Vraag Aangifte tegen ministerie

Meer
6 maanden 2 weken geleden - 6 maanden 2 weken geleden #55571 door katertje
De boeren zijn vanuit heel Nederland op weg naar…? Dat gaan we later zien. Vanuit alle hoeken van het land

Boerenprotest! Op weg naar…? Sfeerimpressie!

commonsensetv.nl/ons-youtube/
Laatst bewerkt: 6 maanden 2 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
6 maanden 2 weken geleden - 6 maanden 2 weken geleden #55569 door katertje
De gecoördineerde actie om de stikstofcrisis tot eerste prioriteit te bestempelen is duidelijk.
De regering had er een script voor. In 2015 werd het melkquotum afgeschaft en konden veehouders weer investeren en zelfs uitbreiden. Er werd door overheid of banken geen enkele rem op gezet.

Ook niet toen op hetzelfde moment de fosfaatrechten werden uitgedeeld, stap twee van het script. Dan wordt er een paar jaar door overheid en belangengroepen de andere kant opgekeken, tot het signaal voor stap drie in het script zich krap 4 jaar later aandiende.
In de tussentijd moest er ook nog even snel een Associatieverdrag met Oekraïne worden overeengekomen en ook daar probeerde Nederland met een referendum een stokje voor te steken. Waarom Oekraïne zo nodig bij de EU moet, wordt wel duidelijk als u de geschiedenis nog even op u laat inwerken. De graanschuur van Europa, enorme arealen suikerbieten en een totaal vervallen agrarische sector. Het is een eenvoudige optelsom: daar is geld, veel geld aan te verdienen.

En dan...plotseling wordt er vanuit de blauwe lucht een commissie ingesteld. Daar moeten wel heel dringende redenen voor zijn geweest. De stikstofcommissie Remkes velt halverwege 2019 een genadeloos oordeel, de Raad van State doet een dwingende uitspraak en de bouw wordt stilgelegd.....Een Raad van State, die jaren nodig heeft voor een particulier probleempje, kan opeens snel doorpakken? Een schoolvoorbeeld van hoe je een probleem kunt scheppen wat er nooit was. Jarenlang immers, is het steeds wat meer geworden, maar op tijd ingrijpen stond blijkbaar niet in het script. Er moet een soort paniek ontstaan, die om een oplossing vraagt en dat is goed gelukt.

Premier Rutte laat zich bij Nieuwsuur zelfs ontvallen dat dit de “meest ernstige crisis in zijn lange loopbaan is”. Dat is vreemd, gezien de talloze incidenten die zich de laatste jaren hebben voorgedaan. Maar zijn uitspraak is onderdeel van het script. Zijn eerste ferme maatregel is het terug brengen van de maximum snelheid, zodat alle Nederlanders hun steentje bij kunnen dragen om het probleem op te lossen. De volgende stap in dit goed geformuleerde script is het leggen van vrijwel alle verantwoordelijkheid bij de agrarische sector, met name de particuliere boeren.

Ondanks de protesten van de gedupeerden is het eindscenario duidelijk: het is slikken van een bittere pil of stikken in de stikstof. Er is geen ontkomen aan, de veestapel moet worden gehalveerd en de helft van de boeren (veehouders) moet worden uitgekocht, zodat ze kunnen emigreren..... Bijvoorbeeld naar Oekraïne ! Zien we dan nu de overeenkomsten?

Nederland moet een logistieke draaischijf voor het achterland worden, alleen al gezien de uitermate gunstige ligging, historisch zo bepaald door de grote Europese mogendheden. Door de agrarische sector af te bouwen, komt er beschikking over een enorme lap grond om die droom te verwezenlijken. Wat niet direct nodig is, wordt natuurgebied..

De ontmanteling van de agrarische sector komt met een vette beloning: onteigening van een enorm grondgebied. Voor een prikkie komt de grond in handen van banken en staat. Daar draait het om. De kennis wordt geëxporteerd en de boer hij ploetert voort in de barre winters van Oekraïne.

De vergelijking van de voorman van Farmers Defense Force, Marc van den Oever, met Holocaust of de Jodenvervolging gaat natuurlijk volkomen mank. Wat we nu onder onze ogen zien gebeuren is beter te vergelijken met het oude NSB ideaal van het onbetekenende Nazi meelopertje Anton Mussert en zijn beperkte vriendenkring. Dat, beste Nederlanders maakt het nog veel erger dan het nu nog lijkt.
Met de regering is in feite niet te praten, hoogstens over de afwikkeling volgens hun script. Daarmee is de regering de facto geen gesprekspartner meer. Zo rolt de democratie niet. We zijn gewaarschuwd.
Uit: Het lot van de boeren onder Mussert (NSB)
Herstel de Republiek

Bijlagen:
Laatst bewerkt: 6 maanden 2 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
6 maanden 2 weken geleden #55567 door katertje
De Eerste Kamer is akkoord met de spoedwet van het kabinet met hierin maatregelen tegen de stikstofcrisis. Daarmee krijgt het kabinet zijn zin en wordt de wet nog vóór de kerstvakantie door de senaat geloodst.

De wet is door de Eerste Kamer aangenomen dankzij steun van het trio 50Plus, fractie-Otten en SGP.

In de wet staan onder meer regels voor stikstofarm veevoer, de mogelijkheid om een drempelwaarde voor stikstofuitstoot in te voeren en de invoering van een stikstofregistratiesysteem. Het kabinet gaat ook de snelheid op snelwegen overdag verlagen naar 100 kilometer per uur.

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
6 maanden 2 weken geleden - 6 maanden 2 weken geleden #55566 door katertje


Tientallen boeren zorgen dinsdagavond voor tumult bij het Binnenhof in Den Haag.

Geertjan Kloosterboer begrijpt zijn actievoerende collega’s, die woensdag opnieuw willen demonstreren, volledig. Zelf stond hij vrijdag op de Dam voor het Paleis, stukjes rode, gele en oranje wortel uit te delen. „Het gaat om het voortbestaan van onze bedrijven”, zegt Kloosterboer. „Maar het stoort me dat alle aandacht uitgaat naar kort gedingen en onhandige uitspraken over de oorlog. Dat leidt alleen maar af van de kern.”

„Boer zijn in Nederland is als een voetbalwedstrijd spelen, waarbij de regels telkens worden aangepast” zegt Kloosterboer. „Nog voor je de rust bereikt, moet het anders. Als je te veel dreigt te scoren, verscherpt de buitenspelregel. En na negentig minuten blijkt je speelvergunning, bij nader inzien toch niet geldig. Dat is onze realiteit. Daarom zijn veel boeren zo wanhopig.”

Kloosterboer: „Net als mijn collega’s moet ik investeren voor de komende twintig tot vijfentwintig jaar. Ik wil me graag conformeren aan de eisen. Maar ik moet er vanuit kunnen gaan, dat ik na die investering verder kan. De realiteit is dat we telkens nieuwe regels over ons heen krijgen. Strengere mestnormen, nieuwe dierwelzijnseisen, fosfaatregels en nu weer een stikstofcrisis. Het is waanzin.’’
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 6 maanden 2 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
6 maanden 2 weken geleden - 6 maanden 2 weken geleden #55556 door katertje
Boeren klagen de RABO bank aan, 12 in totaal.
Banken werpen zich bij hun klanten eigenmachtig op als “adviseur”, maar uiteraard zitten ze daar alleen voor hun rendement.

In 2015 werd het melkquotum afgeschaft en zijn 800 boerenbedrijven gaan uitbreiden. Er werd geïnvesteerd in nieuwe stallen en daar zijn door de meeste boeren zware hypotheken voor uitgegeven in combinatie met onderpand, hetzij grond, hetzij gebouwen, hetzij toekomstige opbrengsten. Banken hebben liever drie keer zoveel zekerheden als ze in feite nodig hebben. Stallen bijbouwen betekent dus ook meer koeien melken, dat weet iedereen.

Maar de RABO bank heeft iets achter de hand gehouden. Op 1 juli 2015 gaf de overheid op basis van het aantal dieren op die dag, fosfaatrechten uit. Voor de investeerders was dat dus te weinig, maar de stallen waren al in aanbouw. De RABO bank wist ervan, maar adviseerde niets. Ook de overheid heeft niet gewaarschuwd. De gang naar de rechter is dus terecht, want er dreigen bedrijven aan kapot te gaan wegens de boetes en de desinvesteringen. Een rechtbank heeft nog nooit het individuele belang behartigd, dus ook nu zal dat niet anders zijn.

De aanklagers moeten nu het volgende doen om daadwerkelijk het verschil te maken:
1. ongeacht de uitspraak in hoger beroep gaan;
2. alle betalingen gedurende de loop van het proces stop zetten;
3. de bank laten aantonen dat er geld is geleverd voor de hypotheek;
4. de bank aan laten tonen dat het onderpand nog onder de bank berust en niet is doorverkocht naar derden;
5. Zolang geen afdoende bewijs zijdens de bank is geleverd wordt de verpanding eenzijdig ingetrokken door hypotheekgever.

Er zijn nog wel meer details, die de bank ertoe nopen met bewijs te komen. De hele zaak is gebaseerd op bewuste misleiding uit winstbejag. Was dat wel gebeurd, dan had de RABO bank naar onze inschatting miljarden euro’s aan leuke leningen misgelopen. Zolang de bewijslast niet overtuigt, is er geen zakelijke overeenkomst meer.

In Amerika werd een huiseigenaar door de bank gedwongen zijn huis te verkopen. Doorgaans levert die eigenaar dan gewoon de sleutel van dat huis in aan het loket, stapt in de auto en rijdt weg. In dit geval heeft de huiseigenaar zijn huis vakkundig gesloopt, het puin opgeladen en met sleutel en al voor de deur van het bankfiliaal gekieperd. Daarmee had hij volledig aan zijn contractuele verlichting voldaan. Op de grond – die niet als onderpand diende – heeft hij een nieuw huis gebouwd.

Conclusie: er moet een nieuwe “Boerenleenbank” worden opgericht, waar iedere belanghebbende – met uitzondering van het grootkapitaal en de overheid – lid van kan worden door een storting. Daarnaast moet er een Obligatie Trust komen, waaruit de boeren kapitaal kunnen omruilen tegen door hen uit te geven obligaties.

Niet massaal emigreren, maar het heft in eigen hand nemen. De RABO bank heeft volgens de wet “zorgplicht”. Maar die is ondergeschikt aan het eigenmachtig door de bank gehanteerde zwijgrecht.
We moeten nog maar zien of in dit land nog recht wordt gesproken.
Laatst bewerkt: 6 maanden 2 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
6 maanden 2 weken geleden #55552 door katertje
Boerenverzet

Wat de boeren het meest kwaad maakt is de rechtsstatelijke willekeur in dit land. De regeltjes, de wetgeving, de handhaving, het gesjoemel, de fraude, het heeft er allemaal mee te maken. Een boer kan hoog en laag springen, maar in “het Torentje” worden de zaken geregeld. Te pas en te onpas, steeds als het zo uit komt, wordt de EU, Brussel, Europese wetgeving erbij gesleept. Het is overduidelijk, dat klimaat, CO2, stikstof en PFAS een geheel ander doel dienen, dan het welzijn van alle Nederlanders.

Een boer voelt zich als iemand die van de wedstrijd wordt uitgesloten door allerlei trucs van de bobo’s op de tribune. Iemand verandert steeds de spelregels tijdens de wedstrijd.

De autocraat en wereldvreemde Haagse burgemeester is een mooi voorbeeld van loopjongen voor de macht. Als zo iemand in opdracht van de machthebbers een onderzoeksrapport moet maken, dan komt die opdracht in de vorm van de laatste bladzijde met alvast de uitkomsten, de conclusies en de te adviseren maatregelen. Zo is dat ook met dat stikstof verhaal gegaan. Figuren als Remkes – “was hier een tsunami dan?”- zijn 100% onbetrouwbaar. En daarmee dat voorgekookte flutrapportje. Ook al staat de “Raad van Tennis” aan de Kneuterdijk er vierkant achter. Deze verzameling benoemde meelopers heeft al helemaal geen recht van spreken. Boeren, burgers en buitenlui moeten nu zelf maar eens wat regels opstellen.


Laatste zin van een persbericht van boerenleider Mark van de Oever.
En hij heeft gelijk. Waarom? Omdat krantjes en andere hotemetoten langzaam maar zeker benauwd worden en beginnen te zaniken over “oorlogsretoriek” en “dreigementen”. Alsof er bepaalde beroepsgroepen in dit land niet worden bedreigd in hun bestaan. En als er mensen nog netjes en volgens afspraken demonstreren, dan zijn het de boeren wel, maar er zijn grenzen natuurlijk. Dat snappen ze in Den Haag en omstreken donders goed. Vandaar dat nu de media in de versnelling komen. Bang om te kiezen?

Dagblad van het NoordenDe boosheid tegen de supermarkten komt niet uit de lucht vallen. Goed gezien. Jarenlang voor bodemprijzen leveren noopt tot schaalvergroting, waar je dan nu voor wordt afgestraft. Men vindt ook dat protesteren mag. Maar blokkeren niet. Dat kennen we. Protesteren tot je een ons weegt, de politiek doet toch wel wat de agenda haar dicteert. Boeren mogen niet net doen alsof dit land hun eigendom is, vindt schrijver. En als die boeren nu eens praten voor de Nederlanders, die een papaja met de kerstdagen moeten missen? Misschien heeft een grote meerderheid wel het gevoel dat ze het land nu eindelijk maar eens terug moeten pakken. Politiek, ambtenarij en de gecontroleerde media: twee handen op één buik en de dood in de pot.
Maandag dient een kort geding. Het zou wat. Wie bepaalt hier eigenlijk wat er moet gebeuren, de rechters of de bevolking? Is die rechter gekozen? Hebben wij de wetten geschreven en er over gestemd?
Het lijkt wel één grote Treiterorganisatie, die ongekozen overheid, niet alleen de eenkennige Belastingdienst.
Natuurlijk moeten we ons land terug pakken. Nu de Britten massaal hebben gekozen om de uitslag van dat referendum uit te voeren, zijn er elders in Europa nog wel wat bevolkingsgroepen die hun land, hun soevereiniteit terug willen pakken, niet alleen de boeren.

Omroep Brabant Mark van den Oever: “Wij gaan jullie geliefde industrie platleggen, zowel juridisch als praktisch.” Goed plan, dat scheelt namelijk een boel stikstof, koolzuurgas, lawaai en import. Produceren doen we bijna niets meer, het is alleen de toegevoegde waarde PLUS de gigantische vuilnisbelt die achterblijft. Voor ons. Om op te ruimen…. Op het stikstofkaartje zien we het duidelijk. De as Amsterdam – Utrecht – Den Bosch – Eindhoven stoot een macht aan stikstofdioxide uit. Wonen en werken de boeren daar soms? Langs alle grote verkeersslagaders in dit stukje wereld is de uitstoot het hoogst. Van Breda via Den Bosch naar Arnhem-Nijmegen. Tussen Rotterdam en Den Haag. Ook op de veldjes rond Schiphol stoten ze tonnen stikstof uit, die boeren. In de rest van Nederland is blijkbaar het licht al uit gegaan. Het draait alleen maar om grond, land, de boeren zitten danig in de weg. Dus worden er - van staatswege en in reguliere mediakanalen - allerlei leugens verspreid om de druk op te voeren

Dus ja, we kunnen los. Met het terug pakken van land kunnen we met hetzelfde gemak zeggen: de grond die we als boeren ruimhartig aan de bank hebben geschonken als onderpand voor die megastallen. Zodat de verdunde troep aangelengd met E-nummers en smaakstoffen goedkoop is in de supermarkt op ooghoogte kan. Waardoor de farmaceutische giganten weer medicijnen tegen allerlei volksziekten als kanker en obesitas als gevolg van inferieur voedsel kunnen ontwikkelen. Geweldige uitvinding die supermarkten met hun acties. Denk maar niet dat biologisch geproduceerde etenswaren in een kortingsactie komen. Hoe zou dat nou komen. Ondertussen moeten boeren bijklussen met alle gevolgen van dien.

Mark van de Oever noemt het RIVM corrupt. Tja, wat ons betreft een open deur, maar naar ons luistert niemand. Het RIVM is een staatsinstituut, dus wat wil je. Dat soort instituten krijgen van de overheid de laatste bladzijde van hun rapport en knutselen daar dan een verhaal omheen. Niets nieuws, vraag maar aan burgemeester/stikstofspecialist Johan Remkes.

Nee, krantjes en ambtenaartjes moeten nu opeens niet gaan leuteren over oorlogstaal en dreigementen. En dat ze eigenlijk wel gelijk hebben, maar netjes moeten blijven?? Dat is wel een generatie te laat, jongelui! De boeren en burgers zijn niet helemaal gek. Dan krijg je wat je gezaaid hebt: "Nu pakken we ons land terug"

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
6 maanden 3 weken geleden - 6 maanden 2 weken geleden #55515 door katertje


De supermarkten maken zich grote zorgen over de dreiging van boeren om hun distributie plat te leggen. Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) bereidt een grote landelijke blokkade voor die de complete voedselvoorziening in Nederland moet ontregelen. Een waar doemscenario dient zich aan.
Een woordvoerder van de supermarkten:” Het is zinloos om de consument met lege schappen, een lege koelkast en een sober kerstmaal te confronteren. Dit dupeert iedereen en brengt de oplossing geen stap dichterbij”.

De reactie van de boeren: “Op het Malieveld bereik je niks. Het Landbouw Collectief heeft gesprekken gevoerd met de minister, maar die hebben geen donder opgeleverd.’’


Waarom deze actie, zo vlak voor het toch wel gezelligste en meest onmisbare vreet- en zuipmomentje van het jaar?
Het luisterend oor van een minister, mevrouw Carola Schouten, blijkt geen garantie voor het inwilligen van de eisen van de boeren. Zeggen en doen zijn in Den Haag vaak tegengesteld. Ministers luisteren niet, daar zijn ze niet voor ingehuurd. Ministers moeten hun opdracht van hogerhand als “maatregel” verkopen, daar zijn ze voor aangesteld en daar worden ze op afgerekend. Met het electoraat hebben ministers niets, ze zijn niet gekozen, maar benoemd door de Eenheidspartij Nederland, trouw aan “grondwet” en “koning”, met een grondige hekel aan kiezers die hen aan beloften herinneren. De problemen die de boeren hebben zijn gefabriceerd en er is bewust op aangestuurd.

Blokkeerboeren
Ze maken zich niet populair door het volk met een hongergevoel de Kerstdagen in te sturen. “Deskundigen” zien al geen andere mogelijkheid meer dan het inzetten van het leger. Militairen inzetten tegen eigen mensen? Inderdaad ze draaien hun hand er niet voor om en zien het als een buitenkansje, omdat men hoopt dat met deze acties de boeren alle goodwill onder de bevolking verspelen.

Maar de boeren hebben inmiddels begrepen dat er met een regering van een Kroonkolonie niet is te praten. Er is nu eenmaal consigne, dat het landbouw areaal in de Lage Landen dient te worden opgeruimd. Vandaar ook dat banken en toeleveranciers van bijvoorbeeld de bouw nooit mee gaan protesteren.
Het boerenverzet moet en zal worden gebroken. De staat heeft grond nodig om van Nederland een monoculturele distributiestaat te maken. Niet omdat wij dat willen met zijn allen, maar omdat er een groot plan is: de verdwijning van Nederland. Wij worden de draaischijf van Europa en uit dien hoofde kunnen wij alle voedsel importeren uit de landen waar we containerschepen vol subsidies hebben geloosd. Het plaatje is pas compleet als in dit land dozen, woontorens, beton en asfalt worden afgewisseld met strookjes natuur met een verdwaalde hobbyboer achter een hek. De rompstaat Nederland maakt straks deel uit van het herstelde roomse rijk.

Welnu, de boerenstand wil Nederland distributieland volledig plat leggen, de winter komt er aan, de kerstboom blijft uit, de eettafels leeg en het leger is paraat. Het volk zal zich achter het leger en de politie scharen. Oorlogspremier Rutte zal bevelen uitdelen, waar hij een dag later "geen herinnering aan heeft". Dat is handig voor latere Kamervragen, als de puinhopen zijn opgeruimd en de boerenopstand met geweld is neergeslagen. De vraag is nog wel even waar dit kabinet de troepen vandaan wil halen om de opstand neer te slaan. Het opperbevel zit straks in Bariloche, Patagonië aan de vette kalkoen, helaas zullen de echte militaire blunders in dat geval uitblijven.

Bouwend Nederland is solidair met de boeren. Een merkwaardig verschijnsel, want er is hier sprake van tegenstrijdige belangen. Bouwend Nederland wil de grond die de boeren is afgepakt vol bouwen en asfalteren. Het is een kwestie van tijd en Nederlandse vrachtrijders gaan mee protesteren. Dit zal overigens weinig zoden aan de dijk zetten, omdat dit een uitstervende beroepsgroep is, gezien de buitenlandse nummerplaten op de Nederlandse wegen.Slaan de boeren met hun blokkade acties nu door? We denken van niet. Men heeft geen andere keus meer. Terwijl zij zich een slag in het rond produceren om de kaasexport aan de gang te houden, kopen wij een pak melk bestaande uit opgeloste overtollige Duitse melkpoeder aangelengd met gesubsidieerde Poolse ondermelk.

Bron: Indignatie.nl
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 6 maanden 2 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
6 maanden 3 weken geleden - 6 maanden 3 weken geleden #55505 door katertje
Gisteren lachte Macron nog met zijn vriendjes uit de Europese Unie maar vandaag is het lachen hem wel vergaan. Heel Frankrijk heeft zich tegen Emmanuel Macron gekeerd. Overal wordt gestaakt en geprotesteerd. Van Lyon tot Marseille en van Nimes tot Parijs.

De politiek wil niet luisteren en dat gaat ze een keer de kop kosten.De globalisten en de eurofielen, waaronder Mark Rutte en Frans Timmermans, lokken een burgeroorlog uit. Nog nooit is het volk zo genegeerd in Europa.

Rutte, kijk je mee?
Ik zou die aankondigingen van de boeren, bouwers en transport in actie maar heel serieus nemen als ik jou was. Het houdt een keer op.

Bouwers, Boeren en Transportsector gaan actie voeren!
“Het is alles of niks! De zoethoudertjes zijn voorbij!”
Bouwers, Boeren en de Transportsector gaan keiharde actie voeren tegen dit waanzinnige kabinet.

Bouw in Verzet en Farmers Defence Force werken samen aan keiharde actie. En nu komt dus ook de Transport in Verzet!
Volgens Bouw in Verzet biedt dit kabinet weinig soelaas en moet er een grootscheepse actie op touw gezet worden.
“Het is alles of niks! De zoethoudertjes zijn voorbij!” “Een actie van dit formaat is geen kinderspel en eist enige tijd en aandacht. We gaan geen zoetsappige actie opzetten met minimale opkomst, dus vertrouw op ons!”

Ook de boeren laten van zich horen en er komt iets heel groots aan. Na de beelden van gisteren, waarin we Mark Rutte in Madrid zagen ontpoppen als linkse klimaatpaus en verrader van het Nederlandse volk, zien we nog meer in dat we NIETS hoeven te verwachten van dit kabinet en dat dit bittere noodzaak is.Mark Rutte verraadt Nederland!

Het zou een samenwerking moeten worden van Boeren, Bouwers, Transport en de rest van Nederland die dit beleid en deze waanzin SPUUGZAT zijn.
STEUN DIT INITIATIEF!
Laatst bewerkt: 6 maanden 3 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
6 maanden 3 weken geleden #55502 door katertje

Ingenieur Adegeest ontdekt opnieuw forse fouten in milieurapport Lelystad Airport: 'Het is je reinste oplichterij'

Hij is er hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor dat het verplichte milieurapport van Lelystad Airport twee jaar geleden de prullenbak in ging.

Ingenieur Leon Adegeest ontdekte fouten in de berekening van de geluidsoverlast van de vliegroutes. Er bleek met zo'n laag motorvermogen te zijn gerekend dat een toestel in de praktijk zou neerstorten, zoals bleek in een vliegtuigsimulator. Het rekenwerk moest overnieuw, met uitstel van de opening van de luchthaven tot gevolg.

Maar ook met het nieuwe, gecorrigeerde rapport is het mis, stelt Adegeest. Hij stuitte op iets geks: de uitstoot van vliegtuigen neemt in het nieuwe rapport toe, maar de neerslag van stikstof neemt af. "Ik dacht: dat kan niet kloppen."

1700 pagina's
Adegeest komt in het bezit van de 1700 pagina's tellende stikstofberekeningen van Lelystad Airport. En hij slaat aan het rekenen. Adegeest schaft er zelfs speciaal een computer voor aan die grote berekeningen aan kan.
Als hij de laatste stikstofberekening van Lelystad Airport vergelijkt met de eerdere versie ziet hij één groot verschil. Er is in de nieuwe berekening uitgegaan van een veel te hoge warmte-uitstoot van vliegtuigen van en naar de luchthaven. Die warmte kan van belang zijn bij stikstofberekeningen uit met name fabrieksschoorstenen: door de warmte stijgt de uitstoot immers op, verdunt en vermengt zich en slaat over een groter oppervlak neer. Het leidt tot een lagere hoeveelheid stikstof in de natuur.

Twaalf keer het vermogen van alle energiecentrales
Voor vliegtuigen adviseert het RIVM de warmte op 0 te zetten. De warmte waarmee Adecs, het bureau dat de stikstofberekening voor Lelystad Airport heeft gedaan, rekent is echter 'volstrekt absurd', zegt Adegeest. "Die komt neer op bijna twaalf keer het totale vermogen aan elektriciteit van alle energiecentrales in Nederland samen. Of een andere vergelijking: het komt overeen met 37 keer de energie-inhoud van alle vorig jaar op Schiphol verkochte kerosine. De vliegtuigen stoten meer warmte uit dan ze aan kerosine aan boord hebben. Het is onmogelijk. Het is echt waanzin."

Als gevolg van deze invoerfout pakt de stikstofneerslag zo laag uit dat Lelystad Airport onder de norm valt waarbij een Natuurbeschermingsvergunning noodzakelijk is. Wanneer Adegeest de berekening herhaalt met de door het RIVM geadviseerde gegevens komt de stikstofdepositie daar duidelijk boven. "Als er correct was gerekend had Lelystad Airport vijf jaar geleden dus al een vergunning moeten aanvragen. Maar die hebben ze nu niet."

Hoe wordt stikstofneerslag berekend?
Met een speciaal software-programma van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kan van elke bron in Nederland - bijvoorbeeld een stal, fabriek of verkeer - de stikstofneerslag worden uitgerekend. Dat is in het kader van het Milieu Effect Rapport (MER) van Lelystad Airport ook gebeurd. Er wordt met allerlei factoren rekening gehouden, zoals de ligging, de hoogte van de bron en de omgevingstemperatuur.

In de berekening kan ook de 'warmte inhoud' worden ingevoerd. Hoe hoger de warmte inhoud, hoe hoger de emissies opstijgen en hoe groter het gebied waarover de stikstofneerslag zich verspreidt. Het RIVM rekent zelf voor de luchtvaart met een warmte inhoud van 0, en beveelt dat ook aan in een rapport. De toegepaste rekenwijze in het milieurapport van Lelystad Airport gaat ook in tegen een advies van TNO.

Weg verdwijnt in de berekening
Maar dat is niet het enige dat er schort aan de berekeningen. Zo is ook de impact van al het autoverkeer van en naar het vliegveld fors onderschat, stelt Adegeest. Volgens Adecs is de stikstofbijdrage van het autoverkeer verwaarloosbaar. Als Adegeest met dezelfde gegevens in het officiële rekenprogramma van het RIVM gaat rekenen komt hij aan veel hogere waarden.

Ook valt hem op dat één wegvak in de berekening plotseling is verdwenen. Het betreft de Ganzenweg aan de zuidkant van de provincie Flevoland, en daarmee de weg die het dichtst tegen de Veluwe aan ligt. Als Adegeest de weg in zijn berekening invoert komt de stikstofneerslag fors boven de norm waarbij een vergunning noodzakelijk is.

35 keer zoveel stikstof
En dat is nog niet alles. Volgens SATL zijn in het onderzoek ten onrechte alleen wegen in Flevoland bij het onderzoek betrokken. "Maar al die miljoenen vakantiegangers die per auto naar het vliegveld komen verschijnen niet vanuit het niets in Flevoland. Die komen via wegen in Noord-Holland en Gelderland, zoals de A28, pal langs de Veluwe. Maar dat verkeer is doodleuk buiten beschouwing gelaten." Als Adegeest ook de belangrijkste aanvoerwegen meeneemt komt de stikstofdepositie op de Veluwe op ruim 21 mol, 35 keer zoveel als de 0,6 die Adecs berekende.

Adegeest: "Al twee jaar lang denk ik: kan je die rapporten nog wel vertrouwen? Maar dit is gewoon je reinste oplichterij wat mij betreft. Ik weet niet wanneer je kunt spreken over een milieudelict, waarschijnlijk nog niet, maar je probeert hier gewoon een wet te omzeilen, door fraude te plegen en manipulatie van de invoergegevens."


Het bureau dat de berekeningen uitvoerde, Adecs Airinfra, verwijst voor een reactie naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie zelf heeft op vragen van EenVandaag nog niet gereageerd.

> Valse milieu rapporten (Lelystad-airport); schending van de rechtstaat (Wilders); beïnvloeding rechtspraak (Wilders; kinderopvangtoeslagen; informatie achterhouden in rechtszaken (kinderopvangtoeslag); (voor)liegen Tweede Kamer (premier, ministers, en staatssecretarissen), gewetenloos benadelen jonge ouders en andere eerzame burgers, de lijst gaat maar door.
Bijlagen:

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
7 maanden 5 dagen geleden - 7 maanden 5 dagen geleden #55462 door katertje
Boerenjournaal! Nederland moet kapot en daar is een plan voor.> Wat jullie nodig hebben is zendtijd op TV. Dus...meld je allemaal aan als lid van de nieuwe omroep Ongehoord Nederland (ON) van Arnold Karskens en Joost Niemöller
Laatst bewerkt: 7 maanden 5 dagen geleden door dirko.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
7 maanden 6 dagen geleden - 7 maanden 5 dagen geleden #55450 door katertje
Als de vos de passie preekt...boer pas op je kippen!

Het gaat om grondbezit en de exploitatie ervan.

Uw kennis moet zich uitbreiden naar het verleden, naar 100 jaar terug. In de USA, tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn de zaadjes voor een onteigeningsprocedure op gigantische schaal gezaaid. In alle staten werden grote en kleine boeren door lokale banken en bankjes gefinancierd. Altijd werd de grond in extra onderpand gegeven, niet alleen het product en de opbrengst ervan. Banken willen steeds meer zekerheden en in de loop der jaren hadden de boeren geen keus meer. Het ging feitelijk van kwaad tot erger.

Tijdens de “Roaring Twenties” en de industriële hausseperiode op de beurzen, raakten vrijwel alle boeren aan de bedelstaf. Terwijl de boeren de eindjes amper aan elkaar kregen geknoopt, leende half Amerika geld bij de banken en bankjes om aandelen aan te schaffen. Zoals we weten liep dat voor zeer velen tijdens en na de Wall Street Crash slecht af. De banken en bankjes die de boeren financierden kregen van de Federal Reserve (Centrale Bank) al in 1921 (!) opdracht om de leningen niet meer te verlengen en met geweld de zekerheden op te eisen. De kaalslag die in het land en ver daarbuiten heeft plaatsgevonden is de geschiedenis ingegaan als “de crisisjaren”.

In Nederland ging het tot aan het ontstaan van “financieringsproducten” door particuliere banken geheel anders. Boeren gaven obligaties uit onder elkaar en onder de grootgrondbezitters. Deze laatsten waren soms van adel en soms boeren in ruste. Er werd eeuwen een rente van +/- 4% rente gehanteerd en er kwam geen bank aan te pas, anders dan een enkele lokale spaarbank of een (levens)verzekeringsmaatschappij. Er kon natuurlijk ook in die tijden wel eens niet aan de aflossingsverplichting worden voldaan en werden er zodoende faillissementen geregisseerd. Men denke aan de verschillende landbouwcrises van de 19e eeuw. Goedkope graanimporten uit Amerika en Canada waren de doodsteek voor 80% van de boerenstand. Het wrange is, dat duizenden boerenfamilies naar de Nieuwe Wereld emigreerden om zich als goedkope arbeidskracht te wijden aan de verdere vernietiging van de families die ze achter lieten.

Langzamerhand en na verloop van tijd kwam in begin 20e eeuw de coöperatieve “boerenleenbank” in opkomst, waar vele grotere boeren, rijke kooplieden, fabrikanten en de grondadel geld in staken. Dominees en grietmannen werden betaald door de opbrengsten van hun land wat ze cadeau kregen. De slimsten onder hen werden er puissant rijk van. Ook werden er allerlei boeren coöperaties opgericht om de opbrengsten voor de boer te vergroten. Maar in de crisisjaren ging het fout. Met name de boerenleenbanken vroegen het ene na het andere faillissement aan, lieten de boer door de politie in gijzeling nemen en gingen de zaak “uitwinnen’, met name de verpande grond.

Vandaag de dag is wel duidelijk dat de oude boerenleenbank de meeste Nederlandse grond in eigendom heeft en verreweg het grootste landbouwareaal in onderpand houdt.

Boeren, u zult begrijpen dat de handen van staat en banken gaan jeuken. De “winst” van banken komt niet uit de rente. De echte opbrengst van banken – die immers met geld uit het niets werken – is als ze hun onderpand kunnen verzilveren.
De boeren mogen eerst ongebreideld geld uitgeven, die een bank als “vordering” boekt. De boeren hebben echter alles al betaald, omdat have en goed in onderpand is gegeven, naast een eigen bijdrage uit spaarvermogen. De rente die moet worden opgehoest komt uit de exploitatie en gaat ten koste van het rendement. Door de hysterische regelgeving wordt het voor de boeren steeds moeilijke het hoofd boven water te houden. De boeren gaan uit arren moede protesteren om de ketting waaraan ze vast liggen wat te laten vieren. En zelfs dat komt er niet van, of er nu Kamerleden in hun beste pak op trekkers gaan staan of niet. En áls de boeren besluiten om de regels aan hun laars te lappen, dan wordt er gegarandeerd grof geweld door de “overheid” namens de sappelende burgerij toegepast.

De agenda die de “regering” dient uit te voeren is vrij eenvoudig. Er is een probleem gefabriceerd door de boeren uit te laten breiden, de regels te verscherpen en ze vervolgens te gaan handhaven. Het resultaat is dat de grond aan de staat en de banken vervalt. Het is de grootste onteigeningsoperatie in de geschiedenis, als de boeren er niets tegen doen.
En protesteren is synoniem voor niets doen zolang er maar één geldleverancier is, één zuivelcoöperatie, één veevoerkartel en één wetgever is. De boer is slachtoffer van het nieuwe ‘gigantisme’. Alles moet groter, alles moet meer, alles wordt dus beter. Dit nep-kapitalisme is aan de gang sinds de Tweede Wereldoorlog. Het privatiseren van publieke diensten als de volksgezondheid en energievoorziening is daar een voorbeeld van.
Het bewapenen van de boerenstand met slechts kennis is dan niet voldoende meer.
Als dit land voor de eigen behoefte en van het vee vrijwel alle graan moet importeren, hoever zijn we dan nog verwijderd van de levensgevaarlijke optie “monocultuur”?

Met het wegvallen van de kaalgevreten boerenstand komt er een gigantisch areaal bouwgrond ter beschikking. Wat we niet direct kunnen gebruiken bestempelen wij als “natuur”. Het kostbare onderhoud van de “natuur” is een overheidstaak. De belastingbetaler dus. De “natuur” heeft slechts een functie zolang het nog niet nodig is voor de voorgenomen vooruitgang.

Dit verwijt wordt door zetbaasjes als Rutte c.s. gepareerd door te stellen, dat we immers toch al deel uitmaken van het groetere geheel: de Europese Unie. Ieder land krijgt een bepaalde rol. Nederland moet gaan dienen als draaischijf voor vooral het Duitse achterland. Grotere luchthavens, grotere zeehavens, alle snelwegen 12-baans, er is ruimte in overvloed. Maar niet voor de boeren.

Voedsel en vooral energie zullen worden geïmporteerd. Het is daarom noodzakelijk dat Oekraïne, de van oudsher graanschuur van Europa, wordt geïntegreerd in de Europese Unie. Daarnaast vervult Polen een sleutelrol voor de energievoorziening uit kolencentrales.

Boren: u bent gewaarschuwd
U bent gewaarschuwd voor het “grote plan”, de onteigening door banken en staat van landbouwareaal. Laat het zover niet komen als wat de boeren en boertjes in Amerika hebben ondervonden, zelfs nog vóór de grote beurscrash in 1929. Banken willen eens in de zoveel jaren “een grote slag binnen halen” door hun zekerheden op te eisen en de tekorten door de belastingbetaler aan te laten zuiveren.
Stop met rente over niet bewezen geldverschaffing te betalen.

Vorm kleine coöperaties en produceer voor eigen regio. Begin te boeren zoals jullie voorouders dat deden, geen krachtvoer, eigen mest uitrijden en eigen veevoer verbouwen. Geen mais, dat hoort hier niet en het is gemodificeerd. Zorg dat alle graan voor eigen behoefte niet meer wordt geïmporteerd. Cultiveer de grond door het met rust te laten. Gebruik geen verdelgingsmiddelen. Zet na de oogst het land vol met hennepplanten. Aan hennep zal een grote behoefte ontstaan, als olie en gas niet meer worden gewonnen. Leen geen cent meer bij banken, maar geef obligaties aan familie en bekenden uit. Zorg daarbij voor een eigen notariaat, want notarissen zijn de verlengde arm van de belastingdienst, welke weer een instrument van afpersing is. Of het nu het kabinet Rutte of het Hitlerkabinet tijdens de bezetting is: het is business as usual.
Leer de Nederlanders weer op eigen benen te staan.

Bron: Herstel de Republiek
Laatst bewerkt: 7 maanden 5 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Please Inloggen to join the conversation.

Meer
7 maanden 4 weken geleden #55329 door katertje
Feynman en/of Feiten – 17 miljoen bomen
Na de boeren en de bouw, is de haven het volgende slachtoffer

Nadat de ME het protest van de bouw uit elkaar had geslagen, was het tijd voor minister Carola Schouten een spelletje verdeel en heers te starten. Eenmalig een half miljard euro om andere bronnen van stikstofoxiden en ammoniak uit te kopen, te verdelen onder bouwers en boeren, zodat een beetje ademruimte ontstaat.

Dat zulke kapitaalvernietiging niet leidt tot enige milieuwinst, bleek zonneklaar al in een korte reportage uit 2014! Miljoenen over de balk om aan de Nederlandse kant van de grens nieuwe stallen inclusief hun milieumaatregelen te slopen, terwijl aan de Duitse zijde twee grotere stallen worden gebouwd die wel alles ongewassen mogen uitstoten en andere natuurgebieden worden afgraven.

Nederland de kapitaalvernietiging, Duitsland nieuwe belastinginkomsten, Natura2000-gebieden gereduceerd tot het slagveld. De normen ophogen naar Europese waarden, of het aantal Natura2000-gebieden reduceren naar het Europees gemiddelde of aanplanten van bossen wordt niet overwogen, we blijven onszelf klemlullen, elkaar financieel ruïneren en met geld gooien.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko

Please Inloggen to join the conversation.