Vraag Boerenopstand 2019-2020

Meer
1 maand 1 week geleden #56544 door katertje
Veevoermaatregel gaat van tafel, levert te weinig stikstofreductie op

De veevoermaatregel gaat van tafel, bevestigen Haagse bronnen aan de NOS, omdat die te weinig stikstofreductie oplevert. Minister Schouten maakt het besluit naar verwachting later vandaag officieel bekend. Tegen de maatregel was veel verzet van boeren.

Het was de bedoeling dat de boeren hun koeien vanaf september minder eiwitrijk voer zouden geven, omdat dit leidt tot minder stikstofuitstoot. Zij zeiden dat dit slecht is voor de gezondheid van de dieren.

De minister heeft de Wageningen Universiteit gevraagd de maatregel nog eens door te rekenen. Uit die doorrekening blijkt dat de opbrengst minimaal is. Voor de camera wilde ze nog niet reageren: "Ik ga vanmiddag de Kamer informeren. Dan hoort u meer."

Schouten moet nu op zoek naar een alternatief. De veevoermaatregel was een van de manieren om stikstofruimte te creëren voor de bouw van 75.000 woningen in 2020.

Slingers bij LTO, opluchting bij Agractie
"We staan klaar om de slingers op te hangen", zegt Wil Meulenbroeks van LTO Nederland. "We hebben heel hard gewerkt om deze maatregel van tafel te krijgen, dat lijkt resultaat te hebben. Boeren hoeven straks niet te kiezen tussen de gezondheid van hun dieren of het naleven van regelgeving."

"Dit zal voor enorm veel veehouders een opluchting zijn", zegt Bart Kemp van de boerenorganisatie Agractie. "We zijn blij dat het kabinet inziet dat stikstofreductie niet op deze manier behaald mag worden, met risico's voor de diergezondheid, vanachter de tekentafel."
Agractie stelt als voorwaarde voor eventuele nieuwe beperkende maatregelen in de landbouw dat ze "nooit" tot een inkomensverslechtering van de boeren mogen leiden of risico's voor het dierenwelzijn mogen opleveren.

Melkveehouders: blijdschap overheerst
"Opgelucht en blij", reageert Jeroen van Maanen van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. Hij wijst erop dat er voor morgen een kort geding op de rol stond om de stikstofmaatregel van tafel te krijgen. "In het zicht van de finish gaat de maatregel van tafel. Maar blijdschap moet de boventoon voeren", zegt hij.

In de Tweede Kamer wordt verschillend gereageerd
- GroenLinks-Kamerlid Bromet vraagt zich af: "Wat nu?" Volgens haar is een krimp van de veestapel nu onontkoombaar.

- Kamerlid Wassenberg (Partij voor de Dieren) is het daarmee eens. Hij zegt dat al lang duidelijk was dat een krimp van het aantal dieren de enige echte oplossing is. "Het kabinet doet alles om een echt besluit uit te stellen. Ze klooien maar wat aan."

- Kamerlid Bisschop van de SGP vindt het goed dat de maatregel van tafel gaat, omdat die volgens hem slecht is voor vee en veehouders. "Het kabinet zou veel onrust en gedoe hebben kunnen voorkomen als er eerder naar die argumenten geluisterd was. Bezint eer ge begint."
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 maand 3 weken geleden - 1 maand 1 week geleden #56475 door katertje
Boerenprotesten – spreken cijfers niet meer voor zich?

Tijdens het kort geding gisteren beweerden de boeren dat de berekeningen van het ministerie van LNV door maar één ambtenaar waren gemaakt, de de cijfers bij zich had en op vakantie was. Nou, en wat zei daarop het ministerie?

Niets van waar!

Volgens het ministerie zit het zo: “Er is nu inderdaad een specialist met heel veel dossierkennis op vakantie, maar de cijfers en berekeningen worden samengesteld door een heel team. De suggestie dat niemand binnen LNV er verder iets van weet, is onjuist”, zegt een woordvoerder. “We willen alleen graag dat deze specialist bij de gesprekken aanwezig is.”
Het verschil met de beschuldiging van de boeren ;lijkt mij marginaal. Zo marginaal, dat het voor de beleidsmatige omgang er mee niet uit zou mogen maken.

De eisers zeggen dat het ministerie van LNV stukken achterhoudt over de onderbouwing van de eiwitmaatregel, maar daarin ging de rechter niet mee.
(..)
De organisaties zeggen dat de berekeningen zijn gemaakt door slechts één ambtenaar en omdat die op vakantie is, zouden de cijfers niet zijn aangeleverd. De ambtenaar zou de cijfers ook niet hebben gedocumenteerd.

Nog anders gezegd: het ruikt naar een smoes. Want als alleen die specialist kan uitleggen hoe met die cijfers moet worden omgegaan, dan deugt er aan die cijferbrij een heleboel niet. Ambtenaren horen te werken volgens een methode die hun werk reproduceerbaar maakt. Zodat, derhalve, de cijfers voor zich spreken. Dat dat ditmaal niet is gebeurd op een cruciaal moment stinkt. Op zijn best is wat het ministerie zegt: er zijn wel mensen die wat weten, maar dat ze niet genoeg weten.
Daar zouden de boeren het verder ongezien mee eens zijn neem ik aan. Daar komen ook de vragen stellende VVD en CDA nog wel achter:

Het CDA en de VVD willen weten wat er waar is van de beschuldigingen van Stikstofclaim en Agrifacts, daarom hebben ze vragen aan de minister gesteld. “En die zullen we zeker beantwoorden”, zegt de LNV-woordvoerder. Hij kon alleen niet zeggen wanneer er een antwoord komt.

Net als CDA en VVD weet deze woordvoerder dat de beantwoording van deze vragen na 1 september zinloos wordt. Formeel staat er een termijn van drie weken voor, maar het dubbele is tamelijk gebruikelijk. En aangezien het gewraakte beleid per 1 september moet in gaan…!

Dat de NOS partij kiest is bekend. Alleen deze slotzin al: "Maar die maatregel is volgens een deel van de boeren schadelijk voor het vee."

Een deel van de boeren... ja, natúúrlijk een deel van de boeren, namelijk de veeboeren. Want een ander deel van de Nederlandse agrariërs is tuinder of weer anders, en die hebben geen verstand van vee. Punt is dat de veehouders hier naar mijn beste weten unaniem over zijn.

> Ook deze actie van de boeren en de steun voor de boeren in het algemeen is aanzienlijk groter dan dit achterbakse (want bewust laf!) kabinet en media ons willen laten geloven.
NO FARMERS, NO FOOD !

Het is dankzij de boeren dat niet een groot deel van Nederland het loodje legde tijdens de Hongerwinter. Zijn die allemaal ten offer gevallen aan Mr. Alzheimer?
Laast bewerkt: 1 maand 1 week geleden door katertje. Reden: tyopo
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 maanden 4 dagen geleden #56440 door katertje
Boerenorganisaties weg uit overleg

Twee boerenorganisaties stappen uit het overleg over de veevoermaatregel met het ministerie van Landbouw. De maatregel om het eiwit in veevoer te beperken geeft blijk van regelzucht en een gebrek aan visie, stellen LTO en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt.

Verder overleg is zinloos zolang het alternatieve plan van de sector als onuitvoerbaar wordt afgewimpeld en het voorstel niet wordt doorgerekend, aldus de boerenorganisaties.

Het ministerie heeft nog geen reactie gegeven.
Zodat het afbreken van het overleg door de meest radicale boerenorganisaties weinig anders dan strikt logisch is:Verder praten heeft volgens de belangenverenigingen geen zin “zolang het alternatieve plan van de sector als ‘onuitvoerbaar’ wordt bestempeld en er geen doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving is”.

Een woordvoerder van minister Schouten zegt in een reactie dat de doorrekeningen van drie veevoerplannen in de tweede helft van augustus klaar zijn. Het gaat om het plan van het kabinet, dat van de sector en een combinatie daarvan. “Dat is het moment om weer verder te praten”, zegt de woordvoerder.
(..)
Eerder stapten de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de Dutch Dairymen Board (DDB) al uit de gesprekken met het ministerie.

De handelswijze van het ministerie is verdacht, om het vriendelijk te formuleren: Met een ultimatum vroegen boerenbelangenorganisaties minister Schouten de rekenkundige onderbouwing daarvoor te delen of de maatregel te schrappen. Het ministerie legde dat ultimatum naast zich neer. De stichtingen Stikstofclaim en Agrifacts willen nu inzage afdwingen via een kort geding.

> Schouten heeft familiebanden met voedselindustrie die niet stroken met boerenbelangen. Reden te meer dit ‘gristelijke’ dwaallicht heen te zenden. Overigens zal dit kabinet geen boodschap hebben aan de noodroep van de boeren. Zoals ze al zeker twee decennia lang geen enkele boodschap hebben aan de stem van de bezorgde burger. Wanneer onrecht recht wordt, is verzet een plicht.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 maanden 1 week geleden - 2 maanden 1 week geleden #56427 door katertje
Welke krant je ook leest, allemaal zijn ze druk met de boeren en het boerenbedrijf in een kwaad daglicht te zetten. Ze vinden dat de boeren hun punt nu wel hebben gemaakt en ze niet meer met hun trekkers de weg op moeten "want daar hebben we last van". Ze zouden zich eens wat meer moeten verdiepen in waar de boeren "last van hebben".

In de supermarkt komen we, vreemd genoeg, veel buitenlandse en weinig Nederlandse producten tegen. Terwijl de Nederlandse boeren, omgerekend per kg geproduceerd product, wereldwijd de kleinste voetafdruk na laten. Daar mogen we best trots op zijn. Ruim 80 procent van het in Nederland geproduceerde voedsel wordt binnen een straal van 400 kilometer geconsumeerd.
Het merendeel van het door ons geïmporteerde voedsel ligt niet binnen de straal van 400 kilometer produceren en consumeren.

Waar het mij om gaat is dat aan al dat geïmporteerde voedsel niet dezelfde strenge eisen, normen en productievoorwaarden en controles gesteld worden die we aan onze boeren opleggen (b.v.chloorkippen uit VS en plofkippen uit Oekraïne)
Waarom niet een milieu-opslag op dat voedsel als de "voetafdruk" ervan groter is dan van het in eigen land geproduceerde?
Laast bewerkt: 2 maanden 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 maanden 1 week geleden #56426 door katertje


Farmers Defence Force had minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) deze week een ultimatum gesteld om de gehate veevoermaatregel uiterlijk 21 juli in te trekken.

Maar zij liet al gelijk weten daar geen gehoor aan te geven. Volgens haar steunt de Tweede Kamer het plan om de hoeveelheid eiwit in veevoer te verminderen om de stikstofuitstoot van koeien omlaag te brengen.‘Als ze wel met ons hadden willen praten, hadden we het ultimatum nog wel willen verlengen met een week, als dat nodig is. Nu gaan we optoeren.’

Behalve met het ministerie wilden we ook met de supermarkten praten, in alle rust. Bij het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel (CBL) hebben we afgelopen woensdag opnieuw gesproken over ons keurmerk Farmer Friendly. En nu zijn we bezig met trekkeracties opzetten.’

Wat de actiegroep precies van plan is, wil hij niet zeggen. Volgens Van den Oever gaan boeren in ieder geval met trekkers de weg op en gaan ze „stikstof besparen” door acties te voeren in onder meer sectoren die volgens hen heel veel stikstof uitstoten.

Volgens Van den Oever wordt het een groot protest samen met andere organisaties.

‘Het plan wat er nu ligt moet van tafel en de minister moet de plannen van het Landbouw Collectief overnemen. Een goede tweede optie is het plan van de melkveesector.’

FDF-bestuurslid Sieta van Keimpema waarschuwt iedereen om woensdag thuis te werken, want er zullen enorm lange files gaan ontstaan door wegblokkades, barricades tot aan wilde acties die overal in het land kunnen opduiken.

www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2020/7...en-FDF-style-614418E
Bijlagen:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 maanden 1 week geleden #56421 door katertje
Onze regering maakt gebruik van nauwelijks nog te tellen instanties die haar adviseren.

De samenleving is dan ook uiterst complex. De problemen die door die complexiteit ontstaan, vloeien in hoofdzaak voort uit het feit dat naast de wetgeving van ons land de Europese wetgeving een grote rol speelt. De Europese habitat richtlijn is een mooi voorbeeld hoe Europese wetgeving een land in problemen kan brengen.

Wij zijn een bijzonder land. Wij wijken namelijk nogal af qua oppervlakte en bevolkingsdichtheid. Wij hebben 162 aangewezen natuurgebieden binnen de habitat richtlijnen aangewezen maar de meerderheid ervan heeft het formaat van een grote postzegel.

Wij zullen niet vandaag, niet morgen en zelfs nooit aan de stikstof en pfas wetgeving kunnen voldoen. Wetgeving kan alleen op een draagvlak rekenen als er een redelijke kans is dat die kan worden nagekomen. Als die kans niet bestaat dan heeft de wet zijn betekenis verloren.

Hetzelfde kan worden gezegd van het klimaatakkoord. Als de rest van de wereld een voortdurende stijging van CO2 blijft veroorzaken door bijvoorbeeld 450 nieuwe kolencentrales te bouwen dan hebben alle maatregelen die wij tegen ook nog eens ongelofelijke grote bedragen uitvoeren geen enkele zin.

Dat in te zien en de regering overeenkomstig adviseren lijkt mij een voor de hand liggend advies van de RvS aan Rutte en zijn regering.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 maanden 1 week geleden - 2 maanden 1 week geleden #56418 door katertje
"Er komt een wettelijke limiet op de hoeveelheid krachtvoer die boeren aan hun koeien mogen geven. Daardoor vermindert de stikstofuitstoot van de melkveehouderij."
De voermaatregel van minister Schouten is nodig om de uitstoot van stikstof te verminderen. Het heeft alleen niets met het milieu te maken omdat de vrijgekomen ruimte benut gaat worden om huizen te bouwen. Per saldo gaan we er geen snars op vooruit. De zogenaamde stikstofcrisis is gecreëerd om ruimte te maken voor bebouwing, industrie en wegen. Er zou trouwens ook niets aan de hand zijn als de agrarische sector ( de sector die wereldwijd toonaangevend is) in de breedste zin van het woord net zo creatief om mocht gaan met cijfers en feiten als dat bijvoorbeeld de luchtvaart, vuilverbranding etc. mogen doen. Op het hoogtepunt van de coronacrisis - het land lag plat, maar de boeren werkten gewoon door - was de lucht trouwens nog "nooit" zo schoon. Wel vreemd. Dat moet iedereen toch aan het denken zetten...want het waren toch de boerenbedrijven die zo vervuilden? Het meisje met de paardenstaart dient met haar maatregel andere belangen om diezelfde stikstofuitstoot over te nemen en dat zijn bepaald geen natuur-, milieu-, of klimaatbelangen.

Minder stikstof uitstoot vee om extra bouw mogelijk te maken, verkoopt psychologisch beetje lastig

De keuze zou wetenschappelijk zijn? Het is een keuze naar belangen en vooral politiek ingegeven.
www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/veevoer...w-mogelijk~bd6a6d4b/

Wat betekent de maatregel voor de gezondheid van koeien?
“Dat is waar de boeren zich terecht zorgen om maken. Door het eiwitniveau in krachtvoer te maximeren ontneem je de veehouder een stukje vrijheid en vakmanschap om eiwit in het hele rantsoen te optimaliseren. Dat betekent dat koeien of kalfjes die wat meer eiwit kunnen gebruiken het niet kunnen krijgen. Een koe die bijna een kalfje krijgt, of groeiende kalfjes, hebben echt meer nodig dan een standaard rantsoen. Een eiwittekort bij drachtige koeien kan leiden tot vervetting van de koe. Het risico van te vette koeien bij afkalven is dat ze vaker te kampen hebben met leververvetting, slepende melkziekte en ontstekingen. Kalfjes kunnen de rest van hun leven vatbaarder zijn voor allerlei ziekten en infecties. Dat effect kan ook al optreden bij deze tijdelijke maatregel van 4 maanden.
Volgens de wetenschapper van de Universiteit Wageningen is het een maatregel die voor de stikstofuitstoot weinig doet, maar voor de dieren niet goed is. Citaat: “Maar een handige maatregel is het niet, dit levert gewoon risico’s op voor de diergezondheid. Ik kan het niet leuker maken dan het is.”

> De boeren willen blijven boeren. Maar de boodschap is dat er flink gesaneerd moet worden als we stikstof- en klimaatdoelstellingen willen halen. Dat is voor mij geen uitgemaakte zaak; de Nederlandse land- en tuinbouw is de beste ter wereld, vele innovaties komen bij ons vandaan en het is en blijft de vraag of wij op onze dichtbevolkte postzegel werkelijk aan dezelfde doelstellingen moeten voldoen. Daarover zou de discussie moeten gaan.

Zeker is dat een ongebreideld binnenhalen van duizenden Afrikanen die allemaal moeten wonen, dus volbouwen met stedelijk, industrieel, en kantorengebied met daarnaast snelwegen zoals daartoe bewust ruimte wordt gecreëerd met niet alleen het eiwitarme voer maar ook een beoogd halveren van de agrarische sector daaraan niet bijdraagt. Net zomin dat een naar het buitenland verplaatst boeren dat doet.
Laast bewerkt: 2 maanden 1 week geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 maanden 2 weken geleden #56411 door katertje
Gemeentebelangen Midden-Drenthe neemt het ‘buitenproportionele machtsvertoon’ na de boerenblokkade van Attero in Wijster hoog op en wil weten welke rol burgemeester Mieke Damsma speelde.

Dit is de 'partyboer' die de 63 opgepakte boeren in Wijster onderdak bood na de blokkade van Attero: 'we gaan er nog harder in, we moeten wel'
,,Het was een schandalige jachtpartij. De boeren, die vreedzaam hun punt hadden gemaakt en de blokkade allang hadden opgeheven, werden omsingeld en met buitenproportioneel machtsvertoon één voor één in de boeien geslagen. Ook vrouwen en kinderen. Ze zijn behandeld als zware criminelen. Dit lijkt helemaal nergens op en past niet bij een plattelandsgemeente als Midden-Drenthe’’, zegt Jannes Kerssies van Gemeentebelangen.

‘Wie gaf opdracht?’

Hij wil van het college van B en W weten wie opdracht heeft gegeven voor het late maar massale ingrijpen en of de burgemeester daarvan op de hoogte was. ,,Was het een besluit van de Veiligheidsregio Drenthe en was de burgemeester daarin gekend? Zo niet, dan rijst de vraag: waar hebben we nog een burgemeester voor? Was ze wel op de hoogte, dan wil ik weten waarom de fractievoorzitters in de gemeenteraad niet zijn geïnformeerd.’’

Volgens Kerssies pakt het optreden van de politie volledig averechts uit. ,,Het gebeurde ook nog eens op particulier terrein. Dan krijg je actie-reactie en de spanningen lopen alleen maar op. Dan kun je wel raden wat het volgende hoofdstuk zal zijn.’’

Kenmerkend : de protest-actie bij Wijster was al opgeheven, toen DAARNA iedereen :boeren, vrouwen, kinderen gearresteerd werden en in de boeien geslagen; later allemaal aangeklaagd. Massale politie-inzet.


> No farmers, no food ! De hele bevolking moet de boeren steunen. De agrarische sector is de basis van onze samenleving.
Er is geen stikstof probleem, geen co2 probleem. Wel een incompetente overheid probleem en een omvolkings probleem.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 maanden 2 weken geleden - 2 maanden 2 weken geleden #56402 door katertje
De media berichtten gisteravond dat een agent zijn wapen had getrokken bij de aanhouding van een boer tussen Zoetermeer en Rotterdam. Op een foto is te zien dat de motoragent zijn wapen richt op de cabine van een trekker. De boer zou op de agent zijn ingereden. Het is weer een fraai staaltje fake news om de boeren te demoniseren. De boer had honger en was op weg naar de Mac. Hij zou nooit bij het restaurant aankomen, want hij werd geboeid afgevoerd.

Caroline van der Plas, chefredacteur van Pig Business en Pluimveeweb, laat weten dat de boeren even een hamburger wilden eten bij de McDonald’s. “Daarom gingen ze even van de route af,” zegt een betrokkene. “De boer reed helemaal niet in op de agent. Hij ging in zijn trekker zitten. Toen trok de agent een wapen.”

‘Media stonden al klaar’
Meldpunt Nederland zegt bovendien uit bronnen te hebben vernomen dat een fotograaf van de mainstream media al klaarstond met zijn camera nog voordat de agent zijn wapen trok. “We gaan onderzoeken of de agent deze handeling heeft verricht voor de media.”

De mainstream media zeggen dat de boer op de agent zou zijn ingereden. Ze hadden ook kunnen schrijven: ‘Politieagent blokkeert de weg voor vreedzame boer die opkomt voor zijn grondrechten’. Er is niet ingereden op de agent. Hij blokkeerde de weg en plaatste zijn hand op het protestbord aan de voorkant van de trekker.

MELDPUNT
23 uur geleden
UPDATE: We wilden naar de Mac', boer Thijs opgepakt na 'misverstand' gld.nl/3Odh

Motoragent richt zijn wapen op de cabine van een tractor. Locatie: op de N209, de provinciale weg tussen Zoetermeer en Rotterdam. Wij hebben uit vertrouwelijke bronnen vernomen dat de MSM fotograaf al klaarstond met zijn camera nog voor deze agent zijn wapen trok. We gaan onderzoeken of deze agent deze handeling heeft verricht voor de media.

De boer was onderweg om een hapje te gaan eten ...
Uit een peiling van diezelfde mainstream media blijkt overigens dat Nederlanders de boeren massaal blijven steunen.

Er is duidelijk een campagne aan de gang in de media en politiek om de boeren te demoniseren. Ze worden doelbewust zwartgemaakt, zegt Robert Jensen.
Laast bewerkt: 2 maanden 2 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 maanden 2 weken geleden #56398 door katertje
Minister Schouten zal de veevoermaatregel aanpassen als blijkt dat de risico's voor dieren groter zijn dan gedacht. De regeling houdt in dat boeren verplicht worden hun koeien voer te geven met minder eiwit. Schouten wil zo de stikstofuitstoot omlaag brengen.

De landbouwsector zegt dat de regeling niet goed is voor de gezondheid van koeien. Schouten gaat nu met experts in gesprek over de gezondheidseffecten, schrijft ze aan de Tweede Kamer.

Eind augustus wordt meer duidelijk. Dan komen ook de nieuwe doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving, waar de Tweede Kamer om had gevraagd.

> Zijn dat nieuwe experts, of zijn het dezelfde experts die haar eerder onzalige plannen doordrukten met de mededeling dat er ‘geen tijd was om nog een alternatief te bekijken’?
Als blijkt dat de risico’s groter zijn dan gedacht, wordt de regeling aangepast, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Daarmee komt ze tegemoet aan zorgen uit de landbouwsector, die zegt dat de maatregel slecht is voor de gezondheid van koeien.

Het doet leugenachtig en onoprecht aan. Wat als hier werkelijk iets anders uitkomt dan wat de minister per oekaze wilde doordrukken? Dan staat haar hele ministerie in het hemd. Is het daartoe bereid? Gezichtsverlies? Die indruk kreeg ik er bepaald niet van, als je kijkt hoe met de boerenprotesten is omgesprongen.
Het ontbrak er nog maar aan dat koeien preventief geruimd zouden moeten worden. Maar over het bulldozerbeleid dat ontstaat als de gelegenheid zich voordoet hoeft u echt geen illusies te hebben:
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 maanden 2 weken geleden #56397 door katertje
Na inspraak en referendum pakt overheid nu ook demonstratierecht aan. Burgerlijke vrijheden steeds verder ingeperkt

Als je als regering een grondrecht als demonstratievrijheid probeert in te perken neem je een risico, zeker als er voor de demonstrerende groep nog veel steun bestaat.

Ik krijg niet de indruk dat die steun erg terugloopt.

Dan is de meest waarschijnlijke reden dat de regering zich bedreigd voelt.

De boeren vertegenwoordigen ook een breder verzet, namelijk die tegen de klimaatpolitiek. Die moet ten koste van alles worden doorgedrukt. Dus er spelen meerdere motieven. Dit verzet van de boeren lijkt sterker te zijn dan Den Haag lief is. Dus alles verbieden, afkappen en arresteren.
.
Opvallend verschil in behandeling van blm-demonstraties (Amsterdam, Eindhoven) en milieu/klimaatactivisten. Daar zit regie achter. Die groepen heeft men dus nodig.

Blue Tiger Studio: Boeren, ken je vijand !
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 maanden 2 weken geleden - 2 maanden 2 weken geleden #56391 door katertje
Hier een zeer interessant YouTube account die erg uitgebreid het plan/probleem voor de voedselketen uitlegt met bronnen erbij.

Hij voorspelde al een pandemie en economische crash voor 2020 in 2019. Hij verwacht ook een voedseltekort door de "hervormingen" die wereldwijd doorgevoerd worden.

Dan wordt ook duidelijk waarom de boeren koste wat het kost kapot gemaakt moeten worden en waarom de boeren protesten zo tegengewerkt worden en geen kans van slagen hebben.

Laast bewerkt: 2 maanden 2 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.