misbruik van recht

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline Onderwerp Auteur
 • Geblokkeerd
 • Geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Thanks: 16868

Beantwoord door gnor in topic whatsapp soms onder wob

Posted 5 jaren 3 maanden geleden #51023
www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuw...jn-te-wobben.9576251
Smsjes en whatsapp-berichten op zakelijke telefoons blijken toch opvraagbaar met een Wob-verzoek.

Dat wordt duidelijk na een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland. Het Rijk gaf eerder aan dat elektronisch berichtenverkeer niet onder de Wob valt, maar dat blijkt niet het geval.

<Op privé-telefoons van bestuurders en ambtenaren is dat niet het geval. In dit kader zie ik ook een artikel dat ik laatst las waarin men pleit voor het afschaffen van de zakelijke telefoon bij de overheid>

De verzoeker vroeg informatie bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het verzoek betrof onder meer elektronische berichten als whatsapp- en sms-berichten. Bij de verstrekte informatie werden deze echter niet gedeeld. Volgens de advocaat is rijksbreed de stelling ‘dat dergelijke berichten niet onder de Wob vallen’. De reden is volgens hem vooral het vluchtige karakter van dergelijke berichten. Elektronisch berichtenverkeer zou te veel als vervanger dienen voor telefoonverkeer, dat niet op te vragen is via de Wob. Daarnaast zou de tekst vanuit Whatsapp en sms geknipt en geplakt moeten worden in bijvoorbeeld een Word-document.

De rechtbank bekeek in de zaak van VWS alleen het document-begrip van de Wob, dat gedefinieerd is als ‘een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat.’
Het is niet doorslaggevend of een document wel of niet op de harde schijf van een verwerende organisatie staat. Werken in de cloud bijvoorbeeld, zou het zo mogelijk kunnen maken om documenten bewust niet onder de Wob te laten vallen.


Conclusie
M.i. een juiste interpretatie van de rechter. De trukendoos van de overheid zou anders wel erg vol worden.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, [Guzzi]

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline Onderwerp Auteur
 • Geblokkeerd
 • Geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Thanks: 16868

Beantwoord door gnor in topic burgertje pesten

Posted 5 jaren 4 maanden geleden #50862
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...gitale.9575574.lynkx
Open State Foundation (OSF) maakt zich zorgen over gemeenten die stoppen met de mogelijkheid om informatieverzoeken digitaal in te dienen. De organisatie roept gemeenten op om besluiten die hiertoe hebben geleid te heroverwegen.

Onder meer gemeente Berg en Dal besloot om informatieverzoeken via de digitale weg niet meer mogelijk te maken. Het gaat bij gemeente Berg en Dal om zowel informatieverzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) als verzoeken op basis van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who). Er zijn inmiddels meerdere gemeenten dit besluit ook hebben genomen, waaronder Baarn, Ten Boer, Woerden en Doetinchem, zo wordt duidelijk uit besluiten die op Overheid.nl gepubliceerd zijn. Bij deze gemeenten kunnen verzoeken niet meer via e-mail of op een andere digitale manier worden ingediend.

<En dat in het digitale tijdperk. Men moet zich schamen voor het eigen knip- en plakwerk.>

Gemeente Berg en Dal stelt op de eigen website dat het besluit is genomen omdat er vaak misbruik van de wetten wordt gemaakt. ‘De wetten worden misbruikt door mensen die alleen uit zijn op geld. Ze willen niet echt informatie van de gemeente, maar zijn uit op vergoedingen voor proceskosten.’

<Een gezocht en daarnaast onjuist argument naar blijkt>


OSF wijst gemeenten erop dat er sinds 1 oktober 2016 de Wob als de Who zijn uitgezonderd van de Wet dwangsom, waardoor er geen dwangsommen meer uitgekeerd kunnen worden wanneer een gemeente te laat beslist over een verzoek.

Het ministerie en VNG zijn volgens OSF ook voorstander van vormvrije informatieverzoeken en stellen dat de Wet dwangsom geen argument meer is om het indienen van een Wob-verzoek via een email te verbieden.
OSF hoopt dat gemeenten het afsluiten van de digitale weg voor informatieverzoeken willen heroverwegen, of aan inwoners kenbaar maken dat de elektronische weg weer geopend is.

Conclusie
Het burgertje pesten is terug van weg geweest.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline Onderwerp Auteur
 • Geblokkeerd
 • Geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Thanks: 16868

Beantwoord door gnor in topic woo de nek omgedraaid

Posted 5 jaren 8 maanden geleden #49568
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...-tegen.9567579.lynkx

Als aanvulling, zeker even de reacties lezen onder dit artikel in BB.
Natuurlijk zijn er ook ambtenaren die praten over gemeenschapsgeld en kosten waar we met moeite allemaal aan meebetalen. Maar dat is marginaal als je stelt dat de overheid met moeite de eindjes aan elkaar knoopt. Dan moet je ook erkennen dat de overheid smijt met geld (van ons) en dus terecht de eindjes wel aan elkaar moet knopen. Alhoewel er altijd wel weer een nieuwe inkomstenbron wordt gevonden; maakt u zich daar maar niet druk om dat gebeurt voordat u er erg in heeft.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic woo de nek omgedraaid

Posted 5 jaren 8 maanden geleden #49565
De overheid is zelf vaak compleet de weg kwijt en omdat je nou eenmaal niet overheidsgebouwen in de brand mag steken is procederen het enige dat je kan doen. Gezien het aantal gewonnen zaken in HB is het ook niet echt onverstandig om gewoon bij elk fout besluit die molen in te gaan.

En dan de opmerking dat er een politiek tintje aan een klacht gegeven wordt wanneer burgers een raadslid inschakelen. Ten eerste zijn die raadsleden daarvoor, en ten tweede is alles binnen de gemeente politiek, dus ook wanneer een klacht niet tot tevredenheid is opgelost, heeft dat altijd te maken met politiek, ook zonder dat een raadslid is ingeschakeld.
Het wordt tijd dat de overheid zorgvuldiger wordt in haar besluitvorming, geen vriendjes of partijleden bevoordeeld, inspraakprocedures in acht neemt voordat een besluit definitief is en stopt met het publiceren van ingrijpende beschikkingen stiekem in de piek van de vakantieperiode, om maar eens een paar klachten te noemen.

Wat wordt vergeten door dit soort regenten is dat een procedure aanspannen of klaagschrift indienen bij de gemeente nog maar een van de weinige wettige democratische middelen meer is om je als burger te verweren tegen een steeds driester opererende en opdringeriger overheid. En dat recht moet burgers worden afgenomen? Monddood en rechteloos maken?

Die meneer heeft tijdens zijn "actieve" arbeidsverleden één keer met iemand te maken gehad die naar zijn smaak teveel klaagde. Ach toch! En daarom pleit dat dwaallicht , dat meent zich het dedain van "ivoren toren" te kunnen aanmeten terwijl het gewoon een door het volk betaalt scharrelaartje was, dat dat democratische recht de burger ontnomen moet worden?

Advies aan alle gemeenten: jullie Toko's, inclusief gemeenteambtenaren en burgemeesters, jullie zijn aangesteld om het volk te dienen en worden door het volk betaald.
En wie betaalt, bepaalt...bijt dus niet de hand die je voedt
Last Edit:5 jaren 8 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 5 jaren 8 maanden geleden doorkatertje. Reden: typo
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], dirko, gnor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline Onderwerp Auteur
 • Geblokkeerd
 • Geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Thanks: 16868

Beantwoord door gnor in topic woo de nek omgedraaid

Posted 5 jaren 8 maanden geleden #49564
www.volkskrant.nl/4505983?utm_source=VK&...htend&utm_content=De burger is heilig verklaard, vindt deze oud-burgemeester, en daar moet een eind aan komen

<Totaal verkeerde, dus dubieuze, kop boven dit artikel. Kennelijk bedoeld om de argeloze burger uit de tent te lokken.
Het gaat enkel om het (eventueel) misbruik door een paar mensen van de Wob- wet openbaarheid bestuur.

De Wob die overigens om die reden zal worden aangepast want de WOO, Wet Open Overheid, de zoveelste miskraam van Plasterk komt er echt niet.>

Bernt Schneiders: 'Het is taboe om te zeggen dat burgers niet eindeloos door mogen procederen'
De burger is heilig verklaard, vindt deze oud-burgemeester, en daar moet een eind aan komen.De goeden niet te na gesproken, maar sommige burgers maken het wel heel erg bont met hun jarenlange beroeps-, bezwaar- en WOB-procedures tegen de overheid. Daar moet maar eens een eind aan komen, meent Bernt Schneiders, oud-burgemeester.

<Inderdaad het gaat maar om sommigen. De vlag dekt de lading dus niet.

Aan de hele manier van zeggen, blijkt dat deze figuur te lang in een beschermde omgeving bezig is geweest.
Hij en zijn lotgenoten weten nl. wat goed is voor de burger dus moet je de burger zijn speeltjes afnemen.

Tussen neus en lippen door wordt niet enkel de Wob als dooddoener gebruikt maar zou het recht van de burger om beslissingen van de overheid aan te vechten begrensd moeten worden. Dat gaat veel verder dan het inzagerecht o.b.v. de Wob.

Maar wat kun je anders verwachten van een oud-burgemeester van Haarlem, tot vorige week waarnemend burgemeester van het door een bestuurscrisis geplaagde Bloemendaal en oud-voorzitter van het Nederlands genootschap van burgemeesters.
Vooral dat laatste, genootschap, geeft de idee van een Middeleeuwse coterie.
In feite hebben we het immers over een club van door het Rijk benoemde dus toezichthoudende jongens en meisjes.

Wat kun je anders verwachten van de VK, dan een sneer laten uitdelen aan de gewone burger die het niet kan hebben dat hij overvleugeld wordt door een Overheid die er niet (langer) mede voor hem is maar slechts voor enkelingen.
Wat dat betreft zijn deze burgemeesters net zo slecht bezig als die enkele burgers die misbruik van de Wob maken.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

Last Edit:5 jaren 8 maanden geleden door gnor
Laatst bewerkt 5 jaren 8 maanden geleden doorgnor. Reden: typo
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi]

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline Onderwerp Auteur
 • Geblokkeerd
 • Geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Thanks: 16868

Beantwoord door gnor in topic woo de nek omgedraaid

Posted 5 jaren 8 maanden geleden #49441
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org...jarden.9565738.lynkx ?

De Wet open overheid (Woo) kan voor lokale overheden erg duur uitvallen.

De door de ministerraad benoemde consultants van ABDTOPConsult komen in een Quick Scan op basis van berekeningen uit op minimaal 1 miljard aan eenmalige aanloopkosten voor medeoverheden. De structurele kosten bedragen honderden miljoenen tot zelfs meerdere miljarden.

De oorzaken van de torenhoge kosten zijn de noodzakelijke investeringen in ICT, maar ook opleiding en training van eigen personeel gaat gemeenten, provincies en waterschappen veel geld kosten. De structurele kosten hiervoor zijn bij een optimistische schatting van de consultants enkele honderden miljoenen euro’s en bij een minder optimistische schatting minimaal een miljard euro en misschien zelfs enkele miljarden euro’s.

De Woo is een initiatiefwetsvoorstel vanuit de fracties van GroenLinks en D66. Dit wetsvoorstel is op 19 april 2016 door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aanvaard en moet nog worden behandeld in de Eerste Kamer. Minister Plasterk gaf eerder al aan geen voorstander te zijn van de Woo. Vooral in het openbaar informatieregister dat onderdeel uitmaakt van de wet ziet hij geen brood. In zo’n register wordt alles bijgehouden en openbaar gemaakt wat een bestuursorgaan volgens de Archiefwet moet bewaren. Hierdoor wordt inzichtelijker welke documenten er toegankelijk zijn voor verzoekende partijen.
De VNG stelde eerder dat de Wet open overheid volstrekt onuitvoerbaar is in de huidige vorm. De eisen aan actieve openbaarmaking zorgen er volgens VNG voor dat het democratisch besluitvormingsproces binnen gemeenten ernstig wordt belemmerd en vertrouwelijk overleg over lastige kwesties nauwelijks meer mogelijk is.

<Moeilijk woord gezocht: democratie. Nog moeilijker: standvastigheid bij D'66 en GL in het kader van de informatie.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.325 seconden