misbruik van recht

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline Onderwerp Auteur
 • Administrator
 • Administrator
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Ontvangen bedankjes 16745
 • birthday-cake

Beantwoord door gnor in topic woo de nek omgedraaid

Posted 6 jaren 10 maanden geleden #48751
www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuw...r-zijn.9561467.lynkx

Een open en transparante overheid is een goede zaak, maar de vraag is of een nieuwe wet dat beter gaat regelen. Dat signaleerde de Raad van State (RvS) donderdag in zijn jaarverslag. De RvS zei eerder al dat de geplande Wet open overheid ´in de praktijk zeer complex' en daarom lastig uitvoerbaar zal zijn. De raad wees ook op de hoge kosten.
De raad wijst ook op de spanning tussen het belang van openbaarheid en andere belangen zoals de veiligheid van de staat, het opsporen van strafbare feiten en de bescherming van de privacy.

Ook topambtenaren van de Rijksoverheid kwamen al met felle kritiek op de wet, die werd goedgekeurd door de Tweede Kamer en nu in de Eerste Kamer ligt. De Wet open overheid, een initiatief van GroenLinks en D66, gaat de Wet openbaarheid bestuur (Wob) vervangen. Door een beroep te doen op de Wob, kunnen burgers inzicht krijgen in niet-openbare documenten. (ANP)

<Een pleidooi dus om de Wob te handhaven, de Woo gaat kennelijk te ver.
De veiligheid van de staat, het opsporen van strafbare feiten en bescherming van de privacy worden nu als argument tegen GL en D'66 gebruikt. We zullen zien.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

Last Edit:6 jaren 10 maanden geleden door gnor
Laatst bewerkt 6 jaren 10 maanden geleden doordirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline Onderwerp Auteur
 • Administrator
 • Administrator
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Ontvangen bedankjes 16745
 • birthday-cake

Beantwoord door gnor in topic woo de nek omgedraaid

Posted 7 jaren 1 maand geleden #47822
www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuw...draaid.9555675.lynkx ?

Het ministerie van BZK en de VNG draaien de Wet open overheid (Woo) langzaam maar zeker de nek om.
De VNG door te lobbyen tegen de nieuwe wet en
het ministerie door met een vernietigend rapport over de wet te komen.
Dit zeggen het Amsterdamse GroenLinks-gemeenteraadslid Zeeger Ernsting en D66-voorman in Almelo Jeroen Wiertz.
Zij dienden vorig jaar met succes moties in tegen de lobby van de VNG en voor de Woo.

Vorige maand concludeerden drie topambtenaren verbonden aan ABDTOPConsult, onderdeel van de algemene bestuursdienst van het rijk, dat de Wet open overheid onuitvoerbaar is en tot hoge kosten leidt. Het initiatiefwetsvoorstel werd in april 2016 door de Tweede Kamer aangenomen. De reikwijdte van de Woo wordt breder dan die van de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob), overheden moeten informatie actief openbaar gaan maken en de weigergronden worden duidelijker omschreven. Openbaarheid moet geen gunst zijn, maar een recht.

<Wat het ook wordt, het zal nooit in het voordeel van de burger zijn. De reacties op het artikel spreken voor zich.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline Onderwerp Auteur
 • Administrator
 • Administrator
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Ontvangen bedankjes 16745
 • birthday-cake

Beantwoord door gnor in topic dwangsom verdwenen bij wob

Posted 7 jaren 7 maanden geleden #46038
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...ik-wob.9544234.lynkx ?

Mensen die uit geldbejag een beroep doen op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), maken vanaf 1 oktober geen schijn van kans meer. Dan treedt de wet tegen misbruik van de Wob in werking. De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetvoorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken, waarmee een einde komt aan de ‘boete’ (dwangsom) die overheden moeten betalen als ze te laat op Wob-verzoeken reageren.

<Dit geldt dus ook voor mensen die niet op geld maar op genoegdoening uit zijn.>

Gemeentekoepel VNG heeft lange tijd bij de minister aangedrongen op de aanpak van misbruik. Gemeenten konden zonder wettelijke basis niet optreden tegen misbruik, terwijl de kosten volgens de VNG in de tientallen miljoenen lopen.

<Je kunt het zo uitleggen dat de VNG professionele Wob-bers wilde aanpakken en derhalve de Overheid geld besparen. Maar het belangrijkst was natuurlijk dat er helemaal niet betaald zou worden, dat de gemeente zelf wel bepaalt wanneer iets en wanneer openbaar wordt en of de rechter nog in het geding kan komen.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, [Guzzi], dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline Onderwerp Auteur
 • Administrator
 • Administrator
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Ontvangen bedankjes 16745
 • birthday-cake

Beantwoord door gnor in topic dwangsom verdwenen bij wob

Posted 7 jaren 8 maanden geleden #45701
www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/ tweede-kamer-stemt-in-met-afschaffen-wob-dwangsom.9539735.lynkx

De Tweede Kamer ging dinsdag akkoord met een voorstel van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken om een einde te maken aan het misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur.
Wob-verzoeken worden met het voorstel uitgezonderd van de wet die dwangsommen regelt. Tot nu toe gold ook bij Wob-verzoeken dat de burger recht heeft op een geldbedrag als er niet op tijd een beslissing op een aanvraag of bezwaar komt.
Het schrappen van Wob-verzoeken uit de wet voor dwangsommen betekent niet dat bijvoorbeeld een ministerie of gemeente niet meer op tijd hoeft te reageren op een aanvraag of bezwaar, benadrukt Plasterk. De burger kan altijd nog naar de rechter stappen.

<Dan komt de burger bij de rechter die zegt: burger u heeft gelijk, prettige dag verder.>

De Eerste Kamer moet zich binnenkort buigen over twee voorstellen die hetzelfde onderwerp raken. Onlangs werd de Wet open overheid goedgekeurd door de Tweede Kamer. Minister Plasterk is geen voorstander van dat wetsvoorstel, dat ervoor zorgt dat veel meer overheidsinformatie standaard openbaar wordt. (ANP/Binnenlands Bestuur)

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, [Guzzi], dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline Onderwerp Auteur
 • Administrator
 • Administrator
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Ontvangen bedankjes 16745
 • birthday-cake

Beantwoord door gnor in topic woo opvolger wob

Posted 7 jaren 9 maanden geleden #45477
www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuw...nt-vng.9535013.lynkx

Het VNG-standpunt over de Wet open overheid (Woo), waarin de vereniging geen brood ziet, heeft tot vragen geleid voor een flink aantal colleges. De vragen komen van raadsleden van GroenLinks en D66 in onder meer de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Zwolle, Helmond, Groningen, Breda en Apeldoorn.

<Waarom de VNG niet voor openheid zou zijn, lijkt duidelijk. Als je als VNG niet open hoeft te zijn dan kun je ook je leden foppen zonder raadpleging.De voldongen feit theorie die in gemeenteland vaak lijkt op te gaan. Het verweer is dan: maar we moesten wel.>

De lokale afdelingen van D66 en GroenLinks zeggen verbaasd te zijn over de lobby van VNG namens Nederlandse gemeenten. De VNG is tegen het voorstel en hoopt dat het niet door de Eerste Kamer komt.
De partijen willen graag weten waarom VNG de lobby voert en wat de colleges van die lobbyactiviteiten vinden. De lokale afdelingen van GroenLinks en D66 willen daarnaast weten of VNG de lobby ook namens hun gemeente voert en of daar door de gemeenten bewust mee is ingestemd.

<De lokalo's vragen zich af of hun colleges hebben ingestemd. De B&W's houden kennelijk ook niet van openheid of er zijn raadvragen afgewimpeld onder het mom geheim.
Aan de lokalo's is vermoedelijk ook niet uitgelegd, ook niet door de landelijke afdelingen van hun partijen (langs elkaar heen werken!) wat er op dit punt nu precies aan de hand is.
De VNG (springplank voor ambitieuzen) zal zich wel weer een soort kabinet voelen en gewoon doordrammen.>

De VNG stelde eerder dat de Wet open overheid ‘volstrekt onuitvoerbaar’ is in de huidige vorm. De eisen aan actieve openbaarmaking zorgen er volgens VNG voor dat het democratisch besluitvormingsproces binnen gemeenten ernstig wordt belemmerd en dat vertrouwelijk overleg over lastige kwesties nauwelijks meer mogelijk is.

<Dat mag de VNG, i.c. vnl. de PvdA-lobby aldaar,vinden, maar vinden de achterbannen dat ook?
Is er een ledenraadpleging geweest of heeft men het bij de gebruikelijke quick scan gehouden?
Minister Plasterk is wel voor openbaarheid, maar geen voorstander van het informatieregister dat in de huidige Woo is opgenomen. (opm. gnor: bedoeld zal zijn het initiatief wetsvoorstel van GL/D'66)
Een groot aantal organisaties waaronder Open State Foundation, de Nederlandse Vereniging van Journalisten en het Genootschap van Hoofdredacteuren riep politici eerder op om vóór de wet te stemmen.

<Waarom geen register zodat te zien is hoe de vlag waait? Platerk is er tegen om er later voor te kunnen zijn (water in de wijn-slimme politiek).
De NVJ en het Genootschap (de naam alleen al doet me denken aan geheim zoals de bokkenrijders of een soort vrijmetselarij) van o.a. Johan Arendo Sjouke Joustra een Nederlandse journalist en schrijver. (Nooit uitgezocht of het om familie gaat van de man van de gouden kranen bij UWV en NCTBfiguur en thans OVV-chef rond MH17) Sinds 1 januari 2000 is Arendo hoofdredacteur van Elsevier. Hij is tevens de oprichter en uitgever van Elsevier Boeken. Deze clubs lijken me vaak net zo voor echte (oprechte) openheid als Erdogan in een nachtclub. Het gaat om het spel en de meningenfabriek. Zij moeten zich niet bemoeien met het politieke spel maar gewoon registreren en desgewenst becommentariëren. Zij hebben een sociale functie (als het tenminste klopt).>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, [Guzzi]

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline Onderwerp Auteur
 • Administrator
 • Administrator
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Ontvangen bedankjes 16745
 • birthday-cake

Beantwoord door gnor in topic woo opvolger wob

Posted 7 jaren 10 maanden geleden #45296
kassa.vara.nl/nieuws/overheid-moet-opene...den?utm_medium=email

Integraal overgenomen

Burgers krijgen wettelijk recht op informatie van overheden en semi-overheden. De Tweede Kamer stemde dinsdag in met een voorstel daartoe van D66 en GroenLinks. De nieuwe wet vervangt de huidige, bekende Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Die gebruiken journalisten nogal eens om gevoelige informatie van bijvoorbeeld ministeries of gemeenten los te krijgen.
In de nieuwe wet wordt het verplicht om informatie actief en volledig openbaar te maken en moeten overheidsorganen een openbaar register bijhouden van documenten en andere gegevens die de overheid in huis heeft. Een 'informatiecommissaris' moet één en ander in goede banen gaan leiden.
Mede-initiatiefneemster Linda Voortman van GroenLinks is ,,enorm blij'': ,,Dit is een hele belangrijke stap in onze strijd voor een open overheid. Een overheid waar verdwenen bonnetjes en volledig zwartgelakte documenten niet meer voorkomen.'' Ook D66-collega Steven van Weyenberg is verheugd: ,,Eindelijk wordt informatie een recht in plaats van een gunst.''

In de nieuwe wet moeten overheden bij elke weigering uitleggen waarom het belang om informatie geheim te houden, zwaarder weegt dan het recht op openbaarheid. Nu hoeft dat niet. ANP

<Heel typerend dat er geen enkele reactie onder dit stuk staat bij Kassa. kennelijk trapt men met boter en suiker in de woorden van Linda (zegt het voort) Voortman. Een overheid waar verdwenen bonnetjes niet meer voorkomen. Wat een lef. Men stelt gewoon dat ze er nooit geweest zijn, kunnen ze ook niet verdwijnen.
Voordeel van digitalisering. Enkel de ict-er die bij de overheid werkt en goed op de hoogte is, kan zoiets aankaarten maar dan is ie ook de Sjaak want makkelijk traceerbaar.
Weer een stukje toneel van GL en Dombo 66 i.s.m. Plastuit (die net doet of hij liever iets anders wenst).>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi], dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.231 seconden