Vraag UPDATES en nieuwtjes over onze #Blokkeerfriezen.

Meer
1 week 3 dagen geleden #54435 door katertje
Rechter: Weer twee blokkeerfriezen die hun DNA niet hoeven af te staan

De rechtbank in Leeuwarden heeft opnieuw twee bezwaarschriften van zogenoemde blokkeerfriezen tegen afname van DNA-materiaal gegrond verklaard. Dat meldt advocaat Tjalling van der Goot. In totaal heeft de rechtbank nu negen keer in het voordeel van de blokkeerfriezen beslist.
De rechtbank vindt dat er sprake is van een uitzondering op de regel dat DNA moet worden afgestaan na een veroordeling. Volgens de rechter gaat het niet om misdrijven waarbij celmateriaal een rol speelt bij de opsporing.

Bron: TPO.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
1 maand 1 week geleden #54304 door katertje
Blokkeerfriezen hoeven geen DNA af te staan, lees ik in het Reformatorisch Dagblad..

Van de negen zogeheten blokkeerfriezen die bezwaar maakten tegen afstaan van DNA hebben er vijf woensdag gelijk gekregen van de rechtbank in Leeuwarden. Hun DNA mag niet worden opgenomen in de databank van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Bij twee andere blokkeerders zijn bij de afname fouten gemaakt in een formulier. Hun bezwaren zijn ook formeel gegrond, maar bij hen mag van de rechter eventueel opnieuw DNA worden afgenomen.

Wie een werk- of celstraf heeft gekregen voor een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is, moet DNA afstaan.
Advocaat Tjalling van der Goot betoogde in maart voor de rechtbank dat voor een overtreding als het blokkeren van een snelweg geen DNA hoeft worden afgenomen. Dit vindt de rechter na drie weken beraad ook. Daar is Van der Goot blij mee. „Het was een principieel bezwaar van mijn cliënten en ik ben blij dat de rechter dit ook zo ziet.”

Dat twee blokkeerfriezen desondanks wel celmateriaal moeten afstaan, vindt de raadsman dan ook „zuur”. In hun geval vreest de rechter dat zij, gezien recente aantekeningen op hun strafblad, opnieuw strafbare feiten plegen die met DNA kunnen worden opgespoord. „Hier heb ik moeite mee”, aldus Van der Goot. „In het verleden is besloten dat deze twee cliënten geen DNA hoefden af te staan, maar nu moeten zij dit vanwege deze oude veroordelingen alsnog doen.”

De negen klagers blokkeerden in 2017 met 25 andere personen de A7, waardoor anti-Zwarte Pietdemonstranten niet door konden reizen naar Dokkum voor een betoog bij de sinterklaasintocht. De rechtbank gaf in november 33 blokkeerders taakstraffen tot 200 uur. Boegbeeld Jenny Douwes kreeg naast een taakstraf van 240 uur een maand voorwaardelijke celstraf.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
2 maanden 2 weken geleden - 2 maanden 2 weken geleden #54127 door katertje
Agenten hebben dinsdagochtend de eerste blokkeerfries van huis gehaald die tot twee keer toe geen gehoor heeft gegeven aan de oproep om DNA af te staan.

Het gaat om een 47-jarige vrouw uit Sneek. Zij is een van de 5 blokkeerfriezen (in totaal zijn er 34 veroordeeld voor het blokkeren van de snelweg A7) die tot nu toe hebben geweigerd mee te werken aan het afstaan van DNA.De weigeraars worden naar het politiebureau gebracht, waar ze gedwongen worden hun celmateriaal af te geven.

Het afstaan van DNA is verplicht voor mensen die in Nederland zijn veroordeeld voor een strafbaar feit waar voorlopige hechtenis voor mogelijk is.
Je kunt geen protest aantekenen tegen het afstaan van DNA. Pas als het DNA is afgenomen, kun je bezwaar maken tegen de verwerking van het materiaal. Zeker 4 blokkeerfriezen hebben aangegeven dit van plan te zijn.

Plysjeminsken
Een van hen is Sander Slijver uit Dokkum. ,,Ik haw hjir noch gjin plysjeminsken sjoen, mar ik ferwachtsje se dizze wike al”, zegt de blokkeerfries met het blauwe haar.
Lees ook: Afnemen DNA blokkeerfriezen ‘sneller dan snel’ (maar prioriteit heeft zaak niet, aldus OM)

> 60.000 echte criminelen vinden ze niet voor DNA, maar een paar Blokkeerfriezen worden nog voordat hoger beroep is behandeld al opgepakt. Dit riekt naar willekeur en klassenjustitie! Je zou verwachten dat dit leidt tot een opstand en onafhankelijkheid van het Friese volk.

DDR 2.0. Ik verzeker u, dit is nog maar het begin! Wacht maar tot alle wetten, wetjes en regeltjes die het kabinet in de afgelopen jaren achter onze rug en onder onze neus heeft ingevoerd, de praktijk van het dagelijkse leven bereiken. Voor de duidelijkheid, de DNA afname bij veroordeelden verplicht de Officier van Justitie om DNA af te nemen bij ALLE veroordelingen voor misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis zou kunnen worden toegepast. Dus ook bij zaken waar je veroordeeld wordt tot uiteindelijk een boete. Er is grof gezegd maar één echte uitzonderingsgrond en die is zo uitzonderlijk dat niemand daar aan kan voldoen.

Met andere woorden, slecht geschreven wetgeving die zijn doel ruimschoots voorbij vliegt maar wel lekker ge(mis)bruikt kan worden. Juridisch heeft onze dappere blokkeerfries geen poot om op te staan, maar een wet die de burger niet beschermt dient ten alle tijde weersproken en weerstaan te worden.

Duss...zeg maar dag tegen alle vrijheid. We lopen, inmiddels met open ogen, een fuik in naar het abattoir dat de EU is. We worden straks heel kort gehouden en elke onwelgevallige uitspraak of mening kost je dan punten en met te weinig puntjes mag je fijn naar een folterkelder, een heropvoedingskamp of je krijgt gewoon een spuitje...
."Ik blijf het tóch zeggen hoor !"

En alle partijen van de oude zittende kliek hebben hier keurig aan bijgedragen, laten we dat vooral niet vergeten.


20 Maart STEM ZE WEG
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 2 maanden 2 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
6 maanden 1 dag geleden #53543 door katertje
www.ankerenanker.nl/nieuws/3021_hoger-be...k-voor-18-verdachten

Hoger beroep ingesteld in A7-blokkadezaak voor 18 verdachten

Vandaag heeft de verdediging voor achttien cliënten in de zogeheten A7-blokkadezaak hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank in Leeuwarden van twee weken terug. De rechtbank veroordeelde onze cliënten wegens het medeplegen van het blokkeren van een snelweg en het medeplegen van dwang. Aan de cliënten werden werkstraffen tussen de 80 en 200 uren opgelegd. Aan onze cliënte Douwes werd wegens opruiing 240 uren taakstraf opgelegd. Alle cliënten werden vrijgesproken van het verhinderen van een betoging.

Vijftien cliënten leggen zich om uiteenlopende reden bij het vonnis neer. Zij zullen – indien het openbaar ministerie geen hoger beroep instelt - de aan hen opgelegde werkstraffen uitvoeren. Volgens de wet hebben ze daarvoor een jaar de tijd.

Op 18 november 2017 is het verkeer op de snelweg A7 nabij Joure tot stilstand gebracht door diverse auto's. De blokkade ontstond na een oproep op Facebook om de bussen met betogers van Kick Out Zwarte Piet te vertragen. Er ontstond een file. In die file stonden ook de drie bussen met betogers die wilden demonstreren tijdens de landelijk intocht van Sinterklaas die dag in Dokkum. De betogers hebben uiteindelijk niet gedemonstreerd.

In het hoger beroep wil de verdediging een aantal vragen aan de orde stellen.

In de eerste plaats is het de vraag of de rechtbank terecht kon oordelen dat sprake was van medeplegen van het blokkeren van een snelweg. Voor medeplegen is namelijk een nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachten nodig. Een deel van onze cliënten bestuurde echter niet zelf de auto. Het enkele feit dat enkele van de bijrijders hebben verklaard sympathie te hebben voor de actie, maakt hen nog niet tot medepleger. Als bijrijder hadden zij immers geen invloed op het rijgedrag van de auto. De enkele aanwezigheid op de snelweg maakt hen volgens de verdediging nog niet tot medepleger.

Voor de bestuurders van de auto’s die op de A7 in een file terecht kwamen die vóór hen reeds was ontstaan, is het voorts de vraag of zij ‘opzettelijk’ een snelweg hebben geblokkeerd. Uit alle verklaringen blijkt dat het de bedoeling was een langzaamaan actie uit te voeren. Daarbij behoefde geen rekening te worden gehouden met een blokkade. Bovendien zijn deze bestuurders niet zelf verantwoordelijk voor het feit dat het verkeer voor hen tot stilstand werd gebracht.

Opmerkelijk is dat de rechtbank alle cliënten heeft vrijgesproken van het verhinderen van een geoorloofde betoging. Dit feit vormde het zwaartepunt voor het openbaar ministerie omdat daarmee het uitoefenen van een fundamenteel recht (demonstratierecht) zou worden gefrustreerd. Daarentegen is wel een ander feit bewezen verklaard, namelijk dwang. Concreet houdt dit in dat de cliënten zich volgens de rechtbank op de A7 zodanig hebben gedragen dat zij de inzittenden van een drietal bussen hebben gedwongen te dulden dat zij in een file terecht kwamen waardoor zij een deel van de betoging niet konden uitvoeren. Met dit oordeel miskent de rechtbank in de visie van de verdediging dat de locoburgemeester heeft verklaard dat het verbieden van de (statische) betoging in Dokkum niets te maken had met de blokkade op de A7. Volgens de locoburgemeester kon de veiligheid in de stad niet worden gegarandeerd en was dat de reden voor het verbod.

In de zaak Douwes heeft de rechtbank de verweren die strekten tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie verworpen. Zo is door de verdediging aangevoerd dat het OM zijn recht om cliënte te vervolgen wegens opruiing heeft verspeeld omdat toezeggingen zijn gedaan dat geen vervolging zou worden ingesteld indien zij de oproep op Facebook zou verwijderen. Voor zover cliënte de mededelingen als een toezegging om niet te vervolgen heeft opgevat, kan zij volgens de rechtbank hieraan niet het gerechtvaardigd vertrouwen hebben ontleend dat zij niet zou worden vervolgd. De rechtbank motiveert dit vervolgens met een verwijzing naar de activiteiten van cliënte nadat het bericht van Facebook was verwijderd. Aan het hof zal de vraag worden voorgelegd of handelingen die hebben plaatsgevonden nadat het strafbare feit (opruiing door een oproep op Facebook) is voltooid en nadat een toezegging is gedaan om voor dat strafbare feit niet te vervolgen, redengevend kunnen zijn voor het oordeel dat aan een toezegging geen gerechtvaardigd vertrouwen kan worden ontleend dat daadwerkelijk niet zal worden vervolgd.

Het verweer in de zaak Douwes dat sprake is van strijd met het gelijkheidsbeginsel is tevens een onderdeel van het hoger beroep. Volgens de verdediging handelt het OM willekeurig door cliënte wel, maar degene die daadwerkelijk het bericht op Facebook heeft geplaatst niet te vervolgen. Ook hier geldt dat de rechtbank het verweer heeft verworpen door te wijzen op het feit dat cliënte – nadat de oproep was verwijderd – zich heeft bemoeid met de actie waartoe was opgeroepen. Nu het ten laste gelegde feit (slechts) opruiing door middel van het plaatsen van een oproep op Facebook inhoudt, is het de vraag of de rechtbank in het kader hiervan rekening kan houden met handelingen die nadien hebben plaatsgevonden.

Tot slot wil de verdediging de strafmaat ter discussie stellen. De rechtbank heeft als uitgangspunt gehanteerd dat de feiten een taakstraf van 120 uren rechtvaardigen. Vervolgens is in een aantal zaken vanwege bijzondere omstandigheden de straf hoger uitgevallen. Omdat de rechtbank niet heeft kunnen putten uit straffen in soortgelijke zaken, zal de vraag in appel aan de orde komen of het uitgangspunt van de rechtbank juist is. In de zaak van Jenny Douwes is daarnaast van belang dat zij van bijna alle feiten is vrijgesproken. Zij is enkel veroordeeld wegens opruiing, maar daarbij vrijgesproken van opruiing tot geweld. In de kern gaat het bij Jenny Douwes dus om een veroordeling wegens een ‘uitgeklede’ opruiing. Zij was niet op de A7 aanwezig. Dat desondanks aan haar de hoogste straf van alle 33 cliënten is opgelegd, is aan cliënte moeilijk uit te leggen. Het hof zal worden gevraagd – als Douwes al kan worden veroordeeld – de strafmaat kritisch te beoordelen.

Het hoger beroep zal worden behandeld door het gerechtshof in Leeuwarden. Naar verwachting zal het hoger beroep op zijn vroegst in het najaar van 2019 dienen.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko
Meer
6 maanden 5 dagen geleden - 6 maanden 5 dagen geleden #53506 door katertje
Kijk, dit vind ik zó sympathiek..!

Martin Bosma heeft vandaag tijdens de behandeling van de Cultuur Begroting namens PVV-Kamerleden Wilders, Agema, Beertema, Fritsma en hemzelf , een niet alledaagse Kamermotie ingediend. Het gaat hier om een Koninklijke onderscheiding "een lintje" voor Jenny Douwes.

Volgens de indieners, verwoordt door Bosma, hebben de blokkeer-Friezen de Nederlandse volkscultuur een grote dienst bewezen door hun actie vorig jaar november op de snelweg A7 bij Oudehaske, die leidde tot ‘een ongestoorde doorgang van de Sinterklaas-intocht in Dokkum’.
Bosma heeft zijn Twitteraccount al enige tijd omgedoopt tot ‘PVV Stipet Fryske Tichtsetters’. Tijdens het Cultuurdebat in Den Haag stak hij maandag zijn waardering voor Jenny Douwes en consorten niet onder stoelen of banken. Het Tweede Kamerlid was eerder aanwezig bij de rechtszaak tegen de groep in Leeuwarden.

‘Officiële erkenning’
Bosma verzoekt minister Ingrid van Engelshoven (D66) ‘zich in te zetten voor een officiële erkenning van Jenny Douwes en de heroïsche blokkeer-Friezen, in de vorm van een prijs of een lintje’. De Tweede Kamer kan volgende week over zijn voorstel stemmen.

Een Kamermeerderheid ligt niet voorhanden.
Bovendien heeft Martin Bosma middels een tweet te kennen gegeven dat de PVV niet voornemens is om de verdediging van Zwarte Piet te staken.

Dank voor dit geweldige initiatief aan :
Geert Wilders, Fleur Agema, Harm Beertema, Sietse Fritsma en Martin Bosma
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 6 maanden 5 dagen geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi]
Meer
6 maanden 6 dagen geleden #53502 door katertje
Ruim twee ton voor blokkeer-Friezen

19 november, 2018 // 8:59

De doneeractie voor de #blokkeerfriezen heeft meer dan twee ton opgebracht. Vanochtend - maandag 19 november - waren er in totaal ruim 10.100 donaties binnengekomen die samen goed waren voor 201.200 euro. Het geld is bedoeld om een eventueel hoger beroep te bekostigen. De initiatiefnemer had al aangekondigd zondag 18 november met zijn actie te stoppen.

Vrijdag 9 november werden de mensen die vorig jaar de A7 blokkeerden om anti-Zwarte Piet-demonstranten tegen te houden, veroordeeld tot taakstraffen.

Boegbeeld Jenny Douwes kreeg 240 uur taakstraf en een maand voorwaardelijke celstraf.
Meteen na de veroordeling begon Robin van Prattenburg een inzamelactie op doneeractie.nl. Binnen een dag stond al 130.000 euro op de teller.

Goed gedaan jochie ! sjaapooo!
Meer
6 maanden 2 weken geleden - 6 maanden 2 weken geleden #53442 door katertje


Een trotse GeenStijl meldt:
www.geenstijl.nl/

Hartverwarmend is het, hoe duizenden burgers onnederlands diep in de buidel tasten en in een paar uurtjes tijd een TON aan pepernoten in de juridische oorlogskas van de Blokkeerfriezen hebben gepot.

Hoe veel deftige pijprokers er vandaag ook met het vitriool van de oudmediale kroontjespen in hun Chesterfield-couranten sneren over Us Jenny & haar 33 Foutparkeerders.

Geen enkele krassende krantenstem spreekt zo luid dat hij de rinkelende spaarpot der volkse gerechtigheid kan overstemmen. Vol overtuiging, uit naam van het Nederlandse culturele erfgoed en in een door het Openbaar Ministerie opgeruide golf van anti-elitair sentiment, doneren duizenden aan het goede doel.
Geen idee wat die Ankertjes kosten.

Maar straks hebben ze genoeg over voor nog een miljoenmiljard extra stroopwafels het OANT SAFIER monument! Burgerlijk ongehoorzaam bijboeken kan nog altijd hier:
www.doneeractie.nl/blokkeeractie-a7-hoger-beroep/-31174Prima voorstel van reaguurder Henk de Vries@HenkdeVries1970

Velen vinden dat @JennyDouwes een lintje verdient in plaats van straf. Haar verdienste is het voorkomen dat een vrolijk kinderfeest in een zure gewelddadige confrontatie uitliep. Het leuke is dat we haar daarvoor kunnen voordragen:

lintjes.nl/voordragen/voorstelformulier/eigen-gegevens
#lintjevoorjennydouwes
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 6 maanden 2 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
6 maanden 2 weken geleden #53441 door katertje


Wat al in de verwachting lag, heeft vanmiddag plaatsgevonden bij de Rechtbank te Leeuwarden, schreef Jan Gajentaan gisteren op de website OPINIEZ.
Alle verdachten in het proces tegen de #blokkeerfriezen en Jenny Douwes werden veroordeeld tot behoorlijke taakstraffen.

Al jaren worden allerlei vormen van hemeltergend geweld en intimidatie van linkse activisten gedoogd. Maar de Friese onderneemster en alleenstaande moeder Jenny Douwes wordt veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand. Voor het willen beschermen van een kinderfeest.

Met twee maten meten
Het vonnis leidde onmiddellijk tot onvrede en boegeroep op de tribune. Het zal de polarisatie in Nederland alleen maar groter maken. De politiek-correcte elite zal victorie kraaien, de onrust onder de bevolking neemt toe. Het is duidelijk geworden dat Justitie met twee maten meet in Nederland.

Wie opkomt voor de eigen cultuur of het recht van kinderen op een ongestoord feest, wordt buitensporig zwaar gestraft. Wie antisemitisme en islamofascisme wil botvieren in de straten, wordt niets in de weg gelegd.

Vreemde redenering
Eén van de meest somber stemmende aspecten van deze zaak, is dat duidelijk wordt hoezeer niet alleen het Openbaar Ministerie, maar ook de rechterlijke macht volledig geïndoctrineerd is door cultuurmarxisme en overdreven politieke correctheid.
Het is duidelijk dat de bezorgdheid van de alleenstaande moeder Jenny Douwes ordeverstoringen tijdens de intocht in Dokkum betrof, uitgelokt door burgemeester Marga Waanders die zich het vuur uit de sloffen liep om de agressieve links-identitairen van KOZP naar Dokkum te halen, nadat deze al de landelijke intochten van Meppel en Maassluis grondig hadden verpest en die van Gouda in een veldslag hadden veranderd.

Van het padje
In plaats van deze bezorgdheid serieus te nemen en de burgemeester op haar gedrag aan te spreken, redeneert de rechtbank als volgt: als agressieve links-identitairen uw kinderfeest komen verstoren, dan moet u niet uw kinderen beschermen, nee, dan gaat u toch zelf ook daar demonstreren! Ik kan niet anders dan droevig constateren dat de rechterlijke macht volledig van het padje is in Nederland. Want natuurlijk gaat dit niet over de vrijheid van demonstratie of meningsuiting, het gaat om de bescherming van kinderen en hun recht op een ongestoord feest!

Hoger Beroep
Mijn verwachting en ook mijn hoop is dat Jenny Douwes en de overige veroordeelden, in hoger beroep gaan tegen dit veel te zware vonnis. Een boete voor de actie op de snelweg had ik nog kunnen begrijpen, maar deze straffen gaan alle perken te buiten. Zeker als we de nalatigheid van het OM in aanmerking nemen bij talloze veel ernstiger protestacties, met kwalijke bedoelingen. Maar uiteraard zullen zij dit eerst zorgvuldig willen bespreken met hun advocaten.

Steun Jenny en de #blokkeerfriezen
In ieder geval wil ik hierbij oproepen Jenny Douwes en de #blokkeerfriezen zoveel mogelijk te steunen, materieel en anderszins. Jenny is een topper, een sterke, zelfstandige vrouw die zich er zeker niet onder zal laten krijgen door een links-geïndoctrineerd OM. Ik denk dat we, los van deze zaak, nog veel van haar zullen horen. Als het niet is in de politiek, dan misschien met een soort van burgerbeweging.

Voor de agressieve activisten die al jaren niets in de weg gelegd wordt en die zelfs de rode loper krijgen uitgerold door burgemeesters en in de media, heb ik een minder vrolijke boodschap. Deze geest gaat niet meer in de fles! De Nederlandse bevolking laat zich niet langer in de hoek zetten door een lawaaierige minderheid.

Desnoods worden we allemaal #blokkeerfriezen

Jan Gajentaan, Opiniez
Amsterdammer in Rotterdam, blogger, schrijver van e-books, voetbalvader, Volvo 940 rijder, in het dagelijks leven Recruitment / Human Resources Consultant.
Bijlagen:
Meer
6 maanden 2 weken geleden #53437 door katertje
Crowdfund BlokkeerFriezen komt op stoom
Hoger Beroep! Al 15000 euro voor Us Jenny en de dappere kinderfeest-beschermersDe BlokkeerFriezen gaan zeerwel zeker in Hoger Beroep tegen de ridicule politieke rechterlijke uitspraak inzake het moedig stoppen van een stelletje randstedelijke kinderfeestvernielers op weg naar een Intocht te Dokkum. En dat kost geld. De Gebroeders Anker werken niet gratis, en meester Tjalling lust er ook wel eentje. Er wordt gul gegeven, anoniem danwel met naam en toenaam. Ene mijnheer of mevrouw Bonifatius doneerde zelfs honderd euro met de opmerking Beter op de snelweg gestopt, dan in Dokkum vermoord ! En dat zijn best gulle bedragen, zo met de feestdagen en het vernietigende belastingklimaat van Rutte III alsook de duurdere boodschappen en de ziekelijke premieverhogings voor de deur. En dan moet u ook nog vuurwerk kopen. Enfin, de websitepagina waar u kunt doneren vindt u HIER
www.doneeractie.nl/blokkeeractie-a7-hoger-beroep/-31174

GSTV. Tom Staal bij de SCHULDIGE BlokkeerFriezen
EXCLUSIEF gesprek met Jenny (240 uur schoffelen) Douwes op Geheime Lokatie

Wat vandaag een overwinning van het gezonde verstand had moeten zijn - vrijspraak, een bedankje voor het behoeden van feestende kindertjes voor bloedige rellen én een koninklijk lintje - eindigde in een stupide doodsreutel van de afkalvende elite. Met idioot hoge werkstraffen en nog debielere argumentatie iedere vorm van burgerprotest tegen randstedelijke koekwauserij de kop indrukken, zo met de intocht van 17.11 voor de deur. Of dat gaat lukken is een ander verhaal. Maar hier is eerst Tom Staal, in gesprek met Bosma, BlokkeerFriezen, Duo Dwarsbongeltjes en Jenny Douwes, de heldin van ons. Allemaal.Met dank aan GeenStijl...geweldig!
Bijlagen:
Meer
6 maanden 2 weken geleden - 6 maanden 2 weken geleden #53435 door katertje
De meeste #blokkeerfriezen zijn veroordeeld tot 120 uur werkstraf. De rechter in Leeuwarden oordeelde dat alle verdachten strafbaar zijn. Er zijn volgens de rechtbank fundamentele rechten van demonstranten geschonden.

Jenny Douwes, die als boegbeeld fungeert, werd schuldig bevonden aan opruiing en kreeg de zwaarste straf: 240 uur taakstraf en 1 maand voorwaardelijk.
Een aantal verdachten is ook veroordeeld tot een hogere werkstraf: 180 of 200 uur. Dit omdat hun rol tijdens de blokkeeractie groter was. Er zijn geen onvoorwaardelijke gevangenisstraffen uitgedeeld. Bij één verdachte (Sybolt H.) had het OM daar wel om gevraagd. Hij kreeg – net als Jan Z. – wel een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand.
De veroordeelden geven aan dat ze nog niet weten of ze in hoger beroep gaan. Na afloop van de uitspraak klonk er ook wel wat boe-geroep vanaf de tribunes.

De advocaten hadden gevraagd het OM niet-ontvankelijk te verklaren, maar daar ging de rechter niet in mee. De blokkeeractie was volgens haar niet vergelijkbaar met eerdere blokkades, die niet tot een rechtszaak leidden. Deze was bewust op een groep demonstranten gericht, in andere gevallen was dat niet zo.
De rechter acht bewezen dat de verdachten de verkeersveiligheid in gevaar brachten. De handelingen tegen de demonstranten worden niet gezien als geweld. De verdachten worden vrijgesproken van het met geweld verhinderen van een betoging. Versperren is geen geweld, volgens het wetboek. De verdachten hebben wel verhinderd dat demonstranten gebruik konden maken van hun recht op betoging.

Twee verdachten, Jan Z. en Sybolt H., hebben gedreigd met geweld tegen de inzittenden van de bus, zegt de rechter. Bij Jenny Douwes, de bekendste verdachte, was volgens de rechter sprake van gerichte samenwerking om een ‘event’ te organiseren. Er was overleg en het doel was bekend, zegt de rechter. Daarom kan ze strafbaar worden geacht voor opruiing. Ze riep echter niet op tot geweld. Voor dat deel wordt ze vrijgesproken. Douwes kreeg uiteindelijk 240 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van 1 maand. Justitie eiste eerder 240 uur en 3 maanden voorwaardelijk. Ze wordt gezien als de ‘intellectuele dader’.

De verdachten moeten een schadevergoeding betalen aan de Stichting Nederland wordt Beter van Jerry Afriyie. Dit voor de bus-huur en een kapotte ruit. Hun verzoek om de verdachten een verplichte cursus te laten volgen, werd niet gehonoreerd.

Justitie zag de blokkeeractie los van de zwartepietendiscussie, zei de officier in oktober in zijn pleidooi. ,,Het gaat niet over Zwarte Piet, maar over het gedrag van de blokkeerders. Zowel hun doel (het verhinderen van een demonstratie) als middel (het blokkeren van de snelweg) is strafbaar.”

De verdachten ontkenden in de meeste gevallen niet dat ze aanwezig waren bij de blokkade. Zij zeggen het vanuit de beste bedoelingen gedaan te hebben. In hun ogen heiligde het doel – een protestvrij kinderfeest in Dokkum – in dit geval het middel.
De uitspraak in Leeuwarden werd in de rechtbank gevolgd door tientallen belangstellenden.

Terecht stelt D66 dat het beknotten van de vrijheid van meningsuiting een misdaad is die buitengewoon zwaar bestraft moet worden.
Voorwaardelijk celstraf en taakstraffen die het totaal van 1.000 uur ver te boven gaan.Wee de misdadiger die in de toekomst nog één vinger uitsteekt naar een burger die gebruik maakt van zijn recht op Vrije Meningsuiting. Er vanuit gaande dat D66 geen onderscheid gaat maken of die meningsuiting nu wél of niet in het eigen D66-straatje past.
Nu maar hopen dat de #blokkeerfriezen niet in hoger beroep gaan en dat deze strafmaat blijft staan.

cynische.mode/off

Terug naar de realiteit...Deze uitspraak slaat alles.
Van mij mogen Jenny and the boyzz een medaille krijgen en heb wel een adres om te schoffelen.
Laatst bewerkt: 6 maanden 2 weken geleden door katertje.
Meer
6 maanden 4 weken geleden #53332 door katertje
Identitair Verzet mag niet demonsteren bij Haagse As-Soennah moskee
Burgemeester van Den Haag Pauline Krikke , die is van de VVD, maakte bekend dat Identitair Verzet niet mag demonstreren bij de As-Soennah moskee. Zou te veel onrust veroorzaken en de veiligheid in het geding brengen. Mogen wel demonstreren, maar dan in het park Koekamp.

Heb u al gemeld dat Pegida morgen niet mag demonstreren bij de Ulu moskee, de grootste moskee van Utrecht.
Dat heeft locoburgemeester Kees Diepeveen, die is van GroenLinks, dinsdag besloten nadat begin deze maand relschoppers een demonstratie van de anti-islambeweging bij de Turkse moskee verstoorden door politie en demonstranten te bekogelen met vuurwerk, glas en eieren.

> Al geschreven dat als een burgemeester of een loco niet in staat is om de orde te handhaven, hij niet geschikt is om een gemeente te leiden

Nu heeft deze Diepeveen in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten dat Pegida alleen op een alternatieve locatie in Utrecht mag demonstreren tegen ‘islamisering’. De gemeente stelt dat iedereen het recht heeft om actie te voeren, ‘maar een demonstratie mag niet de veiligheid van mensen in gevaar brengen’. Volgens het bestuur van de Domstad zijn ‘vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstreren belangrijke grondrechten, evenals het recht op geloofsbelijdenis’.

"...een demonstratie mag niet de veiligheid van mensen in gevaar brengen"...
Jenny Douwes van de #blokkeerfriezen heeft geheel gehandeld in de geest van de wet van de " veiligheids driehoek" en heeft gezorgd voor de veiligheid van met name piepjonge kinderen.

...mogen wel demonstreren maar dan op een alternatieve lokatie

Wat een schitterende jurisprudentie voor de rechtszaak tegen de #blokkeerfriezen. Kan niet anders of Jenny and the boyzzz of Fryslân worden vrijgesproken van alle tegen hen ingebrachte beschuldigingen en de eisen van het Openbaar Minister worden nietig verklaard.

Bloemetje bij?
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Meer
7 maanden 1 dag geleden - 6 maanden 2 weken geleden #53307 door katertje
In Nederland mag je je eigen mening hebben. Wat die mening ook is. ….


Als die maar niet van Pegida is of van Geert Wilders !
De Nederlandse rechtsstaat dondert in elkaar onder dreiging van mohammedaans geweld, schrijft Fenixx. Na Den Haag verbiedt ook Utrecht demonstratie bij moskee. Pegida had morgen willen demonstreren op het Moskeeplein in Utrecht. Mag niet van gemeente. Gevalletje islampressie. Pegida moet uitwijken naar een plekkie vlak naast het politiebureau.

> Wat is dat nou weer voor idioterie. Pegida wil protesteren tegen de islam en haar uitwassen. Dan wil je toch ook dat degene tegen wie je protesteert ziet dat je dat doet en te confronteren met je bezwaren?

NRC schrijft:
In navolging van het Haagse stadsbestuur heeft de Utrechtse locoburgemeester Kees Diepeveen besloten om geen demonstratie bij een moskee toe te staan. Anti-islambeweging Pegida wilde woensdag bij het Moskeeplein in Utrecht demonstreren, maar kreeg van de gemeente een andere locatie toegewezen omdat er eerder deze maand rellen uitbraken bij een soortgelijke demonstratie. Volgens Diepeveen zijn de openbare orde en veiligheid in het geding.
“Gezien het verloop van de demonstratie van 5 oktober achten de gemeente en de politie het niet uitgesloten dat aanstaande woensdag opnieuw pogingen tot verstoringen en wanordelijkheden plaatsvinden. Daarom is gezocht naar een plek die beter beheersbaar, zichtbaar en controleerbaar is, zodat de demonstranten bij ongeregeldheden beter kunnen worden afgeschermd.”

> Vinger wapperende Groenlinkse corporatistische kartel swaffelaar van de Utrechtse gemeente heeft niet het vermogen om de openbare orde in zijn gemeente te handhaven en gebruikt een verbod op een Pegida-demonstratie om zijn eigen onvermogen toe te dekken. Lafaard! Verbiedt dan een tegendemonstratie door die eeuwige raddraaiers van Antifa. Zet het waterkanon op ze in zodra ze zich laten zien of wijs die het pleintje bij het politiebureau toe. Handhaaf die regel. Of treedt af als je niet bekwaam bent je taak naar behoren uit te voeren.

Omdat er alleen maar gehandhaafd wordt als er een groep gezagsgetrouwe burgers opstaat tegen de geperverteerde dwingelandij van volslagen idioten, die met geweld een kinderfeestje willen verpesten ( #blokkeerfriezen A 7)

“Het recht op demonstratie is een belangrijk recht in onze grondwet..." blablabla”. Ga toch weg! Het OM is een politiek orgaan geworden om dissidenten te vervolgen.
Waarom ligt de moslim met de kont omhoog ? Voor de "deugmensen" om hun aars te likken
Laatst bewerkt: 6 maanden 2 weken geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: [Guzzi], dirko
Tijd voor maken pagina: 0.456 seconden