Verwijderd Belastingdienst niet schuldig aan onjuiste behandeling duizenden gezinnen

Meer
7 maanden 4 weken geleden - 7 maanden 4 weken geleden #55393 door katertje
De beerput die belastingdienst heet gaat steeds verder open, nu is er een klokkenluider naar voren gekomen met zeer belastende informatie over dit roofinstituut van de overheid.
De afdeling die keer op keer in het nieuws komt en die rücksichtslos slachtoffers maakt in ons land, is de afdeling toeslagen.

Het zijn geen incidenten, want nu komt er weer een schokkende onthulling, dit keer van een ex medewerker van de belastingdienst zelf die de noodklok luidt bij de Tweede Kamer, omdat hij intern door zijn superieuren wordt genegeerd.

De Belastingdienst heeft jarenlang interne meldingen van misstanden bij de behandeling van burgers genegeerd. Tot op het hoogste ambtelijk niveau kreeg een medewerker die aankaartte dat in strijd met de wet werd gehandeld en rechten van burgers werden geschonden, geen gehoor.

Hij legt zijn verhaal nu voor aan de Tweede Kamer, hopend dat burgers alsnog hun recht krijgen.

Trouw en RTL Nieuws kregen vooraf inzage in de brandbrief die de inmiddels gepensioneerde ambtenaar Pierre Niessen naar de Tweede Kamer stuurde, evenals een dossier van vooral e-mailverkeer tussen hem, collega’s en de hoogste bazen bij de Belastingdienst. Daaruit blijkt dat de Belastingdienst bij zeker 40.000 mensen ten onrechte geld terugvroeg, hoewel zij volgens de wet recht hadden op uitstel van betaling omdat bijvoorbeeld hun bezwaar nooit behandeld werd.

Niessen werkte van 2014 tot en met 2016 als behandelaar van bezwaren van burgers bij de afdeling Invordering van de Belastingdienst/Toeslagen. Hij ontving massaal bezwaren nadat de Belastingdienst, zonder geldige reden en in strijd met de wet, plots besloot een eerder aan 40.000 mensen verleend uitstel van betaling in te trekken.

Maar niet alleen burgers lopen tegen muren, Niessen ondervond hetzelfde: Niessen, zo blijkt uit de brandbrief en het interne e-mailverkeer, trekt meermalen bij collega’s en leidinggevenden aan de bel over de gang van zaken, maar vindt nergens gehoor.
Hij lichtte zelfs de toenmalig directeur Toeslagen en de hoogste baas van de Belastingdienst, de directeur-generaal, in over het onrechtmatig handelen.

Pas als een overheid merkt dat ze met de rug tegen de muur staan en dreigen te worden opgeknoopt aan de dichtstbijzijnde lantaarnpalen, komen ze met "maatregelen" om het probleem op te lossen.

Het kabinet zal vandaag waarschijnlijk besluiten aan gezinnen die gedupeerd zijn door de Belastingdienst een schadevergoeding toe te kennen. Volgens een commissie onder leiding van oud-minister Piet Hein Donner heeft de fiscus hen ten onrechte beschuldigd van misbruik van de kinderopvangtoeslag. (zie vorig artikel)
Hun uitkeringen werden na onbetekenende foutjes stopgezet. De gezinnen leden daardoor grote financiële schade, want ze moesten alles wat ze ontvangen hadden terugbetalen. Volgens de commissie hebben zij nu recht op een ‘ruimhartige compensatie’. Het gaat mogelijk om duizenden gezinnen, dus dat kan aardig in de papieren lopen. Misschien is de schatkist wel meer dan 100 miljoen kwijt.

Voor staatssecretaris Menno Snel van Financiën betekent dit slecht nieuws. De Tweede Kamer zal hem volgende week ongetwijfeld het leven behoorlijk zuur maken.

Het valt dus niet helemaal uit te sluiten dat Snel het debat niet overleeft en weg moet.
Drie achtereenvolgende staatssecretarissen zijn er dus niet in geslaagd bij de Belastingdienst orde op zaken te stellen. Lag dat uitsluitend aan die bewindslieden? Je mag vraagtekens zetten bij de leidinggevende capaciteiten van Weekers en Snel en zeker ook bij die van Wiebes.

Het staat vast dat er bij de ambtenaren van de fiscus ook van alles mis is. Het is een log, bureaucratisch apparaat dat volgens de commissie-Donner last heeft van "institutionele vooringenomenheid".
Laast bewerkt: 7 maanden 4 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
7 maanden 4 weken geleden - 7 maanden 4 weken geleden #55392 door katertje
Duizenden gezinnen zijn onjuist en onheus behandeld door de Belastingdienst bij de kinderopvangtoeslag.
Een commissie onder voorzitterschap van Piet-Hein Donner concludeert dat deze gezinnen recht hebben op compensatie. Maar minstens zo belangrijk is wat de commissie achterwege laat...niet concludeert. Nergens staat namelijk iets over de consequenties van deze blunders voor de leiding van de Belastingdienst.

In het interim-advies zegt de commissie dat de gedupeerde ouders het slachtoffer zijn van de vooringenomen manier waarop hun aanspraken op kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst zijn beoordeeld. Zij werden vanaf het begin gezien en behandeld als vermoedelijke fraudeurs, hoewel hun persoonlijk handelen daar geen aanleiding toe gaf.

“Ouders kregen geen duidelijke informatie over wat er van hen werd verwacht en kregen geen kans om onregelmatigheden te herstellen, zodat zij nauwelijks aan deze "zero tolerance aanpak konden ontsnappen”, aldus het interim-advies. Na het verlies van de aanspraak moesten de meeste ouders alle ontvangen toeslagen terugbetalen. De belastingdienst vond hen schuldig zonder dat zij een eerlijke kans kregen hun onschuld te bewijzen.

Donner: “Mensen hebben hun baan verloren, loonbeslag gekregen. De ellende kun je nooit goedmaken, dat is altijd het probleem met het vergoeden van schade. Dus zal je echt moeten zorgen dat de vergoedingen ruimhartig zijn.” Dat is heel mooi en goed voor de slachtoffers van het machtsmisbruik van de belastingdienst.

Persbericht:”De commissie concludeert dat de gebruikelijke middelen van rechtsbescherming de ouders niet hebben geholpen tegen de structurele vooringenomen handelwijze van de Belastingdienst/Toeslagen.”

De brandende vraag die niet behandeld wordt is: Hoe is het mogelijk dat de burger nadat hij of zij als ‘fraudeur’ bestempeld is, al zijn rechten kan verliezen? De term fraudeur sluit alle deuren naar rechten, en maakt iemand in een klap rechteloos. De slachtoffers worden uit hun huis gezet, hun levens worden verwoest zonder dat zij hier iets tegen konden beginnen.

De commissie schrijft hierover onder andere, de vooringenomenheid had tot gevolg dat:
• Vrijwel alle ouders werden geconfronteerd met een onzorgvuldige stopzetting van de lopende bevoorschotting (wat wettelijk onjuist was) van de kinderopvangtoeslag
• De uitvraag van bewijsstukken was willekeurig en afhankelijk van degene die het opdrachtformulier opstelde.
• De (her)beoordeling van de aanspraken voor 2012, 2013 en 2014 was erop gericht om zelfs de geringste tekortkoming in de administratie, de betalingen of de (bewijs)stukken te ontdekken en vervolgens op basis daarvan besluiten te nemen, waardoor de aanspraken van de betrokken ouders verminderden of geheel vervielen.
• Ouders kregen geen duidelijke informatie over wat er van hen werd verwacht; zij kregen geen kans om onregelmatigheden te herstellen. Wie contact zocht met Toeslagen over de stopzetting of over onvolledige of ontbrekende bewijsstukken, kreeg geen antwoord maar werd geadviseerd bezwaar te maken.
• In de bezwaarfase werden de beslistermijnen ruimschoots overschreden. Bovendien werden medewerkers die belast waren met het afhandelen van bezwaar geïnstrueerd om contact te zoeken met medewerkers die betrokken waren geweest bij de beslissing waartegen bezwaar werd gemaakt.
Het was dus de vooringenomenheid. De commissie vindt dat de normale rechtsbescherming onvoldoende bescherming biedt tegen de vooringenomen aanpak. Daarom moeten zij worden gecompenseerd.

De getroffen ouders zullen compensatie ontvangen van de blunderende overheid, maar bij de belastingdienst gaan geen koppen rollen. Ze brachten honderden gezinnen aan de bedelstaf, handelden “vooringenomen” en dat mag blijkbaar ongestraft. De ambtenaren waren in hun dadendrang hoogstens iets te ijverig, jammer dan voor de gedupeerde ouders en hun kinderen. Er is compensatie en daarmee is de kous af!

bron: Omzien in verwondering.
Interim-advies Adviescommissie uitvoering toeslagen 14november2019.pdf
Laast bewerkt: 7 maanden 4 weken geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.