Boeren Protesten 2022-2023

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Boeren Protesten 4-07-2022-2023

Posted 11 maanden 1 week geleden #60124
Terugkijken: Livestream massaal boer- en burgerprotest in Den Haag | zaterdag 11 maart 2023 - YouTube

Terugkijken: Livestream massaal boer- en burgerprotest … www.blckbx.tv/livestreams/demonstratie-zaterdag-11-maart-2023

Livestream: Massaal boer- en burgerprotest in Den Haag | zaterdag 11 maart om 13:00

Vandaag slaan boeren en burgers de handen ineen voor een massaal protest tegen het kabinet Rutte IV. De groots aangekondigde demonstratie ‘Stem ze weg’, georganiseerd door Samen voor Nederland en Farmers Defence Force, vindt plaats in het Zuiderpark in Den Haag.
door katertje

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake
Vastgoedmafia rooft boerengrond via milieuorganisaties en krijgt er subsidies bij kado

Om die toekomstdroom van winstmaximalisatie per vierkante meter te vermarkten in het buitenland, bedacht hun zogenaamde ‘thought leader‘ ( = ‘teringlijer‘ in Stads-Nederlands) Peter Savelberg de term ‘Tristate City’.

Nederland als 1 grote industriële stadstaat, ‘groen’ uiteraard in de valse zin van het woord (demonisering plantenmeststof CO2) een agglomeratie waar in totaal 30 miljoen mensen moeten wonen (met Keulen en Antwerpen meegeteld), zonder 1 toefje groen, met vernietiging van het traditionele boerenland tot gevolg.

Een reden waarom ze dus azen op boerengrond, en waartoe onze leugenachtige corrupte overheid met de door haar gefinancierde milieuclubs dan allerlei ‘crises’ verzint en opblaast. Zoals een stikstofcrisis, een klimaatcrisis. Zo ontwerpen ze instrumenten om op publieke kosten privaat gewin te faciliteren, boerengrondroof met subsidie.

De hele Randstad moet uitgerold tot in Friesland en Groningen toe, met Lelystad Airport als voorlopige tussenstap in die grote sprong voorwaarts.

Het doel dat De Staat voor ons heeft: Gij zult betalen om de Koninklijke Oligarchie Nederland BV kredietwaardig te houden op de kapitaalmarkt van de banken, als onderpand van de Staatsschuld van 24 duizend euro per Nederlander (in 2016)

Je kunt beter een hoernalist zijn als Jeroen Smit, die 1 van de (internationale) voortrekkers van de privatisering van publiek bestuur en publieke ruimte op een schild zette: Paul Polman, architect achter 2030 Agenda.

De macht van de grote private partijen werd op papier aanvankelijk nog wat tegen gehouden. Via een simpele, ondoorgrondelijke, aanpassing van de Aanpassingswet is de wens alsnog gehonoreerd.

Je ziet hier wat de 2030 Agenda en ‘De Transitie’ in essentie is: de aanval van de stad op het platteland, de eliminatie van dat platteland, dat boerenland moet bouwgrond worden voor woonkazernes en energieplantage van ‘De Stad’ zijn, nadat het MKB om zeep is geholpen met de traditionele economische dragers van dat platteland: de boeren en de vissers.

 
door katertje

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic BOEREN PAS OP UW ZAAK ...OOK REMKES BEDRIEGT U

Posted 1 jaar 4 maanden geleden #59505
Boeren makkelijk bedrogen

Boeren word wakker !! Laat u niet opnieuw in slaap sussen !

Er zit namelijk een addertje onder het gras.

De stikstofemissies waar deze inmiddels drie jaar durende crisis over gaat, zijn er twee: ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx). Ammoniak is afkomstig vanuit de veehouderij.


Vrijwel alle dieren op varkens -en melkveebedrijven worden op roostervloeren gehouden. Mest en urine valt door de roosters in de kelder. Wanneer poep en urine zich vermengen ontstaat er een chemische reactie en dan vormt zich ammoniak.

Het feit dat een mestkelder een afgesloten geheel is, zonder licht en zuurstof, verergert de vorming van ammoniak. Het wordt als het ware een rottende massa. Bij het weiden van dieren ontstaat nauwelijks ammoniak, omdat mest en urine niet in een donkere, zuurstofloze omgeving terechtkomen en zich niet vermengen.

Stikstofoxiden ontstaan bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Verkeer, bouwactiviteiten, fabrieken en scheepvaart zijn de grootste uitstoters ervan. De ‘crisis’ gaat dus over deze twee totaal verschillende emissies. Verschillend, omdat zij een geheel verschillende oorsprong en effect hebben op de leefomgeving. Toch mogen ze tegen elkaar uitgeruild gaan worden. ‘Dat is juridisch al getoetst’, antwoordde Remkes tijdens de Hoorzitting met Kamerleden van de Vaste Commissie Landbouw, afgelopen week.

Onbegrijpelijk dat de landbouw hier niet van op de achterste benen staat.


De Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering stelt dat er in 2030 een reductie van 50% stikstofuitstoot moet zijn. Dit heeft Remkes overgenomen in zijn advies. Wanneer er 500 of 600 piekbelasters worden uitgekocht, dan wordt deze ‘vrijgekomen’ stikstof ingezet om de 3500 boeren zonder vergunning te legaliseren.

Dit aantal boerenbedrijven is sinds de uitspraak van de Raad van State hun vergunning kwijt, maar hebben toch nog gewoon een boerenbedrijf in de running. De PAS-meldingen (Programma Aanpak Stikstof, voor het aanvragen van een natuurvergunning) die deze boeren hadden gedaan, zijn onwettig verklaard toen op 29 mei 2019 de PAS vergunningensystematiek van tafel werd geveegd.


Ook hier wordt wat op papier staat als werkelijkheid behandeld, want dit zijn boerenbedrijven die al decennialang bestaan en hun stikstofuitstoot zit dus al in de RIVM totaalberekening. Daar zou geen extra stikstofruimte voor nodig hoeven zijn.

Het is wel handig voor de overheid. Er zal een nieuwe markt ontstaan; die van de stikstofrechten. Een niet-agrarisch bedrijf dat wil uitbreiden koopt een boerderij op. Niet om de varkens, maar om de stikstof. Dat is een scenario waarbij de leegloop van het platteland een goedkope oplossing is voor de overheid. Niet-agrarische bedrijven zijn kapitaalkrachtiger dan boerenbedrijven. De concurrentie op de emissiemarkt laat zich raden. Die slag gaat de (jonge) boer die verder wil ontwikkelen met uitbreidingen verliezen.

Afgelopen week maakte minister De Jonge van Volkshuisvesting zijn plannen bekend. Zeker een miljoen huizen moeten in ons land erbij komen. Dat vraagt veel stikstofrechten, om bouwvergunningen los te kunnen trekken. Dat maakt het ammoniakverhaal toch echt bizar. Boer X in provincie Y wordt uitgekocht zodat er in de regio — of elders — volop gebouwd kan worden.

Dat het één om ammoniak gaat en het ander om NOx, is blijkbaar niet relevant. Dat de natuur, als het daar werkelijk zo slecht mee zou gaan, hier niets mee opschiet, lijkt meer dan duidelijk.

Een papieren probleem met gekunstelde schijnoplossingen. Tekenend voor deze tijd. De boeren zouden zich andermaal eens achter de oren moeten krabben en zich echt zorgen moeten maken. De piekbelasters zullen namens de overheid met geld van de belastingbetaler worden opgekocht. Daarna gaat de overheid achteroverleunen en niet-agrarische bedrijven kopen vervolgens de boerderijen op. Na een piek volgt altijd een dalende lijn, in dit geval resulterend in een dalende trend van het aantal boerenbedrijven in Nederland.

Boeren makkelijk bedrogen
bron: Gezond Verstand nummer 52
Last Edit:1 jaar 3 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 3 maanden geleden doordirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Wel NGO's maar niet de experts/wetenschappers

Posted 1 jaar 6 maanden geleden #59310
Remkes aangesteld als bemiddelaar of gespreksleider tussen regering en boeren. In gesprek met iemand die 0 mandaat heeft? Rutte heeft al gezegd dat de maatregelen doorgaan, punt. Als zetbaas van het Kabinet heeft de heer Remkes absoluut niets te vertellen wat niet al hoog en breed besloten is.

Ik vraag mij dan ook af wie opdracht heeft gegeven aan de heer Remkes om de hele keten uit te nodigen. Bij de boeren komt dit over als het niet willen oplossen van het echte probleem door het uit te smeren over de hele keten.

Hierdoor marginaliseert men het stikstofprobleem regering- boeren en probeert men de ketenpartners medeverantwoordelijk te maken voor het plan, dat de regering door de strot van de boeren wil duwen.

De veevoerbedrijven en ook het CBL die zich bij de heer Remkes hebben afgemeld, hebben dit door en geven ook duidelijk aan dat het probleem ligt tussen regering en boeren en dat daar de oplossing vandaan moet komen.
Voor Friesland Campina komt daar naast het genoemde argument nog bij, dat het een coöperatie is van de boeren. Juist deze boeren hebben er helemaal geen behoefte aan om de vertegenwoordigers van hun coöperatie over te leveren de trukendoos van de heer Rutte.

50.000 boeren in NL zijn onzeker over hun bestaan vanaf 2030. Een verkeerd vonnis op basis van onjuiste modellen ( Aegius) en aannames. Kabinet zegt: "we willen praten, maar de maatregelen gaan door!" Wat valt er dan nog te praten. Dan is dit hele gedoe toch verrot slecht toneelspel?

Waar zijn de echt onafhankelijke , dus kritische wetenschappers in dit "maatschappelijk debat ".Je zou verwachten dat Remkes nu eens precies wil weten hoe het zit en daarvoor echte wetenschappers uitnodigt.
Het hele land heeft kunnen constateren dat ze op het moment dat het er op aan komt volslagen worden genegeerd.

O.a. de heer Lindeboom had Remkes wel het een en ander kunnen uitleggen over stikstof. Maar ja, wetenschappers met afwijkende meningen passen niet in het straatje van de milieuclubs met hun verdienmodel. Trouwens ook niet in dat van D66 en GroenLinks.

Mensen die echt verstand van zaken hebben, durft Remkes niet onder ogen te komen. Hij durft de confrontatie niet aan. Omdat Remkes zelf ook wel weet dat het niet deugt. Hij nodigt heel Nederland uit voor die domme stikstof gesprekken, nu weer de supermarkten... Het gaat uiteindelijk om de boeren. Het wordt ene grote chaos, en dat wordt het zo langzamerhand wereldwijd.

We hebben een kabinet dat nergens meer verstand van heeft. Geen vakministers. En de kennis en kunde moet noodgedwongen aan de zijlijn blijven staan..finaal genegeerd. Ze worden allemaal aangestuurd door belangenclubjes die zwaar gesubsidieerd worden.

Natuurorganisaties, die kennelijk denken dat ze de baas zijn, willen niks toegeven en Remkes likt hun hielen. Dus ja, waarom nog op gesprek?
Mij is het een raadsel waarom die NGO's zo prominent behandeld worden. Het is een incestueuze bende, die voornamelijk drijft op rijks subsidie en dus parasiteert op belastinggeld.

Remkes gaat al even selectief te werk als Nijpels met zijn klimaattafels. En mevrouw Hamer, die als informatrice van dienst de Efteling consulteerde ipv werken op basis van de verkiezingsuitslag.

Er wordt over u beslist, u mag tekenen bij het kruisje. Tjonge, jonge, wat heeft de democratie dan weer een goede beurt gemaakt !
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Stikstof en de modellen

Posted 1 jaar 6 maanden geleden #59308
Stikstofcrisis gaat niet over stikstof. Duidelijk stuk van @leondewinter in de Telegraaf
'Oplossingen worden gemeden omdat de elites de landbouw niet willen behouden. Dus zwijgen ze over de innovatieve oplossingen van Han Lindeboom

EENZIJDIGE BERICHTGEVING MSM
Diverse media waaronder de NOS melden over de boerenprotesten:
Bij blokkades en brandstichtingen werden mensen aangehouden voor strafbare feiten zoals openlijke geweldpleging tegen goederen of personen en verstoring van de openbare orde. Ook zijn een paar verdachten gearresteerd voor poging tot doodslag of moord.

Het zou de MSM sieren als ze de poging tot doodslag door de politieagent die op de 16 jarige Jouke schoot mee had genomen in deze berichtgeving. Nu lijkt het erop dat deze poging tot doodslag door de boeren is gepleegd. Terwijl de inzet van de politie tegen boeren en corona demonstranten juist vaak niet proportioneel was. Er is veel politiegeweld gepleegd en dat wordt onvoldoende bericht.

NB: gisteren is ook bekend gemaakt dat de agent die een burger met een waterwerper een schedelbasisfractuur bezorgde tijdens corona protesten vervolgd gaat worden, wegens mishandeling en mogelijk wegens poging tot doodslag. De advocaat van het slachtoffer meldt: ,,Als iemand tegen andermans hoofd schopt, is het meteen poging tot doodslag. Dit is hetzelfde”, zegt advocaat Barbara van Straaten. Volgens haar heeft de agent van dichtbij de hardste waterstraal gebruikt die mogelijk is, waardoor het risico op zwaar letsel groot is. ,,Er is hier zwaar disproportioneel geweld gebruikt. Ze mag van geluk spreken dat Denisa het heeft overleefd.”

Dan nu naar de stikstofbemiddelaar
Daar kunnen we kort over zijn. De onderhandelingen volgen een verwacht/bekend patroon. De boeren krijgen de schuld, en de NGO’s in de spotlights. Dus is er vooral aandacht voor clubs waarvan het twijfelachtig is of je die aan tafel moet hebben tijdens overleg als dit, omdat je tevoren weet dat ze geen concessies zullen doen, maar alleen een paar nog hogere noten op hun zang hebben, want die Natuur- en milieuorganisaties willen vasthouden aan 2030 als termijn waarop de stikstofuitstoot met 50 procent verlaagd moet zijn. Dat zeiden ze na afloop van een overleg met de ministers Van Der Wal (Natuur en Stikstof) en Jetten (Klimaat).

De partijen voerden vanmiddag overleg onder leiding van bemiddelaar Johan Remkes, net zoals boerenorganisaties vorige week deden.

Bij het overleg waren onder meer Mobilisation for the Environment (MOB), Natuurmonumenten, Milieudefensie en LandschappenNL aanwezig. De organisaties hamerden er bij de ministers op dat de beoogde reductie in 2030 behaald moet zijn. Wat hen betreft is er geen ruimte voor uitstel.En waarom is er wat hen betreft geen ruimte voor uitstel? Omdat niets hen dwingt hun stellingname aan te passen.

“Natuurgebieden zijn aan het instorten”. Je moet maar durven, als je tegelijk weet dat dit gewraakte beleid ten aanzien van de boeren werd gegenereerd met dwaze bureaucratische obsessies, die men in het buitenland voor waanzinnig houdt. Duitse ambtelijke regels zijn heel wat soepeler, en je hoort in Duitsland dan ook niemand roepen dat de natuur daar op instorten staat. Daarvoor hebben we dus iemand die graag in de krant wil, en daar nu ook terecht gekomen is.

> MOB bestaat uit één querulantje met een discipel én een enorme zak geld van de Postcodeloterij. De Marxistische eigenaar kóópt zo zijn invloed. Volinzijnbroek heeft geen leden, geen toekomstvisie, geen empathie. Slechts een zak geld en een bloedhekel aan brandnetels. That’s it.

De trend om de wetenschap (niet de echte, maar de consensuswetenschap)als een religie te ‘geloven’…” zien we intussen overal opduiken. De IPCC-modellen over klimaat, die nu ook wetenschappers daar kritische noten bij durven zetten, niet zo zeker blijken te zijn
Het ís een religie: het zijn allemaal computermodellen en die zijn, behalve voor wie ze programmeert, een black-box, er gebeurd vanalles maar je weet niet wat en je kunt het niet waarnemen, je moet maar ‘geloven’ dat het zo is, zoals dat bij religie het geval is. En dát (geloven) is precies het tegenovergestelde van wat wetenschap is, of zou moeten zijn.
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

  • birthday-cake

Beantwoord door katertje in topic Stikstof en de modellen

Posted 1 jaar 6 maanden geleden #59307
Die modellen he, altijd weer die (foute) modellen, die misbruikt worden om de gewenste politieke uitkomst van dat moment te leveren.

Zo moet de halve boerenstand geruimd worden op basis van het stikstofmodel Aerius. Dan is het wel heel pijnlijk dat de ‘harde’ cijfers die het Ministerie, zeg maar Mihysterie, gebruikt om de toekomst van duizenden gezinnen kapot te maken, geheel niet kloppen: foute meetpunten, foute gegevensverwerking, foute modellen en ook nog eens statistische onzin.

Hadden we al gehoord dat de ‘eigen’ deskundigen (Lindeboom) van D’66 gehakt! maakten van de D66 policy (Tjeerd de Groot), nu worden we op onze wenken bediend dat er geen biomassa spaantje heel blijft van de Ministeriele modellen Aerius en KDW.
www.researchgate.net/publication/3625784...PS_Model_Performance

zo ook in het filmpje: de trukendoos van het RIVM videowaarheid.nl/video/de-trukendoos-van-het-rivm/
Zeg maar gewoon dat het hele stikstof ‘beleid’ op onzin is gebaseerd is, Bull shit.

Omdat anderen het al goed beschreven, citeer ik hen:


Zo blijkt dat zelfs wanneer je een heel boerenbedrijf met 400 koeien weghaalt, de stikstofemissie op een nabijgelegen natuurgebied slechts 0,1 procent verschilt. Nooit eerder was zo’n validatie door het RIVM en hun overheid gepubliceerd.
Uit Interessante tijden het gehele stikstofbeleid leunt op twee modelaannames, van twee virtuele natuurmeetlatten. De eerste is de stikstofneerslag in een gebied, die hun overheid met het RIVM berekent volgens het stikstofmodel Aerius. De tweede graadmeter is de ‘Kritische Depositie Waarde’ (KDW). Het idee van die KDW is dat er een kritische neerslaggrens voor stikstof van een stukje vegetatie bestaat, een drempelwaarde. Boven die drempelwaarde verandert de daar door ecologen gewenste plantengroei in een vegetatie-samenstelling die ecologen niet graag zien.
interessantetijden.nl/2022/08/10/stiksto...DK5cgBis_A&fs=e&s=cl
jaaphanekamp.com/blog/science/politics/a...jk-worden-gecanceld/

Het beleid koppelt dus uitkomsten uit het ene model, Aerius aan het andere theoretische idee, de KDW. De optelsom maakt dat het Rutte-regime met D66 de veestapel in Nederland wil halveren. Maar ook bij halvering van de veestapel, zou er geen noemenswaardige verandering in stikstofneerslag in natuurgebieden optreden. (ON: volgens het eigen Aerius model dus)

Zowel de KDW als het stikstofmodel Aerius blijken geen wetenschap te zijn, gesteund door metingen en toetsbare referenties (nullijn) maar beweringen. Niettemin zijn de uitkomsten uit dat stikstofmodel Aerius nu wettelijk bindend. Hier zetten Hanekamp, Briggs en Geesje Rotgers nu de bijl in.

Aerius moet ogenblikkelijk gecanceld worden,
In de trend om de wetenschap als een religie te ‘geloven’, wordt het wel lastig wanneer de desbetreffende wetenschappelijke? Stikstof-model-bijbel, feitelijk onjuist en onbruikbaar is. Met deze weerleggingen en aantoonbaar foute RIVM modelmatige conclusies, die niet anders dan gewenste beweringen zijn, kan men moeilijk doorgaan boeren af te schieten, of uw belastingcenten als doekje voor de bloedende te gebruiken.

Blijft alleen het stikstof mantra over, maar mag je met die geloofsbewering zoveel boeren hun rechten afnemen?

Natuurlijk niet, en zo lang overheden zich via foute modellen steeds meer macht toe eigenen en daarmee aantoonbaar wanbeleid voeren, pleiten wij voor minder overheid = minder fouten en meer gezond verstand. We zijn het onderhand zat om vooraf in die ministeriele koe haar kont te kijken.

en nog even een nagekomen update uit Wynia/Jaspers, over misbruik wetenschap met oa:
BEPERKING UITSTOOT IS PRIMAIR EEN POLITIEK-ECONOMISCHE OVERWEGING
DAT HET ‘HEEL SLECHT’ GAAT MET DE NEDERLANDSE NATUUR IS GEWOON EEN LEUGEN

www.wyniasweek.nl/het-publieke-vertrouwe...hap-wordt-misbruikt/
Last Edit:1 jaar 6 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 1 jaar 6 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.185 seconden