Vraag Volop poen met extra europensioen

Meer
5 jaren 5 maanden geleden - 5 jaren 5 maanden geleden #48364 door katertje
*
Gert-Jan Dennenkamp op Radio 1 in Nieuws en Co. ...! doet verslag van een miljoenen tekort bij pensioenfonds Brussel en waarvoor de rekening door de belastingbetalers zal moeten worden betaald ! Het onderwerp komt vanavond in Nieuwsuur, maar ik dacht....ik licht u alvast in, als valt het u zo rauw op het dak hè...nu bent u wat voorbereid en blijft uw TV heel.

Europarlement betaalt tekort pensioenfonds Brussel

Het aanvullende pensioen van zo’n duizend voormalige Europarlementariërs wordt niet gekort, ook al kampt het fonds met grote tekorten. Het fonds heeft een dekkingsgraad van slechts 37 procent. De rekening wordt doorgeschoven naar het Europees Parlement: op de begroting is nu 270 miljoen opzij gezet om het gat te dichten.

Volgens de Nederlandse pensioendeskundige Theo Kocken hebben de gepensioneerde parlementariërs veel te weinig premie betaald voor het pensioen dat ze krijgen. “Het is een absurde pensioenregeling met veel te veel toezeggingen voor veel te weinig premie."

In Nederland mogen fondsen met een dekkingsgraad onder de 105 procent de pensioenen niet verhogen. Bij een veel lagere dekkingsgraad worden de pensioenen zelfs gekort. In Brussel zijn de pensioenen vorig jaar - ondanks het tekort - opnieuw verhoogd. Theo Kocken noemt de jaarrekening van het parlement "helemaal een lachertje”, want volgens Kocken geeft het fonds geen duidelijke inzage in de financiële risico’s.

Wat is het fonds?
Het vrijwillige aanvullende pensioen komt bovenop de AOW en het aanvullende pensioen dat parlementariërs al bij het ABP sparen. In de praktijk spaarden de leden van het Europees parlement in korte tijd een riant tweede pensioen bij elkaar zonder dat ze zelf een cent inlegden. Want een deel werd betaald uit de onkostenvergoeding en tweederde werd betaald uit de begroting van het parlement.

De inleg kostte het parlement ieder jaar zo’n tien miljoen euro
In vijf jaar tijd spaarden parlementariërs zo een pensioen bij elkaar van 1276 euro per maand. Na tien jaar 2552,67 en na vijftien jaar sparen hebben de leden recht op een aanvullend pensioen van 3829,01 per maand. Dat komt dus bovenop het pensioen dat ze in eigen land krijgen, in het geval van Nederlandse Europarlementariërs dus bovenop AOW en een aanvullend pensioen. 

Ter vergelijking: meer dan de helft van de Nederlanders heeft volgens het CBS een aanvullend pensioen van minder dan 1000 euro.

Het fonds had eind 2014 een tekort van 270 miljoen euro. Het parlement staat garant voor dit tekort. 

Ook enkele Nederlandse Europarlementariërs maken gebruik van het omstreden pensioen. De riante pensioenvoorziening komt bovenop het pensioen dat parlementariërs in eigen land sparen. Volgens critici is de regeling "moreel verwerpelijk" en een vorm van zelfverrijking.
Nederlandse Europarlementariërs spraken in 1999 af dat ze niet langer gebruik zouden maken van de regeling. In 2005 werd dat opnieuw afgesproken. Toch blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur dat twee Europarlementariërs die deze verklaring hebben ondertekend, nu wel pensioen ontvangen.

Oud-Europarlementariërs Ria Oomen-Ruijten (CDA) en Hans Blokland (ChristenUnie) zijn lid gebleven van de omstreden aanvullende pensioenregeling terwijl hun fracties in 1999 en 2005 hadden toegezegd dat ze er geen gebruik van zouden maken.
In een reactie zeggen beiden dat ze na het tekenen van de gedragscode geen premie meer hebben betaald. Ze noemen zichzelf slapend lid. Omdat ze in de voorgaande jaren wel premie hebben betaald, hielden ze wel recht op een uitkering. Hun fracties zijn het eens met deze uitleg.

Gedragscode
Maar volgens een eigen onderzoek van de ChristenUnie was het doel van de afspraken "te voorkomen dat er naast het Nederlandse pensioen ook nog een Europees pensioen zou worden ontvangen". Om die reden heeft de VVD-er Jan Mulder zijn pensioen ook opgezegd en de premie die hij al betaald had, laten terugbetalen. Ria Oomen en Hans Blokland hebben dat niet gedaan.
In de praktijk ontvangen ze vanaf 63 jaar een uitkering uit dit fonds. Opmerkelijk omdat ze in de gedragscode afspreken dat ze er geen gebruik van zullen maken omdat ze al een pensioen krijgen in Nederland.
Uit de stukken die het parlement nu heeft vrijgegeven, blijkt dat de CDA-er Ria Oomen in ieder geval in 2012 nog lid was van het fonds. Na 25 jaar verliet zij het parlement in 2014. Tegenwoordig is zij lid van de Eerste Kamer. Tegen Nieuwsuur zegt Oomen dat ze na het tekenen van de gedragscode geen premie meer heeft betaald. Wel erkent ze dat ze nu pensioen ontvangt uit het fonds.

In 1999 heeft de CDA-delegatie toegezegd dat ze geen lid zouden zijn van het aanvullende pensioenfonds. Op 16 juni 2000 schrijft de delegatie in een verslag over de naleving van de gedragscode: "De leden nemen geen deel meer aan de vrijwillige aanvullende pensioenregeling van het EP".
Tussen 2005 en 2009 heeft de CDA-delegatie ieder jaar verklaard dat door de CDA-ers "niet deelgenomen wordt aan de vrijwillige aanvullende pensioenregeling van het EP".

Onderzoek
In 2004 laat SGP/ChristenUnie onderzoek doen naar het declaratiegedrag van Europarlementariërs. Leidraad is dan de gedragscode van 1999. Tegen de onderzoekers zegt Blokland dat hij geen lid meer is van het fonds. 
Tegen Nieuwsuur zegt Blokland nu dat hij wel lid is gebleven, maar dat hij na de gedragscode wel gestopt is met het betalen van premie. Hij bouwde dus geen nieuwe rechten meer op.

Leverde Nederland onlangs niet een dikke 1200 miljard euro aan pensioengelden in bij de EU, terwijl nu blijkt dat de EU de pensioenen van het eigen personeel niet eens fatsoenlijk kan beheren? I smell a rat !


Zie ook bericht gnor tref.eu/nl/overzicht/56-Brusselse-Mores/...-bankroet.html#48363


.
Laast bewerkt: 5 jaren 5 maanden geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

  • gnor
  • gnor's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
5 jaren 5 maanden geleden #48363 door gnor
NOS Teletekst 129
Brussel betaalt pensioentekort EP

Het aanvullend pensioen van zo'n 1000 voormalige Europarlementariërs wordt
niet gekort,ook al heeft het fonds grote tekorten.Dat meldt Nieuwsuur.

Het pensioenfonds van het Europarlement heeft nu een dekkingsgraad van slechts
37 procent.
De pensioenuitkering kan in Nederland al gekort worden wanneer de
dekkingsgraad onder 105 procent daalt.
De pensioenen in Brussel zijn vorig jaar,ondanks het tekort,weer verhoogd.

Op de begroting van het Europarlement is nu 270 miljoen euro opzijgezet om de
tekorten op te vangen.Een deskundige zegt in Nieuwsuur dat de premie voor de
Europarlementariërs veel te laag is.

<Commentaar is dus overbodig. Toch nog een hint. Waarom wordt uit de Rijkskas geen aanvulling gepleegd! >

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
7 jaren 2 weken geleden - 7 jaren 2 weken geleden #43161 door katertje
Europarlementariërs hebben sinds 1990 een ongekend riante pensioenregeling. Nergens in Europa bestaat een riantere, met publiek geld betaalde, pensioenregeling dan in het Europees Parlement. Op 12 juni 1990 werd het "aanvullend, vrijwillig pensioenfonds" opgericht. De regeling was volgens het Bureau -een groep parlementariërs die de interne zaken van het EP regelt- nodig omdat een deel van de EP-leden in hun eigen land een ontoereikend pensioen had. Ook dienden alle leden dezelfde pensioenregeling te hebben.

Italiaanse en Franse EP-leden hadden inderdaad geen nationaal pensioen, maar voor hen was al in 1981 een regeling getroffen. De overige leden hadden allemaal al een pensioen. Zo bezorgde het "aanvullend vrijwillig pensioen" iedereen een dubbele, soms driedubbele, oudedagsvoorziening.

Over de komst van het aanvullende "europensioen" besliste het parlement nooit in een openbare, plenaire vergadering. Het gebeurde achter de gesloten deuren van Het Bureau. Mede om die reden concludeerde de Europese Rekenkamer dat een "toereikende rechtsgrond" voor de regeling ontbrak.

EP-leden kochten zich in 1990 met terugwerkende kracht tot 1989 in. Dat gebeurde massaal. Het pensioen kost de leden niets. Het parlement betaalt rechtstreeks twee derde van de pensioenpremie. Het resterende een derde wordt ingehouden op de algemene onkostenvergoeding van de EP-leden. Die nooit bedoeld was voor het opbouwen van extra pensioen.

Hoe lucratief is de regeling? Lucratief ! Een europarlementariër die één zittingstermijn (vijf jaar) een klein deel van zijn onkostenvergoeding afstaat, krijgt vanaf zijn zestigste elk jaar 15.200 euro. Na vier termijnen heeft een Europarlementariër een maximaal pensioen van 61.088 euro per jaar. Een werknemer in Nederland spaart daar veertig jaar voor, en moet dan ook nog zelf premie betalen. Bij EP-leden komt het europensioen bovendien bovenop het volwaardige ABP-pensioen dat de Nederlandse EP-leden krijgen op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers.

Het europensioen heeft het karakter van een vermogensversneller. Europarlementariërs kunnen al vanaf hun vijftigste een uitkering aanvragen. Wie wil, kan voor zijn zestigste ook alvast in één keer een kwart van zijn pensioengeld cashen, schreef NRC al in 2006.

Het pensioenfonds is een vereniging naar Luxemburgs recht. De vereniging wordt bestuurd door EP-leden. De aanvullende oudedagsvoorziening geniet nog steeds grote populariteit. De inleg is nihil, de uitkering riant. Juist daardoor kwam in de loop der jaren het particuliere fonds in problemen. Iets van 200 miljoen tekort. Het parlement dekte het tekort af. Dat gebeurde met publieke middelen. De eerste kritiek kwam in de jaren negentig van de eurofractie van De Groenen. Die fractie vond het onjuist dat het parlement publiek geld aan de begroting onttrok voor een eigen overbodige, particuliere pensioenregeling.

Nu wordt het Europees Parlement verplicht de lijst met leden van het omstreden pensioenfonds openbaar te maken.

Het bestuur van het parlement weigerde die te publiceren, omdat daarmee de privacy van de parlementariërs geschonden zou worden. Maar een rechtbank in Luxemburg heeft bepaald dat de lijst toch moet worden vrijgegeven.

De NOS heeft jaren geëist dat de namen van de deelnemers bekend worden, zodat duidelijk wordt of parlementariërs hun positie gebruiken om zichzelf te verrijken. De parlementariërs bepalen zelf de hoogte van het pensioen, zonder dat ze daar verantwoording over hoeven af te leggen. Verder is in het verleden belastinggeld uit de lidstaten gebruikt om tekorten in het fonds aan te vullen. Om die redenen is er al jaren discussie over het zogenoemde Vrijwillig Pensioenfonds.

Bijna tien jaar geleden vroeg de NOS voor het eerst om de lijst van leden van het Vrijwillig Pensioenfonds. In 2005 beloofden Nederlandse Europarlementariërs in een speciale ‘gedragscode’ dat ze niet langer gebruik zouden maken van deze riante regeling.
Om te controleren of alle Nederlanders hun deelname inderdaad hadden beëindigd, vroeg de NOS aan het eind van dat jaar om de ledenlijst. Het parlement wilde die toen niet openbaar maken. Twee jaar geleden wees een rechter in Luxemburg het verzoek af. De NOS ging toen niet in beroep, maar diende een nieuw verzoek in.

De Finse en Zweedse regering en het Europese college voor bescherming van persoonsgegevens steunden de NOS bij die procedure. Ook zij vonden dat de gevraagde informatie openbaar moest worden.

Kijk, dan begrijpt u ineens veel beter waarom de EU- "instituties" vonden dat er van de Griekse pensioenen van 562 euro nog wel een procentje of 20 af kon.
Laast bewerkt: 7 jaren 2 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko, gnor

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.