Vraag Herstelplan Merkel - Macron

Meer
1 jaar 10 maanden geleden #56575 door katertje
EU-coronafonds: ‘Nederland krijgt NIETS, Italië 27,4 miljard!’

De Europese Commissie heeft 100 miljard euro opzij gezet om de werkloosheid als gevolg van de coronacrisis te bestrijden. 15 landen hebben inmiddels een beroep gedaan op dit EU-coronafonds. De landen maken aanspraak op ruim 80 miljard euro aan leningen. Het grootste deel van dat bedrag gaat naar Spanje, Italië, Polen en België.
ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_1496

Nederland maakt geen gebruik van de regeling. Den Haag kan vanwege zijn lage staatsschuld – tot voor de coronacrisis – wel goedkoop naar de markt om werkloosheidsprojecten te financieren, schrijft het FD.

Het plan heeft de naam ‘Sure’ gekregen, wat staat voor state-supported short-time work, oftewel werktijdverkorting met steun van de overheid. Voor Sure zijn garanties nodig van de EU-lidstaten. Nederland zal ongeveer 1,3 miljard bijdragen. Daar gaan onze miljarden weer.

“De verdeling van het EU-noodpakket blijft telkens maar verbazen. Nederland krijgt NIETS, Italië krijgt 27,4 miljard euro! Hoe kan het toch dat Zuid-Europa WEER als enige profiteert van dit fonds? Wat is er gaande binnen de Europese Commissie? De Commissie gaat dus mee in het verzoek van Italië om 34% van het fonds te claimen. Waar gaat dit over? Daarom: Nexit,” .

Het lijkt wel een campagne
Ondernemer Rutger van den Noort voegt toe: “EU-lidstaten krijgen geld uit het EU-coronafonds (Sure), om de gevolgen van corona voor werkenden te beperken. 15 lidstaten krijgen miljarden, Nederland krijgt niets.”

Analist Corné van Zeijl twittert: “Was dit de bedoeling van het EU-herstelfonds? Arbeidstijdverkorting: Italië 27 miljard, Spanje 21 miljard, België 8 miljard, Polen 11 miljard. De zuinige 4 krijgen niets. Het lijkt wel een campagne om een anti-EU houding te creëren. Wel een dure campagne.”

België: 7,8 miljard euro
Bulgarije: 511 miljoen euro (!!!!)
Tsjechië: 2 miljard euro
Griekenland: 2,7 miljard euro
Spanje: 21,3 miljard euro (!!!!!!)
Kroatië: 1 miljard euro
Italië: 27,4 miljard euro (!!!!!!)
Cyprus: 479 miljoen euro
Letland: 192 miljoen euro
Litouwen: 602 miljoen euro
Malta: 244 miljoen euro
Polen: 11,2 miljard euro (!!!)
Roemenië: 4 miljard euro
Slowakije: 631 miljoen euro
Slovenië: 1,1 miljard euro

Telkens weer zijn het de zuidelijke landen die al decennialang een puinhoop van hun financiën maken en die zich op ronduit onverantwoordelijke gedragen hebben — en nog steeds zo gedragen — die miljardensteun krijgen. Oh, en dat zijn dan toevallig ook de landen met een ‘vergrijzingprobleem’ — een probleem dat ‘opgelost’ lijkt te worden door COVID-19 en draconische lockdown maatregelen.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 1 maand geleden - 2 jaren 1 maand geleden #56229 door katertje
De Frans-Duitse overeenkomst over het "Recovery Fund" van de EU ter "versterking van de economie in de coronacrisis" kreeg veel kritiek.

Hoewel verschillende EU-nettobetalers niet bereid zijn de toewijzing van middelen uit het fonds als subsidies aan de zwaarst getroffen landen te accepteren, wijst de Italiaanse premier Conte erop dat de toekomstige fondsen waarschijnlijk niet voldoende zijn om Italië uit de crisis te helpen. Merkel heeft het bedrag voor het fonds, dat als het aan Macron had gelegen voor zo'n 1500 miljard euro was opgetuigd, teruggebracht tot "slechts" 500 miljard euro. De toekenning van de fondsen als subsidies kwam volgens waarnemers na de weigering van de Vrekkige Vier (waaronder ons land) om "corona-obligaties" in te voeren.

En ja, dan hebben we ook nog het ECB-arrest van het Federale Constitutionele Hof te Karlsruhe, dat de positie van Duitsland versus (het beleid van) de ECB op scherp heeft gezet.

Tijdens de laatste financiële en economische crisis presenteerde Merkel zich nog steeds aan de burgers als een "schwäbische Hausfrau die waarde hecht aan economisch huishouden, maar na een draai van 180 graden richt zij haar aandacht nu op het uitbreiden van schulden en het financieren van uitgaven van andere landen. Het twijfelachtige voorstel van Merkel en Macron voor het economisch herstel van de EU ná de pandemie is gewoon de uitvoering van de transferunie, geld van de landen die hun boekhouding goed op orde hebben naar de probleemlanden die er een puinhoop van gemaakt hebben - en dat met gulle giften gewoon kunnen blijven doen, tot in lengte van dagen.

De ECB start de drukpersen steeds vaker op en besluit via de banken 750 miljard euro in de Europese financiële markten te pompen. Vrijwel tegelijkertijd besluiten de EU-ministers van Financiën om de financiële middelen die na de laatste financiële crisis zijn opgezet, opnieuw te activeren en uit te breiden, om landen met een te hoge schuldenlast te redden van een faillisement. Op deze manier moeten verdere miljarden in drie - tot viercijferige bedragen worden losgemaakt. Tenslotte willen Macron en Merkel de EU-begroting met nog eens 500 miljard verhogen, die over de noodlijdende" lidstaten zal moeten worden verdeeld.

Zo staat opnieuw de volgende Europese verdragsbreuk voor de deur: Macron en Merkel willen dat de Europese Unie door middel van leningen wordt gefinancierd. Hiervoor zou de EU - net als bij overheidsfinanciering- obligaties moeten uitgeven - maar dit keer met de "originele" naam "Corona Bonds.

De handelwijze van de twee moet natuurlijk een goed doel dienen: de leningen worden gebruikt om rechtstreeks aan de begrotingen van afzonderlijke lidstaten te worden toegerekend, zodat zij de door de coronapandemie ontstane tekorten in de begroting sluitend kunnen maken en maatregelen kunnen nemen voor de wederopbouw.

De obligaties hebben ook niet de naam "Eurobonds" gekregen, maar "wederopbouw-obligaties"
Marketingtruc om een link te leggen met het Marshallplan van na WW-II en ook om va n dwarsliggende politici in de EU, die Eurobonds eerder strikt hadden verworpen, hun goedkeuring te krijgen. What's in a name" nietwaar?

Verdragsbreuk
Het feit dat Europees recht niet voorziet in leningen stoort Merkel en Macron niet in het minst. Opnieuw is er na Maastricht en Schengen een verdragsbreuk. Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie voorziet niet in EU-leningen. Het kán en mág alleen worden gefinancierd door douanerechten en lidmaatschapsgelden. Artikel 17 van het Financieel Reglement van de EU bevat zelfs een verbod op het lenen van expressis verbis.

Macron en Merkel malen niet om EU-wetgeving. Dit laat eens te meer zien door welke karakters we worden bestuurd in de Europese Unie - en dat de grootmachten de lidstaten hun wil opleggen.

In tegenstelling tot eerdere maatregelen voor noodlijdende overheidsbegrotingen in de EU en in de Eurozone, mogen de gelden in het nieuw op te richten fonds niet als leningen worden verstrekt, maar als niet-terugvorderbare subsidies.
Daarbij behandelen - zo is het plan - de regeringsleiders de coronapandemie als een economische natuurramp, waarbij de getroffen economieën buiten hun schuld te lijden hebben gehad. In feite dringen de probleemlanden er opnieuw op aan dat er een "Europese oplossing" komt. Iedere keer hetzelfde liedje: landen die hun financiën jarenlang niet onder controle hebben gekregen en die bij elke gelegenheid aandringen op een "het gemeenschappelijk maken van de schulden"

Aangezien de Europese Commissie, in tegenstelling tot de ECB, geen geld kan printen en de staatskas van de lidstaten leeg is of net leeg begint te raken door de corona-pandemie, moeten het opnieuw ontworpen reddingsfonds en de fondsen van Macron/Merkel naar de internationale financiële markten gaan voor het aangaan van schulden waarvoor alle lidstaten, vooral Duitsland maar ook ons land, aansprakelijk zijn. De ontvangers van de fondsen zouden ze daarentegen in grote mate als giften moeten ontvangen die niet hoeven te worden terugbetaald.

En wat met de uitspraak van het Duitse Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe? Het zal de gelddrukkerij niet stoppen. De ECB zal de door de Duitse grondwettelijke rechters gevraagde aankoop van staatsobligaties rechtvaardigen, waarna de uitspraak in de la verdwijnt.

De mening van sommige constitutionele advocaten dat er een conflict is tussen Duits en EU-recht is eervol, maar komt vermoedelijk uit een ivoren toren en negeert de realiteit: als je wordt geregeerd door wetsovertreders, zal geen rechtbank je helpen je recht te krijgen - de wetsovertreders hebben voor de leden van die rechtbank gezorgd.

Tot op heden had Merkel alle relevante voorstellen afgewezen - meest recentelijk het plan van de "corona-obligaties". Nadat het Duitse Federale Constitutionele Hof in Karlsruhe twee weken geleden de praktijk van de ECB als in strijd met de EU-wetgeving had beoordeeld, is deze financieringsroute echter uiterst onzeker geworden en kan alleen worden gespeculeerd of het voorstel van Merkel en Macron verband houdt met het Karlsruhe-besluit.

Lagarde's ECB trekt zich vooralsnog niets aan van de uitspraak en blijft gewoon doorgaan met de wederrechtelijke praktijken. Het is dan ook te verwachten dat de Duitse rechters opnieuw in actie zullen komen: de geplande financiering van het fonds door middel van obligaties is in strijd met het in EU-verdragen vastgelegde verbod op schulden voor de gemeenschap. De EU kan de uitspraak dan wel negeren, de Duitse regering zit wel met een probleem omdat Karlsruhe het hoogste orgaan is waarnaar zij zich dient te schikken.
Maar misschien dat Karlsruhe - gezien de dreigende situatie voor de hele EU - uiteindelijk toch bakzeil zal halen?

De toon is de afgelopen decennia wat mooier geworden, maar de gevolgen zijn hetzelfde: ons land gaat straks voor 28 miljard euro het schip in, de burgers worden kaal geplukt.

Als 500 miljard euro als subsidie wordt weggegeven, heeft begrotingsdiscipline voor niemand meer zin.

> De lidstaten van de EU hebben vanwege de coronacrisis hun economie opzettelijk ernstig geschaad, hebben een hoge werkloosheid geaccepteerd en hebben de overheidsbegrotingen zwaar belast. Na de crisis komt nu diezelfde EU en zegt tegen een bepaalde groep: het spijt me, maar je moet nu een heel speciaal bedrag betalen voor de crisis die wijzelf hebben veroorzaakt.
Laast bewerkt: 2 jaren 1 maand geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
2 jaren 1 maand geleden - 2 jaren 1 maand geleden #56228 door katertje


Bondskanselier Merkel en de Franse president Macron presenteerden dinsdag een herstelplan ter grootte van 500 miljard euro om de economisch door corona-lockdowns zwaarst getroffen EU-landen te helpen.

De leiders van de twee belangrijkste EU-landen willen dat de 27 EU-landen garanties geven die het de Europese Commissie mogelijk maken op de kapitaalmarkt 500 miljard euro te lenen. Uit toekomstige EU-begrotingen – 145 miljard euro per jaar – zou de lening de komende decennia moeten worden terugbetaald.

De 500 miljard euro is een gift aan landen die economisch het zwaarst getroffen zijn door de corona-lockdowns. Dat betekent dat landen zoals Italië, Spanje, Griekenland, Portugal en Frankrijk steun zullen krijgen. De economieën van deze landen krimpen mogelijk rond de 10 procent.

De details van het Merkel/Macron-plan zijn nog onduidelijk. De Europese Commissie krijgt de opdracht die uit te werken en het herstelplan op te nemen in een breder plan dat de Commissie op woensdag 27 mei presenteert.

>Zoals het geld dat aan Griekenland is "uitgeleend" nooit bij de Griek is aangekomen, zo zal ook dit geld niet bij de Italiaan, de Spanjaard de Fransoos aankomen maar gebruikt worden om Deutsche Bank en Credit Lyonnais te behoeden voor de ondergang. Merkel moet deze truck voor de tweede keer gebruiken omdat de bankenunie te lang op zich laat wachten en Deutsche Bank feitelijk al failliet is.
Never waste a good crisis: Corona happens to be a "blessing"

Natuurlijk wordt de meerjarenbegroting hiervoor verhoogd. Voor Nederland geldt dat die verhoogde EU-afdracht wordt gefinancierd door de eigenwoningbezitters. Eigen woning gaat naar Box 3. Het verschil tussen waarde woning minus hypotheek = vermogen waarop vermogensrendementsheffing wordt toegepast. Leuker konden ze het bij de Belastingdienst niet maken...
Bijlagen:
Laast bewerkt: 2 jaren 1 maand geleden door katertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: dirko

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.