‘Spoedwet kan Eerste Kamer buitenspel zetten: Ongehoord en gevaarlijk’

‘Spoedwet kan Eerste Kamer buitenspel zetten: Ongehoord en gevaarlijk’

U weet dat op dinsdag 13 oktober de coronawet is aangenomen door de Tweede Kamer. U hebt ongetwijfeld tandenknarsend moeten constateren dat een zeer ruime Kamermeerderheid stemde voor deze zogeheten spoedwet. Later deze maand zal ook de Eerste Kamer de wet behandelen.

Maar op dinsdag 13 oktober gebeurde er nog iets. Die dag vroeg de voorzitter van de Eerste Kamer de Raad van State namens een drietal Kamercommissies om advies over amendementen die het wetsvoorstel ‘op een aantal punten ingrijpend hebben gewijzigd’.
In een brief schrijven de commissies aan de vice-president van de Raad van State dat er behoefte is aan spoedige voorlichting alvorens het debat over dit wetsvoorstel wordt gevoerd.
Ze lichten toe:

“In het bijzonder gaat het daarbij om het door amendement in de wet opgenomen recht van bekrachtiging (een nieuw parlementair instrument) van maatregelen onder de ministeriële regeling door, en alleen door, de Tweede Kamer. Samenvattend wordt voorlichting gevraagd […] over de zelfgecreëerde zeggenschap van de Tweede Kamer en het uitsluiten daarbij van een deel van het parlement, te weten de Eerste Kamer, vanuit wetstechnisch en staatsrechtelijk oogpunt.”


Buitenspel
Veel mensen reageren bezorgd op de brief. “Door de spoedwet kan de Eerste Kamer buitenspel gezet worden,” schrijft professor Mattijn Heijne van de Universiteit van Montevideo. “Dat is niet alleen ongehoord, maar heel gevaarlijk. Het zou de regering vrij spel geven om zelf wetten te maken én goed te keuren zonder parlementaire inmenging. Wat voor een politieke leider wil dat nou? De laatste keer dat dit in Nederland gebeurde, is toch zeker 80 jaar geleden.”

Café Weltschmerz deelde de brief op Twitter en schreef erbij: “Wat er gebeurt terwijl de media rustig doorslapen.”

Makelaar Pim Gunzel voegt toe: “Dit document gaat de geschiedenisboeken in. De voorzitter van de Eerste Kamer die de coupplegers vraagt waar ze mee bezig zijn.”

> Als de noodwet zo dadelijk wordt aangenomen door Eerste en Tweede Kamer dan verliest deze regering definitief zijn legitimiteit. Als de spoedwet wordt uitgesteld en de noodverordeningen die nu van kracht zijn verlengd of vernieuwd worden dan geldt precies hetzelfde.

In beide varianten wordt de Grondwet op essentiële punten buiten werking gesteld en daardoor ontstaat er een constitutionele crisis.
Vreemd dat de tweede kamer hier een meerderheid verzorgde, wat moet je nu nog als burger, niets toch, ze zetten je gewoon tegen de muur en ? afgelopen !
We moeten het dus over de Grondwet hebben.

Constitutionele toetsing
Helaas hebben we in ons land geen Constitutioneel Hof dat wetten, regelgevingen en regeringsbesluiten toetst aan de Grondwet.
In Artikel 120 van de Grondwet staat zelfs expliciet dat de rechter zich niet mag buigen over dergelijke vragen. In ons land moeten de Eerste en Tweede Kamer dat doen. En als de Staten Generaal dit nalaten, zoals nu het geval is, ontstaat er een constitutionele crisis.

De Grondwet zelf zegt niks over wat er in zo’n geval moet gebeuren. Een crisis waarbij de volksvertegenwoordiging het volk in de verste verte niet meer vertegenwoordigt en zelfs steun geeft aan een offensief tegen het volk is domweg niet voorzien.

Hoe anders is dit in de Duitse Grondwet. Artikel 20 lid 4 is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar:

“Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.”
‘Alle Duitsers hebben het recht zich te verzetten tegen een ieder die ertoe overgaat om deze Grondwet buiten werking te stellen, als niks anders meer helpt.’

Wat nu?
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.270 seconden