Vraag Boerenopstand 2019-2020

Meer
9 maanden 3 weken geleden - 9 maanden 3 weken geleden #55505 door katertje
Gisteren lachte Macron nog met zijn vriendjes uit de Europese Unie maar vandaag is het lachen hem wel vergaan. Heel Frankrijk heeft zich tegen Emmanuel Macron gekeerd. Overal wordt gestaakt en geprotesteerd. Van Lyon tot Marseille en van Nimes tot Parijs.

De politiek wil niet luisteren en dat gaat ze een keer de kop kosten.De globalisten en de eurofielen, waaronder Mark Rutte en Frans Timmermans, lokken een burgeroorlog uit. Nog nooit is het volk zo genegeerd in Europa.

Rutte, kijk je mee?
Ik zou die aankondigingen van de boeren, bouwers en transport in actie maar heel serieus nemen als ik jou was. Het houdt een keer op.

Bouwers, Boeren en Transportsector gaan actie voeren!
“Het is alles of niks! De zoethoudertjes zijn voorbij!”
Bouwers, Boeren en de Transportsector gaan keiharde actie voeren tegen dit waanzinnige kabinet.

Bouw in Verzet en Farmers Defence Force werken samen aan keiharde actie. En nu komt dus ook de Transport in Verzet!
Volgens Bouw in Verzet biedt dit kabinet weinig soelaas en moet er een grootscheepse actie op touw gezet worden.
“Het is alles of niks! De zoethoudertjes zijn voorbij!” “Een actie van dit formaat is geen kinderspel en eist enige tijd en aandacht. We gaan geen zoetsappige actie opzetten met minimale opkomst, dus vertrouw op ons!”

Ook de boeren laten van zich horen en er komt iets heel groots aan. Na de beelden van gisteren, waarin we Mark Rutte in Madrid zagen ontpoppen als linkse klimaatpaus en verrader van het Nederlandse volk, zien we nog meer in dat we NIETS hoeven te verwachten van dit kabinet en dat dit bittere noodzaak is.Mark Rutte verraadt Nederland!

Het zou een samenwerking moeten worden van Boeren, Bouwers, Transport en de rest van Nederland die dit beleid en deze waanzin SPUUGZAT zijn.
STEUN DIT INITIATIEF!
Laast bewerkt: 9 maanden 3 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
9 maanden 3 weken geleden #55502 door katertje

Ingenieur Adegeest ontdekt opnieuw forse fouten in milieurapport Lelystad Airport: 'Het is je reinste oplichterij'

Hij is er hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor dat het verplichte milieurapport van Lelystad Airport twee jaar geleden de prullenbak in ging.

Ingenieur Leon Adegeest ontdekte fouten in de berekening van de geluidsoverlast van de vliegroutes. Er bleek met zo'n laag motorvermogen te zijn gerekend dat een toestel in de praktijk zou neerstorten, zoals bleek in een vliegtuigsimulator. Het rekenwerk moest overnieuw, met uitstel van de opening van de luchthaven tot gevolg.

Maar ook met het nieuwe, gecorrigeerde rapport is het mis, stelt Adegeest. Hij stuitte op iets geks: de uitstoot van vliegtuigen neemt in het nieuwe rapport toe, maar de neerslag van stikstof neemt af. "Ik dacht: dat kan niet kloppen."

1700 pagina's
Adegeest komt in het bezit van de 1700 pagina's tellende stikstofberekeningen van Lelystad Airport. En hij slaat aan het rekenen. Adegeest schaft er zelfs speciaal een computer voor aan die grote berekeningen aan kan.
Als hij de laatste stikstofberekening van Lelystad Airport vergelijkt met de eerdere versie ziet hij één groot verschil. Er is in de nieuwe berekening uitgegaan van een veel te hoge warmte-uitstoot van vliegtuigen van en naar de luchthaven. Die warmte kan van belang zijn bij stikstofberekeningen uit met name fabrieksschoorstenen: door de warmte stijgt de uitstoot immers op, verdunt en vermengt zich en slaat over een groter oppervlak neer. Het leidt tot een lagere hoeveelheid stikstof in de natuur.

Twaalf keer het vermogen van alle energiecentrales
Voor vliegtuigen adviseert het RIVM de warmte op 0 te zetten. De warmte waarmee Adecs, het bureau dat de stikstofberekening voor Lelystad Airport heeft gedaan, rekent is echter 'volstrekt absurd', zegt Adegeest. "Die komt neer op bijna twaalf keer het totale vermogen aan elektriciteit van alle energiecentrales in Nederland samen. Of een andere vergelijking: het komt overeen met 37 keer de energie-inhoud van alle vorig jaar op Schiphol verkochte kerosine. De vliegtuigen stoten meer warmte uit dan ze aan kerosine aan boord hebben. Het is onmogelijk. Het is echt waanzin."

Als gevolg van deze invoerfout pakt de stikstofneerslag zo laag uit dat Lelystad Airport onder de norm valt waarbij een Natuurbeschermingsvergunning noodzakelijk is. Wanneer Adegeest de berekening herhaalt met de door het RIVM geadviseerde gegevens komt de stikstofdepositie daar duidelijk boven. "Als er correct was gerekend had Lelystad Airport vijf jaar geleden dus al een vergunning moeten aanvragen. Maar die hebben ze nu niet."

Hoe wordt stikstofneerslag berekend?
Met een speciaal software-programma van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kan van elke bron in Nederland - bijvoorbeeld een stal, fabriek of verkeer - de stikstofneerslag worden uitgerekend. Dat is in het kader van het Milieu Effect Rapport (MER) van Lelystad Airport ook gebeurd. Er wordt met allerlei factoren rekening gehouden, zoals de ligging, de hoogte van de bron en de omgevingstemperatuur.

In de berekening kan ook de 'warmte inhoud' worden ingevoerd. Hoe hoger de warmte inhoud, hoe hoger de emissies opstijgen en hoe groter het gebied waarover de stikstofneerslag zich verspreidt. Het RIVM rekent zelf voor de luchtvaart met een warmte inhoud van 0, en beveelt dat ook aan in een rapport. De toegepaste rekenwijze in het milieurapport van Lelystad Airport gaat ook in tegen een advies van TNO.

Weg verdwijnt in de berekening
Maar dat is niet het enige dat er schort aan de berekeningen. Zo is ook de impact van al het autoverkeer van en naar het vliegveld fors onderschat, stelt Adegeest. Volgens Adecs is de stikstofbijdrage van het autoverkeer verwaarloosbaar. Als Adegeest met dezelfde gegevens in het officiële rekenprogramma van het RIVM gaat rekenen komt hij aan veel hogere waarden.

Ook valt hem op dat één wegvak in de berekening plotseling is verdwenen. Het betreft de Ganzenweg aan de zuidkant van de provincie Flevoland, en daarmee de weg die het dichtst tegen de Veluwe aan ligt. Als Adegeest de weg in zijn berekening invoert komt de stikstofneerslag fors boven de norm waarbij een vergunning noodzakelijk is.

35 keer zoveel stikstof
En dat is nog niet alles. Volgens SATL zijn in het onderzoek ten onrechte alleen wegen in Flevoland bij het onderzoek betrokken. "Maar al die miljoenen vakantiegangers die per auto naar het vliegveld komen verschijnen niet vanuit het niets in Flevoland. Die komen via wegen in Noord-Holland en Gelderland, zoals de A28, pal langs de Veluwe. Maar dat verkeer is doodleuk buiten beschouwing gelaten." Als Adegeest ook de belangrijkste aanvoerwegen meeneemt komt de stikstofdepositie op de Veluwe op ruim 21 mol, 35 keer zoveel als de 0,6 die Adecs berekende.

Adegeest: "Al twee jaar lang denk ik: kan je die rapporten nog wel vertrouwen? Maar dit is gewoon je reinste oplichterij wat mij betreft. Ik weet niet wanneer je kunt spreken over een milieudelict, waarschijnlijk nog niet, maar je probeert hier gewoon een wet te omzeilen, door fraude te plegen en manipulatie van de invoergegevens."


Het bureau dat de berekeningen uitvoerde, Adecs Airinfra, verwijst voor een reactie naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie zelf heeft op vragen van EenVandaag nog niet gereageerd.

> Valse milieu rapporten (Lelystad-airport); schending van de rechtstaat (Wilders); beïnvloeding rechtspraak (Wilders; kinderopvangtoeslagen; informatie achterhouden in rechtszaken (kinderopvangtoeslag); (voor)liegen Tweede Kamer (premier, ministers, en staatssecretarissen), gewetenloos benadelen jonge ouders en andere eerzame burgers, de lijst gaat maar door.
Bijlagen:

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
10 maanden 1 dag geleden - 10 maanden 1 dag geleden #55462 door katertje
Boerenjournaal! Nederland moet kapot en daar is een plan voor.> Wat jullie nodig hebben is zendtijd op TV. Dus...meld je allemaal aan als lid van de nieuwe omroep Ongehoord Nederland (ON) van Arnold Karskens en Joost Niemöller
Laast bewerkt: 10 maanden 1 dag geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
10 maanden 3 dagen geleden - 10 maanden 1 dag geleden #55450 door katertje
Als de vos de passie preekt...boer pas op je kippen!

Het gaat om grondbezit en de exploitatie ervan.

Uw kennis moet zich uitbreiden naar het verleden, naar 100 jaar terug. In de USA, tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn de zaadjes voor een onteigeningsprocedure op gigantische schaal gezaaid. In alle staten werden grote en kleine boeren door lokale banken en bankjes gefinancierd. Altijd werd de grond in extra onderpand gegeven, niet alleen het product en de opbrengst ervan. Banken willen steeds meer zekerheden en in de loop der jaren hadden de boeren geen keus meer. Het ging feitelijk van kwaad tot erger.

Tijdens de “Roaring Twenties” en de industriële hausseperiode op de beurzen, raakten vrijwel alle boeren aan de bedelstaf. Terwijl de boeren de eindjes amper aan elkaar kregen geknoopt, leende half Amerika geld bij de banken en bankjes om aandelen aan te schaffen. Zoals we weten liep dat voor zeer velen tijdens en na de Wall Street Crash slecht af. De banken en bankjes die de boeren financierden kregen van de Federal Reserve (Centrale Bank) al in 1921 (!) opdracht om de leningen niet meer te verlengen en met geweld de zekerheden op te eisen. De kaalslag die in het land en ver daarbuiten heeft plaatsgevonden is de geschiedenis ingegaan als “de crisisjaren”.

In Nederland ging het tot aan het ontstaan van “financieringsproducten” door particuliere banken geheel anders. Boeren gaven obligaties uit onder elkaar en onder de grootgrondbezitters. Deze laatsten waren soms van adel en soms boeren in ruste. Er werd eeuwen een rente van +/- 4% rente gehanteerd en er kwam geen bank aan te pas, anders dan een enkele lokale spaarbank of een (levens)verzekeringsmaatschappij. Er kon natuurlijk ook in die tijden wel eens niet aan de aflossingsverplichting worden voldaan en werden er zodoende faillissementen geregisseerd. Men denke aan de verschillende landbouwcrises van de 19e eeuw. Goedkope graanimporten uit Amerika en Canada waren de doodsteek voor 80% van de boerenstand. Het wrange is, dat duizenden boerenfamilies naar de Nieuwe Wereld emigreerden om zich als goedkope arbeidskracht te wijden aan de verdere vernietiging van de families die ze achter lieten.

Langzamerhand en na verloop van tijd kwam in begin 20e eeuw de coöperatieve “boerenleenbank” in opkomst, waar vele grotere boeren, rijke kooplieden, fabrikanten en de grondadel geld in staken. Dominees en grietmannen werden betaald door de opbrengsten van hun land wat ze cadeau kregen. De slimsten onder hen werden er puissant rijk van. Ook werden er allerlei boeren coöperaties opgericht om de opbrengsten voor de boer te vergroten. Maar in de crisisjaren ging het fout. Met name de boerenleenbanken vroegen het ene na het andere faillissement aan, lieten de boer door de politie in gijzeling nemen en gingen de zaak “uitwinnen’, met name de verpande grond.

Vandaag de dag is wel duidelijk dat de oude boerenleenbank de meeste Nederlandse grond in eigendom heeft en verreweg het grootste landbouwareaal in onderpand houdt.

Boeren, u zult begrijpen dat de handen van staat en banken gaan jeuken. De “winst” van banken komt niet uit de rente. De echte opbrengst van banken – die immers met geld uit het niets werken – is als ze hun onderpand kunnen verzilveren.
De boeren mogen eerst ongebreideld geld uitgeven, die een bank als “vordering” boekt. De boeren hebben echter alles al betaald, omdat have en goed in onderpand is gegeven, naast een eigen bijdrage uit spaarvermogen. De rente die moet worden opgehoest komt uit de exploitatie en gaat ten koste van het rendement. Door de hysterische regelgeving wordt het voor de boeren steeds moeilijke het hoofd boven water te houden. De boeren gaan uit arren moede protesteren om de ketting waaraan ze vast liggen wat te laten vieren. En zelfs dat komt er niet van, of er nu Kamerleden in hun beste pak op trekkers gaan staan of niet. En áls de boeren besluiten om de regels aan hun laars te lappen, dan wordt er gegarandeerd grof geweld door de “overheid” namens de sappelende burgerij toegepast.

De agenda die de “regering” dient uit te voeren is vrij eenvoudig. Er is een probleem gefabriceerd door de boeren uit te laten breiden, de regels te verscherpen en ze vervolgens te gaan handhaven. Het resultaat is dat de grond aan de staat en de banken vervalt. Het is de grootste onteigeningsoperatie in de geschiedenis, als de boeren er niets tegen doen.
En protesteren is synoniem voor niets doen zolang er maar één geldleverancier is, één zuivelcoöperatie, één veevoerkartel en één wetgever is. De boer is slachtoffer van het nieuwe ‘gigantisme’. Alles moet groter, alles moet meer, alles wordt dus beter. Dit nep-kapitalisme is aan de gang sinds de Tweede Wereldoorlog. Het privatiseren van publieke diensten als de volksgezondheid en energievoorziening is daar een voorbeeld van.
Het bewapenen van de boerenstand met slechts kennis is dan niet voldoende meer.
Als dit land voor de eigen behoefte en van het vee vrijwel alle graan moet importeren, hoever zijn we dan nog verwijderd van de levensgevaarlijke optie “monocultuur”?

Met het wegvallen van de kaalgevreten boerenstand komt er een gigantisch areaal bouwgrond ter beschikking. Wat we niet direct kunnen gebruiken bestempelen wij als “natuur”. Het kostbare onderhoud van de “natuur” is een overheidstaak. De belastingbetaler dus. De “natuur” heeft slechts een functie zolang het nog niet nodig is voor de voorgenomen vooruitgang.

Dit verwijt wordt door zetbaasjes als Rutte c.s. gepareerd door te stellen, dat we immers toch al deel uitmaken van het groetere geheel: de Europese Unie. Ieder land krijgt een bepaalde rol. Nederland moet gaan dienen als draaischijf voor vooral het Duitse achterland. Grotere luchthavens, grotere zeehavens, alle snelwegen 12-baans, er is ruimte in overvloed. Maar niet voor de boeren.

Voedsel en vooral energie zullen worden geïmporteerd. Het is daarom noodzakelijk dat Oekraïne, de van oudsher graanschuur van Europa, wordt geïntegreerd in de Europese Unie. Daarnaast vervult Polen een sleutelrol voor de energievoorziening uit kolencentrales.

Boren: u bent gewaarschuwd
U bent gewaarschuwd voor het “grote plan”, de onteigening door banken en staat van landbouwareaal. Laat het zover niet komen als wat de boeren en boertjes in Amerika hebben ondervonden, zelfs nog vóór de grote beurscrash in 1929. Banken willen eens in de zoveel jaren “een grote slag binnen halen” door hun zekerheden op te eisen en de tekorten door de belastingbetaler aan te laten zuiveren.
Stop met rente over niet bewezen geldverschaffing te betalen.

Vorm kleine coöperaties en produceer voor eigen regio. Begin te boeren zoals jullie voorouders dat deden, geen krachtvoer, eigen mest uitrijden en eigen veevoer verbouwen. Geen mais, dat hoort hier niet en het is gemodificeerd. Zorg dat alle graan voor eigen behoefte niet meer wordt geïmporteerd. Cultiveer de grond door het met rust te laten. Gebruik geen verdelgingsmiddelen. Zet na de oogst het land vol met hennepplanten. Aan hennep zal een grote behoefte ontstaan, als olie en gas niet meer worden gewonnen. Leen geen cent meer bij banken, maar geef obligaties aan familie en bekenden uit. Zorg daarbij voor een eigen notariaat, want notarissen zijn de verlengde arm van de belastingdienst, welke weer een instrument van afpersing is. Of het nu het kabinet Rutte of het Hitlerkabinet tijdens de bezetting is: het is business as usual.
Leer de Nederlanders weer op eigen benen te staan.

Bron: Herstel de Republiek
Laast bewerkt: 10 maanden 1 dag geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
10 maanden 3 weken geleden #55329 door katertje
Feynman en/of Feiten – 17 miljoen bomen
Na de boeren en de bouw, is de haven het volgende slachtoffer

Nadat de ME het protest van de bouw uit elkaar had geslagen, was het tijd voor minister Carola Schouten een spelletje verdeel en heers te starten. Eenmalig een half miljard euro om andere bronnen van stikstofoxiden en ammoniak uit te kopen, te verdelen onder bouwers en boeren, zodat een beetje ademruimte ontstaat.

Dat zulke kapitaalvernietiging niet leidt tot enige milieuwinst, bleek zonneklaar al in een korte reportage uit 2014! Miljoenen over de balk om aan de Nederlandse kant van de grens nieuwe stallen inclusief hun milieumaatregelen te slopen, terwijl aan de Duitse zijde twee grotere stallen worden gebouwd die wel alles ongewassen mogen uitstoten en andere natuurgebieden worden afgraven.

Nederland de kapitaalvernietiging, Duitsland nieuwe belastinginkomsten, Natura2000-gebieden gereduceerd tot het slagveld. De normen ophogen naar Europese waarden, of het aantal Natura2000-gebieden reduceren naar het Europees gemiddelde of aanplanten van bossen wordt niet overwogen, we blijven onszelf klemlullen, elkaar financieel ruïneren en met geld gooien.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
11 maanden 3 dagen geleden - 11 maanden 3 dagen geleden #55282 door katertje
Zuivelsector trekt stikstofplan in

Vanmiddag (vrijdag) hebben boeren met zo'n 25 tractoren het hoofdkantoor van FrieslandCampina op het Stationsplein in Amersfoort geblokkeerd. De boeren van de Farmers Defence Force (FDF) waren boos omdat zuivelorganisaties een desastreus plan hadden om boeren emissieloze vloeren te laten aanleggen, om de stikstofcrisis op te lossen. Het zou voor boeren ongunstig uitpakken omdat ze dan allemaal nieuwe vergunningen aan moeten vragen. Nu dreigt Farmer's Defence Force elf met naam en toenaam genoemde vertegenwoordigers van die organisaties ( en van LTO) met "harde acties".
Het protest lijkt succesvol te zijn geweest. Na een gesprek tussen de boeren en de leiding van FrieslandCampina kwam brancheorganisatie NZO met het bericht dat de taskforce, die verantwoordelijk is voor het beleid, is opgeheven. FrieslandCampina meldt aan RTV Oost dat er nog geen helemaal geen plan naar Den Haag is gestuurd.

Wordt vervolgd.
Laast bewerkt: 11 maanden 3 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
11 maanden 3 dagen geleden #55281 door katertje

Brabantse boeren demonstreren bij provinciehuis

Zo'n 2000 Brabantse boeren zijn met hun trekkers naar het provinciehuis in Den Bosch gekomen om daar te demonstreren. Ze zijn het niet eens met de verschuiving van een deadline om stalsystemen aan te passen. Om 13.30 uur begon een Statendebat over het onderwerp.

Vanaf maandag is er in estafettevorm gedemonstreerd bij het provinciehuis in Den Bosch. Elke dag kwamen boeren uit verschillende delen van Noord-Brabant naar Den Bosch. Initiatiefnemer van de actie is de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO).
Tussen de boeren staan ook enkele tegendemonstranten, die juist aandacht vragen voor natuurbehoud en dierenwelzijn. Het kwam even tot een confrontatie tussen beide groepen, maar dat werd snel door de politie gesust.
"In totaal zijn er zo'n 500 tot 700 trekkers en ook zijn veel mensen met andere voertuigen naar Den Bosch gekomen",

Het draait allemaal om de deadline voor het aanpassen van stalsystemen om minder ammoniak uit te stoten, zodat aan de Brabantse milieueisen kan worden voldaan. In 2009 spraken de ZLTO en de provincie af dat dat in 2028 gebeurd moest zijn. In 2017 werd besloten die deadline naar voren te halen en dat boeren zes jaar eerder, vanaf 2022, al minder ammoniak uit moeten stoten. De Provinciale Staten stemmen later vandaag over de precieze datum.

Vorig jaar stapten Brabantse boeren daarom al naar de rechter, maar die zaak is nog niet behandeld. De deadline staat intussen nog steeds op 2022. De ZLTO is niet tegen de maatregel, maar vreest dat door het vervroegen van de deadline boeren failliet kunnen gaan. Ze zouden dan te weinig tijd hebben om de aanpassingen door te voeren.

"We willen dezelfde regels als in Friesland"
Boeren moeten voor 1 april 2020 zeggen of ze hun bedrijf willen verbouwen, door bijvoorbeeld emissieloze stallen te maken, of dat ze willen stoppen met hun bedrijf. Voor die datum moeten ze een vergunning indienen voor een nieuw soort stal.
Volgens de boeren voldoen de systemen waar ze de vergunning voor moeten aanvragen niet en is het beter om nog even te wachten tot die systemen verbeterd zijn. Ook denken ze dat het beter is de deadline van 1 april 2020 uit te stellen, omdat er later misschien een landelijke regeling komt om boeren die willen stoppen financieel te compenseren.

Afsluitdijkprotest
Ook Noord-Hollandse boeren voeren vandaag actie, op de Afsluitdijk. Ze vinden dat er in hun eigen provincie niet naar ze geluisterd wordt en willen daarom voortaan bij Friesland horen. In die provincie gingen de stikstofregels eerder van tafel. Vanmiddag overhandigen de boeren bij het provinciehuis in Haarlem een burgerinitiatief.
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
11 maanden 5 dagen geleden #55273 door katertje
Boeren willen naar Amsterdam

Er zijn plannen bij de agrarische sector om te demonstreren in Amsterdam. De boeren hebben plannen om onder andere naar de Dam te komen.Vanuit agrarische hoek wordt bevestigd dat boeren ook in onze hoofdstad hun ongenoegen over het stikstofbeleid willen laten blijken. „Wij hebben een mooi idee voor een burgervriendelijke actie”, bevestigt Bart Kemp, een van de organisatoren van het eerste trekkerprotest op 1 oktober in Den Haag.

Afgelopen weekeinde heeft al een gesprek plaatsgevonden met burgemeester Femke Halsema. Ook is er contact geweest met ambtenaren in de Stopera. In welke vorm de boeren hun protest willen gieten, wil Kemp niet zeggen. Trekkers op de Dam lijkt een spraakmakende optie. Gratis ontbijt voor voorbijgangers, zoals in Den Haag ook volgde op het protest van 16 oktober, lijkt eveneens een mogelijkheid. Een datum voor de Amsterdamse boerendemonstratie is evenmin nog onduidelijk.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
11 maanden 1 week geleden #55257 door katertje
Boeren Noordoost-Brabant luiden noodklok bij provinciehuis


Brabantse boeren hebben vanmiddag een symbolische noodklok geluid bij het provinciehuis in Den Bosch. Brancheorganisatie ZLTO had boeren opgeroepen om deze week elke werkdag te komen demonstreren. Iedere dag laat een ander deel van de provincie zich horen.

Vandaag waren boeren uit Noordoost-Brabant aan de beurt.
Bij het provinciehuis hadden zich rond het middaguur 150 boeren met 50 trekkers gemeld, schrijft Omroep Brabant. Daar lieten ze een sirene afgaan. Als het aan de ZLTO ligt, wordt iedere dag alarm geslagen met deze 'klok'.

De boeren leveren bij het provinciehuis ook symbolisch de sleutels van hun boerderijen in. Het Brabantse beleid zorgt er volgens de ZLTO namelijk voor dat veel boeren geen andere keuze hebben dan stoppen.
ZLTO hoopt dat boeren ook vrijdag massaal komen opdagen bij het provinciehuis in Den Bosch. Dan is er het Statendebat over stikstof en landbouw.

Buiten de spits
Het gaat om publieksvriendelijke acties, benadrukte de ZLTO eerder. "We vragen om elke dag na de spits met de trekkers naar Den Bosch te komen. En we willen ook weer voor de spits terug zijn, zodat het een publieksvriendelijke actie is. Dat vinden we belangrijk", zei Wim Bens, voorzitter van de belangenorganisatie.
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
11 maanden 1 week geleden - 11 maanden 1 week geleden #55243 door katertje

Ja...boeren hebben de deur van het provinciehuis in Groningen vernield met een tractor en zijn het gebouw binnengegaan tijdens de protestactie.

Kijk zo kennen we onze achterbakse "Farizeeërs" weer
Niet even in overleg treden met de verantwoordelijke boer en tot afspraak voor reparatie komen NEE, De commissaris van de Koning in Groningen, René Paas, gaat aangifte doen van vernieling van de deur van het provinciehuis .
Het zal verdomme niet weer een CDA'er zijn

Afgelopen maandag reden boze boeren de deur met een trekker kapot. Ook sneuvelde een glas-in-loodraam en werd het pand besmeurd met eieren. De schade bedraagt zeker 10.000 euro, maar het precieze bedrag wordt volgende week pas bekend. Dan gaat de provincie kijken op wie de herstel- en reinigingskosten kunnen worden verhaald. De grootste kostenposten zijn de reparatie van het elektronische deurslot en de schoonmaak. Ook donderdag wordt nog hard gewerkt om eierstruif te verwijderen van ramen en gevel.

> Tjonge jonge wat een RAMP! Lazer toch op man...de Kärcher er op en met een kwartier ben je klaar. Maar ga vooral door met overdrijven en uitbuiten.. dat is je OPZET

Want verschillende bouwbedrijven en timmerlieden hebben de afgelopen dagen aangeboden de schade aan de deur van het provinciehuis ( bijna) gratis te herstellen. Maar dat is natuurlijk funest voor de slachtofferrol waar Paas zich meent in te kunnen wentelen nu hij in beeld is
"Dat is sympathiek, maar het hoeft niet meer", zegt de woordvoerder: de provincie is maandag meteen na de beschadiging al in zee gegaan met een timmerbedrijf. ( bevriende ondernemer? )

U kent Paas toch nog wel hè? Gebruikte de vakbond als opstapje naar een publieke functie. Thuis niks te vertellen...hij is getrouwd met theologe Ruth Peetoom, rooie Ruth, die een aantal jaren voorzitter was van het CDA .
Bij theologe denkt u natuurlijk meteen..."andere wang" en "heb uw naaste lief" Dat preken ze wel, maar brengen ze niet in praktijk.

Tja, en als niet komt tot iet...dan ga je de boeren jennen
Na media, politie, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, minister, nu Commissaris van de Koning in Groningen, onderkruiper René Paes die een boer voor 13.000 euro wil oplichten en via aangifte strafrechtelijk kapot wil maken. Zo doen Gristelijke Farizeeërs dat.

Wat zou het mooi zijn als al die aardgasslachtoffers dat ook zouden gaan doen.
Ze moeten zich de ogen uit de kop schamen.
Bijlagen:
Laast bewerkt: 11 maanden 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
11 maanden 1 week geleden #55242 door katertje
Verrek....kijk nou jôh, zou De Telegraaf Trefpunt eu lezen...het heeft er alle schijn van, want, wat lees ik in het hoofdredactionele commentaar

Een dag na hernieuwd boerenprotest debatteerde de Tweede Kamer gisteren over de stikstofproblematiek in ons land. De ene politieke partij wil ingrijpende maatregelen om de uitstoot snel terug te dringen, de andere pleit voor een meer geleidelijke aanpak. Allemaal kijken ze naar de agrarische sector. Want die is volgens rekenmodellen verantwoordelijk voor een flink deel van de stikstofproductie.

Politici zijn vooral bezig met de vraag hoe de stikstofuitstoot te verlagen om aan de regels te voldoen. Er is minder oog voor nut en noodzaak van die regels en het ideologische gehalte daarvan.

Nog minder aandacht is er voor wat de agrarische sector wél heeft gedaan. Zo meldt een RIVM-rapport uit 2018 dat de uitstoot van ammoniak door de agrarische sector sinds 1990 met 70 procent is gedaald, onder meer door verbeteringen in voer en stallen. De voorbije 20 jaar is het aantal agrarische bedrijven bijna gehalveerd, terwijl het aantal runderen, varkens en kippen in de veehouderij 8 procent is teruggegaan.

Deze cijfers vertellen het verhaal van een sector die innoveert, investeert en een belangrijke economische factor is. Dat verdient een andere bebehandeling dan als boer te worden gezien als een probleem voor Haagse groene dromen.


Wat een verschil met het beschuldigende zuurpruimen van gisteren.. Zal wel voortschrijdend inzicht zijn, denkt u niet? Of mijn boze brief???
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
11 maanden 1 week geleden - 11 maanden 1 week geleden #55236 door katertje
Alexander Kopps van de PVV in debat over de stikstofproblematiekTijdens de demonstratie op het Malieveld zei de minister van Landbouw tegen de boze boeren: ‘Ik ben trots op jullie’.
Loze woorden
Twee weken later wordt zelfs het leger ingezet om diezelfde boeren koste wat het kost op afstand te houden, merkte Kops op.
“Hoezo trots?” vroeg hij zich af. “Het zijn loze woorden van een laffe minister.”
Niet alleen de boeren, maar ook de bouwvakkers zijn het spuug- en spuugzat, voegde hij toe.
Echt waanzin
“De bouw ligt namelijk helemaal stil,” aldus Kops. “En dat terwijl het woningtekort gigantisch is.”
Hij benadrukte dat de stikstofstrop de bouw miljarden zal gaan kosten. “Projecten liggen stil en zo’n 27.000 banen staan acuut op de tocht.”
De bouw is verantwoordelijk voor slechts 0,6 procent van alle stikstof. Kops: “Het is echt waanzin.”
Conclusie
Tot voor kort hoorde je bijna niemand over stikstof en nu schreeuwt iedereen moord en brand.
“Dat terwijl de stikstofuitstoot in de afgelopen decennia meer dan gehalveerd is,” zei Kops.
“De conclusie is dan ook: er is eigenlijk helemaal geen stikstofprobleem,” zei hij.

Mooie uitspraak van onze koning: "Het stikstofprobleem is een Nederlands probleem". Die gekkigheid komt inderdaad nergens anders voor.
De boeren zijn blij met de steun van koning Willem-Alexander. Hij liet tijdens het staatsbezoek in India weten dat het stikstofprobleem niet alleen een probleem is voor de boeren, maar iets is wat de samenleving met elkaar moet oplossen.
"Dit is een enorme opsteker voor de boeren. Veel boeren zijn ook koningsgezind. Dit is voor hen van groot belang. Ik denk ook dat de koning gelijk heeft. De afgelopen jaren hebben wij als boeren al enorm ingeleverd. Nu moeten andere sectoren het doen", aldus protestleider Sieta van Keimpema van de Farmers Defence Force. De boeren voerden woensdag opnieuw actie in De Bilt en Den Haag. Eerder protesteerden de boeren ook al in Den Haag. Volgens Van Keimpema zijn er nog geen concrete plannen voor nieuwe acties. "We gaan als bestuur eerst evalueren. Maar de actiebereidheid en creativiteit is enorm, want het vertrouwen in de politiek is er niet meer".
Laast bewerkt: 11 maanden 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.