Vraag Corona Noodwet, NACHTMERRIE van ALLEDAG

Meer
1 maand 17 uren geleden #56407 door katertje
Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Leiden, waarschuwt dat het parlement in het voorstel weinig te zeggen heeft. “De wet machtigt ministers om in hun eentje ingrijpende maatregelen te nemen, bijvoorbeeld over sluiting van horeca en scholen of het instellen van een lockdown. Dat is niet zoals we het willen hebben in het land,” zei hij op NPO Radio 1.

Hij vreest dat de Kamer het nakijken heeft. “Een week nadat de minister een regeling naar de Kamer stuurt, gaat hij al in werking. De Kamer kan zich er niet meer tegenaan bemoeien.”

Nog veel draconischer
“Het parlement moet een einde kunnen maken aan de noodsituatie, net als in veel andere Europese landen. Dat is met deze wet niet mogelijk.”

Voermans wijst erop dat het wetsvoorstel zoals het er nú ligt zelfs nog veel draconischer straffen mogelijk maakt. Zo kan de minister een last onder dwangsom opleggen, waarbij de grens van 400 euro niet geldt. De minister kan nu nog veel verder gaan en nog hogere boetes opleggen. “Dit voorstel gaat veel te ver. Ik vraag mij werkelijk af: waarom heb je dit geweld allemaal nodig?”


Het is duidelijk: deze wet hoort niet thuis in een democratisch land. We moeten er dus alles aan doen om te voorkomen dat de wet er komt.

Prof. Voermans: "De Jonge doet voorkomen alsof met dit wetsvoorstel de Kamers bevoegdheid krijgen om mee te praten over de inhoud van ministeriële regels, maar niets is minder waar; ze krijgen helemaal niks – de grondwettelijke bevoegdheid tot amendement wordt ze via een machtigingsconstructie onthouden, en moties maken mochten ze de hele tijd al, ook over die noodverordeningen."

Doe het niet !!
.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 maand 1 dag geleden - 1 maand 1 dag geleden #56406 door katertje
Terwijl iedereen met vakantie gaat wordt coronawet op de rit gezet. It's the same old story..
Belangrijke besluiten worden vaak genomen op een moment dat niemand kijkt of druk bezig is met andere dingen. (Voorbeeld: de FED in de VS. De FED is eigendom van private bankiers. Niet van de Federale Staat. Het besluit daartoe werd genomen op 24 december 1913 toen bijna iedereen naar huis was om Kerstmis te vieren)

Daarom is de vrijdag, net op het moment dat heel veel landgenoten met vakantie gaan, een heel goed moment om een belangrijk besluit te nemen over de New World Order wet, ook wel coronawet genoemd.

Er zijn dit jaar minder mensen doodgegaan aan de gevolgen van corona (6.132) dan aan de griepepidemie (8.600) van het seizoen 2014/15. Er zijn dit jaar minder mensen doodgegaan aan de gevolgen van corona (6.132) dan aan de griepepidemie (9.444) van het seizoen 2017/18.

Heeft Rutte speciale herdenkingsdagen in het leven geroepen voor de griepslachtoffers uit die jaren? Nee ! Waarom nu dan wel?
Na de zomer komt er een landelijke dag waarop stil zal worden gestaan bij al het coronaleed, zei Rutte tijdens zijn wekelijkse persconferentie. ,,Het zal een dag zijn waarop we gezamenlijk terugkijken”, aldus Rutte. ,,Een dag waarop we meeleven met betrokkenen. Vooral hen die te maken hebben gehad met verlies. Waarbij we gezamenlijk terugkijken en ook hoopvol vooruitblikken. Eigenlijk is daar geen tijd voor geweest en die is er eigenlijk nog steeds niet, maar die moet er wel komen.”

Corona herdenkingsdag
Waarom zien de mensen niet op wat voor misselijkmakende manier Rutte en zijn kliek bezig is de bevolking te misleiden? Waarom weigeren kranten niet dit soort onzinberichten te plaatsen
Nog zoiets...De eredivisie gaat op 12 september weer van start. Rutte benadrukte dat spreekkoren, gezang en hard juichen nog verboden zijn wegens het risico op de verspreiding van het coronavirus. Gebruik maar een toeter of juich maar fluisterend "hoera" als een favoriete club scoort.

Welk normaal denkend mens accepteert dit soort idioterie? DE MENSEN VAN DE MEDIA ! Dit soort onzin wordt door hen gepubliceerd. In een land waar mensen hun hersens gebruiken zou Rutte na het maken van dergelijke opmerkingen worden afgevoerd in een dwangbuis. In Nederland niet. Daar krijgt de idioot die dit soort onzin uitkraamt via peilingen een stuk of tien virtuele zetels extra.

Ik krijg weleens de indruk dat Rutte er een satanisch genoegen in schept om de (gehoorzame) Nederlanders via dit soort flagrante bullshit te vernederen en zich samen met zijn "vrinden" erover te verkneukelen ...kijk eens hoe ver ik kan gaan...ik kan ze letterlijk alles laten doen wat ik wil...als ik zeg "kruipen", dan kruipen ze.

Aangepaste coronawet
De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een aangepaste coronawet. De spoedwet is nog voor de indiening al omstreden, onder meer omdat het de politie de mogelijkheid zou bieden om in de huiskamers te controleren of mensen zich wel aan de coronaregels houden. Dat element verdwijnt uit de wet, zei Rutte vrijdag na afloop van de ministerraad. Ook de corona-app is niet langer in het voorstel terug te vinden.

Het is aloude recept wat ze keer op keer flikken. Het ogenschijnlijk "toegeven" en een paar elementen weghalen, maar de essentie gewoon door laten gaan. Iedereen blij want de overheid heeft "water bij de wijn" gedaan. Dat deed Balkenende ook met de afgewezen Europese Grondwet. "Volkslied" en EU-vlag eruit..de essentie werd er via het Verdrag van Lissabon ongevraagd doorgedrukt.

Zoals gezegd, de essentie blijft gewoon bestaan en dat is de anderhalve meter, het niet bij elkaar komen van grote groepen en dergelijke, waardoor bijvoorbeeld alleen al demonstreren zo goed als onmogelijk wordt onder de nieuwe wet. De kritiek van de Raad van de Rechtspraak blijft dan ook volledig overeind:

De Raad begrijpt dat het wetsvoorstel onder zeer grote tijds- en maatschappelijke druk tot stand is gekomen en onderschrijft het belang ervan. Maar omdat dit wetsvoorstel en de (nog onbekende) daarop gebaseerde regelgeving, beperkingen van grondrechten kunnen opleveren, is zorgvuldigheid geboden. Het gaat daarbij om grondrechten zoals het recht op privacy, family life, de vrijheid van vereniging, vergadering en betoging en de godsdienstvrijheid. De Raad mist in de toelichting bij het wetsvoorstel een uitgebreide toets aan de Grondwet en internationale (mensenrechten)verdragen. Vooral omdat nu nog onduidelijk is hoe lang de mogelijke inbreuk op deze grondrechten gaat duren.


Hoe ze het ook gaan proberen te verkopen, hoeveel "toezeggingen" ze ook gaan doen, het is en blijft een schending van onze rechten volgens onze grondwet. Er is op dit moment geen enkele reden voor welke maatregelen dan ook. Geen noodverordeningen en zeker geen wet die een einde maakt aan onze grondrechten.

Ontmasker de overheid voor wat ze zijn; leugenaars en bedriegers die het volk verraden waar ze bij staan.
Laast bewerkt: 1 maand 1 dag geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 maand 3 dagen geleden #56400 door katertje


Bas Filippini en Stefan Noordhoek spreken over de noodwet die de regering wil doorvoeren met Corona als smoes. Noodwet, privacy, rechtstaat en de kleren van de Keizer.

"Een noodwet regel je niet even onderling. Deze is er slechts voor zeer hoge uitzonderingen en mogen nooit regel gaan worden.’"
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 maand 1 week geleden - 1 maand 1 week geleden #56363 door katertje
In Kater's Keek op de Week van zondag 28 juni j.l. er al gewag van gemaakt dat de Coronacrisis als voorwendsel zal worden ingezet om de rechten van ons allemaal aan te tasten.

Dat was al zichtbaar in de vele noodverordeningen die Rutte gewoon heeft ingevoerd. Zonder overleg en zonder stemming. Hierbij kon hij zich verschuilen achter de bewering dat we in echte gezondheidscrisis zaten. Steeds meer mensen gaan er aan twijfelen of het wel om een echte crisis ging, maar intussen blijft de erfenis van Corona gewoon realiteit. Dit ondanks alle beweringen dat het om tijdelijke maatregelen zou gaan. Maatregelen die ons inperken en deels van onze vrijheid beroven. Naar de rechter stappen ging ook niet, want dat kan niet bij noodverordeningen... schreven we.

Omdat men bang is dat deze manier van regeren bij decreet zo meteen niet meer te verkopen is, moet er een nieuwe wet komen. De zogenaamde Coronawet. Deze wet zal de maatregelen van de laatste tijd vast leggen, en onze vrijheid nog verder inperken. Kortom; men beweegt zich op een weg die zal eindigen in een dictatuur. En het liefst nog vóór 1 juli. Dat die datum niet werd gehaald is omdat het parlement er een stokje voor stak.

Wat staat er in de Corona-wet? Voornamelijk verbodsbepalingen. Zo wordt er van alles en nog wat verboden op straffe van hoge boetes ...geen veilige afstand, het bezoeken van bepaalde openbare plekken, het organiseren van een evenement.
Het kabinet zal onder de wet het recht hebben om "hygiënemaatregelen" verplicht te stellen. Daaronder versta ik gedwongen Corona-testen en gedwongen Corona-vaccinatie. Ook kunnen er door de regering regelingen worden ingesteld waar niemand invloed op kan hebben, ook het parlement niet. Een besluit achter gesloten deuren kan voldoende zijn. Rutte presenteert deze wet als de enige mogelijkheid om een tweede Corona golf het hoofd te bieden, en waar mogelijk te voorkomen. Hoe weet hij dat er een tweede golf komt? Staan de "sproeivliegtuigjes/drones met rotzooi al klaar dan? En dan daarbij...het kan nooit een legitimering zijn voor een aanval op onze rechten en vrijheden zoals door Rutte en die vreselijke Grapperhaus gepland.
Nee, het "systeem" heeft de Corona-paniek voor heel andere doelen nodig dan het beschermen van de volksgezondheid: namelijk ons de digitale gevangenis van een controle maatschappij binnen te voeren.

De maatregelen in de Coronawet zijn niet typisch Nederlands, want gelijksoortige wetten staan in de meeste Europese landen op de agenda. Daaruit kunnen we concluderen dat het allemaal afgesproken werk is en ze allen beheerst worden door dezelfde agenda ! De agenda van de globalisten. Rutte, Merkel, Macron, Kurz...allemaal loopjongens van de globalisten. Allemaal landverraders. Kijk hoe makkelijk Rutte gebruik maakt van de zogenaamde "new speak"; de nieuwe normaliteit, anderhalvemeter-samenleving, tweede golf, dashboard...woorden en begrippen waar alle Europese leiders mee strooien. Toeval? Natuurlijk niet.

Waarom denkt u dat er zoveel aandacht wordt besteed aan Identity Politics (77 geslachten en meer), BLM, Racisme, Discriminatie, Slavernijverleden, Beeldenstorm? Om ons af te leiden van waar het werkelijk om gaat ! De globalisten-loopjongens willen niets liever dan het geruisloos invoeren van de dictatuur ons voor een fait accompli stellen en oppositie voorkomen. Dat moeten wij niet laten gebeuren !! Het belangrijkste wapen tegen het uithollen van onze rechten is de publiciteit. Schrijf er over, praat er over en discussieer er over.....!!!
Laast bewerkt: 1 maand 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 maand 3 weken geleden - 1 maand 1 week geleden #56333 door katertje
Minister De Jonge heeft het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19 aan de Tweede Kamer voorgelegd. Deze wet geeft de minister van volksgezondheid bevoegdheden om in de strijd tegen het virus grondrechten vergaand te beperken.
De ‘Nieuwe Normaal’-wet moet op 1 juli 2020 in werking treden.

Met deze wet wordt definitief afscheid genomen van onze democratische rechtsstaat. De wet beoogt de in noodverordeningen vastgelegde COVID-19-maatregelen een wettelijke basis en meer definitief karakter te geven. Op de onduidelijkheid van noodverordeningen bestaat veel kritiek. Ook ontbrak een wettelijke basis.
Feitelijk is de bevolking afgelopen maanden aan regels onderworpen die niet afdwingbaar zijn.
Er mag namelijk met noodverordeningen geen inbreuk op grondrechten gemaakt worden.

Dit is wel op grote schaal gebeurd.

Met het ingediende wetsvoorstel worden de grondrechten van de bevolking in een niet eerder vertoonde omvang ingeperkt.
Zo moet volgens het wetsvoorstel buiten de woning een veilige afstand gehouden worden tot andere mensen. Tot nu toe is dit 1,5 meter maar het RIVM kan deze afstand aanpassen.
Ook mogen mensen zich niet in groepsverband ophouden en zijn evenementen verboden.

De minister mag verder naar eigen inzicht inrichtingen sluiten, beroepen verbieden en hygiënemaatregelen voorschrijven voor het uitoefenen van beroepen en bedrijven.

Zelfs thuis is de burger niet meer veilig.
Behalve de bewoner zelf kunnen alle bezoekers met geweld uit de woning verwijderd worden. Ook kan de minister een bezoekverbod opleggen voor inwoners van verzorgingstehuizen en vormen van persoonsvervoer, onderwijs en kinderopvang verbieden of beperken.

Bij al deze overtredingen zijn beide partijen strafbaar: zowel degene die verantwoordelijk is voor het naleven van de voorschriften als de bezoeker.

De straffen die de minister in het vooruitzicht stelt, zijn fors. Tot nu toe gold een geldboete van 390 euro voor overtreders. Deze wordt verhoogd naar 435 tot een maximum van 4.350 euro.
Ook kan er tot twee maanden hechtenis opgelegd worden voor wetsovertredingen. In de wet zijn ook bijzonder opsporingsambtenaren aangewezen voor de handhaving. De geldingsduur van de wet is een jaar en kan steeds verlengd worden.

De Nederlandse Orde van Advocaten heeft in haar advies van 4 juni 2020 stevige kritiek geuit op het wetsvoorstel, maar concludeert droogjes dat “er nog een aantal aanpassingen nodig zijn”.

Ook het College voor de Rechten van de Mens komt met een “aantal aandachtspunten”. De Raad van State is kritisch op het wetsvoorstel, maar erkent de noodzaak en “complimenteert de regering met de doortastende en succesvolle aanpak”.

Inmiddels bestaat er in de huidige stand van de wetenschap een brede consensus dat het COVID-19-virus vergelijkbaar is met een stevige griepepidemie. Daarbij is het de vraag of het virus zich überhaupt nog wel in Nederland bevindt. In landen als Denemarken en Noorwegen zijn de maatregelen al geruime tijd opgeheven. Een tweede golf is uitgebleven.

Een regering die met deze kennis dit wetsvoorstel indient, probeert geen virus te bestrijden ....maar de democratische rechtsstaat af te schaffen.

---
Ze zijn al met de uitvoering bezig ( alle demo rond corona verbieden) om onze vrijheden in te perken en strafbaar te maken
.

Bas Filipini van Privacy First weet als geen ander de consequenties van de nieuwe wet te vertalen naar wat het voor u betekent in uw leven en dat van uw naasten...
Laast bewerkt: 1 maand 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 maand 3 weken geleden - 1 maand 3 weken geleden #56318 door katertje
Coronawet die regering ‘blanco volmacht’ geeft niet per 1 juli ingevoerd. Nou, misschien niet per 1 juli maar dan per 1 september, want hij zal worden ingevoerd ! Orders van "boven"...

De regels van de anderhalvemetersamenleving moeten in een wet worden vastgelegd en snel. Min/Volksgezondheid Hugo de Jonge wilde deze ‘coronawet’ voor 1 juli door het parlement loodsen, maar daar kwam hij vanochtend op terug. Er is meer tijd nodig voor een ‘zorgvuldige’ behandeling van het voorstel, zegt de Jonge.

Feit is dat op de wet veel kritiek is van staatsrechtgeleerden: de wet zou regeren per decreet, zonder tussenkomst van het parlement, mogelijk maken en grondrechten van burgers schenden.

De wet heeft volgens de minister juist als doel coronaregelgeving democratischer te maken. De huidige regels zijn per noodverordening geregeld. Dat is een instrument van burgemeesters en veiligheidsregio’s om snel een besluit te kunnen nemen dat tijdelijk geldt. Zonder tussenkomst van de gemeenteraad, waar burgers kunnen inspreken. De huidige noodverordeningen zijn door de veiligheidsregio’s ingevoerd op verzoek van de minister.

Coronaregelgeving democratischer maken?
Waar zit dat democratische dan? Want gaat de coronawet van De Jonge door, dan zou de regering zelfstandig evenementen mogen verbieden, scholen en het openbaar vervoer kunnen sluiten en samenkomst van mensen op bepaalde plaatsen kunnen verbieden. Ook worden burgers verplicht in het openbaar op "veilige afstand" van anderen te blijven.

Bovendien worden de regels pas na invoeringnaar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd voor controle.

Aanvankelijk geldt de wet voor een jaar, maar die periode kan worden verlengd zonder tussenkomst van de Eerste of Tweede Kamer. Daar is veel kritiek op.

In een eerder artikel geschreven dat hoogleraar staatsrecht Wim Voermans was geschrokken van het wetsvoorstel. Volgens hem krijgen ministers een ‘blanco volmacht’ om het land te besturen terwijl de volksvertegenwoordiging de ministers alleen na invoering kan controleren. Dat druist in tegen de manier waarop Nederland wordt bestuurd: ‘Wij, de Nederlanders, moeten altijd vooraf mee kunnen praten over voorstellen die onze vrijheden kunnen beknotten,’ schrijft Voermans.
De Leidse hoogleraar krijgt onder meer bijval van de Nationale ombudsman, de Nederlandse Orde van Advocaten en de Raad voor de Rechtspraak. Volgens laatstgenoemde is de wet te vaag: ‘Het moet voor burgers helder zijn wat de regels zijn waar ze zich aan moeten houden. Ook voor handhavers en rechters is het belangrijk dat bepalingen helder zijn.’

Nu minister De Jonge ervan afziet om de wet op 1 juli te laten ingaan, is het de vraag of en wanneer de wet er komt. In de toelichting op het uitstel schrijft De Jonge: ‘Een zorgvuldige behandeling in de Tweede en Eerste Kamer vergt tijd en aandacht. Gevolg daarvan is dat inwerkingtreding per 1 juli niet haalbaar is.’ De Tweede Kamer gaat op 3 juli met zomerreces en keert pas in september terug.
Laast bewerkt: 1 maand 3 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 maanden 2 dagen geleden #56300 door katertje
Drie maanden na het begin van deze crisis, het Nederlandse kabinet blijft beweren dat er een dringende noodzaak is om grote delen van onze economie en samenleving "opgesloten" te houden - zogenaamd uit angst voor een willekeurige uitbraak van coronavirus.

Deze zelfde regeringen en hun benoemde pedante gezondheidsfunctionarissen leggen steeds meer bizarre beperkingen en "richtlijnen" op om normale sociale en menselijke activiteiten te reguleren, die allemaal weinig of geen invloed hebben op de verspreiding van een seizoensgebonden virale infectie van de luchtwegen.
Dit omvat zelfs het twijfelachtige beleid van het verbieden van normale religieuze dienst.

Er is iets ernstigs aan de gang, en het is geen ademhalingsvirus. Om de naleving van het illusoire regime af te dwingen, is een nieuwe klasse van 'gezondheid en veiligheid' technocraten ontstaan. Er heeft een Corona Coup plaatsgevonden.

Pure waanzin van de overheid met hun vorderingen op bedreiging veroorzaakt door coronavirus...sociale distantiëring, maskers, immuniteit
paspoorten, en verplichte vaccins.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 maanden 2 dagen geleden - 2 maanden 2 dagen geleden #56299 door katertje
Niet het ingezonden artikel van Prof. Wim Voermans over de Coronawet dat achter NRC betaalmuur zit, maar het artikel van zijn eigen weblog

Ontwerp Tijdelijke wet maatregelen covid-19: slecht idee
Posted on June 8, 2020
by wimvoermans

Schrik
Een paar dagen geleden kreeg ik – via de band – het Ontwerp Tijdelijke wet maatregelen covid-19 onder ogen. Ik schrok ervan. Om twee redenen:
Ten eerste omdat de regering met dit voorstel ruiterlijk lijkt te erkennen dat de manier waarop het land nu met covid-19 noodmaatregelen en noodbevelen wordt geregeerd eigenlijk niet door de beugel kan: de beperkingen (met name van wezenlijke grondrechten) gaan té ver en schuren/strijden met het recht – zo stelde ook de Raad van State in zijn voorlichting vast
((Voor­lich­ting over grond­wet­te­lij­ke as­pec­ten van (voor)ge­no­men cri­sis­maat­re­ge­len 25 mei 2020).

Op de schuldbekentenis volgt echter geen berouw of boetebesef; het Ontwerp levert ons mogelijk voor een lange periode uit aan bestuur per ministersdecreten. Dat past niet in een democratische rechtsstaat, en dat staat ook haaks op ons grondwettelijke systeem en de waarden en beginselen die in dat systeem zijn verankerd.

Wat is er mis met dat Ontwerp?
Wat is er dan niet in de haak met het Ontwerp Tijdelijke wet maatregelen covid-19? Nou vooral omdat het, als gezegd, onze belangrijke democratische rechtsstatelijke normen en uitgangspunten over hoe we regels (wettelijke regels/algemeen verbindende voorschriften) stellen in dit land met voeten treedt.
De normen waaraan ‘regelgeven’ (= het opstellen van wettelijke regels) is gebonden, zijn neergelegd in de Grondwet en garanderen dat vrijheidsrechten (waaronder grondrechten zoals demonstratierecht, vrijheid van godsdienst, het huisrecht, etc.), alleen onder strikte voorwaarden en met medewerking en inbreng van onze volksvertegenwoordigers in het parlement of gemeenteraad kunnen worden vastgesteld. Wij, de Nederlanders, moeten altijd vooraf mee kunnen praten over voorstellen die onze vrijheden kunnen beknotten, via onze vertegenwoordigers – zeggen die normen – en onze vertegenwoordigers moeten er zelfs veranderingen in aan kunnen brengen, of ze helemaal kunnen verwerpen, als die voorstellen niet overtuigen.
En juist aan die garanties maakt het Ontwerp tijdelijk maatregelen covid-19 een eind. Ministers krijgen de volmacht zelf ingrijpende regels te maken (o.a. afsluiten publieke plaatsen, verbieden evenementen, verbieden openbaar vervoer, sluiten onderwijsinstellingen en nog veel meer). Er hoeft alleen binnen de ministerraad te worden overlegd, de Raad van State wordt niet eens gehoord (normaal verplicht), en de Kamers krijgen het resultaat toegestuurd. Het Ontwerp doet daar heel gewichtig over – toesturen aan de Kamers (art. 58c) – maar het is een sigaar uit eigen doos: ministeriële regelingen moeten sowieso worden gepubliceerd voor ze inwerking kunnen treden. Het daarna nog eens een keer toesturen aan het parlement doet een beetje potsierlijk aan: alsof onze Kamerleden zelf niet wakker genoeg zouden zijn gepubliceerde ministeriële regels te vinden.

Dit Ontwerp Tijdelijke wet maatregelen covid-19 gaat véél te ver en overtreedt de constitutionele (grondwettelijke) normen alsook de huisregels die de rijksoverheid zelf hanteert voor het opstellen van regels (de zogeheten Aanwijzingen voor de regelgeving) met voeten. Die huisregels – opgesteld door de minister-president en verbindend als beleidsregels – drukken uit wat de belangrijkste democratische rechtsstatelijke normen zijn voor het vaststellen van regels en geven die handen en voeten.

Uitgangspunt daarbij is het primaat van de wetgever (= volksvertegenwoordigers praten vooraf mee over voorstellen voor belangrijke en vrijheidsbeperkende regels en hebben een bepalende stem bij het vaststellen van parlementaire wetten).Volgens dat uitgangspunt gaat het niet aan dat ministers zonder overleg met het parlement belangrijke, of vrijheidsbeperkende regels (nagenoeg) in hun eentje vaststellen. Ministers mogen wel in opdracht van een hogere regelgever (delegatie) eens wat kruimelwerk verrichten in de vorm van het opstellen van details van een regeling: klein grut en uitwerking van de grote keuzes die al zijn gemaakt. Aanwijzing 2.24 van die huisregels van de overheid zegt dat je aan een minister alleen klein spul kan overlaten, of soms, heel soms, spoedeisende zaken – maar zeker niet het soort onderwerpen dat in het Ontwerp Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 de revue passeert. Dat Ontwerp geeft eigenlijk een blanco volmacht aan ministers om zelfstandig te regelen.

En tijdelijk is die covid-19-wet ook niet echt. Artikel V van het ding zegt dat de ‘tijdelijke’ wet pas na een jaar vervalt (met de mogelijkheid tot verlenging per regeringsbesluit). Even rekenen: als dit voorstel zo ongeveer voor het zomerreces (op zijn vroegst lijkt me) wordt aangenomen – waarschijnlijker begin september – dan kan het zomaar zijn dat we aan vrijheidsbeperkend-covid-ministersbestuur – zonder parlementaire inbreng – worden onderworpen tot aan 1 november 2021. Geen goed idee.

Vervolgens geeft Prof. Voermans een overzichtje van voorbeelden uit het Ontwerp Tijdelijke wet maatregelen covid-19 ter illustratie....

Lees verder: wimvoermans.blog/2020/06/08/ontwerp-tijd...ovid-19-slecht-idee/
wetten.overheid.nl/BWBR0043413/2020-04-2...afdrukken+informatie
Laast bewerkt: 2 maanden 2 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 maanden 2 dagen geleden #56298 door katertje
Radio 1 EenVandaag:
Hoogleraar staatsrecht Wim Voermans van de Universiteit Leiden is bezorgd over de coronawet. “Minister Hugo de Jonge zet de klok 150 jaar terug. Zo regeerde Willem I, per decreet, zonder inbreng van het parlement.” Volgens hem schendt de minister grondrechten en perkt hij vrijheden te ver in. Voermans maakt zich ook zorgen om de macht die het kabinet hiermee naar zich toetrekt.

Hij wijst erop dat ministers niet zelfstandig regels mogen maken. De coronawet, die al per 1 juli moet ingaan, stelt ministers in staat om op eigen houtje regels te gaan maken, zonder dat het parlement daarbij betrokken wordt. Dat terwijl die regels hele belangrijke gevolgen hebben voor ons leven. “Dat kan niet en is in strijd met de basisprincipes van de democratische rechtsstaat. Deze spoedwet veroorzaakt kortsluiting in ons systeem.”

Wakker schudden
De hoogleraar zegt dat er goede alternatieven zijn. Zo kan het kabinet de uitzonderingstoestand uitroepen. “Maar daar kan het parlement een einde aan maken. Dat wilde het kabinet waarschijnlijk niet.”

In een blog schrijft Voermans dat ministers met de wet een ‘blanco volmacht’ krijgen. Hij benadrukt dat de wet niet tijdelijk is, zoals het kabinet suggereert. “Artikel V van het ding zegt dat de ‘tijdelijke’ wet pas na een jaar vervalt (met de mogelijkheid tot verlenging per regeringsbesluit).

Even rekenen: als dit voorstel zo ongeveer voor het zomerreces wordt aangenomen, dan kan het zomaar zijn dat we aan vrijheidsbeperkend-covid-ministersbestuur – zonder parlementaire inbreng – worden onderworpen tot aan 1 november 2021. Geen goed idee.”
De hoogleraar wil graag mensen wakker schudden: “Pas even op! Hier wordt ons hele systeem aan de kant geschoven en dat kan niet zo zijn.”

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 maanden 3 dagen geleden - 2 maanden 3 dagen geleden #56297 door katertje
Nu de eerste druk van de ketel is in de coronacrisis, wordt in Den Haag gekeken naar de wettelijke inbedding van alle razendsnel genomen maatregelen.

Een spoedwet moet de democratie herstellen. Het kabinet werkt eraan. In Nederland ging het niet zover dat de noodtoestand werd uitgeroepen, waardoor het Parlement buitenspel kwam te staan maar de regering verordonneerde wel tal van maatregelen om het virus te bestrijden zonder parlementaire inbreng.

Restaurants, sportclubs en scholen gingen dicht. Kappers en andere beoefenaars van ‘contactberoepen’ moesten hun zaak sluiten, evenementen werden verboden en op straat mogen mensen niet ‘samenscholen’ en ze moeten 1,5 meter afstand houden. Maatregelen werden lokaal in noodverordeningen gegoten

Allemaal maatregelen die eerst werden aangekondigd en vervolgens lokaal in noodverordeningen werden gegoten. Op basis daarvan konden handhavers van gemeente en politie controleren of iedereen zich aan de maatregelen houdt en overtreders op de bon slingeren.
Zo raakt het verbod op groepsvorming zonder in achtneming van de 1,5 meter-regel de grondwettelijke vrijheid van vereniging, de vrijheid van onderwijs en de vrijheid van godsdienst. Controle binnenshuis door de politie schendt de persoonlijke levenssfeer.

Parlement stond bij invoering van de regels buitenspel
De regels zijn in maart inderhaast ingevoerd door de voorzitters van de veiligheidsregio’s, dat is de burgemeester van de grootste gemeente in een regio. Een Kamerdebat kwam er niet aan te pas en er was dus ook geen democratische controle. Bovendien zijn noodverordeningen niet bedoeld voor landelijk gebruik, alleen lokaal, bij voetbalrellen en dergelijke.

Maar de democratie was uit zicht, vindt ook de Leidse hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans. Hij waarschuwt voor een democratisch tekort en vindt dat het parlement veel sterker moet worden betrokken bij de kabinetsbeslissingen over de ‘exit strategie’ .
‘Democratische processen zijn kwetsbaar, zeker in tijden van crisis en nood. We moeten daarom snel dat normale democratische proces weer optuigen,’ schrijft Voermans in een ingezonden stuk in NRC. (helaas achter betaalmuur)

> Democratie herstellen.....jajaendegijg
Is er nou nog steeds niemand die ziet waar het werkelijk om gaat? Het gaat om de totale controle van de bevolking en Covid19 is het Trojaanse paard waarmee dat binnengehaald wordt. Er zullen net zolang lock downs nationaal of regionaal worden toegepast tot iedereen van een chip is voorzien en volledig kan worden gecontroleerd. De chip van Bill Gates wordt de ultieme oplossing en belofte voor weer een "normaal" leven en de hele goegemeente staat te applaudisseren. Een chip die de temperatuur van je lichaam meet, registreert waar je bent en wat je doet gekoppeld aan het financiële systeem en mogelijk gemaakt door 5G. Als je iets wilt kopen of verkopen kan dat alleen als je genoeg punten hebt vergaard wegens gehoorzaamheid en goed gedrag. Dat is waar die hele pandemie voor is gecreëerd. Een wereldwijd systeem dat beweert alle problemen op te lossen. Terrorisme (alleen de overheid kan wapens kopen), zwart geld (alle financiële transacties zijn zichtbaar), ziektes (je DNA kan worden gemodificeerd zodat een ziekte geen vat op je heeft) één wereld godsdienst (dat wordt dan de islam, want daar leven soennieten, shiïeten, wahabieten innig vreedzaam naast en met elkaar ), klimaatverandering ? Geen last meer van want we zijn wereldwijd nog maar met 500 miljoen mensen...dus boeren en veeboeren hebben we niet meer nodig en die 500 hebben allemaal een eigen moestuintje.
Laat ik u uit de droom helpen...Rutte weet precies wat de bedoeling is. En werkt er van harte aan mee. Wil zelfs "Gidsland" zijn. Zoals hij altijd haantje de voorste wilde zijn op de kap van de burgers. Heel de politieke wereldtop bestaat uit aartsleugenaars en Rutte doet niet anders. Wanneer in de menselijke geschiedenis heeft een overheid ook maar een snars gegeven om de gezondheid van de burgers? Nog nooit. Hooguit als het eigen comfortabele leventje in gevaar kwam. Verder zijn er alleen maar voorbeelden van overheden die burgers massaal en zonder met de ogen te knipperen over de kling joegen.....

De nieuwe dictators zoals Bruls en Grapperhaus worden met de dag erger. Bruls, die in massa-optocht Wilders ging aangeven met voorgedrukte formulieren wegens de "minder" vraag, haat vrijheid van meningsuiting) brult dan dat er nog steeds mensen doodgaan. Maar dat was de reden niet. Zo kun je lockdown nog jaren handhaven.
Hoe kun je vertrouwen hebben in de politiek als je ziet wat politici met de Nederlandse bevolking van plan zijn?. Besef dat de geschiedenis leert dat de macht altijd bij het volk ligt, als dat zich mobiliseert dan heeft de overheid het nakijken.

De Tweede Kamer wacht al een poosje op de coronanoodwet, die voor dekking moet zorgen bij alle noodmaatregelen die het kabinet de afgelopen tijd heeft doorgevoerd. Maatregelen, zoals het verbod op samenscholing, zijn vastgelegd in noodverordeningen. Dat is niet democratisch en niet volgens de grondwet, vinden juristen..Gemeenten, wetenschappers, waakhonden en Kamerleden zijn zeer beducht voor langdurige inperking van grondwettelijke vrijheden. Een nieuwe spoedwet met maatregelen om het coronavirus te lijf te gaan, doet volgens de Nationale ombudsman inbreuk op de grondrechten van Nederlanders. ,,De gevolgen van deze wet zijn voor burgers, volwassen of kind, verstrekkend”, aldus de ombudsman.

De gemeenten vinden dat de nieuwe, tijdelijke spoedwet ze te weinig mogelijkheden geeft om het beleid te sturen.

De grondregels dienen de burgers te beschermen tegen onrecht en machtsmisbruik. Nu heeft men aan de top (met corona als excuus) besloten om met een spoedwet onze vrijheden in te perken. Er komt per 1 juni IN DE WET dat we anderhalve meter afstand moeten houden van elkaar. Hoe gaan we dat rijmen? We zitten allang weer bij elkaar?! In de vliegtuigen. Tijdens die massa demonstratie om ons tegen elkaar op te zetten vanwege de moord van een foute politie agent op een zwarte crimineel? En zo gaat het overal in de wereld. Maar dit griepachtige virus is weg.

Hugo de Jonge drukt het erdoor. Deze man is gevaarlijk.

Zou Minister Bruno Bruins die flauw viel en acuut stopte als politicus misschien enige gewetensbezwaren hebben gehad? Die man had waarschijnlijk nog een geweten. Misschien zullen we het ooit horen, via zijn memoires
Laast bewerkt: 2 maanden 3 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.