Maxima probeert ons met haar liefste glimlach de CBDC door de strot te duwen

Beantwoord door katertje in topic Maxima probeert ons met haar liefste glimlach de CBDC door de strot te duwen

Posted 4 maanden 1 week geleden #59599
Propaganda rondom invoering digitale euro wordt opgevoerd


Op de alternatieve media is de discussie over invoering van de digitale euro, de CBDC(Central Bank Digital Currency) van de Europese Centrale Bank stevig opgelaaid. Er zijn veel vragen over de bescherming van onze identiteit. Identiteit is een mensenrecht en individueel eigendom. Individuen zijn geen eigendom van de Staat. Het kunnen bewijzen van je identiteit is een fundamenteel en universeel mensenrecht. En dient ter behoud van persoonlijke vrijheid. Ook rijst de vraag of de CBDC ter vervanging dient van het huidige fiduciair geldsysteem of wordt het digitale geld uitgerold naast de bestaande betaalsystemen, zoals bancaire overmakingen, contant geld, paypal, cryptovaluta, enzovoort. En hoe werkt de koppeling aan onze identiteit.

Surveillancestaat

Digitale identiteit brengt een aanzienlijk risico met zich mee als het niet zorgvuldig wordt geïmplementeerd. Als digitale identiteitssystemen worden ontworpen voor een grote gecentraliseerde database dan loopt de privacybescherming groot gevaar als databases in handen komen van technocratische en/of dictatoriale overheden. Daarom zou ieder individu afzonderlijk moeten beslissen of zijn of haar identiteit mag worden gebruikt door een kleine overheidspartij waarvan de database niet benaderbaar is door de centrale overheid. Op die manier wordt voorkomen dat een totalitaire centrale overheid een surveillancestaat kan oprichten, zogenaamd om over onze veiligheid, gezondheid en geld te waken. Dat zouden zomaar de plannen kunnen zijn van de Europese Commissie(EC) die de plannen van de ECB om een digitale euro in te voeren toejuicht.

Belangenverstrengeling

De EC wil in het voorjaar van 2023 een wetgevingsvoorstel voor de digitale euro indienen. Het ‘oude’ fiduciair geldsysteem is nu in handen van de private banken maar dreigt te bezwijken onder de enorm opgelopen schuldenlast. Daarom vinden de Europese Commissarissen het handig om een nieuw digitaal betaalsysteem onder politiek toezicht te plaatsen. Een digitale euro leent zich prima voor een centraal toezicht vanwege het digitale controlemechanisme. Economen die deze monetaire ontwikkelingen volgen uiten veel kritiek. Niets vermoedende burgers die hun tijd doorbrengen met werken, gezinsleven en ’s avonds in de luie stoel naar de talkshowtafels en showbizz programma’s kijken, krijgen weinig mee over de ontwikkeling van de digitale euro. De media vinden het niet nieuwswaardig genoeg voor de ongeïnteresseerde massa. Dat is vreemd omdat de impact en de omslag naar een nieuw betaalsysteem grote maatschappelijke gevolgen kent. Zou het kunnen dat de EU geen tegenspraak duldt en daarom de media niet wijzer wil maken? Niet heel vreemd in een tijd dat de gezamenlijke pers in handen is geraakt van grote mediagiganten die goede banden onderhouden met de Europese ambtenarij in Brussel. De belangenverstrengeling tussen Big Media en Big Brother is een verhaal apart.

‘Heb vertrouwen’

Waarom zou je als gemakzuchtig burger kritisch zijn op de digitale gemakken van Big Tech? Ons leven is behoorlijk veraangenaamd met de nieuwste digitale snufjes op onze smartphones. We hebben het gemak ervaren van de QR-code ten tijde van de coronalockdowns. Moest je wel een vaccin halen en niet inzitten over de (lange termijn) bijwerkingen daarvan. Gewoon vertrouwen op Big Farma en Big Tech. We genieten nu ook al van de snelle betaalfuncties op onze telefoon. Met een piepje bij kassa verspringt ons banksaldo in een milliseconde. De hoge inflatie helpt een handje om de waarde daarvan extra te verlagen. Hoe handig is het als onze persoonlijke gegevens straks in een centrale database staan. Ons bezit, een rijvaardigheidsbewijs, gezondheidsstatus, visa, verzekeringsgegevens, strafblad en medisch dossier. En niet te vergeten de toegang tot sociale media om te weten of je complotdenker bent en daarom een gevaar voor de staat en omgeving.

‘Voor het klimaat‘

Hoe handig is het voor de overheid om alles te weten over hun burgers om daarmee van de wereld een veilige wereld te maken en van de mens een betere mens. Dat lukt alleen met centrale sturing en gedragscontrole. En wat voorlichting door hoog geplaatste officials, zoals bijvoorbeeld Koningin Maxima. Maxi legt ons uit hoe belangrijk een centraal gecontroleerd betalingssysteem is. Daarmee kan het klimaat en onze aarde worden gered. Als we maar bereid zijn om minpunten te scoren voor ‘vuile’ uitgaven zoals brandstof tanken en het consumeren van producten met een waarschuwende sticker. Schadelijke artikelen worden geoormerkt en verrekend in de CBDC-creditscore. Ben benieuwd hoe men ondergetekende wil overtuigen om mee te doen aan de digitale euro. O jee, wacht even zou de EU onze pensioenfondsen wettelijk kunnen verplichten uit te betalen met de CBDC? De nieuwe pensioenwet wordt ook zonder inspraak van de deelnemers door de Tweede Kamer gejast. Nederland is nu eenmaal lid van de EU 

Marianne Zwagerman
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

De Propaganda rondom invoering digitale euro wordt stevig opgevoerd
Máxima pleit voor controlewapen: digitale munt    “WAAR BEMOEIT ZIJ ZICH MEE?”​

“‘Ze kleedt zich zo goed’, ‘ze lacht zo leuk’, ‘ze ziet er fantastisch uit’. Menig polderbewoner draagt de Argentijnse ‘Max’ op handen maar dat kunnen ze beter niet doen. Ze is helemaal niet zo leuk. ‘Max’ wil programmeerbaar digitaal geld invoeren, zogenaamd om de armen te helpen. Dat is een onzinnig argument. Deze central bank digital currency (CBDC) vernietigt onze privacy. Straks wordt je geregeerd door een app, waarmee de overheid jouw leven met een druk op de knop stil kan zetten. De QR-app van tijdens de pandemie wordt namelijk omgetoverd tot een Europees paspoort. Daaraan gekoppeld zitten straks de CBDC, de vervanger van contant geld, en je medische data. Die kunnen dan verkocht worden: je medische geschiedenis is een economisch goed. Ook als u dat niet wil, is het al te laat, de relevante wetgeving is al aangenomen. CBDC zal betaald worden uit het Coronafonds.”

Zo begint het laatste blog van onderzoeksjournalist en Arno Wellens. Zijn artikel is een introductie op de podcast die hij deed voor ‘V for Valentine’. Het is een lange podcast, maar we dienen allemaal de moeite tenemen om hem te bekijken. Het gaat over het volgende krankzinnige EU-project: De Central Bank Digital Currency (CBDC). Het lijkt erop dat Rutte al heeft doorgegeven aan de Europese commissie dat Nederland akkoord is met de invoering, ondanks dat er nog gestemd moet worden in de tweede kamer. Dat betekent dus dat de democratische procedure niet wordt gerespecteerd.
 
Wat gaat onze reactie zijn? Dat kunnen we alleen bepalen als we goed geïnformeerd zijn. Vandaar dat het zo belangrijk is om dit interview te bekijken en te delen met iedereen die u lief is.

Daar issie dan. De Amerikaanse aankondiging van de grootste roof uit de geschiedenis van de mensheid: #CBDC. De digitale fopmunt (géén crypto!) die een einde maakt aan bezit, zelfbeschikking en vrijheid. Wij staan aan de vooravond van totale onteigening & wereldwijde dictatuur.


Koningin Máxima heeft tijdens een bijeenkomst van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington afgelopen week gepleit voor het invoeren van een Central Bank Digital Currency (CBDC): een programmeerbare digitale munt, waarmee de overheid het gedrag van burgers volledig kan controleren.

“Met CBDC’s kunnen we precies controleren waar het geld voor wordt gebruikt, bijvoorbeeld alleen voor voedsel”, stelde Bo Li, de tweede man bij het IMF, op de bijeenkomst. Financieel journalist Arno Wellens noemt het pleidooi van Máxima “een ernstige aantasting van de democratie”. Hij vindt haar actie onacceptabel voor een ongekozen functionaris. “Waar bemoeit dat mens zich mee?”

Een CBDC-munt werkt in principe hetzelfde als een pinpas. Een belangrijk verschil is dat er geen rol meer is weggelegd voor de commerciële banken zoals ING, Rabobank en ABN Amro. Bij CDBC’s gaan de transacties direct naar de supercomputer van de centrale bank, oftewel de staat.

Het is een publiek geheim dat globalistische instanties als IMF, VN, EU, gesteund door de invloedrijke lobbyclub World Economic Forum (WEF), aansturen op invoering van zo’n revolutionair nieuw financieel systeem. Zij geven openlijk toe dat zij hiermee het gedrag van burgers kunnen sturen. CBDC’s kunnen worden geprogrammeerd voor “doelgerichte beleidsfuncties, zoals bijstandsuitkeringen, consumptiebonnen, voedselbonnen, et cetera­”, verklaarde Bo Li.

Er werd in Washington ook gesproken over de mogelijkheid om via de CBDC’s de CO2-uitstoot van mensen te beperken. De Zweedse Cecilia Skingsley, hoofd van de Innovation Hub bij de Bank for International Settlements (BIS), zei dat het “de moeite waard is om een stukje privacy op te geven”. Volgens Máxima kunnen CBDC’s kansarme mensen helpen.

Een aanzienlijk deel van de mensheid heeft geen toegang tot een bankrekening, verklaarde Máxima. “Als CBDC’s worden ontworpen en geïmplementeerd met inclusie in gedachten, kunnen ze veel opties bieden en de toegang van mensen zonder bankrekening tot de financiële markt uitbreiden. Daarmee kunnen de kwetsbaren en de armen gediend worden.”

Máxima richtte zich met name op kansarme vrouwen, die in bepaalde landen volgens haar amper aan een officieel identiteitsbewijs kunnen komen, waardoor ze geen rekening kunnen openen. Ook hebben zij minder vaak een mobiele telefoon. Zonder bankrekening en smartphone, zijn ze altijd aangewezen op contant geld, waardoor ze beperkt worden in hun ontwikkelingsmogelijkheden. Daarom wil Máxima het liefst snel, maar zorgvuldig de monetaire transitie naar CBDC’s maken.
Ze stipte ook wel wat kritische puntjes aan, zoals de voor de hand liggende privacyvraagstukken. “Nieuwe digitale financiële diensten hebben ook wel te maken met obstakels, zoals een laag vertrouwen in digitale systemen. Ook ontbreekt het bij sommige groepen aan smartphones. CBDC’s kunnen helpen om het beste van twee werelden te bieden: aanbieders aanmoedigen om de kosten te verlagen en de toegang te verbreden, terwijl ze ook de voordelen van centralebankgeld opnemen – zoals veiligheid, finaliteit, liquiditeit en integriteit.”

Máxima verwees hierbij indirect aan de koppeling tussen CBDC (digitale munt) en digitale identiteit die door de bestuurselite wordt nagestreefd. De Zweedse Cecilia Skingsley, hoofd van de Innovation Hub bij de Bank for International Settlements (BIS) bracht dit idee in Washington ook ter sprake. “CBDC’s en een digitale identiteit” zouden volgens haar moeten “samenkomen in een pakketje”.

Bill Gates kondigde in september aan 200 miljoen dollar te investeren in zijn al langer lopende project om iedere wereldburger van een digitale identiteit te voorzien. Ook de EU werkt aan een zogenaamde European Digital Identity voor alle burgers. Deze digitale identiteit kan worden gekoppeld aan je bankrekening, maar ook bijvoorbeeld aan je vaccinatiegeschiedenis of aan je koopgedrag. Het is zeer waarschijnlijk dat het systeem, als het wordt ingevoerd, een biometrische basis krijgt en bijvoorbeeld gaat werken met gezichtsherkenning. Het is zelfs mogelijk dat mensen hun digitale identiteit – al dan niet vrijwillig – via chips, nanotechnologie en/of micropleisters (quantum dot tattoos) in hun natuurlijke lichaam laten zetten of injecteren. Een scan van de handpalm of het aflezen van het gezicht door slimme camera’s geeft de centrale bank dan via de biometrische weg de mogelijkheid om de transactie te verifiëren.

CBDC’s in combinatie met digitale identiteit bieden autoriteiten daarmee ongekende mogelijkheden om het leven van burgers tot in alle detail te controleren. De sprekers op de IMF-bijeenkomst gaven dit ook openlijk toe. Ze spraken bijvoorbeeld over de mogelijkheid om via de CBDC’s de CO2-uitstoot van mensen te beperken. “Dit is geen rol voor mij als centrale bankier, maar de mogelijkheid om daadwerkelijk te kiezen hoeveel digitale voetafdrukken je wilt achterlaten, is volgens mij een goed uitgangspunt”, zei Skingsley. “Het is het waard om een beetje privacy op te geven voor meer zekerheid”, zei ze ook.
Bo Li, de Deputy Managing Director van het IMF en voormalig topman bij de People’s Bank of China, was nog explicieter. Hij zei dat CBDC’s konden worden geprogrammeerd voor “doelgerichte beleidsfuncties, zoals bijstandsuitkeringen, consumptiebonnen, voedselbonnen, et cetera. Met CDBC’s kunnen we precies controleren wat mensen wel en niet kunnen bezitten en ook voor wat voor soort doeleinden dit geld kan worden geprogrammeerd, bijvoorbeeld alleen voor uitgaven aan levensmiddelen”.

Michael Rectenwald, voorvechter van privacy en auteur van het boek Google Archipelago, noemt de digitale identiteit in combinatie met CBDC’s “de grootste technologische bedreiging ooit voor de individuele vrijheid. Het biedt de mogelijkheid om alle activiteiten van burgers, van wieg tot graf, te volgen en controleren”. Catherine Austin Fitts, voormalig politica die werkzaam was in de regering van Bush senior, waarschuwt ook al lange tijd voor deze ontwikkeling: “Er zullen straks geen andere munteenheden meer zijn. Het is enkel een financieel controlesysteem dat wordt opgetuigd. Als zij willen dat je geen pizza meer koopt, dan koop jij geen pizza meer. Zo kunnen ze de CBDC programmeren. We moeten het noemen zoals het is: een slavensysteem.”

Bronnen:

www.koninklijkhuis.nl/documenten/toespra...ank-in-washington-dc
youtube.com/watch?v=2I9HR7BTmn0&t=1620s
childrenshealthdefense.org/defender/bill-melinda-gates-foundation-investments-global-digital-id-system
Last Edit:4 maanden 1 week geleden door katertje
Laatst bewerkt 4 maanden 1 week geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.279 seconden