei Broekers-Knol. En dát kwam in het nieuws als Marokko wil niet met Nederland praten over asielmigranten.
Marokko leest de berichten en trekt aan de bel..."zo is het helemaal niet gegaan". Kaag moet sussen.
Zou het zo gegaan kunnen zijn?
Overigens geloof ik meteen dat Marokko niet staat te springen om met Mevrouw Broekers-Knol afspraken te maken over het terugsturen van uitgeprocedeerde Marokkanen. Sinds Asscher tijdens Rutte-II verwoede pogingen heeft gedaan om verdragen over sociale wetgeving tussen Nederland en Marokko te wijzigen, (aanpassing hoogte kinderbijslag aan levensstandaard Marokko, inzage in Kadaster e.a), is de liefde van Marokko voor Nederland over.
Laast bewerkt: 10 maanden 6 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
10 maanden 1 week geleden #55430 door katertje
Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol wil graag met haar Marokkaanse collega praten over het terugsturen van uitgeprocedeerde Marokkaanse asielzoekers, maar die wil niet met haar praten. Dat vertelde de bewindsvrouw donderdag aan de Tweede Kamer, tot verbazing van de meeste partijen.

Nederland beschouwt Marokko als een veilig land van herkomst, Marokkanen die asiel aanvragen maken daarom weinig kans op verblijf in Nederland. Haar hier afgewezen onderdanen weer opnemen doet Marokko echter weinig. Broekers-Knol gaf eerder aan hierover met haar Marokkaanse collega te willen praten, maar dat bezoek is niet doorgegaan. "Ik krijg de minister niet te spreken", aldus de staatssecretaris.
Kamerleden konden hun oren niet geloven. "Ik luister met stijgende verbazing", aldus Bram van Ojik (GroenLinks). Hij vroeg wat voor reden Marokko geeft voor de weigering, maar daar gaf Broekers-Knol geen antwoord op. Ze zei de weigering indirect te hebben vernomen, via het ministerie van Buitenlandse Zaken.

> Dus als ik het goed begrijp zijn de contacten met Marokko gelopen via het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat is nu net bij uitstek het ministerie waar je niet moet zijn voor onderhandelingen over terugsturen van asielzoekers. Dat ministerie is zo activistisch als de neten.

Doe net als Erdogan met de IS-vrouwen. Nederland wil ze niet. Erdogan zet ze gewoon op de stoep van de Nederlandse Staat. Zet ze op het vliegtuig naar Marokko, en het beste met je benen!
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 3 maanden geleden - 9 maanden 2 weken geleden #54561 door katertje
NRC meldt:
De Immigratie- en Naturalisatiedienst liet het gros van criminele vreemdelingen met een verblijfsvergunning blijven, ondanks wettelijke mogelijkheden die verblijfsvergunning in te trekken. Door de hoge werkdruk bij de dienst zou veelvuldig worden besloten dat het makkelijker en kostenbesparender is niet op te treden.

Uit de cijfers die het NRC heeft blijkt dat tussen 2017 en 2018 circa 1.540 zaken bij de IND zijn aangedragen door het Openbaar Ministerie en de politie. In 37 gevallen slechts werd vervolgens besloten een verblijfsvergunning in te trekken. Uit de verslagen blijkt dat medewerkers dit wijten aan een te hoge werkdruk:

De voorraad loopt uit de hand en het werk kan niet worden gedaan zoals wij dat zouden willen doen. Het is te veel werk voor ons allemaal.
Volgens de krant zet de IND medewerkers onder druk om verblijfsvergunningen van criminele statushouders niet in te trekken, aangezien de gerechtelijke procedures die daarbij komen kijken veel tijd en geld kosten. Dat zou blijken uit verslagen van crisisbijeenkomsten in bezit van NRC.


De cijfers uit de verslagen komen grotendeels overeen met die in een rapport dat vorige maand werd gepubliceerd. Dat rapport was opgesteld door een onafhankelijke commissie in opdracht van inmiddels oud-staatssecretaris Mark Harbers. Harbers zag zich genoodzaakt op te stappen nadat in een top tien veelvoorkomende misdrijven ernstige zaken onder het kopje ‘overig’ waren geplaatst, waardoor hij de schijn zou hebben gewekt deze cijfers te willen verbloemen.

Naar aanleiding van de berichtgeving in NRC over het bewust niet intrekken van verblijfsvergunningen, laat de IND weten dat er wat hen betreft geen sprake is van misstanden, maar dat er wel ruimte is voor verbetering.

Ook zegt de IND dat alle aanbevelingen die naar aanleiding van het rapport van vorige maand zijn gedaan worden opgevolgd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zal later dit jaar de Kamer informeren over de te nemen maatregelen.
In de Tweede Kamer wordt ondertussen verbolgen gereageerd op de nieuwe perikelen binnen de IND.

Euhm...dus als ik het goed begrijp is het uitzetten van criminele migranten te duur en omslachtig? Zal de burgemeester Heymans van Weert leuk vinden. !
Maar heeft Het Hof van Justitie in Luxemburg onlangs niet beslist dat criminele asielzoekers/"vluchtelingen" niet mogen worden uitgezet.?
www.hln.be/nieuws/buitenland/europees-ho...legen-van-misdrijven

Mijn enige troost is dat al die Gutmenschen een wereld creëren waarin ze zelf ook zullen moeten zien te overleven. Succes ermee !
Er zijn krachten die Europa, haar bevolking en cultuur kapot willen. De EU, in oorsprong enkel een economisch samenwerkingsverband, vervelde tot een politieke en gerechtelijke bemoeial tot in onze huiskamers. Dit loopt ooit slecht af.
Laast bewerkt: 9 maanden 2 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Moderators: dirko