Noodopvang gaat het gehele land beslaan

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline Onderwerp Auteur
 • Geblokkeerd
 • Geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Thanks: 16868

Beantwoord door gnor in topic Noodopvang gaat het gehele land beslaan

Posted 7 jaren 1 dag geleden #44529
www.leidschdagblad.nl/regionaal/leidenen...oodopvang-Leiderdorp

Een kleine honderd mensen protesteerden maandagavond bij het Leiderdorpse gemeentehuis waar de gemeenteraad vergaderde over de opvang van 320 vluchtelingen in het oude ROC-gebouw.
Tot ongeregeldheden kwam het niet op de Willem Alexanderlaan en in het gemeentehuis, waar zo’n twintig agenten en beveiligers de zaak in de gaten hielden.
De politie nam een tas met twintig eieren in beslag die een van de demonstranten mee de raadszaal in wilde nemen.
Insprekers die zich kantten tegen de opvang of daar vraagtekens bij zetten kregen een bescheiden applaus, bij voorstanders - zoals de Leiderdorpse kerken - bleef het stil.

Hoge verwachtingen van het protest hadden de tegenstanders niet. Er werden spandoeken tegen ’het AZC’ opgehangen, maar anders dan in andere gemeenten werden er geen leuzen geroepen.,,Wij willen onze stem laten horen door hier aanwezig te zijn’’, zei Peter, een van de organisatoren van de demonstratie. Hij meende dat er meer tegenstanders gekomen waren, als ze hadden gedacht dat het zin zou hebben. ,,Maar het wordt je toch door de strot geduwd.’’

<Democratie is de terreur van de meerderheid werd altijd gesteld. Inmiddels is dit verworden tot de terreur van de minderheid met machtsmiddelen> De uitslag van het Raadsoverleg is nog niet bekend.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, tukker

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline Onderwerp Auteur
 • Geblokkeerd
 • Geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Thanks: 16868

Beantwoord door gnor in topic niet stigmatiseren maar wegkijken

Posted 7 jaren 5 dagen geleden #44502
www.volkskrant.nl/binnenland/katwijkse-b...an-der-laan~a4230547

Burgemeester Jos Wienen ziet niets in het plan van zijn Amsterdamse collega Eberhard van der Laan om de gemeenteraad maandelijks op de hoogte te stellen van politieoptredens bij incidenten waar vluchtelingen bij betrokken zijn. De Katwijkse burgemeester is tevens voorzitter van de commissie Asiel en Integratie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

'Ik vind dat je heel erg terughoudend moet zijn in het geven van specifieke informatie over een afgebakende groep, wanneer je dit normaal niet doet.
Als je alleen het beeld geeft van wat er mis is met een groep, is dat stigmatiserend en kan het verkeerde beeldvorming in de hand werken'.

<1. Wanneer je dit normaal niet doet- eens is iets de eerste keer want anders blijf je steken in wegkijken.
2.Iets mis in een groep is niet stigmatiserend maar feitelijk en of iemand een verkeerd beeld krijgt, is de eigen verantwoordelijkheid van degene die dat beeld op zijn netvlies krijgt.
Typisch een CDA-burgemeester, waarvan er vele zijn, die de wang blijven toekeren en er tevens van uit gaan dat ze ver verheven zijn boven de meute als waren zij dominee of priester in de oude dagen.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, tukker

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Noodopvang gaat het gehele land beslaan

Posted 7 jaren 6 dagen geleden #44495
AZC's en gemeentelijke grondpolitiek

Gemeenten hebben in het verleden voor kapitalen aan grond ingekocht waar ze vervolgens voor een groot deel mee bleven zitten. Tussen 2010 en 2013 hebben de gemeenten op hun grondbeleid in totaal 4 miljard euro verlies geleden, inclusief de verdamping van winst. Veel Nederlandse gemeenten ( toen een procent of 15) kwamen daardoor zwaar in de financiële problemen.
In 2015 werd een onderzoek gedaan naar de financiële gevolgen van de economische crisis bij gemeentelijke grondbedrijven. Uitkomst: de komende vijf jaar worden opnieuw verliezen verwacht van in totaal tussen de 0,3 en 2,12 miljard euro.

De verliezen ontstaan vooral doordat er minder vraag is naar grond voor woningbouw en bedrijventerreinen. Door het overaanbod zakt de prijs van grond. Er zijn wel grote regionale verschillen. Volgens Min.Schultz-van Haegen werken gemeenten en provincies aan een oplossing van de financiële problemen, maar zijn ze er nog niet.

Ja, dat was toen. In 2015. Maar toen kwam de vluchtelingencrisis en konden gemeenten hun rampzalige grondpolitiek compenseren met asielzoekers. De website 925 schrijft er over. Het zou in Geldermalsen geprobeerd zijn, maar ook de Groningse gemeente Grootegast gaat deze methode toepassen om financiële gaten te dichten: ongebruikte grond geld op laten brengen door er vluchtelingen op te huisvesten. De 'COA-asielhypotheek'.

Gemeenten kopen grond aan. Eventueel met een bankkrediet. Bordje: Te Koop er bij. En wachten op bedrijvigheid. Industriële ondernemingen die de grond zullen huren of kopen. Gratis geld voor de gemeente, na aftrek van kosten van evt. ontsluitingswegen. Vervolgens kan een gemeente allemaal leuke dingen voor de mensen doen, want gratis geld! Zo heeft de gemeente Geldermalsen het compleet waanzinnige plan gehad om het bankkrediet gewoon uit te geven. 35 miljoen euro. Tot dat er letterlijk geen cent meer in de gemeentekas was. Als vervolgens de verkopen tegenvallen omdat er tevéél grond is "geproduceerd" (want nog meer gratis geld voor leuke dingen), gaat de bank op een bepaald moment de lening opeisen en ontstaat er een acute gecombineerde liquiditeits- en solvabiliteitscrisis.

En dan... is er COA
De partij die bereid is véél geld te storten voor een troosteloos stukje grond dat niemand wilde hebben, omdat er haast geboden is. Om asielzoekers te huisvesten wil die juist graag van dit soort lappen grond hebben waar snel containerwoningen geplaatst kunnen worden. Als onderdeel van het Rijk heeft COA oneindig veel middelen en omdat er een acuut gebrek aan opvangplekken is wil het COA de deal ook nog eens direct in laten gaan. Het COA en een door grondpolitiek failliete gemeente, een betere match is niet te bedenken.

De moraal van dit verhaal: vooral inwoners van gemeenten met een zwak financieel beheer krijgen veel asielzoekers in hun maag gesplitst.
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker, gnor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline Onderwerp Auteur
 • Geblokkeerd
 • Geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Thanks: 16868

Beantwoord door gnor in topic Noodopvang gaat het gehele land beslaan

Posted 7 jaren 6 dagen geleden #44492
De reactie van Dijkhoff was voorspelbaar. Hij wil ook niet tegen de VNG in gaan want die heeft hij straks weer nodig.

NOS Teletekst 117

Dijkhoff tegen opvang-verplichting

Staatssecretaris Dijkhoff ziet er
niets in om alle Nederlandse gemeenten
te verplichten vluchtelingen op te
vangen.Vluchtelingenwerk Nederland had
voor zo'n verplichting gepleit.


Dijkhoff denkt niet dat een plicht
leidt tot meer draagvlak voor de opvang
van vluchtelingen.Hij ziet meer in het
elkaar aanspreken.
Volgens hem moeten
ook gemeenten onderling dat doen,zodat
niet de ene helft migranten opvangt en
de andere niet.

Hij ziet ook niet hoe een verplichting
in de praktijk zou moeten werken.Op
zichzelf zou Dijkhoff het toejuichen
als iedere gemeente meedoet.

<Dit is een truc om eerlijk en transparant over te komen. Dijkhof weet echt wel dat hij bij bepaalde VVD-gemeenten niet moet aankomen met een AZC-verplichting. Op deze manier, het niet eens zijn met VWN, lijkt het dat hij zelfstandig boert maar het blijft een onvolwassen kereltje. Wanneer in de loop van dit jaar blijkt dat nog veel meer opvang nodig is dan zal hij het COA opdracht geven eens flink op de gemeenten, die nu al aan opvang doen, in te werken. Immers, men heeft dan ervaring en dat is een must. Zijn vriendjes blijven buiten schot omdat elders de oplossing al is gevonden.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, tukker

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline Onderwerp Auteur
 • Geblokkeerd
 • Geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Thanks: 16868

Beantwoord door gnor in topic Update: Noodopvang gaat het gehele land beslaan

Posted 7 jaren 1 week geleden #44488
www.nu.nl/bootvluchtelingen/4201575/cris...pt-eind-januari.html

Dat betekent dat vluchtelingen niet meer om de paar dagen (CO)van gemeente naar gemeente hoeven te verhuizen, zegt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) donderdag tegen de NOS.
Dat was nodig vanwege het hoge aantal. Voor de eerste opvang werden onder meer gymzalen, leegstaande schoolgebouwen en andere locaties gebruikt.
Inmiddels is het aantal migranten dat asiel aanvraagt in Nederland gedaald.
Vanaf 29 januari kunnen alle vluchtelingen gehuisvest worden in een van de 39 noodopvanglocaties (NO).Het gaat daarbij om tentenkampen zoals in Nijmegen, Zaandam en Apeldoorn en lege gebouwen zoals in Leiden en Alphen aan den Rijn.

<Het zal er niet om gaan dat het aantal asielaanvragen gedaald zou zijn. Er zijn zeker en vast meer gewone opvangplekken (AZC) doordat gemeenten zich vrij massaal, onder dwang VNG en Rijk, hebben laten paaien. Daarnaast, er wordt veel geklaagd over de duur van de IND-procedure, kan het zo maar zijn dat de vergunning bij het ontbijt wordt neergelegd naast de roomboter. Als je bij de IND werkt, word je kennelijk moe van COA/VWN en vergeet je wel eens je bonnenboekje. Gelukkig is er niemand op aan te spreken want ieder gaat zijns weegs en doet maar wat: in navolging van Merkel, Rutte, 2e Kamer enz.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, tukker

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline Onderwerp Auteur
 • Geblokkeerd
 • Geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Thanks: 16868

Beantwoord door gnor in topic Noodopvang gaat het gehele land beslaan

Posted 7 jaren 1 week geleden #44487
www.vngmagazine.nl/archief/18977/alle-ge...k-voor-vluchtelingen
d.d. 11 september 2015

Dit was nog voor de enorme toestroom door het verzoek van Merkel. Toch kom je in dit verhaal vreemde stellingen tegen van de VNG-man Wientjes (burgemeester Katwijk ZH) die op dat moment beweert dat enkel zijn gemeente een AZC heeft. De rest van Zuid-Holland zou dus op dat moment niet (hoeven)meedoen.

Zijn tekst: Uit onderzoek van RTL Nieuws onder 219 gemeenten zou blijken dat slechts 25 procent van de gemeenten bereid is een asielzoekerscentrum te vestigen. Jos Wienen, voorzitter van de VNG-commissie Asiel & Integratie en burgemeester van Katwijk, wijst erop dat van die 25 procent nog veel minder gemeenten daadwerkelijk een azc hebben. Zijn eigen gemeente Katwijk heeft al acht jaar een tijdelijk azc met eerst zeshonderd bewoners en sinds vorig jaar twaalfhonderd. Nu wil het COA dit centrum permanent maken. ‘Daar staan de inwoners niet bij voorbaat negatief tegenover’, zegt Wienen. ‘Ze vinden het wel gek dat er in de hele provincie Zuid-Holland, waar in zestig gemeenten miljoenen mensen wonen, geen ander azc is.

<Het is mij bekend dat Leiden zich jaren geleden uitriep tot "Stad van vluchtelingen". Leiden is voortrekker in de regio en werkt mede namens Katwijk aan het asielverhaal.In dat kader lijkt het me onlogisch dat bijv. Leiden op dat moment geen AZC had of iets vergelijkbaars met een andere naam zoals CO (crisisopvang per week te bezien) of NO (noodopvang voor 1 jaar). In elk geval is nu wel bekend dat Leiden aan de Wassenaarseweg sedert oktober 2015 een AZC heeft. Wat die andere gemeenten betreft, kan ik er geen vinger achter krijgen of niet elders in Zuid-Holland al opvang plaats vond. Hierdoor zouden nl. de woorden van Wienen niet juist zijn. Heeft hij achteraf bezien wel gelijk dan betekent het dat er vanaf medio september 2015 sprake is geweest van een tsunami. Immers op dit moment heeft meer dan 80% van de gemeenten een AZC.>

www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/d...s-op-te-vangen.dhtml ?

VluchtelingenWerk Nederland wil dat alle Nederlandse gemeenten worden verplicht opvangcentra te openen voor asielzoekers. Dat moeten dan wel kleine opvangplekken zijn. ,,Schaf de grootschalige centra en de noodopvang af", schrijft directrice Dorine Manson in een donderdagochtend verschenen manifest.
Omdat de protesten vaak zijn gericht tegen het hoge aantal op te vangen vluchtelingen, pleit Manson voor kleinschalige opvang.

<Weer een wollige muts die niet door heeft dat nu 82% al een (vaak grote) opvang heeft en er nog volgen (o.a. Leiderdorp zie eerdere bijdragen). Het zal inhouden dat er in elke gemeente, door Rijksbesluit, meerdere opvangplekken komen.

Kunnen we Nederland dan niet beter meteen overdragen aan COA/VWN en de asieleisers?>

Daarnaast staat in het manifest dat elke vluchtelingen direct na aankomst in Nederland de taal moet kunnen gaan leren en onbeperkt toegang tot de arbeidsmarkt en het vrijwilligerswerk moeten krijgen. Ook moet er al na 3 jaar een mogelijkheid komen tot een permanenten asielvergunning. Nu kan dat pas na 5 jaar, waardoor er 'jarenlange onzekerheid is'.

<Asielvergunningen bestaan niet. Kennelijk wil VWN er weer een categorie aan toevoegen om de zaak nog ondoorzichtiger te gaan maken. Hier is geen sprake van een verzoek om iets te bezien maar het lijkt op een PVE (programma van eisen)>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

Last Edit:7 jaren 1 week geleden door gnor
Laatst bewerkt 7 jaren 1 week geleden doorgnor. Reden: toevoeging AD
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, tukker

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.380 seconden