Vraag Nederlandse Kieswet enz. aangepast

  • gnor
  • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 11 maanden geleden #49966 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuw...regels.9569618.lynkx ?

De kieswet en de Wet raadgevend referendum moeten worden aangepast aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die volgend jaar van kracht wordt. Dit adviseert de Kiesraad.

<De AVG is Europese regelgeving en gaat dus boven (delen van) de Kieswet en de Wet raadgevend referendum.
Dus weer een bepaling van supranationaal recht die invloed heeft op de beweeglijkheid van de Nederlandse burger).

De Algemene Verordening Gegevensbescherming vervangt de Europese Privacyrichtlijn die het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie in 1995 gezamenlijk hebben vastgesteld. Als de AVG van kracht wordt, komt de Wet bescherming persoonsgegevens te vervallen.
Dat heeft tot gevolg dat de bepalingen van de AVG op het gebied van verwerking van persoonsgegevens ook gaan gelden voor de uitvoering van het verkiezingsproces. Om dat proces goed te laten verlopen, stelt de Kiesraad een aantal aanpassingen voor aan de Kieswet en de Wet raadgevend referendum. Zo zouden Nederlanders die zich in het buitenland als kiesgerechtigde willen registreren, geïnformeerd moeten worden over de verwerking van hun persoonsgegevens door deze informatie op het registratieformulier te vermelden.
Ook zou onderzocht moeten worden of een uitzondering mogelijk is voor de verplichting om degene die de kandidatenlijst inlevert te informeren over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Dat gebeurt nu nog niet. (opm.gnor De bedoeling hiervan wordt niet helder)
Verder moet volgens de Kiesraad worden nagegaan hoe het zit met de rechten van burgers in relatie tot het feit dat stembureaus stempassen van kiesgerechtigden bewaren die hun stem hebben uitgebracht en zouden stembureaus verplicht moeten worden om kopieën van identiteitsbewijzen van kandidaten niet langer te bewaren dan strikt noodzakelijk.

<Het net sluit zich steeds verder en de Nederlandse verkiezingen? Zullen we daar maar mee stoppen; zinloze aangelegenheid en enkel bedoeld om een aantal lapzwanzen enige maanden een podium te geven.
Voorts valt het op dat wetgeving in het belang van de burger vervalt omdat de EU andere zaken belangrijker vindt.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.