Senator vraagt aandacht voor belangenverstrengeling OMT-leden

  • birthday-cake

Senator vraagt aandacht voor belangenverstrengeling OMT-leden werd gestart door katertje

Posted 2 jaren 6 maanden geleden #58218
Senator vraagt aandacht voor belangenverstrengeling OMT-leden: ‘Deze black box moet worden opengeknipt’

Momenteel is niet te controleren waarop het OMT zijn adviezen baseert en is ook niet te controleren of de onderliggende gegevens van die adviezen een getrouw beeld geven van de werkelijkheid, zei PVV-senator Marjolein Faber-van de Klashorst dinsdag in de Eerste Kamer.

In diezelfde beslotenheid van het OMT wordt wél de basis gelegd voor vérstrekkende maatregelen die grondrechten bedreigen: het recht op lichamelijke integriteit, het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het eigendomsrecht. Dan heb ik het nog niet eens over gelijke behandeling, zei ze.

De senator vroeg vervolgens hoe het zit met de belangenverstrengeling. “Follow the Money meldt het volgende in verband met eventuele belangenverstrengeling in relatie tot OMT-leden. Tegen één lid loopt een onderzoek wegens belangenverstrengeling en het verdienen van miljoenen door zijn eigen advies.”

Niet gemeld
“Een ander lid adviseert over het testbeleid en over de inzet van sneltesten, een bron van inkomsten voor zijn laboratorium en hemzelf. Maar dat financiële belang heeft hij niet gemeld,” vervolgde Faber-van de Klashorst.

“Weer een ander lid heeft patent op een beademingsapparaat en in 2016 zat hij in een onderzoek voor beademingsapparatuur, gefinancierd door de bedrijven Dempel and Dräger,” aldus de PVV-senator.

Black box moet worden opengeknipt
“Dat zijn precies de bedrijven waar de Staat in het voorjaar van 2020 voor miljoenen aan beademingsapparatuur kocht. In totaal kocht alleen de Nederlandse Staat voor 100 miljoen aan apparatuur,” merkte ze op.

Die black box moet worden opengeknipt. Die OMT-vergaderingen moeten openbaar worden. Die OMT-vergaderverslagen moeten worden vrijgegeven en die OMT-adviezen voorzien worden van wetenschappelijke onderbouwingen, zodat het parlement zijn werk kan doen, benadrukte Faber-van de Klashorst.
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.177 seconden