Dansen op een vulkaan

Beantwoord door geus in topic Re: Dansen op een vulkaan

Posted 10 jaren 4 maanden geleden #34121

katertje schreef : In de afgelopen week is heel Nederland via televisie getuige geweest van de wijze waarop de verkiezingsuitslagen door de belangrijkste politieke partijen zijn ontvangen. Vooral bij de winnaars, zoals de VVD en de PvdA, heerste er ee n vreugde die van het televisiescherm afspatte. Voor alle belangstellenden was de verkiezingsavond en -nacht een soort volksfeestje geworden, Niemand realiseerde zich dat het feest zich afspeelde op de rand van een rokende vulkaan die op het punt staat uit te barsten.

Onze regering heeft besloten zo veel mogelijk te bezuinige. Dat is altijd een pijnlijk gebeuren, in het bijzonder voor onze cultuur, ons onderwijs en onze zorg. Maar alle langere tijd wordt geknaagd aan een van de meest fundamentele steunpilaren van onze samenleving, namelijk onze defensie.
De begroting van onze krijgsmacht (land- zee en luchtmacht) bedroeg tot voor kort 7 miljard euro per jaar. Dat beslist niet geringe bedrag moet men zien als de premie van een soort veiligheidsverzekering, die zorgt voor een zekere stabiliteit in de wereld, voor een ongestoord en veilig verkeer van personen en goederen en voor het vrije gebruik van de zee.

Uitverkoop
Dit jaar wordt er 1 miljard euro op defensie bezuinigd. Dat betekent onder meer een verlies van 12.000 banen (plm 18%) en het ontslag van tienduizenden personen. Thans worden bepaalde krijgsmachteenheden niet alleen kleiner gemaakt, maar worden, in arren moede, hele wapensystemen in de uitverkoop gedaan. Zo hebben we kortgeleden ons gehele tankwapen (de cavalerie) de deur uitgedaan. Onze voortreffelijke Leopard 2-tanks staan in de uitverkoop. Zo staan er ongeveer honderd van deze tanks weg te roesten in een opslagplaats van de Koninklijke Landmacht. Een van de politieke argumenten was dat ze te duur waren en dat er toch nooit meer een grote oorlog met tankslagen zal uitbreken.

Dit zijn min of meer dezelfde argumenten waarmee voor 1940 onze krijgsmacht al werd uitgekleed.
Toen moesten ons leger en onze luchtmacht met wapens en voorzieningen uit de Eerste Wereldoorlog het opnemen tegen de uiterst moderne en goed getraqinde krijgsmacht van de Duitsers.Het was ook door hetzelfde politieke onbenul dat onze zeemacht, luchtmacht en het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) binnen luttele dagen in een hoek geveegd werden door de Japanse krijgsmacht in Zuidoost-Azië. Het was de tijd van een algemene en vooral links georganiseerde antimilitaire stroming, getiteld "Het gebroken geweertje".

Na de Tweede Wereldoorlog was onze krijgsmacht korte tijd populair, omdat iedereen zich toen nog goed kon herinneren hoe wij kort tevoren door de legers van onder meer Groot'Brittanië, de Verenigde Staen en Rusland van de gesel van het Duitse nazidom waren bevrijd. De tienduizenden geallieerde militairen die destijds voor ons land hun jonge leven gaven, liggen thans nog onder lange rijen witte kruisen op de Nederlandwse erevelden onder meer in Limburg en Gelderland.

Maar Nederlandse politici en stemgerechtigden leren kennelijk nooit iets. Wederom heerst er een stupide vorm van anti-militarisme, omdat men de werkzaamheden en taken van onze krijgsmacht gewoon niet kent of niet wil kennen. Maar defensie heeft ook talrijke normale civiele bezigheden zoals een belangrijk aandeel in de luchtverkeersleiding, als kustwacht, de Explosieven Opruimingsdienst en hulpverlening bij rampen, ongevallen en humanitaire missies. Maar ná Polen heeft ons land per inwonertal de kleinste krijgsmacht ter wereld. En dat, terwijl Nederland een van de rijkste landen van onze aardbol is.

Ons land geeft thans nog plusminus 7,87 miljard euro per jaar uit aan defensie. Dat is slechts 1,3% van het bruto nationaal product (bnp). In 1990 was dat nog 2,7%. In 2015 zal dat hooguit 1% bedragen. In 1990 was dat nog 2,7%, terwijl de minimum-NAVO-norm 2% bedraagt. We hebben langzamerhand internationaal ons gezicht verloren. En dat terwijl we een van de tien grootste exportlanden ter wereld zijn.

Waarschuwing
Eergisteren heeft onze regering een schriftelijke waarschuwing ontvangen van de AIV, de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Dat is een onafhankelijke organisatie die tot taak heeft de regering en de Staten-Generaal van advies te dienen over het buitenlands beleid, met inbegrip van veiligheids- en defensiezaken. Zij heeft het recht en de taak dat eventueel geheel ongevraagd te doen. Drie dagen geleden deed zij dit omdat de nieuwe bezuinigingen in strijd zijn met de grondwettelijke taken van krijgsmacht en verdragsrechtelijke verplichtingen van Nederland.

Ded AIV wijst erop dat de toekomst wordt gekenmerkt door een grote mate van onzekerheid over de ontwikkelingen van de nationale en internationale veiligheidssituatie en het groeiende potentieel voor conflicten. Zo wordt de internationale veiligheid bedreigd door verschuivende machtsverhoudingen, opkomende grootmachten (Brazilië, China, India, Turkije enz.) en de toename van massavernietigingswapens, falende staten, massale immigratie, schaarste van grondstoffen, water en voedsel, klimaatverandering, internationaal terrorisme, genocide en digitale dreigingen.

Dit alles vraagt om een sterke rol voor Europese landen, inclusied een evenredige bijdrage van Nederland. Maar morgen, zondag 16 september, vindt de symbolische begrafenis plaats van de cavalerieregimenten Huzaren van Sytzama en de Huzaren Prins van Oranje. OP de Lange Voorhout in Den Haag om 13.00 uur worden genoemde tankregimenten ontbonden. Met groots ceremonieel weliswaar. Maar, weg is weg. En onze politici moeten nu niet denken dat in een tijd van nood wel weer even enkele tankeenheden kunnen worden aangekocht.
Want het duurt enige jaren voordat de gespecialiseerde militairen weer het technisch en organisatorisch niveau zullen hebben dat morgen, muzikaal begeleid door het fanfarekorps Koninklijke Landmacht en het trompettenkorps van de cavalerie, in Den Haag ten grave wordt gebracht.

En dan te denken dat alleen al de ongeremde immigratie van niet-westerse allochtonen, ons opgelegd door de EU, 7,2 miljard euro per jaar kost.
Met nog geen 14% van dat enorme bedrag zou onze krijgsmacht gered zijn geweest.

Maar daarover is bij de recente verkiezingen geen woord gesproken.....


Prof.Dr.B.Smalhout,
Telegraaf, zaterdag 15 september 2012

Dit moet verplicht leesvoer zijn voor alle politici.
door geus
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, tukker, ilse

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Re: Dansen op een vulkaan

Posted 10 jaren 4 maanden geleden #34119

Marianne schreef : Bij het artikel van Katertje "Dansen op een vulkaan" is helaas geen bronvermelding!

Deze colum is geschreven door Prof.Dr.B.Smalhout, en gepubliceerd in de Telegraaf van zaterdag 15 september 2012Marianne

Dank dat u me er op attent maakt, ik had het nog niet gezien. Bij het copy/pasten van de uitgetikte tekst de bronvermelding abusievelijk niet mee gecopieerd.
Wordt meteen hersteld.

Maar ik denk dat iedereen de voortreffelijke schrijfstijl van prof. Smalhout er meteen in herkende?
Last Edit:10 jaren 4 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 10 jaren 4 maanden geleden doorkatertje. Reden: typo
De volgende gebruiker (s) zei dank u: geus, ilse

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door Marianne in topic Re: Dansen op een vulkaan

Posted 10 jaren 4 maanden geleden #34117
Bij het artikel van Katertje "Dansen op een vulkaan" is helaas geen bronvermelding!

Deze colum is geschreven door Prof.Dr.B.Smalhout, en gepubliceerd in de Telegraaf van zaterdag 15 september 2012
door Marianne
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, geus, ilse

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door geus in topic Re: Dansen op een vulkaan

Posted 10 jaren 4 maanden geleden #34097

katertje schreef : In de afgelopen week is heel Nederland via televisie getuige geweest van de wijze waarop de verkiezingsuitslagen door de belangrijkste politieke partijen zijn ontvangen. Vooral bij de winnaars, zoals de VVD en de PvdA, heerste er ee n vreugde die van het televisiescherm afspatte. Voor alle belangstellenden was de verkiezingsavond en -nacht een soort volksfeestje geworden, Niemand realiseerde zich dat het feest zich afspeelde op de rand van een rokende vulkaan die op het punt staat uit te barsten.

Onze regering heeft besloten zo veel mogelijk te bezuinige. Dat is altijd een pijnlijk gebeuren, in het bijzonder voor onze cultuur, ons onderwijs en onze zorg. Maar alle langere tijd wordt geknaagd aan een van de meest fundamentele steunpilaren van onze samenleving, namelijk onze defensie.
De begroting van onze krijgsmacht (land- zee en luchtmacht) bedroeg tot voor kort 7 miljard euro per jaar. Dat beslist niet geringe bedrag moet men zien als de premie van een soort veiligheidsverzekering, die zorgt voor een zekere stabiliteit in de wereld, voor een ongestoord en veilig verkeer van personen en goederen en voor het vrije gebruik van de zee.

Uitverkoop
Dit jaar wordt er 1 miljard euro op defensie bezuinigd. Dat betekent onder meer een verlies van 12.000 banen (plm 18%) en het ontslag van tienduizenden personen. Thans worden bepaalde krijgsmachteenheden niet alleen kleiner gemaakt, maar worden, in arren moede, hele wapensystemen in de uitverkoop gedaan. Zo hebben we kortgeleden ons gehele tankwapen (de cavalerie) de deur uitgedaan. Onze voortreffelijke Leopard 2-tanks staan in de uitverkoop. Zo staan er ongeveer honderd van deze tanks weg te roesten in een opslagplaats van de Koninklijke Landmacht. Een van de politieke argumenten was dat ze te duur waren en dat er toch nooit meer een grote oorlog met tankslagen zal uitbreken.

Dit zijn min of meer dezelfde argumenten waarmee voor 1940 onze krijgsmacht al werd uitgekleed.
Toen moesten ons leger en onze luchtmacht met wapens en voorzieningen uit de Eerste Wereldoorlog het opnemen tegen de uiterst moderne en goed getraqinde krijgsmacht van de Duitsers.Het was ook door hetzelfde politieke onbenul dat onze zeemacht, luchtmacht en het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) binnen luttele dagen in een hoek geveegd werden door de Japanse krijgsmacht in Zuidoost-Azië. Het was de tijd van een algemene en vooral links georganiseerde antimilitaire stroming, getiteld "Het gebroken geweertje".

Na de Tweede Wereldoorlog was onze krijgsmacht korte tijd populair, omdat iedereen zich toen nog goed kon herinneren hoe wij kort tevoren door de legers van onder meer Groot'Brittanië, de Verenigde Staen en Rusland van de gesel van het Duitse nazidom waren bevrijd. De tienduizenden geallieerde militairen die destijds voor ons land hun jonge leven gaven, liggen thans nog onder lange rijen witte kruisen op de Nederlandwse erevelden onder meer in Limburg en Gelderland.

Maar Nederlandse politici en stemgerechtigden leren kennelijk nooit iets. Wederom heerst er een stupide vorm van anti-militarisme, omdat men de werkzaamheden en taken van onze krijgsmacht gewoon niet kent of niet wil kennen. Maar defensie heeft ook talrijke normale civiele bezigheden zoals een belangrijk aandeel in de luchtverkeersleiding, als kustwacht, de Explosieven Opruimingsdienst en hulpverlening bij rampen, ongevallen en humanitaire missies. Maar ná Polen heeft ons land per inwonertal de kleinste krijgsmacht ter wereld. En dat, terwijl Nederland een van de rijkste landen van onze aardbol is.

Ons land geeft thans nog plusminus 7,87 miljard euro per jaar uit aan defensie. Dat is slechts 1,3% van het bruto nationaal product (bnp). In 1990 was dat nog 2,7%. In 2015 zal dat hooguit 1% bedragen. In 1990 was dat nog 2,7%, terwijl de minimum-NAVO-norm 2% bedraagt. We hebben langzamerhand internationaal ons gezicht verloren. En dat terwijl we een van de tien grootste exportlanden ter wereld zijn.

Waarschuwing
Eergisteren heeft onze regering een schriftelijke waarschuwing ontvangen van de AIV, de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Dat is een onafhankelijke organisatie die tot taak heeft de regering en de Staten-Generaal van advies te dienen over het buitenlands beleid, met inbegrip van veiligheids- en defensiezaken. Zij heeft het recht en de taak dat eventueel geheel ongevraagd te doen. Drie dagen geleden deed zij dit omdat de nieuwe bezuinigingen in strijd zijn met de grondwettelijke taken van krijgsmacht en verdragsrechtelijke verplichtingen van Nederland.

Ded AIV wijst erop dat de toekomst wordt gekenmerkt door een grote mate van onzekerheid over de ontwikkelingen van de nationale en internationale veiligheidssituatie en het groeiende potentieel voor conflicten. Zo wordt de internationale veiligheid bedreigd door verschuivende machtsverhoudingen, opkomende grootmachten (Brazilië, China, India, Turkije enz.) en de toename van massavernietigingswapens, falende staten, massale immigratie, schaarste van grondstoffen, water en voedsel, klimaatverandering, internationaal terrorisme, genocide en digitale dreigingen.

Dit alles vraagt om een sterke rol voor Europese landen, inclusied een evenredige bijdrage van Nederland. Maar morgen, zondag 16 september, vindt de symbolische begrafenis plaats van de cavalerieregimenten Huzaren van Sytzama en de Huzaren Prins van Oranje. OP de Lange Voorhout in Den Haag om 13.00 uur worden genoemde tankregimenten ontbonden. Met groots ceremonieel weliswaar. Maar, weg is weg. En onze politici moeten nu niet denken dat in een tijd van nood wel weer even enkele tankeenheden kunnen worden aangekocht.
Want het duurt enige jaren voordat de gespecialiseerde militairen weer het technisch en organisatorisch niveau zullen hebben dat morgen, muzikaal begeleid door het fanfarekorps Koninklijke Landmacht en het trompettenkorps van de cavalerie, in Den Haag ten grave wordt gebracht.

En dan te denken dat alleen al de ongeremde immigratie van niet-westerse allochtonen, ons opgelegd door de EU, 7,2 miljard euro per jaar kost.
Met nog geen 14% van dat enorme bedrag zou onze krijgsmacht gered zijn geweest.

Maar daarover is bij de recente verkiezingen geen woord gesproken.....
Ik vind het een enge ontwikkeling.
Juist omdat ze weten dat op een dag de pleuris uit zal breken.

Zonder goed leger zijn we nergens.
Want wie beschermt ons dan nog tegen de vijand?
Zonder leger zullen wij een makkelijke prooi zijn.

Misschien willen ze juist dat wij overgenomen worden door China, India, Turkije,etc.
Dan hoeven zij zich nergens meer zorgen over/om te maken en geen verantwoordelijkheid te nemen voor hun wangedrag en fouten die ze gemaakt hebben.
Wat is er makkelijker dan een ander jouw problemen te laten oplossen?

Ze hebben hun zakken goed gevuld met en van ons zuur verdiende geld, dus zij kunnen lekker naar een mooi eiland vluchten waar ze heerlijk en ongestoord op hun lauweren kunnen zitten onder de wuivende palmbomen.
Wie doet hen wat?!


Het is maar doomscenario crazy-
door geus
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, ilse

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Dansen op een vulkaan werd gestart door katertje

Posted 10 jaren 4 maanden geleden #34095
In de afgelopen week is heel Nederland via televisie getuige geweest van de wijze waarop de verkiezingsuitslagen door de belangrijkste politieke partijen zijn ontvangen. Vooral bij de winnaars, zoals de VVD en de PvdA, heerste er ee n vreugde die van het televisiescherm afspatte. Voor alle belangstellenden was de verkiezingsavond en -nacht een soort volksfeestje geworden, Niemand realiseerde zich dat het feest zich afspeelde op de rand van een rokende vulkaan die op het punt staat uit te barsten.

Onze regering heeft besloten zo veel mogelijk te bezuinige. Dat is altijd een pijnlijk gebeuren, in het bijzonder voor onze cultuur, ons onderwijs en onze zorg. Maar alle langere tijd wordt geknaagd aan een van de meest fundamentele steunpilaren van onze samenleving, namelijk onze defensie.
De begroting van onze krijgsmacht (land- zee en luchtmacht) bedroeg tot voor kort 7 miljard euro per jaar. Dat beslist niet geringe bedrag moet men zien als de premie van een soort veiligheidsverzekering, die zorgt voor een zekere stabiliteit in de wereld, voor een ongestoord en veilig verkeer van personen en goederen en voor het vrije gebruik van de zee.

Uitverkoop
Dit jaar wordt er 1 miljard euro op defensie bezuinigd. Dat betekent onder meer een verlies van 12.000 banen (plm 18%) en het ontslag van tienduizenden personen. Thans worden bepaalde krijgsmachteenheden niet alleen kleiner gemaakt, maar worden, in arren moede, hele wapensystemen in de uitverkoop gedaan. Zo hebben we kortgeleden ons gehele tankwapen (de cavalerie) de deur uitgedaan. Onze voortreffelijke Leopard 2-tanks staan in de uitverkoop. Zo staan er ongeveer honderd van deze tanks weg te roesten in een opslagplaats van de Koninklijke Landmacht. Een van de politieke argumenten was dat ze te duur waren en dat er toch nooit meer een grote oorlog met tankslagen zal uitbreken.

Dit zijn min of meer dezelfde argumenten waarmee voor 1940 onze krijgsmacht al werd uitgekleed.
Toen moesten ons leger en onze luchtmacht met wapens en voorzieningen uit de Eerste Wereldoorlog het opnemen tegen de uiterst moderne en goed getraqinde krijgsmacht van de Duitsers.Het was ook door hetzelfde politieke onbenul dat onze zeemacht, luchtmacht en het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) binnen luttele dagen in een hoek geveegd werden door de Japanse krijgsmacht in Zuidoost-Azië. Het was de tijd van een algemene en vooral links georganiseerde antimilitaire stroming, getiteld "Het gebroken geweertje".

Na de Tweede Wereldoorlog was onze krijgsmacht korte tijd populair, omdat iedereen zich toen nog goed kon herinneren hoe wij kort tevoren door de legers van onder meer Groot'Brittanië, de Verenigde Staen en Rusland van de gesel van het Duitse nazidom waren bevrijd. De tienduizenden geallieerde militairen die destijds voor ons land hun jonge leven gaven, liggen thans nog onder lange rijen witte kruisen op de Nederlandwse erevelden onder meer in Limburg en Gelderland.

Maar Nederlandse politici en stemgerechtigden leren kennelijk nooit iets. Wederom heerst er een stupide vorm van anti-militarisme, omdat men de werkzaamheden en taken van onze krijgsmacht gewoon niet kent of niet wil kennen. Maar defensie heeft ook talrijke normale civiele bezigheden zoals een belangrijk aandeel in de luchtverkeersleiding, als kustwacht, de Explosieven Opruimingsdienst en hulpverlening bij rampen, ongevallen en humanitaire missies. Maar ná Polen heeft ons land per inwonertal de kleinste krijgsmacht ter wereld. En dat, terwijl Nederland een van de rijkste landen van onze aardbol is.

Ons land geeft thans nog plusminus 7,87 miljard euro per jaar uit aan defensie. Dat is slechts 1,3% van het bruto nationaal product (bnp). In 1990 was dat nog 2,7%. In 2015 zal dat hooguit 1% bedragen. In 1990 was dat nog 2,7%, terwijl de minimum-NAVO-norm 2% bedraagt. We hebben langzamerhand internationaal ons gezicht verloren. En dat terwijl we een van de tien grootste exportlanden ter wereld zijn.

Waarschuwing
Eergisteren heeft onze regering een schriftelijke waarschuwing ontvangen van de AIV, de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Dat is een onafhankelijke organisatie die tot taak heeft de regering en de Staten-Generaal van advies te dienen over het buitenlands beleid, met inbegrip van veiligheids- en defensiezaken. Zij heeft het recht en de taak dat eventueel geheel ongevraagd te doen. Drie dagen geleden deed zij dit omdat de nieuwe bezuinigingen in strijd zijn met de grondwettelijke taken van krijgsmacht en verdragsrechtelijke verplichtingen van Nederland.

Ded AIV wijst erop dat de toekomst wordt gekenmerkt door een grote mate van onzekerheid over de ontwikkelingen van de nationale en internationale veiligheidssituatie en het groeiende potentieel voor conflicten. Zo wordt de internationale veiligheid bedreigd door verschuivende machtsverhoudingen, opkomende grootmachten (Brazilië, China, India, Turkije enz.) en de toename van massavernietigingswapens, falende staten, massale immigratie, schaarste van grondstoffen, water en voedsel, klimaatverandering, internationaal terrorisme, genocide en digitale dreigingen.

Dit alles vraagt om een sterke rol voor Europese landen, inclusied een evenredige bijdrage van Nederland. Maar morgen, zondag 16 september, vindt de symbolische begrafenis plaats van de cavalerieregimenten Huzaren van Sytzama en de Huzaren Prins van Oranje. OP de Lange Voorhout in Den Haag om 13.00 uur worden genoemde tankregimenten ontbonden. Met groots ceremonieel weliswaar. Maar, weg is weg. En onze politici moeten nu niet denken dat in een tijd van nood wel weer even enkele tankeenheden kunnen worden aangekocht.
Want het duurt enige jaren voordat de gespecialiseerde militairen weer het technisch en organisatorisch niveau zullen hebben dat morgen, muzikaal begeleid door het fanfarekorps Koninklijke Landmacht en het trompettenkorps van de cavalerie, in Den Haag ten grave wordt gebracht.

En dan te denken dat alleen al de ongeremde immigratie van niet-westerse allochtonen, ons opgelegd door de EU, 7,2 miljard euro per jaar kost.
Met nog geen 14% van dat enorme bedrag zou onze krijgsmacht gered zijn geweest.

Maar daarover is bij de recente verkiezingen geen woord gesproken.....


Prof.Dr.B.Smalhout,
Telegraaf, zaterdag 15 september 2012
Last Edit:10 jaren 4 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 10 jaren 4 maanden geleden doorkatertje. Reden: bronvermelding toevoegen
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, geus, ilse

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.309 seconden