Vraag Nederlandse luchtaanval in Irak veroorzaakte zeker zeventig burgerdoden

Meer
1 maand 2 weken geleden #56316 door katertje
De kwestie-Hawija zal minister Bijleveld van Defensie niet fataal worden. Niet meer. Maar wat ìs er gegoocheld met politieke doodzonden.
Bij de staatsomroep vindt men het al niet langer interessant, zo is duidelijk:

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid zal geen onderzoek doen naar de Nederlandse luchtaanval op de Iraakse stad Hawija, waarbij in 2015 zeker 70 burgerdoden vielen. De OVV is naar eigen zeggen niet bevoegd en kan het ook niet betalen.

De Tweede Kamer nam op 14 mei een D66-motie aan waarin het kabinet opdracht kreeg om een OVV-onderzoek te vragen. Het onderzoek was voor D66 reden om een motie van wantrouwen tegen minDef Bijleveld niet te steunen.
De OVV zei meteen al wettelijk geen onderzoek te mogen doen naar acties van de krijgsmacht. Na overleg met Bijleveld blijft de OVV bij dat standpunt.

NOS schrijft:
De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat geen onderzoek doen naar het bombardement op de Iraakse stad Hawija. In mei nam de Tweede Kamer een motie aan waarin de regering werd opgedragen de OVV te vragen om een onderzoek naar het bombardement in 2015 waarbij zeker zeventig burgers om het leven kwamen.

De raad wees er kort daarna al op wettelijk geen onderzoek te mogen doen naar optreden van de krijgsmacht. In een brief aan de Kamer schrijft minister Bijleveld van Defensie nu dat ze desondanks in gesprek is gegaan om te kijken of er niet een rol zou kunnen zijn voor OVV.

De toezegging van het kabinet op die motie voor dat onderzoek was wisselgeld voor het aanblijven van minister Bijleveld. Is het denkbaar dat de regering aanbood de OVV in te zetten zonder te weten dat die raad daartoe niet bevoegd is, en ook niet bereid haar bevoegdheid dienaangaande te laten oprekken? Hóógst onwaarschijnlijk. Zodat het aanbod aan D66 niet meer was dan een tijdelijke pleister, aangezien D66 niet besefte dat die bevoegdheid ontbrak. Het was een tijdelijke pleister, want het momentum is gepasseerd. Er zal dus niets meer mee gebeuren.

“Voor D66 was dit onderzoek heel belangrijk”, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. “Die partij overwoog om een motie van wantrouwen te steunen, maar zag daarvan af omdat ze veel verwachtten van dit onderzoek.”
Het leert D66 een kleine waarheid over aanbiedingen van gezagsdragers aan politici: vraag eerst of iets wel kàn.

De manier waarop minister Bijleveld aan haar aftreden ontkwam leert ook zo’n les. De hele aanpak deed me onweerstaanbaar denken aan de manier waarop de overheid halverwege de jaren tachtig placht te bezuinigen. Dat heette de kasschuif, en werkte als volgt. Beurzen, toezeggingen, subsidies en andere zaken die logischerwijs bij vooruitbetaling moeten worden gefinancierd, werden voortaan ten minste 3, maar vaker een volledige maand opgeschoven. Voor de betrokkenen betekende dat ze een maand op de pof moesten overleven (een soort Corona-situatie zeg maar), en voor de staat betekende het eenvoudig een eenmalige bezuiniging ter grootte van een maand – aangezien veel van die subsidies structureel waren èn zijn.

Zo ging het ook met Bijleveld, en de aangekondigde verantwoording via de OVV viel precies in dat gat dat de smoesjesschuif trok. Een maand na dat laatste debat over Hajiwa was er in de Kamer geen belangstelling meer voor, en was de minister politiek gered. Het opportune moment was verstreken. Als een minister maar voldoende overtuigende smoesjes opdist zonder veel aanstoot te geven dan overleeft die het uiteindelijk wel.
Dat de rotting binnen de Staat der Nederlanden daardoor eenvoudig en onbestreden voortwoekert schijnen we steeds normaler te vinden.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 maanden 2 weken geleden #56206 door katertje
Het zoveelste "debat" . Ik ga er geen woorden meer aan vuil maken hoor !!

Hennis heeft de kluit belazerd en de Kamer zand in de ogen gestrooid. Haar opvolger Bijleveld heeft eveneens blijk gegeven van onwil om open kaart te spelen. De mea culpa’s vloeien nu overvloedig over haar lippen.

Dat de coalitie dit allemaal slikt, is echt een gotspe. Hoever moet je als minister nog gaan om door de kamer weggestuurd te worden? De coalitiepartijen nemen gewoon een loopje met ons staatsrecht.

En dan wijzen met de vinger naar Oost Europese landen waar het democratisch proces met de voeten zou worden getreden. Begin eerst met zelfreiniging en heb de ballen om staatsrecht te stellen boven coalitiebelang c.q.partijbelang.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
3 maanden 1 week geleden - 3 maanden 1 week geleden #56132 door katertje
Minister van Defensie Ank Bijleveld (zij is van het CDA) was er wel degelijk van op de hoogte dat bij het Nederlandse bombardement op de Iraakse stad Hawija in 2015 hoogstwaarschijnlijk veel burgerdoden zouden vallen. De CIA waarschuwde daarvoor, maar Bijleveld koos ervoor de Tweede Kamer niet te informeren over die waarschuwing. Dat blijkt uit documenten van het Amerikaanse ministerie van Defensie die in handen zijn van de NOS en NRC.

> Uiteraard koos Ank Bijleveld er in 2015 voor de Tweede Kamer niet te informeren. Zij was toen immers geen minister van Defensie. Dat was Jeanine Hennis-Plasschaert van de VVD

Bij het bombardement op Hawija, nabij Kirkuk, werden door Nederlandse F16-piloten meerdere bommen op een explosievenfabriek van IS afgeworpen. Daarbij kwamen zeker zeventig burgers om het leven en werden ruim vierhonderd gebouwen zwaar beschadigd of verwoest. Een week voor het bombardement plaatsvond, waarschuwde de Amerikaanse inlichtingendienst CIA al voor de kans op vele burgerdoden, omdat de fabriek in de buurt van een woonwijk stond.

In 2015, na afloop van het bombardement, deed het Amerikaanse ministerie van Defensie onderzoek naar de luchtaanval. Een Amerikaanse luchtmachtcommandant betrokken bij het bombardement en vooraf bedenkingen bij de aanval had, stelde een alternatief aanvalsplan op waarbij zowel de fabriek vernietigd werd, als in theorie het aantal burgerdoden nul zou zijn. Het onderzoek waarin dat plan vermeld staat, werd met tussenkomst van een Amerikaanse rechter gedeeld met NOS en NRC.

Bijleveld heeft tegenover de Tweede Kamer altijd volgehouden dat zowel Defensie als het Openbaar Ministerie de luchtaanval hebben onderzocht en dat het bombardement volgens de geldende procedures is verlopen. Dat er zoveel burgerdoden vielen, kwam volgens Bijleveld omdat er meer explosieven in de fabriek lagen dan vooraf werd ingeschat. Dat Nederland vooraf is gewaarschuwd voor de grote kans op veel burgerdoden, verzweeg ze.

> Bijleveld verzweeg……. Op last van wie?

De Kamer heeft herhaaldelijk om volledige openheid in de zaak gevraagd. Eerder nog zei Bijleveld die niet te kunnen geven, omdat ze geen toestemming had geheime documenten met de Tweede Kamer te delen.

> Ik heb het artikel bij de NOS gelezen en er ontstaat een beeld dat de regering vooral een papieren werkelijkheid najoeg. 0 Burgerdoden. Voor die papieren werkelijkheid werden er allerlei rekenmodellen gebruikt die dat moesten bevestigen. De Amerikanen gaven aan dat die rekenmodellen nooit rekening kunnen houden met onbekende factoren (ergo secundaire explosies) dus dat die papieren werkelijkheid nooit in de realiteit behaald kan worden. Na het droppen van bommen kwam de lelijke realiteit van 70 burgerslachtoffers naar voren. Ernstig genoeg, maar schijnbaar zijn politici niet in staat om de realiteit onder ogen te zien en deze liever weg te stoppen en de papieren werkelijkheid blijven pushen.

Ben gewoon transparant zou ik zeggen. Maar ben bang dat dat niet zal gebeuren omdat als men open en transparant zou zijn het draagvlak en de toestemming voor "missies" (invallen dus en bombardementen) van onze F-16's in soevereine staten weggeslagen zou worden.
Daar zou geen eigen interpretatie (lees kromme redenering) van Verdragen door een schimmige hoogleraar meer aan helpen.

We zagen het tijdens eerdere missies in Bosnië en Afghanistan en nu weer in Irak. De tweede kamer wil voor de gek gehouden worden zodat zij naar eer en geweten kan instemmen met missies waar burgerslachtoffers onvermijdelijk zijn. Want niet instemmen getuigt van politieke onwil en maken je kansen op deelname aan regeringsverantwoordelijkheid erg klein. En wat dacht u van al die mooie baantjes bij internationale instellingen? Ach, wie van de kartelpolitici is er niet "groot" mee geworden?
Laast bewerkt: 3 maanden 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
8 maanden 6 dagen geleden - 8 maanden 5 dagen geleden #55471 door katertje
Commissie Davids
Voor wie het vergeten is. Het toenmalig kabinet onder leiding van christen-politici Balkenende en De Hoop-Scheffer maakte zich op om Nederland in de VS-coalitie te helpen, om de toenmalige Iraakse dictator Saddam Hoessein van de aardbol weg te bombarderen. Beide politici haalden daar alles voor uit de kast.
Niet uitgerust met de hang naar waarheidsvinding, eerlijkheid en transparantie, maar wel met het beleidsinstrument van leugen, misleiding en bedrog, ingegeven door politiek en persoonlijk eigenbelang – de Hoop-Scheffer wilde toch echt zijn jongensdroom van NAVO-secretaris-generaal uit laten komen – werd Nederland niet alleen politiek maar vooral ook moreel verantwoordelijk. En met welk resultaat? Honderdduizenden burgerslachtoffers. Een poel van ontreddering en een ‘doodsdal’ vol met kapotgeschoten onschuldige kinderen, vrouwen en mannen. Deze christendemocraten haalden daar hun ‘macht-schoudertjes’ over op. Slechts ‘bijkomende schade’. Jammer dan!

In 2009 verscheen het langverwachte rapport van de commissie-Davids, die onderzoek deed naar hoe in de wereld van de Haagse politieke en bestuurscultuur het Irak-besluit om politieke en morele steun te verlenen, tot stand kwam. De onderzoeksresultaten waren ontluisterend. Tunnelvisies, leugens, misleiding en doelredeneringen. Het leidde naar goed Haags gebruik tot een ‘stevig’ debat. Het moest in de toekomst bij vergelijkbare kwesties toch echt anders.

Het belangrijkste punt daarbij: de regering moest zich in de toekomst verplichten tot het maximaal verstrekken van informatie aan het parlement.

En dat laatste brengt ons bij de actualiteit van nu. Opnieuw een ontluisterend schouwspel. Niets gedaan met de aanbevelingen van Davids. Opnieuw geen maximale informatieverstrekking – het tegendeel zelfs: opnieuw werd de leugen ingezet, door te ontkennen dat er burgerdoden waren.
Het actuele politieke debat over de burgerdoden in Irak laten eenzelfde beeld zien.....christelijke politici die geen haar beter zijn, ondanks vrome praatjes over medemenselijkheid, en die het failliet illustreren van christelijke politiek, waarbij de oorspronkelijke Jezus-leringen met grof geweld worden vertrapt op het ‘malieveld’ van machtsbelangen en eigen gelijk

Tot welke inzichten brengt ons dit? Dat na 2000 jaar christendom de geïnstitutionaliseerde christelijke politiek verworden is tot een legerschare van moreel verval.
Laast bewerkt: 8 maanden 5 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
8 maanden 1 week geleden - 8 maanden 6 dagen geleden #55467 door katertje
Hoe harder je liegt, hoe hoger de beloning. Bijleveld struikelt over Hennis, Rutte weet van niets, ziet niets, hoort niets, herinnert zich niets

Ik kijk niet langer meer naar dit "debat". Rutte blijft liegen want zijn toekomst, zijn carrière hangt af van het in standhouden van dit kabinet. En zolang hij "in charge" is kan hij Agenda 2030 uitvoeren...hij is al zo lekker op weg.

Het konijn dat de VVD nu uit de hoge hoed tovert is dat Hennis heeft gezegd dat Rutte "vermoedelijk" is geïnformeerd. Dat hebben ze samen zo afgesproken. Hennis lijkt op deze manier integer en Rutte kan blijven zeggen dat Hennis "vermoedelijk" zegt, en het dus niet zeker weet.
Ben er zeker van dat de coalitie dit vreet.

Maar het gaat er ook over of de Kamer volledig en naar waarheid is geïnformeerd...en we hebben bewijzen dat Hennis de Kamer heeft voorgelogen en de Kamer niet naar waarheid geïnformeerd. De beslissing om een verklaring af te leggen dat er geen burgerdoden zijn gevallen heeft Hennis niet in haar uppie genomen, ook niet alleen met haar staf/voorlichting op Defensie...daar is Rutte aan te pas gekomenDoe me een lol en lees dit eens even:
www.usnews.com/news/articles/2015/06/26/...-isis-hawija-bombing
Iraqi Civilians Will Die: U.S. Must Get Used to It, Experts Say
An investigation into a June 2 bombing that killed 70 civilians in Iraq demonstrates the U.S. military's sensitivity to civilian casualties.
By Paul D. Shinkman, Senior Writer, National Security June 27, 2015, at 6:00 a.m.
Bijlagen:
Laast bewerkt: 8 maanden 6 dagen geleden door katertje.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
8 maanden 1 week geleden - 8 maanden 1 week geleden #55466 door katertje
Inbreng Geert Wilders in Irak debat

Laast bewerkt: 8 maanden 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
8 maanden 1 week geleden #55464 door katertje
De hoeveelheid leugens die de Kamer de afgelopen tien jaar van de premier heeft geslikt is zo ontstellend groot dat Rutte lijkt te zijn gaan denken dat het bij zijn taakomschrijving hoort – zonder de grote rode letters “Alleen in geval van groot staatsbelang” te willen lezen.
Wat dat betreft was het understatement van Wilders raker, omdat het de schuld legt waar die hoort: bij de coalitie als geheel die al dit gelieg als maar accepteert. Het wordt ongetwijfeld een scherp debat waarbij uiteindelijk de coalitie zich verdedigend zal opstellen rond de leugenpremier – men heeft teveel te verliezen om zich te vermeien met zulke theoretische zaken als moraal, eerlijkheid of de verloedering van het staatsrecht.

Het kabinet krijgt van de oppositie de wind van voren over de manier waarop informatie is gedeeld over een Nederlandse luchtaanval in Irak in 2015. Daarbij vielen mogelijk 70 burgerslachtoffers. „Deze kwestie stinkt van alle kanten”, stelt PVV-leider Wilders.

Uit een brief van defensieminister Bijleveld blijkt dat behalve toenmalig minister Hennis ook ministers Van der Steur (Justitie) en Koenders (Buitenlandse Zaken) waren ingelicht over mogelijke burgerslachtoffers bij een bombardement van 3 juni 2015 op een autobommenfabriekje in Hawija. De informatie was met Ruttes ministerie Algemene Zaken gedeeld. Hennis had volgens haar eigen herinnering ’vermoedelijk’ ook de premier mondeling op de hoogte gesteld van de bevindingen - grotere explosie dan verwacht, nader onderzoek nodig naar burgerslachtoffers. Rutte sluit niet uit dat het gesprek heeft plaatsgevonden, maar kan zich het niet herinneren.

SP: heeft Rutte dan niet doorgevraagd?
„Dat hebben we eerder gehoord”, hoont SP-fractieleider Marijnissen, die het spannende debat over de F-16 luchtaanval aftrapte. Ze wees erop dat de premier wel vaker op cruciale momenten zijn geheugen kwijt lijkt te zijn. Het verbaast haar dan ook niet dat dit bij de luchtaanval mogelijk opnieuw is gebeurd. „Kwam het hem goed uit, of drong het echt niet door en hebben we een ander probleem te pakken?”, wil zij van Rutte weten. „Heeft hij dan niet doorgevraagd?”

GroenLinks: er moest nog verlengd worden
GL-leider Klaver denkt dat het het kabinet wel goed uitkwam om gegevens over de burgerdoden niet naar boven te laten komen. Toen de berichten over mogelijke slachtoffers naar buiten kwamen via diverse media en de Amerikanen die er onderzoek naar deden, moest Nederland beslissen over het verlengen van de Nederlandse militaire missie in Irak. „Was het verlengen van de missie belangrijker dan de waarheid?”, wil Klaver weten. „Het heeft er alle schijn van dat cruciale info werd achtergehouden.” Hij wil een tijdlijn over de besluitvorming van de missie.

PVV Wilders: Hawija-kwestie stinkt aan alle kanten
Oppositieleider Wilders (PVV) vindt dat de Hawija-kwestie „aan alle kanten stinkt”. Hij heeft er moeite mee om de herinneringen van voormalig minister Hennis over het voorval te geloven. Hij vraagt zich af hoe het kan dat zij niet geheel zeker weet dat zij premier Rutte ervan op de hoogte heeft gebracht, maar dat zij wel zeker lijkt te weten dat dit op een manier gebeurde die niet alarmerend was. „Hoe kan dat?”, wil Wilders weten. „Volgens mij kunnen alleen leugenaars dat.”

Leugenmachine
Ook hij wijst erop dat de VVD en de premier wel vaker aan geheugenverlies lijkt te lijden, zoals bij de memo’s over de dividendtaks en het uit de duim gezogen bezoekje van Halbe Zijlstra aan het buitenhuis van Poetin. „De VVD is één grote leugenmachine”, concludeert de PVV’er. Hij weet het zeker. „Het einde van het kabinet is nabij en de burger zal zeggen: premier Rutte? Ik heb geen actieve herinnering aan die man.”

PvdA medeschuldig..
Wilders richt zijn pijlen ook op de PvdA. Niet alleen de premier zou namelijk over de mogelijke burgerdoden zijn geïnformeerd, maar ook toenmalig PvdA-ministers Koenders van Buitenlandse Zaken en Ploumen van Buitenlandse Handel. Volgens Wilders waren de PvdA-bewindslieden betrokken bij de brief die waarin Bijlevelds voorganger de Tweede Kamer verkeerd informeerde. „De handtekening van Koenders en Ploumen stonden eronder”, schampert hij. Hij noemt de PvdA ’medeschuldig’.

wordt vervolgd

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
8 maanden 1 week geleden #55457 door katertje
Nieuwe informatie van minister Bijleveld van Defensie in een uitgebreide brief aan de Tweede Kamer....

Niet alleen toenmalig Defensieminister Hennis, maar ook haar collega's van destijds Koenders van Buitenlandse Zaken en Van der Steur van Justitie waren ervan op de hoogte dat er bij een Nederlandse luchtaanval in Irak mogelijk burgerdoden waren gevallen.

Ook premier Rutte had "kennis kunnen nemen" van het verslag van een ambtelijke stuurgroep die een dag na de aanslag bijeenkwam. De club hoge ambtenaren stelde vast dat bij een door Nederland uitgevoerde aanval van de coalitie op een IS-bommenfabriek in de buurt van Kirkuk "secundaire ontploffingen" waren geweest en dat er daardoor mogelijk burgerslachtoffers waren gevallen

Toenmalig defensieminister Hennis herinnert zich dat ze dit ook persoonlijk heeft meegedeeld aan minBuZa Koenders en premier Rutte.
Hoewel Hennis' toon "niet alarmerend" zou zijn geweest vertelde ze hen wel over "secundaire explosies" in het fabriekje, en dat nader onderzoek moest vaststellen of er burgerdoden waren gevallen. Zowel Koenders als Rutte zegt zich daar niets van te kunnen herinneren.

Van fouten in het uitkiezen van het doel was geen sprake , van verkeerde operationele afwegingen evenmin, concludeerden de Amerikanen, een conclusie die Defensie een jaar later ook trok.
Maar waar in ambtelijk overleg werd verwezen naar een finaal oordeel, bleef dat van de Amerikanen uit, aangezien het finale rapport over de aanval nooit is verschenen.

bron: Telegraaf
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
8 maanden 1 week geleden - 8 maanden 5 dagen geleden #55456 door katertjeNederlandse F-16-missie Na het bombardement op de Irakese stad Hawija in 2015 waren er aanwijzingen dat er veel burgerdoden te betreuren waren. Bewindslieden toonden weinig belangstelling.

Kon men het weten? En zo ja, wilde men het weten? Deze twee vragen rijzen bij lezing van het nieuwste feitenrelaas van minDef Ank Bijleveld van het CDA over de bloedige gevolgen van de Nederlandse luchtaanval op Hawija, op 3 juni 2015.
Bij de aanval vonden 70 burgers de dood, zo bevestigde het Amerikaans opperbevel Centcom in december 2018 aan NRC en NOS, die de aanval samen onderzochten. Onder hen waren 22 vrouwen en 26 kinderen, berichtte NGO Airwars al eerder op basis van ooggetuigenverslagen.

Ja, men kon snel na de aanval al het nodige weten, blijkt uit het relaas van Bijleveld maandagavond. Immers, er waren vanuit de lucht wel veel verwoeste woonhuizen na het bombardement te zien. Op 7 juni 2015 ging een officier naar het hoofdkwartier van de internationale coalitie in Qatar, en hoorde daar meer details over de schade.

Op 4 november 2019, onlangs dus, was Bijleveld nog stelliger en concreter. Uit haar brief aan de Tweede Kamer van toen bleek dat in militaire kring al snel bekend was dat de cirkel van vernietiging in Hawija veel wijder was dan waarmee de coalitie bij de planning rekening had gehouden. „Uit ons eigen Battle Damage Assesment (BDA) bleek direct dat er sprake was van onbedoelde nevenschade”. Een eerste rapport van de Amerikanen dat Defensie op 15 juni 2015 ontving, noemde burgerslachtoffers „geloofwaardig”. Haar voorganger, Jeanine Hennis van de VVD, had daarom de Kamer verkeerd ingelicht, aldus Bijleveld.


Hennis schreef op 24 juni 2015 dat „voor zover bekend” er geen burgerslachtoffers waren gevallen bij Nederlandse bombardementen. „Dat was fout”, zei Bijleveld daarover toen.
NRC en NOS stuitten bij hun eigen onderzoek ook op veel aanwijzingen dat al vroeg duidelijk was dat er veel burgerslachtoffers waren. Op 4 juni meldde Reuters al de mogelijkheid van burgerslachtoffers, mede op basis van uitlatingen van ‘veiligheidsfunctionarissen’. „Een luchtaanval van de door de VS geleide coalitie heeft een hele wijk platgelegd in een Noord-Irakese stad die wordt gecontroleerd door militanten van IS. Tientallen mensen werden gedood, inclusief burgers, zeiden getuigen en veiligheidsfunctionarissen.”

Er werd vooral veel afgewacht
Commandant John Hesterman van de luchtoperaties tegen IS kondigde op 5 juni een onderzoek aan, zoals gebruikelijk bij aanwijzingen van burgerslachtoffers. Een paar weken later, op 24 juni, zei Pentagon-woordvoerder Steve Warren dat een onderzoek was begonnen, nadat eerdere aanwijzingen „geloofwaardig”, waren gebleken.
Als men in de junidagen van 2015 stevige aanwijzingen had dat het beleid van Nederland – geen burgerslachtoffers, in elk geval zo min mogelijk – in Hawija op een fiasco was uitgelopen, wilde men dat dan wel weten? Voor wie de brief van Bijleveld leest, lijkt het antwoord nee.

In de maanden en jaren na die junimaand 2015, werd vooral veel afgewacht in Den Haag: op nadere rapporten van het Amerikaans opperbevel, op eigen onderzoeken, eerst van Defensie, later van het Openbaar Ministerie. Niemand uit het kabinet toonde indringende belangstelling. Hennis niet als eerst verantwoordelijke minister. Premier Rutte niet als coördinator van het regeringsbeleid; hij werd slechts summier geïnformeerd. En Bert Koenders als minBuZa (PvdA)en eerste ondertekenaar van brieven over de voortgang van de F-16-missie tegen IS, evenmin. Informatie van het Rode Kruis aan de Nederlandse ambassade in Bagdad over burgerdoden in onder meer Hawija, is geen aanleiding voor een actievere houding van ‘BuZa’.

De patronen die minister Bijleveld maandagavond schetst, herinneren enigszins aan een ander drama met honderd keer zoveel burgerdoden, de val van Srebrenica in 1995. De parlementaire enquête-commissie die het Srebrenica-drama met 7.000 slachtoffers onderzocht, sprak in 2002 over „onwil” van ambtenaren en militairen om actief op zoek te gaan naar onwelkome informatie die haaks stond op heersende veronderstellingen. Toenmalig NIOD-directeur Hans Blom had het over „het gebrek aan goede wil om uit eigen initiatief te zorgen dat de minister zo goed mogelijk werd geïnformeerd”.
Zeventien jaar later zijn er opnieuw aanwijzingen voor zo’n gebrek aan wil – nu ook van politici – om onwelkome informatie op de agenda te krijgen. Als mogelijke verklaring spelen ten minste drie fenomenen een rol: de onvolledigheid en dubbelzinnigheid van de informatie die juni 2015 voorhanden was, de manier waarop informatiestromen functioneren, en de fase van de oorlog tegen IS in 2015.
Daags na de aanval op Hawija zei de Amerikaanse commandant John Hesterman tijdens een persconferentie dat er „geen bewijzen” waren van burgerslachtoffers, wel aanwijzingen. Zijn staf beschikte wel over (lucht-)beelden van ingestorte en weggevaagde huizen en gebouwen. Het bergen van lichamen in de puinhopen, het identificeren van slachtoffers, het onderscheiden van IS-strijders (vrijwel altijd in burger) en ‘non-combattanten’, het was allemaal onmogelijk.

Verder was in die in juni-dagen vooral tevredenheid over het uitschakelen van de bommenfabriek van IS. Een belangrijk militair doelwit, vlak bij de frontlijn richting de stad Kirkuk, was ermee uitgeschakeld. De berichten in Irak daarover waren „positief”, schrijft Bijleveld in haar brief.
Veel van dit alles kan een rol hebben gespeeld in de Hawija-casus.

Ook bij de media, steeds bepalender voor de ambtelijk-politieke agenda in Den Haag, was er geen grote aandacht voor het onderwerp burgerdoden. De aanval op Hawija werd in Nederlandse media niet gemeld, stelt Bijleveld vast. Burgerdoden werden voor journalisten pas later in de oorlog tegen IS een groot issue.

Later deze week buigt de Tweede Kamer zich opnieuw over ‘Hawija’. Hoeveel begrip Kamerleden willen opbrengen voor de historische context en ambtelijke gedragingen van destijds, zal dan blijken.
Bijlagen:
Laast bewerkt: 8 maanden 5 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
8 maanden 1 week geleden #55455 door katertje
Premier Rutte zou wel degelijk op de hoogte zijn gesteld over het bombardement op de Iraakse stad Hawija en over mogelijke burgerslachtoffers, maar niet over het aantal slachtoffers.

Premier Mark Rutte is in juni 2015 vermoedelijk al op de hoogte gesteld over de Nederlandse luchtaanval op de Iraakse stad Hawija. Dat schrijft minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) in een gisteren gepubliceerde Kamerbrief.

De toenmalige minister van Defensie Jeanine Hennis (VVD) heeft de premier destijds „vermoedelijk” verteld dat er bij de aanval in de nacht van 2 op 3 juni 2015 een (onbedoelde) „secundaire explosie” had plaatsgevonden en dat onderzocht zou worden of er burgerdoden waren gevallen. Hierbij zouden geen aantallen zijn genoemd. Inmiddels is bekend dat er zeventig burgers omkwamen bij het Nederlandse bombardement.
Deze uitspraak is opvallend, omdat Rutte begin deze maand zei dat hij zich niet kan herinneren dat hem iets is verteld over het bombardement en mogelijke burgerdoden. Volgens Bijleveld is de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders ook in juni 2015 op de hoogte gesteld. Ook Koenders zegt nu „geen herinnering” te hebben aan een dergelijk gesprek, zo schrijft Bijleveld.

In oktober onthulden NRC en de NOS dat begin juni 2015 zeventig burgers om het leven zijn gekomen bij een Nederlands bombardement op een wapendepot van Islamitische Staat in Irak. Begin november erkende het kabinet dit. Toen bleek ook dat voormalige Defensieminister Hennis de Tweede Kamer in 2015 verkeerd heeft geïnformeerd over de luchtaanval. Zij meldde destijds dat er voor zover bekend geen burgerslachtoffers waren gevallen, terwijl ze al wist dat dit waarschijnlijk wél het geval was.

In de Kamerbrief schrijft Bijleveld maandag verder dat het door Nederland nooit officieel is vastgesteld hoeveel burgerdoden er daadwerkelijk zijn gevallen. Het Openbaar Ministerie sloot zijn zogenoemde feitenonderzoek naar het Nederlandse bombardement af in februari 2018. Het Amerikaanse Pentagon heeft wel bevestigd dat het om zeventig doden gaat.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
8 maanden 2 weken geleden #55420 door katertje
Een gedachte....

Het achterhouden van informatie was in 2015 absolute noodzaak. Want de oorlogsmissie moest worden verlengd. En als dat vreselijke nieuws naar buiten was gekomen, was er weer allemaal trammelant geweest en moest de missie er ondemocratisch worden doorgedrukt.

Zelfs het leugenarsenaal van Rutte zou zijn tekort geschoten om er nog een democratisch tintje aan te geven. Dus de opdracht was: “Niet over praten, eerst verlengen.”
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
8 maanden 2 weken geleden - 8 maanden 2 weken geleden #55417 door katertje
De Telegraaf schrijft:

Oud-Kamerlid Harry van Bommel weet het nog goed. Op 30 juni 2015 debatteerde hij met toenmalig defensieminister Jeanine Hennis over de strijd tegen IS. Of daarbij door Nederlands toedoen burgerslachtoffers waren gevallen, wilde de oud-SP’er weten.

Voor zover we weten niet, zei Hennis. Het SP-Kamerlid geloofde het niet. „Hoe kan de minister de Kamer met zo’n grote stelligheid voorhouden dat er nul burgerslachtoffers zijn, als ze tegelijkertijd moet erkennen dat er no boots on the ground zijn en dat we een en ander niet kunnen controleren?”
"Een zeer terechte opmerking", vond Hennis na een schorsing van het debat. „Je kunt het inderdaad niet met zo veel stelligheid vaststellen. De heer Van Bommel heeft gelijk. Ik kan natuurlijk nooit ’nul’ zeggen en dat had ik ook niet moeten zeggen.”

Briefing
Punt voor Van Bommel. Maar wat hij toen nog niet wist, was dat Hennis al drie weken daarvoor persoonlijk was gebriefd door het Amerikaanse commando (Centcom) van de internationale coalitie tegen IS over de luchtaanval die een Nederlandse F-16 in de nacht van 2 op 3 juni had uitgevoerd op een bommenfabriekje in het Iraakse Hawija. Aangezien de aanval in de nacht had plaatsgevonden en de coalitie geen grondtroepen had in het gebied dat toen nog volledig onder controle stond van IS, had de piloot de schade niet zelf kunnen vaststellen.
In die briefing was Hennis meegedeeld dat er bij die aanval waarschijnlijk burgerslachtoffers waren gevallen. Er lagen meer explosieven opgeslagen dan verwacht, waardoor het bombardement indirecte explosies had veroorzaakt die niet alleen de bommenfabriek, maar ook de woonhuizen eromheen hadden getroffen. Het aantal van zeventig slachtoffers werd toen al door meerdere media gemeld. Een week later kwam het "initiële onderzoek" Centcom schriftelijk naar Defensie. En definitief onderzoek is nog altijd niet gevonden.

Weer een week later, op 23 juni, verstuurde Hennis’ ministerie schriftelijke antwoorden op Kamervragen waarin Nederlandse betrokkenheid bij de burgerslachtoffers in Irak werd ontkend.

Hoe dat kan, is nog altijd een raadsel voor naaste medewerkers van Hennis, alom bekend als pietje-precies, zeker als het op het informeren van de Kamer aankwam. Had ze geheel volgens de beleidslijn geschreven dat Defensie er met het oog op de veiligheid van de operatie geen mededelingen over kon doen, dan was er ’geen vuiltje aan de lucht geweest’, zegt een bron bij Defensie. Het lijkt erop dat de antwoorden al waren samengesteld voordat Hennis werd gebriefd. „Vervolgens heeft niemand het meer rechtgezet”, zegt een betrokkene. „De vragen vormden de basis voor haar verdere communicatie over de kwestie.”

Overleg
Wat is er vervolgens met de informatie gebeurd? Ook dat zijn ze bij Defensie nog altijd aan het uitzoeken. Vaststaat dat de informatie van Centcom is gedeeld in de Stuurgroep Missies en Operaties (SMO), een wekelijks overleg waarin ambtenaren van Defensie, Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Justitie en Veiligheid en Algemene Zaken de lopende missies bespreken. Het is een mondeling overleg, waarvan niet alles op schrift komt. Bovendien is nog onduidelijk welke ministeries aanwezig waren toen de ’nevenschade’ van de aanval in Hawija ter tafel kwam. Volgens betrokkenen was het de eerste keer dat de mogelijke burgerslachtoffers ter sprake werden gebracht. Algemene Zaken, Ruttes ministerie, zou niet aanwezig zijn geweest. Wat Rutte persoonlijk van Hennis heeft vernomen over de burgerdoden, is onduidelijk.
De onzekerheid bracht Bijleveld in het recente feitenrelaas aan de Kamer tot de formulering: „Het is aannemelijk dat de meest betrokken ministeries over het bestaan van het onderzoek zijn geïnformeerd.”
„Bij zaken die niet zeker zijn, wordt in dat overleg al snel besloten ze even weg te leggen tot ze wél zeker zijn”, zegt een hoge militair die destijds betrokken was bij de operatie. De mogelijke burgerslachtoffers bij de aanval in Hawija kwamen meermaals terug in het ambtelijk overleg. Defensie zou de kwestie telkens afdoen met de mededeling dat nader onderzoek nog uitsluitsel zou moeten geven.
En inderdaad. Het Openbaar Ministerie pakte de zaak op, maar pas in april 2018 komt de mededeling dat het OM geen onrechtmatigheden of procedurele fouten heeft kunnen vaststellen. In de tussentijd vraagt niemand naar ’Hawija’.

Vreemd
Dat is vreemd. „Als tijdens de Uruzganmissie zo’n rapport was gekomen, waren alle alarmbellen afgegaan”, zegt de militair. Tijdens die missie was er elke ochtend overleg over de operaties tussen de minister, de Commandant der Strijdkrachten of diens plaatsvervanger, de directeur operaties en de directeur voorlichting. Bij het aantreden van Hennis is de frequentie teruggeschroefd naar eenmaal per week of minder, zodat de minister, die het toen zonder staatssecretaris moest doen, zich meer kon concentreren op de hoofdlijnen.
Vraag blijft waarom het tot begin deze maand duurde voordat iemand in het ministerie zijn hand opstak en opmerkte dat de Tweede Kamer al die tijd verkeerd was geïnformeerd. Het gebeurde toen Bijleveld zich met haar team voorbereidde op het Kamerdebat dat na berichtgeving door NRC en NOS was aangevraagd.
Een mogelijke verklaring is dat iemand bij Defensie, onduidelijk is nog altijd wie, had bedacht dat de briefing van Centcom in mei 2016 had plaatsgevonden, dus nadat Hennis tegenover de Kamer Nederlandse betrokkenheid had ontkend bij het vallen van burgerslachtoffers in Irak. Die datum is, zoals dat heet, ’een eigen leven gaan leiden’.
Voor Bijleveld, als opvolger van Hennis verantwoordelijk voor de desinformatie aan de Kamer, zit er niks anders op dan alle stommiteiten op tafel te gooien. Ze zal daarbij een veel deemoediger houding moeten aannemen dan tijdens het vorige debat, dat ze maar met de hakken over de sloot doorstond. Of ze daarbij premier Rutte uit de wind kan houden, is nog de vraag. Wat hij wist van de mogelijke burgerslachtoffers is nog altijd onduidelijk. Met de vraag of de premier de Kamer informatie heeft onthouden komt niet alleen de positie van de minister in het schootsveld, maar ook die van de premier. Daarmee komt ook diens kabinet in de gevarenzone.

alom bekend als pietje-precies, zeker als het op het informeren van de Kamer aankwam. Had ze geheel volgens de beleidslijn geschreven dat Defensie er met het oog op de veiligheid van de operatie geen mededelingen over kon doen, dan was er ’geen vuiltje aan de lucht geweest’, zegt een bron bij Defensie. Het lijkt erop dat de antwoorden al waren samengesteld voordat Hennis werd gebriefd. „Vervolgens heeft niemand het meer rechtgezet”, zegt een betrokkene. „De vragen vormden de basis voor haar verdere communicatie over de kwestie.”
Overleg
Wat is er vervolgens met de informatie gebeurd? Ook dat zijn ze bij Defensie nog altijd aan het uitzoeken. Vaststaat dat de informatie van Centcom is gedeeld in de Stuurgroep Missies en Operaties (SMO), een wekelijks overleg waarin ambtenaren van Defensie, Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Justitie en Veiligheid en Algemene Zaken de lopende missies bespreken. Het is een mondeling overleg, waarvan niet alles op schrift komt. Bovendien is nog onduidelijk welke ministeries aanwezig waren toen de ’nevenschade’ van de aanval in Hawija ter tafel kwam. Volgens betrokkenen was het de eerste keer dat de mogelijke burgerslachtoffers ter sprake werden gebracht. Algemene Zaken, Ruttes ministerie, zou niet aanwezig zijn geweest. Wat Rutte persoonlijk van Hennis heeft vernomen over de burgerdoden, is onduidelijk.
De onzekerheid bracht Bijleveld in het recente feitenrelaas aan de Kamer tot de formulering: „Het is aannemelijk dat de meest betrokken ministeries over het bestaan van het onderzoek zijn geïnformeerd.”
„Bij zaken die niet zeker zijn, wordt in dat overleg al snel besloten ze even weg te leggen tot ze wél zeker zijn”, zegt een hoge militair die destijds betrokken was bij de operatie. De mogelijke burgerslachtoffers bij de aanval in Hawija kwamen meermaals terug in het ambtelijk overleg. Defensie zou de kwestie telkens afdoen met de mededeling dat nader onderzoek nog uitsluitsel zou moeten geven.
En inderdaad. Het Openbaar Ministerie pakte de zaak op, maar pas in april 2018 komt de mededeling dat het OM geen onrechtmatigheden of procedurele fouten heeft kunnen vaststellen. In de tussentijd vraagt niemand naar ’Hawija’.
Vreemd
Dat is vreemd. „Als tijdens de Uruzganmissie zo’n rapport was gekomen, waren alle alarmbellen afgegaan”, zegt de militair. Tijdens die missie was er elke ochtend overleg over de operaties tussen de minister, de Commandant der Strijdkrachten of diens plaatsvervanger, de directeur operaties en de directeur voorlichting. Bij het aantreden van Hennis is de frequentie teruggeschroefd naar eenmaal per week of minder, zodat de minister, die het toen zonder staatssecretaris moest doen, zich meer kon concentreren op de hoofdlijnen.
Vraag blijft waarom het tot begin deze maand duurde voordat iemand in het ministerie zijn hand opstak en opmerkte dat de Tweede Kamer al die tijd verkeerd was geïnformeerd. Het gebeurde toen Bijleveld zich met haar team voorbereidde op het Kamerdebat dat na berichtgeving door NRC en NOS was aangevraagd.
Een mogelijke verklaring is dat iemand bij Defensie, onduidelijk is nog altijd wie, had bedacht dat de briefing van Centcom in mei 2016 had plaatsgevonden, dus nadat Hennis tegenover de Kamer Nederlandse betrokkenheid had ontkend bij het vallen van burgerslachtoffers in Irak. Die datum is, zoals dat heet, ’een eigen leven gaan leiden’.
Voor Bijleveld, als opvolger van Hennis verantwoordelijk voor de desinformatie aan de Kamer, zit er niks anders op dan alle stommiteiten op tafel te gooien. Ze zal daarbij een veel deemoediger houding moeten aannemen dan tijdens het vorige debat, dat ze maar met de hakken over de sloot doorstond. Of ze daarbij premier Rutte uit de wind kan houden, is nog de vraag. Wat hij wist van de mogelijke burgerslachtoffers is nog altijd onduidelijk. Met de vraag of de premier de Kamer informatie heeft onthouden komt niet alleen de positie van de minister in het schootsveld, maar ook die van de premier. Daarmee komt ook diens kabinet in de gevarenzone.
Bron: Herstel de republiek

> Het zou toch een bewonderingwaardige actie van die kleine minion Bijleveld zijn als prins Liegebeest eindelijk zijn (politieke) rubberen nek breekt. Goh, wie weet vinden ze dat fotorolletje ook meteen weer terug. Waar is Hennis eigenlijk? Irak nog niet uit gejaagd door een ziedende bevolking?
Rutte kan zich overigens maar beter op binnenlandse sores focussen, want na de boeren en de bouw is nu de industrie het haasje, 1/3 geen milieuvergunning inzake stikstof. Bierbrouwerijen, asfaltbedrijven, ga zo maar door, het halve land mag sluiten als Tjeerd de Groot van D66 zijn zin krijgt.
Laast bewerkt: 8 maanden 2 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

This Model