Rechter fluit kabinet Rutte terug: “MH17 doofpot/files moeten open”!

En wéér is het de onderzoeksjournalistiek van RTL die de deksel van wéér een beerput licht

De rechtbank in Utrecht deed deze week uitspraak inzake een WOB-verzoek gedaan door RTL-Nieuws betreffende de niet-gepubliceerde MH17-files, die de regering Rutte achter meent te mogen houden.

Binnen zes weken na deze uitspraak dient Grapperhaus, als minister van Justitie, toe te lichten waarom de regering weigert deze passages te delen met RTL-Nieuws. Pas dán kan de rechtbank beoordelen of de argumenten, op basis waarvan de geheimhouding plaatsvindt, terecht zijn.

Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid moet volgens de rechter beter uitleggen waarom een paar passages uit documenten over de vliegramp met vlucht MH17 niet openbaar gemaakt kunnen worden.
Pas dán kan de rechtbank beoordelen of de argumenten, op basis waarvan de geheimhouding plaatsvindt, terecht zijn.

Daarnaast had RTL Nieuws haar twijfels met de rechtbank gedeeld, of het Ministerie van Justitie, wel ‘goed genoeg heeft gezocht naar relevante stukken’. Maar in haar vonnis, kon de bestuursrechter daarin niet meegaan; volgens het vonnis, ‘bestaat geen aanleiding te twijfelen aan de inspanningen om in het MH17-archief nauwkeurig te hebben gezocht.’

Kabinet Rutte terug gefloten via dit vonnis
RTL Nieuws had met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (Wob) in eerste instantie een poging gedaan, MH17-documenten openbaar te laten maken. Maar de overheid had dat verzoek deels afgewezen, waarbij ook nog eens documenten die wél ter beschikking werden gesteld, volledig onleesbaar werden gemaakt.... ‘geheel conform het beleid van de regering Rutte én de ‘Rutte-doctrine’.

Hierbij gaat het om MH17-documenten, waarin correspondentie zit van onder meer de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).


Het MH17-politieke spel van Rutte word in het buitenland als ‘leugenachtig’ gekarakteriseerd..! Op z’n vriendelijkst als ‘onvolledig’.. Kijk eens naar de niet mis te verstane woorden van de oud-premier van Maleisië hieronder..!

Nadat de rechtbank deze stukken wél heeft ingezien, teneinde te kunnen bepalen of het ministerie terecht delen zwart heeft gemaakt of documenten terecht achterhield is er dan nu de uitspraak. Officieel verwoordt: ‘De rechtbank is van oordeel dat de minister voor een aantal documenten meer uitleg moet geven waarom bepaalde passages niet openbaar zijn gemaakt’. Het betreft een document van de NCTV aan de AIVD, MIVD en de politie, een intern verslag en een dreigingsanalyse voor luchthavens.

Hulde aan RTL-nieuws
Dankzij RTL-nieuwsredactie, zijn we erachter gekomen, dat het kabinet Rutte maar liefst 147 documenten over de crisiscommunicatie na de ramp met vlucht MH17 geheim houdt. En inmiddels zijn wel 569 andere documenten deels openbaar geworden, maar belangrijke informatie werd dus zwart gemaakt. De in één woord ‘schofterige’ wijze waarop onze overheid meent, net als bij de kindertoeslagaffaire, de democratie en democratische processen in Nederland meent te mogen ‘dienen’…

De opgevraagde (en zwartgemaakte) documenten zijn opgesteld in het kader van het crisiscommunicatie-team (NKC), dat nabestaanden en het Nederlandse volk diende te informeren over de ramp. De RTL-nieuwsredactie kreeg wel een brief van Nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Dick Schoof, waarin hij schrijft dat delen van de informatie niet openbaar gemaakt worden om verschillende redenen.

De twee belangrijkste redenen zijn volgens Schoof, allereerst het beschermen van privacy van mensen die in de stukken voorkomen.

En dan komt plots de RUTTE-DOCTRINE weer om de hoek, want volgens Schoof is de tweede-belangrijkste weigergrond het bemoeilijken van ‘intern beraad’..! Daarbij zou het gaan om documenten die niet openbaar mogen worden gemaakt, omdat anders geen ‘onbelemmerde uitwisseling van argumenten’ kan plaatsvinden door ambtenaren..!!


Rutte-MH17-documenten-RTL-zwartgemaakt
In dit kader van de RUTTE-DOCTRINE is het heel opvallend ook, dat 3 dagen vóór de MH17-ramp, de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie op de hoogte zijn gesteld van de aanwezigheid van Russische luchtdoelraketten in het oosten van Oekraïne. Dit blijkt uit een diplomatieke briefing in Kiev op 14 juli. Dit memo werd opgesteld door een Nederlandse diplomate en is in handen van het onderzoeksprogramma Argos
www.rtlnieuws.nl/sites/default/files/con...il_briefing_Kiev.pdf

Deze briefing vond plaats naar aanleiding van het neerschieten van een vliegtuig van het Oekraïense leger, een Antonov-26, eerder die dag.
Oekraïne, waar toen al ruim een half jaar ‘Amerikaanse adviseurs’ (lees CIA) achter de schermen werkzaam waren, waarschuwde tijdens de bijeenkomst voor de gevaarlijke situatie in het luchtruim…! Maar het verslag van deze briefing weigert het kabinet www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/kabin...briefing-mh17-geheim naar de Tweede Kamer te sturen, omdat het volgens premier Rutte ‘het diplomatieke verkeer tussen landen in de toekomst kan schaden.’

De levering van de stukken over het NKC volgt na een eerdere openbaarmaking van stukken over de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing en de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing. Ook eerder werd al veel informatie achtergehouden. RTL Nieuws tekende daar toen ook al bezwaar tegen aan (HIER) bij het ministerie van Justitie. Nu zag RTL-redactie zich echter genoodzaakt, bij uitblijven van respectvol handelen door het Ministerie, naar de rechter te stappen. Kijk naar dit overzicht van RTL inzake alle documenten die het kabinet openbaar maakt:
Overzicht wel en niet openbaar gemaakte documenten:
Documenten “Aankomst Eindhoven”
www.rtlnieuws.nl/sites/default/files/con...nventarisatieNKC.pdf
Documenten “Interne Processen”
www.rtlnieuws.nl/sites/default/files/con...Interneprocessen.pdf
Documenten “Zuurstofmasker”
www.rtlnieuws.nl/sites/default/files/con.../DZuurstofmasker.pdf
Documenten “NKC”
www.rtlnieuws.nl/sites/default/files/con.../2015/04/07/ENKC.pdf
Nagestuurde documenten “NKC”
www.rtlnieuws.nl/sites/default/files/con...04/07/ENKC424471.pdf
Documenten “Nationale Herdenking”
www.rtlnieuws.nl/sites/default/files/con...ionaleHerdenking.pdf
Documenten “Omgevingsanalyses”
www.rtlnieuws.nl/sites/default/files/con...mgevingsanalyses.pdf
Documenten “Condoleanceregisters”
www.rtlnieuws.nl/sites/default/files/con...oleanceregisters.pdf
Documenten “Communicatie met nabestaanden”
www.rtlnieuws.nl/sites/default/files/con...emetnabestaanden.pdf
Documenten “Nabestaandenbijeenkomsten”
www.rtlnieuws.nl/sites/default/files/con...denbijeenkomsten.pdf

Vlak vóór de uitspraak van de Utrechtse rechtbank, was er ook nieuws rondom de MH17-zaak, doordat ineens bleek, dat MH!7-wrakstukken achter gehouden worden en in afgesloten containers zitten. Waarom dit is, weet eigenlijk niemand..! Het zijn de advocaten van MH17-verdachte Oleg Pulatov, die niet alleen de reconstructie van het vliegtuig in een hangar op de vliegbasis in Gilze-Rijen willen bekijken, maar ook in de gelegenheid gesteld willen worden, deze andere wrakstukken te bekijken. Deze containers staan opgeslagen op vliegbasis Soesterberg.

Advocate Sabine ten Doesschate verdedigt MH17-verdachte Oleg Poelatov, samen met collega Boudewijn van Eijck (voorgrond)
Advocaat Sabine ten Doesschate verwoordde het als volgt: “Van de wrakstukken van het vliegtuig is kennelijk slechts zo’n 20-30% beschikbaar gesteld voor het MH17-onderzoek. Daarvan is ook weer een zeer beperkt deel gebruikt, voor de reconstructie van slechts de cockpit en het voorste gedeelte van het vliegtuig.

Het beeld dat op basis van de reconstructie kan worden verkregen, is daarom mogelijk onvolledig en een vertekend beeld. Het is uitsluitend een beeld van het Openbaar Ministerie (OM). Niet een mogelijk tegenstrijdig beeld of het beeld, dat mogelijk nadere of andere vragen oproept.”

De uitermate slappe verklaring van de officier van justitie in het proces, komt erop neer dat er ‘geen reden zou zijn, voor een uitbreiding van een eventuele schouw’. Letterlijk geeft hij echter toe, dat er een beperkt en wellicht zelfs een vertekend beeld wordt gegeven..!

“De reconstructie bestaat uit het voorste deel van het vliegtuig. Hier is de hoogste concentratie van inslagschade. Die wrakdelen geven dus de meeste informatie over het wapen.”

Het is overigens nog niet duidelijk of er daadwerkelijk een schouw gaat komen, want de beslissing hieromtrent, neemt de MH17-rechtbank op 15 april a.s. en zo ja, wanneer dat kan/gaat gebeuren. Dit zal echter vóór 7 juni moeten plaatsvinden, want dan begint volgens planning, de inhoudelijke behandeling van deze omvangrijke strafzaak. Het OM verdenkt drie Russen en een Oekraïner van betrokkenheid bij de ramp met vlucht MH17 op 17 juli 2014.

Maar alleen de Russische verdachte Oleg Pulatov geeft via zijn advocaten verdediging; de drie andere verdachten hebben de rechtbank niets laten weten. Dat zijn Sergey Dubinsky, Igor Girkin, en Leonid Kharchenko.

Zoals u weet was het MH17-toestel van Schiphol op weg naar Kuala Lumpur werd het boven het oosten van Oekraïne uit de lucht geschoten. Volgens het onderzoek van het Joint Investigation Team (JIT) werd het vliegtuig met een BUK-raket, die afkomstig zou zijn uit Rusland, neergehaald.. In Oost-Oekraïne was een conflict gaande tussen pro-Russische separatisten en Oekraïense regeringstroepen. In het hele proces komt echter ook geen woord voor over de door vele waarnemers op de grond geziene straaljagers, die rondom de MH17 gevlogen zouden hebben. Kijk naar dit BBC-verslag, dat kort na de aanslag werd gemaakt en dat diende te verdwijnen van het net..!
OVSE:


Met dank aan: Wanttoknow
Last Edit:1 jaar 11 maanden geleden door katertje
Bijlagen:
Laatst bewerkt 1 jaar 11 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.334 seconden