Vraag Regering wil extra bevoegdheden tijdens Brexit

Meer
5 maanden 3 weken geleden - 5 maanden 2 weken geleden #53602 door katertje
Minister Blok heeft een constitutionele bombrief naar de Tweede Kamer gestuurd. Voorzien van de onschuldige naam Verzamelwet Brexit, een speciale noodwet die Nederland moet voorbereiden op het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.

Om snel te kunnen reageren op noodsituaties tijdens of na de Brexit wil de regering extra bevoegdheden, buiten de gewone wetgevende processen in de Tweede Kamer om.
Toetsing van genomen beslissingen volgt dan achteraf. Dit heeft minister Blok van Buitenlandse Zaken bekend gemaakt in Brussel. In een zogenaamde ‘Verzamelwet Brexit’ staan richtlijnen voor de omgang met rijbewijzen, studenten, bedrijven, energievraagstukken, sociale zekerheid en ziektekosten. Het wetsvoorstel is naar de Tweede Kamer gestuurd, ergens in de komende maanden moet erover beslist gaan worden.

Dergelijke maatregelen komen niet vaak voor. Een van de keren dat er iets soortgelijks gebeurde was in 1973. Tijdens de oliecrisis toen, een strafmaatregel van Arabische landen vanwege westerse steun aan Israël tijdens de Jom Kipoeroorlog, verkreeg de toenmalige regering ook extra bevoegdheden. Hierdoor werd de mogelijkheid geschapen op te treden op het gebied van arbeidsvoorwaarden, huren, dividenden, pachten en werkgelegenheid als dat nodig werd geacht. Zo bepaalde het toenmalige kabinet onder andere dat alle lonen tweemaal met niet meer dan 15 gulden per maand mogen stijgen.

Volgens Blok gaat het vooral om praktische zaken om te voorkomen dat het goederen- en personenverkeer vastloopt.
Jahh ja.. en ondertussen..! Die onschuldige naam Verzamelwet Brexit is eigenlijk helemaal niks anders dan een speciale noodwet die Nederland moet voorbereiden op het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. ..toch? En kijk nou eens goed wat een alleszins redelijke zaken er in geregeld worden. Het regelt dat de rijbewijzen van de Britten geldig blijven in Nederland en dat er geen problemen ontstaan met zorgverzekeringen van Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk. Kan niemand iets op tegen hebben...toch?

Zo worden weer rookgordijnen opgetrokken want wat die Verzamelwet Brexit in werkelijkheid doet is het ondergraven van de Nederlandse democratie! Haha, fijn de Tweede en Eerste Kamer monddood maken met artikel 10 dat van de vermeende noodtoestand een ondeugd maakt!
Het beruchte artikel 10 geeft individuele ministers het recht om na uittreding van het Verenigd Koninkrijk maatregelen te treffen die tegen staande Nederlandse wetgeving ingaan, zonder daarbij de toestemming van de Tweede Kamer nodig te hebben en zonder de Raad van State om advies te hoeven vragen. De normale constitutionele route om een wet te wijzigen wordt volledig terzijde geschoven "ter voorkoming van onaanvaardbare gevolgen".

Nu brandt natuurlijk de prangende vraag op ieders lippen: wat zijn dan die onaanvaardbare gevolgen die ministers een vrijbrief geven om wetten te mogen breken? Die onaanvaardbare gevolgen staan nergens gespecificeerd.

Niet in de wet zelf en niet in de memorie van toelichting die standaard bij elke wet wordt geschreven. Het is aan een minister, op het moment dat zich een probleem voordoet, te bepalen of een bepaald gevolg van de Brexit onaanvaardbaar is, om vervolgens de parlementaire democratie volledig terzijde te schuiven.

Een wildcard, om te doen en te laten wat de minister in kwestie goeddunkt. Een volledig onaanvaardbaar misbruik van de situatie rond de Brexit .

Wim Voermans en Roel de Lange, hoogleraren staatsrecht, hebben vernietigende kritiek op met name dit artikel 10. Volgens Voermans is het geven van dergelijke vergaande bevoegdheden onconstitutioneel en bevat het wetsvoorstel geen enkele beperking voor een minister om regelgevend op te treden. Ook De Lange is duidelijk: artikel 10 moet uit de Verzamelwet, het proportionaliteitsbeginsel wordt met voeten getreden.

De Verzamelwet Brexit geeft individuele vakministers carte blanche. Is minister Schouten van Landbouw van mening dat het onaanvaardbaar is dat bij een no-deal het transport van levende dieren van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland stil komt te liggen? In dat geval kan ze besluiten dat dieren zonder de nu wel verplichte fysieke en welzijns controle Nederland in mogen, met desastreuze gevolgen voor dierenwelzijn.

De kloof tussen burger en politiek is sinds 2002 alleen maar groter geworden. Pogingen om de burger meer macht te geven, stranden onmiddellijk zodra de burger die macht ook daadwerkelijk gebruikt. Het raadgevend referendum werd onder aanvoering van D66 nagenoeg per ommegaande afgeschaft toen bleek dat kiezers anders stemden dan de regering wilde.

In Frankrijk komen de gele hesjes in opstand tegen de politieke elite die lasten van burgers verhogen en met de opbrengsten cadeautjes voor het grootkapitaal financiert. Wat deze wet betekent voor burgers, dieren, natuur en milieu is op dit moment volstrekt onvoorspelbaar, maar Voermans en De Lange maken duidelijk dat deze wet weinig goeds voorspelt.

Met de Verzamelwet Brexit wordt, vooralsnog onopgemerkt, de macht van het parlement en burger verder ondermijnd. Het afschaffen van het raadgevend referendum gebeurde voor het oog van heel Nederland. Maar het verder ondermijnen van de Nederlandse democratie met deze Verzamelwet, een wet van ‘likmijnhesje’ gebeurt vooralsnog in het geniep, met een weggemoffeld artikel in een redelijk ogende wet.

--
> (“Het inmiddels beruchte artikel 10 uit de Verzamelwet geeft individuele ministers het recht om na uittreding van het Verenigd Koninkrijk maatregelen te treffen die tegen staande Nederlandse wetgeving ingaan, zonder daarbij toestemming van de Tweede en Eerste Kamer nodig te hebben en zonder de Raad van State om advies te hoeven vragen. “)

Dit gaat ver over de grenzen van het schandalige af, dit artikel 10 is een regelrechte aanval op de Grondwet van de Nederlandse staat. Het is op geen enkele manier aanvaardbaar!

Tevens levert dit artikel 10 het directe bewijs dat de Nederlandse democratie vrij onderontwikkeld is omdat, enerzijds zou een Constitutionele Hof nodig zijn om dergelijke steenworpen op onze Grondwet te kunnen stoppen, anderzijds hoor je geen van onze politici hierop reageren – die zouden meteen in opstand moeten komen om de Grondwet van ons land te doen beschermen en dergelijk artikel meteen van de hand af te wijzen.

En zo gaat het continu….allemaal redelijk ogende wetten waarvan de implicaties nauwelijks te overzien en te handhaven zijn. In ieder geval niet door de huidige politici zoals blijkt.
Net zoals met het afschaffen van het briefgeheim….slechte zaak . Lijkt allemaal redelijk en voor het goede doel maar wat als post .nl niet meer strafbaar is omdat aangetekende gerechtelijke uitspraken openmaakt en doelbewust verkeerd bezorgd tja dan zakken we toch wel helemaal af naar het niveau van de bananenrepubliek.
Nu is e.e.a. nog in ieder geval op papier strafbaar.

Wat bezielt het kabinet? Is dit nou niet een "beetje" overdreven, ik bedoel, er treedt alleen een lidstaat uit de EU. Het is niet het begin van de derde wereldoorlog...althans, mag ik hopen. Of is het misschien de bedoeling dat de beloofde verhoging van de inkomens even op ijs kan worden gezet? Wordt het een noodwet? Is een Parlement vol Ja-knikkers niet voldoende?
Wat er door het uitstappen van Groot-Brittannië geregeld moet worden is bekend. Nou, doe dat dan ook en zorg dat afspraken nagekomen worden.
Laatst bewerkt: 5 maanden 2 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Tijd voor maken pagina: 0.186 seconden